Mook Worranit

All posts tagged Mook Worranit

Title: จริงใจหรือแกล้งให้ไหวหวั่น / Jing Jai Reu Glaeng Hai Wai Wun (Are You Sincere or Teasing Me to Make Me Nervous?)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST มารร้ายคู่หมายรัก LOVE AT FIRST HATE
Year: 2018

ฉันแค่คนปากแข็ง ที่แสดงเป็นคนเฉยชา
Chun kae kon bpahk kaeng tee sadaeng bpen kon choey chah
I’m just someone with a sharp tongue who acts indifferent
แต่ก็รู้ตัวเอง ว่าใจตัวเอง นั้นคิดยังไง
Dtae gor roo dtua eng wah jai dtua eng nun kit yung ngai
But I realize what my own heart is feeling
ฉันแค่ทำห่างเหิน เก็บอาการกลัวเธอจะรู้ใจ
Chun kae tum hahng hern gep ahgahn glua tur ja roo jai
I just act distant, hiding my emotions, scared you’ll know my feelings
ก็มันกลัว ก็มันกลัวว่าเธอไม่คิดตรงกัน
Gor mun glua gor mun glua wah tur mai kit dtrong gun
I’m scared, I’m scared that you won’t feel the same

(*) ทุกครั้งที่ฉันต้องเจอะเธอใจมันก็ไหวหวั่น
Took krung tee chun dtaung jur tur jai mun gor wun wai
Every time that I must face you, my heart trembles
บางทีบางวันเกือบทนไม่ได้เลย
Bahng tee bahng wun geuap ton mai dai loey
Some times, some days, I nearly can’t take it
ทุกครั้งที่ฉันต้องเจอะเธอใจมันก็เริ่มเหนื่อย
Took krung tee chun dtaung jur tur jai mun gor rerm neuay
Every time that I must face you, my heart is starting to get tired
เหนื่อยฝืนใจตัวเอง
Neuay feun jai dtua eng
I’m tired of resisting my own heart

ทุกครั้งที่ฉันต้องเจอะเธอบางทีก็เผลอตัว
Took krung tee chun dtaung jur tur bahng tee gor plur dtua
Every time I must face you, sometimes I get careless
หลุดเผลอไปสบตา เธอคิดยังไง บอกฉันที
Loot plur bpai sop dtah tur kit yung ngai bauk chun tee
And slip up and make eye contact, how do you feel? Tell me

(**) เธอจะรักหรือเธอแค่อยากทำร้ายกัน
Tur ja ruk reu tur kae yahk tum rai gun
Will you love me or will you just want to hurt me?
ฉันไม่กล้าเปิดใจ ก็กลัวว่าเธอจะแกล้งทำดีกับฉัน
Chun mai glah bpert jai gor glua wah tur ja glaeng tum dee gup chun
I don’t dare open my heart, I’m scared you will pretend to be good to me
เธอจริงใจหรือแกล้งให้ไหวหวั่น
Tur jing jai reu glaeng hai wai wun
Will you be sincere or tease me and make me tremble?
ถ้ารักกันจริง ถ้าเธอจะแคร์ ขอสักอย่าง ช่วยบอกให้รู้ที
Tah ruk gun jing tah tur ja care kor suk yahng chuay bauk hai roo tee
If you really love me, if you care, I’m begging you, please tell me and let me know

เห็นเธอดีกับฉันบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจ
Hen tur dee gup chun bauk dtrong dtrong wah mai nae jai
Seeing you being good to me, I’m telling you straight that I’m not sure
สิ่งที่เธอทำกับฉันมันยังไม่ชัดเจน
Sing tee tur tum gup chun mun yungmai chut jen
The things you do for me still aren’t clear

(*,**,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: ยิ่งปฏิเสธ ยิ่งรักเธอ / Ying Bpadtiset Ying Ruk Tur (The More I Resist, The More I Love You)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: Mint To Be นายนั่นแหละ…คู่แท้ของฉัน / Nai Nun Lae Koo Tae Kaung Chun
Year: 2018

