Pink

All posts tagged Pink

Title: ฉันคือ ตัวจริง / Chun Keu Dtua Jing (I’m the Real Deal)
Artist: FUNKTION ft. A (เอ้) Pink
Album: [Single]
Year: 2012

เป็นคนธรรมดา จะทำอะไรก็ไม่เอาถ่านสักครั้ง
Bpen kon tummadah ja tum arai gor mai ao tahn suk krung
I’m an average guy, whatever I do, I don’t really try too hard
มีเรื่องราวเข้ามา มันก็ไม่กล้าจะทำอะไรทั้งนั้น
Mee reuan r ao kao mah mun gor mai glah ja tum arai tung nun
Stories come up, but I don’t dare do anything at all

(*) แต่เรื่องความรัก ฉันต้องขอออกตัวไว้เลย
Dtae reuang kwahm ruk chun dtaung kor auk dtua wai loey
But when it comes to love, I must defend myself
ไม่เคยคิดที่จะกลัว หมดตัวและทั้งหัวใจ
Mai koey kit tee ja glua mot dtua lae tung hua jai
I never think of being scared, neither my body nor my heart
(จัดไปเต็มร้อยนั้นได้เสมอ)
(Jut bpai dtem roy nun dai samur)
(I always give it my all)

(**) เรื่องความรัก ฉันไม่มีกลัวใครอยู่แล้ว
Reuang kwahm ruk chun mai mee glua krai yoo laeo
When it comes to love, I’m not afraid of anyone
ถ้าเป็นเรื่องรัก ฉันพร้อมวัดใจได้เสมอ
Tah bpen reuang ruk cun praum wut jai dai samur
If it’s about love, I’m always ready to test my heart
เพราะฉันมีรักแท้ ที่พร้อมจะให้เธอ
Pror chun mee ruk tae tee praum ja hai tur
Because I have true love that I’m ready to give you
อยากให้เธอได้รู้เอาไว้
Yahk hai tur dai roo ao wai
I want you to keep in mind
ถ้าหากว่าเธอต้องการรักใคร ฉันคือตัวจริง
Tah hahk wah tur dtaung gahn ruk krai chun keu dtua jing
If you want to love someone, I’m the real deal

(***) จริงนะ ที่เธอจะรักฉัน ที่เราจะรักกัน
Jing na tee tur ja ruk chun tee rao ja ruk gun
Is it true? That you love me, that we’ll love each other
ที่เธอมาบอกก็ยังสงสัยว่าเธอจะจริงม่ะ
Tee tur mah bauk gor yung song sai wah tur ja jing na
You came and asked me, so I still wonder if you’re serious
ว่าเธอมีรักแท้ ก็ฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ
Wah tur mee ruk tae gor chun yung mai koey mun jai
That you have true love? I’m still not really sure

เป็นผู้ชายคนนึง ที่จะเขินเขิน เวลาเจอใครด้วยซ้ำ
Bpen poo chai kon neung tee ja kern kern welah jur krai duay sum
I’m a guy who blushes whenever I meet someone
(ก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือเปล่า)
(Gor mai roo wah bpen reuang jing reu bplao)
(But I don’t know if it’s real or not)

ใครไม่เคยมาคุย ก็คงไม่รู้ คงไม่มีใครเข้าใจ
Krai mai koey mah kooey gor kong mai roo kong mai mee krai kao jai
No one ever comes to talk to me, so I don’t know, maybe no one understands
(ก็ไม่รู้ว่าอยากให้ใครมาเข้าใจ)
(Gor mai roo wah yahk hai krai mah kao jai)
(But I don’t know if I want anyone to understand)

(*,**,*,**,***)

ขอให้เธอนั้นจงมีรักแท้ ฉันพร้อมจะให้เธอ
Kor hai tur nun jong mee ruk tae chun praum ja hai tur
I want you to have true love, I’m ready to give it to you
อยากให้เธอได้รู้เอาไว้
Yahk hai tur dai roo ao wai
I want you to keep in mind
ถ้าหากว่าเธอต้องการรักใคร ฉันคือตัวจริง
Tah hahk wah tur dtaung gahn ruk krai chun keu dtua jing
If you want to love someone, I’m the real deal

