Nat Sakdatorn

All posts tagged Nat Sakdatorn

Title: คลื่นใจ / Kleun Jai (Frequency of the Heart)
Artist: Nat Sakdatorn (Nat AF4)
Album: [Single]
Year: 2008

* เป็นเพราะเราไม่เคยจะเข้าใจ
Pben pror rao mai koey ja kao jai
It’s because we’ll never understand
เหมือนฉันคือเชื้อไฟ แต่เธอคือน้ำมัน
Meuan chun keu cheua fai dtae tur keu num mun
Like I’m fire but you’re gasoline
เวลาที่สองเรานั้นใกล้กัน
Welah tee song rao nun glai gun
When the two of us are close
ทะเลาะกันทุกครั้งเข้ากันไม่ได้เลย
talor gun took krung kao gun mai dai loey
We argue every time, we can’t get along

** ที่จริง คลื่นใจของเราคลื่นเดียวกัน
Tee jing kleun jai kong rao kleun diao gun
Actually, our hearts are on the same frequency
ต่างจูนหัวใจได้ตรงกันมานาน
Dtahng joon hua jai dai dtrong gun mah nahn
We both tried to tune our frequency to the same channel for a long time
แค่เพียงแต่เราไม่เคย จะเปิดมันออกมาฟังซักที
Kae piang dtae rao mai koey ja pbert mai ork mah fung suk tee
Except we will never open up and listen just once

*** อยากให้คลื่นนี้เป็นสิ่อใจ โว โอ๊ะ โอ
Yahk hai kleun nee pben si jai whao-oh oh
I want this wave to be expressed, woah-oh-oh
ก็อยากเปิดเพลงนี้แทนความรักของใจ ของสองเรา
Gor yahk pbert pleng nee taen kwahm ruk kong jai korng song rao
I want to turn on this song to convey the love of our hearts
ก็ทีละเล็กละน้อย ผูกพันข้างใน เป็นสื่อที่ฉันไม่ได้ตั้งใจ
Gor tee la lek la noy pook pun kahng nai pben seu tee chun mai dai dtung jai
And little by little, the feelings inside will be expressed that I didn’t intend
ทนเก็บเอาไว้ไม่ไหว บอกไปด้วยเพลง
Ton gep ao wai mai wai bork pbai duay pleng
I can’t keep on holding it in, I’ll say it with this song
ให้เอ่ยแทนคำพูดจากหัวใจ ฉันรักเธอ
Hai oey taen kum poot jahk hua jai chun ruk tur
Okay? Instead of the words from the heart, I love you~

Title: เพลง (ไม่) พิเศษ / Pleng (Mai) Piset [(Not So) Special Song]
Artist: Nat Sakdatorn (Nat AF4)
Album: All You Need Is Love
Year: 2008

นี่เป็นแค่เพลง ที่แทนหัวใจ
Nee pben kae pleng tee taen hua jai
This is just a song to stand for my heart
ให้กับเธอ
Hai gup tur
For you
ไม่ดีเทาไหร่ ไม่เพราะเลิศเลอ
Mai dee tao rai, mai pror lert lur
No matter how bad, it’s not because it’s the best song
เหมือนเพลงไหน
Meuan pleng nai
Compared to any other
แค่อยากแสดงว่าฉันตั้งใจ ทำมันแค่ไหน
Kae yahk sadaeng wah chun dtung jai tum mun kae nai
I just want to express my intentions this way
ถ้าไม่รังเกียจ
Tah mai rung giat
If you don’t hate it

ก็อย่าเพิ่งปิด
Gor yah perng pbit
Don’t turn it off
แค่ฟังนิดนึงได้ไหม
Kae fung nit neung dai mai
Please just listen to it for a bit

อยากให้เธอฟังคำว่ารัก
Yahk hai tur fung kum wah ruk
I want you to listen to the words of love
ที่มันเขียนไว้ในเพลง ก็แค่ต้องการให้ใจของเธอ
Tee mun kian wai nai pleng gor kae dtong gahn hai jai kong tur
That I’ve written in this song, I just need to give to your heart
รับรู้ก็เป็นสุขใจ
Rup roo gor pben sook jai
So you can realize I’m so happy
อย่างน้อยมันมีคำว่ารัก
Yahng noy mun mee kum wah ruk
At least the word love
ที่อยู่ในเพลง เก็บไว้ให้เธอคนเดียว
Tee yoo nai pleng gep wai hai tur kon diao
In this song is for you alone
ถ้าเธอไม่ฟัง
Tah tur mai fung
If you don’t listen
ไม่งั้นฉันคง ต้องเสียใจตาย
Mai ngun chun kong dtong sia jai dtai
I might go insane

แค่เพลงพิเศษที่ไม่วิเศษ
Kae pleng piset tee mai wiset
It’s just a special song that’s not magical
เหมือนทั่วไป
Meuan tua pbai
Like all the others
ทุกความรู้สึกที่มีให้เธอ
Took kwahm roo seuk tee mee hai tur
Every feeling I have for you
ร้องจากใจ
Rong jahk jai
I sing from the heart.

