Nam Kankulnut

All posts tagged Nam Kankulnut

Title: How Can I
Artist: Nam Kankulnut (น้ำ กัญญ์กุลณัช)
Album: OST Secret Garden อลเวงรักสลับร่าง
Year: 2019

ฉันจะทำอย่างไรนะเธอ
Chun ja tum yahng rai na tur
What will I do?
จะต้องเดินไปทางไหนถึงได้เจอ
Ja dtaung dern bpai tahn nai teung dai jur
Which way must I go to reach it?
เห็นไหมเธอทางออกอยู่ที่ไหน
Hen mai tur tahng auk yoo tee nai
Can you see it? Where is the exit?
เรื่องของเราจะลงเอยเช่นไร
Reuang kaung rao ja long oey chen rai
How will our story end?

(*) เราต่างก็รักกันเท่าไร
Rao dtahng gor ruk gun tao rai
However much we love each other
แล้วเราไปได้ไม่ไกล
Laeo rao bpai dai mai glai
We can’t go too far
เจ็บตรงที่ยังรักกันอยู่ แต่ก็ไม่รู้ทางไป
Jep dtrong tee yung ruk gun yoo dtae gor mai roo tahng bpai
It hurts that I still love you, but I don’t know which way to go
จะได้สมหวังยังไง
Ja dai som wung yung ngai
How will I achieve my desires?

(**) How can i leave you , baby
How can I leave you, baby?
ฉันไม่อยากเสียเธอไปอย่างนี้
Chun mai yahk sia tur bpai yahng nee
I don’t want to lose you like this
How can i walk away from you
How can I walk away from you?
ก็ยิ่งรักยิ่งเจ็บไปทุกที
Gor ying ruk ying jep bpai took tee
The more i love you, the more I get hurt, every time

แล้วเธอเป็นอย่างฉันรึเปล่า
Laeo tur bpen yahng chun reu bplao
Do you feel the same as me?
ติดอยู่กับวันที่เก็บทุกความรู้สึก
Dtit yoo gup wun tee gep took kwahm roo seuk
Stuck in the days that keep every feeling we had
แล้วเธอยังมีทางเลือกอื่นไหม
Laeo tur yung mee tahng leuak eun mai
Do you still have another path to choose?
มีไหมใครที่จะช่วยเราสองคน
Mee mai krai tee ja chuay rao saung son
Is there anyone who will help the two of us?

(*,**)

   

นื้อร้อง : เชษฐา ยารสเอก
ทานอง : พุธพชระ แสงบุริมทิศ
เรียบเรียง : พุธพชระ แสงบุริมทิศ

Title: ปากดี ไม่มีที่ไป / Bpahk Dee Mai Mee Tee Bpai (All-Talk Without a Place to Go)
Artist: Nam Kankulnut (น้ำ กัญญ์กุลณัช) (AF11)
Album: [Single]
Year: 2014

ไม่สนหรอก ไม่เท่าไร
Mai son rauk mai tao rai
I don’t care at all
จะห่างสักพักหรือเลิกกันไปเลยก็ได้
Ja hahng suk puk reu lerk gun bpai loey gor dai
If we take a break or break up, either is fine
ยังมีที่อื่นให้ยืนมากมาย
Yung mee tee eun hai yeun mahk mai
There’s still many other places for me to stand
เจ็บหน่อยเดี๋ยวมันก็หาย ช่างมัน
Jep noy diao mun gor hai chahng mun
Pretty soon the little pain will disappear, so screw it

ทุกๆ คำ ที่พูดไป
Took took kum tee poot bpai
Every word I speak
ไม่แคร์เธอแล้วเพราะคิดว่าใจเป็นของฉัน
Mai care tur laeo pror kit wah jai bpen kaung chun
I don’t care about you because I think my heart belongs to me
แต่พอเริ่มห่าง ใจก็เริ่มสั่น
Dtae por rerm hahng jai gor rerm sun
But as soon as I begin to distance myself, my heart begins to waver
ค่อยๆ ฟ้องว่ามันเป็นของเธอ
Koy koy faung wah mun bpen kaung tur
Gradually revealing that it belongs to you

ยิ่งฉันเดินไปไกลเธอก้าวหนึ่ง
Ying chun dern bpai glai tur gao neung
With each step that I take further away from you
ยิ่งเข้าใกล้คำว่าคิดถึงจับใจ
Ying kao glai kum wah kit teung jup jai
The closer I get to the words “I miss you” grabbing my heart
ต้องกลับมาพร้อมคำว่าแคร์ แพ้แล้วเห็นไหม
Dtaung glup mah praum kum wah care pae laeo hen mai
I must come back with the words “I care,” defeated, do you see?
เห็นใจฉันเถอะ ดีกันนะ
Hen jai chun tur dee gun na
Have sympathy for me, be good to me

เก่งไปอย่างนั้น แต่แล้วมันก็เหงา
Geng bpai yahng nun dtae laeo mun gor ngao
I’m skilled like that, but it’s lonely
ไปได้ไม่ไกลก็วนมาเก่า
Bpai dai mai glai gor won mah gao
I don’t go very far before turning right back around
ทางดูช่างเปลี่ยว โลกดูว่างเปล่า
Tahng doo chahng bpliao lohk doo wahng bplao
The path seems so secluded, the world seems so empty
ที่ที่ไม่มีเราไม่มีที่ไหนน่าหายใจ
Tee tee mai mee rao mai mee tee nai num hai jai
A place without us isn’t a place where I can breathe

อภัยได้ไหม สิ่งที่พูดไปไม่ดี
Apai dai mai sing tee poot bpai mai dee
Please forgive me, the things I said weren’t good
ขาดเธอไม่ไหว ไม่ได้สักนาที
Kaht tur mai wai mai dai suk nah tee
I can’t be without you, not for even a minute
ไม่มีใครเหมือนเธอที่ฉันมี
Mai mee krai meuan tur tee chun mee
I don’t have anyone else like you
คนปากดี สุดท้ายก็ไม่มีที่ไป…เพราะหัวใจอยู่ที่เธอ
Kon bpahk dee soot tai gor mai mee tee bpai pror hua jai yoo tee tur
I’m all-talk, but in the end, I don’t have a place to go…because my heart is with you