Neko Jump

All posts tagged Neko Jump

Title: รักฉันมีแต่เธอ / Ruk Chun Mee Dtae Tur (My Love Has Only You)
Artist: Neko Jump
Album: Love’s Password
Year: 2011

Make a wish. Hey! do. Be wanna

(*) รักฉันมีแต่เธอรู้มั้ย (Make a wish. Hey! do. Be wanna)
Ruk chun mee dtae tur roo mai (make a wish hey do be wanna)
My love has only you, do you know? (Make a wish, hey, do, be wanna)
ในวันที่เราต้องไกล
Nai wun tee rao dtaung glai
When we’re far apart
หัวใจของฉันยังมีเธอทุกเวลา ทุกนาที
Hua jai kaung chun yung mee tur took welah took nahtee
My heart still has you all the time, at every moment
ยังคงคิดถึงเธอคนดี ไม่เปลี่ยนไป
Yung kong kit teung tur kon dee mai bplian bpai
I still miss you, darling, it hasn’t changed
เพราะฉันมีแต่เธอนะ (Make a wish. Hey! do. Be wanna)
Pror chun mee dtae tur na (make a wish hey do be wanna)
Because I have only you (Make a wish, hey, do, be wanna)
คนเดียวเลยไม่รู้ทำไม
Kon diao loey mai roo tummai
I don’t know why
ทุกวันของฉันมีเธอเป็นเข็มเวลา หมุนในใจ
Took wun kaung chun mee tur bpen kem welah moon nai jai
My every day has you as the hands of the clock, turning in my heart
ไม่เคยยอมให้หมุนตามใคร จะนานเท่าไรก็รักเธอ
Mai koey yaum hai moon dtahm krai ja nahn tao rai gor ruk tur
I’ll never let it turn after anyone else, however long it’ll be, I’ll love you

เหงาเป็นอย่างไร ไม่เคยจะได้พบมัน
Ngao bpen yahng rai mai koey ja dai pob mun
Whatever loneliness is like, I’ll never find out
มา say hello ตั้งแต่วันที่เราไม่พบกัน
Mah say hello dtung dtae wun tee rao mai pob gun
It’s come and said hello since the day we didn’t see each other
จะยืนจะลุกมีแต่เธอสามเวลาทุกคืนวัน
Ja yeun ja look mee dtae tur sahm welah took keun wun
I’ll stand, I’ll get up, I have only you three times every day and night
Can you feel that I’m lonely
Can you feel that I’m lonely?

(**) หัวใจตัวดี รับเธอเข้ามา
Hua jai dtua dee rup tur kao mah
My heart’s the one who has let you in
ทุกคืนยังมีแต่เธอเข้ามาวนเวียนในหัวใจ
Took keun yung mee dtae tur kao mah won wian nai hua jai
Every night, I still have only you circulating in my heart
รู้ตัวอีกที ก็ไม่คิดมองใครใคร
Roo dtua eek tee gor mai kit maung krai krai
I realize it again, I won’t look at anyone else

(*)

ยังเป็นห่วงเธอ ไม่เคยที่จะน้อยลง
Yung bpen huang tur mai koey tee ja noy long
I’m still worried about you, it’ll never lessen
ยังรอตรงนี้ด้วยจิตใจที่ยังมั่นคง
Yung ror dtrong nee duay jit jai tee yung mun kong
I’m still waiting right here with a steadfast heart
เธอปลุกใจฉันให้ตื่นนอน Every day Every night
Tur bplook jai chun hai dteun naun every day every night
You awaken my heart every day, every night
เธอคนเดียวแหละที่ทำได้
Tur kon diao lae tee tum dai
You’re the only one who can do that

(**,*)

Make a wish. Hey! do. Be wanna
Make a wish. Hey! do. Be wanna

(*)

Title: Show Me Please
Artist: Neko Jump
Album: [Single]
Year: 2015

ไม่ต้องมา fake ไม่ต้องมา make
Mai dtaung mah fake mai dtaung mah make
There’s no need to fake it, there’s no need to make it
คืนนี้ต้องจัดหนัก
Keun nee dtaung jut nuk
Tonight we must really prepare
ไม่ต้องมายึก ไม่ต้องมายัก
Mai dtaung mah yeuk mai dtaung mah yuk
There’s no need to duck, there’s no need to dodge
อย่าให้ต้องนั่งคอย
Yah hai dtaung nun koy
Don’t make me have to wait

ไม่ต้องมากิ๊ก ไม่ต้องมากั๊ก
Mai dtaung mah gik mai dtaung mah guk
You don’t have to flirt, you don’t have to tease
คืนนี้ต้องปลดปล่อย
Keun nee dtaun bplo bploy
Tonight we must let it go
ไม่ต้องมาชัก ไม่ต้องมาช้า
Mai dtaung mah chuk mai dtaung mah chah
There’s no need to hesitate, there’s no need to dilly-dally
Show me my bad boy
Show me, my bad boy

