Paowalee

All posts tagged Paowalee

Title: มนต์รักดิสโก้ / Mon Ruk Disco (Disco Love Spell)
English Title: “Spinach Soup”
Artist: Jetset’er ft. Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: Digital Soul
Year: 2020

ก็เพราะเรานั้นมีกันอยู่เพียงสองคน
Gor pror rao nun mee gun yoo p iang saung kon
Because there’s just the two of us
ทำไมอยู่ทน รักกันมานานแสนนาน
Tummai yoo ton ruk gun mah nahn saen nahn
Why have we put up with loving each other for so long?
ก็เพราะอะไร ทำไมยังดูชื่นบาน
Gor pror arai tummai yung doo cheun bahn
Why do we still seem happy?
อย่างกับเมื่อวานเป็นวันแรกๆที่รักกัน
Yahng gup meua wahn bpen wun raek raek tee ruk gun
Like we just fell in love yesterday

(*) แต่บางทีก็ชอบโกรธกัน แต่พองอนก็ง้อกัน
Dtae bahng tee gor chaup groht gun dtae por ngaun gor ngor gun
But sometimes we get angry at each other, we sulk a bit, then make up
มองข้ามเพราะความผูกพัน นิดๆหน่อยๆก็ยอมกันไป
Maung kahm pror kwahm pook pun nit nit noy noy gor yaum gun bpai
We overlook things because of our relationship, little by little we give in to each other

(**) อยากให้ความรักเหมือนน้ำต้มผักที่ยังหวาน อยู่กันนานๆมีเคืองมีโกรธเป็นเรื่องธรรมดา
Yahk hai kwahm ruk meuan num dtom puk tee yung wahn yoo gun nahn nahn mee keuang mee groht bpen reuang tummadah
I want our love to be like spinach soup that remains sweet, being together for a long time, we get mad, we get angry, it’s common
อะไรยอมๆกันได้ก็ยอม ค่อยเอาคืนเมื่อถึงเวลา
Arai yaum yaum gun dai gor yaum koy ao keun meua teung welah
We accept what we can and take it back when the time comes
ถึงยังโกรธ แต่กลัวเป็นโสดมากกว่า
Teung yung groht dtae glua bpen sohd mahk gwah
Even though we’re still angry, we’re even more scared of being single

เป็นตัวเองให้ยอมรับที่ฉันเป็นฉัน เป็นยังไงลงนรกหรือว่าขึ้นสวรรค์
Bpen dtua eng hai yaum rup tee chun bpen chun bpen yung ngai long narok reu wah keun sawun
I’m myself, I want you to accept me for me, no matter if we fall to hell or rise to heaven
ถ้ารับกันได้ก็ยาว
Tah rup gun dai gor yao
If we can accept each other, it’ll be for a long time
ไม่ต้องรักเท่าอวกาศ แต่ความรักนั้นมีไม่ขาด
Mai dtaung ruk tao aowagaht dtae kwahm ruk nun mee mai kaht
You don’t have to love me as much as space, as long as there’s no shortage of love
เป็นคนเดียวที่เธอพิศวาส ขาดเธอไปก็ใจจะขาดเอย
Bpen kon diao tee tur pisawaht kaht tur bpai gor jai ja kaht oey
I’m the only one you love, without you, my heart would die

(*,**)

แค่เติมความหวานให้กันสักวันละนิด
Kae dterm kwahm wahn hai gun suk wun la nit
Just keep topping off the sweetness each day
เพิ่มความใกล้ชิดให้กันมากขึ้นสักหน่อย
Perm kwahm glai chit hai gun mahk keun suk noy
Increase the intimacy between us
ถ้าหากขัดใจก็แค่นับหนึ่งถึงร้อย
Tah hahk kut jai gor kae nup neung teung roy
If you’re offended, just count from one to 100
รักกันน้อยๆ แต่รักกันนานๆ
Ruk gun noy noy dtae ruk gun nahn nahn
Love me a little, but love me for a long time

(**)

   

คำร้อง / ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ / สุรพันธ์ จำลองกุล
โปรดิวเซอร์ : Theo

Title: พูด / Poot (Speak)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2019

สักกะตึ้งนึงก็ไม่มี
Suk ga dting neung gor mai mee
There’s not a single notification
นิ่งสนิททั้งเฟซทั้งไลน์
Ning sanit tung face tung line
Both Facebook and Line are completely still
ไหนก็เธอว่าเธอจะทักมาไง
Nai gor tur wah tur ja tuk mah ngai
But you said you were going to contact me
ไอ้เราก็รอไปเรื่อยเลย
Ai rao gor ror bpai reuay loey
So I continue to wait

สักกะกริ๊งนึงก็ไม่มา
Suk ga gring neung gor mai mah
Not a single ring comes
โทรไปหาก็ชอบเงียบใส่
Toh bpai hah gor chaup ngiap sai
I call but you’re always silent
เวลาเจอเธอก็ไปนั่งซะไกล
Welah jur tur gor bpai nung sa glai
Whenever I see you, you sit far away
ส่งยิ้มไปให้ก็เฉยเมย
Song yim bpai hai gor choey moey
I smile at you, but you act indifferent

(*) ต้องทำยังไงให้เธอแคร์ฉัน
Dtaung tum yung ngai hai tur care chun
What must I do to get you to care about me?
ต้องทำยังไงให้เธอหันมอง
Dtaung tum yung ngai hai tur hun maung
What must I do to get you to turn and look at me?
ต้องประมาณไหนใส่ไข่กี่ฟอง
Dtaung brpamahn nai sai kai gee faung
How many eggs must I add
เธอถึงจะมองว่าพิเศษ
Tur teung ja maung wa piset
For you to see me as someone special?