คบเพลิง ไม่ได้คู่กับแม่น้ำ
Kop plerng mai dai koo gup mae num
A torch doesn’t go with the river
เสือดาว ไม่ได้เป็นคู่ของกระต่าย
Seua dao mai dai bpen koo kaung gradtai
A leopard doesn’t go with a rabbit
ภูเขาไฟ คงไม่ได้เป็นคู่กับดอกไม้พลาสติก
Poo kao fai kong mai dai bpen koo gup daukmai plastic
A volcano doesn’t go with plastic flowers

ฉันเอง จะคู่กับเธอไหม
Chun eng ja koo gup tur mai
Do I go with you?
หัวใจ มันมีแต่ความไม่แน่ใจ
Hua jai mun mee dtae kwahm mai nae jai
My heart has only uncertainty
ก็แล้วไง ใครจะตอบคำถามคำนี้ให้ตัวฉันทีได้โปรด
Gor laeo ngai krai ja dtaup kum tahm kum nee hai dtua chun tee dai bproht
So what? Somebody please answer this question for me

(*) ฉันเสี่ยงเหลือเกิน ที่บังเอิญมันเอาแต่คิดถึงเธอ
Chun siang leua gern tee bungern mun ao dtae kit teung tur
I’m taking such a risk for only thinking about you
ต้องแอบห้ามใจ เตือนตัวเองเท่าไหร่ก็ยังไม่หาย
Dtaung aep hahm jai dteuan dtua eng tao rai gor yung mai hai
I have to secretly forbid myself, however much I remind myself, it still hasn’t disappeared

(**) ยิ่งปฏิเสธมันก็ยิ่งพบเธอ ยิ่งปฏิเสธมันก็ยิ่งใกล้เธอ
Ying bpadtiset mun gor ying pob tur ying bpadtiset mun gor ying glai tur
The more I resist, the more I see you, the more I resist the closer I get to you
ยิ่งหลบยิ่งหลีกมันก็เหมือนยิ่งเจอะเจอ
Ying lop ying leek mun gor meuan ying jur jur
The more I duck away, the more I avoid you, it’s like the more I see you
ปฏิเสธเธอเท่าไหร่ ปฏิเสธเธอเท่าไหร่ ก็ยิ่งรักเธอ
Bpadtiset tur tao rai bpadtiset tur tao rai gor ying ruk tur
However much I resist you, however much I resist you, the more I love you

ก้มหน้าก้มตาไม่อยากมอง ทำเป็นเปลี่ยนมองที่อื่นๆ
Gom nah gom dtah mai yahk maung tum bpen bplian maung tee eun eun
I focus on not wanting to look, I act like I look away and look at something else
คอยเตือนตัวเองไม่ให้ยืนข้างเธอ
Koy dteuan dtua eng mai hai yeun kahng tur
I keep warning myself not to stand beside you
ก้มหน้าก้มตาไม่อยากเจอ มองเธอเป็นเพียงภาพเบลอๆ
Gom nah gom dtah mai yahk jur maung tur bpen piang pahp plur plur
I focus on not wanting to see you, I see you only as a blurry image
แต่บทสรุปมันก็เผลอมองเธอเหมือนทุกวัน
Dtae bot saroop mun gor plur maung tur meuan took wun
But I end up carelessly look at you every day

(*,**,**,**)

ก็ยิ่งรักเธอ
Gor ying ruk tur
The more I love you

   

คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: หนี / Nee (Run Away)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST รุ่นพี่ Secret Love ตอน Puppy Honey 2 สแกนหัวใจนายหมอหมา
Year: 2017

แม้ว่าความรู้สึกมันเก็บจนลึกข้างในหัวใจ ฉันไม่ควรพูดไปว่ามันคิดถึงเธอเท่าไหร่
Mae wah kwahm roo seuk mun ep jon leuk kahng nai hua jai chun mai kuan poot bpai wah mun kit teung tur tao rao
Even though I keep my feelings deep down inside my heart, I shouldn’t say how much I think of you
แม้ว่าความรู้สึกเธอเปลี่ยนไปแล้วก็พอเข้าใจ แต่ฉันก็ยังไม่วายจะกลับมาหาเธอ
Mae wah kwahm roos euk tur bplian bpai laeo gor por kao jai dtae chun gor yung mai wai ja glup mah hah tur
Even though your feelings changed and I understand, I will still always come back to you

