Otto

All posts tagged Otto

Title: สายเกินไป / Sai Gern Bpai (Too Late)
Artist: Otto (อ็อตโต้)
Album: Otto (อ็อตโต้)
Year: 2007

รู้แล้วว่ารักคราวนี้ถึงทีที่จะร่ำลา
Roo laeo wah ruk krao nee teung tee tee ja rum lah
I know that this time, love has reached the time that it must say good-bye
ฉันสร้างปัญหามากมายเหลือเกินให้เธอเสียใจ
Chun sahng bpunhah mahk mai leua gern hai tur sia jai
I created so many problems, making you sad
จนมาวันนี้ที่เธอระบายว่าทนไม่ไหว
Jon mah wun nee tee tur rabai wah ton mai wai
Until today when you expressed that you can’t take it anymore
เธอจากไปและทิ้งฉันไว้ลำพัง
Tur jahk bpai lae ting chun wai lumpung
You left and left me alone

(*) มันคงจะสายเกินไปใช่ไหมที่จะรับฟัง
Mun kong ja sai gern bpai chai mai tee ja rup fung
It’s probably too late to listen, isn’t it?
ขอโทษกี่ครั้งก็คงไม่พอให้เธอเห็นใจ
Kor toht gee krung gor kong mai por hai tur hen jai
However many times I apologize, it’s probably not enough to get you to have sympathy for me
ไม่เป็นอย่างฝันผ่านมาฉันทำเรื่องราวได้เลวร้าย
Mai bpen yahng fun pahn mah chun tum reuang rao dai leo rai
It’s not as I had dreamed, I created terrible memories
ฉันพอเข้าใจวันนี้เธอคงต้องไปเสียที
Chun por kao jai wun nee tur kong dtaung bpai sia tee
I’ve just understood today that you must finally go

(**) รู้ว่าสายเกินไปจะดึงรั้งใจของเธอกลับมา
Roo wah sai gern bpai ja deung rung jai kaung tur glup mah
I know it’s too late to pull your heart back
รู้ว่าเสียเวลาน้ำตาไม่รั้งใจเธอเอาไว้
Roo wah sia welah numd tah mai rung jai tur ao wai
I know it’s a waste of time and my tears won’t hold your heart back
รู้ว่าหนทางเดินนับจากวันนี้ไม่มีเธอข้างกาย
Roo wah hon tahng dern nup jahk wun nee mai mee tur kahng gai
I know that from now on, the path I follow won’t have you beside me
ก็คำว่าเสียใจมันสายไปใช่ไหมเธอ
Gor kum wah sia jai mun sai bpai chai mai tur
It’s too late to say I’m sorry, isn’t it?

(**,*,**)

ก็คำว่าเสียใจมันสายไปใช่ไหมเธอ
Gor kum wah sia jai mun sai bpai chai mai tur
It’s too late to say I’m sorry, isn’t it?

Title: อยู่ก็เจ็บช้ำ จากก็ปวดร้าว / Yoo Gor Jep Chum Jahk Gor Bpuat Rao (Staying Would Hurt, Leaving Would Break My Heart)
Artist: Otto
Album: ??
Year: 2007

รู้ว่าเรานั้นคงไม่เป็นเหมือนเดิมดังเคย
Roo wah rao nun kong mai bpen meaun derm dung koey
I know we aren’t how we used to be
ตั้งแต่เรื่องวันนั้น ตาคู่เดิมนี้ที่เคยมองฉัน
Dtung dtae reuang wun nun dtah koo derm nee tee koey maung chun
Since the matters of that day, your same eyes that used to look at me
มันเย็นชา มันเปลี่ยนไป
Mun yen chah mun bplian bpai
Are cold, they’ve changed

คิดแค่เดินหนีไปไม่มาพบเจอกันเลย
Kit kae dern nee bpai mai mah pob jur gun loey
I’ve thought of just fleeing and not seeing you again
มันยังทำไม่ไหว ยิ่งหากไม่ได้เห็น
Mun yung tum mai wai ying hahk mai dai hen
But I can’t do it, the more I couldn’t see you
ไม่ได้ยินเสียงเธอจะทนได้อย่างไร
Mai dai yin siang tur ja ton dai yahng rai
Or hear your voice, how could I endure it?

(*) อยู่ก็เจ็บช้ำ จากก็ปวดร้าว ฉันควรจะทำอย่างไร
Yoo gor jep chum jahk gor bpuat rao chun kuan ja tum yahng rai
Staying would hurt, leaving would break my heart, what should I do?
อยู่ไปอย่างนี้นานซักแค่ไหน
Yoo bpai yahng nee nahn suk kae nai
How much longer will we go on like this?
ฉันจะต้องทนอีกเท่าไหร่
Chun ja dtaung ton eek tao rai
How much more must I endure?

หรือต้องทนเหงาอยู่ ต้องยอมฝืนใจกันไป
Reu dtaung ton ngao yoo dtaung yaum feun jai gun bpai
Or must we endure the loneliness, having to force our hearts together?
ไม่มีทางหลีกหนี
Mai mee tahng leek nee
There’s no way to escape
ติดกับความหลัง ยังอยู่อย่างนี้ ยังมีเธอตลอดไป
Kit gup kwahm lung yung yoo yahng nee yung mee tur dtalaut bpai
Thinking of the past, still remaining like this, still having you forever

(*)

อยากให้เธอรู้ นานซักแค่ไหน
Yahk hai tur roo nahn suk kae nai
I want you to know that no matter how long it will be
ฉันจะรักเธอตลอดไป
Chun ja ruk tur dtalaut bpai
I’ll love you forever
และจะรักเธอตลอดไป
Lae ja ruk tur dtalaut bpai
And I’ll love you forever