Mook Worranit

All posts tagged Mook Worranit

Title: หวังใจ (ไว้ให้เธอโสด) / Wung Jai (Wai Hai Tur Soht) [I Hope (You’re Single)]
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST บ้านสาวโสด / Bahn Sao Soht
Year: 2020

อยากเจอคนที่คิดว่าจริงใจ อยากเจอสักคนเข้ามาค้นข้างในใจ
Yahk jur kon tee kit wah jing jai yahk jur suk kon kao mah kon kahng nai jai
I want to find someone who thinks they’re trustworthy, I want to find someone to search in their heart
ไปทางไหนดี ไม่เจอสักที ไม่เคยเจอสักคน คนที่เค้านั้นโดนใจ
Bpai tahng nai dee mai jur suk tee mai koey jur suk kon kon tee kao nun dohn jai
Where should I go? I haven’t found anyone, I’ve never met anyone, anyone who strikes my fancy

พอเจอคนที่คิดว่าตรงใจ ก็ไปไม่เป็นจะให้ฉันต้องทำไง
Por jur kon tee kit wah dtrong jai gor bpai mai bpen ja hai chun dtaung tum ngai
As soon as I meet someone whom I think is a good match, we’re not, what must I do?
แกล้งไปถามทาง ก็ดูเล่นใหญ่ ก็ไม่รู้ว่าเธอมีเจ้าของหรือยังไง
Glaeng bpai tahm tahng gor doo len yai gor mai roo wah tur mee jao kaung reu yung ngai
I pretend to ask for directions, it seems like a big gamble, but I don’t know if you belong to someone else or what

(*) ข้างเธอก็ยังดูว่างหนิ ยังไม่มีเจ้าของใช่มั้ย
Kahng tur gor yung doo wahng ni yung mai mee jao kaung chai mai
The space beside you still seems empty, you don’t already belong to someone else, right?
แกล้งมองเพื่อให้เธอสนใจ เธอเองก็ไม่รู้ตัวสักที
Glaeng maung peua hai tur son jai tur eng gor mai roo dtua suk tee
I teasingly look to make you interested, you’re completely oblivious

(**) ก็ได้แต่แอบๆ หวังใจไว้ให้เธอโสด หวังใจไว้ให้เธอโสด
Gor dai dtae aep aep wung jai wai hai tur soht wung jai wai hai tur soht
I can only secretly hope that you’re single, hope that you’re single
ต้องมีสักที ต้องมีวิธี ให้เธอบอกคำว่ารัก
Dtaung mee suk tee dtaung mee witee hai tur bauk kum wah ruk
There must eventually, must be a way for you to tell me you love me
หวังใจไว้ให้เธอโสด โปรดมองตรงนี้
Wung jai wai hai tur soht bproht maung dtrong nee
I hope you’re single, please look right here
ยังมีคนอยู่ทางนี้นะเธอ ฉันว่างอยู่
Yung mee kon yoo tahng nee na tur chun wahng yoo
There’s still someone right this way, I’m available

ก็ฉันยังโสดอยู่อ่าดิ ขอพูดแบบไม่อาย ฉันนั้นชอบเธอน่ะสิ
Gor chun yung soht yoo ah di kor poot baep mai ai chun nun chaup tur na si
I’m still single, I want to say unashamedly that I like you
ก็หน้าเธอเหมือนเนื้อคู่ฉันอ่าดิ ปล่อยให้เธอหลุดมือก็เสียดายตายน่ะสิ
Gor nah tur meuan neua koo chun ah di bploy hai tur loot meu gor sia dai dtai na si
You look like my soulmate, I would just die if I let you slip away

(*,**,**)

แค่อยากจะเป็นแฟนให้เธอ เท่านั้นเอง
Kae yahk ja bpen faen hai tur tao nun eng
I just want to be your girlfriend, that’s all

   

เนื้อร้อง : Nixxi.P Pakwalan
ทำนอง / เรียบเรียง : ดอดจ์ มุขพล จันทรวงศ์ ( DodgeVader )

   

Cute and catchy, and not the same usual regurgitated lyrics~ This is the best OST I’ve heard in a long time haha

Title: รักตัวเองบ้างนะ / Ruk Dtua Eng Bahng Na (Love Yourself)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST หอนี้ชะนีแจ่ม Girl Next Room
Year: 2020

