Num Kala

All posts tagged Num Kala

Title: อีกนานไหม / Eek Nahn Mai (How Much Longer?)
Artist: Num Kala
Album: OST จากศัตรูสู่หัวใจ / Jahk Sudtroo Soo Hua Jai
Year: 2020

กี่ครั้งที่บอก หัวใจให้พอ
Gee krung tee bauk hua jai hai por
How many times have I told my heart that I’ve had enough?
กี่ครั้งที่บอก หัวใจไม่ให้รักเธอ
Gee krung tee bauk hua jai mai hai ruk tur
How many times have I told my heart not to love you?
กี่ครั้งที่เบื่อ การเฝ้ารอเพียงเธอ
Gee krung tee beua gahn fao ror piang tur
How many times have I grown bored of having to wait for you?
แต่เธอกลับไม่รับรู้อะไรเลย
Dtae tur glup mai rup roo arai loey
Yet you don’t realize anything

(*) รักเธอเท่าไรก็ไม่มีที่ให้ฉันยืน ก็ไม่รู้ว่าฉันจะฝืนหัวใจได้นานแค่ไหน
Ruk tur tao rai gor mai mee tee hai chun yeun gor mai roo wah chun ja feun hua jai dai nahn kae nai
However much I love you, there’s no place for me to stand, I don’t know how much longer I can resist my heart

(**) อีกนานไหมที่เธอจะรัก อีกนานไหมที่เธอจะแคร์
Eek nahn mai tee tur ja ruk eek nahn mai tee tur ja care
How much longer until you love me? How much longer until you care?
หรือฉันควรยอมแพ้ ตอนนี้เลยหรือเปล่า
Reu chun kuan yaum pae dtaun nee loey reu bplao
Or should I give up right now?
อีกนานไหมที่เธอจะมองเห็น อีกนานไหมที่ฉันจะได้
Eek nahn mai tee tur ja maung hen eek nahn mai tee chun ja dai
How much longer until you see? How much longer until I’ll be able
เป็นคนสำคัญ ในหัวใจของเธอนั้น จะต้องให้ฉันรออีกนาน แค่ไหน
Bpen kon sumkun nai hua jai kaung tur nun ja dtaung hai chun ror eek nahn kae nai
To be someone important in your heart? How long must you keep me waiting?

กี่คำถามที่รอคำตอบ
Gee kum tahm tee ror kum dtaup
How many questions are waiting for an answer?
กี่วันแล้วที่ผ่านพ้นไป
Gee wun laeo tee pahn pon bpai
How many days have passed?
ก็ไม่รู้เลย ไม่รู้เมื่อไร ที่เธอจะเห็นใจกัน
Gor mai roo loey mai roo meua rai tee tur ja hen jai gun
But I don’t know, I don’t know when you’ll have sympathy for me

(*,**,**)

   

คำร้อง : เจนจิรา เฉียงเอก
ทำนอง : เจนจิรา เฉียงเอก
เรียบเรียง : อิทธิพล มุกดา

Title: สู่หัวใจ / Soo Hua Jai (At the Heart)
Artist: Num Kala
Album: OST จากศัตรูสู่หัวใจ / Jahk Sudtroo Soo Hua Jai
Year: 2020

ชีวิตคนเรา มันก็คล้ายละคร คือบทสะท้อนความจริงของหัวใจ
Cheewit kon rao mun gor klia lakorn keu bot sataun kwahm jing kaung hua jai
คู่แล้วไม่แคล้วกัน จะเริ่มแบบไหนยังไง สรุปสุดท้ายก็คงไม่พ้น
The human life is like a drama, it’s a representation of the heart’s truth
และฉันคนนี้คนที่มันร้ายกับเธอมากมาย ก็คิดถึงเธอเมื่อไรไม่รู้
Lae chun kon nee kon tee mun rai gup tur mahk mai gor kit teung tur meua rai mai roo
And I don’t know when I, the person who was so terrible to you, started thinking about you