(*) ชอบคนที่เปิดเผย click เลยแค่สบตา
Chaup kon tee bpert poey click loey kae sop dtah
I like guys who reveal themselves, who click just looking in your eyes
ของแรงต้องปล่อยมา
Kaung raeng dtaung bploy mah
Something strong needs to be released
Alright, Alright Surprise to me
All right, all right, surprise me

(**) ช่วยโชว์ให้ดูก่อน ขอดูของเธอก่อน
Chuay show hai doo gaun kor doo kaung tur gaun
Please show me and let me see first, I want to see yours first
ก็โชว์ให้ใจมันร้อน ใจมันร้อน ให้มันร้อน
Gor show hai jai mun raun jai mun raun hai mun raun
Show me and make my heart hot, I’m impatient, make it hot
com’on baby, let’s have fun
C’mon, baby, let’s have fun
ขอดูข้างในหน่อย Show me please
Kor doo kahng nai noy show me please
I wanna see inside, show me, please

จะมองอะไร จะมองอะไร อ๊ะใจมันปั่นป่วน
Ja maung arai ja maung arai a jai mun bpun bpuan
What are you looking at? What are you looking at? Ah, my heart is frantic
มาทำเป็นแชร์ มาทำเป็นชวน มากวนให้คิดไกล
Mah tum bpen share mah tum bpen chuan mah guan hai kit glai
You come and share, you come and tempt me, you come bothering me and making me think too far
ไม่ต้องมายึก ไม่ต้องมายัก ไม่ชอบพวกหัดใหม่
Mai dtahng may yeuk mai dtaung mah yuk mai chaup puak hut mai
There’s no need to duck, there’s no need to dodge, I don’t like amatures
อย่างงั้น อย่างงี้ อย่างโง้น อย่างงี้ เอาที่สบายใจ
Yahng ngun yahng ngee yahng ngohn yahng ngee ah tee sabai jai
Like that, like this, like that, like this, ah, that’s good

(*,**,**)

   
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ
ทำนอง/ เรียบเรียง : แชมป์

   
After being delayed a little bit following the girls’ legal troubles over Instagram photos, rsfriends twin duo Neko Jump finally get to release the music video for their latest single, “Show Me Please”~

…Hmm. While the song’s not bad, even though EDM isn’t really my cup of tea, and I feel like it repeats and goes on a little too long, I had a hard time sitting through the whole music video. I can deal with the flirty, obviously sexual innuendoed lyrics, but choreography that focuses on rubbing the crotch and pelvic thrusting just seems so trashy and awkward to me.

While the girls certainly are stunningly pretty now, and it’s nice that they’re finally dressing and acting their age and not confined to the cutesy cutesy identical twin little-girl look they sported at their debut, I’m not impressed by the wardrobe choices for the MV either. Disco outfits with EDM? And maybe it’s just me, but tops with necklines that plunge to the bellybutton have never been flattering. And the white wig silver-ribcage look reminds me too much of the backup dancers from Magic Power’s “射手” music video.

There’s mixed reviews in the Youtube comments about it, with people loving it, people hating it, and people loving the song but hating the MV haha. What do you think?

Title: อยากมีแฟนนะ / Yahk Mee Faen Na (I Want a Boyfriend)
English Title: My Bodyguard
Artist: Neko Jump
Album: [Single]
Year: 2014

ก็คนมันกำลังโดดเดี่ยว ก็ยังต้องมาเดินเปลี่ยวๆ
Gor kon mun gumlung doht diao gor yung dtaung mah dern bpliao bpliao
A lonely person must still walk alone
เวลาไปไหนคนเดียว มันเปล่าเปลี่ยวใจ
Welah bpai nai kon diao mun bplao bpliao jai
Whenever I go anywhere alone, my heart is so empty
กลัวใครจะเข้ามาเกาะแกะ กลัวใครจะเข้ามารังแก
Glua krai ja kao mah gor gae glua krai ja kao mah rung gae
Afraid someone will approach me, afraid someone will bully me
ไปเจอคนที่ตอแย รับมือไม่ไหว
Bpai jur kon tee dtor yae rup meu mai wai
I can’t take meeting someone who harasses me
หากมีคนไหนใจดีซักคน ช่วยส่งเสียงมา
Hahk mee kon nai jai dee suk kon chuay song siang mah
If there’s anybody anywhere with a good heart, please cry out

(*) หากมีคนไหนโดนใจสักคน ช่วยมาเทคแคร์
Hahk mee kon nai dohn jai suk kon chuay mah take care
If there’s anyone anywhere whose fancy I strike, please come and take care of me

