Mos Patiparn

All posts tagged Mos Patiparn

Title: เกินร้อย / Gern Roy (More Than 100%)
Artist: มอส ปฏิภาณ (Mos Patiparn)
Album: Lakorn OST
Year: 2009 (?)

เจอกับเธอ แค่เจอก็ดูว่าเราเข้ากัน
Jur gup tur kae jur gor doo wah rao kao gun
Meeting you, only meeting seemed like we made a connection
ไปนึก ไปคิด กี่หน กี่ครั้งถูกใจ
Pai neuk pai kit gee hon gee krung took jai
Consider it, think about it, however many times it takes for you to be satisfied
ไม่รอ ไม่คอย ไม่ยอมให้ใครคว้าไป
Mai ror mai koy mai yaum hai krai kao pai
I’m not waiting, not hesitating, not letting anyone snatch you away
จะรัก จะลุ้น จะลอง จะทุ่มใส่ไป
Ja ruk ja loon ja laung ja toom sai pai
I’ll love you, I’ll eagerly wait, I’ll try, I’ll throw down everything

(*) ให้มันสุด สุด
Hai mun soot soot
I’m giving it all
เรื่องพรรณนี้ ต้องทำต้องเทกันทั้งใจ
Reuang pun nee dtaung tum dtaung tay gun tung jai
Like this, I’m giving and devoting my whole heart
ไม่งั้นมันจะไม่พอ
Mai ngun mun ja mai por
Otherwise it won’t be enough

(**) ใส่เกินร้อย ไม่ต้องคอย ไม่ต้องลอง
Sai gern roy mai dtaung koy mai dtaung laung
More than 100%, no need to wait, no need to try
ใส่เกินร้อย ไม่ต้องถอย ไม่ต้องกลัว
Sai gern roy mai dtaung toy mai dtaung glua
More than 100%, you don’t have to retreat or be scared
ใส่เกินร้อย ทุ่มทั้งใจ ทุ่มทั้งตัว
Sai gern roy toom tung jai toom tung dtua
More than 100%, devoting all my heart and all my body
ใส่เกินร้อย
Sai gern roy
More than 100%
มีแค่ไหน ใส่เกินนั้น รู้กันไป
Mee kae nai sai gern nun roo gun pai
Know that however much I have, I’ll give more than that

ตามไปหา ไปพบไปยิ้ม ให้เธอทุกวัน
Dtahm pai hah pai pob pai yim hai tur took wun
I’m going to search, find, and smile at you every day
ไม่รู้ ไม่ชี้ อันนี้ ไม่ยั้ง ไม่ออม
Mai roo mai chee unnee mai yung mai aum
I don’t know, it doesn’t show, this is limitless, not economical
ไม่ลด ไม่ละ ถ้ายังไม่รักไม่ยอม
Mai lot mai la tah yung mai ruk mai yaum
I’m not decreasing it, no way, if you still don’t love me, I’m not giving up!
จะรัก จะลุ้น จะลอง จะทุ่มใส่ไป
Ja ruk ja loon ja laung ja toom sai pai
I’ll love you, I’ll wait eagerly, I’ll try, I’ll keep devoting it all

(*,**,**,**)

ใส่เกินร้อย
Sai gern roy
More than 100%

Title: คนที่ใช่ / Kon Tee Chai (The One)
Artist: มอส ปฏิภาณ (Mos Patiparn)
Album: 9 Mos
Year: 2008

เจอะบางคนเหงาๆ บอกอยากเป็นแฟนเรา
je baang kon ngao-ngao bok yaak bpen faen rao
I’ve met some lonely people who tell me they want to be my girlfriend
แต่ก็มีตัวเลือกมากมาย
dtae gor mee dtua leuak maak maai
But there’s so many to choose from!
เจอะคนคอเดียวกัน แบบว่าใจตรงกัน
je kon kor dieow gan baep waa jai dtrong gan
I’ve met some people like me, with the same type of heart
แต่ดันมีเจ้าของหัวใจ
dtae dan mee jaao kong hua jai
But they end up being involved with someone already

* คนโดนๆ ดีๆ อยากมีรัก ฉันรู้จักมาหลายราย
kon dohn-dohn dee-dee yaak mee rak chan roo jak maa laai raai
A striking person, a good person who wants to have love, I know so many like that
แต่ไม่มีใครคนไหน เข้ามารักฉันจริง
dtae mai mee krai kon nai kao maa rak chan jing
But I don’t have anyone to come and truly love me

