Peck Palitchoke

All posts tagged Peck Palitchoke

Title: You Are the One
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: [Single]
Year: 2020

You’re the one อยู่กับฉัน
You’re the one yoo gup chun
You’re the one, you’ve been with me
อยู่ข้างกันทุกวันไม่เคยห่าง
Yoo kahng gun took wun mai koey hahng
You’ve been by my side every day, never far
Oh Since We’re first met
Oh, since we first met

วันที่ฉันไม่มีใครไม่มีแม้เรี่ยวแรงจะเดิน
Wun tee chun mai mee krai mai mee mae riao raeng ja dern
When I didn’t have anyone else, when I didn’t even have the strength to walk
มีเพียงเธอที่ยังรัก
Mee piang tur tee yung ruk
I only had you who still loved me

ในวันที่ล้มในวันที่ล้า
Nai wun tee lom nai wun tee lah
When I fall, when I’m exhausted
แค่ได้มองตาแค่เธอส่งยิ้มมา
Kae dai maung dtah kae tur song yim mah
Just to be able to look in your eyes, just having you smile at me
Girl You makin ma day
Girl, you’re making my day

ต่อให้ใครจะไม่รัก
Dtor hai krai ja mai ruk
Though others might not love me
ก็ยังมีเธออยู่ตรงนี้
Gor yung mee tur yoo dtrong nee
I still have you right here

(*) Babe แค่เธอพร้อมไปกับฉัน
Babe kae tur praum bpai gup chun
Babe, just having you with me
ไม่หวั่นแม้ทางจะแสนไกล
Mai wun mae tahng ja saen glai
I’m not nervous, even though it’s a long road ahead
ขอให้รู้ฉันจะอยู่ Right here
Kor hai roo chun ja yoo right here
I want you to know that I’ll be right here
มีเราฉันก็ไม่ท้อจะเหนื่อยก็พร้อมไปต่อ
Mee rao chun gor mai tur ja neuay gor praum bpai dtor
If there’s us, I won’t be discouraged if I’m tired, I’ll be ready to continue on

(**) Hey girl I got your back
You’re the one
You’re the one
You’re the one
Hey girl I got your back
You’re the one
You’re the one
You’re the one
Hey girl I got your back

นึกถึงวันที่เจอกันนึกถึงสิ่งที่เธอทำ
Neuk teung wun tee jur gun neuk teung sing tee tur tum
Thinking about the day we met, thinking about the things you did
It can make me smile
It can make me smile
เราจะเดินไปด้วยกัน
Rao ja dern bpai duay gun
We’ll be together
แค่ให้ฉันมีเธอในทุกวัน
Kae hai chun mee tur nai took wun
Just let me have you every day
เพียงมองตาในใจก็รู้ทัน
Piang maung dtah nai jai gor roo tun
Just looking in each other’s eyes, we immediately know in our hearts
ว่าใจเราน่ะเป็นของกัน
Wah jai rao na bpen kaung gun
That our hearts belong to each other
I will never let you cry
I will never let you cry
Glad to have you in my life
Glad to have you in my life
I just want you to stay
I just want you to stay
Right here now by my side
Right here now by my side
ต่อให้ใครจะไม่รัก
Dtor hai krai ja mai ruk
Though others might not love me
ก็ยังมีเธออยู่ตรงนี้
Gor yung mee tur yoo dtrong nee
I still have you right here

(*,**)

Tonight เราอยู่ตรงนี้
Tonight rao yoo dtrong nee
Tonight, we’re right here
ให้เธอมองตายื่นมือมาวางไว้
Hai tur maung dtah yeun meu mah wahng wai
I want you to look in my eyes and give me your hand
ฉันขอสัญญานับจากนี้ไป
Chun kor sunyah nup jahk nee bpai
I promise that from now on
I’ll be by your side
I’ll be by your side

(*,*,**)

   

คำร้อง: Okomo P.
ทำนอง/เรียบเรียง: เอ้ Botcash (สัณหภาส บุนนาค)

   

Peck takes a break from his English singles to release one that’s half Thai and half English~ I know he didn’t write it himself, but still knowing English is supposedly his first language, it bothers me that the English isn’t perfect. Surely he could have put in some input to make it sound more native? Or is he like me, where growing up a third culture kid left him both with jacked up English and Thai sometimes? haha. x’D But it’s nice to hear him sing in Thai again. I wonder if this song is for a love interest, or if it’s more dedicated to his fans that stuck with him during his trying period getting picked on and criticized during his time on the Mask singer

Title: ไม่อยากให้กลับ / Mai Yahk Hai Glup (I Don’t Want You to Go Home)
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: [Single]
Year: 2019

นาน เท่าไร ที่เรา ไม่เจอ
Nahn tao rai tee rao mai jur
It’s been a while since we last saw each other
เธอเอง เป็นไง คิดถึงกัน บ้างมั้ย
Tur eng bpen ngai kit teung gun bahng mai
How are you? Did you miss me?

