Paowalee

All posts tagged Paowalee

Title: คนแปลกหน้าที่คุ้นเคย / Kon Bplaek Nah Tee Koon Koey (Familiar Stranger)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: ในความรู้สึกของเธอ / Nai Kwahm Roo Seuk Kaung Tur (In Your Feelings)
Year: 2014

แอบยิ้มให้เธอทุกวัน แค่เธอไม่ทันมอง
Aep yim hai tur took wun kae tur mai tun maung
I secretly smile at you every day, you just don’t notice
บอกเพื่อนว่าคนนี้จอง
Bauk peuan wah kon nee jaung
I tell my friends that I claim you
แอบได้เป็นเจ้าของแค่ในฝัน
Aep dai bpen jao kaung kae nai fun
I only secretly own you in my dreams

(*) เคยคุยกันหลายนาที
Koey kooey gun lai nahtee
We’ve talked for quite a while
แต่เจออีกทีเธอลืมชื่อฉัน
Dtae jur eek tee tur leum cheu chun
But meeting you again, you’ve forgotten my name
ก็มีน้อยใจเหมือนกัน เธอจะรู้บ้างไหม
Go mee noy jai meuang un tur ja roo bahng mai
I’m a little offended, will you know?

(**) ได้เป็นแค่คนแปลกหน้าที่คุ้นเคย
Dai bpen kae kon bplaek nah tee koon keoy
I can only be a familiar stranger
ท่องในใจไว้เลย ว่าแค่แอบรักเธอใกล้ใกล้
Taung nai jai wai loey wah kae aep ruk tur glai glai
Reciting in my heart that I just secretly love you closely
ได้สบตากันได้ยิ้มได้ทักทาย
Dai sop dtah gun dai yim dai tuk tai
Getting to look into your eyes, getting to smile, getting to say hello
ยังรักแม้รู้ว่าในหัวใจ เธอไม่เหลือที่ว่างให้ฉัน
Yung ruk mae roo wah nai hua jai tur mai leua tee wahng hai chun
I still love you, even though I know that in your heart, you don’t have any space left for me

เจ็บนะ เวลาที่เธอเดินมากับใครคนนั้น
Jep na welah tee tur dern mah gup krai kon nun
It hurts whenever you show up with her
ยิ่งคิดก็ยิ่งไหวหวั่น
Ying kit gor ying wun wai
The more I think about it, the more shaken I am
เปลี่ยนจากเขาเป็นฉันจะได้ไหม
Bplian jahk kao bpen chun ja daimai
Can you change her for me?

เจอกันในลิฟต์บางวัน
Jur gun nai lift bahng wun
Sometimes we meet in the elevator
แค่ไหล่ชนกันก็ฝันไปไกล
Kae lai chon gun gor fun bpai glai
Just bumping shoulders, I dream so far
แต่สิ่งเดียวที่ฉันทำได้ คือทักทายเท่านั้น
Dtae sing diao tee chun tum dai keu tuk tai tao nun
But the only thing I can do is just say hello

(**,*,**)

ได้สบตากันได้ยิ้มได้ทักทาย
Dai sop dtah gun dai yim dai tuk tai
Getting to look into your eyes, getting to smile, getting to say hello
ยังรักแม้รู้ว่าในหัวใจ เธอไม่เหลือที่ว่างให้ฉัน
Yung ruk mae roo wah nai hua jai tur mai leua tee wahng hai chun
I still love you, even though I know that in your heart, you don’t have any space left for me

   

คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/เรียบเรียง พีระศักดิ์ ทัศนวรานนท์

Title: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

ก็เป็นแม่ค้า พัฒนา มาอยู่หน้าคอม
Gor bpen mae kah pudtannah mah yoo nah kaum
I’m a vendor developing my online store
มีร้านย่อมย่อม นั่นก็ขาย นี่ก็ขาย
Mee rahn yaum yaum nun gor kai nee gor kai
I have an odds-n-ends store, I sell a little of this, a little of that
วุ่นทั้งวัน เช็คสต๊อก ออกบิลกันไป
Woon tung wun check stock auk bi gun bpai
I’m busy all day, checking stock, sending bills
แพ็กเอง ส่งเอง ก็ฟินจะตาย
Paek eng song eng gor fin ja dtai
Packaging them myself, sending them out myself, I’m so awesome

(*) ตื่นมาก็คลิกคลิก บ่ายแล้วก็คลิกคลิก
Dteun mah gor click click bai laeo gor click click
When I wake up, I click click, in the afternoon, I click click
ตกเย็นก็คลิกคลิกคลิก คลิกกันทั้งวัน
Dtok yen gor click click click click gun tung wun
When evening falls, I click click click click all day
จะกินก็คลิกคลิก อิ่มแล้วก็คลิกคลิก
Ja gin gor click click im laeo gor click click
When I’m eating, I click click, when I’m full, I click click
จะนอนก็คลิกคลิกคลิก คลิกกันทั้งวัน
Ja naun gor click click click click gun tung wun
When I go to bed, I click, click, click, click all day