(*) โปรดอย่ามาถามฉันเลย
Bproht yah mah tahm chun loey
Please don’t come asking me
เธอควรต้องทำยังไง
Tur kuan dtaung tum yung ngai
What you must do
กี่ทีแล้วที่เธอต้องเสียน้ำตาเพราะเขา
Gee tee laeo tee tur dtaung si num dtah pror kao
You’ve lost tears because of them several times already
กี่คำปรึกษา ให้ไปสุดท้ายก็เป็นเหมือนเก่า
Gee kum bpreuk sah hai bpai soot tai gor bpen meuan gao
However much advice I give you, in the end, it’s the same
ก็เธอรักเขามากมายอ่ะนะ ฉันพอเข้าใจ
Gor tur ruk kao mahk mai a na chun por kao jai
You love them so much, I understand

(**) รักนั้นคืออะไร ที่ต้องดูให้นาน
Ruk nun keu arai tee dtaung doo hai nahn
What is that love that I’ve had to watch for so long?
I just want you to know
I just want you to know
รักคือการเฝ้ารอ ของที่ดีที่สุด
Ruk keu gahn fao ror kaung tee dee tee soot
Love is waiting for the best
รักตัวเองบ้างนะ …แล้วจะเข้าใจ
Ruk dtua eng bahng na laeo ja kao jai
Love yourself, then you’ll understand

(***) ถ้าเธอได้รัก…สักคน โดยไม่ต้องพยายาม
Tah tur dai ruk suk kon doy mai dtaung payayahm
If you can love someone without any effort
เธอจะได้รู้ว่านั่นคือรักที่เธอเฝ้ารอมานาน
Tur ja dai roo wah nun keu ruk tee tur fao ror mah nahn
You’ll know that it’s the love that you’ve been waiting for for so long
ถ้าเธออยากคิดถึงใครและไม่ต้องทรมาน
Tah tur yahk kit teung krai lae mai dtaung toramahn
If you want to think about someone and there’s no torture
เธอก็จะรู้ ว่าเธอวันนี้ ควรทำยังไง
Tur gor ja roo wah tur wun nee kuan tum yung ngai
You’ll know what you should do today

(*)

ไม่บอกก็รู้ว่าเธอ ปรับตัวมากมายยังไง
Mai bauk gor roo wah tur bprup dtua mahk mai yung ngai
You don’t have to tell me, I know how much you’ve adjusted yourself
อะไรที่เขาต้องการก็พร้อมจะยอมให้เขา
Arai tee kao dtaung gahn gor praum ja yaum hai kao
Whatever they want, you’re ready and willing to give it to them
ที่ไม่อยากเสียเขาไป
Tee mai yahk sia kao bpai
You don’t want to lose them
แน่ใจว่าคุ้มใช่หรือเปล่า
Nae jai wah koom chai reu bplao
Are you sure it’s worth it?
เธอก็รู้ ว่าเธอต้องเสียมากกว่าหัวใจ
Tur gor roo wah tur dtaung sia mahk gwah hua jai
You know you have to lose more than your heart

เธอก็ต้องรู้สิ เปิดใจสักนิดสิ
Tur gor dtaung roo si bpert jai suk nit si
You must realize, open your heart a bit
หยุดให้หัวใจได้ใช้ความคิด แล้วเธอจะรู้ว่าใครที่คิดผิด
Yoot hai hua jai dai chai kwahm kit laeo tur ja roo wah krai tee kit pit
Stop letting your heart use your thoughts and you’ll know who is thinking wrongly
ลิปสติกสีที่ใช่เธอก็ยังดูออก เขารักจริงหรือหลอก
Lipstick see tee chai tur gor yung doo auk kao ruk jing reu lauk
You can still pick out the right lipstick color, do they really love you or is he deceiving you?
ไม่ต้องบอก ไม่ต้องถามฉันหรอก
Mai dtaung bauk mai dtaung tahm chun rauk
You don’t have to tell me, you don’t have to ask me
คนที่เธอใฝ่ฝัน เธอก็รู้ว่าเขานั้นแจ่มกว่านี้
Kon tee tur fai fun tur gor roo wah kao nun jaem gwah nee
You know the person of your dreams is brighter than this
แล้วเธอก็รู้ว่าเธอนั้นรอคอยเพื่อได้เจอคนนี้
Laeo tur gor roo waht ur nun ror koy peua dai jur kon nee
And you know that you’re waiting to meet them