หิวหรือยัง
Hiew reu yung
Are you hungry?
อยากไปที่ไหน
Yahk bpai tee nai
Where do you want to go?
คิดไว้บ้างหรือเปล่า
Kit wai bahng reu bplao
Have you thought about it?
ให้เธอเลือกเลย
Hai tur leuak loey
I want you to choose
ตามใจเธอเลย
Dtahm jai tur loey
Follow your heart
วันนี้ฉันให้เธอเท่านั้น
Wun nee chun hai tur tao nun
Today is only yours

แต่ขออย่างนึง อยู่กับฉันให้นานๆ
Dtae kor yahng neung yoo gup chun hai nahn nahn
But I ask only one thing; stay with me for a while
เพราะวินาทีที่ผ่าน ดูมันเหมือนจะเร็วกว่าที่เคย
Pror winahtee tee pahn doo mun meuan ja rew gwah tee koey
Because each second that passes seems to be going faster than the previous one
คำพูดบอกลา มันดูพูดยากเหลือเกิน
Kum poot bauk lah mun doo poot yahk leua gern
A good-bye seems too difficult to say
ทุกที และทุกทีเวลาได้อยู่ใกล้ๆเธอ
Took tee lae took tee welah dai yoo glai glai tur
Every moment and every time that I’m near you

(*) เพราะว่าคิดถึงเธออยู่ทุกๆวัน
Pror wah kit teugn tur yoo took took wun
Because I miss you every day
รอคอยนับวันที่จะพบเจอ
Ror koy nup wun tee ja pob jur
I waited, counting the days until we’d meet
วันนี้ฉันได้มาพบเธอ
Wun nee chun dai mah pob tur
Today I got to see you
ช่วยอยู่ก่อนได้มั้ย
Chuay yoo gaun dai mai
Please stay with me
ถ้าหากเธอ และฉันต้องแยกจากกัน มันไม่ดี
Yah hahk tur lae chun dtaung yaek jahk gun mun mai dee
If you and I had to separate, it wouldn’t be good
จะมีคนเหงากลับไป โปรดเถอะนะ
Ja mee kon ngao glup bpai bproht tur na
There would be a lonely guy returning home, please
ขอร้องได้มั้ยให้เธอยังอยู่
Kor raung dai mai hai tur yung yoo
I’m begging you, please, stay here

เพราะวันนั้น กับบรรยากาศที่เหมือนไม่ค่อยเป็นใจ
Pror wun nun gup bunyahgaht tee meuan mai koy bpen jai
Because those days, the atmosphere wasn’t really as we had hoped
เราเจอกันไม่นาน แต่แล้วเธอ ก็ต้องไป
Rao jur gun mai nahn dtae laeo tur gor dtaung bpai
We didn’t meet for very long, but then you had to go
แต่ฉันยังรอ รอคอยวันที่ฟ้านั้นจะเป็นใจ
Dtae chun yung ror ror koy wun tee fah nun ja bpen jai
But I’m still waiting, waiting for the day that heaven will be as I desire
ให้สองเรา อยู่ด้วยกัน ก็เหมือนวันนี้ไง
Hai saung rao yoo duay gun gor meuan wun nee ngai
Letting the two of us be together, like today

(*)

Be With Me, Baby
Be With Me
Be With Me
Be With Me, Baby
Be With Me
Be With Me

ก็มันคิดถึงเธอรู้มั้ย
Gor mun kit teung tur roo mai
Do you know I miss you?

Be…
Be…
Be With Me, Baby
Be…

ก็มันคิดถึงเธอรู้มั้ย
Gor mun kit teung tur roo mai
Do you know I miss you?

นาน เท่าไร ที่เรา ไม่เจอ
Nahn tao rai tee rao mai jur
It’s been a while since we last saw each other
เธอเอง เป็นไง คิดถึงกัน ใช่มั้ย
Tur eng bpen ngai kit teung gun chai mai
How are you? You missed me, right?
ตอนนี้เธอ อยากไปที่ไหน ฉันก็ได้หมด
Dtaun nee tur yahk bpai tee nai chun gor dai mot
Right now, wherever you want to go, I’m down
ไม่อยากให้เธอกลับ ทำยังไงดี
Mai yahk hai tur glup tum yung ngai dee
I don’t want you to go home, what should we do?

   

LYRIC : SUDKHATE JUNGCHAROEN
MELODY : OLIVER WOOD / GREG STAINER / AARON CAMPER
ARRANGE : OLIVER WOOD / GREG STAINER / AARON CAMPER
PRODUCER : OLIVER WOOD / GREG STAINER

   

Wow, this is MUCH better than his last single! I guess it takes a western production team to make Peck look and sound his best these days~

Title: You Are Real
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: [Single]
Year: 2019

เธอเดินมาเติมสีสัน เธอทำให้ชีวิตฉัน ค้นพบความแปลกใหม่
Tur dern mah dterm see sun tur tum hai cheewit chun kon pob kwahm bplaek mai
You showed up and added color, you made my life discover the exotic
เธอคือความจริงที่ฝัน ดูดีมีความสร้างสรรค์ ไม่ซ้ำใคร
Tur keu kwahm jing tee fun doo dee mee kwahm sahng sun mai sum krai
You’re the truth I dreamed of, you look good, you have creativity, you don’t mimic anyone