(**) พูด พูด พูด พูด พูด พูด พูดอะไรสักนิดก็ยังดี พูด พูด พูด พูด พูด
Poot poot poot poot poot poot poot arai suk nit gor yung dee poot poot poot poot poot
Speak, speak, speak, speak, speak, speak, saying anything would be good, speak, speak, speak, speak, speak
พูด พูด พูด พูด พูด พูด พูดอะไรอีกนิดก็คงดี พูด พูด พูด พูด พูด
Poot poot poot poot poot poot poot arai suk nit gor yung dee poot poot poot poot poot
Speak, speak, speak, speak, speak, speak, saying anything would be good, speak, speak, speak, speak, speak

(***) สักตะดึ้งนึงก็จะดี
Suk dta deung neung gor ja dee
Just one notification would be nice
ส่งสติกเกอร์มาก็ได้
Song sticker mah gor dai
Send me any old sticker
กู้ดมอร์นิ่งอะไรก็ว่ากันไป
Good morning arai gor wah gun bpai
Saying good morning in some way to me
สักวันละครั้งนะซึ้งเลย
Suk wun la krung na seung loey
Once a day would be touching

(****) สักกะกริ๊งนึงก็โอเค
Suk ga gring neung gor okay
One ring would be okay
โทรมาเซย์ฮัลโหลกันบ้าง
Toh mah say hello gun bahng
Call and say hello to me
พูดตรง ๆ เลยว่าคิดถึงเธอจัง
Poot dtrong dtrong loey wah kit teung tur jung
Speaking frankly, I really miss you
ยอมรับว่าชอบเธอมากเลย
Yaum rup wah chaup tur mahk loey
I admit that I really like you

(* ,**,***,****,*,**)

   

คำร้อง : ชาลี สาลี่
ทำนอง/เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: สร่าง /Sahng (Sober)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล) ft. Lumplern Wongsakorn (ลำเพลิน วงศกร)
Album: [Single]
Year: 2019

เมาไม่ขับ เมาไม่ขับ เมาไม่ขับ
Mao mai kup mao mai kup mao mai kup
Don’t drive drunk, don’t drive drunk, don’t drive drunk
ก็จะเมาไม่ขับ
Gor ja mao mai kup
If you’re drunk, don’t drive
เมาไม่ขับ เมาไม่ขับ
Mao mai kup mao mai kup
Don’t drive drunk, don’t drive drunk
กี่กลม กี่กลม กี่กลม
Gee glom gee glom gee glom
However many round bottles, However many round bottles, However many round bottles
กี่แบน กี่แบน กี่แบน
Gee baen gee baen gee baen
However many thin bottles, However many thin bottles, However many thin bottles

ยกไปกี่กลม ไปกี่แบน ไปกี่แก้ว
Yok bpai gee glom bpai gee baen bpai gee gaeo
How many round bottles did you drink? How many thin bottles? How many glasses?
ฟ้าสางซะแล้ว แก้วสุดท้ายของวันนี้
Fah sahng sa laeo gao soot tai kaung wun nee
It’s already daybreak, this is the final glass of tonight
ฉันขอดูแล เพราะว่าแคร์ เธอคนดี
Chun kor doo lae pror wah care tur kon dee
I want to look after you because I care about you, darling
ยังกลับไม่ไหวตอนนี้ ก็จะอยู่ข้าง ๆ เธอ
Yung glup mai wai dtaun nee gor ja yoo kahng kahng tur
You can’t go back yet right now, I’ll be beside you

(*) จะนั่งเป็นเพื่อนเธอ ไม่ยอมให้เธอไปไหน
Ja nung bpen peuan tur mai yaum hai tur bpai nai
I’ll sit and be your friend, I refuse to let you go anywhere
จะคุยเป็นเพื่อนเธอ ก็เพราะว่าเบลอว่ารักแถบ
Ja kooey bpen peuan tur gor pror wah blur wah ruk taep
I’ll talk to you as a friend because I love you
จะรอเป็นเพื่อนเธอ ไม่ไหวก็ไม่ต้องแอ๊บ
Ja ror bpen peuan tur mai wai gor mai dtaung aep
I’ll wait as your friend, if you can’t, there’s no need to be strange about it
จะเอากุญแจไปแอบ ไม่ให้เธอขับ ไม่ให้เธอกลับ
Ja ao goon jae bpai aep mai hai tur kup mai hai tur glup
I’ll secretly take your keys, I won’t let you drive, I won’t let you go home
ขอให้สติที่ล่องลอยจากร่างเธอไป รอให้เดินทางกลับมาให้หมด
Kor hai sadti tee laung loy jahk rang tur bpai ror hai dern tahng glup mah hai mot
I want your inebriation to lighten up, wait until it’s all gone before you travel back