(**,***)

   

Rap & Chorus : สีดา(P)
Producer : 13Xep
Lyric/Music : Superouu
Arrange : Machina
Guitar : Lama
Mix & Mastering : Machina

Title: เวลาใครถาม / Welah Krai Tahm (When Someone Asks)
English Title: “Your Answer”
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: Heartbreaker
Year: 2019

มีแต่คำถามที่มันยากเกินจะตอบ
Mee dtae kum tahm tee mun yahk gern ja dtaup
There’s only questions that are too difficult to answer
มีแต่คำถามถึงเรื่องของเธอกับฉัน
Mee dtae kum tahm teung reuang kaung tur gup chun
There’s only questions about our situation
มีแต่อยากรู้เรื่องราวของความสัมพันธ์
Mee dtae yahk roo reuang rao kaung kwahm sumpun
They just want to know the story of our relationship
ว่าเรารักกัน สรุปว่าคบกันใช่ไหม
Wah rao ruk gun saroop wah kop gun chai mai
If we love each other, they assume we’re dating

(*) ที่จริงในหัวใจของฉันมีคำตอบ
Tee jing nai hua jai kaung chun mee kum dtaup
In reality, I have the answer in my heart
แต่ก็ไม่รู้ว่าฉันนั้นคิดไปเองไหม
Dtae gor mai roo wah chun nun kit bpai eng mai
But I don’t know if I’m the only one feeling this
ก็ไม่เคยรู้ว่าเธอนั้นคิดยังไง
Gor mai koey roo wah tur nun kit yung ngai
I never know what you’re thinking
คำตอบเรานั้นจะตรงกันไหมเธอ
Kum dtaup rao nun ja dtrong gun mai tur
Would our answers be the same?

(**) และถ้าใครถามว่าเธอเป็นอะไรกับฉัน
Lae tah krai tahm wah tur bpen arai gup chun
And if anyone asks what’s going on between you and me
แค่อยากจะรู้ว่าเธอตอบเขาว่าอะไร
Kae yahk ja roo wah tur dtaup kao wah arai
I just want to know how you answer them
เวลาใครถามว่าเราน่ะคบกันใช่ไหม
Welah krai tahm wah rao na kop gun chai mai
When someone asks if we’re dating
แค่อยากจะรู้ว่าเธอตอบเขาว่าไง
Kae yahk ja roo wah tur dtaup kao wah yung ngai
I just want to know how you answer them
จะตรงกับใจฉันรึเปล่า
Ja dtrong gup jai chun reu bplao
Does it match my heart?

(*,**)

ที่ฉันคิดและฉันเข้าใจ
Tee chun kit lae chun kao jai
What I think and understand
คือเธอนั้นรักมาตลอด
Keu tur nun ruk mah dtalaut
Is that you’ve always loved me
แต่จะมั่นใจอย่างไร
Dtae ja mun jai yahng rai
But how will I be certain
เมื่อเธอไม่เคยแสดงออกให้รู้
Meua tur mai koey sadaeng auk hai roo
When you never show it and let me know?

เวลาใครถามว่าเธอเป็นอะไรกับฉัน
Welah krai tahm wah tur bpen arai gup chun
When someone asks what’s going on between us
เวลาใครถามว่าเราน่ะคบกันใช่ไหม
Welah krai tahm wah rao na kop gun chai mai
When someone asks if we’re dating
แค่อยากจะรู้ว่าเธอตอบเขาว่าไง
Kae yahk ja roo wah tur dtaup kao wah yung ngai
I just want to know how you answer them

(**)

จะตรงกับใจฉันรึเปล่า
Ja dtrong gup jai chun reu bplao
Does it match my heart?
จะตรงกับใจฉันรึ.. เปล่า
Ja dtrong gup jai chun reu bplao
Does it match my heart?