(*) ไม่ต้องไปเสริมเติมแต่งก็ซึ้งก็ถูกใจ ฉันรักตัวจริงสิ่งที่เธอเป็น
Mai dtaung bpai serm dterm dtaeng gor seung gor took jai chun ruk dtua jing sing tee tur bpen
There’s no need to add anything, you’re impressive, I like it, I love you for the real you
เธอทำให้เห็นทุกสิ่งจริงแท้ในแบบเธอ วันนี้ฉันเจอหนึ่งเดียวที่ตามหา
Tur tum hai hen took sing jing tae nai baep tur wun nee chun jur neung diao tee dtahm hah
You make me see that everything is genuine in your style, today I’ve found the one thing I’ve been searching for
มันคงจะเป็นรักแท้ ดูแลกันบนทางไกล เคียงข้างกันเรื่อยไป
Mun kong ja bpen ruk tae doo lae gun bon tahng glai kiang kahng gun reuay bpai
It’s probably true love, we’ll take care of each other on this long road, always beside each other
รักแท้ต้องเผยตัวตน ไม่มีอะไรปลอมปน รักจนหมดหัวใจ
Ruk tae dtaung poey dtua dton mai mee arai bplaum bpon ruk jon mot hua jai
True love must reveal itself, nothing is fake, I love you with all my heart
The one that makes me feel The way you’re so real
The one that makes me feel, the way you’re so real

Right now you make it so clear
Right now you make it so clear
เธอเดินเข้ามาในเวลาที่ฉันนั้นอ่อนเพลีย
Tur dern kao mah nai welah tee chun nun aun plia
You showed up when I was exhausted
And you’re freshy Full of energy เป็นอะไรที่ ใครใครก็ต้องการ
And you’re freshy full of energy bpen arai tee krai krai gor dtaung gahn
And you’re fresh, full of energy, what’s wrong? Everyone wants you
Yo อยากบอกให้เธอรู้ไว้ สิ่งที่เธอนั้นเป็นนั้นไม่เหมือนใคร
Yo yahk bauk hai tur roo wai sing tee tur nun bpen nun mai meuan krai
Yo, I want to tell you that the things you are are unlike anyone else
รสชาติของเธอสัมผัสหัวใจ
Rot chaht kaung tur sumput hua jai
Your flavor touched my heart
Cause you make me feel The real you inside
Cause you make me feel the real you inside

(*)

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
คำร้อง : (Rap) ธงฉัตร ฤทธิวงศ์
ทำนอง : อมรสุดา กาญจนภี
เรียบเรียง: โสตถินันท์ ไชยลังการณ์

   

…Gosh, I feel like I’ve been ragging on Peck a lot lately, but if you all could have seen my face as I listened to this… It just sounds like bad karaoke night haha, not a professional singer. It doesn’t help that both the Thai and the English lyrics are a bit cheesy and cringe-worthy as well, and I won’t even comment on all the lines talking about the “real her” and “not having to change anything” coming from someone who has a full frequent-customer-card at the plastic surgeon. As a whole, it’s just not a good release for him, in my opinion

Title: Let’s Move
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: Let’s Move
Year: 2012

เห็นเธอแล้วใจ ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
Hen tur laeo jai mai roo wah bpen arai
I saw you and now I don’t know what’s wrong with my heart
ใกล้เธอแล้วมันยังไงไม่รู้
Glai tur laeo mun yung ngai mai roo
I got near you and now I don’t know what it is
ก็ยิ้มของเธอ มันทำให้ฉันรู้สึก
Gor yim kaung tur mun tum hai chun roo seuk
Your smile makes me feel it
ไม่รู้ว่าเธอรู้สึกอย่างฉันมั๊ย
Mai roo wah tur roo seuk yahng chun mai
I don’t know if you feel it like me

(*) นาทีนี้… ชั่วโมงนี้
Nahtee nee chua mohng nee
This minute, this hour
ไม่มีใครมีแค่เรา มีแค่เรา
Mai mee krai mee kae rao mee kae rao
There’s no one else, just us, just us
มากับฉัน อยู่กับฉัน ไปกับฉัน
May gup chun yoo gup chun bpai gup chun
Come with me, be with me, go with me
Now
Now

(**) let’s move move move your body
Let’s move, move, move your body
Get in the groove oh baby
Get in the groove, oh, baby
You know you make me crazy
You know you make me crazy
อยากให้คืนนี้มีแค่สองเรา
Yahk hai keun nee mun kae saung rao
I want it to just be us tonight
let’s move move move your body
Let’s move, move, move your body
Get in the groove oh baby
Get in the groove, oh, baby
let’s love let’s party babe
Let’s love, let’s party, babe
let’s get a Crazy love
Let’s get a crazy love

ขอ ฉันอยากขอ ถ้าเธอไม่ว่าอะไร
Kor chun yahk kor tah tur mai wah arai
Ask, I want to ask, if you won’t object
อยากคุยแค่เรื่องหัวใจแค่นี้
Yahk kooey kae reuang hua jai kae nee
I just want to talk about matters of the heart, that’s all
อยู่กับฉัน นะที่รัก จะไม่ปล่อยให้เธอต้องมี
Yoo gup chun na tee ruk ja mai bploy hai tur dtaung mee
Stay with me, darling, I won’t leave you with
ความเหงาสักวินาที
Kwahm ngao suk winahtee
Loneliness for even a second

(*,**,**,**)

   

คำร้อง ผลิตโชค อายนบุตร
ทำนอง ผลิตโชค อายนบุตร, เรืองฤทธิ์ เอกะหิตานนท์
เรียบเรียง บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: I’m OK
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: [Single]
Year: 2018