   
ทำนอง/เรียบเรียง : ปภัสศิลป์ คีตวงศ์วัชร์ (JOB)
เนื้อร้อง/เนื้อแร็พ : พรเทพ อิทธิพร (เก่ง) / ปภัสศิลป์ คีตวงศ์วัชร์ (JOB)

Title: ผู้หญิงลืมยาก / Poo Ying Leum Yahk (It’s Hard for Girls to Forget)
Artist: Pink
Album: Ladies
Year: 2004

เธอเป็นผู้ชาย เธอก็คงจะไม่ลำบาก
Tur bpen poo chai tur gor kong ja mai lumbahk
You’re a man, you’re probably not bothered
คงไม่ยากเย็น กับการลบเลือนเรื่องของเรานั้น
Kong mai yahk yen gup gahn lop leaun reaung kaung rao nun
It’s probably not difficult to erase our memories
เพียงแค่ข้ามคืน อาจลืมร้อยพัน วันที่ผ่าน
Piang kae kahm keun aht leum roy pun wun tee pahn
Just over night, you might forget the hundreds of thousands of days that passed
แค่เธอนั้น ได้พบใครอีกคน
Kae tur nun dai pob krai eek kon
You just found someone else
กับตัวฉันเอง ตรงข้ามกัน กับเธอทุกอย่าง
Gup dtua chun eng dtrong kahm gun gup tur took yahng
For me, I’m the opposite of you in everything
เพียงแค่วูบเดียว ที่ฉันคิด ถึงเรื่องวันนั้น
Piang kae woop diao tee chun kit teung reuang wun nun
In only one moment that I thought about those days
ก็มีน้ำตา ยังเสียใจ อย่างนี้มานาน
Gor mee num dtah yung sia jai yahng nee mah nahn
I started crying, I’ve still been sad like this for so long
อาจมีใคร ที่ดีผ่านเข้ามา ก็ยังไม่ลืมบางคน ที่คุ้นตา
Aht mee krai tee dee pahn kao mah gor yung mai leum bahng kon tee koon dtah
There might be someone else who’s good who’ll come into my life, but I still won’t forget a familiar person

(*) เธอคงไม่รู้ ว่าผู้หญิง ที่จริงแล้ว ลืมยาก
Tur kong mai roo wah poo ying tee jing laeo leum yahk
You probably don’t know, but it’s actually difficult for girls to forget
ถ้าลองรักใครมาก ก็มักจะฝังใจ
Tah laung ruk krai mahk gor muk ja fung jai
If I try really loving someone, I usually get quite attached
อยากทำให้ได้ เหมือนอย่างเธอ
Yahk tum hai dai meuan yahng tur
I want to be able to do like you
ไม่รู้วันไหน ต้องรอถึงเมื่อไหร่
Mai roo wun nai dtaung ror teung meua rai
I don’t know when or how long I must wait
หรือต้องรอถึง วันตาย จะลืมเธอ
Reu dtaung ror teung wun dtai ja leum tur
Or must I wait until the day I die to forget you?

อาจเป็นเพราะเธอ มีหัวใจ เพื่อวันข้างหน้า
Aht bpen pror tur mee hua jai peua wun kahng nah
It might be because you have a heart for the future
แต่ตัวฉันเอง วางหัวใจ ไว้กับความหลัง
Dtae dtua chun eng wahng hua jai wai gup kwahm lung
But for me, I’ve placed my heart in the past
ภาพที่เห็นกัน ดูเหมือนฉัน ดีขึ้นทุกอย่าง
Pahp tee hen gun doo meuan chun dee keun took yahng
From the pictures you see, it seems like everything’s getting better for me
แต่ความจริง ไม่ใช่เลย รอยยิ้มอย่างเคย ที่มีมันหายไป
Dtae kwahm jing mai chai loey roy yim yahng koey tee mee mun hai bpai
But in reality, it’s not, the smile I once had has disappeared

(*,*)