Nantida Kaewbuasai

All posts tagged Nantida Kaewbuasai

Title: เท้าเปล่า / Tao Bplao (Barefoot)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

ก็บ่นกันจัง รองเท้าไม่ดี
Gor bon gun jung raung tao mai dee
You really complain to me that your shoes are no good
ใส่แล้วไม่พอดี เลยเดินเหินลำบาก
Sai laeo mai por dee loey dern hern lumbahk
They don’t fit right, so walking is difficult
แค่มันดูสวย ก็เลือกจะใส่ ก็เท่านั้น
Kae mun doo suay gor leuak ja sai gor tao nun
They just look pretty, so you choose to wear them, that’s all

(*) เจอคู่ที่หลวมก็เดี๋ยวหลุด เดี๋ยวหลุด แทบสะดุดล้ม
Jur koo tee luam gor diao loot diao loot taep sadoot lom
Finding a shoddy pair, pretty soon they’re slipping off and slipping off, you nearly stumble and fall down
บางคู่กัด เดี๋ยวกัด แต่ก็ทนฝืนกัน
Bahng koo gut diao gut dtae gor ton feun gun
Some shoes bite and bite, but you endure forcing them on yourself
ส้นสูงหน่อย ยากหน่อย ก็ยังกัดฟัน
Son soong noy yahk noy gor yung gut fun
High heels are difficult, but you still grin and bear it
จะทนไปอย่างนั้น น่ะมันดีหรือไง
Ja ton bpai yahng nun na mun dee reu ngai
Is it good enduring things like that or what?

(**) ถอดออกเลยละกัน อย่าใส่เลย
Taut auk loey la gun yah sai loey
Take them off, don’t wear them
ถ้ามันไม่พอดี ก็อย่าฝืน
Tah mun mai por dee gor yah feun
If they’re not perfect, don’t force it
ออกไปยืน ไปเดินเท้าเปล่า
Auk bpai yeun bpai dern tao bplao
Go out and stand and walk barefoot
ไปเหยียบผืนหญ้า ลองไปย่ำพื้นทราย
Bpai yiap feun yah laung bpai yum peun sai
Go and tread on the grass, try trampling on the sand
ถอดออกเลยละกัน อย่าใส่เลย
Taut auk loey la gun yah sai loey
Take them off, don’t wear them
ถ้ามันไปไม่ไหว ก็อย่าหนักใจ
Tah mun bpai mai wai gor yah nuk jai
If they’re not working out, don’t get stressed
ไม่ต้องไปติดไปยึดอะไร
Mai dtaung bpai dtit bpai yeut arai
There’s no need to be stuck with anything
ให้เท้าและหัวใจ ได้หยุดพักสักที
Hai tao lae hua jai dai yoot puk suk tee
Let your feet and your heart finally be able to stop and rest

ก็บ่นกันจัง ว่ารักแล้วเจ็บ
Gor bon gun jung wah ruk laeo jep
You really complain to me that you love and get hurt
มีเรื่องไม่เข้าใจ ให้ทะเลาะจนเหนื่อย
Mee reuang mai kao jai hai talor jon neuay
There’s things you don’t understand that cause you to argue until you’re exhausted
ก็ลองก้มมอง รองเท้าของเธอ อีกสักครั้ง
Gor laung gom maung raung tao kaung tur eek suk krung
Try bending down and looking at your shoes once again

(*,**,*,**)

   

คำร้อง: วิวัฒน์ ฉัตรธีรภาพ
ทำนอง, เรียบเรียง: พลังพล ทรงไพบูลย์

   

This has got to be my favorite song off her new album. I love the metaphor; Men are like shoes; we shouldn’t force ourselves to grit our teeth and endure ones that are too loose, making us trip and stumble, or too tight, causing us pain and suffering, just because we think they look pretty. Take ’em off; there’s nothing wrong with going barefoot for a while and enjoying it until you find a pair of shoes that fit perfectly 🙂

Title: เพราะเธอคนเดียว / Pror Tur Kon Diao (Because of You Alone)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