(**) อะนี่กี่นิ้ว ตอบไม่ได้ก็รอให้สร่าง
A nee gee niew dtaup mai dai gor ror hai sahng
How many fingers am I holding up? If you can’t answer, wait until you’re sober
ถ้ายืนไม่ไหวก็รอให้สร่าง
Tah yeun mai wai gor ror hai sahng
If you can’t stand, wait until you’re sober
ถ้าเดินไม่ตรงก็รอให้สร่าง
Tah dern mai dtrong gor ror hai sahng
If you can’t walk straight, wait until you’re sober
จำไม่ได้ก็รอให้สร่าง รอให้สร่าง รอให้สร่าง
Jum mai dai gor ror hai sahng ror hai sahng ror hai sahng
If you can’t remember, wait until you’re sober, wait until you’re sober, wait until you’re sober
อะนี่กี่คน ยังสับสนก็รอให้สร่าง
A nee gee kon yung sup son gor ror hai sahng
How many people are here? If you’re still confused, wait until you’re sober
ขอนอนท้ายรถรอให้สร่าง
Kor naun tai rot ror hai sahng
Sleep in the back of your car and wait until you’re sober
จะอยู่ตรงนี้นะไม่เหินห่าง
Ja yoo dtrong nee na mai hern hahng
I’ll be right here, not far
กว่าจะเห็นว่าเธอนั้นสร่าง รอให้สร่าง รอให้สร่าง
Gwah ja hen wah tur nun sahng ror hai sahng ror hai sahng
Until I see that you’re sober, wait till you’re sober, wait till you’re sober

เพื่อนชวนไปงานปาร์ตี้ มีแต่คนขอ ชน จนข้อมือเริ่ม ปวด
Peuan chuan bpai ngahn party mee dtae kon kor chon jon kor meu rerm bpuat
My friend invited me to the party, people just kept asking me to clink glasses until my wrist started to hurt
ไม่รู้ว่ากินเข้าไป กี่ขวด แต่ให้เมาเท่าไร ก็ไม่ต้องกลัว ตำรวจ
Mai roo wah gin kao bpai gee kuat dtae hai mao tao rai gor mai dtaung glua dtum ruat
I don’t know how many bottles I drank, but however drunk I am, you don’t have to worry, police
เพราะผม จะเมาไม่ขับ ถึงจะยืนไหวก็เมาไม่ขับ
Pror pom ja mao mai kup teung ja yeun wai gor mao mai kup
Because I won’t drive drunk, even if I can stand, I won’t drive drunk
ไม่กลัว ต้องเสียค่าปรับ เพราะผมยืน ยันว่าผมเมาไม่ขับ
Mai glua dtaung sia kah bprup pror pom yeun yun wah pom mao mai kup
You don’t have to worry about me having to pay a fine because I guarantee I won’t drive drunk
ยอมรับว่าชอบงานปาร์ตี้ แต่ก็ยังอยากมีวันพรุ่งนี้
Yaum rup wah chaup ngahn party dtae gor yung yahk mee wun proong nee
I admit I like parties, but I still want to have a tomorrow
บอกเลยนะเธอคนดี ว่าพี่คนนี้นั้นเมาไม่ขับ
Bauk loey na tur kon dee wah pee kon nee nun mao mai kup
I’m telling you, darling, I don’t drive drunk

(*,**)

สร่าง สร่าง สร่าง สร่าง สร่าง
Sahng sahng sahng sahng sahng
Sober, sober, sober, sober, sober
สร่าง สร่าง สร่าง สร่าง สร่าง
Sahng sahng sahng sahng sahng
Sober, sober, sober, sober, sober

กี่กลม กี่กลม กี่กลม
Gee glom gee glom gee glom
How many round bottles? How many round bottles? How many round bottles?
กี่แบน กี่แบน กี่แบน
Gee baen gee baen gee baen
How many thin bottles? How many thin bottles? how many thin bottles?

เมาไม่ขับ เมาไม่ขับ เมาไม่ขับ
Mao mai kup mao mai kup mao mai kup
Don’t drive drunk, don’t drive drunk, don’t drive drunk
ก็จะเมาไม่ขับ
Gor ja mao mai kup
If you’re drunk, don’t drive
กี่กลม กี่กลม กี่กลม
Gee glom gee glom gee glom
However many round bottles, However many round bottles, However many round bottles
กี่แบน กี่แบน กี่แบน
Gee baen gee baen gee baen
However many thin bottles, However many thin bottles, However many thin bottles

(**)

เมาไม่ขับ ก็จะเมาไม่ขับ
Mao mai kup gor ja mao mai kup
Don’t drive drunk, if you’re drunk, don’t drive
กี่กลม กี่กลม กี่กลม
Gee glom gee glom gee glom
However many round bottles, However many round bottles, However many round bottles
กี่แบน กี่แบน กี่แบน
Gee baen gee baen gee baen
However many thin bottles, However many thin bottles, However many thin bottles

   

ศิลปินแรป : ลำเพลิน วงศกร
คำร้อง / ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : เหมือนเพชร อำมะระ

Title: ยักคิ้ว / Yuk Kiew (Wiggling Eyebrows)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: มักกะลีผีเสื้อ2019 (MAKKALI BUTTERFLY2019)
Year: 2019

อยู่ห่างไกล เธอจะเหงาหัวใจหรือเปล่า ส่งข่าวคราว มาให้รู้สักนิดได้ไหม
Yoo hahng glai tur ja ngao hua jai reu bplao song kao krao mah hai roo suk nit dai mai
When we’re separated, are you lonely? Please send word and let me know
คนตรงนี้ เอาแต่คิดถึงเธอ อยู่ร่ำไป ดาวดวงใด ช่วยเปล่งแสงให้เธอได้รู้
Kon dtrong nee ao dtae kit teung tur yoo rum bpai dao duang dai chuay bpleng saeng hai tur dai roo
The person over here just misses you repeatedly, I ask the stars to please shine and let you know

