Paowalee

All posts tagged Paowalee

Title: จะมามั๊ยหนอ / Ja Mah Mai Nor (Will You Come?)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2019

(*) จะมามั๊ยหนอปีนี้ จะมีแฟนมั๊ยหนอปีนี้
Ja mah mai nor bpee nee ja mee faen mai nor bpee nee
Will you come this year? Will I have a boyfriend this year?
ปล่อยให้รอลุ้นมากี่ปี และปีนี้ต้องรออีกไหม
Bploy hai ror loom mah gee bpee lae bpee nee dtaung ror eek mai
You’ve left me waiting for several years, must I wait longer this year?
อยากเจอเนื้อคู่ แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
Yahk jur neua koo dtae mai roo wah meua rai
I want to meet my soulmate, but I don’t know when
ร้องเพลงรออยู่ตรงนี้ ได้ยินบ้างไหม
Raung pleng ror yoo dtrong nee dai yin bahng mai
I’m singing a song while waiting right here, do you hear me?
มามั๊ยมามั๊ยอะ จะมามั๊ยมามั๊ยอะ
Mah mai mah mai a ja mah mai mah mai a
Will you come? Will you come? Will you come? Will you come?

ผ่านอีกปี มาถึงปีใหม่ ก็ไปเค้าท์ดาวน์
Pahn eek bpee mah teung bpee mai gor bpai count down
Another year has passed and now it’s the new year, I go to the countdown
คนตั้งเยอะ แต่มันเงียบเหงา ไปถึงหัวใจ
Kon dtung yur dtae mun ngeuap ngao bpai teung hua jai
There’s so many people, but it’s lonely in my heart
ใกล้ถึงวันเด็กแล้ว ไม่มีวี่แวว ใครพาเที่ยวไหน
Glai teung wun dek laeo mai mee wee waew krai pah tiao nai
It’s nearly Children’s Day, but there’s no sign of you, who will take me out?
เราก็เป็นเด็กดี แต่ไม่มีคนข้างกาย
Rao gor bpen dek dee dtae mai mee kon kahng gai
I’ve been a good girl, but I don’t have anyone beside me
โอ๊ย โอย โอ่ย โอย เที่ยวคนเดียวเปลี่ยวใจ
Oy oy oy oy tiao kon diao bpliao jai
Oh, oh, oh, oh, going out alone is so lonesome

(*)

ผ่านวันครู ก็ยังไร้คู่ จะทำยังไง
Pahn wun kroo gor yung rai koo ja tum yung ngai
Teacher’s Day has passed, but I’m still without a lover, what will I do?
มองๆหา มีครูที่ไหน สอนความรักเรา
Maung maung hah mee kroo tee nai saun kwahm ruk rao
I’m searching, is there any teacher anywhere? Teach me love
เป็นนักเรียนที่ดี การบ้านจะเยอะแค่ไหนก็เอา
Bpen nuk rian tee dee gahn bahn ja yur kae nai gor ao
I’m a good student, however much homework you give me, I’ll take it
แต่ครูไม่ยอมมาสอน นี่ปิดเทอมยาวหรือเปล่า
Dtae kroo mai yaum mah saun nee bpit turm yao reu bplao
But no teacher is willing to teach me, is this summer vacation or what?
โอ๊ย โอย โอ่ย โอย วาเลนไทน์คงเหงา
Oy oy oy oy valentine kong ngao
Oh, oh, oh, oh, Valentine’s Day will be lonely

(*)

   

คำร้อง : วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหม / Mai Bpen Baep Nee Dai Mai (Can It Not Be Like This?)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2018

ถ้ารู้ก็คงไม่รัก ที่รักเพราะว่าไม่รู้
Tah roo gor kong mai ruk tee ruk pror wah mai roo
If I knew, I probably wouldn’t love you, I love you because I didn’t know
หัวใจเธอมีคนอยู่ และอยู่ตรงนั้นมานาน
Hua jai tur mee kon yoo lae yoo dtrong nun mah nahn
Your heart has someone in it, and they’ve been there for a long time
เพิ่งรู้ว่ารักไม่ได้ ในตอนที่ห้ามใจไม่ทัน
Perng roo wah ruk mai dai nai dtaung tee ham jai mai tun
I just realized I can’t love you when it was too late to stop my heart
ปัญหาที่เกิดกับฉัน คือมันลืมเธอไม่ได้เลยสักที
Bpunhah tee gert gup chun keu mun leum tur mai dai loey suk tee
The problem that I caused is that I can’t forget you at all