รักที่ให้ไป
Ruk tee hai bpai
The love I’ve given
รักที่ฉันให้ไป
Ruk tee chun hai bpai
The love I’ve given you
ไม่ต้องเกรงใจแค่รับมันเอาไว้
Mai dtaung greng jai kae rup mun ao wai
There’s no need to be courteous, just accept it
ก็มันคือรักจากข้างใน
Gor mun keu ruk jahk kahng nai
It’s a love from inside
โดยไม่หวังในสิ่งใด
Doy mai wung nai sing dai
Without any expectations
ไม่ต้องทำอะไรกลับคืนมาให้ฉัน
Mai dtaung tum arai glup keun mah hai chun
You don’t have to do anything in return for me

(*) Baby เส้นที่ฉันไม่ควรข้ามไปตรงนั้น
Baby sen tee chun mai kuan kahm bpai dtrong nun
Baby, the line that I shouldn’t cross
ขีดเอาไว้ให้รู้ว่าฉันไม่ควรจะล้ำ
Keet ao wai hai roo wah chun mai kuan ja lum
Was drawn to let me know that I shouldn’t overstep my boundaries
แค่ได้มองเธอจากตรงนี้ก็ยอม
Kae dai maung tur jahk dtrong nee gor yaum
I’m fine just being able to look at you from over here
เธอไม่ต้องจำเป็นมองมาที่ฉัน
Tur mai dtaung jum bpen maung mah tee chun
You don’t have to look at me
อย่าไปคิดไม่ต้องกังวลอะไรทั้งนั้น
Yah bpai kit mai dtaung gung won arai tung nun
Don’t go thinking about it, you don’t have to worry about anything
ฉันรับรองที่เป็นเเบบนี้ ฉันเต็มใจ
Chun rup raung tee bpen baep nee chun dtem jai
I guarantee it’ll be like this, I’m willing

(**) Baby don’t worry I’m ok
Baby, don’t worry, I’m okay
แค่ได้รักเธอไปแบบนี้ก็ดีแล้ว
Kae dai ruk tur bpai baep nee gor dee laeo
Just being able to love you like this is wonderful
Baby don’t worry I’m ok
Baby, don’t worry, I’m okay
ให้ฉันรักเธอไปเเบบนี้ก็พอเเล้ว
Hai chun ruk tur bpai baep nee gor por laeo
Letting me love you like this is enough
มันคือความหวังดี
Mun keu kwahm wung dee
It’s my good intentions
Baby don’t worry
Baby, don’t worry

รู้ดีว่าฉัน
Roo dee wah chun
I know full well I’m
ไม่เหมาะสมอะไรทั้งนั้น
Mai mor som arai tung nun
Not suitable for anything
ถ้าให้เดินร่วมทางเคียงข้างไปกับเธอ
Tah hai dern ruam tahng kiang kahng bpai gup tur
If you let me walk beside you
ถ้าในฝันคงพอไหว
Tahnai fun kong por wai
If only in my dreams, that’s enough
อาจมีลุ้นเผื่อเธอเปิดใจ
Aht mee loon peua tur bpert jai
I might eagerly wait in case you open your heart
ตรงข้ามกันกับความเป็นจริงโดยสิ้นเชิง
Dtrong kahm gun gup kwahm bpen jing doy sin cherng
Completely opposite from reality

(*,**)

อาจมีบางคนที่ไม่เข้าใจ
Aht mee bahng kon tee mai kao jai
There might be some people who don’t understand
ในการกระทำที่ฉันเป็นอยู่
Nai gahn gratum tee chun bpen yoo
My actions
ถ้าลองมามองมุมที่ฉันมองเธอ
Tah laung mah maung moom tee chun maung tur
If they tried looking at it from my angle where I look at you
เขาก็จะรู้
Kao gor ja roo
They’d know
เขาก็จะเข้าใจ
Kao gor ja kao jai
They’d understand

(**,**)

   

โปรดิวเซอร์ : เเทน ลิปตพัลลภ
คำร้อง : เเทน ลิปตพัลลภ/ ปณิธิ เลิศอุดมธนา
ทำนอง : เเทน ลิปตพัลลภ/ เป๊ก ผลิตโชค
เรียบเรียง : เเทน ลิปตพัลลภ/ จิตติพล ถาวรกิจ

   

This sounds like classic Peck~

Title: First Lady
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: [Single]
Year: 2018

คนที่แสนดี คนที่น่ารักอย่างเธอ
Kon tee saen dee kon tee naruk yahng tur
Someone who’s wonderful, someone who’s cute like you
คงจะมีแต่คนบอกรักเธอมากมาย
Kong ja mee dtae kon bauk ruk tur mahk mai
Probably has so many guys telling her they love her
แค่เธอยิ้ม แค่ได้ใช้เวลาอยู่ใกล้ใกล้
Kae tur yim kae dai chai welah yoo glai glai
Just you smiling, just being able to spend time near you
ใครจะไม่ตกหลุมรักเธอ
Krai ja mai dtok loom ruk tur
Who wouldn’t fall in love with you?