(*) ช้า เหลือเกินเวลา อยากจะพบเจอหน้ากับเธอแล้ว
Chah leua gern welah yahk ja pob jur nah gup tur laeo
Time is too slow, I want to see your face already
ช้า ก็คู่กันแล้วก็คงไม่แคล้ว แต่ว่าฉันก็ใจแป้ว เพราะกลัว ว่าเธอ
Chah gor koo gun laeo gor kong mai klaeo dtae wah chun gor jai bpaeo pror glua wah tur
It’s so slow, we’re already a couple, it can’t be escaped, but I’m disheartened because I’m scared that you’ll

(**) จะมีใคร ยักคิ้วหลิ่วตา อยู่ตรงหน้าแล้วสบตา กลัวว่าเธอจะพลาดท่า เสียที
Ja mee krai yuk kiew liew dtah yoo dtrong nah laeo sop dtah glua wah tur ja plaht tah sia tee
Have someone wiggle their eyebrows and wink right in front of you, catching your eye, I’m scared you’ll screw up
ใครยักคิ้วหลิ่วตา อย่าไปมองนะหลบออกมา นึกถึงหน้าฉันไว้คนดี ก็เธอทำได้หรือเปล่า
Krai yuk kiew liew dtah yah bpai maung na lop auk mah neuk teung nah chun wai kon dee gor tur tum dai reu bplao
If anyone wiggles their eyebrows and winks, don’t go looking at them, avert your gaze, think of my face, darling, can you do that?

อยากจะมีสักหนึ่งคาถา ปิดตาไม่ให้ใครมอง ปัดป้อง ไม่ให้ตัวเธอนั้นต้องหวั่นไหว
Yahk ja mee suk neung kah tah bpit dtah mai hai krai maung bput bpaung mai hai dtua tur nund taung wun wai
I wish just one spell existed, to close your eyes and not let anyone look at you, to protect you, don’t let yourself be shaken
เล่นหูเล่นตากับใคร รักฉันคนเดียวได้ไหม อย่าแพ้ให้ความห่างไกล
Len hoo len dtah gup krai ruk chun kon diao dai mai yah pae hai kwahm hahng glai
And flirt with anyone else, please love only me, don’t be defeated by distance

(*,**,*,**,**)

ช้า ก็เธอทำได้หรือเปล่า ช้า
Chah gor tur tum dai reu bplao chah
It’s so slow, can you do it? It’s so slow
ช้า ก็เธอทำได้หรือเปล่า ช้า ก็เธอทำได้หรือเปล่า
Chah gor tur tum dai reu bplao chah
It’s so slow, can you do it? It’s so slow, can you do it?

   

คำร้อง/ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง : Bellsnowbear

Title: วรรณคดีสีชมพู / Wunnakadee See Chompoo (Pink Literature)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี) ft. Mayarap
Album: [Single]
Year: 2020

ยอมจำนน แล้วคนอย่างเธอ ต่อให้ใครจะมาเสนอ ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจ
Yaum jum non laeo kon yahng tur dtor hai krai ja mah sanur gor mai kit ja bplian jai
I’ve already given up on someone like you, no matter how many people make you an offer, you never consider changing your mind
เจรจา ขอให้เธอได้โปรด เห็นใจ จงอย่าจากไปไหน ขอให้เรารักกันชั่วนิรันดร์
Jenrajah kor hai tur dai bproht hen jai jong yah jahk bpai nai kor hai rao ruk gun chua nirun
I negotiate, begging you to please have sympathy, don’t leave me, I want us to be in love for eternity

นานนานจะได้เจอคนดีดี ได้เป็นฝั่งเป็นฝากันไปสักที มีลูกทันใช้ ท้ายปีต้นปีไม่หวั่น
Nahn nahn ja dai jur kon dee dee dai bpen fung bpen fah gun bpai suk tee mee look tun chai tai bpee dton bpee mai wun
I thought I’d found a good man for a long time, someone whom I could finally settle down with and have children in due time, from the beginning of the year to the end, I’ve been unshaken
และใจของฉันจะไม่เปลี่ยนผัน ก็ได้แต่หวังเธอจะคิดเช่นกัน
Lae jai kaung chun ja mai bplian pun gor dai dtae wunt tur ja kit chen gun
And my heart won’t change, I can only hope you feel the same
อยากให้ความฝันได้กลายเป็นความจริง
Yahk hai kwahm fun dai glai bpen kwahm jing
I want my dreams to come true

(*) ได้โปรดอย่าใจร้าย จากผู้ชายที่แสนดี กลายเป็นยักษี ลงมือทำร้ายทำลายหัวใจ
Dai bproht yah jai rai jahk poo chai tee saen dee glai bpen yuk long meu tum rai tum lai hua jai
Please don’t be cruel, turning from a wonderful man into an ogre, raising your hand and destroying my heart
หากมีวันใด สองเรานั้นต้องห่างไกล ให้เธอพกเอารูปของฉันเอาไว้
Hahk mee wun dai saung rao nun dtaung hahng glai hai tur pok ao roop kaung chun ao wai
If there’s ever a day the two of us must be separated, I hope you carry my picture with you
คอยเตือน คอยย้ำไม่ให้หวั่นไหว
Koy dteuan koy yum mai hai wun wai
To keep reminding you and keep you from being shaken
บอกเขาเลยว่าเธอมีแฟนแล้ว บอกเลยคนดี
Bauk kao loey wah tur mee faen laeo bauk loey kon dee
Tell her that you already have a girlfriend, tell her, darling
และความรักเราที่มี ดั่งวรรณคดีสีชมพู
Lae kwahm ruk rao tee mee dung wunnakadee see chompoo
And tell her that the love we have is like pink literature