(*) ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหมหัวใจ ไม่รู้จะคิดถึงแต่เธอทำไม
Mai bpen baep nee dai mai hua jai mai roo ja kit teung dtae tur tum mai
Can my heart not be like this? I don’t know why I think only of you
พยายามจะคิดไปเรื่องอื่นแค่ไหน
Payayahm ja kit bpai reuang eun kae nai
However much I try to think about other things
ก็วนไปคิดเรื่องเธออยู่ดี
Gor won bpai kit reuang tur yoo dee
I end up going back to thinking about you
ไม่เป็นแบบฉันคงไม่เข้าใจ เมื่อมันกลับไม่ได้ ทางไปก็ไม่มี
Mai bpen baep chun kong mai kao jai meua mun glup mai dai tahng bpai gor mai mee
It’s not like I don’t understand, when things can’t go back and there’s no way to go
แค่ลบคนหนึ่งคนให้หายไปจากใจนี้
Kae lop kon neung kon hai hai bpai jahk jai nee
Just erasing one person from my heart
มันต้องใช้กี่เดือนกี่ปี หรือว่าตลอดไป
Mun dtaung chai gee deuan gee bpee reu wah dtalaut bpai
How many months, how many years does it take? Or is it forever?

ถ้าต้องเป็นความผิดใคร ก็ให้เป็นความผิดฉัน
Tah dtaung bpen kwahm pit krai gor hai bpen kwahm pit chun
If it’s anyone’s mistake, it’s mine
ที่เป็นคนเริ่มไหวหวั่น แล้วมันรักหมดใจ
Tee bpen kon rerm wai wun laeo mun ruk mot jai
For being the one who started to grow fond of you, then who fell in love with all my heart
ก็รู้ต้องยืนห่าง ห่าง ไม่ควรไปแทรกระหว่างใคร
Gor roo dtaung yeun hahng hahng mai kuan bpai saek rawahng krai
I know I must keep my distance, I shouldn’t insert myself between anyone
ทั้ง ทั้ง ที่เจ็บจะตาย ทำไมลืมเธอไม่ได้เลยสักที
Tung tung tee jep ja dtai tummai leum tur mai dai loey suk tee
Even though it hurts to death, why can’t I forget you at all?

(*,*)

แค่ลบคนหนึ่งคนให้หายไปจากใจนี้
Kae lop kon neung kon hai hai bpai jahk jai nee
Just erasing one person from my heart
มันต้องใช้กี่เดือนกี่ปี หรือว่าตลอดไป
Mun dtaung chai gee deuan gee bpee reu wah dtalaut bpai
How many months, how many years does it take? Or is it forever?

   

คำร้อง-ทำนอง ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: อย่าเอารักมาล้อเล่น / Yah Ao Ruk Mah Lor Len (Don’t Use Love to Tease Me)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2018

ถามเธอจริง ๆ เถอะนะ ในสายตา ที่ดูว่าดี
Tahm tur jing jing tur na nai sai dtah tee doo wah dee
Serious question, the look in your eyes seems good
รักกันจริง ๆ ใช่ไหม ขอโทษที ที่ถามตรง ๆ
Ruk gun jing jing chai mai kor toht tee tee tahm dtrong dtrong
You really love me, don’t you? I’m sorry for asking so frankly
พูดมาด้วยใจทุกคำ หรือเธอเพียงแค่ทำให้หลง
Poot mah duay jai took kum reu tur piang kae tum hai long
Are you speaking every word with your heart? Or are you just making me fall for you?
ไม่รู้ถึงความประสงค์ จะไว้ใจคงไม่ดี…
Mai roo teung kwahm b prasong ja wai jai kong mai dee
If I don’t know your intention, it wouldn’t be good to trust you