   

Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composed : Tan Liptapallop and Panithi Lertudomthana
Arranged : Tabeazy (Tab Thanapol)
Mixed and Mastered : Pete Tanskul

   
A lovely R&B contribution to the Heartbreaker project from Mook, although it’s only a potential heartbreak if the guy says he has no feelings for the girl. The music video makes it look like a pretty promising not-heartbreak to me haha

Title: จริงใจหรือแกล้งให้ไหวหวั่น / Jing Jai Reu Glaeng Hai Wai Wun (Are You Sincere or Teasing Me to Make Me Nervous?)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST มารร้ายคู่หมายรัก LOVE AT FIRST HATE
Year: 2018

ฉันแค่คนปากแข็ง ที่แสดงเป็นคนเฉยชา
Chun kae kon bpahk kaeng tee sadaeng bpen kon choey chah
I’m just someone with a sharp tongue who acts indifferent
แต่ก็รู้ตัวเอง ว่าใจตัวเอง นั้นคิดยังไง
Dtae gor roo dtua eng wah jai dtua eng nun kit yung ngai
But I realize what my own heart is feeling
ฉันแค่ทำห่างเหิน เก็บอาการกลัวเธอจะรู้ใจ
Chun kae tum hahng hern gep ahgahn glua tur ja roo jai
I just act distant, hiding my emotions, scared you’ll know my feelings
ก็มันกลัว ก็มันกลัวว่าเธอไม่คิดตรงกัน
Gor mun glua gor mun glua wah tur mai kit dtrong gun
I’m scared, I’m scared that you won’t feel the same

(*) ทุกครั้งที่ฉันต้องเจอะเธอใจมันก็ไหวหวั่น
Took krung tee chun dtaung jur tur jai mun gor wun wai
Every time that I must face you, my heart trembles
บางทีบางวันเกือบทนไม่ได้เลย
Bahng tee bahng wun geuap ton mai dai loey
Some times, some days, I nearly can’t take it
ทุกครั้งที่ฉันต้องเจอะเธอใจมันก็เริ่มเหนื่อย
Took krung tee chun dtaung jur tur jai mun gor rerm neuay
Every time that I must face you, my heart is starting to get tired
เหนื่อยฝืนใจตัวเอง
Neuay feun jai dtua eng
I’m tired of resisting my own heart

ทุกครั้งที่ฉันต้องเจอะเธอบางทีก็เผลอตัว
Took krung tee chun dtaung jur tur bahng tee gor plur dtua
Every time I must face you, sometimes I get careless
หลุดเผลอไปสบตา เธอคิดยังไง บอกฉันที
Loot plur bpai sop dtah tur kit yung ngai bauk chun tee
And slip up and make eye contact, how do you feel? Tell me

(**) เธอจะรักหรือเธอแค่อยากทำร้ายกัน
Tur ja ruk reu tur kae yahk tum rai gun
Will you love me or will you just want to hurt me?
ฉันไม่กล้าเปิดใจ ก็กลัวว่าเธอจะแกล้งทำดีกับฉัน
Chun mai glah bpert jai gor glua wah tur ja glaeng tum dee gup chun
I don’t dare open my heart, I’m scared you will pretend to be good to me
เธอจริงใจหรือแกล้งให้ไหวหวั่น
Tur jing jai reu glaeng hai wai wun
Will you be sincere or tease me and make me tremble?
ถ้ารักกันจริง ถ้าเธอจะแคร์ ขอสักอย่าง ช่วยบอกให้รู้ที
Tah ruk gun jing tah tur ja care kor suk yahng chuay bauk hai roo tee
If you really love me, if you care, I’m begging you, please tell me and let me know

เห็นเธอดีกับฉันบอกตรงๆว่าไม่แน่ใจ
Hen tur dee gup chun bauk dtrong dtrong wah mai nae jai
Seeing you being good to me, I’m telling you straight that I’m not sure
สิ่งที่เธอทำกับฉันมันยังไม่ชัดเจน
Sing tee tur tum gup chun mun yungmai chut jen
The things you do for me still aren’t clear

(*,**,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: ยิ่งปฏิเสธ ยิ่งรักเธอ / Ying Bpadtiset Ying Ruk Tur (The More I Resist, The More I Love You)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: Mint To Be นายนั่นแหละ…คู่แท้ของฉัน / Nai Nun Lae Koo Tae Kaung Chun
Year: 2018