Title: คำสามคำ / Kum Sahm Kum (Three Words)
Artist: Nat Sakdatorn (Nat AF4)
Album: All You Need Is Love
Year: 2008

แค่คำสามคำ
Kae kum sahm kum
Just three words
เปลี่ยนเราสองคน
Pblian rao song kon
Changed both of us
ที่คบกันมานาน
Tee kop gun mah nahn
how we saw eachother for a long time
ให้หมางเมินไป
Hai mahng mern pbai
Made you turn away from me
แค่ในพริบตาที่เปิดหัวใจ
Kae nai prip dtah tee pbert hua jai
In the blink of an eye that I opened my heart
เพียงแค่เธอได้ฟัง
Piang kae tur dai fung
Just so you could listen
เธอนั้นก็กลับเดินหนี
Tur nun gor glup dern nee
You fled

หมื่นพันนาทีที่เคยดีดีถูกลบเลือนไป
Meun pun nah tee tee koey dee dee took lop leuan pbai
Thousands of minutes that once were good were completely erased
แค่เสี้ยวนาที
Kae siao nah tee
In a few seconds

แค่เสียงจากใจ
Kae siang jahk jai
Just the voice from my heart
ที่เคยได้บอกว่ารักออกไป
Tee koey dai bork wah ruk ork pbai
That could once tell you it loved you
กลับทำให้คนอย่างฉันปวดใจ
Glup tum hai kon yahng chun pbuat jai
To go back makes a person like me hurt
เมื่อเธอไม่เคยต้องการรับฟัง
Meua tur mai koey dtong gahn rup fung
When you never want to listen.
แค่เสียงจากใจ
Kae siang jahk jai
Just the voice from my heart
ที่ต้องทนเก็บมันเอาไว้เนิ่นนาน
Tee dtong ton gep mun ao wai nern nahn
That must carry on for a long time
กลับมาทำให้เธอและฉันห่างกัน
Glup mah tum hai tur lae chun hang gun
To return would further separate us
ไม่เคยคิดว่าจะต้องเสียใจ
Mai koey kit wah ja dtong sia jai
I never thought you’d be upset
เพราะคำ คำนี
Pror kum kum nee
Because of these words.

ただ気持ちを
Tada kimochi wo
But…These feelings
伝えたかっただけで
Tsutaetakatta dake de
I just wanted to express
ごめんなさい
Gomen nasai
I’m sorry
許してください
Yurushite kudasai
Please give me a chance

ให้เราสองคน
Hai rao song kon
I want both of us
กลับมาเหมือนเดิม
Gup mah meuan derm
To go back to the way we were
จะต้องทำยังไง
Ja dtong tum yung ngai
Whatever I have to do
ฉันพร้อมจะทำ
Chun prom ja tum
I’m ready to do it
กับคำสามคำ
Gup kum sahm kum
With three words
จะยอมฝังมัน ยอมลบความทรงจำ
Ja yorm fung mun yorm lop kwahm song jum
I’m willing to bury it, I’m willing to forget it
ว่าเคยรู้สึกอย่างไร
Wah koey roo seuk yahng rai
How I once felt

Title: รักได้อีก / Ruk Dai Eek (Get More Love)
Artist: Nat Sakdatorn (Nat AF4)
Album: All You Need Is Love
Year: 2008

Is the love I’ve given you pleasing?
Give me a second, it’s still not enough
I want to prepare some for you every day
I know you like simple things, darling
I’m not asking to offend you
Just brace yourself if its too much

(*) Because my love has no limits
I’ll give you it all, not to anyone else
Just stand by to continuously accept more from me
I still have a whole lot more to give you!

(**) Well, there’s still more to get, more to get, there’s so much more love for you to get
I won’t leave you twiddling your thumbs
I’ll still give you more, give you more
I have more than 100% of my heart to give, just this is still too little

Left, there’s still some left in stock
I’ll lock it away for you
Just don’t carelessly go and want someone else’s heart
I know what you like and don’t like
Just letting me take care of you is enough
There’s no need to ask, I must give you all my heart

(*, **)

I’ll give you more
I’ll love you more
Show you what’s in store
Come look, come try
You know what you want
And I got what you need, oh yeah.
Just be prepared and don’t be scared
Anytime, anywhere
I’ll do it all to satisfy you.
Get ready for more and more!

(*, **)

C
ชื่อเธอ / Cheu Tur (Your Name)
ฉันยังอยู่ทั้งคน / Chun Yung Yoo Tung Kon (I’m Still Completely With You)

J
ใจพังพัง / Jai Pung Pung (Ruined Heart)

K
คิดถึงดังดัง / Kit Teung Dung Dung (Thinking of You Loudly)
คลื่นใจ / Kleun Jai (Frequency of the Heart)
ครั้งหนึ่งในชีวิต / Krung Neung Nai Cheewit (Once in a Lifetime)
คำสามคำ / Kum Sahm Kum (Three Words)
ความหมายที่หายไป / Kwahm Mai Tee Hai Bpai (The Meaning That Disappeared)

N
นาทีเงียบงัน / Nahtee Ngiap Ngun (Silent Minute)

P
เพลง (ไม่) พิเศษ / Pleng (Mai) Piset [(Not So) Special Song]

R
รักได้อีก / Ruk Dai Eek (Love You More)
รักไม่มีเงื่อนไข / Ruk Mai Mee Ngeuan Kai (Love Has No Qualifications) [With Tol Vonthongchai]
รักเธอคนเดียว / Ruk Tur Kon Diao (I Love Only You)

Y
ยิ่งคุยยิ่งเหงา / Ying Kooey Ying Ngao (The More We Talk, the Lonelier I Get)

   
All songs tagged Nat Sakdatorn