(**) รีวิวอะไร เธอไลค์ ก็ปลื้มจัง
Review arai tur like gor bpleum jung
Whatever your review, if you like it, I’m very happy
ออเดอร์กันยัง สั่งเลยคลิกคลิก
Order gun yung sung loey click click
Have you ordered from me yet? Go ahead, click click
ถ้ารักแม่ค้า สั่งมาคลิกคลิก
Tah ruk mae kah sung mah click click
If you love this vendor, order, click click

จะจีบแม่ค้า ช่วยกันนะ อุดหนุนสักนิด
Ja jeep mae kah chuay gun na oot noon suk nit
If you’re going to flirt with this vendor, help me out a little
จะได้สนิท ขาประจำ ให้คุ้นกันไว้
Ja dai sanit kah bprajum hai koon gun wai
If you want to get close to me, be a regular customer to make it worth my while
แล้วค่อยขยับ มาเป็นแฟน ก็ดูกันไป
Laeo koy kayup mah bpen faen gor doo gun bpai
Then we’ll see if you gradually move up to being my boyfriend
ทักเลย สั่งเลย จะรออะไร
Tuk loey sung loey ja ror arai
Say hi and order, what are you waiting for?

(*,**)

สี่ซ้าห้าบาท อย่าต่อเลยนะคุณขา
See sah hah baht yah dtor loey na koon kah
Four our five baht, don’t haggle with me
ออเดอร์กันมา สั่งเลยคลิกคลิก
Order gun mah sung loey click click
Order from me, order, click click
ถ้ารักแม่ค้า สั่งมาคลิกคลิก
Tah ruk mae kah sung mah click click
If you love this vendor, order, click click

   

คำร้อง : วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/เรียบเรียง : ธนา ลวสุต

Title: กำแพงชื่อเพื่อน / Gumpaeng Cheu Peuan (The Barrier Called Friendship)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

ใกล้แค่เอื้อมมือ แต่เหมือนฉันยืนอยู่เพียงลำพัง
Glai kae euam meu dtae meuan chun yeun yoo piang lumpung
You’re an arm’s reach away, but it’s like I’m standing alone
ไม่มีสักครั้ง ที่เธอจะหันมองมา
Mai mee suk krung tee tur ja hun maung mah
There will never be a time that you’ll turn and look at me
กำแพงชื่อเพื่อน ยังคงกีดขวางบังตา
Gumpaeng cheu peuan yung kong geet kwahn bung dtah
The barrier called friendship is still blocking your vision
จะปีนไปหา หัวใจก็ไม่กล้าพอ
Ja bpeun bpai hah hua jai gor mai glah por
I’d climb it to find you, but my heart isn’t brave enough

ทุกครั้งที่เจอ คำว่ารักเธอยังคอยกดดัน
Took krung tee jur kumw ah ruk tur yung koy go dun
Every time we meet, my love for you still keeps pressuring me
พอไม่เจอกัน ความคิดถึงก็มารอ
Por mai jur gun kwahm kit teung gor mah ror
As soon as I don’t see you, my longing for you comes and waits
บอกก็ไม่ได้ เก็บไว้นานนาน ก็ท้อ
Bauk gor mai dai gep wai nahn nahn gor tor
I can’t tell you, I’ve kept it in for so long, I’m discouraged
ยิ่งคิดยิ่งท้อ นี่มันเวรกรรมอะไร
Ying kit ying tor nee mun wen gum arai
The more I think, the more discouraged I get, what sort of karma is this?

(*) อุตส่าห์เจอคนที่ใช่ แต่ทำได้แค่แอบรัก
Ootsah jur kon tee chai dtae tum dai kae aep ruk
I’ve tried to find the one for me, but all I can do is just secretly love you
เป็นได้แค่คนรู้จัก ที่เธอไม่อยากรู้ใจ
Bpen dai kae kon roo juk tee tur mai yahk roo jai
I’m just an acquaintance that you don’t want to get to know intimately
ก็ได้แต่ภาวนา ให้เธออย่าเพิ่งมีใคร
Gor dai dtae pahwanah hai tur yah perng mee krai
I can only pray that you won’t find someone else yet
เผื่อรักที่ฉันแอบให้ อาจซึ้งใจเธอสักวัน
Peua ruk tee chun aep hai aht seung jai tur suk wun
In case the love that I secretly give you might touch your heart some day

ทุกเรื่องทุกราว บอกเล่าพูดคุยกันได้เสมอ
Took reuang took rao bauk lao poot koeoy gund ai samur
We can always talk to each other about every matter
แต่เรื่องใจเธอ แค่นึกจะถามก็หวั่น
Dtae reuang jai tur kae neuk ja tahm gor wun
But when it comes to your feelings, just thinking about asking makes me tremble
กลัวจะเสียเพื่อน กลัวจะเสียความสัมพันธ์
Glua ja sia peuan glua ja sia kwahm sumpun
I’m afraid I’ll lose a friend, I’m afraid I’ll lose our relationship
รู้ไหมว่าฉัน เหมือนแบกโลกไว้ทั้งใบ
Roo mai wah chun meuan baek lohk wai tung bai
Do you know that it’s like I’m bearing the weight of the entire world?

