Meya Nonthawan

All posts tagged Meya Nonthawan

Title: คนที่ไม่ใช่ / Kon Tee Mai Chai (The Wrong Person)
Artist: Meya Nonthawan (เมญ่า นนธวรรณ)
Album: OST สะใภ้กาฝาก / Sapai Gah Fahk
Year: 2017

ฝันเอาไว้ถ้าเธอนั้นเลิกรักเขา มันจะมีสักวันหรือเปล่าที่เราได้รักกัน
Fun ao wai tah tur nun lerk ruk kao mun ja mee sukw unr eu bplao tee rao dai ruk gun
I imagined, if you broke up with her, would there be a day that we’d love each other?
แล้วเมื่อถึงวันที่เธอเลิกกับเขา เธอก็ไปคบใครคนอื่น ที่มันไม่ใช่เรา
Laeo meua teung wunt ee tur lerk gup kao tur gor bpai kop krai kon eun tee mun mai chai rao
But when that day arrived and you broke up with her, you went and dated someone else who wasn’t me

ใกล้แค่ไหน ก็ไกลเกินไป เอื้อมไปไม่เคยจะถึง
Glai kae nai gor glai gern bpai euam bpai mai koey ja teung
However close I get, it’s still too far, I never reach out far enough to reach you
เป็นได้เพียง แค่ใครคนนึง เธอไม่เคยซึ้ง ไม่เคยมีความหมาย
Bpen dai piang kae krai kon neung tur mai oey seung mai koey mee kwahm mai
I’m just one person whom you’ve never been impressed with or seen as meaningful

(*) คนที่ไม่ใช่ จะให้ตายก็คือไม่ใช่ ต่อให้ฉันรักเธอแค่ไหน ก็ไม่อาจจะทำให้ใจเธอเปลี่ยนสักที
Kon tee mai chai ja hai dtai gor keu mai chai dtor hai chun tur kae nai gor mai aht ja tum hai jai tur bplian suk tee
If a person is wrong, even if they died, they’d still be wrong, no matter how much I love you, I’ll never get your heart to change
คนที่ไม่ใช่ ให้เป็นคนสุดท้ายที่มี เธอก็คงไม่เลือกอยู่ดี คงไม่มีวันที่ เรารักกัน
Kon tee mai chai hai bpen kon soot tai tee mee tur gor kong mai leuak yoo dee kong mai mee wun tee rao ruk gun
You wouldn’t choose the wrong person as your final lover, there will probably never be a day that we’ll love each other

ขอได้ไหมให้เธอมองมาสักครั้ง ก็แค่หวังเป็นคนสำคัญอย่างใครที่เธอมี
Kor dai mai hai tur maung mah suk krung gor kae wung bpen kon sumkun yahng krai tee tur mee
Can I ask you to just look at me for once? I just hope to be someone important like the someone you have
แต่สุดท้ายก็คงเป็นได้แค่นี้ คงไม่มีวิธีอะไรให้เธอนั้นหันมา
Dtae soot tai gor kong bpen dai kae nee kong mai mee witee arai hai tur nun hun mah
But in the end, this is all I can be, there’s no way to get you to turn towards me

เป็นแค่ลม ที่ผ่านตัวเธอ และเธอไม่เคยมองเห็น
Bpen kae lom tee pahn dtua tur lae tur mai koey maung hen
I’m just a wind that passes by you, and you never see me
คนสำคัญ ไม่มีวันเป็น เธอไม่เคยเห็น ว่าฉันมีความหมาย
Kon sumkun mai mee wunbpen tur mai koe hen wah chun mee kwahm mai
I’ll never be someone important, you never see me as being meaningful

(*)

ทุ่มเทยิ่งทำให้ไป ก็ยิ่งหล่นหาย พยายามยังไง ก็ไม่มีความสำคัญ
Toom tay ying tum hai bpai gor ying lon hai payayahm yung ngai gor mai mee kwahm sumkun
The more I devote, the more I fall, however I try, I don’t have any importance

(*)

   