** ฟ้าช่วยให้เธอสักคน เป็นคนที่ใช่ที
faa chuay hai ter sak kon bpen kon tee chai tee
Heaven, please let me meet the person who is the one
ที่มาให้ชีวิตดีดี ไม่มาทิ้งมาหนีไป
tee maa hai chee-wit dee dee mai maa ting maa nee bpai
Who will make my life great, who won’t leave me and run away
ฟ้าให้โอกาสสักวัน ให้ฉันได้เจอ
faa hai oh-gaat sak wan hai chan daai jer
Heaven, give me a chance, one day to let me meet her
cha da cha da คนที่ใช่
cha da cha da kon tee chai
Cha da cha da, the one
แล้วจะไม่เจ้าชู้ ไม่ดูใครอีกเลย
laew ja mai jaao choo mai doo krai eek loie
And I won’t be a playboy, I won’t look at others anymore
ไม่เช้าชู้.. ไม่เช้าชู้..
mai chao choo .. mai chao choo ..
Not a playboy…not a playboy…

เธอเป็นคนดูดี และมีความจริงใจ
ter bpen kon doo dee lae mee kwaam jing jai
You look like someone who’s good and has sincerity
แต่เป็นคนที่ใช่หรือเปล่า
dtae bpen kon tee chai reu bplao
But are you really ‘the one’?
ตั้งแต่มองตากัน จนมาเดินจูงมือ
dtang dtae mong dtaa gan jon maa dern joong meu
From looking into each other’s eyes to now walking hand in hand
อยากให้เธอคือรักของเรา
yaak hai ter keu rak kong rao
I want you to be my love

(*, **, *, **)

ไม่เช้าชู้.. ไม่เช้าชู้.. ไม่ดูใครอีกเลย…
mai chao choo .. mai chao choo .. mai doo krai eek loie …
Not a playboy.. not a playboy.. I won’t look at anyone else again…

Title: แสงดาวแห่งหัวใจ / Saeng Dao Haeng Hua Jai (The Starlight of My Heart)
Artist: มอส ปฏิภาณ (Mos Patiparn)
Album: Lakorn แสงดาวแห่งหัวใจ / Saeng Dao Haeng Hua Jai OST
Year: 2008

มีแค่คืนมืดมิด กับชีวิตที่มันมืดมน
Mee kae keun meut mit gup cheewit tee mun meut mon
To have just the dark night, life gets gloomy
ทุกข์ทน อยู่ในความเงียบเหงา
Took ton yoo nai kwahm ngiap ngao
Suffering in loneliness
เหมือนไม่มีจุดหมาย มีแต่ความว่างเปล่า
Meuan mai mee joot mai mee dtae kwahm wahng pblao
Like I have no purpose, just emptiness
เป็นเพื่อนเก่า ที่ฉันคุ้นเคย
Pben peuan gao tee chun koon koey
We’re old friends who I know well

* แล้ววันหนึ่งเธอก็เดินเข้ามา
Laeo wun neung tur gor dern kao mah
And one day you walked in
เข้ามาเปลี่ยนหนึ่งใจให้มีความหมาย
Kao mah pblian neung jai hai mee kwahm mai
Enter and give one heart meaning
เพิ่งรู้สึกว่าชีวิต มีค่าเท่าไร
Perng roo seuk wah cheewit mee kah tao rai
Just now feeling how valuable life is
ที่ได้ใช้มันไปเพื่อรักเธอ
Tee dai chai mun pbai peua ruk tur
That I can use it to love you