(*)

เผื่อรักที่ฉันแอบให้ อาจซึ้งใจเธอสักวัน
Peua ruk tee chun aep hai aht seung jai tur suk wun
In case the love that I secretly give you might touch your heart some day

   

คำร้อง : ชาลี สาลี่
ทำนอง/เรียบเรียง : นันทพงศ์ ทศพร

Title: อยากคุยด้วยปากไม่อยากคุยด้วยมือ / Yahk Kooey Duay Bpahk Mai Yahk Kooey Duay Meu (I Want to Talk With My Mouth, Not With My Hands)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: ในความรู้สึกของเธอ / Nai Kwahm Roo Seuk Kaung Tur (In Your Feelings)
Year: 2014

ไม่ค่อยได้โทรหากัน เจอกันแต่ในข้อความ
Mai koy dai toh hah gun jur gun dtae nai kor kwahm
We don’t usually talk on the phone, we only meet in text messages
ในใจมันมีคำถาม เพราะฉันไม่เคยรู้เลย
Nai jai mun mee kum tahm pror chun mai koey roo loey
In my heart, I have questions because I’ve never known
อยากรู้ที่เธอรู้สึก ลึกซึ้งหรือว่าเฉยเฉย
Yahk roo tee tur roo seuk leuk seung reu wah choey choey
I want to know if your feelings are deep or casual
แค่อ่านข้อความเฉยเฉย มันเลยไม่รู้ว่าจริงแค่ไหน
Kae ahn kor kwahm choey choey mun loey mai roo wah jing kae nai
Just reading your casual messages, I don’t know how serious you are

ไม่ค่อยได้เจอหน้า อย่างน้อยโทรมาก็ดี
Mai koy dai jur nah yahng noy toh mah gor dee
We don’t really meet face to face, at least calling me would be nice
พิมพ์ไปพิมพ์มาอย่างนี้ มันคงไม่ดีเท่าไร
Pim bpai pim mah yahng nee mun kong mai dee tao rai
Typing away like this isn’t very good
สบตากับเธอไม่ได้ ฟังเสียงหน่อยนึงได้ไหม
Sop dtah gup tur mai dai fung siang noy neung dai mai
I can’t look into your eyes, can I listen to your voice for a little?
มีคนกำลังรอสายเธอยังต้องคิดอะไรอีกหรือ
Mee kon gumlung ror sai tur yung dtaung kit arai eek reu
There’s someone waiting on the line, do you still have something else you have to think about or what?

(*) ถ้ามันไม่ยาก อยากคุยกับเธอด้วยปาก
Tah mun mai yahk yahk kooey gup tur duay bpahk
If it’s not too difficult, I want to talk to you with my mouth
ก็มันไม่อยากจะคุยกับเธอด้วยมือ
Gor mun mai yahk ja kooey gup tur duay meu
I don’t want to talk to you with my hands
พิมพ์ตัวหนังสือ กลัวเธอไม่หือไม่อือ
Pim dtua nung seu glua tur mai heu mai eu
If I type a novel, I’m afraid you won’t bother responding
พูดคำว่ารักต้องได้ยินเสียงถึงจะเข้าใจ
Poot kum wah ruk dtaung dai yin siang teung ja kao jai
When you say you love me, I have to hear your voice to understand it

โทรมาสักนิดสักหน่อย
Toh mah suk nit suk noy
Call me for once
ไม่บ่อยแต่คุยให้นาน
Mai boy dtae kooey hai nahn
Not often, but to talk for a long time
อยากฟังอะไรหวานหวาน
Yahk fung arai wahn wahn
I want to hear sweet things
อย่างเช่นคำนั้น นั่นไง
Yahng chen kum nun nun ngai
Like those certain words

ร.เรือ ไม้หันอากาศ ก.ไก่ ที่มาจากใจ
Ror reua mai hun ahgaht gor gai tee mah jahk jai
“L-O-V-E” that comes from the heart
มันมีความหมายกับฉัน ถ้าออกจากปากไม่ใช่ด้วยมือ
Mun mee kwahm mai gup chun tah auk jahk bpahk mai chai duay meu
It’s meaningful to me if it comes from your mouth, not from your hands

(*,*)

พูดคำว่ารักต้องได้ยินเสียงถึงจะซึ้งใจ
Poot kum wah ruk dtaung dai yin siang teung ja kao jai
When you say you love me, I have to hear your voice to understand it

   