จากคนที่มันไม่เหลืออะไร อยู่ไปอย่างคนไร้ค่า
Jahk kon tee mun mai leua arai yoo bpai yahng kon rai kah
From a person who didn’t have anything left, living like someone worthless
ชีวิตมีเพียงแค่รอเวลา หลับตาลืมลืมมันไป
Cheewit mee piang kae ror welah lup dtah leum leum mun bpai
My life had only time to wait, closing my eyes and forgetting, forgetting it all
เพื่อลืมบางคนที่ทำให้เจ็บ ให้จำแต่ความทุกข์ใจ
Peua leum bahng kon tee tum hai jep hai jum dtae kwahm took jai
To forget that someone who hurt me, making me remember only suffering
ไม่รู้จะคิด จะหวังอะไร จนวันที่ได้เจอเธอ
Mai roo ja kit ja wung arai jon wun tee dai jur tur
I didn’t know what to think or to hope for until the day I met you

(*) เธอทำให้ฉันได้มองเห็น ดอกไม้ที่บานในใจอีกครั้ง
Tur tum hai chund ai maung hen dauk mai tee bahn nai jai eek krung
You made me able to see the flowers bloom in my heart again
เธอทำให้คำว่ารักมันยิ่งใหญ่ และสวยงาม
Tur tum hai kumw ah ruk mun ying yai lae suay ngahm
You made love great and beautiful

(**) เพราะเธอ เพราะเธอคนเดียว
Pror tur pror tur kon diao
Because of you, because of you alone
เธอทำให้ฉันได้รู้ว่ายังมีค่า และยังมีหัวใจ
Tur tum hai chun dai roo wah yung mee kah lae yung mee hua jai
You made me know I still had value and still had a heart
รักเธอ รักเธอ อยากให้เธอโปรดจำไว้
Ruk tur ruk tur yahk hai tur bproht jum wai
I love you, I love you, I want you to please remember that
คงไม่มีอะไร ดีเท่าการกระทำ ดีเท่าคำว่ารักเธอ
Kong mai mee arai dee tao gahn gratum dee tao kum wah ruk tur
Nothing is as good as your actions or as good as your love
(คงไม่มีคำใด ดีเท่าการกระทำ ดีเท่าคำว่ารักเธอ)
(Kong mai mee kum dai dee tao gahn gratum dee tao kum wah ruk tur)
(There’s no words as good as your actions, as good as your love)

ในคืนที่มีฝนเทกระหน่ำ บนทางที่ดูมืดหม่น
Nai keun tee mee fon ay granum bon tahng tee doo meut mon
During the nights the rain pours down on the gloomy streets
แต่แล้วก็เหมือนมีใครบางคน จับมือเดินจูงกันไป
Dtae laeo gor meuan mee krai bahng kon jup meu dern joong gun bpai
Now it’s like there’s someone holding my hand and walking with me
กอดฉันในยามที่หนาวสั่น บอกฉันว่าอย่าร้องไห้
Gaut chun nai yahm tee nao sun bauk chunw ah yah raung hai
Hugging me when I’m cold, telling me not to cry
พายุจะร้ายจะแรงยังไง อุ่นใจแค่ได้กุมมือ
Pahyoo ja rai ja raeng yung ngai oon jai kae dai goom meu
However harsh the storm is, my heart is warm just being able to hold your hand

(*,**)

   

คำร้อง กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
ทำนอง/ เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: ขั้นตอนความเสียใจ / Kun Dtaun Kwahm Sia Jai (The Grieving Process)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

เธอถูกเขาทิ้งใช่ไหมถึงได้กลับมา
Tur took kao ting chai mai teung dai glup mah
You were dumped by her, weren’t you? So you came back
หน้าตาเหมือนจะตาย เชื่อสิ ไม่ตายแน่นอน
Nah dtah meuan ja dtai cheua si mai dtai nae naun
You look like you’re dying, but trust me, you’re definitely not
ฉันถูกเธอทิ้ง ยังไม่เป็นไร ไม่ดราม่าเหมือนในละคร
Chun took tur ting yung mai bpen rai mai drama meuan nai lakorn
I was dumped by you and I’m still okay, there’s no drama like in a TV series
เธอรู้ยังขั้นตอนความเสียใจ
Tur roo yung kun dtaun kwahm sia jai
Do you know the grieving process yet?