(**) อยากมีแฟนนะ แต่ขอที่แขนยาวๆ
Yahk mee faen na dtae kor tee kaen yao yao
I want a boyfriend, but I want him to have long arms
แต่ขอที่แขนใหญ่ๆ ไว้คอยปกป้องฉัน
Dtae kor tee kaen yai yai wai koy bpok bpaung chun
And I want him to have big arms to protect me
อยากมีแฟนนะ แต่ขอที่รักยาวๆ
Yahk mee faen na dtae kor tee ruk yao yao
I want a boyfriend, but I want him to have long-lasting love
กอดฉันเอาไว้นานๆ ทุกวันให้ฟินเลย
Gaut chun ao wai nahn nahn took wun hai fin loey
And for him to hug me for a long time, every day would be awesome

(***) เพราะฉันชอบนอย นอยๆๆๆๆนอย
Pror chun chaup noy noy noy noy noy noy noy
Because I like being paranoid, paranoid, paranoid, paranoid, paranoid, paranoid, paranoid
เวลาต้องเดินเข้าซอย กลัวงูจะฉกไปไหน (กลัวคนจะฉุดไปไหน)
Welah dtaung dern kao soy glua ngoo ja chok bpai nai (glua kon ja choot bpai nai)
When I walk along the streets, I’m afraid a pervert will drag me off somewhere (afraid someone will drag me off somewhere)
รู้ไหมว่านอย นอยๆๆๆๆนอย
Roo mai wah noy noy noy noy noy noy noy
Do you know I’m paranoid, paranoid, paranoid, paranoid, paranoid, paranoid, paranoid?
เวลาต้องมานั่งคอย คนนั้นเขาอยู่ที่ไหน
Welah dtaung mah nung koy kon nun kao yoo tee nai
When I must sit and wait, where is that person?

มีไหมนะที่sizeโตๆ โอ้โหซิกส์แพ็คใหญ่ๆ
Mee mai na tee size dtoh dtoh oh hoh six pack yai yai
Is there someone who’s a large size, oh ho, with a big six pack?
เวลาที่ฉันเหงาเมื่อไร เขาให้นอนซบ
Welah tee chun ngao meua rai kao hai naun sop
Whenever I’m feeling lonely, he’ll let me cuddle him and sleep
หน้าตาอ่ะไม่ต้องสุดหล่อ ถอดมาแล้วกรี๊ดสลบ
Nah dtah a mai dtaung soot lor taut mah laeo greet salop
He doesn’t have to be super handsome, just taking off his shirt makes me scream
ใครๆก็ต้องยอมสยบ คนแอบอิจฉา
Krai krai gor dtaung yaum sayop kon aep itchah
Everyone would surrender to him and be secretly jealous

(*,**,***,**,***)

Title: ละไว้ในฐานที่เสียใจ / La Wai Nai Tahn Tee Sia Jai (Stuck in a State of Sadness)
Artist: Neko Jump
Album: [Single]
Year: 2013

เจ็บแค่ไหน ต้องยอมถึงเจ็บแค่ไหน
Jep kae nai dtaung yaum teung jep kae nai
How much will it hurt? How much pain must I submit to?
เมื่อเธอได้พบกับใคร และเขาคืนคนที่เธอต้องการ
Meua tur dai pob gup krai lae kao deun kon tee tur dtaung gahn
When you met someone, and she ended up being the person you wanted
จบใช่ไหม ต้องยอมให้จบใช่ไหม
Jop chai mai dtaung yaum hai job chai mai
It’ll end, right? I must endure it for it to end, right?
เมื่อเธอไม่รักฉันก็ต้องไป จำเป็นต้องพูดอะไรให้มากความ
Meua tur mai ruk chun gor dtaung bpai jum bpen dtaung poot arai hai mahk kwahm
When you don’t love me, I must go, having to say something would make it worse

(*) ฉันไม่หวังให้เธอเดินกลับมาหา
Chun mai wung hai tur dern glup mah hah
I don’t hope you’ll turn around and come back to find me
เพราะวันนี้ฉันคงไม่มีค่า
Pror wun nee chun kong mai mee kah
Because today, I’m worthless
แต่อยาากจะขอเรื่องเดียวแค่นี้
Dtae yahk ja kor reuang diao kae nee
But I just want to ask this one thing

(**) บอกไม่รักฉันกี่พันครั้ง ไม่เจ็บเท่าฟังเธอบอกรักใคร
Bauk mai ruk chun gee pun krung mai jep tao fung tur bauk ruk krai
However many thousand times you tell me you don’t love me, it doesn’t hurt as much as hearing you say you love someone else
แค่เธอจะทิ้งฉันก็แทบหยุดหายใจ อย่าทำให้ตายกว่านี้
Kae tur ja ting chun gor taep yoot hai jai yah tum hai dtai gwah nee
You abandoning me nearly stopped my breathing, don’t make me die anymore than this
ให้บอกเกลียดฉันอีกกี่พันครั้ง ก็ดีกว่าฟังเธอบอกรักใคร
Hai bauk gliet chun eek gee pun krung gor dee gwah fung tur bauk ruk rai
You telling me you hate me another thousand times is better than hearing you say you love someone else
ถ้ายังสงสารก็ช่วย หยุดได้ไหม เธอช่วยละไว้ในฐานที่เสียใจ
Tah yung song sai gor chuay yoot dai mai tur chuay la wai nai tahn tee sia jai
If you still have any sympathy, please stop, you’re keeping me in a state of sadness