ฉันพยายามจะฟัง มันก็ยัง ไม่เคลียร์เท่าไหร่
Chun payayahm ja fung mun gor yung mai clear tao rai
I’ve tried listening, but it’s still not very clear
ถ้ามันบังเอิญว่าเธอ ไม่จริงใจ ก็คิดให้ที
Tah mun bungern wah tur mai jing jai gor kit hai tee
If it just so happens that you’re not serious, think about it
ว่าควรเชื่อเธอรึเปล่า หรือว่าควรหยุดมันแค่นี้
Wah kuan cheua tur reu bplao reu wah kuan yoot mun kae nee
If I should trust you or if we should just stop it right here
ไม่รู้ว่าดีไม่ดี ไม่มีคนรับประกัน…
Mai roo wah dee mai dee mai mee kon rup bpragun
I don’t know if this is good or bad, no one can confirm

(*) อย่าเอาคำว่ารักมาล้อเล่นกับใคร
Yah ao kum wah ruk mah lor len gup krai
Don’t use love to tease anyone
ยะ…ยา…อย่า หลอกให้ไว้ใจ ถ้าไม่คิดอะไรกับฉัน
Ya yah yah lauk hai wai jai tah mai kit arai gup chun
Don’t, don’t, don’t trick me into trusting you if you don’t feel anything for me
อย่าเอาคำว่ารักมาใช้ซน ๆ ให้ใครกังวลไหวหวั่น
Yah ao kum wah ruk mah chai son son hai krai gung won wai wun
Don’t use love mischievously making anyone worried or nervous
อยากให้คิดนาน ๆ แล้วค่อยยืนยัน ให้มั่นใจ..
Yahk hai kit nahn nahn laeo koy yeun yun hai mun jai
I want you to think about it for a while, then gradually assure me and make me certain

ถามเธอจริง ๆ อีกครั้ง ชัวร์หรือยังที่บอกรักมา
Tahm tur jing jing eek krung sure reu yung tee bauk ruk mah
Serious question again, are you sure when you tell me you love me?
ไม่ต้องสาบานกับฟ้า หรือสัญญา ว่ารักจนตาย
Mai dtaung sahbahn gup fah reu sunyah wah ruk jon dtai
You don’t have to swear to heaven or promise that you’ll love me until we die
รบกวนนะทางที่ดี ช่วยชัดเจนให้ดูได้ไหม
Rop guan na tahng tee dee chuay chut jen hai doo dai mai
Can I bother you nicely to help make it clear so I can see?
ให้รู้ว่าคืออะไร ไม่ใช่หยอดไปวัน ๆ…
Hai roo wah keu arai mai chai yaut bpai wun wun
Let me know what it is, that you’re not just using lines on me day by day

(*,*)

อยากให้คิดนาน ๆ แล้วค่อยยืนยัน ให้มั่นใจ..
Yahk hai kit nahn nahn laeo koy yeun yun hai mun jai
I want you to think about it for a while, then gradually assure me and make me certain

   

คำร้อง/ทำนอง หนุ่ม ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: สัญญาออนไลน์ / Sunyah Online (Online Promise)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

สัญญาออนไลน์ ที่เคยให้กัน
Sunyah online tee koey hai gun
The online promise that you once gave to me
พี่บอกรักฉัน ผ่านแช็ตหน้าจอ
Pee bauk ruk chun pahn chat nah jor
You told me you loved me in a chat on screen
ต้องห่างกัน ทำงานหาเงิน แล้วจะมาขอ
Dtaung hahng gun tum ngahn hah ngern laeo ja mah kor
We must be separated, working for money, then you’ll come and ask me to marry you
น้องจูบหน้าจอ แล้วรอเวลา
Naung joop nah jor laeo ror welah
I kiss the screen, then wait for the time

สัญญาออนไลน์ ปวดใจที่สุด
Sunyah online bpuat jai tee soot
The online promise breaks my heart the most
เข่าแทบทรุด เมื่อพี่กลับมา
Kao taep taroot meua pee glup mah
My knees almost gave out when you came back
พี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคน ไม่สนสัญญา
Pee bplian bpai bpen kon la kon mai son sunyah
You changed into a different person, you don’t care about your promise
พี่กลับบ้านมา พร้อมแฟนคนใหม่
Pee glup bahn mah praum faen kon mai
You returned home with a new girlfriend