(*) เริ่มจากสะอื้นเบาเบา จนขั้นเป็นบ้าเป็นบอ
Rerm jahk sa eun bao bao jon kun bpen bah bpen bor
It starts with a quiet sob until you reach the crazy stage
ก็ไม่มีหรอกแผล แต่เจ็บไม่รู้เท่าไร
Gor mai mee rauk plae dtae jep mai roo tao rai
There’s no wounds, but you don’t know how much it hurts
วันวันก็คิดวนวน อยู่แค่ทำไม ทำไม ทำไม
Wun wun gor kit won won yoo kae tummai tummai tummai
Day by day, you think over and over, why? Why? Just why?
อยากตายมันก็ไม่ตาย หายก็ไม่หาย
Yahk dtai mun gor mai dtai hai gor mai hai
You want to die, but you don’t, you want to disappear, but you don’t

(**) นี่ยังไม่นับ ฝันร้ายในทุกค่ำคืน
Nee yung mai nup fun rai nai took kum keun
And that’s not counting the nightmares every night
และไม่รวมความเหงา ทุกเช้าตั้งแต่ตื่นนอน
Lae mai ruam kwahm ngao took chao dtung dtae dteun naun
And doesn’t include the loneliness every morning since you wake up
ยิ่งลืมยิ่งจำทุกภาพทุกช็อต ยิ่งจะลบมันยิ่งจะหลอน
Ying leum ying jum took pahp took chot ying ja lop mun ying ja laun
The more you forget, the more you remember, every image, every shot, the more you delete them, the more they haunt you
เธอว่าไง ขั้นตอนความเสียใจ ไหวมั้ยคนดี
Tur wah ngai kun dtaun kwahm sia jai wai mai kon dee
What do you think? Can you handle the grieving process, darling?

(*,**)

เธอว่าไง ขั้นตอนความเสียใจ
Tur wah ngai kun dtaun kwahm sia jai
What do you think? It’s the grieving process

   

คำร้อง วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง/ เรียบเรียง ธนา ลวสุต

Title: ติดปีกที่หัวใจ / Dtit Bpeek Tee Hua Jai (Sticking Wings to My Heart)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

ฉันตื่นมาในทุกวัน สิ่งแรกที่ฉันทำ สิ่งนั้นก็คือ คิดถึงเธอ
Chun dteun mah nai took wun sing raek tee chun tum sing nun gor keu kit teung tur
When I wake up every morning, the first thing I do is think of you
ตั้งแต่เราต้องไกล แรกแรกคิดถึงจนต้องร้องไห้
Dtung dtae rao dtaung glai raek raek kit teung jon dtaung raung hai
Since we had to separate, at first I missed you so much, I would cry
วันนี้น้ำตาเหือดหาย
Wun nee num dtah heuat hai
Today the tears disappeared

(*) แต่ความรักนั้นยังไม่หายไป ก็ตัดใจห้ามใจอยู่เสมอ
Dtae kwahm ruk nun yung mai hai bpai gor dtut jai hahm jai yoo samur
But the love hasn’t disappeared yet, I’ve given you up and always forbid my heart
แต่ความรักก็มักจะทำให้เผลอ
Dtae kwahm ruk gor muk ja tum hai plur
But love often makes me careless

(**) ติดปีกบางบางที่หัวใจ แล้วบินไป ใกล้ใกล้เธอ
Dtit bpeek bahng bahng tee hua jai laeo bin bpai glai glai tur
I’ll stick thin wings to my heart and fly to be near you
ติดปีกให้ใจได้บินไป กอดไว้แนบใจ จูบเบาเบา
Dtit bpeek hai jai dai bin bpai gaut wai naep jai joop bao bao
I’ll stick on wings and make my heart able to fly, to hug you tight, to kiss you gently
เท่านี้ก็พอให้ชื่นใจ
Tao nee gor por hai cheun jai
Just this is enough to make me happy