คนที่แพ้ ถึงมันยอมรับว่าแพ้
Kon tee pae teung mun yaum rup wah pae
The loser, even though they accept losing
อย่าคิดว่าไม่อ่อนแอ แค่เธอไม่แคร์ก็ปวดทั้งใจ
Yah kit wah mai aun ae kae tur mai care gor bpuat tung jai
Don’t think that they’re weak, just you not caring breaks my heart
จบแค่นั้น เลือกเขาก็จบแค่นั้น
Job kae nun leuak kao gor job kae nun
Just end it, you chose her, so just end it there
เหตุผลอะไรฉันไม่อยากฟัง แค่นี้น้ำตาก็ยังไม่หยุดไหล
Hot pon arai chun mai yahk fung kae nee num dtah gor yung mai yoot lai
I don’t want to hear your reasoning, with just this, my tears won’t stop flowing

(*,**,**)

อย่าเอ่ยว่าเธอรักใคร กับฉันเลย
Yah oey wah tur ruk krai gup chun loey
Don’t tell me you love someone else
เธอช่วยละไว้ในฐาน ที่เสียใจ
Tur chuay la wai nai tahn tee sia jai
You’re keeping me in a state of sadness

Title: Look สิ! / Look Si! (Look!)
Artist: Neko Jump
Album: [Single]
Year: 2013

อยากให้เธอรับทราบหน่อย (ทราบหน่อย ทราบหน่อย)
Yahk hai tur rup sahp noy (sahp noy sahp noy)
I want you to acknowledge me (acknowledge me, acknowledge me)
ว่ามีใครคิดถึงเธอ (คิดถึงเธอ คิดถึงเธอ)
Wah mee krai kit teung tur (kit teung tur kit teung tur)
That you have someone thinking about you (thinking about you, thinking about you)
อยากให้เธอรับทราบหน่อย (แซบหน่อย แซบหน่อย)
Yahk hai tur rup sahp noy (saep noy saep noy)
I want you to acknowledge me (be spicy, be spicy)
อยากให้เธอคึกคักหน่อย (คึกหน่อย คึกหน่อย)
Yahk hai tur keuk kuk noy (keuk noy keuk noy)
I want you to be impulsive (impulsive, impulsive)

(*) อย่ามัวแต่งง ทำไม่รู้อะไร อะไร
Yah mua dtae ngong tum mai roo arai arai
Don’t get confused acting like you don’t know anything
จะมาร้องโอ๊ยกันทีหลัง
Ja mah raung oy gun tee lung
And then shouting “Oy!” later
อย่าเอาแต่กลัว มัวชักช้าไม่ทำอะไร
Yah ao dtae glua mua chuk chah mai tum arai
Don’t get so scared you hesitate and don’t do anything
ต้องลองกันสักทีได้ไหม
Dtaung laung gun suk tee dai mai
You gotta try me, okay?

(**) look สิ ก็ look สิ
Look si gor look si
Look! Look!
อย่ามัวแต่ซึม นั่งอึมครึมอยู่อย่างนี้
Yah mua dtae seum nung eum kreum yoo yahng nee
Don’t be in a daze, sitting gloomily like this
look สิ ก็ look สิ
Look si gor look si
Look! Look!
มองมาทางนี้ แล้วจะทำให้ถูกใจ
Maung mah tahng nee laeo ja tum hai took jai
Look this way, and I’ll satisfy you

อยากให้เธอเข้มแข็งหน่อย (เข้มแข็งหน่อย เข้มแข็งหน่อย)
Yahk hai tur kem kaeng noy (kem kaeng noy kem kaeng noy)
I want you to be assertive (assertive, assertive)
อย่ามัวทำหงอย ๆ อยู่ (จ๋อยอยู่ จ๋อยอยู่)
Yah mua tum ngoy ngoy yo (joy yoo joy yoo)
Don’t be listless (be happy, be happy)
อยากให้เธอนั้นทราบหน่อย (แซบหน่อย แซบหน่อย)
Yahk hai tur nun sahp noy (saep noy saep noy)
I want you to know (Be spicy, be spicy)
ว่ามีใครเขารักเธอ (รักเธอ เขารักเธอ)
Wah mee krai kao ruk tur (ruk tur kao ruk tur)
That you have someone who loves you (loves you, they love you)

(*,**,*,**,**)

look สิ ก็ look สิ
Look si gor look si
Look! Look!
look สิ ก็ look สิ
Look si gor look si
Look! Look!
มองมาทางนี้ แล้วจะทำให้ถูกใจ
Maung mah tahng nee laeo ja tum hai took jai
Look this way, and I’ll satisfy you