คำร้อง/ทำนอง เชษฐา ยารสเอก
เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: ไม่อยากเป็นคนรักเธอข้างเดียว / Mai Yahk Bpen Kon Ruk Tur Kahng Diao (I Don’t Want to Be Someone Who Loves You One-Sidedly)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: ในความรู้สึกของเธอ / Nai Kwahm Roo Seuk Kaung Tur (In Your Feelings)
Year: 2014

(*) ไม่อยากเป็นคนรักเธอข้างเดียว
Mai yahk bpen kon ruk tur kahng diao
I don’t want to be someone who loves you one-sidedly
อยากเป็นคนรักเดียวข้างเธอ
Yahk bpen kon ruk diao kahng tur
I want to be the only lover beside you
มันต้องทำยังไง มันต้องทำยังไง
Mun dtaung tum yung ngai mun dtaung tum yung ngai
What should I do? What should I do?
อยาก.. อยากจะรู้จัง
Yahk yahk ja roo jung
I want to.. I really want to know

(**) ไม่อยากเป็นคนรักเธอข้างเดียว
Mai yahk bpen kon ruk tur kahng diao
I don’t want to be someone who loves you one-sidedly
อยากเป็นคนรักเดียวข้างเธอ
Yahk bpen kon ruk diao kahng tur
I want to be the only lover beside you
มันต้องเริ่มตรงไหน มันต้องเริ่มตรงไหน
Mun dtaung rerm dtrong nai mun dtaung rerm dtrong nai
Where must I start from? Where must I start from?
อยาก.. อยากจะรู้จัง
Yahk yahk ja roo jung
I want to.. I really want to know

เดินเข้าไปหา แล้วบอกว่ารักเลย
Dern kao bpai hah laeo bauk wah ruk loey
If I walked up to you and told you that I loved you
เธอจะซึ้งเลยหรือเปล่า ถ้าซึ้งจะได้ทำ
Tur ja seung loey reu bplao tah seung ja dai tum
Would you be touched? If you would be, I’ll do it
มองเธอมานานแล้ว ไม่มีตรงไหนให้มองข้าม
Maung tur mah nahn laeo mai mee dtrong nai hai maung kahng
I’ve been looking at you for a long time, there’s no direction that makes me look past you
ก็กลัว ก็กลัว ก็กลัวก็กลัว กลัวเธอจะไม่รู้ความในใจ
Gor glua gor glua gor glua gor glua glua tur ja mai roo kwahm nai jai
But I’m afraid, I’m afraid, I’m afraid, I’m afraid, I’m afraid you won’t know the things in my heart

(*,**)

(***) เบอร์ก็ให้แล้ว แล้วเธอก็ไม่โทร
Bur gor hai laeo laeo tur gor mai toh
I’ve given you my number, but you don’t call
ต้องให้ฉันโทรไปก่อน ใช่ไหมหรือไงดี
Dtaung hai chun toh bpai gaun chai mai reu ngai dee
Do I have to be the one to call first or what?
ชอบเธอมานานแล้ว เมื่อไรจะรู้ตัวสักที
Chaup tur mah nahn laeo meua rai ja roo dtua suk tee
I’ve liked you for so long, when will you finally realize it?
ต้องรอ ต้องรอ ต้องรอต้องรอ ต้องรออยู่อย่างงี้ถึงเมื่อไร
Dtaung ror dtaung ror dtaung ror dtaung ror dtaung ror yoo yahng ngee teung meua rai
I must wait, must wait, must wait, must wait, how long must I wait like this?

(***)
ต้องรอ ต้องรอ ต้องรอต้องรอ ต้องรออยู่อย่างงี้ถึงเมื่อไร
Dtaung ror dtaung ror dtaung ror dtaung ror dtaung ror yoo yahng ngee teung meua rai
I must wait, must wait, must wait, must wait, how long must I wait like this?

   

คำร้อง ชาลี สาลี่
ทำนอง/เรียบเรียง วันชัย อยู่พัฒนะวงศ์

Title: แต่เธออยู่ไหน / Dtae Tur Yoo Nai (But Where Are You?)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: ในความรู้สึกของเธอ / Nai Kwahm Roo Seuk Kaung Tur (In Your Feelings)
Year: 2014

รู้แล้วว่ารัก บอกตรงตรงว่าตื้นตัน
Roo laeo wah ruk bauk dtrong dtrong wah dteun dtun
I know you love me, and I’m telling you straight that I’m delighted
รู้ว่าห่วงฉัน รู้ว่าเธอนะแคร์แค่ไหน
Roo wah huang chun roo wah tur na care kae nai
I know you worry about me, I know how much you care
รู้ว่าคิดถึง ว่าคิดถึงมากเท่าไร
Roo wah kit teung wah kit teung mahk tao rai
I know how much, how much you think of me
ไม่รู้ได้ไงก็เธอโทรบอกฉันทุกวัน
Mai roo dai ngai gor tur toh bauk chun took wun
I don’t know how you can do it, but you call me and tell me every day