(*) จากศัตรูสู่หัวใจ จากคนไม่ใช่ กลายเป็นยิ่งกว่ารู้จัก
Jahk sudtroo soo hua jai jahk kon mai chai glai bpen ying gwah roo juk
From enemies at the heart, from a pairing that wasn’t right, we became more than acquaintances
จากร้ายกลายเป็นรัก รักเธอยิ่งกว่าเคยรักใคร รักเธอที่สุดในหัวใจ
Jahk rai glai bpen ruk ruk tur ying gwah koey ruk krai ruk tur tee soot nai hua jai
From being cruel, it became love, I love you more than I’ve ever loved anyone else, I love you with all of my heart

ใจที่เย็นชา มันก็หลอมละลาย ก็เจ็บเสมอเมื่อเธอเสียน้ำตา
Jai tee yen chah mun gor laum lalai gor jep samur meua tur sia num dtah
My numb heart has started to thaw, it always hurts when I see you cry
คนไม่รักดี ก็ลืมที่แล้วกันมา ก็อยากจะซับด้วยมือของฉัน
Kon mai ruk dee gor leum tee laeo gun mah gor yahk ja sup duay meu kaung chun
Forget all about the people who didn’t love you well, I want to dry your cheek with my hand

และฉันคนนี้คนที่มันร้ายกับเธอมากมาย จะขอชดใช้ด้วยคำว่ารัก
Lae chun kon nee kon tee mun rai gup tur mahk mai ja kor chot chai duay kum wah ruk
And I, the person who was so terrible to you, wants to reimburse you with love

(*)
รักเธอที่สุดในหัวใจ
Ruk tur tee soot nai hua jai
I love you with all my heart

(*)
รักเธอที่สุดในหัวใจ
Ruk tur tee soot nai hua jai
I love you with all my heart

   

คำร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ
ทำนอง : อมฤต สาระจูฑะ
เรียบเรียง : อมฤต สาระจูฑะ

Title: ลม / Lom (Wind)
Artist: Num Kala
Album: Time to Smile
Year: 2020

ลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพัดพาเธอมาให้เจอฉัน
Lom oey lom jao pahn put pah tur mah hai jur chun
Oh, wind, you blew her to meet me
ลมเอ๋ยลมเจ้านั้นก็พัดเธอผ่านไป
Lom oey lom jao nun gor put tur pahn bpai
Oh, and then that wind blew her away
คนที่เคยอยู่เคียง แต่วันนี้เขาอยู่ที่ไหน
Kon tee koey yoo kiang dtae wun nee kao yoo tee nai
The person who was once at my side, where is she today?
เจ้าลมเอ๋ยเจ้าลมพัดไปแห่งใดกันหนา
Jao lom oey jao lom put bpai haeng dai gun nah
Oh, wind, where did you blow her away to?

ลมเอ๋ยลมเจ้าผ่านพบ
Lom oey lom jao pahn pob
Oh, wind, you have met
เจอผู้คนนับหมื่นพัน
Jur poo kon nup meun pun
Millions of people
วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดเธอกลับมา
Waun sai lom jao nun chuay put tur glup mah
I’m begging you, wind, please blow her back to me
นานแล้วนานเท่าไร
Nahn laeo nahn tao rai
It’s been a long time
ยังจดจำทุกคำสัญญา
Yung jot jum took kum sunyah
I still remember every promise
เฝ้ารอคอยสายลมพัดพา เธอมาอีกครั้ง
Fao ror koy sai lom put pah tur mah eek krung
Waiting for the wind to blow her back again

(*) ลม เจ้าเอ๋ย
Lom jao oey
Oh, wind
ไฉนเลย ไม่เคยจะหวนมา
Chanai loey mai koey ja won mah
Why don’t you ever turn back?
ลม เจ้าขา
Lom jao kah
Dear wind
พัดพา เธอมาได้ไหม
Put pah tur mah dai mai
Please blow her back to me

(**) ลมเอยลมเจ้าผ่านพัด
Lom oey lom jao pahn put
Oh, wind, lead
พาถ้อยคำรักจากฉัน
Pah toy kum ruk jahk chun
My words of love from me
วอนสายลมเจ้านั้นช่วยพัดไปบอกเธอ
Waun sai lom jao nun chuay put bpai bauk tur
I’m begging you, wind, to please blow them and tell her
คนที่คอยตรงนี้ยัง คิดถึงเขาคิดถึงเธอ
Kon tee koy dtrong nee yung kit teung kao kit teung tur
That the person waiting right here still misses her, I miss her
ว่าเมื่อไรเขาจะได้เจอ ได้เจออีกครั้ง
Wah meua rai kao ja dai jur dai jur eek krung
When will I see her, see her again?