Title: รักไม่มีเจ้าของ / Ruk Mai Mee Jao Kaung (Love Doesn’t Have an Owner)
Artist: Neko Jump
Album: Secret of Virgin
Year: 2010

ยิ่งเจอ ยิ่งใจสั่นไหว
Ying jur ying jai sun wai
The more we meet, the more my heart pounds
ส่งยิ้มโดยไม่ตั้งใจ
Song yim doy mai dtung jai
I smile at you without intending to
เห็นต้องมอง แต่รู้ว่าเธอมีคนจอง
Hen dtaung maung dtae roo wah tur mee kon jaung
I see you and have to look, but I know you’re already taken

ก็เธอน่ารัก ไม่ใช่น้อย
Gor tur naruk mai chai noy
But you’re super cute
ขอโทษ ถ้าใครต้องนอยด์
Kor toht tah krai dtaung noid
I’m sorry if someone must be paranoid
Hey c’mon ถ้าชอบไม่ต้องซ่อน
Hey, c’mon, tah chaup mai dtaung saun
Hey, c’mon, if you like me, there’s no need to hide it

(*) That’ s alright อย่างเงี๊ยะเรียกว่าใช่
That’s alright yahng ngia riak wah chai
That’s all right, I call this a yes
Hey baby, Don’t be surprise
Hey baby, Don’t be surprise
รู้ว่ายาก ก็เขารักเธอมาก
Roo wah yahk gor kao ruk tur mahk
I know it’s hard, she loves you a lot
แต่ยิ่งเข้ามาใกล้ เธอทำให้ใจฟุ้งซ่าน
Dtae ying kao mah glai tur tum hai jai foong sahn
But the closer we get, you make my heart distracted

(**) เธออยู่ตรงนั้น ฉันอยู่ตรงนี้
Tur yoo dtrong nun chun yoo dtrong nee
You’re right there, I’m right here
ปลื้มค่ะปลื้ม ก็ You’re so lovely
Pleum ka pleum gor you’re so lovely
Happy, I’m so delighted, you’re so lovely
ฉันก็เป็นของฉัน เขาก็เป็นของเธอ
Chun gor pen kaung chun kao gor pen kaung kao
I am me, she is her
แค่ Every night ที่แอบฝันละเมอ
Kae every night tee aep fun lamur
Yet every night I’m secretly fantasizing

(***) รู้ รู้ ว่าเธอมีเจ้าของหัวใจ
Roo roo wah tur mee jao kaung hua jai
I know, I know your heart has an owner
แต่ฉันรักเธอ ก็เรื่องของใจฉันไง
Dtae chun ruk tur gor reuang kaung jai chun ngai
But I love you, it’s my heart’s problem
รัก รัก มันไม่มีเจ้าของใช่ไหม
Ruk ruk mun mai mee jao kaung chai mai
Love, love doesn’t have an owner, right?
ห้ามกันไม่ได้
Hahm gun mai dai
It can’t be stopped

ก็มันเป็นเรื่องของความคิด
Gor mun pen rueang kaung kwahm kit
It’s a the problem of my thoughts
แอบรักคงจะไม่ผิด
Aep ruk kong ja mai pit
It’s not wrong to secretly love you
ขออภัย ก็รักเธอไปแล้วทำไง
Kor apai gor ruk tur pai laeo tum ngai
Forgive me, but I’m in love with you, what do I do?

ไม่ต้องมาแคร์มาใส่ใจ ก็รู้ว่าไม่มีสิทธิ์
Mai dtaung mah care mah sai jai gor roo wah mai mee sit
You don’t have to care or take interest in me, I know I don’t have the right
ตามสบาย ไม่ love ฉันไม่ mind
Dtahm sabai mai love chun mai mind
Go ahead, if you don’t love me, I don’t mind

(*,**)

(****) แค่แอบมีเธอ ด้วยสายตา
Kae aep mee tur duay sai dtah
I’ll just secretly stare at you
แค่อยากตะโกนบอกฟ้า รักเธอเท่าไร
Kae yahk dtagohn bauk fah ruk tur tao rai
I just want to shout and tell the sky how much I love you
ก็เธอทำใจฉันหวั่นไหว
Gor tur tum jai chun wun wai
You make my heart tremble
อยากกอดเธอไว้ในฝัน อยู่ทุกคืน
Yahk gaut tur wai nai fun yoo took keun
I want to embrace you in my dreams every night

(***,***,****,***)

ห้ามกันไม่ได้ ห้ามกันไม่ได้
Hahm gun mai dai hahm gun mai dai
It can’t be stopped, it can’t be stopped

Title: Message
Artist: Neko Jump
Album: Secret of Virgin
Year: 2010

เธอทำเหมือนว่ามันไม่มีความสำคัญ
Tur tum meuan wah mun mai mee kwahm sumkun
You act like it’s not important
แค่คำสั้นๆหรือเธอไม่มีเวลา
Kae kum sun sun reu tur mai mee welah
Just a few short words, did you not have the time?
ถ้าคิดจะเลิกทำไมไม่มาพูดจา ข้อความบ้าๆส่งมาบอกกันทำไม
Tah kit ja lerk tummai mai mah poot jahk kor kwahm bah bah song mah bauk gun tummai
If you were thinking of breaking up with me, why not come and say it? Why tell me through a lousy text message?