(*) แต่สิ่งที่ฉันควรทำก็คือตัดใจ ออกไปหาไปเจอใครให้มาแทนเธอ แต่ฉันก็ทำไม่ได้ให้รักใครใหม่ ไม่ได้สักที
Dtae sing tee chun kuan tum gor keu dtut jai auk bpai hah bpai jur krai hai mah taen tur dtae chun gor tum mai dai hai ruk krai mai mai dai suk tee
But the thing I should do is give you up and go out and find someone to replace you, but I can’t do it, I can’t love someone else

(**) พยายามหนีเท่าไรก็ต้องกลับมา ก็ยังแพ้หัวใจฉันเองที่เรียกหาเธอ
Payayahm nee tao rai gor dtaung glup mah gor yung pae hua jai chun eng tee riak hah tur
However much I try to run away, I must return, I’m still beaten by my heart that cries out for you
ยิ่งจะหนีให้ไกลเท่าไรมันก็นอนเพ้อ ไม่อาจจะลบภาพเธอ ยังคงรัก ยังคิดถึง จะไปไหนก็ไม่พ้นเธอ
Ying ja nee hai glai tao rai mun gor naun pur mai aht ja lop pahp tur yung kong ruk yung kit teung ja bpai nai gor mai pon tur
The more I try to run far away, I sleep crazily, I can’t erase your image, I still love you, I still think of you, wherever I go, I can’t escape you

ฉันไม่ลืมสักวันภาพที่ตัวฉันมีเธอข้างกาย รู้มันไม่ง่ายดายจะลืมจะลบเธอออกไป
Chun mai leum suk wun pahp tee dtua chun mee tur kahng gai roo mun mai ngai dai ja leum ja lop tur auk bpai
I haven’t forgotten for a day the image of having you at my side, I know it’s not simple to erase you
ฉันแค่มองภาพเก่ายังคงนั่งเหงาคนเดียวเรื่อยไป ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะหยุดคิดถึงเธอ
Chun kae maung pahp gao yung kong nung ngao kon diao reuay bpai mai roo wah eek meua rai ja yoot kit teung tur
I just look at the old pictures and still continuously sit lonely and alone, I don’t know when I’ll stop thinking of you

(*,**,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: พูดว่ารักในใจ / Poot Wah Ruk Nai Jai (Saying I Love You in My Heart)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST รุ่นพี่ Secret Love / Roon Pee Secret Love
Year: 2016

ถ้าหากสายตานั้นมีข้อความ
Tah hahk sai dtah nun mee kor kwahm
If you look in my eyes, there’s a message
ที่เก็บเอาไว้มากมายไม่เคยบอก ที่ใจไม่กล้าพอ
Tee gep ao wai mahk mai mai koey bauk tee jai mai glah por
That I’m keeping so much inside and never telling since my heart isn’t brave enough
ถ้าความคิดถึงและความห่วงใย
Tah kwahm kit teung lae kwahm huang yai
If my thoughts of you and my concern
ที่ปิดเอาไว้ถ้าเธอนั้นดูออก ก็คงเข้าใจ
Tee bpit ao wai tah tur nun doo auk gor kong kao jai
That I’ve hidden away, if you saw them, you’d understand

(*) ยิ่งได้ใกล้กัน ยิ่งได้ผูกพัน
Ying dai glai gun ying dai pook pun
The closer we are, the more we get involved
จนมันกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะหายไป
Jon mun glua wah kwahm sumpun mun ja hai bpai
Until I’m afraid our connection will disappear
ต้องเก็บเอาไว้ข้างใน อย่างนี้
Dtaung gep ao wai kahn gnai yahng nee
So I must keep it in like this