น่าดีใจที่เธอรักและห่วงใยฉัน
Nah dee jai tee tur ruk lae huang yai chun
It’s so nice that you love and worry about me

(*) แต่เธออยู่ไหนอยู่ไหนเธอ ยังคิดถึงฉันใช่ไหม
Dtae tur yoo nai yoo nai tur yung kit teung chun chai mai
But where are you? Where are you? You still miss me, right?
ก็แล้วทำไม ทำไมไม่มาเจอหน้ากัน
Gor laeo tummai tummai mai mah jur nah gun
Why oh why haven’t you come to see me?
เธออยู่ที่ไหนอยู่ไหนเธอ ไม่ได้เจอตั้งกี่วัน
Tur yoo tee nai yoo nai tur mai dai jur dtung gee wun
Where are you? Where are you? I haven’t seen you in several days
ถ้าหากฉันกับเธอยังเป็นแฟนกัน เธอจำหน้าฉันได้ไหม
Tah hahk chun gup tur yung bpen faen gun tur jum nah chun dai mai
If you and I are still a couple, can you remember my face?

พ้นช่วงอยากเจอ เปลี่ยนเป็นเธอโทรเข้ามา
Pon chuang yahk jur bplian bpen tur toh kao mah
Once wanting to meet has become you just calling
พ้นช่วงสบตา ก็ไม่มาส่งภาษาใจ
Pon chuang sop dtah gor mai mah song pahsah jai
Once making eye contact, now you don’t convey your feelings
พ้นช่วงควงแขน เปลี่ยนจากแฟนเป็นของตาย
Pon chuang duang kaen bplian jahk faen bpen kaung dtai
Walking with our arms linked, I’ve changed from your girlfriend to a dead thing
ใช้เสียงห่วงใย ใช้ข้อความส่งใจทุกวัน
Chai siang huang yai chai kor kwahm song jai took wun
Using your concerned voice has become using your messages to send your heart to me every day

(**) อยากเจอตัวจ้องตา มากกว่าเจอในฝัน
Yahk jur dtua jaung dtah mahk gwah jur nai fun
I want to meet you in person and stare into your eyes more than I want to see you in my dreams

(*,**,*)

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง/เรียบเรียง ศิลาแลง อาจสาลี

Title: คิดถึงนี่คะ / Kit Teung Nee Ka (I Miss You)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: ในความรู้สึกของเธอ / Nai Kwahm Roo Seuk Kaung Tur (In Your Feelings)
Year: 2014

(*) ก็คนมันคิดถึง คิดถึง คิดถึง นี่คะ
Gor kon mun kit teung kit teung kit teung nee ka
People miss, miss, miss things
ถ้ามีคาถา จะเสกให้เธอมาเดี๋ยวนี้
Tah mee kah tah ja sek hai tur mah diao nee
If there was a spell, I’d cast it and make you come right this instant
ก็คนมันคิดถึง คิดถึง คิดถึง นะสิ
Gor kon mun kit teung kit teung kit teung nee ka
People miss, miss, miss things
ไม่ได้เวอร์อะไรนะเนี่ย
Mai dai ver arai na nia
It’s not overreacting at all
แค่วันละพันสี่ร้อยสี่สิบนาที
Kae wun la pun see roy see sip nahtee
It’s just 1,440 minutes a day
ที่คิดถึงเธอ
Tee kit teung tur
That I miss you

รูปเธอก็อยู่ในเป๋าตังค์
Roop tur gor yoo nai bpau dtung
Your picture is in my wallet
หยิบตังค์ทีไรก็เจอ
Whenever I take out money, I see you
ในใจก็มีแต่หน้าเธอ
Nai jai gor mee dtae nah tur
In my heart, I have only your face
หลับตายังเจอทุกที
Lup dtah yung jur took tee
When I close my eyes, I still see you every time

อยู่ไหน เมื่อไร ก็รู้สึก
Yoo nai meua rai gor roo seuk
Wherever I am, whenever, I feel it
มีเธอไปด้วยทุกที่
Mee tur bpai duay took tee
I have you with me at all times
ถ้ามันเป็นจริงคงดี๊ดี
Tah mun bpen jing kong dee dee
If it were real, it would be wonderful
ชีวิตฉันคงไม่กร่อย
Cheewit chun kong mai groy
My life wouldn’t be dull

(**) ไลน์มาก็ได้ ถ้ายังไม่ว่างมาหา
Line mah gor dai tah yung mai wahng mah hah
You can contact me on Line, if I’m still busy, come find me
Post รูปมาให้เห็นหน่อย
Post roop mah hai hen noy
Post pictures for me to see
ตอนเธอไม่อยู่ รู้ไหมโลกนี้มันหงอย
Dtaun tur mai yoo roo mai lohk nee mun ngoy
When you’re not here, do you know that this world is depressing?
เห็นใจคนคอย สักนิดสิ
Hen jai kon koy suk nit si
Have a little sympathy for this person waiting

(*)