(*) ก่อนจะรัก จับมือฉัน มองตากัน แล้วนี่ยังไง
Gaun ja ruk jup meu chun maung dtah gun laeo nee yung ngai
We used to be in love, you held my hand, you looked me in the eye, now what?
จะไม่รัก ยังใจร้าย ฉากสุดท้าย คิดได้ยังไง
Ja mai ruk yung jai rai chahk soot tai kit dai yung ngai
You don’t love me, you’re still cruel, in this final scene, what am I supposed to feel?

(**) หรือนี่คือวิธีผู้ชาย ที่เขาชอบทำกัน
Reu nee keu witee poo chai tee kao chaup tum gun
Or is this typical male fashion, what guys like to do?
เธอไม่อายตัวเองหรือไง หรือแปลได้แค่นั้น
Tur mai ai dtua eng reu ngai reu plae dai kae nun
Have you no shame? Or is that all it means?

(***) เธอจะมาลาก็เดินกลับมาพูดเอง คนขอเลิกทำไมไม่มาขอเอง
Tur ja mah lah gor dern glup mah poot eng kon kor lerk tummai mai mah kor eng
If you want to say good-bye, come back and say it, if you want to break up, why don’t you come and ask?
ตอนรักกันเคยพูดออกมายังไง ตอนจะไปก็พูดอะไรตรงข้ามก็พอ
Dtaun ruk gun koey poot auk mah yung ngai dtaun ja pai gor poot arai dtrong kahm gor por
When you loved me, you used to tell me everything straight out, but when you’re leaving, saying everything from across the world seems to be enough
ไม่ต้องกลัวว่าคำจะแรงเพียงใด ทรมานยังไงก็อยากรับฟัง
Mai dtaung glua wah kum rawaeng piang dai toramahn yung ngai gor yahk rup fung
You don’t have to be afraid of how harsh it sounds, however torturous, I want to hear it
ไม่มีใจก็มาบอกกันดีๆ คนเสียใจคนนั้นยังรอฟังทุกนาที
Mai mee jai gor mah bauk gun dee dee kon sia jai kon nun yung ror fung took natee
If you don’t have feelings for me, tell me, this sad person is still waiting to hear it every minute

ดูไม่น่าใช่ว่าเธอเป็นคนขี้กลัว ดูไม่น่าเชื่อว่าเธอที่ฉันให้ใจ
Doo mai nah chai wah tur pen kon kee glua doo mai nah cheua wah tur tee chun hai jai
You didn’t seem like a coward, it seems unbelievable that you were the one I gave my heart to
ข้อความสั้นๆโอเคว่ามันเข้าใจ แต่เธอทำให้เหมือนฉันไม่มีตัวตน
Kor kwahm sun sun okay wah mun kao jai dtae tur tum hai meuan chun mai mee dtua dton
Okay, I understand the short text message, but you’re acting like I’m invisible

(**,***,*,***)

Title: เพิ่งรักเธอ / Perng Ruk Tur (I’ve Just Fallen In Love With You)
Artist: Neko Jump
Album: Secret of Virgin
Year: 2010

เป็นอีกวัน อีกวันที่ฉันนั้นนอนไม่หลับ
Pen eek wun eek wun tee chun nun naun mai lup
It’s another day, another day that I can’t sleep
และนับเสียงลมหายใจ
Lae nup siang lom hai jai
And count my sighs
เป็นอีกคืนอีกคืนที่เหงาแล้วยังยิ้มได้
Pen eek keun eek keun tee ngao laeo yung yim dai
It’s another night, another night that I’m lonely and can still smile
ไม่รู้ทำไมเหมือนกัน
Mai roo tummai meuan gun
I don’t know why either

(*) หามานาน ไม่ต้องมองไปไกลแสนไกล
Hah mah nahn mai dtaung maung pai glai saen glai
I’ve been searching for so long, but there was no need to look very far
จนวันนึงได้พบคำตอบ เธอคนนั้นได้อยู่ไม่ไกล
Jon wun neung dai pob kum dtaup tur kon nun dai yoo mai glai
Until one day I found the answer; You weren’t very far