(**) ได้แต่เขียนข้อความว่ารัก ได้แต่เขียนทุกวันให้เธอ
Dai dtae kiang kor kwahm wah ruk dai dtae kiang took wun hai tur
I can only write love messages, I can only write them every day for you
กลับมานอนละเมอ ตัวเธอจะรู้อะไรบ้างไหม
Glup mah naun lamur dtua tur ja roo arai bahng mai
And go back to daydreaming, do you realize anything?
อยากจะพูดสักคำว่ารัก แต่ก็พูดได้เพียงข้างในหัวใจ
Yahk ja poot suk kum wah ruk dtae gor poot dai piang kahng nai hua jai
I want to say that I love you, but I can only say it inside my heart
จะต้องบอกเธอยังไง แต่คงดีถ้าเธอคิดตรงกันกับฉัน
Ja dtaung bauk tur yung ngai dtae kon gdee tah tur kit dtrong gun gup chun
However I must tell you, it would be good if you felt the same

ถ้าเราสองคนบังเอิญสบตา จะดีหรือร้าย
Tah rao saung kon bungern sop dtah ja dee reu rai
Would it be good or bad if the two of us happened to make eye contact?
ถ้าเธอนั้นมองออกว่าฉันรักเธอ
Tau tur nun maung auk wah chun ruk tur
If you could tell that I loved you?

(*,**)
แต่คงดีถ้าเธอคิดเหมือนกัน
Dtae kong dee tah tur kit meuan gun
It would be nice if you felt the same

Title: คนเจ้าชู้ (บีดับบีดู) / Kon Jao Choo (Bee Dup Bee Doo) [Player (Bee Dup Bee Doo)]
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST ugly duckling รักนะเป็ดโง่: Boy’s Paradise
Year: 2015

ผิดก็อาจจะผิดนิดนึง แต่ก็คงไม่ถึงโหดร้าย
Pit gor aht ja pit nit neung dtae gor kong mai teung hot rai
Wrong, it might be a little wrong, but it’s not quite terrible
ไม่ได้อันตราย ไม่ได้หัวใจวายละกัน
Mai dai undtarai mai dai hua jai wai la gun
It’s not dangerous, it won’t cause a heart-attack, okay?

(*) ก็เคยโดนคนทำให้เจ็บ ก็เคยโดนคนทำเจ้าชู้
Gor koey dohn kon tum hai jep gor koey don kon tum jao choo
I was once hurt by someone, I’ve been hit on by players
ทุกวัน
Took wun
Every day

(**) ไม่ได้จะมาประชดประชันอะไร
Mai dai ja mah bprachok bprachun arai
I didn’t come to ridicule you
แค่เพียงอยากลองตามใจฉัน
Kae piang yahk laung dtahm jai chun
I just want to try following my heart
ขอลองมีใคร Stock ในใจบ้างละกัน
Kor laung mee krai stock nai jai bahng la gun
I want to try having a stock of people in my heart, okay?
เป็นไงเป็นกันจะลองให้ได้รู้
Bpen ngai bpen gun ja laung hai dai roo
I’ll try it and get to know how it is

(***) เตรียมตัวรับมือให้ทันพวกคนเจ้าชู้
Dtriam dtua rup meu hai tun puak kon jao choo
Get ready to take my hand, all you players
ต่อไปจะชูปีดับปีดูบ้างละกัน
Dtor bpai ja choo bee dup bee doo bahng la gun
And we’ll choo bee dup bee doo together
เพราะเคยโดนทำอะไรอย่างนั้น มันเลยฝังใจ
Pror koey dohn tum arai yahng nun mun loey fun jai
Because something like that has happened to me before, so it’s imprinted in my heart

(****) มีใครเข้ามาจะเก็บ จะเก็บเป็น Collection ไว้
Mee krai kao mah ja gep ja gep bpen collection wai
Whoever comes up will be kept, kept in my collection
เผื่อวันใดฉันอยากจะรักจริงสักคน
Peua wun dai chun yahk ja ruk jing suk kon
In case some day I want to love someone
จะกลับไปเป็นคน ที่รักเดียวใจเดียว
Ja glup bpai bpen kon tee ruk diao jai diao
And I go back to being a monogamous person

(*,**,***,****,***,****)