คบเพลิง ไม่ได้คู่กับแม่น้ำ
Kop plerng mai dai koo gup mae num
A torch doesn’t go with the river
เสือดาว ไม่ได้เป็นคู่ของกระต่าย
Seua dao mai dai bpen koo kaung gradtai
A leopard doesn’t go with a rabbit
ภูเขาไฟ คงไม่ได้เป็นคู่กับดอกไม้พลาสติก
Poo kao fai kong mai dai bpen koo gup daukmai plastic
A volcano doesn’t go with plastic flowers

ฉันเอง จะคู่กับเธอไหม
Chun eng ja koo gup tur mai
Do I go with you?
หัวใจ มันมีแต่ความไม่แน่ใจ
Hua jai mun mee dtae kwahm mai nae jai
My heart has only uncertainty
ก็แล้วไง ใครจะตอบคำถามคำนี้ให้ตัวฉันทีได้โปรด
Gor laeo ngai krai ja dtaup kum tahm kum nee hai dtua chun tee dai bproht
So what? Somebody please answer this question for me

(*) ฉันเสี่ยงเหลือเกิน ที่บังเอิญมันเอาแต่คิดถึงเธอ
Chun siang leua gern tee bungern mun ao dtae kit teung tur
I’m taking such a risk for only thinking about you
ต้องแอบห้ามใจ เตือนตัวเองเท่าไหร่ก็ยังไม่หาย
Dtaung aep hahm jai dteuan dtua eng tao rai gor yung mai hai
I have to secretly forbid myself, however much I remind myself, it still hasn’t disappeared

(**) ยิ่งปฏิเสธมันก็ยิ่งพบเธอ ยิ่งปฏิเสธมันก็ยิ่งใกล้เธอ
Ying bpadtiset mun gor ying pob tur ying bpadtiset mun gor ying glai tur
The more I resist, the more I see you, the more I resist the closer I get to you
ยิ่งหลบยิ่งหลีกมันก็เหมือนยิ่งเจอะเจอ
Ying lop ying leek mun gor meuan ying jur jur
The more I duck away, the more I avoid you, it’s like the more I see you
ปฏิเสธเธอเท่าไหร่ ปฏิเสธเธอเท่าไหร่ ก็ยิ่งรักเธอ
Bpadtiset tur tao rai bpadtiset tur tao rai gor ying ruk tur
However much I resist you, however much I resist you, the more I love you

ก้มหน้าก้มตาไม่อยากมอง ทำเป็นเปลี่ยนมองที่อื่นๆ
Gom nah gom dtah mai yahk maung tum bpen bplian maung tee eun eun
I focus on not wanting to look, I act like I look away and look at something else
คอยเตือนตัวเองไม่ให้ยืนข้างเธอ
Koy dteuan dtua eng mai hai yeun kahng tur
I keep warning myself not to stand beside you
ก้มหน้าก้มตาไม่อยากเจอ มองเธอเป็นเพียงภาพเบลอๆ
Gom nah gom dtah mai yahk jur maung tur bpen piang pahp plur plur
I focus on not wanting to see you, I see you only as a blurry image
แต่บทสรุปมันก็เผลอมองเธอเหมือนทุกวัน
Dtae bot saroop mun gor plur maung tur meuan took wun
But I end up carelessly look at you every day

(*,**,**,**)

ก็ยิ่งรักเธอ
Gor ying ruk tur
The more I love you

   

คำร้อง/ ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: หนี / Nee (Run Away)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST รุ่นพี่ Secret Love ตอน Puppy Honey 2 สแกนหัวใจนายหมอหมา
Year: 2017

แม้ว่าความรู้สึกมันเก็บจนลึกข้างในหัวใจ ฉันไม่ควรพูดไปว่ามันคิดถึงเธอเท่าไหร่
Mae wah kwahm roo seuk mun ep jon leuk kahng nai hua jai chun mai kuan poot bpai wah mun kit teung tur tao rao
Even though I keep my feelings deep down inside my heart, I shouldn’t say how much I think of you
แม้ว่าความรู้สึกเธอเปลี่ยนไปแล้วก็พอเข้าใจ แต่ฉันก็ยังไม่วายจะกลับมาหาเธอ
Mae wah kwahm roos euk tur bplian bpai laeo gor por kao jai dtae chun gor yung mai wai ja glup mah hah tur
Even though your feelings changed and I understand, I will still always come back to you