(**) แบบว่าฉันคิดถึงคิดถึง ซึ่งเธอก็รู้ว่าถึงใคร
Baep wah chun kit teung kit teung seung tur gor roo wah teung krai
I’m thinking of someone, I’m thinking of someone, you know who it is
แต่เธอได้รับบ้างหรือเปล่า
Dtae tur dai rup bahng reu plao
But would you accept it?
แบบว่าเธอสมมติ สมมติว่าเธอบังเอิญเธอก็เหงา
Baep wah tur sommoot sommoot wah tur bung ern tur gor ngao
Supposing, supposing you happened to be lonely
จะบอกอะไรให้รู้ไหม
Ja bauk arai hai roo mai
Would you tell me anything and let me know?
รู้ไหมฉันเพิ่งรักเธอ
Roo mai chun perng ruk tur
Do you know? I’ve just fallen in love with you

ฉันเพิ่งรู้ว่าการจะเห็นว่าใครสำคัญ
Chun perng roo wah gahn ja hen wah krai sumkun
I’ve just realized that to see someone important
นั่นฉันต้องมองด้วยใจ
Nun chun dtaung maung duay jai
I must look with my heart
ฉันเพิ่งเห็นว่าคำว่ารักที่ดูยิ่งใหญ่
Chun perng hen wah kum wah ruk tee doo ying yai
I’ve just seen that the love that seemed so overwhelming
ที่แท้ก็ง่ายเหลือเกิน
Tee tae gor ngai leua gern
In actuality is so simple

(*,**)

จนวันนึงได้พบคำตอบ
Jon wun neung dai pob kum dtaup
Until one day I found the answer

(**,**)

Title: หน้าตาดีไม่มีแฟน / Nah Dtah Dee Mai Mee Faen (Good-Looking Without a Girlfriend)
Artist: Neko Jump
Album: [Single]
Year: 2012

(*) หน้าตาดีทำไมยังไม่มีแฟน
Nah dtah dee tummai yung mai mee faen
You’re good-looking, why don’t you have a girlfriend yet?
แฟนเธอไปไหนหรือเปล่า
Faen tur pai nai reu plao
Has your girlfriend gone somewhere?
เป็นห่วงเธอจะเหงา
Pen huang tur ja ngao
I’m worried you’ll be lonely
หน้าตาดีทำไมยังไม่มีแฟน
Nah dtah dee tummai yung mai mee faen
You’re good-looking, why don’t you have a girlfriend yet?
หรือว่าแฟนเธอไม่มา
Reu wah faen tur mai mah
Or did you girlfriend not come?
ถือว่าโสดได้มะ
Teu wah soht dai mai
Can I consider you single?

Listen to me ใจร้ายจัง เธอรู้ไหม ใจร้ายจัง
Listen to me jai rai jung tur roo mai jai rai jung
Listen to me, you’re really cruel, you know that? You’re really cruel
เจอกันปุ๊บเอาใจฉันไป บอกเลยนะยังไม่เคยให้ใคร
Jur gun poob ao jai chun pai bauk loey na yung mai koey hai krai
We met and in an instant you took my heart, I’m telling you I’ve never given it to anyone before
ไม่ต้องเลยนะ ไม่ต้องยิ้มมา กลัวจะเผลอชอบเธอขึ้นมา
Mai dtaung loey na mai dtaum yim mah glua ja plur chaup tur keun mah
You don’t have to, there’s no need to smile, I’m afraid I’ll carelessly start to like you
ก็คนน่ารักมักจะไม่ค่อยโสด เกิดตกหลุมรักเดี๋ยวมีใครมาโกรธ
Gor kon naruk mun ja mai koy soht gert dtok loom ruk diao mee krai mah groht
But cute guys are rarely single, if I happened to fall in love with you, someone would be angry

(*)

ก็ประมาณว่ายังไม่รู้ว่าเธอมีใคร
Gor pramahn wah yung mai roo wah tur mee krai
I still don’t know if you have anyone
แต่ว่าเท่าที่พอจะรู้คือฉันมีใจ
Dtae wah tao tee por ja roo keu chun mee jai
But that’s enough for me to know that I have feelings for you
ชัดชาดาดัดชัด เป็นเพื่อนได้ไหม
Chut chah dah dut chut pen peuan dai mai
Chut chah dah dut chut, can we be friends?
ชัดชาดาดัดชัด อย่าคิดมากไป
Chut chah dah dut chut yah kit mahk pai
Chut chah dah dut chut, don’t think too much
เธอจะคบกับใครยังไงก็คงไม่ผิด
Tur ja kob kup krai yung ngai gor kong mai pit
However you go out with anyone isn’t wrong
แล้วถ้าฉันไม่รู้เรื่องนั้นก็คงไม่ผิด
Laeo tah chun mai roo reaung nun gor kong mai pit
And if I don’t realize that, it’s not wrong
ถ้างั้นเอาเป็นว่าฉันมีสิทธิ์ที่จะคิด
Tah ngun ao pen wah chun mee sit tee ja kit
If that means I have the right to think it
ไม่รังเกียจใช่ไหมมารู้จักกันสักนิด
Mai rung giat chai mai mah roo juk gun suk nit
You don’t mind, right? Let’s get to know each other a little

(*)

