Navapon

All posts tagged Navapon

Title: ง่ายเอง / Ngai Eng (Easy)
Artist: Navapon (นะ นวพล กูลกิจวานิช)
Album: [Single]
Year: 2017

ตื่นขึ้นมา ไม่แม้ลา สักคำ
Dteun keun mah mai mae lah suk kum
I woke up, there wasn’t even a good-bye
ทิ้งไว้แค่คราบความทรงจำ
Ting wai kae krahp kwahm song jum
You left me with just the stains of memories
ไม่รับสาย อ่านข้อความ แต่ไม่ตอบ
Mai rup sai ahn kor kwahm dtae mai dtaup
You don’t answer the phone, you read my messages but don’t reply
นี้หรือที่เธอบอกว่ารัก
Nee reu tee tur bauk wah ruk
Is this your way of telling me you love me?

(*) จะแคร์ทำไมแค่คนชั่วคราว จะเอาไรกับรักข้ามคืน
Ja care tummai kae kon chua krao ja ao rai gup ruk kahm keun
Why would you care, I’m just a fling, what do you want with a one-night-stand?

(**) ใจง่ายเอง
Jai ngai eng
My heart is easy
ไร้ซึ่งความหมาย ใช่ซิ
Rai seung kwahm mai chai si
Lacking any meaning, yes
ใจง่ายไป
Jai ngai bpai
My heart is too easy
ก็ได้แต่สมน้ำหน้าตัวเอง ที่มักง่าย
Gor dai dtae som num nah dtua eng tee muk ngai
I can only get what I deserve for being so negligent
ปล่อยตัวปล่อยใจให้เธอมากมาย หมดทั้งกาย
Bploy dtua bploy jai hai tur mahk mai mot tung gai
Releasing so much of myself to you, my entire body
ผิดเองที่รักเธอไปง่ายดาย
Pit eng tee ruk tur bpai ngai dai
It’s my fault for loving you so easily

ถูกของเธอ เป็นแค่คนปรนเปรอ
Took kaung tur bpen kae kon bpron bprur
Your cheap object, I was just someone to satisfy you
ไม่มีสิทธิใดอย่าไปเพ้อ
Mai mee sit dai yah bpai pur
I don’t have any rights, I shouldn’t fantasize
รักเธอง่าย เหมือนมักง่าย ก็เข้าใจ
Ruk tur ngai meuan muk ngai gor kao jai
I easily loved you, it’s like I was negligent, I understand
ความรักมันมีกฎเกณฑ์ด้วยเหรอ
Kwahm ruk mun mee got gayn duay rur
Love has regulations too, eh?

(*,**)

ก็ได้แต่สมน้ำหน้าตัวเอง ที่มักง่าย
Gor dai dtae som num nah dtua eng tee muk ngai
I can only get what I deserve for being so negligent
ปล่อยตัวปล่อยใจให้เธอมากมาย หมดทั้งกาย
Bploy dtua bploy jai hai tur mahk mai mot tung gai
Releasing so much of myself to you, my entire body
ผิดเองที่รักเธอไปง่ายดาย
Pit eng tee ruk tur bpai ngai dai
It’s my fault for loving you so easily

   

Written, Composed & Arranged : เอฟู ณรงค์ศักดิ์ ศรีบรรฎาศักดิ์วัชรากรณ์ (AFU Narongsak Sribandasakwatcharakorn)
Producer : AFU DemoLAb
Executive Producer : ดัง พันกร บุณยะจินดา (Dunk Phunkorn Boonyachinda)

Title: รักแท้แต่ไม่ใช่คืนนี้ / Ruk Tae Dtae Mai Chai Keun Nee (True Love…But Not Tonight)
English Title: “Not Tonight”
Artist: Navapon (นวพล)
Album: [Single]
Year: 2016

ยอมรับนะ ว่าชอบเธอ ไม่ได้เจอ..คนที่ถูกใจมานาน
Yaum rup na wah chaup tur mai dai jur kon tee took jai mah nahn
I admit that I like you, I haven’t met someone who has struck my fancy in a long time
แต่ไม่พอหรอก ที่แค่เคมีตรงกัน จะคิดไกล..ถึงขั้นรัก
Dtae mai por rauk tee kae chemi dtrong gun ja kit glai teung kun ruk
But it’s not enough to have chemistry together to think it’s as far as the level of love