(*,**)

คนที่คอยตรงนี้
Kon tee koy dtrong nee
The person waiting right here
เฝ้ารอคอยทุกวันเวลา
Fao ror koy took wun welah
Is waiting at all times
เฝ้ารอคอยสายลมพัดพาเธอมา อีกครั้ง
Fao ror koy sai lom put pah tur mah eek krung
Waiting for the wind to blow her back again

   

คำร้อง : ณพสิน แสงสุวรรณ
ทำนอง : ณพสิน แสงสุวรรณ
เรียบเรียง : อิทธิพล มุกดา
Mastered by อิทธิพล มุกดา

Title: แอบ / Aep (Secretly)
Artist: Num Kala
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันอยู่ตรงนี้
Chun aep bauk ruk tur took wun yoo dtrong nee
I secretly tell you I love you every day from right here
ฉันเจ็บปวดทุกทีที่เห็นเธอร้องไห้
Chun jep bpuat took tee tee hen tur raung hai
I hurt every time I see you cry

เธอไม่เคยลืมเขา คนที่ทำเธอเสียใจ
Tur mai koey leum kao kon tee tum tur sia jai
You’ve never forgotten him, the person who made you sad
โลกเก่าๆขังใจเธอไว้เสมอมา
Lohk gao gao kung jai tur wai samur mah
Your old world has always imprisoned your heart

ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันมานานแล้ว
Chun aep bauk ruk tur took wun mah nahn laeo
I’ve been secretly telling you I love you every day for a long time
ฉันอยากบอกว่าเธอนั้นยังมีคุณค่า
Chun yahk bauk wah tur nun yung mee koon kah
I want to tell you that you still have value
ยังมีคนคอยรับ มีคนคอยซับน้ำตา โลกใหม่ๆฉันเตรียมให้เธออยู่ตรงนี้
Yung mee kon koy rup mee kon koy sup num dtah lohk mai mai chun dtriam hai tur yoo dtrong nee
You still have someone who accepts you, you have someone who dries your tears, my new world is ready for you right here

(*) แค่เพียงก้าวเดียวเท่านั้นแค่ก้าวมากับฉัน
Kae piang gao diao tao nun kae gao mah gup chun
Just one step, just come with me
หมื่นร้อนพันก้าวที่เหลือฉันจะพาเธอสู่จุดหมาย
Meun raun pun gao tee leua chun ja pah tur soo joot mai
For the millions of steps that are left, I’ll lead you to your destination
หมดชีวิตที่เหลือหมดทุกลมหายใจ จากนี้จะขอใช้มันร่วมกับเธอ
Mot cheewit tee leua mot took lom hai jai jahk nee ja kor chai mun ruam gup tur
The rest of the life that I have left, every breath I take, from now on, I want to spend them with you

(**) ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันกับฟากฟ้า
Chun aep bauk ruk tur took wun gup fahk fah
I secretly tell you I love you to the sky
ฉันฝากบอกแสงดาว ตะวันและสายลม
Chun fahk bauk saeng dao dtawun lae sai lom
I tell the starlight, the sun, and the wind
บอกไปกับน้ำค้าง ฟ้ากับฝนที่พร่างพรม หันมาหน่อยฉันรอเธออยู่ตรงนี้
Bauk bpai gup num kahng fah gup fon tee prahng prom hun mah noy chun ror tur yoo dtrong nee
I tell the frost, the sky, and the sprinkling rain, turn this way, I’m waiting for you right here

(*,**)

ฉันแอบบอกรักเธอทุกวันได้ยินไหม
Chun aep bauk ruk tur took wun dai yin mai
I’m secretly telling you I love you every day, do you hear me?