** เธอคือแสงดาวแห่งหัวใจ
Tur keu saeng dao haeng hua jai
You are the starlight of my heart
เธอคือแสงไฟแห่งชีวิต
Tur keu saeng fai haeng cheewit
You are the firelight of my life.
จะวันนี้หรือวันไหน สิ่งเดียวที่ฉันคิด
Ja wun nee reu wun mai sing diao tee chun kit
Will it be today or tomorrow? The thing that I’m thinking of
ฉันจะต้องอยู่เพื่อเธอ
Chun ja dtong yoo peua tur
I must stay for you
เธอคือแสงดาวที่สวยงาม
Tur keu saeng dao tee suay ngahm
You’re the starlight that’s so beautiful
เธอช่างงดงามอยู่เสมอ
Tur cha ngod ngahm yoo samur
You will always be gorgeous
ไม่ว่าดีหรือว่าร้าย ก็อยากจะบอกเธอ
Mai wah dee reu wah rai gor yahk ja bork tur
No matter good or bad, I want to tell you
จะรักเธอตราบจนวันสุดท้าย
Ja ruk tur dtrop jon wun soot tai
I will love you until the final day

ใจที่เคยพ่ายแพ้ มันอ่อนแอเหลือเกินวันนั้นทุกวัน
Jai tee koey pai pae mun on ae leua gern wun nun took wun
My heart once failed, it was too tired that day, each day
เจอะแต่สิ่งร้ายๆ
Jur dtae sing rai rai
Only meeting misfortunes
คนหลงทางอย่างฉัน มันไม่มีที่ไป
Kon long tahng yahng chun mun mai mee tee pbai
A lost soul like me with no place to go
ฉันท้อใจอยู่บนทางวกวน
Chun tor jai yoo bon tahng guan
I was frustrated following the winding path

(* , **)

ไม่ว่าดีหรือว่าร้าย ก็อยากจะบอกเธอ
Mai wah dee reu rai gor yahk ja bork tur
Regardless of good or bad, I want to tell you
จะรักเธอตราบจนวันสุดท้าย
Ja ruk tur dtrop jon wun soot tai
I will love you until the final day

Title: My Girlfriend
Artist: มอส ปฏิภาณ (Mos Patiparn)
Album: ปฏิภาณ (Patiparn)
Year: 2005

พี่เค้าเป็นเอามากๆ ทำอะไรเข้าใจยาก
Pee kao pben ao mahk mahk tum arai kao jai yahk
My brother’s really serious, what he does is hard to understand
เรียกก็ไม่ค่อยได้ยิน เรียกกินข้าวก็ไม่ค่อยมากิน
Riak gor mai koy dai yin riak gin kao gor mai koy mah gin
I’m calling him but he doesn’t hear, Call him to eat but he hardly eats
นั่งยิ้มไปเรื่อยเปื่อย กัดเล็บไปเรื่อยๆ
Nung yim pbai reuay pbeuay gut lep pbai reuay reuay
He just sits smiling aimlessly, biting his nails continuously
ถ้าแม่เห็นก็โดนว่า เค้ากำลังมีปัญหา
Tah mae hen gor dohn wah kao gumlung mee pbun hah
If Mom saw him, she’d smack him, he’s got a problem

*นี่คือความรักจริงๆใช่ไหม เธอเป็นนางฟ้าของฉันรึเปล่า
Nee keu kwahm ruk jing jing chai mai tur pben nahng fah kong chun reu pblao
This is true love, isn’t it? Are you my angel or not?

**My heart is spinning round.

ที่เราได้เจอได้พูดได้คุยกันทุกวัน และที่ฉันรู้สึกแบบนี้
Tee rao dai jur dai poot dai kooey gun took wun lae tee chun roo seuk baep nee
that we can meet, can talk, can chat every day, and that I feel this way
จะถามอะไรซักคำ Can I call you my girlfriend?
Ja tahm arai suk kum can I call you my girlfriend
I’ll ask only this request; can I call you my girlfriend?

ทำการบ้านไม่ค่อยทัน โทรศัพท์ก็ได้ทั้งวัน
Tum gahn bahn mai koy tun, torasup gor dai tung wun
Doing homework, he never finishes it all. He’s on the telephone all day.
เสาร์อาทิตย์ไม่อยู่บ้าน ถามอะไรก็หาว่าจุ้นจ้าน
Sao ahtit mai yoo bahn tahm arai gor hah wah joon jahn
Saturday he’s never home, whatever I ask, he claims I’m too nosy
วันนึงฉันก็เห็น My brother has girlfriend.
Wun neung chun gor hen my brother has girlfriend
One day I’ll see, my brother has girlfriend
เค้าไม่ได้เป็นอะไรมาก แค่คนกำลังมีความรัก
Kao mai dai pben arai mahk kae kon gumlung mee kwahm ruk
It can’t be anything else, just someone is lovestruck

อยากบอกว่ารัก คงได้ใช่ไหม แต่เธอจะพูดว่ารักรึเปล่า
Yahk bork wah ruk kong dai chai mai dtae tur ja poot wah ruk reu pblao
I want to tell you that I love you, I might be able to, right? But you’ll say whether you love me or not.