(*) ที่คุยในเฟซ เห็นหน้าในเพจในไลน์
Tee kooey nai face hen nah nai page nai line
We talked on Facebook, I saw your face on your page and on Line
นอกเวลานั้น พี่ทำอะไร อยู่กับใครก็ไม่รู้
Nauk welah nun pee tum arai yoo gup krai gor mai roo
Aside from those times, what were you doing? Who were you with? I don’t know

(**) สัญญาออนไลน์ สุดท้ายก็จบ
Sunyah online soot tai gor jop
In the end, your online promise was broken
ต้องนั่งลบรูปคนเจ้าชู้
Dtaung nung lop roop kon jao choo
I must sit and delete the pictures of a playboy
ลบข้อความที่เคยสัญญา น้ำตาพรั่งพรู
Lop kor kwahm tee koey sunyah num dtah prung proo
Erase the messages where you once promised, my tears gush forth
รักคนเจ้าชู้ มันเจ็บเจียนตาย
Ruk kon jao choo mun jep jian dtai
Loving a playboy hurts to death

(*,**)

   

เปาวลี พรพิมล – สัญญาออนไลน์
คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/ เรียบเรียง จิระวัฒน์ ปานพุ่ม

Title: อยากเป็นคนสำคัญ / Yahk Bpen Kon Sumkun (I Want to Be an Important Person)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

ไม่รู้ตัวบ้างเลยหรือไง
Mai roo dtua bahn gloey reu ngai
Do you really not know
ว่าเธอทำให้ใครนั้นต้องไหวหวั่น
Wah tur tum hai krai nun dtaung wai wun
That you’re making someone nervous?
มาอยู่ใกล้กันทุกวัน จนแอบฝันไกล
Mah yoo glai gun took wun jona ep fun glai
We get close every day until I’m secretly dreaming so far
แค่ได้คุยก็รู้สึกดี บางทีก็มีเผลอเอาเธอเป็นแรงใจ
Kae dai kooey gor roo seuk dee bahng tee gor mee plur ao tur bpen raeng jai
Just talking with you, I feel good, sometimes I absently use you as my inner-strength
นอนไม่หลับกินไม่ค่อยได้ ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
Naun mai lup gin mai koy dai jai mai yoo gup neua gup dtua
I can’t sleep, I can’t really eat, my heart isn’t with my body

วันไหนไม่เจอ ก็คิดถึง
Wun nai mai jur gor kit teung
Any day we don’t meet, I miss you
วันนี้ยิ่งเจอ ก็ยิ่งคิดถึง..
Wun nee ying jur gor ying kit teung
Today, the more I see you, the more I miss you
แค่หวังไว้ว่าวันหนึ่ง เธอจะรู้ใจ
Kae wung wai wah wun neung tur ja roo jai
I just hope that one day you’ll know my heart

(*) อยากเป็นคนสำคัญ กว่าเมื่อวานนี้จะได้ไหม
Yahk bpen kon sumkun gwah meua wahn nee ja dai mai
I want to be someone more important than yesterday, please
อยากให้เธอห่วงใย อยากหายใจใกล้เธอกว่านี้
Yahk hai tur huang yai yahk hai jai glai tur gwah nee
I want you to worry about me, I want to breathe closer to you
อยากเป็นคนสำคัญ ที่เธอคิดถึงก่อนใครทุกที
Yahk bpen kon sumkun tee tur kit teun gaun krai took tee
I want to be the important person whom you think of before anyone else, every time
อยากเป็นคนรักที่ดี มีฝันเดียวกันกับเธอ
Yahk bpen kon ruk tee dee mee fun diao gun gup tur
I want to be your best lover and have the same dreams as you

(**) ฉันว่าเธอคงคิดเหมือนกัน
Chun wah tur kong kit meuan gun
I think you feel the same
แค่ว่าวันนี้ฉันฝันไปมากกว่า
Kae wah wun nee chun fun bpai mahk gwah
It’s just that today, I’m dreaming much more
ฝากรักไปทางสายตาน่าจะเข้าใจ
Fahk ruk bpai tahng sai dtah nah ja kao jai
If I entrust my love through my gaze, you should understand
ถามตัวเองมาแล้วหลายวัน
Tahm dtua eng mah laeo lai wun
I’ve asked myself many times
คำตอบก็คือรักจริงมั่นใจ
Kum dtaup gor keu ruk jing mun jai
The answer is true love, I’m certain
เมื่อเธอคือคนที่ใช่ ก็อยากใช้พรุ่งนี้ด้วยกัน
Meua tur keu kon tee chai gor yahk chai proong nee duay gun
When you’re the one, I want to spend tomorrow with you