เปิดเพลงที่เรานั้นชอบฟัง
Bpert pleng tee rao nun chaup fung
If I turn on the songs we like to listen to
เปิดฟังคนเดียวมันเซ็ง
Bpert fung kon diao mun seng
Turning them on alone is boring
ไม่มีเพลงไหนเลยสักเพลง
Mai mee pleng nai loey suk pleng
There’s not a single song
ได้ฟิวส์เหมือนฟังกะเธอ
Dai feel meuan fung ga tur
That gives me the same feelings as when I listen to it with you

เปิดหนังที่เรานั้นชอบดู
Bpert nung tee rao nun chaup doo
If I turn on the movies we like to watch
ยิ่งดูก็ยิ่งมองเหม่อ
Ying doo gor ying maung mur
The more I watch, the more I get distracted
พระเอกในจอไม่ใช่เธอ
Pra ek nai jor mai chai tur
The leading actor on the screen isn’t you
ยิ่งเพ้อ ยิ่งรอ ยิ่งคอย
Ying pur ying ror ying koy
The more I fantasize, the more I wait, the more I wait

(**,*,**,*,*)

   

คำร้อง ณัฐภพ พรหมสุนทรสกุล
ทำนอง/เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: สวัสดีจ้ะคุณเนื้อคู่ / Sawut Dee ja Koon Neua Koo (Hello, Soul Mate)
Artist: Paowaee Pornpimon (เปาวลี พรพิมล)
Album: ในความรู้สึกของเธอ / Nai Kwahm Roo Seuk Kaung Tur (In Your Feelings)
Year: 2014

(*) สวัสดีจ้ะคุณเนื้อคู่
Sawut dee ja koon neua koo
Hello, Soul Mate
ฉันคิดถึงเธออยู่ เธอรู้ไหม
Chun kit teung tur yoo tur roo mai
Do you know I miss you?
จะปล่อยให้เหงาถึงเมื่อไร
Ja bploy hai ngao teung meua rai
How long are you going to leave me lonely?
อย่าให้ใจวุ่นวายนะเธอจ๋า
Yah hai jai woon wai na tur jah
Don’t trouble my heart

(**) รออยู่นะคุณเนื้อคู่
Ror yoo na koon neua koo
I’m waiting for you, Soul Mate
ฉันไม่รู้ว่าคุณอยู่ที่ไหนนะ
Chun mai roo wah koon yoo tee nai na
I don’t know where you are
ถ้าพรหมลิขิตขีดไว้ ให้รีบมา
Tah prom likit keet wai hai reep mah
If fate is determining this, I want you to hurry up and come
อยากจะลั้ลลั้ลลาอย่างใครเขา
Yahk ja lullullah yahng krai kao
I want to be carefree like everyone else

เพื่อนฝูงเค้าก็มีแฟน
Peuan foong kao gor mee faen
My friends all have lovers
ก้มหน้าก้มตากดแชทไม่แคร์เรา
Gom nah gom dtah got chat mai care rao
Their heads are bent down chatting away on their phones, not caring about me
เจอฟงเจอแฟนเค้าก็ยิ้มร่า
Jur fong jur faen kao gor yim rah
Whenever they see their lovers, they grin
จูงมือจ๊ะจ๋า เห็นแล้วเศร้า
Joong meu ja jah hen laeo sao
And take them by the hand, I see it and get sad

อัปรูปถ่ายคู่กัน
Up roop tai koo gun
They upload couple pictures they take together
แล้วดูสิฉันรูปเดี่ยวเหงาเหงา
Laeo doo si chun roop diao ngao ngao
And look, I take pictures alone, so lonely
สเตตัสเค้ามีคู่ เห็นแล้วควันออกหู
Status kao mee koo hen laeo kwun auk hoo
Their status is “in a relationship,” I see it and smoke fumes from my ears
ตาร้อนผ่าว
Dtah raun pao
And my eyes get scorching hot

(*,**)

แยกย้ายเค้าก็มีแฟนไปส่ง
Yaek yai kao gor mee faen bpai song
When we part ways, my friends have their lovers to take them home
ปล่อยให้ฉันยืนงงกลับทางไหน
Bploy hai chun yeun ngong glup tahng nai
Leaving me standing confused as to which way to go back home
ไม่มีใครให้จูงมือ
Mai mee krai hai joong meu
There’s no one to lead me by the hand
นั่งมองมือถือแล้วเศร้าใจ
Nung maung meu teu laeo sao jai
I sit looking at my phone and feel sad

ถึงบ้านก็มานั่งเหงา
Teung bahn gor mah nung ngao
When I reach home, I sit lonely
ไม่มีใครโทรบอกเราว่ากู๊ดไนท์
Mai mee krai toh bauk rao wah good night
There’s no one calling to tell me good night
ก่อนนอนก็คิดถึงตลอด
Gaun naun gor kit teung dtalaut
Before going to sleep, I always think of you
คิดถึงอ้อมกอดคนอยู่ไกล
Kit teung aum gaut kon yoo glai
I think of the embrace of a person far off