ฉันหลับตาในทุกคืน ก็ยังคิดถึงเธอ บางครั้งเผลอหลับไม่รู้ตัว
Chun lup dtah nai took keung or yung kit teung tur bahng krung plur lup mai roo dtua
When I close my eyes every night, I still think of you, sometimes I carelessly close them obliviously
ไม่รู้ว่าหัวใจ ไม่ใช่ของฉันตั้งแต่เมื่อไหร่
Mai roo wah hua jai mai chai kaung chun dtung dtae meua rai
I don’t know when my heart stopped belonging to me
ลึกลึกรู้สึกใจหาย
Leuk leuk roo seuk jai hai
Deep down I feel like my heart has disappeared

(*,**)

เท่านี้ก็มีค่ามากมาย
Tao nee gor mee kah mahk mai
Just this means so much to me

   

คำร้อง: วรัชยา พรหมสถิต
ทำนอง, เรียบเรียง: ศรัณย์ ตันติตระกูล

Title: ไม่มีใครรู้หรอก / Mai Mee Krai Roo Rauk (No One Knows)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

อย่าเลย อย่าสัญญาว่าจะรัก
Yah loey yah sunyah wa ja ruk
Don’t, don’t promise that you’ll love me
รักกันจนวันสุดท้าย จากนี้จนตายจากกัน
Ruk gun jon wun soot tai jahk nee jon dtai jahk gun
Love me until our final day, from now until we die and separate
อย่าสัญญา อย่าสาบาน
Yah sunyah yah sahbahn
Don’t promise, don’t vow
แค่รักกัน ก็พอ
Kae ruk gun gor por
Just love me, that’s enough

ก็คงเหมือนปลูกต้นไม้ แค่ขอให้เราใส่ใจ
Gor kong meuan bplook dton mai kae kor hai rao sai jai
It’s like growing a tree; it just needs us to tend to it
รดน้ำด้วยความรักไป ต้นไม้จะเป็นอย่างไร
Rot num duay kwahm ruk bpai dton mai ja bpen yahng rai
If we water it with love, how will our tree be?
ไม่สัญญา ไม่ว่ากัน
Mai sunyah mai wah gun
No promises, no blame
ไม่ต้องหวั่น ปล่อยมันไป
Mai dtaung wun bploy mun bpai
There’s no need to worry, let it go

(*) ไม่มีใครรู้หรอก พรุ่งนี้จะเป็นยังไง
Mai mee krai roo rauk proong nee ja bpen yung ngai
No one knows how tomorrow will be
ไม่ต้องสงสัยหรอก จะรักกันนานเพียงใด
Mai dtaung song sai rauk ja ruk gun nahn piang dai
There’s no need to wonder how long we’ll love each other
แค่เราตั้งใจ ทำให้วันนี้
Kae rao dtung jai tum hai wun nee
As long as we intend to make today,
ทำให้ทุกช่วงเวลาให้มันดี
Tum hai took chuang welah hai mun dee
To make every moment wonderful
ให้คุ้มค่าทุกนาที ก็น่าจะพอ (ก็เพียงพอ)
Hai koom kah took nahtee gor nah ja por (Por piang por)
Make every minute worthwhile, that should be enough (that’s just right)

ขอบคุณที่คิดจะทำให้กัน
Kaup koont ee kit ja tum hai gun
Thank you for thinking of doing that for me
ฉันยังรู้สึกตื้นตัน ที่รู้ว่าเธอใส่ใจ
Chun yung roo seuk dteun dtun tee roo wah tur sai jai
I still feel delighted to know that you still care about me enough
ที่สัญญา ที่สาบาน
Tee sunyah tee sahbahn
To promise, to vow
จะรักกัน ตลอดไป
Ja ruk gun dtalaut bpai
That you’ll love me forever

(*,*)

   

คำร้อง: กมลศักดิ์ สุนทานนท์, ปิติ ลิ้มเจริญ
ทำนอง: ธนเดช ผาสุขธรรม, อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง: ธนเดช ผาสุขธรรม