(*,**)

   

คำร้อง ตุ๋ย ด๊ะดาด
ทำนอง/ เรียบเรียง จิระวัฒน์ ปานพุ่ม

Title: พี่ชายคะ / Pee Chai Ka (Hey, Bro)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

พี่ชายคะ ขอโทษนะ คือพี่คะ
Pee chai ka kor toht na keu pee ka
Hey bro, I’m sorry, er, I mean, hey sir
พี่เป็นไรคะ แล้วแฟนพี่ล่ะไปไหน
Pee bpen rai ka laeo faen pee la bpai nai
What’s wrong? And where did your girlfriend go?
อย่าหาว่ายุ่ง แบบว่าน้องนุ่งห่วงใย
Yah hah wah yoong baep wahnaung noong huang yai
Don’t say I’m being nosy, I’m just worried about you
น้องใช่อื่นไกล น้องของเพื่อนของเพื่อนของพี่
Naung chai eun glai naung kaung peuan kaung peuan kaung pee
It’s true, I’m just a distant acquaintance, a friend of a friend of yours

พี่ชายคะ ขอโทษนะ คือพี่คะ
Pee chai ka kor toht na keu pee ka
Hey, bro, I’m sorry, er, I mean, hey, sir
ใครทำไรคะ ถึงมานั่งเซ็งตรงนี้
Krai tum rai ka teung mah nung seng dtrong nee
Who did what to you that makes you sit, sick of everything, right here?
พี่ชายหน้าบูด พูดเลยใจน้องไม่ดี
Pee chai nah boot poot loey jai naung mai dee
You’re frowning, I’m telling you my heart isn’t good
หรือว่าตอนนี้ แฟนของพี่เค้าทิ้งพี่ไป
Reu wah dtaun nee faen kaung pee kao ting pee bpai
Did your girlfriend just dump you?

(*) อย่าเศร้า ไม่เอานะคะ ขอร้อง
Yah sao mai ao na ka kor raung
Don’t be sad, don’t do this, I’m begging you
จะให้น้อง นั่งเป็นเพื่อนก่อนก็ได้
Ja hai naung nung bpen peuan gaun gor dai
If you want me to sit and be your friend first, that’s fine
แฟนพี่หายโกรธ กลับมา น้องพร้อมจะไป
Faen pee hai groht glup mah naung praum ja bpai
If your girlfriend gets over her anger and comes back, I’m ready to go
นานแค่ไหน น้องก็อยู่ได้ค่ะพี่
Nahn kae nai naung gor yoo dai ka pee
However long you need me, I can stay

(**) พี่ชายคะ หรือเอางี้ คือพี่คะ
Pee chai ka reu ao ngeu keu pee ka
Hey bro, er, whoops, I mean, hey sir
เผื่อแฟนไม่มา พี่จะทำไงทีนี้
Peua faen mai mah pee ja tum ngai tee nee
In case your girlfriend doesn’t come, what will you do here?
น้องว่าหาใหม่ สำรองเอาไว้ก็ดี
Naung wah hah mai sumraung ao wai gor dee
I say you should look for someone new, having a backup is good
มีคนนึงที่ รอเลื่อนขั้นเป็นคนที่ใช่
Mee kon neung tee ror leuan kun bpen kon tee chai
There’s one person who’s waiting to be promoted to “the one”

(*,**)

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง/เรียบเรียง บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: นักร้องน้องใหม่ / Nuk Raung Naung Mai (A New Singer)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

จากบ้านเกิดมา เพื่อออกตามหา ฝันที่เรามี
Jahk bahn gert mah peua auk dtahm hah fun tee rao mee
I left my home to follow the dreams that I have
ได้ขึ้นเวที ประกวดขับร้อง ได้ลองแข่งขัน
Dai keun wetee bpraguat kup raung dai laung kaeng kun
I went on stage for a singing contest and tried to compete
จับไมโครโฟน ดั่งต้องมนต์ จิตใจมุ่งมั่น
Jup microphone dung dtaung mon jit jai moong mun
I grip the microphone like I’m casting a spell, my heart is focused
หวังว่าสักวัน จะได้มาลัย หัวใจมาครอง
Wung wah suk wun ja dai mah lai hua jai mah kraung
I hope that some day I’ll receive garlands for my heart to wear

