Part Kieran

All posts tagged Part Kieran

Title: ไม่ต้องซ้ำ / Mai Dtaung Sum (No Need to Repeat)
English Title: “Never Again”
Artist: Part Kieran (Kamikaze)
Album: [Single]
Year: 2016

เธอพูดอะไรนะ มาทำเหมือนหวังดี
Tur poot arai na mah tum meuan wung dee
What are you saying? Acting like you wish me well
ทำเป็นแคร์ ทำเป็นซึ้ง เหมือนเมื่อก่อน
Tum bpen care tum bpen seung meuan meua gaun
Acting like you care, like you have feelings like before
อย่าพูดอีกเลยนะ ว่าเธอไม่เคยลืม
Yah poot eek loey na wah tur mai koey leum
Don’t say it again that you’ve never forgoten
คิดอะไรถึงต้องมาพูดกันตอนนี้
Kit arai teung dtaung mah poot gun dtaun nee
What were you thinking that made you come and say this to me now?

(*) เมื่อเธอมีทางเลือกเดิน และต้องเป็นฉันที่ถูกทิ้งไป
Meua tur mee tahng leuak dern lae dtaung bpen chun tee took ting bpai
When you chose your path, and it has to be me who is tossed aside
ฉันจะยอมรับมัน
Chun ja yaum rup mun
I’ll accept it
แต่ไม่อยากเจ็บซ้ำๆ ไม่อยากปวดซ้ำๆ
Dtae mai yahk jep sum sum mai yahk bpuat sum sum
But I don’t want to be hurt over and over, I don’t want to be pained over and over
จากคนที่เคยไว้ใจ ก็วันนี้ไม่ใช่อีกแล้ว
Jahk kon tee koey wai jai gor wun nee mai chai eek laeo
From someone whom I once trusted, but no longer do today

(**) ไม่ต้องมาพูดว่ายังคิดถึง ไม่ต้องแสดงว่ายังรักฉัน
Mai dtaung mah poot wah yung kit teung mai dtaung sadaeng wah yung ruk chun
There’s no need to say you still think of me, there’s no need to show that you still love me
ทั้งๆ ที่มันไม่จริง
Tung tung tee mun mai jing
Even though it’s not true
คำพูดสวยๆ ที่ฟังแล้วดี เก็บไว้ไปพูดให้คนของเธอฟัง
Kum poot suay suay tee fun laeo dee gep wai bpai poot hai kon kaung tur fung
Keep your beautiful words that sound so nice to say to your boyfriend
ไม่ต้องซ้ำเติมกันได้ไหม
Mai dtaung sum determ gun dai mai
There’s no need to repeat them to me, okay?

ไม่มีประโยชน์แล้ว ที่จะต้องทนฟัง
Mai mee bprayoht laeo tee ja dtaung ton fung
There’s no point in enduring listening
ว่าเธอรักฉัน เหมือนเมื่อก่อน
Wah tur ruk chun meuan meua gaun
To you say that you still love me like before
ทิ้งเค้าสิได้มั้ย แล้วเราค่อยคุยกัน
Ting kao si dai mai laeo rao koy kooey gun
Please dump him, then we’ll talk
ไม่มีอะไรที่ต้องมาพูดกันตอนนี้
Mai mee arai tee dtaung mah poot gun dtaun nee
I don’t have anything to say to you right now

(*,**)

Hmm, I miss You, I love you
Hmm, I miss You, I love you

(*,**,**)

Hmm, I miss You
No No No No No
I love you
But I Can’t Help You

   
คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ธนะ ลวสุต
Chorus/Backing Vocals: Cnan KAMIKAZE

   
Okay, Kamikaze, I actually really like this song~ Not only because I have a soft spot for bitter songs, but also I think this style fits Part’s voice well (if he has to be autotuned, might as well make him sing in a genre that sounds good autotuned, like R&B). I look forward to a music video~

Edit: Now that the music video is out…eh. I’ll stick with just the audio. It started out way too mellow for me, got interesting when he started throwing things and trashing the room, and with that teaspoon hint of a sex scene, then it crashed and burned with the awkward double-camera-angle twin storyline that half the Youtube comments are complaining they didn’t understand or couldn’t follow. Well, E for effort~

Title: คนกลาง / Kon Glahng (The Middleman)
Artist: Part Kieran
Album: [Single]
Year: 2015

ไม่มีเวลาหรอกนะ ถ้าจะมาคุยเรื่องเขา
Mai mee welah rauk na tah ja mah kooey reuang kao
I don’t have the time if you come to talk about him
อยากจะคืนดีก็คุยกับเขาเอง
Yahk ja keun dee gor kooey gup kao eng
If you want to make up, talk with him

(*) ช่วยพวกเธอเคลียร์กี่ครั้ง ให้เข้าใจกันกี่หน
Chuay puak tur clear gee krung hai kao jai gun gee hon
How many times I’ve helped you guys clear things up? How many times have I gotten you to understand?
แต่สุดท้ายคนสับสนคือฉันเอง
Dtae soot tai kon sup son keu chune ng
But in the end, the mixed up person is me

(**) ชอบพูดแบบนี้ให้ไม่คิดได้ยังไง
Chaup poot baep nee hai mai kit dai yung ngai
When you like speaking like this, how could I not think?
เหมือนให้ความหวังโดยที่เธอไม่ตั้งใจ
Meuan hai kwahm wung doy tee tur mai dtung jai
It’s like you’re giving me unintentional hope
ทำเป็นจะไป แต่สุดท้ายก็คืนดี
Tum bpen ja bpai dtae soot tai gor keun dee
You act like you’ll go, but int he end, you make up

(***) เจ็บที่คนกลาง ก็เจ็บที่มันต้องวางตัว
Jep tee kon glahng gor jep tee mun dtaung wahng dtua
It hurts being the middle man, it hurts to have to behave myself
ต้องข่มหัวใจที่เต้นรัว
Dtaung kom hua jai tee dten rua
I must suppress my pounding heart
ไม่ให้เธอรู้ ที่จริงฉันรักเธอแค่ไหน
Mai hai tur roo tee jing chun ruk tur kae nai
And not let you know how much I really love you
คนกลาง คนนี้ที่เธอแค่วางใจ
Kon glahng kon nee tee tur kae wahng jai
This middle man whom you just trust
จะเปลี่ยนที่ยืนบ้างได้ไหม
Ja bplian tee yeun bahng dai mai
Can he change where he stands?
ขอแทนที่เขา เพียงสักครั้ง ขอให้ฉัน ดูแลเธอ
Kor taen tee kao piang suk krung kor hai chun doo lae tur
I want to be where he is for just once, I want you to let me take care of you

ตอนที่เธอดีกับเขา ก็แทบจะทำใจไม่ไหว
Dtaun tee tur dee gup kao gor taep ja tum jai mai wai
When you’re good with him, I nearly can’t take it
เธอไม่สงสัยก็เลยไม่รู้ตัว
Tur mai song sai gor loey mai roo dtua
You don’t wonder about me, so you’re oblivious

(*,**,***,***)