ใครมามองเธอก็อยากจะแช่งให้ตาบอด
Krai mah maung tur gor yahk ja chaeng hai dtah baut
I want to curse whoever looks at you and blind them
ใครมาคุยกับเธอก็อยากให้น้ำท่วมปอด
Krai mah kooey gup tur gor yahk hai num tuam bpaut
Whoever talks with you, I want fluid to fill their lungs
แลกเบอร์แลกไลน์ก็ให้กระเป๋าตังหาย
Laek bur laek line gor hai grabpao dtung hai
You’ve exchanged numbers, exchanged LINE IDs, and let your wallet disappear
กระวนกระวายจนวิกลจริต
Grawon grawai jon wigonjarit
I’m so anxious I’m going crazy

ถ้าเปรียบให้พี่เป็นยักษี วันนี้พี่คิดจะรักษา
Tah bpriap hai pee bpen yuk wun nee pee kit ja ruk sah
If you’re comparing me to an ogre, I think I need to take care of things today
พี่จะไม่หลอกน้องเหมือนกับผี จะเป็นเด็กดีที่รักจ๊า
Pee ja mai lauk naung meuan gup pee ja bpen dek dee tee ruk jah
I won’t deceive you like a ghost, I’ll be a good boy, darling
พี่จะไม่ดื้อจะไม่ซน ไม่ต้องกังวลนักหนา
Pee ja mai deu ja mai son mai dtaung gung won nuk nah
I won’t be stubborn, I won’t be mischievous, there’s no need to worry so much
ถ้าพี่ใกล้สาวเกินรัศมี ยอมโดนคนดีพิพากษา
Tah pee glai sao gern rutsamee yaum dohn kon dee pipahgasah
If I get too close to a woman, I’ll accept your judgement

ถ้าเปรียบให้พี่เป็นปิ่นทอง น้องคงเป็นแก้วหน้าม้า
Tah bpriap hai pee bpen bpin taung naung kong bpen gaeo nah mah
If you compare me to Pinthong, you must be Kaewnama
ถ้าเปรียบให้พี่ดำเหมือนกับเงาะ น้องคงจะเหมาะเป็นรจนา
Tah bpriap hai pee dum meuan gun ngor naung kong ja mor bpen rotjanah
If you think I’m as dark as Ngor, you must be like Rotjana
ถ้าเปรียบให้พี่เป็นคาวี คนดีคงเป็นแม่จันทร์สุดา
Tah bpriap hai pee bpen kahwee kon dee ong bpen mae jun sootdah
If you compare me to Khavee, you would be Mother Jansuda, darling
วรรณคดียังสีชมพู แล้ว I กับ You จะเหลืออะไรล่า
Wunkadee yung see chompoo laeo I gup you ja leua arai lah
The literature is still pink, but what’s left of you and I?

(*)

   

คำร้อง-ทำนอง : เหมือนเพชร อำมะระ
คำร้อง RAP : MAIYARAP
เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ

   

This song is referencing a lot of Thai literary characters that I don’t know how to translate or explain otherwise

Title: จะมามั๊ยหนอ / Ja Mah Mai Nor (Will You Come?)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2019

(*) จะมามั๊ยหนอปีนี้ จะมีแฟนมั๊ยหนอปีนี้
Ja mah mai nor bpee nee ja mee faen mai nor bpee nee
Will you come this year? Will I have a boyfriend this year?
ปล่อยให้รอลุ้นมากี่ปี และปีนี้ต้องรออีกไหม
Bploy hai ror loom mah gee bpee lae bpee nee dtaung ror eek mai
You’ve left me waiting for several years, must I wait longer this year?
อยากเจอเนื้อคู่ แต่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่
Yahk jur neua koo dtae mai roo wah meua rai
I want to meet my soulmate, but I don’t know when
ร้องเพลงรออยู่ตรงนี้ ได้ยินบ้างไหม
Raung pleng ror yoo dtrong nee dai yin bahng mai
I’m singing a song while waiting right here, do you hear me?
มามั๊ยมามั๊ยอะ จะมามั๊ยมามั๊ยอะ
Mah mai mah mai a ja mah mai mah mai a
Will you come? Will you come? Will you come? Will you come?