   

เนื้อร้อง : คฐา ชัยวรภัทร
ทำนอง : คฐา ชัยวรภัทร / ณพสิน แสงสุวรรณ
เรียบเรียง : ศิลปกร มณีเนตร / อิทธิพล มุกดา

Title: ละลาย / Lalai (Melt)
Artist: Num Kala (หนุ่ม)
Album: [Single]
Year: 2017

อยากให้โลกหยุดหมุน อยากให้วันเวลาไม่หมุนไป
Yahk hai lohk yoot moon yahk hai wun welah mai moon bpai
I want the world to stop spinning, I want time to stop turning
จับมือเธอเอาไว้ อยากจะอยู่อย่างนี้ให้นานนาน
Jup meu tur ao wai yahk ja yoo yahng nee hai nahn nahn
Taking your hand, I want to be like this for a long time

ขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้เข้าใจ ตั้งแต่วันที่เธอนั้นเดินเข้ามา
Kaup koon eek krung tee tum hai kao jai dtung dtae wun tee tur nun dern kao mah
Thank you again for making me understand since the day you showed up
ทำให้ฉันรู้ว่า โลกใบนี้ช่างสดใสเพียงใด
Tum hai chun roo wah lohk bai nee chahng sot sai piang dai
You made me realize just how bright this world is

(*) ก็แค่เพียงเธอยิ้ม ทำให้ใจหวันไหว
Gor kae piang tur yim tim hai jai wun wai
Just your smile makes my heart tremble
ยิ่งเธอสบสายตากับฉันทีไร ละลายได้ทุกนาที
Ying tur sop sai dtah gup chun tee rai lalai dai took nahtee
The more you look into my eyes, I melt every time
เธอนั้นช่างอ่อนหวาน ฉันไม่เคยได้เจอจากใครเลยซักที
Tur nun chahng aun wahn chun mai koey dai jur jahk krai loey suk tee
You’re so sweet, I’ve never met anyone else like this before
ขอบคุณกับวันดีๆ ที่ฉันนั้นมี..เธอ
Kaup koon gu wun dee dee tee chun nun mee tur
Thank you for the wonderful days that I’ve had you

เธอนั้นช่างอ่อนหวาน เธอคือความสดใสเมื่อยามตื่น
Tur nun chahng aun wahn tur keu kwahm sot sai meua yahm dteun
You’re so sweet, you’re the brightness when I wake up
ในเวลาค่ำคืน แววตาเธอที่มองเหมือนแสงดาว
Nai welah kum keun waew dtah tur tee maung meuan saeng dao
At night, the sparkle in your eyes is like the starlight

ขอบคุณอีกครั้งที่ทำให้เข้าใจ ตั้งแต่วันที่เธอนั้นเดินมาสบตา
Kaup koon eek krung tee tum hai kao jai dtung dtae wun tee tur nun dern mah sop dtah
Thank you again for making me understand since the day you made eye contact with me
และทำให้ฉันรู้ว่า โลกใบนี้ช่างสดใสเพียงใด
Lae tum hai chun roo wah lohk bai nee chahng sot sai piang dai
And for making me realize just how bright this world is

(*,*)

Title: ไม่มีปาฏิหาริย์ / Mai Mee Bpadtihahn (No Miracle)
Artist: Num Kala
Album: [Single]
Year: 2017

ฉันยังไม่เคยคิดถอดใจ ถึงแม้ว่าใจจะอ่อนล้า
Chun yung mai oey kit taut jai teung mae wah jai ja aun lah
I’ve never considered retreating, even though my heart is exhausted
ทางที่ฉันมุ่งไป จุดหมายที่ยังไกลสุดสายตา
Tahng tee chun moong bpai joot mai tee yung glai soot sai dtah
The path that I’m focused on, the goal that’s still as far away as the eyes can see
ถึงแม้ว่าฉันเลือกทางผิด ฉันก็ไม่เคยคิดหวั่นไหว
Teung mae wah chun leuak tahng pit chun gor mai koey kit wun wai
Even though I chose the wrong way, I’ve never been shaken
ฉันอาจจะล้มแต่ไม่ละสายตาจากจุดหมาย
Chun aht ja lom dtae mai la sai dtah jahk joot mai
I might fall down, but that hasn’t taken my eyes off the prize