Title: เธอคือเพลง / Tur Keu Pleng (You’re the Song)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

เธอคือเพลง ที่ร้องแล้วได้สัมผัสความรื่นรมย์
Tur keu pleng tee raung laeo dai sumput kwahm reun rom
You’re the song that I sing and feel happiness
ได้ร้องแล้วฉันรู้สึกถึงสายลม ที่พัดมาเบาเบา
Dai raung laeo chun roo seuk teung sai lomt ee put mah bao bao
I sing and I feel the wind gently blowing

ท่วงทำนองและคำที่ร้อยเรียงอยู่คอยช่วยบรรเทา
Tuang tahmnong lae kum tee roy riang yoo koy chuay buntao
The tune and words that were composed to help alleviate
ช่วยเทลิ้นชักที่เก็บความทุกข์เก่าเก่า เททิ้งมันไปไม่เหลือ
Chuay talern chuk tee gep kwahmt ook gao gao tay ting mun bpai mai leua
To help dump out the storage drawer keeping old sorrows, dump it out and throw it away, leave nothing left

(*) เธอคือวันนี้ เธอคือพรุ่งนี้
Tur keu wun nee tur keu proong nee
You are today, you are tomorrow
คือคนในฝัน ที่มาให้ฉันเจอ
Keu kon nai fun tee mah hai chun jur
You’re the person in my dreams who came to see me

(**) เธอทำให้ฉันยังอยากร้องเพลง เธอทำให้โลกยังคงหมุนไป
Tur tum hai chun yung yahk raung pleng tur tum hai lohk yung kong moon bpai
You make me still want to sing, you make the world still turn
เธอทำให้ฟ้ายังเป็นสีคราม ยังสวยงาม ยังประทับใจ
Tur tum hai fah yung bpen see krahm yung suay ngahm yung bpratup jai
You make the sky still indigo, still beautiful, still impressive
เธอทำให้ฉันไม่อยากหยุดรักเธอ และอยากจะรักอย่างนี้เรื่อยไป
Tur tum hai chun mai yahk yoot ruk tur lae yahk ja ruk yahng nee reuay bpai
You make me not want to stop loving you, and I want to continue loving you like this
มีเธอเป็นยาที่แสนวิเศษ เป็นเรื่องดีต่อหัวใจ
Mee tur bpen yah tee saen wiset bpen reuang dee dtor hua jai
I have you as my very special medicine, you’re a good thing for my heart

เธอคือเธอ คือคนที่ฉันชอบอยู่ใกล้ใกล้ นานนาน
Tur keu tur keu kon tee chun chaup yoo glai glai nahn nahn
You are you, you’re the person whom I like to be near for a long time
บอกนาฬิกาว่าอย่ารีบหมุนผ่าน ให้ฉันยังคงมีเธอ
Bauk nahligah wah yah reep moon pahn hai chun yung kong mee tur
Tell the clock not to turn so quickly, let me still have you

(*,**,*,**)

   

คำร้อง: จักราวุธ แสวงผล
ทำนอง, เรียบเรียง: พลังพล ทรงไพบูลย์

   
This is a lovely non-romantic love song for her daughter and her mother~ 🙂

Title: GOOD MORNING – HELLO – GOODNIGHT
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: ’17
Year: 2017

Good morning ความเหงา
Good morning kwahm ngao
Good morning, loneliness
เพื่อนรักและเพื่อนเก่า
Peuan ruk lae peuan gao
My dear old friend
ที่ทุกเช้าต้องพบกัน
Tee took chao dtaung pob gun
Who I must meet every morning

Hello ความมืดมิด
Hello kwahm meut mit
Hello, darkness
ใกล้ชิดกันทุกวัน
Glai chit gun took wun
We get closer every day
เมื่ออ้างว้างเมื่อเดียวดาย
Meua ahng wahng meua diao dai
When I’m empty, when I’m alone