(**)

เรื่องก็มีอยู่แค่เนี่ย ไม่ต้องห่วงเค้าแล้วเนี่ย
Reuang gor mee yoo kae nia mai dtong huang kao laeo nia
The story ends here, no need to worry about him
คนกำลังมีความสุข ไม่มีใครต้องเป็นทุกข์
Kon gumlung mee kwahm sook, mai mee krai dtong pben took
He’s happy, nobody needs to worry
เหลือแต่เราละทีเนี่ย พี่ต้องสอนน้องนะพี่ ถ้าไม่สอนนะมีเรื่อง
Leua dtae rao la tee nia pee dtong son nong na pee tah mai son na mee reuang
Remaining is just us, Brother must teach me, please? If he doesn’t teach me, I’ll have a problems

***My heart is spinning round.

ที่เราได้เจอได้พูดได้คุยกันทุกวัน และที่ฉันรู้สึกแบบนี้
Tee rao dai jur dai poot dai kooey gun took wun lae tee chun reu seuk baep nee
that we can meet, can talk, can chat every day, and that I feel this way
ฉันดีใจที่สุด That I can call you my girlfriend
Chun dee jai tee soot that I can call you my girlfriend
I’m so happy that I can call you my girlfriend

(ซ้ำ *, ***)

Title: เชื่อเถอะครับ / Cheua Tur Krup (Please Believe Me)
Artist: มอส ปฏิภาณ (Mos Patiparn)
Album: Mr. Mos Happy Trip
Year: 2001

Please believe me, please believe me,
I’ve never lied to anyone!
My mouth always speaks out,
that’s the way my mind works.
Please believe me, please believe me,
I assure you, it’s the truth.
My heart has only you as number one.

*Don’t get lost and believe anyone! (what they’ll say)
No need to be in a bad mood! (what do they know?)
Don’t misunderstand me, (never thought I’d scream)
What you hear isn’t true, isn’t true! (Never listen)

Please believe me, please believe me,
I’m speaking seriously.
My heart is true, I hope
you will just trust me!
Please believe me, please believe me,
look! Look me in the eye!
My feelings are unwavering!

(*)

**Love doesn’t stop,
this love will never end!
Love doesn’t consider rebelling,
it’ll never cease.
Love is everywhere,
at least give me a break,
I love being with you the most,
and I’ll never settle for anyone less.

Please believe me, please believe me,
I never misbehave!
People are bound to gossip,
but I’m not like that.
Please believe me, please believe me,
I assure you it’s the truth.
My heart has only you as number one.

(*, ** x3)

C
เชื่อเถอะครับ / Cheua Tur Krup (Please Believe Me)
ฉันเรียกว่าความเข้าใจ / Chun Riak Wah Kwahm Kao Jai (I Call It Understanding)

D
ด้วยรักและปลาทู / Duay Ruk Lae Bplahtoo (With Love and Mackerel)

G
เกินร้อย / Gern Roy (More Than 100%)
เกิดมาเพื่อรักเธอ / Gert Mah Peua Ruk Tur (Born to Love You)
กลับกลอก / Glup Glauk (Unreliable)

K
คนที่ใช่ / Kon Tee Chai (The One)

M
ไม้วิเศษ / Mai Wiset (Magic Wand)
My Girlfriend

P
เพียงเพื่อน / Piang Peuan (Only Friends) [With Tata Young]

R
รักรู้ไหม / Ruk Roo Mai (Do You Know I Love You?)

S
แสงดาวแห่งหัวใจ / Saeng Dao Haeng Hua Jai (The Starlight of My Heart)
เสียงเรียกร้องของหัวใจ / Siang RIak Raung Kaung Hua Jai (The Voice of the Heart Crying Out)

T
ถูกอยู่แล้ว / Took Yoo Laeo (You Did Right)

W
วางตัวลำบาก / Wahng Dtua Lumbahk (Behaving Difficultly)

   
All songs tagged Mos Patiparn