(*) หมดเวลาของคนพ่ายแพ้ เลิกทำตัวอ่อนแอเสียที
Mot welah kaung kon pai pae lerk tum dtua aun ae sia tee
It’s out of time for the losers, stop acting weak
เมื่อใจยังมีหวัง จะลองดูอีกครั้ง ด้วยชีวิตจากนี้
Meua jai yung mee wung ja laung doo eek krung duay cheewit jahk nee
When my heart still has hope, I’ll try again with my life from now on

(**) จะไม่รอปาฏิหาริย์ใดๆอีกต่อไป มีเพียงแค่ทั้งหัวใจที่ฉันมี
Ja mai ror bpadtihahn dai dai eek dtor bpai mee piang kae tung hua jai tee chun mee
I won’t wait for a miracle any longer, there’s only my entire heart that I have
มันคือโชคชะตาที่ฉันจะกำหนดเอง
Mun keu chohk chadtah tee chun ja umnot eng
It’s the destiny that I’ll write for myself
จะไม่รอปาฏิหาริย์ใดๆจากฟากฟ้า จะไขว่จะคว้าด้วยมือของฉันเอง
Ja mai ror bpadtihahn dai dai jahk fahk fah ja kwai ja kwah duay meu kaung chun eng
I won’t wait for a miracle from heaven, I’ll reach out with my own hands
ตราบใดที่ฉันยังหายใจ จุดหมายจะไกลเพียงใด ก็ไม่เกินฝันที่จะคว้ามา
Dtrahp dai tee chun yung hai jai joot mai ja glai piang dai gor mai gern fun tee ja kwah mah
As long as I’m still breathing, however far away the goal is, it’s not too far to dream of reaching for it

ฉันรู้แค่ฉันต้องไปต่อ ถึงแม้ต้องท้อสักแค่ไหน แม้จะต้องล้ม แต่ไม่ละสายตาจากจุดหมาย
Chun roo kae chun dtaung bpai dtor teung mae dtaung tor suk kae nai mae ja dtaung lom dtae mai la sai dtah jahk joot mai
I know that I must continue on, no matter how discouraged I am, even when I fall, it doesn’t take my eyes off the prize

(*,**,**)

   

เนื้อร้อง / ทำนอง : ณพสิน แสงสุวรรณ
เรียบเรียง : ศิลปกร มณีเนตร / Polabear

   

Wow, a positive, uplifting song from Num, finally! Is this him finally realizing that being emo and complacent gets you nowhere in life? I like it 😀

Title: คำรักที่เธอไม่เคยฟัง / Kum Ruk Tee Tur Mai Koey Fung (The Words of Love that You Never Hear)
Artist: Num Kala
Album: OST ไอ้คุณผี / Ai Koon Pee
Year: 2013

ห้ามตัวเองวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้ง
Hahm dtua eng wun neung mai roo gee krung
I don’t know how many times I forbid myself a day
สั่งตัวเองคอยเตือนให้รู้ตัวอยู่
Sung dtua eng koy dteuan hai roo dtua yoo
Ordering myself, constantly reminding myself to realize
ไม่มีสิทธิ์จะคิดรักเธอเลย
Mai mee sit ja kit ruk tur loey
I don’t have the right to think about loving you
อาจจะเคยได้เคียงข้าง
Aht ja koey dai kiang kahng
I might have once been by your side
ไม่มีทางจะได้หัวใจ
Mai mee tahng ja dai hua jai
There’s no way I’ll get your heart

บอกตัวเองวันหนึ่งก็ต้องสิ้นสุด
Bauk dtua eng wun neung gor dtaung sin soot
I tell myself each day that it must end
หยุดตัวเองที่จะไม่ต้องเจ็บช้ำ
Yoot dtua eng tee ja mai dtaung jep chum
To stop myself so I won’t have to get hurt
ถึงรู้สึกกับเธอมากเพียงใด
Teung roo seuk gup tur mahk piang dai
No matter how many feelings I have for you
เก็บเอาไว้ทุกถ้อยคำ
Gep ao wai took toy kum
I keep in every word
จดจำไว้ในใจคนเดียว
Jot jum wai nai jai kon diao
Remembering them in my heart alone