(*) แต่สิ่งที่ฉันควรทำก็คือตัดใจ ออกไปหาไปเจอใครให้มาแทนเธอ แต่ฉันก็ทำไม่ได้ให้รักใครใหม่ ไม่ได้สักที
Dtae sing tee chun kuan tum gor keu dtut jai auk bpai hah bpai jur krai hai mah taen tur dtae chun gor tum mai dai hai ruk krai mai mai dai suk tee
But the thing I should do is give you up and go out and find someone to replace you, but I can’t do it, I can’t love someone else

(**) พยายามหนีเท่าไรก็ต้องกลับมา ก็ยังแพ้หัวใจฉันเองที่เรียกหาเธอ
Payayahm nee tao rai gor dtaung glup mah gor yung pae hua jai chun eng tee riak hah tur
However much I try to run away, I must return, I’m still beaten by my heart that cries out for you
ยิ่งจะหนีให้ไกลเท่าไรมันก็นอนเพ้อ ไม่อาจจะลบภาพเธอ ยังคงรัก ยังคิดถึง จะไปไหนก็ไม่พ้นเธอ
Ying ja nee hai glai tao rai mun gor naun pur mai aht ja lop pahp tur yung kong ruk yung kit teung ja bpai nai gor mai pon tur
The more I try to run far away, I sleep crazily, I can’t erase your image, I still love you, I still think of you, wherever I go, I can’t escape you

ฉันไม่ลืมสักวันภาพที่ตัวฉันมีเธอข้างกาย รู้มันไม่ง่ายดายจะลืมจะลบเธอออกไป
Chun mai leum suk wun pahp tee dtua chun mee tur kahng gai roo mun mai ngai dai ja leum ja lop tur auk bpai
I haven’t forgotten for a day the image of having you at my side, I know it’s not simple to erase you
ฉันแค่มองภาพเก่ายังคงนั่งเหงาคนเดียวเรื่อยไป ไม่รู้ว่าอีกเมื่อไหร่จะหยุดคิดถึงเธอ
Chun kae maung pahp gao yung kong nung ngao kon diao reuay bpai mai roo wah eek meua rai ja yoot kit teung tur
I just look at the old pictures and still continuously sit lonely and alone, I don’t know when I’ll stop thinking of you

(*,**,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง เหมือนเพชร อำมะระ
เรียบเรียง Bellsnowbear

Title: พูดว่ารักในใจ / Poot Wah Ruk Nai Jai (Saying I Love You in My Heart)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST รุ่นพี่ Secret Love / Roon Pee Secret Love
Year: 2016

ถ้าหากสายตานั้นมีข้อความ
Tah hahk sai dtah nun mee kor kwahm
If you look in my eyes, there’s a message
ที่เก็บเอาไว้มากมายไม่เคยบอก ที่ใจไม่กล้าพอ
Tee gep ao wai mahk mai mai koey bauk tee jai mai glah por
That I’m keeping so much inside and never telling since my heart isn’t brave enough
ถ้าความคิดถึงและความห่วงใย
Tah kwahm kit teung lae kwahm huang yai
If my thoughts of you and my concern
ที่ปิดเอาไว้ถ้าเธอนั้นดูออก ก็คงเข้าใจ
Tee bpit ao wai tah tur nun doo auk gor kong kao jai
That I’ve hidden away, if you saw them, you’d understand

(*) ยิ่งได้ใกล้กัน ยิ่งได้ผูกพัน
Ying dai glai gun ying dai pook pun
The closer we are, the more we get involved
จนมันกลัวว่าความสัมพันธ์มันจะหายไป
Jon mun glua wah kwahm sumpun mun ja hai bpai
Until I’m afraid our connection will disappear
ต้องเก็บเอาไว้ข้างใน อย่างนี้
Dtaung gep ao wai kahn gnai yahng nee
So I must keep it in like this