ผ่านอีกปี มาถึงปีใหม่ ก็ไปเค้าท์ดาวน์
Pahn eek bpee mah teung bpee mai gor bpai count down
Another year has passed and now it’s the new year, I go to the countdown
คนตั้งเยอะ แต่มันเงียบเหงา ไปถึงหัวใจ
Kon dtung yur dtae mun ngeuap ngao bpai teung hua jai
There’s so many people, but it’s lonely in my heart
ใกล้ถึงวันเด็กแล้ว ไม่มีวี่แวว ใครพาเที่ยวไหน
Glai teung wun dek laeo mai mee wee waew krai pah tiao nai
It’s nearly Children’s Day, but there’s no sign of you, who will take me out?
เราก็เป็นเด็กดี แต่ไม่มีคนข้างกาย
Rao gor bpen dek dee dtae mai mee kon kahng gai
I’ve been a good girl, but I don’t have anyone beside me
โอ๊ย โอย โอ่ย โอย เที่ยวคนเดียวเปลี่ยวใจ
Oy oy oy oy tiao kon diao bpliao jai
Oh, oh, oh, oh, going out alone is so lonesome

(*)

ผ่านวันครู ก็ยังไร้คู่ จะทำยังไง
Pahn wun kroo gor yung rai koo ja tum yung ngai
Teacher’s Day has passed, but I’m still without a lover, what will I do?
มองๆหา มีครูที่ไหน สอนความรักเรา
Maung maung hah mee kroo tee nai saun kwahm ruk rao
I’m searching, is there any teacher anywhere? Teach me love
เป็นนักเรียนที่ดี การบ้านจะเยอะแค่ไหนก็เอา
Bpen nuk rian tee dee gahn bahn ja yur kae nai gor ao
I’m a good student, however much homework you give me, I’ll take it
แต่ครูไม่ยอมมาสอน นี่ปิดเทอมยาวหรือเปล่า
Dtae kroo mai yaum mah saun nee bpit turm yao reu bplao
But no teacher is willing to teach me, is this summer vacation or what?
โอ๊ย โอย โอ่ย โอย วาเลนไทน์คงเหงา
Oy oy oy oy valentine kong ngao
Oh, oh, oh, oh, Valentine’s Day will be lonely

(*)

   

คำร้อง : วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/เรียบเรียง : บวรภัส จินต์ประเสริฐ

Title: ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหม / Mai Bpen Baep Nee Dai Mai (Can It Not Be Like This?)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2018

ถ้ารู้ก็คงไม่รัก ที่รักเพราะว่าไม่รู้
Tah roo gor kong mai ruk tee ruk pror wah mai roo
If I knew, I probably wouldn’t love you, I love you because I didn’t know
หัวใจเธอมีคนอยู่ และอยู่ตรงนั้นมานาน
Hua jai tur mee kon yoo lae yoo dtrong nun mah nahn
Your heart has someone in it, and they’ve been there for a long time
เพิ่งรู้ว่ารักไม่ได้ ในตอนที่ห้ามใจไม่ทัน
Perng roo wah ruk mai dai nai dtaung tee ham jai mai tun
I just realized I can’t love you when it was too late to stop my heart
ปัญหาที่เกิดกับฉัน คือมันลืมเธอไม่ได้เลยสักที
Bpunhah tee gert gup chun keu mun leum tur mai dai loey suk tee
The problem that I caused is that I can’t forget you at all

(*) ไม่เป็นแบบนี้ได้ไหมหัวใจ ไม่รู้จะคิดถึงแต่เธอทำไม
Mai bpen baep nee dai mai hua jai mai roo ja kit teung dtae tur tum mai
Can my heart not be like this? I don’t know why I think only of you
พยายามจะคิดไปเรื่องอื่นแค่ไหน
Payayahm ja kit bpai reuang eun kae nai
However much I try to think about other things
ก็วนไปคิดเรื่องเธออยู่ดี
Gor won bpai kit reuang tur yoo dee
I end up going back to thinking about you
ไม่เป็นแบบฉันคงไม่เข้าใจ เมื่อมันกลับไม่ได้ ทางไปก็ไม่มี
Mai bpen baep chun kong mai kao jai meua mun glup mai dai tahng bpai gor mai mee
It’s not like I don’t understand, when things can’t go back and there’s no way to go
แค่ลบคนหนึ่งคนให้หายไปจากใจนี้
Kae lop kon neung kon hai hai bpai jahk jai nee
Just erasing one person from my heart
มันต้องใช้กี่เดือนกี่ปี หรือว่าตลอดไป
Mun dtaung chai gee deuan gee bpee reu wah dtalaut bpai
How many months, how many years does it take? Or is it forever?

ถ้าต้องเป็นความผิดใคร ก็ให้เป็นความผิดฉัน
Tah dtaung bpen kwahm pit krai gor hai bpen kwahm pit chun
If it’s anyone’s mistake, it’s mine
ที่เป็นคนเริ่มไหวหวั่น แล้วมันรักหมดใจ
Tee bpen kon rerm wai wun laeo mun ruk mot jai
For being the one who started to grow fond of you, then who fell in love with all my heart
ก็รู้ต้องยืนห่าง ห่าง ไม่ควรไปแทรกระหว่างใคร
Gor roo dtaung yeun hahng hahng mai kuan bpai saek rawahng krai
I know I must keep my distance, I shouldn’t insert myself between anyone
ทั้ง ทั้ง ที่เจ็บจะตาย ทำไมลืมเธอไม่ได้เลยสักที
Tung tung tee jep ja dtai tummai leum tur mai dai loey suk tee
Even though it hurts to death, why can’t I forget you at all?

(*,*)

แค่ลบคนหนึ่งคนให้หายไปจากใจนี้
Kae lop kon neung kon hai hai bpai jahk jai nee
Just erasing one person from my heart
มันต้องใช้กี่เดือนกี่ปี หรือว่าตลอดไป
Mun dtaung chai gee deuan gee bpee reu wah dtalaut bpai
How many months, how many years does it take? Or is it forever?