จะกลับไปเป็นคน ที่รักเดียวใจเดียว
Ja glup bpai bpen kon tee ruk diao jai diao
And I go back to being a monogamous person

   
คำร้อง/ทำนอง แม้วนานา
เรียบเรียง อาร์ แดนซ์

Title: มาทันเวลาพอดี / Mah Tun Welah Por Dee (You Came at Just the Right Time)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST Ugly Duckling Series รักนะเป็ดโง่
Year: 2015

ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟ้าร้อง
Chun glua fon dtok chun glua fah raung
I’m afraid of rain, I’m afraid of thunder
ฉันกลัวรถติดเป็นเวลานาน
Chun glua rot dtit bpen welah nahn
I’m afraid of long-lasting traffic jams
ฉันกลัวฟ้ามืด ฉันกลัวความเหงา
Chun glua fah meut chun glua kwahm ngao
I’m afraid of dark skies, I’m afraid of loneliness
ฉันกลัวตื่นเช้าไม่เจอใครเลย
Chun glua dteun chao mai jur krai loey
I’m afraid of waking up and not find anyone

(*) การอยู่คนเดียวฟุ้งซ่านจะตาย จนเธอเข้ามา
Gahn yoo kon diao foong sahn ja dtai jon tur kao mah
Being alone was distracting to death until you showed up

(**) เธอมาได้ทันเวลาพอดี อย่างกับรู้ใจ
Tur mah dai tun welah por dee yahng gup roo jai
You came at just the right time, like you understood
เธอมาได้ตรงเวลาพอดี อย่างกับนัดกันไว้
Tur mah dai dtrong welah por dee yahng gup nut gun wai
You came at just the right time, like it was scheduled
มาทันเวลาที่ฉันคิดถึงสักคน
Mah tun welah tee chun kit teung suk kon
You came just as I was missing someone
ก็กลายเป็นเธอ เธอช่วยชีวิตฉันไว้พอดี
Gor glai bpen tur tur chuay cheewit chun wai por dee
It became you, you saved my life just in time

มีเธอทำอะไรมันก็ดี คือเธอที่คอยปกป้องฉัน
Mee tur tum arai mun gor dee keu tur tee koy bpok bpaung chun
Anything you do is great, it’s you who protects me
กลางคืนกลางวันก็ยิ้มได้ทั้งวัน
Glahng keun glahng wun gor yim dai tung wun
In the middle of the night, in the middle of the day, I’m smiling all the time
เป็นอะไรที่เธอน่ะรู้ทัน เป็นอะไรที่เธอนั้นเข้าใจ
Bpen arai tee tur na roo tun bpen arai tee tur nun kao jai
What happened that you knew? What happened that you understood?
ได้มีเธอแบบนี้ ไม่มีเรื่องใดที่ต้องกลัว
Dai mee tur baep nee mai mee reuang dai tee dtaung glua
Having you like this, there’s nothing I’m afraid of

(*,**,*)

เธอมาได้ทันเวลาพอดี มาได้ตรงเวลาพอดี
Tur mai dai tun welah por dee mah dai dtrong welah por dee
You came at just the right time, you came at exactly the right time
มาทันเวลาที่ฉันคิดถึงสักคน ก็กลายเป็นเธอ
Mah tun welah tee chun kit teung suk kon gor glai bpen tur
You came just as I was missing someone, and it became you

(**)

จริงใจหรือแกล้งให้ไหวหวั่น / Jing Jai Reu Glaeng Hai Wai Wun (Are You Sincere or Teasing Me to Make Me Nervous?)
คนเจ้าชู้ (บีดับบีดู) / Kon Jao Choo (Bee Dup Bee Doo) [Player (Bee Dup Bee Doo)]
มาทันเวลาพอดี / Mah Tun Welah Por Dee (You Came at Just the Right Time)
หนี / Nee (Run Away)
พูดว่ารักในใจ / Poot Wah Ruk Nai Jai (Saying I Love You in My Heart)
ยิ่งปฏิเสธ ยิ่งรักเธอ / Ying Bpadtiset Ying Ruk Tur (The More I Resist, The More I Love You)

   
All songs tagged Mook Worranit