(*) อยากตะโกนให้ดังเพียงใด
Yahk dtagohn hai dung piang dai
However loudly I want to shout it
เก็บมันไว้ภายในใจเรื่อยไปอย่างนี้
Gep mun wai pai nai jai reuay bpai yahng nee
I constantly keep it inside my heart like this
ฟ้าและดินเท่านั้นรู้ดี
Fah lae din tao nun roo dee
Only heaven and earth know well
ว่าคนๆ นี้รักเธอเพียงใด
Wah kon kon nee ruk tur piang dai
How much this man loves you

(**) อยากตะโกนให้มันดังๆ
Yahk dtagohn hai mun dung dung
I want to shout loudly
ว่ายังมีคนรักเธอสุดหัวใจ
Wah yung mee kon ruk tur soot hua jai
That you still have someone who loves you with all of his hert
แค่ไม่เคยจะพูดมันไป
Kae mai koey ja poot munbpai
Yet I’ll never say it
คำรักที่เธอไม่เคยฟัง
Kum ruk tee tur mai koey fung
The words of love that you never hear

จะยังไงก็เป็นได้แค่คนอื่น
Ja yung ngai gor bpen dai kae kon eun
Whatever I do, I can only be another person
แต่ว่าใจก็ยังยืนยันจะรัก
Dtae wah jai gor yung yeun yun ja ruk
But my heart still assures that I’ll love you
รักเธอหมดๆ เลยทั้งหัวใจ
Ruk tur mot mot loey tung hua jai
I love you with my entire heart
จะพูดไปก็คงยาก
Ja poot bpai gor kong yahk
Saying it out loud is hard
ได้บอกรักเธอเพียงในใจ
Dai bauk ruk tur piang nai jai
I can only tell you I love you in my heart

(*,**)

สุดท้ายเธอคงไม่รู้
Soot tai tur kong mai roo
In the end, you probably won’t know

แค่ไม่เคยจะพูดมันไป
Kae mai koey ja poot munbpai
Yet I’ll never say it
คำรักที่เธอไม่เคยฟัง
Kum ruk tee tur mai koey fung
The words of love that you never hear

   
คำร้อง มณฑวรรณ ศรีวิเชียร
ทำนอง/เรียบเรียง เรืองกิจ ยงปิยะกุล

Title: แล้วแต่ใจเธอ / Laeo Dtae Jai Tur (It’s Up to Your Heart)
Artist: Num Kala
Album: [Single]
Year: 2016

ถ้าเธอแน่ใจแล้วว่าจะเลิกกับฉัน ฉันก็คงต้องยอมใช่ไหม
Tah tur nae jai laeo wah ja ler gup chun chung or kong dtaung yaum chai mai
If you’re certain and will break upw ith me, I must accept it, right?
ถึงจะไม่เข้าใจ ว่าทำไมต้องจบ แต่ก็เคารพการตัดสินใจ
Teung ja mai kao jai wah tummai dtaung jop dtae gor kao rop gahn dtut sin jai
Even though I don’t understand why we have to end, I’ll respect your decision

(*) ยังเหลือแค่ซักนาทีหนึ่งไหม เพราะฉันมีอะไรจะถาม
Yung leua kae suk nahtee neung mai pror chun mee arai ja tahm
Is there still a minute left? Because I have something I want to ask

(**) ฉันยังคุยกับเธอได้ไหม ยังเป็นเพื่อนได้หรือเปล่า
Chun yung kooey gup tur dai mai yung bpen peuan dai reu bplao
Can I still talk with you? Can we still be friends?
หรือวันไหนถ้าฉันเหงา ฉันมาหาเธอได้ไหม
Reu wun nai tah chun ngao chun mah ah tur dai mai
If I’m ever lonely, can I visit you?
ฉันยังโทรหาเธอได้ไหมวันละครั้ง หรือน้อยกว่านั้นก็ได้
Chun yung toh hah tur dai mai wun la krung reu noy gwah nun gor dai
Can I still call you once a day? Or less than that is fine
แต่ถ้ามันดูเป็นการไปรบกวนใจ ก็คงแล้วแต่ใจเธอ
Dtae tah mun doo bpen gahn bpai rop guan jai gor kong laeo dtae jai tur
But if it seems like I”m bothering you, it’s up to your heart