   

คำร้อง-ทำนอง ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง : สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: อย่าเอารักมาล้อเล่น / Yah Ao Ruk Mah Lor Len (Don’t Use Love to Tease Me)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: [Single]
Year: 2018

ถามเธอจริง ๆ เถอะนะ ในสายตา ที่ดูว่าดี
Tahm tur jing jing tur na nai sai dtah tee doo wah dee
Serious question, the look in your eyes seems good
รักกันจริง ๆ ใช่ไหม ขอโทษที ที่ถามตรง ๆ
Ruk gun jing jing chai mai kor toht tee tee tahm dtrong dtrong
You really love me, don’t you? I’m sorry for asking so frankly
พูดมาด้วยใจทุกคำ หรือเธอเพียงแค่ทำให้หลง
Poot mah duay jai took kum reu tur piang kae tum hai long
Are you speaking every word with your heart? Or are you just making me fall for you?
ไม่รู้ถึงความประสงค์ จะไว้ใจคงไม่ดี…
Mai roo teung kwahm b prasong ja wai jai kong mai dee
If I don’t know your intention, it wouldn’t be good to trust you

ฉันพยายามจะฟัง มันก็ยัง ไม่เคลียร์เท่าไหร่
Chun payayahm ja fung mun gor yung mai clear tao rai
I’ve tried listening, but it’s still not very clear
ถ้ามันบังเอิญว่าเธอ ไม่จริงใจ ก็คิดให้ที
Tah mun bungern wah tur mai jing jai gor kit hai tee
If it just so happens that you’re not serious, think about it
ว่าควรเชื่อเธอรึเปล่า หรือว่าควรหยุดมันแค่นี้
Wah kuan cheua tur reu bplao reu wah kuan yoot mun kae nee
If I should trust you or if we should just stop it right here
ไม่รู้ว่าดีไม่ดี ไม่มีคนรับประกัน…
Mai roo wah dee mai dee mai mee kon rup bpragun
I don’t know if this is good or bad, no one can confirm

(*) อย่าเอาคำว่ารักมาล้อเล่นกับใคร
Yah ao kum wah ruk mah lor len gup krai
Don’t use love to tease anyone
ยะ…ยา…อย่า หลอกให้ไว้ใจ ถ้าไม่คิดอะไรกับฉัน
Ya yah yah lauk hai wai jai tah mai kit arai gup chun
Don’t, don’t, don’t trick me into trusting you if you don’t feel anything for me
อย่าเอาคำว่ารักมาใช้ซน ๆ ให้ใครกังวลไหวหวั่น
Yah ao kum wah ruk mah chai son son hai krai gung won wai wun
Don’t use love mischievously making anyone worried or nervous
อยากให้คิดนาน ๆ แล้วค่อยยืนยัน ให้มั่นใจ..
Yahk hai kit nahn nahn laeo koy yeun yun hai mun jai
I want you to think about it for a while, then gradually assure me and make me certain

ถามเธอจริง ๆ อีกครั้ง ชัวร์หรือยังที่บอกรักมา
Tahm tur jing jing eek krung sure reu yung tee bauk ruk mah
Serious question again, are you sure when you tell me you love me?
ไม่ต้องสาบานกับฟ้า หรือสัญญา ว่ารักจนตาย
Mai dtaung sahbahn gup fah reu sunyah wah ruk jon dtai
You don’t have to swear to heaven or promise that you’ll love me until we die
รบกวนนะทางที่ดี ช่วยชัดเจนให้ดูได้ไหม
Rop guan na tahng tee dee chuay chut jen hai doo dai mai
Can I bother you nicely to help make it clear so I can see?
ให้รู้ว่าคืออะไร ไม่ใช่หยอดไปวัน ๆ…
Hai roo wah keu arai mai chai yaut bpai wun wun
Let me know what it is, that you’re not just using lines on me day by day

(*,*)

อยากให้คิดนาน ๆ แล้วค่อยยืนยัน ให้มั่นใจ..
Yahk hai kit nahn nahn laeo koy yeun yun hai mun jai
I want you to think about it for a while, then gradually assure me and make me certain

   

คำร้อง/ทำนอง หนุ่ม ชวัลวิทย์ ยิ่งยศเสนี
เรียบเรียง สุรพันธ์ จำลองกุล

Title: สัญญาออนไลน์ / Sunyah Online (Online Promise)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

สัญญาออนไลน์ ที่เคยให้กัน
Sunyah online tee koey hai gun
The online promise that you once gave to me
พี่บอกรักฉัน ผ่านแช็ตหน้าจอ
Pee bauk ruk chun pahn chat nah jor
You told me you loved me in a chat on screen
ต้องห่างกัน ทำงานหาเงิน แล้วจะมาขอ
Dtaung hahng gun tum ngahn hah ngern laeo ja mah kor
We must be separated, working for money, then you’ll come and ask me to marry you
น้องจูบหน้าจอ แล้วรอเวลา
Naung joop nah jor laeo ror welah
I kiss the screen, then wait for the time