ประกวดที่ไหน ก็ดั้นด้นไป แม้ต้องลำบาก
Bpraguat tee nai gor dun don bpai mae dtaung lumbahk
Wherever there was a contest, I entered, even though it was troublesome
เพราะใจมันรัก ถึงมันจะยาก ก็จะขอลอง
Pror jai mun ruk teung mun ja yahk gor ja kor laung
Because my heart loves it, even though it’s difficult, I want to try it
คู่แข่งเป็นร้อย คนเป็นพัน สายตาจับจ้อง
Koo kaeng bpen roy kon bpen pun sai dtah jup jaung
There were hundreds of competitors, thousands of people, eyes stared
ท่านกรรมการ จะติชมน้อง น้อมรับด้วยใจ
Tahn gum gahn ja dti chom naung naum rup duay jai
The judges criticized me and I bowed and willingly accepted it

(*) และขอสัญญา ว่าจะรักษา ใจให้แข็งแกร่ง
Lae kor sunyah wah ja ruks ah jai hai kaeng greng
And I promise I’ll take care of my heart and make it strong
ไม่หลงตามแรง สิ่งยั่วเย้า ให้ใจวุ่นวาย
Mai long dtahm raeng sin yua yao hai jai woon wai
I won’t get lost chasing after the thing that teases me and gives me trouble
ไม่ลืมตัวตน จุดเริ่มต้น ว่าเคยเป็นใคร
Mai leum dtua dton joot rerm dton wah koey bpen krai
I won’t forget myself and who I once was at the beginning
ถึงวันที่เป็นจริงได้ ก็จะไม่ทำให้ใครผิดหวัง
Teung wun tee bpen jing dai gor ja mai tum hai krai pit wung
When the day comes that it comes true, I won’t disappoint anyone

(**) ทางอีกยังไกล มากมายแสงสี ร้อยพันมายา
Tahng eek y ung glai mahk mai saeng see roy pun mah yah
The road is still long, there’s many lights and hundreds of thousands of illusions
ถึงแม้อ่อนล้า สู้มากี่ครา แพ้มากี่ครั้ง
Teung mae aun lah soo mah gee krah pae mah gee krung
Even though I’m exhausted, however many times I’ve struggled, however many times I’ve failed
จะเก็บรอยยิ้ม เก็บเอาแรงใจ ไว้เป็นพลัง
Ja gep roy yim gep ao raeng jai wai bpen palung
I’ll keep my smile, I’ll keep my inner strength as my power
ให้ได้ดังหวัง ได้เป็นนักร้อง คล้องใจแฟนเพลง
Hai dai dung wung dai bpen nuk raung klaung jai faen pleng
To achieve my dreams, to be a singer, to captivate the hearts of my fans

(*,**)

   

คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ, สุรพันธ์ จำลองกุล
ทำนอง/ เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: อยากได้ยินว่าเธอรักฉัน / Yahk Dai Yin Wah Tur Ruk Chun (I Want to Hear that You Love Me)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

น้อยใจเหมือนกัน แต่ฉันก็ทน
Noy jai meuan gun dtae chung or ton
I’m still offended, but I put up with it
เธอไม่สน ไม่คิดใส่ใจ
Tur mai son mai kit sai jai
You don’t care, you don’t think of paying attention to me
พิมพ์คำหวานส่งมาทุกวัน รักกันมากมาย
Pim kum wahn song mah took wun ruk gun mahk mai
You type sweet words and send them every day, you love me so much
แต่ตัวอยู่ไหน ไม่มาให้เจอ
Dtae dtua yoo nai mai mah hai jur
But where’s your body? You don’t come to see me

รักจนล้นใจ แต่พิมพ์ให้อ่าน
Ruk jon lon jai dtae pim hai ahn
Your love for me is overflowing from your heart, but typing it out for me to read
มันไม่หวาน เท่าเสียงของเธอ
Mun mai wahn tao siang kaung tur
Isn’t as sweet as hearing your voice
ไม่ได้ยินมานานเหลือเกิน จนใจบ่นเพ้อ
Mai dai yin mah nahn leua gern jon jai bon pur
I haven’t heard it for so long, my heart is wailing
ไม่รู้ว่าเธอ ยังรักกันไหม
Mai roo wah tur yung ruk gun mai
I don’t know if you still love me