(*) อยากขอบคุณทุกรอยน้ำตา
Yahk kaup koon took roy num dtah
I want to thank you for every tear streak
ที่หยดมาด้วยความเข้าใจ
Tee yot mah duay kwahm kao jai
That dropped with understanding
ปลอบประโลมในเวลาไม่เหลือใคร
Bplaup bpralohm nai welah mai leua krai
Consoling me when I didn’t have anyone left

(**) บอกแล้วว่าฉันทนไหว (ไม่เป็นไร)
Bauk laeo wah chun ton wai (mai bpen rai)
I’ve told you that I can take it (it’s okay)
บอกแล้วว่าอยู่ได้
Bauk laeo wah yoo dai
I’ve told you that I can live
ตั้งแต่ไม่มีเธอ ชีวิตก็ยังดำเนินไป
Dtung dtae mai mee tur cheewit gor yung dum nern bpai
Since I’ve been without you, my life has still moved on
เจ็บปวดแค่ไหนก็เก็บเอาไว้ข้างใน
Jep bpuat kae nai gor gep ao wai kahng nai
However much it hurts, I keep it inside
(ไม่ยากเกินไป) มันช่างง่ายดาย กว่าการที่ต้องทนคนอย่างเธอ
(Mai yahk gern bpai) mun chahng ngai dai gwah gahn tee dtaung ton kon yahng tur
(It’s not too difficult) It’s so much easier than having to put up with someone like you

Goodnight กับตัวเอง
Goodnight gup dtua eng
Good night, myself
วังเวงสักเท่าไหร่
Wung weng suk tao rai
However lonesome I am
พรุ่งนี้เช้าจะผ่านไป
Proong nee chao ja pahn bpai
It’ll pass by tomorrow

(*,**,**)

คิดแล้วสบายใจ ต่อจากวันนี้ไม่ต้องมีใครให้คอยห่วงใยแล้ว
Kit laeo sabai jai dtor jahk wun nee mai dtaung mee krai hai koy huang yai laeo
I’ve thought about it, and I’m okay, from now on, I don’t have to have someone worrying about me
ได้ทำตามใจตัวเอง
Dai tum dtahm jai dtua eng
I can do as my own heart desires

(**,**)

   

Lyric by สีฟ้า
Arranged & Produced by ธนา ลวสุต

Title: แค่เธอบังเอิญรักเขา / Kae Tur Bungern Ruk Kao (You Just Happened to Fall in Love With Her)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: [Single]
Year: 2017

เธอกับเขา
Tur gup kao
You and her
คงไม่ได้ทำผิด แค่ทำตามที่ต้องการ
Kong mai dai tum pit kae tum dtahm tee dtaung gahn
Didn’t do anything wrong, you just followed your desires
เธอจะไป
Tur ja bpai
You’ll go
เข้าใจไม่ว่ากัน ไม่โกรธเลย
Kao jai mai wah gun mai groht loey
I understand, I don’t blame you, I’m not angry

(*) เรื่องอย่างนี้ มันก็เป็นธรรมดา
Reuang yahng nee mun gor bpen tummadah
Situations like this are common
โชคชะตา ฉันต้องยอมรับไว้
Chok chadtah chun dtaung yum rup wai
I must accept destiny
ไม่เป็นไร ไม่มีใครหลอกลวงใคร
Mai bpen rai mai mee krai lauk luang krai
It’s okay, no one is deceiving anyone
มันก็แค่ความบังเอิญเท่านั้น
Mun gor kae kwahm bung ern tao nun
It’s just a coincidence

(**) แค่เธอบังเอิญรักเขา
Kae tur bungern ruk kao
You just happened to fall in love with her
บังเอิญรักเรามันจาง
Bungern ruk rao mun jahng
Our love happened to fade
บังเอิญเขาสำคัญ
Bungern kao sumkun
She happened to be much more important
มากกว่าฉัน ดีกว่าฉัน
Mahk gwah chun dee gwah chun
Than me and better than me
ฉันเลยบังเอิญต้องพ่ายแพ้
Chun loey bungern dtaung pai pae
So I happened to fail
บังเอิญต้องเสียใจ
Bung ern dtaung sia jai
I just happened to be sad