อยากให้ฉัน หยุดที่เธอ หยุดพูดเถอะ.. แล้วเริ่มทำความรู้จัก
Yahk hai chun yoot tee tur yoot poot tur laeo rerm tum kwahm roo juk
You want me to stop at you, to stop speaking and start getting to know each other
ปล่อยให้ใจเรา.. ได้เต้นรำ ได้สัมผัส..เท่านั้นก่อน ในตอนนี้
Bploy hai jai rao dai dten rum dai sumput tao nun gaun nai dtaun nee
To let our hearts dance and touch, that’s all for right now

(*) จะทุ่มเทใจให้เธอไหมไม่รู้ เธอนั่นแหละที่ต้องแสดงให้ฉันดู
Ja toom tay jai hai tur mai mai roo tur nun lae tee dtaung sadaeng hai chun doo
Will I devote my heart to you? I don’t know, you’re the one who has to show me

(**) ก็อยู่ที่คืนนี้ เธอทำดีแค่ไหน
Gor yoo tee keun nee tur tum dee kae nai
Here tonight, how much can you do?
จะมีคืนต่อไปไหม มันก็ต้องดู..คืนแรกก่อน
Ja mee keun dtor bpai mai mun gor dtaung doo keun raek gaun
Will there be a next night? we’ll have to wait and see how the first night goes first
อย่าเพิ่งพูดถึงรัก ค่อยๆ.. อย่าเร่งร้อน ผูกมัด..เร็วไป
Yah perng poot teung ruk koy koy yah reng raun pook mut rew bpai
I don’t want to say I love you yet, take it slow, don’t rush into things too quickly
อยากให้เราทำคืนนี้ ให้มีค่าที่สุด
Yahk hai rao tum keun nee hai mee kah tee soot
I want us to make tonight worth the most
เมื่อพิสูจน์ทุกมุมแล้ว รักจะบอกเอง หากว่าใช่
Meua pisoot took moom laeo ruk ja bauk eng hahk wah chai
When you prove every aspect of love, I’ll tell you myself if it’s right
ฉันพร้อมที่จะจริงจัง ฉันพร้อมที่จะเป็นรักแท้ แต่ยังไม่ใช่คืนนี้
Chun praum tee ja jing jung chun praum tee ja bpen ruk tae dtae yung mai chai keun nee
I’m ready to be sincere, I’m ready for true love, but just not tonight

สิ่งที่เรามี.. คือเวลา และที่ควร..ทำ คือไม่ให้เสียเปล่า
Sing tee rao mee keu welah lae tee kuan tum keu mai hai sia bplao
What we have is time, and what we should do is not waste it
ฉันเหมือนทำนอง ขาดเนื้อร้องมาเติมเต็ม อาจใช่เธอ ลองดูหน่อยไหม
Chun meuan tahmnong kaht neua raung mah dterm dten aht chai tur laung doo noy mai
I’m like a melody without lyrics to complete it, it might be you, want to try and see?

เพราะความรัก ไม่ใช่แค่ปลายทาง แต่มันคือ.. ความสุขระหว่างทางนั้น
Pror kwahm ruk mai chai kae bplai tahng dtae mun keu kwahm sook rawahng tahng nun
Because love isn’t just a destination, it’s the happiness along the way
ปล่อยให้ใจเรา.. ซึมซับมัน ไปก็พอ again and again and again
Bploy hai jai rao seum sup mun bpai gor por again and again and again
Letting our hearts absorb it is enough, again and again and again

(*,**)

ให้ใจเราได้พริ้วก่อน เขย่าคืนนี้ด้วยเสียงเพลงของสองเรา
Hai jai rao dai priew gaun kayao keun nee duay siang pleng kaung saung rao
Let our hearts flutter first, move tonight with the sound of our song

(**)

   
คำร้อง / ทำนอง: เข็มทิศ คิดอิสระ
เรียบเรียงฯ: Jaidah
All guitars: เมธี ทวีทรัพย์
Vocal director and Chorus: เข็มทิศ คิดอิสระ
Digital editor: Cr.Little blue moon
Recording studio at Underdog studio
Mixed down and Mastering: kaip