(*) เมื่อไหร่จะได้ยิน คำว่ารัก จากปากของเธอ
Meua rai ja dai yin kum wah ruk jahk bpahk kaung tur
When will I hear “I love you” from your lips?
เมื่อไหร่จะได้เจอ ได้มองตาเธอใกล้ใกล้
Meua rai ja dai jur dai maung dtau tur glai glai
When will I see be able to see you, be able to look in your eyes closely?
เมื่อไหร่จะได้รู้ ได้คำตอบ ให้หายข้องใจ
Meua rai ja dai roo dai kum dtaup hai hai kaung jai
When will I be able to know, to get an answer to ease my suspicions?
ช่วยหน่อยได้ไหม อยากได้ยินว่าเธอรักฉัน
Chuay noy dai mai yahk dia yin wah tur ruk chun
Please help me, I want to hear that you love me

เห็นรูปหัวใจ ขึ้นเต็มหน้าจอ
Hen roop hua jai keun dtem nah jur
I see an image of a heart filling my screen
ก็ไม่พอ เติมเต็มให้ฉัน
Gor mai por dterm dtem hai chun
But it’s not enough to fill up me
ที่อยากได้คือใจของเธอ ดวงเดียวเท่านั้น
Tee yahk dai keu jai kaung tur duang diao tao nun
All I want is your heart
หรือว่านี่ฉัน ขอมากเกินไป
Reu wah nee chun kor mahk gern bpai
Am I asking for too much?

(*)

   

คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/ เรียบเรียง จิระวัฒน์ ปานพุ่ม

Title: อะแหม่..อ้อนจัง / A Mae Aun Jung (Gosh, Really Desperate)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

(*) ทำเป็นอ้อนจริง อะแหม่ ทำเป็นอ้อนจัง
Tum bpen aun jing a mae tum bpen aun jung
Your acting really desperate, gosh, you’re acting so desperate
ทำให้รู้ว่ามีใจ มาทุกเช้าเลย
Tum hai roo wah mee jai mah took chao loey
Letting me know that you have feelings for me every morning
อะแหม่ มาทุกค่ำเลย
A mae mah took kum loey
Gosh, you come every night
ตื้อจริงจริง น้องลำบากใจ
Deu jing jing naung lumbahk jai
You’re really stubborn, I’m annoyed

(**) ทำเป็นสายเปย์ อะแหม่ ทำเป็นสายเปย์
Tum bpen sai bpay a mae tum bepn sai bpay
You’re acting like you can buy happiness, gosh, you’re acting like you can buy happiness
ทำเป็นป๋ามีน้ำใจ ทำเป็นรุกมา
Tum bpen bpah mee num jai tum bpen rook mah
Acting like a sugar daddy, you know how to attack me
อะแหม่ ทำเป็นเร้ามา
A mae tum bpen rao mah
Gosh, you know how to stimulate me
ตาที่มองนี่เยิ้ม เป็นประกาย
Dtah tee maung nee yerm bpen bpragai
There’s a dazzling sparkle in your eyes that are looking at me

(***) แต่ลูกสี่ และยังมีเมียอีกสอง
Dtae look see lae yung mee mia eek saung
But you have children, and you still have two wives
จะให้น้อง ช่วยเลี้ยงลูกหรือไง
Ja hai naung chuay liang look reu ngai
Do you want me to help raise your kids or what?
และกิ๊กพี่ ก็มีอีกบานตะไท
Lae gik pee gor mee eek bahn dta tai
And you have plenty of mistresses
เคลียร์กันให้ได้ ค่อยมาจีบใหม่ก็แล้วกัน
Clear gun hai dai koy mah jeep mai gor laeo gun
Clear things up with them first, then you can come and flirt with me again