(*) ถ้าเธอมองหา เจ้าชายในฝัน คนที่พร้อมหมดเลยอย่างนั้น
Tah tur maung hah jao chai nai fun kon tee praum mot loey yahng nun
If you’re looking for the prince in your dreams, someone who’s the total package like that
ฉันก็คงไม่มีสิทธิ์
Chun gor kong mai mee sit
I probably don’t have the right
จะเป็นไปได้ไหม กับคนอย่างฉัน ที่จะรักแต่เธอเท่านั้น
Ja bpen bpai dai mai gup kon yahng chun tee ja ruk dtae tur tao nun
Is it possible for a guy like me who will only love you?
อยากมีเธอเป็นคนสำคัญได้ไหม
Yahk mee tur bpen kon sumkun dai mai
Could I have you as my special someone?

(**) จะให้เธอเป็น first lady ของผู้ชายคนนี้
Ja hai tur bpen first lady kaung poo chai kon nee
I want you to be this man’s first lady
สุภาพสตรีที่เป็นที่หนึ่งในหัวใจ
Soopahp sadtree tee bpen tee neung nai hua jai
The first lady in my heart
ให้เธอเป็น first lady ผู้หญิงที่กุมหัวใจ
Hai tur bpen first lady poo ying tee goom hua jai
I want you to be my first lady, the woman who has seized my heart
ตำแหน่งที่ฉันไม่เคยให้ใคร นอกจากเธอ Baby
Dtum naeng tee chun mai koey hai krai nauk jahk tur baby
The title that I’ve never given anyone except you, baby

(***) you’re my first lady
You’re my first lady
please be my first lady
Please be my first lady
โปรดเถอะให้ฉันรักเธอได้ไหม
Bproht tur hai chun ruk tur dai mai
Please let me love you
you’re my first lady
You’re my first lady
please be my first lady
Please be my first lady
โปรดให้เกียรติคนธรรมดาอย่างฉันให้ได้รัก รัก เธอ
Bproht hai gian kon tummadah yahng chun hai dai ruk ruk tur
Please give an average guy like me the honor of being able to love, love you

เธอจะเป็นคนแรกที่คิดถึงตอนตื่นนอน
Tur ja bpen kon raek tee kit teung dtaun dteun naun
You’ll be the first person I think of when I wake up
เธอเท่านั้นที่เป็นเจ้าของฉันทุกวัน
Tur tao nun tee bpen jao kaung chun took wun
You’re the only one who owns me every day
เธอจะเป็นสิ่งแรกที่ฉันให้ความสำคัญ
Tur ja bpen sing raek tee chun hai kwahm sumkun
You’re the first thing that I give importance to
และเป็นคนเดียวที่ฉันรักหมดหัวใจ
Lae bpen kon diao tee chun ruk mot hua jai
And you’re the only person whom I love with all my heart

(*,**)

วอนให้เธอให้โอกาสได้ไหม
Waun hai tur hai ohgaht dai mai
I’m begging for you to please give me a chance
Please ให้ฉันได้รักเธอ หมดหัวใจ
Please hai chun dai ruk tur mot hua jai
Please let me love you with all my heart

(**,***)

   

Producer & Arranger : ธนพล มหธร
Written & Composed : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
Keys : นนทวิทย์ ศิริพรไพบูลย์
Mixed And Mastered : ระวี กังสนารักษ์

Title: นี่แหละความรัก / Nee Lae Kwahm Ruk (This is Love)
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: [Single]
Year: 2017

เหมือนว่าโลกหมุนเร็วทั้งที่ไม่มีอะไรเคลื่อนไหว
Meuan wah lohk moon rew tung tee mai mee arai kleuan wai
It’s like the world is spinning fast, even though nothing’s moving
เหมือนเราได้พูดคุยกันมากมายทั้งที่ไม่มีเสียงใด
Meuan rao dai poot kooey gun mahk mai tung tee mai mee siang dai
It’s like we’ve been speaking together so much, even though we haven’t made a sound
เหมือนไม่ได้ยินอะไรสักอย่างนอกจากเสียงหัวใจ
Meuan mai dai yin arai suk yahng nauk jahk siang hua jai
It’s like I can’t hear a thing except the beating of my heart
เหมือนมีอะไรมากเกินบรรยายแต่ว่าฉันรับรู้ได้
Meuan mee arai mahk gern bunyai dtae wah chun rup roo dai
It’s like there’s something beyond explanation, but I can be aware of it

(*) แม้ความรู้สึกนี้มันหายไปจากช่วงชีวิตที่ผ่าน
Mae kwahm roo seuk nee mun hai bpai jahk chuang cheewit tee pahn
Even though this feeling has disappeared from my life in the past
เป็นความรู้สึกนี้ที่ชัดเจนอีกครั้ง
Bpen kwahm roo seuk nee tee chut jen eek krung
It’s this feeling that’s clear again
เหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวาน
Meuan perng gert keun meua wahn
It’s like it just happened yesterday

(**) นี่แหละคือความรัก (I know this is love)
Nee lae keu kwahm ruk (I know this is love)
This is love (I know this is love)
คือเสียงที่ดังข้างในหัวใจ (I know this is love)
Keu siang tee dung kahng nai hua jai (I know this is love)
It’s the loud sound inside my heart (I know this is love)
คล้ายคล้ายว่ามีอะไรบางสิ่งที่ทำให้ฉันรู้สึก
Klai klai wah mee arai bahng sing tee tum hai chun roo seuk
It’s like something has made me feel it
เมื่อเธอปรากฏในหัวใจ
Meua tur bprahgot nai hua jai
When you appeared inside my heart
นี่แหละความรัก
Nee lae kwahm ruk
This is love