(*,**)

ถ้าคู่กันแล้ว คงไม่แคล้วกัน
Tah koo gun laeo kong mai klaeo gun
If we were together, we wouldn’t miss each other
แต่อย่าให้ฉัน รอนานเกินไป
Dtae yah hai chun ror nahn gern bpai
But don’t leave me waiting for too long

(*,**)

   

Title: หายใจรอใจที่หาย / Hai Jai Ror Jai Tee Hai (Breathing, Waiting for My Heart that Disappeared)
Artist: Paowaee Pornpimon (เปาวลี พรพิมล)
Album: ในความรู้สึกของเธอ / Nai Kwahm Roo Seuk Kaung Tur (In Your Feelings)
Year: 2014

เมื่อวานก็เจอกับเธอตรงนี้ เหมือนเคยนะ
Meua wahn gor jur gup tur dtrong nee euan koey na
Yesterday I met you here, as usual
เมื่อวานก็มองเธอคุยกับเพื่อน ของเธอล่ะ
Meua wahn gor maung tur kooey gup peuan kaung tur la
Yesterday I watched you talk with your friend
ก็ยังเฉย ๆ ก็เหมือนที่มันเคย ๆ ทุกที
Gor yung choey choey gor meuan tee mun koey koey took tee
You were still indifferent like usual, every time

เมื่อคืนก็มีบางทีนึกถึงหน้าเธอนะ
Meua keun gor mee bahng tee neuk teung nah tur na
Last night, there were times that I thought of your face
แต่พอจะนอนก็ไม่ได้ฝันถึงเธอล่ะ
Dtae por ja naun gor mai dai fun teung tur la
But as soon as I fell asleep, I didn’t dream of you
ก็หลับสบาย ไม่มีใครมากวนหัวใจ
Gor lup sabai mai mee krai mah guan hua jai
I slept well, no one came to bother my heart

(*) แต่พอมาในวันนี้ไม่ได้เจอกับเธอ
Dtae por mah nai wun nee mai dai jur gup tur
But come today, I didn’t see you
ตาก็เฝ้าชะเง้อ ในใจก็วุ่นวาย
Dtah gor fao changor nai aji gor woon wai
My eyes keep looking around, I’m bothered in my heart
เรามันเป็นอะไร ใจทำไมมันหายตามเธอ
Rao mun bpen arai jai tummai mun hai dtahm tur
What’s wrong with me? Why did my heart disappear with you?

(**) ก็ได้หายใจ รอใจที่หายไป มันไปอยู่ไหนของมัน
Gor dai hai jai ror jai tee hai bpai mun bpai yoo nai kaung mun
I’m breathing, waiting for my heart that disappeared, where did it go?
ก็ได้แต่ถอนใจ ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ ถึงจะได้พบกับเธอ
Gor dai dtae taun jai mai roo wah meua rai teung ja dai pob gup tur
I can only sigh, I don’t know when I’ll be able to see you
เธออยู่ไหน ได้ยินบ้างไหมนะ รีบมาหา มาเจอะมาเจอ
Tur yoo nai dai yin bahng mai na reep mah hah mah jur mah jur
Where are you? Can you hear me? Hurry over, come and see me, come and see me
เอาหัวใจฉันคืนกลับมาด้วยนะเธอ แล้วจะให้เธอเดินจูงมือ
Ao hua jai chun keun glup mah duay na tur laeo ja hai tur dern joong meu
Bring my heart back with you, and I’ll let you hold my hand as we walk

แต่ในวันนี้ไม่รู้จะพบกับเธอไหม
Dtae nai wun nee mai roo ja pob gup tur mai
But I don’t know if I’ll see you today
และในคืนนี้จะต้องคิดถึงสักเท่าไหร่
Lae nai keun nee ja dtaung kit tueng suk tao rai
And how much must I miss you tonight?
ถ้าหลับไม่ลง ฉันก็คงจะต้องแย่เลย
Tah lup mai long chun gor kong ja dtaung yae loey
If I can’t sleep, I’ll be in bad shape

(*,**,*,**)

เธออยู่ไหน ได้ยินบ้างไหมนะ รีบมาหา มาเจอะมาเจอ
ur yoo nai dai yin bahng mai na reep mah hah mah jur mah jur
Where are you? Can you hear me? Hurry over, come and see me, come and see me
เอาหัวใจฉันคืนกลับมาด้วยนะเธอ แล้วจะให้เธอเดินจูงมือ
Ao hua jai chun keun glup mah duay na tur laeo ja hai tur dern joong meu
Bring my heart back with you, and I’ll let you hold my hand as we walk

Title: ก็คนอย่างเธอไม่มีหลายคน / Gor Kon Yahng Tur Mai Mee Lai Kon (There Aren’t Many Guys Like You)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: กรุณาอยู่ในระยะของความคิดถึง / Garoonah Yoo Nai Raya Kaung Kwahm Kit Teung (Please Stay in the Vicinity of My Thoughts)
Year: 2011