ฝากบอกเขา ว่าอย่าคิดมากไป
Fahk bauk kao wah yah kit mahk bpai
Please tell her not to think too much for me
ไม่ได้มาแย่งของใคร
Mai dai mah yaeng kaung krai
She didn’t steal anyone away
จากวันนี้ ให้เขารักเธอไป
Jahk wun nee hai kao ruk tur bpai
From now on, I hope she loves you
อย่าห่วงเลย
Yah huang loey
Don’t worry

(*,**,**)

   

Lyric by ชนะ เสวิกุล
Composed by ธีระปริญญ์ รัตนบุตร
Arranged & Produced by ธีระปริญญ์ รัตนบุตร, อภิไชย เย็นพูนสุข

   
One of GMM Grammy’s oldest divas, Nantida’s still got it~ 😀 I like the “se la vie” attitude of it all; it’s no one’s fault our relationship faded and you fell in love with someone else, such is destiny. Go love her and don’t feel bad~ I’ll move on. Some relationships weren’t made to last, and getting upset or clinging on to them does no one good.

Title: ดีเจ เสียงใส / DJ Siang Sai (DJ Clear Voice)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: นันทิดา 27 (Nantida 27)
Year: 1984

ติดตามว่าคุณคือใคร ฉันสงสัย ไม่รู้ทำไม จึงติดใจเสียงคุณ
Dtit dtahm wah koon keu krai chun song sai mai roo tummai jeung dtit jai siang koon
I’m taking note of who you are, I wonder, I don’t know why I’m stuck on your voice
ถามใจตัวเองว่าทำไม เฝ้าคลั่งไคล้เพียงแต่คุณ ต้องติดตามคุณเรื่อยมา
Tahm jai dtua eng wah tummai fao klung klai piang dtae koon dtaung dtit dtahm koon reuay mah
I ask my heart why I’m only crazy about you, I must continue keeping tabs of you

เปิดเพลงถูกใจคนฟัง ทุกทุกครั้ง
Bpert pleng took jai kon fung took took krung
You turn on some pleasing songs for everyone to hear every time
ชื่อเสียง คุณดังกระฉ่อน ไปแสนไกล
Cheu siang koon dung grachaun bpai saen glai
Your fame is known far and wide
ฉันเองเวลา เปิดฟังคุณ
Chun eng welah bpert fung koon
Whenever I turn on the radio and hear your music
ไม่เคยหมุนไปคลื่นใด ไม่อยากฟังใคร เท่าคุณ
Mai koey moon bpai kleun dai mai yahk fung krai tao koon
I never change the station, I don’t want to listen to anyone else as much as you

(*) อยากจะเห็น ตัวจริงจริง คงนิ้งดังวาจา
Yahk ja hen dtua jing jing kong neing dung wah jah
I want to see you in person, you’re probably as excellent as they say
อยากมองตา เวลาที่คุย กับฉัน
Yahk maung dtah welah tee koey gup chun
I want to look in your eyes as you’re talking to me
แต่คุณนั้น คงมีเพียง เสียงมาคุยกัน
Dtae koon nun kong mee piang siang mah kooey gun
But you probably only have your voice talking to me
ฝากมาใน รายการทุกวัน จากใจ
Fahk mah nai rai gahn took wun jahk jai
Brought through your radio program every day from your heart

(**) ติดตามต่อไป ในใจ หายสงสัย ว่าฉันทำไม จึงติดใจเสียจริง
Dtit dtahm dtor bpai nai jai hai song sai wah chun tummai jeung dtit jai siang jing
I continue following you, in my heart, my doubts have cleared as to why I’m really stuck on your voice
เสียงคุณคือสื่อ พาใจ ให้ลอยเคลิ้ม คิดแอบอิง ถ้าเจอะตัวจริง ของคุณ
Siang koon keu seu pah jai hai loy klerm kit aep ing tah jur a dtua jing kaung koon
Your voice is a communication, leading my heart to float dreamily off, imagining snuggling against you, if I met the real you

(*,**)