ฉันไม่รู้จริงจริงว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร
Chun mai roo jing jing wah wun proong nee ja bpen chen rai
I really don’t know how tomorrow will be
ฉันไม่รู้จริงจริงว่าจะต้องเจอเรื่องดีหรือร้าย
Chun mai roo jing jing wah ja dtaung jur reuang dee reu rai
I really don’t know if we must face good things or bad things
รู้แค่ทุกนาทีจากนี้จะไม่เหมือนเดิมต่อไป
Roo kae took nahtee jahk nee ja mai meuan derm dtor bpai
All I know is that every moment from now on won’t be the same anymore
เพราะว่าในตอนนี้มีเธอเท่านั้นในหัวใจ
Pror wah nai dtaun nee mee tur tao nun nai hua jai
Because now I have only you in my heart

(*,**)

มันคงเป็นเสียงของความรักที่เคยหายไป
Mun kong bpen siang kaung kwahm ruk tee koey hai bpai
It’s the voice of love that once disappeared
เธอคงเป็นคำว่ารักที่ใจตามหา
Tur kong bpen kum wah ruk tee jai dtahm hah
You’re the love that my heart has been searching for

(**,**)

I know this is love baby
I know this is love baby

   

คำร้อง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
ทำนอง อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์
เรียบเรียง ธนพล มหธร

Title: โทษที่เอาแต่ใจ / Toht Tee Ao Dtae Jai (Sorry for Being Selfish)
English Title: “Sorry”
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: [Single]
Year: 2017

(Nothing I can say)

ในบางวันที่เราต้องเถียงกันในเรื่องเดิมๆ
Nai bahng wun tee rao dtaung tiang gun nai reuang derm derm
Some days when we argue about the same old things
ในบางวันที่เธอใจร้อน ทำเป็นแยกทางเดิน
Nai bahng wun tee tur jai raun tum bpen yaek tahng dern
Some days when you lose your temper and act like we’re breaking up
แล้วเธอคงรู้สึกเหมือน ว่าเธอเป็นส่วนเกิน
Laeo tur kong roo seuk meuan wah tur bpen suan gern
And you probably feel like you’re my mistress
ไม่เข้าใจ ว่าทำไม สรุปแล้วเธอคิดมากไป
Mai kao jai wah tummai saroop laeo tur kit mahk bpai
I don’t understand why; I guess you’re overthinking things

(*) รู้ว่าฉันไม่ค่อยบอกรักให้เธอฟังทุกวัน
Roo wah chun mai koy bauk ruk hai tur fung took wun
I know I don’t really tell you that I love you every day
อันที่จริงคือฉันไม่คิดว่าสำคัญอะไร
Un tee jing keu chun mai kit wah sumkun arai
Truthfully, I don’t think it’s that important
รักไม่ได้อยู่ที่คำพูดแต่มันอยู่ที่ใจ
Ruk mai dai yoo tee kum poot dtae mun yoo tee jai
Love isn’t in words, it’s in the heart
ถอดหน้ากากออกมาดู ให้รู้ไปเลยได้ไหม
Taut nah gahk auk mah doo hai roo bpai loey dai mai
Can I take off the mask and let you know?

(**) ขอโทษที่เอาแต่ใจ ไม่ใช่เวลามาง้อๆกัน
Kor toht tee ao dtae jai mai chai welah mah ngor ngor gun
I’m sorry for being selfish, it’s not the time to make up
ขอโทษที่เอาแต่ใจ ไม่อยากทะเลาะเพื่อสานสัมพันธ์
Kor toht tee ao dtae jai mai yahk talor peua sahn sumpun
I’m sorry for being selfish, I don’t want to argue to deepen our relationship
ฉันเป็นคนเดิมแบบเก่าอยู่แล้ว
Chun bpen kon derm baep gao yoo laeo
I’m still the same old me
เธอนั้นคิดไปเองว่าฉันไม่แคร์
Tur nun kit bpai eng wah chun mai care
You think I don’t care
ฉันแค่เป็นตัวเอง
Chun kae bpen dtua eng
I’m just being myself

(Nothing I can say)

พยายามปรับตัวให้เธอมาก็แล้วกี่ที
Payayahm bprup dtua hai tur mah gor laeo gee tee
I’ve tried many times to adjust myself for you
แต่บังเอิญเป็นคนแบบนี้ก็ไม่รู้ทำไง
Dtae bung ern bpen kon baep nee gor mai roo tum ngai
But this is the kind of guy I happen to be, I don’t know what to do
ฉันคงจะเป็นบ้าตายถ้าต้องเสียเธอไป
Chun kong ja bpen bah dtai tah dtaung sia tur bpai
I’d go absolutely crazy if I lost you
อยากวิงวอนดาวบนฟ้า ช่วยทำให้เธอเข้าใจ
Yahk wing waun dao bon fah chuay tum hai tur kao jai
I want to beg the stars in the sky to please make you understand

(*,**)