(**) ได้แต่เขียนข้อความว่ารัก ได้แต่เขียนทุกวันให้เธอ
Dai dtae kiang kor kwahm wah ruk dai dtae kiang took wun hai tur
I can only write love messages, I can only write them every day for you
กลับมานอนละเมอ ตัวเธอจะรู้อะไรบ้างไหม
Glup mah naun lamur dtua tur ja roo arai bahng mai
And go back to daydreaming, do you realize anything?
อยากจะพูดสักคำว่ารัก แต่ก็พูดได้เพียงข้างในหัวใจ
Yahk ja poot suk kum wah ruk dtae gor poot dai piang kahng nai hua jai
I want to say that I love you, but I can only say it inside my heart
จะต้องบอกเธอยังไง แต่คงดีถ้าเธอคิดตรงกันกับฉัน
Ja dtaung bauk tur yung ngai dtae kon gdee tah tur kit dtrong gun gup chun
However I must tell you, it would be good if you felt the same

ถ้าเราสองคนบังเอิญสบตา จะดีหรือร้าย
Tah rao saung kon bungern sop dtah ja dee reu rai
Would it be good or bad if the two of us happened to make eye contact?
ถ้าเธอนั้นมองออกว่าฉันรักเธอ
Tau tur nun maung auk wah chun ruk tur
If you could tell that I loved you?

(*,**)
แต่คงดีถ้าเธอคิดเหมือนกัน
Dtae kong dee tah tur kit meuan gun
It would be nice if you felt the same

Title: คนเจ้าชู้ (บีดับบีดู) / Kon Jao Choo (Bee Dup Bee Doo) [Player (Bee Dup Bee Doo)]
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST ugly duckling รักนะเป็ดโง่: Boy’s Paradise
Year: 2015

ผิดก็อาจจะผิดนิดนึง แต่ก็คงไม่ถึงโหดร้าย
Pit gor aht ja pit nit neung dtae gor kong mai teung hot rai
Wrong, it might be a little wrong, but it’s not quite terrible
ไม่ได้อันตราย ไม่ได้หัวใจวายละกัน
Mai dai undtarai mai dai hua jai wai la gun
It’s not dangerous, it won’t cause a heart-attack, okay?

(*) ก็เคยโดนคนทำให้เจ็บ ก็เคยโดนคนทำเจ้าชู้
Gor koey dohn kon tum hai jep gor koey don kon tum jao choo
I was once hurt by someone, I’ve been hit on by players
ทุกวัน
Took wun
Every day

(**) ไม่ได้จะมาประชดประชันอะไร
Mai dai ja mah bprachok bprachun arai
I didn’t come to ridicule you
แค่เพียงอยากลองตามใจฉัน
Kae piang yahk laung dtahm jai chun
I just want to try following my heart
ขอลองมีใคร Stock ในใจบ้างละกัน
Kor laung mee krai stock nai jai bahng la gun
I want to try having a stock of people in my heart, okay?
เป็นไงเป็นกันจะลองให้ได้รู้
Bpen ngai bpen gun ja laung hai dai roo
I’ll try it and get to know how it is

(***) เตรียมตัวรับมือให้ทันพวกคนเจ้าชู้
Dtriam dtua rup meu hai tun puak kon jao choo
Get ready to take my hand, all you players
ต่อไปจะชูปีดับปีดูบ้างละกัน
Dtor bpai ja choo bee dup bee doo bahng la gun
And we’ll choo bee dup bee doo together
เพราะเคยโดนทำอะไรอย่างนั้น มันเลยฝังใจ
Pror koey dohn tum arai yahng nun mun loey fun jai
Because something like that has happened to me before, so it’s imprinted in my heart

(****) มีใครเข้ามาจะเก็บ จะเก็บเป็น Collection ไว้
Mee krai kao mah ja gep ja gep bpen collection wai
Whoever comes up will be kept, kept in my collection
เผื่อวันใดฉันอยากจะรักจริงสักคน
Peua wun dai chun yahk ja ruk jing suk kon
In case some day I want to love someone
จะกลับไปเป็นคน ที่รักเดียวใจเดียว
Ja glup bpai bpen kon tee ruk diao jai diao
And I go back to being a monogamous person

(*,**,***,****,***,****)

จะกลับไปเป็นคน ที่รักเดียวใจเดียว
Ja glup bpai bpen kon tee ruk diao jai diao
And I go back to being a monogamous person

   
คำร้อง/ทำนอง แม้วนานา
เรียบเรียง อาร์ แดนซ์

Title: มาทันเวลาพอดี / Mah Tun Welah Por Dee (You Came at Just the Right Time)
Artist: Mook Worranit (มุก วรนิษฐ์)
Album: OST Ugly Duckling Series รักนะเป็ดโง่
Year: 2015