สัญญาออนไลน์ ปวดใจที่สุด
Sunyah online bpuat jai tee soot
The online promise breaks my heart the most
เข่าแทบทรุด เมื่อพี่กลับมา
Kao taep taroot meua pee glup mah
My knees almost gave out when you came back
พี่เปลี่ยนไปเป็นคนละคน ไม่สนสัญญา
Pee bplian bpai bpen kon la kon mai son sunyah
You changed into a different person, you don’t care about your promise
พี่กลับบ้านมา พร้อมแฟนคนใหม่
Pee glup bahn mah praum faen kon mai
You returned home with a new girlfriend

(*) ที่คุยในเฟซ เห็นหน้าในเพจในไลน์
Tee kooey nai face hen nah nai page nai line
We talked on Facebook, I saw your face on your page and on Line
นอกเวลานั้น พี่ทำอะไร อยู่กับใครก็ไม่รู้
Nauk welah nun pee tum arai yoo gup krai gor mai roo
Aside from those times, what were you doing? Who were you with? I don’t know

(**) สัญญาออนไลน์ สุดท้ายก็จบ
Sunyah online soot tai gor jop
In the end, your online promise was broken
ต้องนั่งลบรูปคนเจ้าชู้
Dtaung nung lop roop kon jao choo
I must sit and delete the pictures of a playboy
ลบข้อความที่เคยสัญญา น้ำตาพรั่งพรู
Lop kor kwahm tee koey sunyah num dtah prung proo
Erase the messages where you once promised, my tears gush forth
รักคนเจ้าชู้ มันเจ็บเจียนตาย
Ruk kon jao choo mun jep jian dtai
Loving a playboy hurts to death

(*,**)

   

เปาวลี พรพิมล – สัญญาออนไลน์
คำร้อง วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง/ เรียบเรียง จิระวัฒน์ ปานพุ่ม

Title: อยากเป็นคนสำคัญ / Yahk Bpen Kon Sumkun (I Want to Be an Important Person)
Artist: Paowalee Pornpimol (เปาวลี พรพิมล)
Album: แม่ค้าหน้าคอม / Mae Kah Nah Kaum (Online Vendor)
Year: 2017

ไม่รู้ตัวบ้างเลยหรือไง
Mai roo dtua bahn gloey reu ngai
Do you really not know
ว่าเธอทำให้ใครนั้นต้องไหวหวั่น
Wah tur tum hai krai nun dtaung wai wun
That you’re making someone nervous?
มาอยู่ใกล้กันทุกวัน จนแอบฝันไกล
Mah yoo glai gun took wun jona ep fun glai
We get close every day until I’m secretly dreaming so far
แค่ได้คุยก็รู้สึกดี บางทีก็มีเผลอเอาเธอเป็นแรงใจ
Kae dai kooey gor roo seuk dee bahng tee gor mee plur ao tur bpen raeng jai
Just talking with you, I feel good, sometimes I absently use you as my inner-strength
นอนไม่หลับกินไม่ค่อยได้ ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว
Naun mai lup gin mai koy dai jai mai yoo gup neua gup dtua
I can’t sleep, I can’t really eat, my heart isn’t with my body

วันไหนไม่เจอ ก็คิดถึง
Wun nai mai jur gor kit teung
Any day we don’t meet, I miss you
วันนี้ยิ่งเจอ ก็ยิ่งคิดถึง..
Wun nee ying jur gor ying kit teung
Today, the more I see you, the more I miss you
แค่หวังไว้ว่าวันหนึ่ง เธอจะรู้ใจ
Kae wung wai wah wun neung tur ja roo jai
I just hope that one day you’ll know my heart

(*) อยากเป็นคนสำคัญ กว่าเมื่อวานนี้จะได้ไหม
Yahk bpen kon sumkun gwah meua wahn nee ja dai mai
I want to be someone more important than yesterday, please
อยากให้เธอห่วงใย อยากหายใจใกล้เธอกว่านี้
Yahk hai tur huang yai yahk hai jai glai tur gwah nee
I want you to worry about me, I want to breathe closer to you
อยากเป็นคนสำคัญ ที่เธอคิดถึงก่อนใครทุกที
Yahk bpen kon sumkun tee tur kit teun gaun krai took tee
I want to be the important person whom you think of before anyone else, every time
อยากเป็นคนรักที่ดี มีฝันเดียวกันกับเธอ
Yahk bpen kon ruk tee dee mee fun diao gun gup tur
I want to be your best lover and have the same dreams as you

(**) ฉันว่าเธอคงคิดเหมือนกัน
Chun wah tur kong kit meuan gun
I think you feel the same
แค่ว่าวันนี้ฉันฝันไปมากกว่า
Kae wah wun nee chun fun bpai mahk gwah
It’s just that today, I’m dreaming much more
ฝากรักไปทางสายตาน่าจะเข้าใจ
Fahk ruk bpai tahng sai dtah nah ja kao jai
If I entrust my love through my gaze, you should understand
ถามตัวเองมาแล้วหลายวัน
Tahm dtua eng mah laeo lai wun
I’ve asked myself many times
คำตอบก็คือรักจริงมั่นใจ
Kum dtaup gor keu ruk jing mun jai
The answer is true love, I’m certain
เมื่อเธอคือคนที่ใช่ ก็อยากใช้พรุ่งนี้ด้วยกัน
Meua tur keu kon tee chai gor yahk chai proong nee duay gun
When you’re the one, I want to spend tomorrow with you

(*,**)

   

คำร้อง ตุ๋ย ด๊ะดาด
ทำนอง/ เรียบเรียง จิระวัฒน์ ปานพุ่ม