อันที่จริงชีวิตฉันขาดเธอไม่ได้
Un tee jing cheewit chun kaht tur mai dai
Truthfully, my life can’t be without you
แต่จะให้พูดทุกวัน มันก็คงไม่ง่าย
Dtae ja hai poot took wun mun gor kong mai ngai
But wanting me to say it every day isn’t easy
Believe me, I don’t lie, look in my eyes
Believe me, I don’t lie, look in my eyes
ตั้งแต่วันนี้จะอยู่กับเธอจนวันตาย
Dtung dtae wun nee ja yoo gup tur jon wun dtai
From this day on, I’ll be with you until I die
ไม่เจ้าชู้ หวานไม่เป็นเธอคงดูออก
Mai jao choo wahn mai bpen tur kong doo auk
I’m not a flirt, I don’t know how to be sweet, as you can probably see
ไร้ลีลา มารยา มาเพื่อลวงหลอก
Rai lee lah mahrayah mah peua luang lauk
I’ve got no style or tricks to deceive you with
จะใส่หน้ากากเทพบุตร กันไปทำไม
Ja sai nah gahk tep boot gun bpai tummai
Why wear the mask of an angelk?
ในเมื่อสุดท้ายความสัมพันธ์ของเรามันอยู่ตรงหัวใจ
Nai meua soot tai kwahm sumpun kaung rao mun yoo dtrong hua jai
In the end, our relationship is in our hearts

Nothing I can say to make you smile
Nothing I can say to change your mind
Nothing I can say to make it right
But we’re gonna stay together till the day we die

(**)

(โทษที่เอาแต่ใจ) I can’t change my style ‘cos I was born this way
(Toht tee ao dtae jai) I can’t change my style cause I was born this way
(Sorry for being selfish) I can’t change my style ’cause I was born this way
(โทษที่เอาแต่ใจ) I can’t change my mind ‘cos I was born this way
(Toht tee ao dtae jai) I can’t change my style cause I was born this way
(Sorry for being selfish) I can’t change my style ’cause I was born this way
(โทษที่เอาแต่ใจ) ทำไม ทำ ไม ทำไม Oh baby
(Toht tee ao dtae jai) tummai tummai tummai oh baby
(Sorry for being selfish) Why, why, why, oh, baby
(โทษที่เอาแต่ใจ) โทษที่เอาเเต่ใจ Oh baby
(Toht tee ao dtae jai) toht tee ao dtae jai oh baby
(Sorry for being selfish) Sorry for being selfish, oh, baby

   

เนื้อร้อง Yanin เเละ ตุล ไวฑูรเกียรติ
ทำนอง Yanin
โปรดิวเซอร์ สุเมธ กิจธนโสภา (Yaak Lab) เเละ ตุล ไวฑูรเกียรติ
เรียบเรียง สุเมธ กิจธนโสภา (Yaak Lab) เเละ ตุล ไวฑูรเกียรติ

   

Peck’s long-awaited comeback single since his popularity resurged after his stint on the Mask Singer~ He has a lovely voice, but honestly I’m not sure if this song showcases that as well as it could. Still, it’s not bad, and I like the lyrics at least; this is the way I am, take it or leave it. As someone who is equally as awkward with physical displays of affection or sweet words, I get where he’s coming from. I also really like the artistic style of the music video, the bright color scheme used, and all his outfits. But… When this song was getting teased with various promo photos, at first I thought they were very artistic and unique, showing shots of his feet, of his back, of his hands… Now I understand. Whatttt did they do to his face?? Now, I know he’s gotten his fair share of plastic surgery that makes him seem like he’s unable to make facial expressions sometimes, but in recent interviews, his face didn’t look as plastic and unmovable as it does here. I really think it’s the fault of the makeup artist. Honestly, if they had done the girl up the same way, it could have worked, like it was just part of the music video style for them to look like Barbie and Ken dolls. But why did they do her makeup naturally, but use INSANE highlight and shine on Peck that makes him look like a plastic mannequin?? The difference is too awkward and makes him look unnatural and a little unsettling. I think I’ll just listen to this song 🙂

Title: หรือแค่ขำๆ / Reu Kae Kum Kum (Or Just Fooling Around?)
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: One
Year: 2006

เอามือข้างหนึ่งจับมือฉันดูสิ ระหว่างที่พูดกัน
Ao meu kahng neung jup meu chun doo si rawahng tee poot gun
Take your hand, hold mine, and see, while we’re talking
เป็นมือที่เย็นมันซึมและเริ่มสั่น เธอเองรู้สึกไหม
Bpen meu tee yen mun seum lae rerm sun tur eng roo seuk mai
It’s cold, clammy, and starting to tremble, do you feel it?
บอกให้รู้ว่าฉันจริงจัง แต่ว่าฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ
Bauk hai roo wah chun jing jung dtae wah chun yung mai koy mun jai
I’m letting you know that I’m sincere, but I’m still not very confident
ที่ผ่านมานั้น เธอคิดกันแบบไหน
Tee pahn mah nun tur kit gun baep nai
With all that’s happened, how do you feel about me?
ให้เป็นอะไรในใจเธอ
Hai bpen arai nai jai tur
What do you want me to be in your heart?