ถ้าเธอถามตอนนี้ฉันก็ยังไม่รู้ จะใช้ชีวิตยังไงต่อไป
Tah tur tahm dtaun nee chun gor yung mai roo ja chai cheewit yung ngai dtor bpai
If you ask right now, I still don’t know how I’ll continue living
น่าจะเริ่มจากศูนย์เริ่มจากไม่เหลือเธอ หัดอยู่คนเดียวให้ชินให้ได้
Nah ja rerm jahk soon rerm jahk mai leua tur hut yoo kon diao hai chin hai dai
I should start from zero, start from not having you, practicing to be able to get used to being alone

(*,**,*,**)

หากมันดูเป็นการไปรบกวนใจ ก็คงแล้วแต่ใจของเธอ
Hahk mun doo bpen gahn bpai rop guan jai gor kong laeo dtae jai kaung tur
If it seems like I’m bothering you, it’s up to your heart

   
เนื้อร้อง : วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง : พัฒน์ สุพรหมจักร
เรียบเรียง : อิทธิพล มุกดา / ศิลปกร มณีเนตร

   
*sigh* Even in Kala’s days, Num’s really been kind of a one-trick-pony. Disappointed but not surprised that this is another slow, acoustic “Oh, you’re leaving me…That’s fine, I just don’t know if I’ll be able to live, but oh well” song from him. Perhaps that’s the reason why so many girls are leaving him. 😛
At least the music video fits, I suppose, with a girl stalking her ex on facebook, then deciding to cut her hair like his new girlfriend and try readding him, rather than moving on.
I’d really like to see something different from Num, though.

Title: อย่าล้อเล่น / Yah Lor Len (Don’t Tease Me)
Artist: Num Kala
Album: [Single]
Year: 2016

คำเรื่อยเปื่อยก็เหนื่อยใจทุกคน
Kum reuay bpeuay gor neuay jai took kon
Continuous words exhaust everyone
สับสนกับคำว่ารัก จากปากของเธอ
Sup son gup kwahm ruk jahk bpahk kaung tur
I’m doubting the words of love from your lips
จะทำอย่างนั้นไปทำไม ถึงไหนกัน
Ja tum yahng nun bpai tummai teung nai gun
Why do that? For how long?
ให้เป็นฉันคนสุดท้ายได้ไหมเธอ
Hai bpen chun kon soot tai dai mai tur
Let me be the last, okay?

(*) อย่าบอกสักคำว่ารัก ถ้าหากไม่ให้ความสำคัญ
Yah bauk suk kum wah ruk tah hahk mai hai kwahm sumkun
Don’t use the word love if you don’t give it any importance
หากไม่ชัดเจนอย่าเล่นแบบนี้
Hahk mai chut jen yah len baep nee
If you’re not going to be clear, don’t play like this
ถ้าอยากรักใครก็รัก ก็บอกรักเขาให้ดีๆ
Tah yahk ruk krai gor ruk gor bauk ruk kao hai dee dee
If you want to love someone, love them, tell them you love them well
บอกว่ารักที่แปลว่ารักเท่านี้ ถ้าแม้เธอมีหัวใจ
Bauk wah ruk tee bplae wah ruk tao nee tah mae tur mee hua jai
Telling someone you love them only means that you love them, if you have a heart

คือเรื่องด่วนที่เธอควรต้องทำ
Keu reuang duan tee tur kuan dtaung tum
It’s an urgent matter that you must address
ก่อนที่คำว่ารักมันจะไร้ผล
Gaun tee kum wah ruk mun ja rai pon
Before the word love becomes useless
คือเธอต้องรักใครสักคน กว่าใครใคร
Keu tur dtaung ruk krai suk kon gwah krai krai
It’s that you must love someone more than everyone else
ก่อนไม่เหลือใครให้รัก แม้สักคน
Gaun mai leua krai hai ruk mae suk kon
Before you don’t have anyone else left to love