ฉันกลัวฝนตก ฉันกลัวฟ้าร้อง
Chun glua fon dtok chun glua fah raung
I’m afraid of rain, I’m afraid of thunder
ฉันกลัวรถติดเป็นเวลานาน
Chun glua rot dtit bpen welah nahn
I’m afraid of long-lasting traffic jams
ฉันกลัวฟ้ามืด ฉันกลัวความเหงา
Chun glua fah meut chun glua kwahm ngao
I’m afraid of dark skies, I’m afraid of loneliness
ฉันกลัวตื่นเช้าไม่เจอใครเลย
Chun glua dteun chao mai jur krai loey
I’m afraid of waking up and not find anyone

(*) การอยู่คนเดียวฟุ้งซ่านจะตาย จนเธอเข้ามา
Gahn yoo kon diao foong sahn ja dtai jon tur kao mah
Being alone was distracting to death until you showed up

(**) เธอมาได้ทันเวลาพอดี อย่างกับรู้ใจ
Tur mah dai tun welah por dee yahng gup roo jai
You came at just the right time, like you understood
เธอมาได้ตรงเวลาพอดี อย่างกับนัดกันไว้
Tur mah dai dtrong welah por dee yahng gup nut gun wai
You came at just the right time, like it was scheduled
มาทันเวลาที่ฉันคิดถึงสักคน
Mah tun welah tee chun kit teung suk kon
You came just as I was missing someone
ก็กลายเป็นเธอ เธอช่วยชีวิตฉันไว้พอดี
Gor glai bpen tur tur chuay cheewit chun wai por dee
It became you, you saved my life just in time

มีเธอทำอะไรมันก็ดี คือเธอที่คอยปกป้องฉัน
Mee tur tum arai mun gor dee keu tur tee koy bpok bpaung chun
Anything you do is great, it’s you who protects me
กลางคืนกลางวันก็ยิ้มได้ทั้งวัน
Glahng keun glahng wun gor yim dai tung wun
In the middle of the night, in the middle of the day, I’m smiling all the time
เป็นอะไรที่เธอน่ะรู้ทัน เป็นอะไรที่เธอนั้นเข้าใจ
Bpen arai tee tur na roo tun bpen arai tee tur nun kao jai
What happened that you knew? What happened that you understood?
ได้มีเธอแบบนี้ ไม่มีเรื่องใดที่ต้องกลัว
Dai mee tur baep nee mai mee reuang dai tee dtaung glua
Having you like this, there’s nothing I’m afraid of

(*,**,*)

เธอมาได้ทันเวลาพอดี มาได้ตรงเวลาพอดี
Tur mai dai tun welah por dee mah dai dtrong welah por dee
You came at just the right time, you came at exactly the right time
มาทันเวลาที่ฉันคิดถึงสักคน ก็กลายเป็นเธอ
Mah tun welah tee chun kit teung suk kon gor glai bpen tur
You came just as I was missing someone, and it became you

(**)

จริงใจหรือแกล้งให้ไหวหวั่น / Jing Jai Reu Glaeng Hai Wai Wun (Are You Sincere or Teasing Me to Make Me Nervous?)
คนเจ้าชู้ (บีดับบีดู) / Kon Jao Choo (Bee Dup Bee Doo) [Player (Bee Dup Bee Doo)]
มาทันเวลาพอดี / Mah Tun Welah Por Dee (You Came at Just the Right Time)
หนี / Nee (Run Away)
พูดว่ารักในใจ / Poot Wah Ruk Nai Jai (Saying I Love You in My Heart)
รักตัวเองบ้างนะ / Ruk Dtua Eng Bahng Na (Love Yourself)
เวลาใครถาม / Welah Krai Tahm (When Someone Asks) [Your Answer]
หวังใจ (ไว้ให้เธอโสด) / Wung Jai (Wai Hai Tur Soht) [I Hope (You’re Single)] {Hope}
ยิ่งปฏิเสธ ยิ่งรักเธอ / Ying Bpadtiset Ying Ruk Tur (The More I Resist, The More I Love You)

   
All songs tagged Mook Worranit