(*) ตกลงว่าเธอนั้นรักฉันหรือมันแค่ขำๆ
Dtok long wah tur nun ruk chun reu mun kae kum kum
Do you agree that you love me, or are you just fooling around?
ให้เป็นคนรักหรือเป็นแค่เพื่อนเธอ
Hai bpen kon ruk reu bpen kae peuan tur
Will you let me be your lover, or am I just your friend?
ให้เป็นคนคุยไว้แก้เหงา ไว้กอดเมื่อตอนพบเจอ
Hai bpen kon kooey wai gae ngao wai gaut meua dtaun pob jur
Do you want me to be the person you talk to alleviate your loneliness, or will you embrace me when we meet?
แบบไหน ยอมเป็นให้เธอ
Baep nai yaum bpen hai tur
Whatever I am, I’m willing to be it for you
บอกทีว่าฉันเป็นใคร
Bauk tee wah chun bpen krai
Tell me who I am

บางทีก็ดูว่าเธอเหมือนจริงจัง เราเป็นคนรักกัน
Bahng tee gor doo wah tur meuan jing jung rao bpen kon ruk gun
Sometimes it seems like you’re sincere too, like we’re lovers
บางทีก็ดูว่าเธอไม่จริงจังและหลอกกันเท่านั้น
Bahng tee gor doo wah tur mai jing jung lae lauk gun tao nun
Sometimes it seems like you’re not serious and are only deceiving me
บอกให้รู้ว่าฉันยังกลัว บอกให้รู้ว่าไม่ค่อยมั่นใจ
Bauk hai roo wah chun yung glua bauk hai roo wah mia koy mun jai
I’m letting you know that I’m still scared, I’m letting you know that I’m not very confident
ที่ผ่านมานั้น เธอคิดกันแบบไหน
Tee pahn mah nun tur kit gun baep nai
With all that’s happened, how do you feel about me?
ให้เป็นอะไรในใจเธอ
Hai bpen arai nai jai tur
What do you want me to be in your heart?

(*)

บอกให้รู้ว่าฉันจริงจัง แต่ว่าฉันยังไม่ค่อยมั่นใจ
Bauk hai roo wah chun jing jung dtae wah chun yung mai koy mun jai
I’m letting you know that I’m sincere, but I’m still not very confident
ที่ผ่านมานั้น เธอคิดกันแบบไหน
Tee pahn mah nun tur kit gun baep nai
With all that’s happened, how do you feel about me?
ให้เป็นอะไรในใจเธอ
Hai bpen arai nai jai tur
What do you want me to be in your heart?

(*,*)

Title: ชู้ในใจ / Choo Nai Jai (An Affair in My Heart)
Artist: Peck Palitchoke (เป๊ก ผลิตโชค)
Album: One Man Story 2 – Love Passion
Year: 2007

รู้ว่าทำผิด ที่ใจแอบคิดแย่งของคนอื่น
Roo wah tum pit tee jai aep kit yaeng kaung kon eun
I know it’s wrong that my heart secretly imagines stealing something that belongs to someone else
ก็ยากที่จะฝืน ตั้งแต่ได้พบก็รักเธอ ลืมเธอไม่ได้เลย
Gor yahk tee ja feun dtung dtae dai pob gor ruk tur leum tur mai dai loey
I’ve wanted to resist ever since we first met, but I love you, I can’t forget you

ได้เพียงสัมผัส แค่ปลายเส้นผมหัวใจเคลิ้มสั่น
Dai piang sumput kae bplai sen pom hua jai klerm sun
Just being able to touch the ends of your hair, my heart absently pounds
ใกล้กันมากกว่านี้ ฉันอาจจะเผลอใจทำผิด คิดแล้วต้องห้ามใจ
Glai gun mahk gwah nee chun aht ja plur jai tum pit kit laeo dtaung hahm jai
If we get any closer than this, I might carelessly make a mistake, I’ve thought about it, and I must stop myself

(*) ไม่ต้องการจะแย่งเธอจากเขา
Mai dtaung gahn ja yaeng tur jahk kao
I don’t want to steal you from him
ก็รู้เขามาก่อน ที่เธอเจอกับฉันนั้นช้าไป
Gor roo kao mah gaun tee tu rjur gup chun nun chah bpai
I know he came first and that you met me too late

(**) เป็นได้แค่ชู้ในหัวใจ ต้องปิดบังไว้ ได้แอบรักไปวันๆ
Bpen dai kae choo nai hua jai dtaung bpit bung wai dai aep ruk bpai wun wun
It can only be an affair in my heart, I must hide it and secretly love you day by day
ฉันต้องทนเหงาใจ รักเธอจนต้องทนเก็บไว้
Chun dtaung ton ngao jai ruk tur jon dtaung ton gep wai
I must endure being lonely, I love you so much, I must endure keeping it in
เป็นได้แค่ชู้ในหัวใจ จะอีกนานไหม จึงจะได้รักกัน
Bpen dai kae choo nai hua jai ja eek nahn mai jeung ja dai ruk gun
How much longer can this be just an affair in my heart? Will we be able to love each other?
หรือคงไม่มีวัน ฉันคงเป็นแค่ชู้ในใจ
Reu kong mai mee wun chun kong bpen kae choo nai jai
Or will I never have that day? I’m probably just having an affair in my heart

คิดย้อนเวลา ถ้าปาฏิหารย์รักแท้มีจริง
Kit yaun welah tah bpahdtihahn ruk tae mee jing
I imagine turning back the time, if the miracle of true love really exists
สิ่งหนึ่งที่อยากขอ ให้ฉันได้รักๆเธอก่อน ไม่ให้เป็นของใคร
Sing neung te eyahk kor hai chun dai ruk ruk tur gaun mai hai bpen kaung krai
The one thing I’d ask for is for me to be able to love you first and not let you belong to someone else

(*,**)