(*,*)

ไม่รักอย่าเล่นแบบนี้ ถ้าเธอยังมีหัวใจ อย่าล้อเล่นกันอย่างนี้ ถ้าเธอยังมีหัวใจ
Mai ruk yah len baep nee tah tur yun gmee hua jai yah lor len gun yahng nee tah tur yung mee hua jai
If you don’t love me, don’t play around like this, if you still have a heart, don’t tease me like this, if you still have a heart

   
เนื้อร้อง : อาทิตย์ สาระจูฑะ
ทำนอง : ชาญวุฒิ บุญแย้ม
เรียบเรียง : อิทธิพล มุกดา , ศิลปกร มณีเนตร

Title: ปล่อยมือฉัน / Bploy Meu Chun (Let Go of My Hand)
Artist: Num Kala
Album: [Single]
Year: 2015

อ้อมแขนของเธอที่เธอได้กอดฉัน ค่ำคืนแห่งความฝัน
Aum kaen kaung tur tee tur dai gaut chun kum keun haeng kwahm fun
Your embrace that you hugged me with, the nights of dreams
ไอรักที่เธอได้ให้กัน จูบนั้นที่ฉันยังจำเสมอ
Ai ruk tee tur dai hai gun joop nun tee chun yung jum samur
The love that you had for me, that kiss that I still always remember
แต่แล้วความจริงทุกสิ่งช่างโหดร้าย ที่เธอปิดบังไว้
Dtae laeo kwahm jing took sing chahng hot rai tee tur bpit bung wai
But now, every horrible truth that you’ve hidden away
ไม่ใช่ฉันคนเดียวที่เธอมีใจ เจ็บปวดใจเหลือเกิน
Mai chai chun kon diao tee tur mee jai jep bpuat jai leua gern
I’m not the only person whom you have feelings for, it breaks my heart so much

(*) สะใจเธอรึยัง ที่หลอกหลวงฉันมานานเท่าไร
Sajai tur reu yung tee lauk luang chun mah nahn tao rai
Are you satisfied yet with how long you’ve deceived me?
เมื่อเธอยังมีเขา และยังมีใคร เก็บฉันไว้ทำไมฉันอยากจะรู้
Meua tur yung mee kao lae yung mee krai gep chun wai tummai chun yahk ja roo
When you still have him and still have others, why keep me? I want to know

(**) ปล่อยมือฉันให้จบกันไป จะดึงจะยื้อไปเพื่ออะไร
Bploy meu chun hai jop gun bpai ja deung ja yeu bpai peua arai
Let go of my hand and end things, why pull and hold me back for?
เมื่อเธอไม่ได้รัก เธอไม่เคยรัก ขังฉันไว้ทำไม
Meua tur mai dai ruk tur mai koey ruk kung chun wai tummai
When you don’t love me, when you never loved me, why imprison me?
คนๆนี้อยากขอร้องได้ไหม คิดซะว่าสงสารเป็นครั้งสุดท้าย ก่อนที่ฉันต้องตายด้วยมือของเธอ
Kon kon nee yahk kor raung dai mai kit sa wah song sahn bpen krung soot tai gaun tee chun dtaung dtai duay meu kaung tur
This man wants to beg you to please take pity on me for the last time, before I must die by your hand

ฉันคือคนที่เธอบอกว่ารัก คือคนที่เรียกว่าคนรัก
Chun keu kon tee tur bauk wah ruk keu kon tee riak wah kon ruk
I’m the one whom you said you loved, I’m the one whom you called your lover
แต่ฉันไม่เคยได้สัมผัส คำว่ารักนั้นเลยสักที
Dtae chun mai koey dai sum put kum wah ruk nun loey suk tee
But I’ve never touched that love at all

(*,**,**,**)

   
melody & lyric by หนุ่ม KALA
music by NKL band