(****) ทำมาชอบจริง อะแหม่ ทำมาชอบจัง
Tum mah chaup jing a mae tum mah chaup jung
You act like you really like me, gosh, you act like you really like me
แล้วจะให้เชื่อยังไง ทำเป็นสาบง
Laeo ja hai cheua yung ngai tum bpen sah bong
How am I supposed to believe you? You act like you swear it
อะแหม่ ทำเป็นสาบาน
A mae tum bpen sah bahn
Gosh, you act like you vow
น้องก็กลัวเดี๋ยวพี่ โดนฟ้าผ่าตาย
Naung gor glua diao pee dohn fah pah dtai
I’m afraid heaven will strike you down

(*,**,***,****,*,**,***,****,*,**,***,****)

   

คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/ เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: รับผิดชอบด้วยนะ / Rup Pit Chaup Duay Na (Please Take Responsibility)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

วันนี้เราต้องเคลียร์กันนะ
Wun nee rao dtaung clear gun na
We have to clear something up today
มาทำให้ชอบต้องรับผิดชอบด้วยนะ
Mah tum hai chaup dtaung rup pit chaup duay na
You made me like you, you have to take responsibility for it

ฉันมีเพื่อนเป็นแสน แต่แฟนเป็นศูนย์
Chun mee peuan bpen saen dtae faen bpen soon
I have a hundred thousand friends, but zero lovers
ไม่ใช่วัยรุ่น รักดูวุ่นวาย
Mai chai wai roon ruk doo woon wai
I’m not a teenager, love seems chaotic
เลือกอยู่นะคะ ใครที่ไว้ใจได้
Leuak yoo na ka krai tee wai jai dai
Choose someone whom you can trust
คนที่ชอบแล้วใช่ คล้ายเพิ่งจะมา
Kon tee chaup laeo chai klai perng ja mah
The person I like is the one, it’s like you just came

(*) ฉันเทใจให้เธอนะ ที่เธอน่ะมาเอาใจ
Chun tay jai hai tur na tee tur na mah ao jai
I’ve devoted my heart to you, you came and took it
ถ้าเทียบเธอกับใคร เธอนอนมา
Tah tiap tur gup krai tur naun mah
If I compared you with anyone, you’d win by a landslide
แต่ช่วงนี้ที่เงียบไป อุ๊บ!มันคืออะไรคะ
Dtae chuang nee tee ngiap bpai oop mun keu arai ka
But this moment when you’re silent, oof! What is it?
สรุปว่ายังไงหนอ..หัวใจ
Saroop wah yung ngai nor hua jai
How do you regard my heart?

(**) มาทำให้ฉันชอบ ต้องรับผิดชอบด้วยนะ
Mah tum hai chun chaup dtaung rup pit chaup duay na
You made me like you, you have to take responsibility for it
เห็นเป็นเพื่อนเล่นหรือไง
Hen bpen peuan len reu ngai
Do you see me as a good friend or what?
มาทำตัวน่ารัก แล้วพอจะรักก็หายหน้าไป
Mah tum dtua naruk laeo por ja ruk gor hai nah bpai
You came acting all cute, then as soon as I fell in love with you, you disappeared
ไม่ได้..ไม่ได้ ใจฉันที่หวั่นไหว มันให้ถามหา
Mai dai mai dai jai chun tee wun wai mun hai tahm hah
You can’t, you can’t, my trembling heart is asking for you
เธอมารับผิดชอบเลยนะ
Tur mah rup pit chaup loey na
To come and take responsibility for it
มาทำให้ชอบต้องรับผิดชอบด้วยนะ
Mah tum hai chaup dtaung rup pit chaup duay na
You made me like you, you have to take responsibility for it

แล้วถ้าคำว่ารัก พูดยากเกินไป
Laeo tah kum wah ruk poot yahk gern bpai
If “I love you” is too difficult to say
ช่วยพิมพ์มาก็ได้ Face, Line ก็มี
Chuay pim mah gor dai face line gor mee
Please type it to me; I have Facebook and Line
แต่นี่อะไร หายไปเงียบฉี่
Dtae nee arai hai bpai ngiap chee
But what is this? Disappearing silently
ใจคอไม่ค่อยดี เดี๋ยวมีงอนนะคะ
Jai kor mai koy dee diao mee ngaun na ka
My heart isn’t really good, pretty soon I’m going to be pouting

(*,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง ตุ๋ย ด๊ะดาด
เรียบเรียง บวรภัส จินต์ประเสริฐ