ดี เจ เสียงใสใส คุณนั้นเป็นใคร ดวงใจ ฉันถามหา
DJ siang sai sai koon nunbpen krai duang jai chun tahm hah
DJ Clear Voice, who are you? My heart is asking
ดี เจ เสียงใสใส คุณนั้นเป็นใคร ดวงใจ ฉันถามหา
DJ siang sai sai koon nunbpen krai duang jai chun tahm hah
DJ Clear Voice, who are you? My heart is asking
ดี เจ เสียงใสใส คุณนั้นเป็นใคร ดวงใจ ฉันถามหา
DJ siang sai sai koon nunbpen krai duang jai chun tahm hah
DJ Clear Voice, who are you? My heart is asking

   

คำร้อง เรวัต พุทธินันทน์
ทำนอง อุกฤษณ์ พลางกูร

Title: บอกหน่อยได้ไหม / Bauk Noy Dai Mai (Please Tell Me)
Artist: Nantida Kaewbuasai (นันทิดา แก้วบัวสาย)
Album: เมื่อวันฟ้าสวย / Meua Wun Fah Suay (When the Sky is Beautiful)
Year: 1986

บอกหน่อยได้ไหม บอกหน่อยได้ไหม
Bauk noy dai mai bauk noy dai mai
Please tell me, please tell me
บอกหน่อยทำไม ฟ้าจึงมืดไปเหมือนใจมืดมน
Bauk noy tummai fah jeung meut bpai meuan jai meut mon
Tell me why the sky is dark like my heart is dim
บอกหน่อยได้ไหม เหตุใดเมฆฝน
Bauk noy dai mai het dai mek fon
Please tell me why the rain clouds
จึงครวญครางดังคนช้ำใจเรื่อยไปทุกครา
Jeung kruan krahng dung kon chum jai reuay bpai took krah
Lament like a broken-hearted person every time?

บอกหน่อยได้ไหม บอกหน่อยได้ไหม
Bauk noy dai mai bauk noy dai mai
Please tell me, please tell me
บอกหน่อยทำไม ฝนจึงหลั่งไหลคล้ายดังน้ำตา
Bauk noy tummai fon jeung lung lai klai dung num dtah
Please tell me why the rain flows like tears
เจ็บปวดสิ่งใด บอกหน่อยเถิดหนา
Jep bpuat sing dai bauk noy turt nah
Whatever’s hurting, please tell me
ลมพัดพาน้ำตาฟ้ามาจากไหน
Lom put pah num dtah fah mah jahk nai
From where the wind blows the tears of the sky

(*) หรือแสงตะวันได้พลันจากลา ฟ้าจึงมืดไป
Reu saeng dtawun dai plun jahk lah fah jeung meut bpai
Or did the sunlight instantly say good-bye, so the sky darkened?
เหมือนรักจากไกลแล้วไม่กลับคืน ฉันยืนเดียวดาย
Meuan ruk jahk glai laeo mai glup keun chun yeun diao dai
Like my love left far away and won’t come back, I’m standing alone
ยามฝนพรำครั้งใด มองคล้ายดังน้ำตา
Yahm fon prum krung dai maung klai dung numdtah
Whenever the rain falls, it looks like tears
เตือนว่าเธอร้างราฉันไป หัวใจร้าวราน
Dteuan wah tur rahng rah chun bpai hua jai rao rahn
Reminding me that you abandoned me, my heart is broken

บอกหน่อยได้ไหม บอกหน่อยได้ไหม
Bauk noy dai mai bauk noy dai mai
Please tell me, please tell me
บอกหน่อยทำไม ฉันทำอะไรให้เธอเลิกรา
Bauk noy tummai chun tum arai hai tur lerk rah
Please tell me why, what did I do to make you leave me?
บอกหน่อยได้ไหม บอกหน่อยเถิดหนา
Bauk noy dai mai bauk noy turt nah
Please tell me, please tell me
คืนรักคืนเวลาฉันมาได้ไหม
Keun ruk keun welah chun mah dai mai
Please give me my love and my time back

(*)

   
คำร้อง สีฟ้า,จาตุรนต์ เอมซ์บุตร
ทำนอง / เรียบเรียง อัสนี โชติกุล