(*) ก็คนอย่างเธอไม่มีหลายคน
Gor kon yahng tur mai mee lai kon
There aren’t many guys like you
ก็คนหลายคนไม่ดีเหมือนเธอ
Gor kon lai kon mai dee meuan tur
Most guys aren’t good like you
เขียนใบสมัครรักเธอเสมอ
Kian bai samukorn ruk tur samur
I’m filling out an application to always love you
ขอเป็นคนเดียวของเธอได้ไหม
kor bpen kon diao kaung tur dai mai
Can I ask to be your one and only?
ก็คนอย่างเธอไม่มีหลายคน
Gor kon yahng tur mai mee lai kon
There aren’t many guys like you
ฉันโดนคำสั่งให้รักทั้งใจ
Chun dohn kum sung hai ruk tung jai
I’ve been ordered to love you with all my heart
ถ้าเธอไม่อยู่ก็อยู่ไม่ไหว
Tah tur mai yoo gor yoo mai wai
If you weren’t here, I couldn’t live
ก็ฉันหายใจเข้าออกเป็นเธอ
Gor chun hai jai kao auk bpen tur
You are my breath
เพราะเธอคือเธอคนเดียวในใจ
Pror tur keu tur kon diao nai jai
Because you are the only person in my heart

โชคดี ที่เธอรักฉัน
Chohk dee tee tur ruk chun
I’m lucky that you love me
โชคดีสองชั้น เธอดีเหลือหลาย
Chohk dee saung chun tur dee leua lai
I’m double lucky that you’re so wonderful
ฉันป่วย เธอหมั่นโทรหา
Chun bpuay tur mun toh hah
If I’m sick, you definitely call
เตือนให้กินยา ให้นอนไวไว
Dteuan hai gin yah hai naun wai wai
Reminding me to take medicine and go to bed early
ฉันเซ็ง เธอก็คอยแหย่
Chun seng tur gor koy yae
If I’m sick of things, you tease me
เวลาแย่แย่ เธอคอยปลอบใจ
Welah yae yae tur koy bplaup jai
During the bad times, you comfort me
ขนมก็ได้กินบ่อย
Kanom gor dai gin boy
I can eat sweets often
ร้านไหนอร่อย เธอก็จำได้
Rahn nai aroy tur gor jum dai
You can remember all the good restaurants

ดอกไม้ที่ได้จากเธอ
Dauk mai tee dai jahk tur
The flowers I get from you
จำได้ด้วยเนอะ ว่าชอบสีไหน
Jum dai duay nor wah chuap see nai
You can remember my favorite color, right?
ข้อดีเธอมีล้านข้อ
Kor dee tur mee lahn kor
You have millions of good points
จนแทบจะหาข้อด้อยไม่ได้
Jon taep ja hah kor doy mai dai
So much so that I nearly can’t find a flaw
ดูแลฉันทุกนาที จนฉันคนนี้ เคยตัวรู้ไหม
Doo lae chun took nahtee jon chun kon nee koey dtua roo mai
Do you know you’ve taken care of me at every moment until I’ve gotten used to it?
มีเธอในทุกนาที แล้วถ้าไม่มี
Mee tur nai took nahtee laeo tah mai mee
I have you at every moment, and if I didn’t

(**) คอตกแน่นอน แน่นอน ถ้าหากไม่มีเธอ
Kor dtok nae naun nae naun tah hahk mai mee tur
I’d be so depressed for sure, for sure, if I didn’t have you
ฉันกลัวมากมากเลยรู้ไหม
Chun glua mahk mai loey roomai
Do you know I’d be so scared?

(*)

ไม่รู้เธอเคืองไม่เคือง ฉันชอบหาเรื่องปวดหัวมาให้
Mai roo tur keuang mai keuang chun chaup hah reuang bpuat hua mah hai
I don’t know if you’re annoyed or not, I like looking for things that give me a headache
ไม่รู้เธอเบื่อไม่เบื่อ บางทีไม่เชื่อ ไม่ยอมฟังใคร
Mai roo tur beua mai beua bahng tee mai cheua mai yaum fung krai
I don’t know if you’re bored or not, sometimes I don’t believe it and refuse to listen to anyone
ไม่รู้พูดจริงไม่จริง ถ้าดื้อจะทิ้ง ถ้างอนจะไป
Mai roo poot jing mai jing tah deu ja ting tah ngaun ja bpai
I don’t know if you’re telling the truth or not, if I’m stubborn, you’ll dump me, if I pout, you’ll leave
ไม่รู้พูดจริงไม่จริงแต่ถ้าพูดจริง
Mai roo poot jing mai jing dtae tah poot jing
I don’t know if you’re telling the truth or not, but if you are

(**,*,*)

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง/เรียบเรียง บวรภัส จินต์ประเสริฐ