เธอคิดยังไง ( You and Me ) เหมือนฉันบ้างไหม ( Just Tell Me )
Tur kit yung ngai (you and me) meuan chun bahng mai (just tell me)
How do you feel? (you and me) Do you feel like me? (Just tell me)
ถ้าเธอยังไม่มีใคร ( Come with Me ) ถ้าเธอมีใจ ( Close to Me )
Tah tur yung mai mee krai (come with me) tah tur mee jai (close to me)
If you still don’t have anyone (come with me) If you have feelings for me (close to me)
Lonely Lonely ไปทำไม Baby Baby รออะไร
Lonely lonely pai tummai baby baby ror arai
Lonely, lonely, why go? Baby, baby, what are you waiting for?
Easy Easy ไม่ต้องอาย Ready Ready โอเคไหม
Easy easy mai dtaung ai ready ready okay mai
Easy easy, there’s no need to be shy, ready, ready, okay?

(*)

Title: แค่เหงา อย่าเข้าใจผิด / Kae Ngao Yah Kao Jai Pit (It’s Just Loneliness, Don’t Misunderstand)
Artist: Neko Jump
Album: Secret of Virgin
Year: 2010

จดเอาไว้ในใจ ว่ามันไม่จริงเธอแค่หวังอะไร
Jot ao wai nai jai wah mun mai jing tur kae wung arai
I remember in my heart that it’s not real about you, I’m just hoping for something
ก็รู้ตัวดี ชอบทำเป็นลืม หลอกตัวเองว่าใยดี
Gor roo dtua dee chaup tum pen leum lauk dtua eng wah yai dee
But I’ve realized that I like pretending I’ve forgotten, tricking myself that we have a connection
ทั้งที่เธอมีเจ้าของ
Tung tee tur mee jao kaung
Though you already belong to someone

เป็นแค่รักชั่วคราว ที่เธอให้มาแค่คนคั่นเวลา
Pen kae ruk chua krao tee tur hai mah kae kon kun welah
It’s just a temporary love that you’ve given me, I’m just someone to pass the time
จะคิดจะฝันไปทำไม เรื่องธรรมดา ยิ่งจะมีน้ำตาอะไร
Ja kit ja fun pai tummai reuang tummadah ying ja mee num dtah arai
Why think about it, why dream? It’s a common problem, the more I’ll cry
ยอมรับความจริงได้แล้ว
Yaum rup kwahm jing dai laeo
I can accept the truth now

(*) เมื่อคำว่ารักจากเธอ นั้นไม่เคยลืมความจริงข้างใน
Meua kum wah ruk jahk tur nun mai koey leum kwahm jing kahng nai
When you told me you loved me, I never forgot the truth inside
นั่งกอดตัวเองเอาไว้ อย่าคิดเข้าข้างตัวเองจากนี้
Nung gaut dtua eng ao wai yah kit kao kahng dtua eng jahk nee
Sitting and hugging myself, I won’t think in favor of myself from now on

(**) แค่ความเหงาอย่าเข้าใจผิด เรามันไม่มีสิทธิ์
Kae kwahm ngao yah kao jai pit rao mun mai mee sit
It’s just loneliness, don’t misunderstand, we don’t have the right
เฝ้ารอหัวใจว่าเธอเป็นของใคร
Fao ror hua jai wah tur pen kaung krai
I’m waiting for your heart to say you belong to someone else
ก็แค่คืนเหงาเพียงสายลมผ่าน มาจบแล้วเธอก็ไป
Gor kae keun ngao piang sai lom pahn mah job laeo tur gor pai
It’s just a lonely night, just a passing wind, it’s over now, you’ll leave
อย่าคิดอะไรให้ใจเจ็บเลย
Yah kit arai hai jai jep loey
I won’t think anything that’ll make my heart ache

จบที่แค่เผลอตัว ให้ผ่านพ้นไปอย่าให้ต้องเผลอใจ เลิกเสียเวลา
Job tee kae plur dtua hai pahn pon pai yah hai dtaung plur jai lerk sia welah
It’s over, we were just absent-minded, let it go, don’t be careless, stop wasting time
แค่คืนที่ดาว กับลมหนาวพัดพาเธอมา สุดท้ายก็ไปจากกัน
Kae keun tee dao gup lom nao put pah tur mah soot tai gor pai jahk gun
It’s just the stars in the sky and the cold wind blowing you to me, in the end, we’ll leave each other

(*,**)

ก็รู้ดีทุกอย่างแต่หลอกตัวเองที่ยังคงแอบฝัน
Gor roo dee took yahng dtae lauk dtua eng tee yung kong aep fun
I realize everything, but I’m tricking myself, still secretly dreaming
หรือเพราะไออุ่นอุ่น ที่เธอให้กัน มันลืมไม่ไหว
Reu pror ai oon oon tee tur hai gun mun leum mai wai
Because for the warmth that you’ve given me, I can’t forget it
ตัดใจไม่ไหว
Dtut jai mai wai
I can’t let it go

(**)