คำร้อง อธิคม รอดอ้น
ทำนอง/เรียบเรียง ระวี กังสนารักษ์

Title: มีไหมใครสักคน / Mee Mai Krai Suk Kon (Is There Anyone?)
Artist: Meya Nonthawan (เมญ่า นนธวรรณ)
Album: OST ไฟล้างไฟ / Fai Lahng Fai
Year: 2015

อาจดูเหมือนคนไม่ค่อยแคร์ อาจดูเหมือนคนไร้หัวใจ อาจดูว่าร้ายเกินไป ข้างในจะมีใครรู้
Aht doo meuan kon mai koy care aht doo meuan kon rai hua jai aht doo wah rai gern bpai kahng nai ja mee krai roo
I might seem like I don’t really care, I might seem like a person without a heart, I might seem too bad, who will know me on the inside?

อาจดูเหมือนคนที่แข็งแรง อาจดูไม่เคยยอมแพ้ใคร หากมองให้ลึกลงไป มันไม่ได้เป็นแบบนั้น
Aht doo meuan kon tee kaeng raeng aht doo mai koy yaum pae krai hahk maung hai leuk long bpai mun mai dai bpen baep nun
I might seem like a strong person, I might seem like I never surrender to anyone, but if you look deep down inside, I’m not like that

(*) มันมีแต่ความว้าเหว่ กัดกินใจทุกวัน โหยหาความผูกพัน ที่ตัวฉันไม่ได้จากใคร
Mun mee dtae kwahm wah way gut gin jai took wun hoy hah kwahm pook pun tee dtua chun mai dai jahk krai
I have only loneliness gnawing at my heart every day, crying out for a relationship that I haven’t gotten from anyone

(**) ฉันต้องการเพียงใครสักคน แค่สักคนที่พอเข้าใจ มีบ้างไหม ที่รักกัน ไม่ว่าฉันจะเป็นอย่างไร
Chun dtaung gahn paing krai suk kon kae suk kon tee por kao jai mee bahng mai tee ruk gun mai wah chun ja bpen yahng rai
I only want someone, just someone who understands, is there someone who will love me, no matter how I am?
ฉันต้องการเพียงใครสักคน แค่สักคนก็พอ ไม่รู้มีบ้างไหม
Chun dtaung gahn piang krai suk kon kae suk kon gor por mai roo mee bahng mai
I just want one person, just one person is enough, I don’t know if they exist
หากเป็นตัวเธอที่ใช่ โปรดรักฉันด้วยหัวใจ อย่าทำร้ายให้ฉันต้องเจ็บอีกเลย
Hahk bpen dtua tur tee chai bproht ruk chun duay hua jai yah tum rai hai chund taung jep eek loey
If you’re the one, please love me with your heart, don’t make me hurt anymore

ไม่เคยให้ใครเห็นน้ำตา ไม่ใช่ว่ามันไม่เสียใจ ที่ทำร้ายๆลงไป ก็เจ็บที่เป็นแบบนั้น
Mai koey hai krai hen num dtah mai chai wah mun mai sia jai tee tum rai rai long bpai gor jep tee bpen baep nee
Just because I’ve never let anyone else see my tears doesn’t mean that I’m not sad, it’s painful being hurt like that

(*,**,**)

   
คำร้อง ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง/เรียบเรียง ปรเมศวร์ เหมือนสนิท

Title: อย่าทำให้รักได้ไหม / Yah Tum Hai Ruk Dai Mai (Please Don’t Make Me Love You)
Artist: Meya Nonthawan
Album: OST ทรายสีเพลิง / Sai See Plerng
Year: 2014

เธอก็รู้ว่าเราไม่ควรเจอกัน
Tur gor roo wah rao mai kuan jur gun
You know we shouldn’t meet
ไม่ควรผูกพันมากเกินไป
Mai kuan pook pun mahk gern bpai
We shouldn’t have too close a relationship
เราต่างมีใครแล้วก่อนจะมาพบกัน
Rao dtahng mee krai laeo gaun ja mah pob gun
We both have someone else from before we met

(*) ไม่อยากเป็นคนที่ดูว่าหลายใจ
Mai yahk bpen kon tee doo wah lai jai
I don’t want to be the kind of person who seems promiscuous
อย่าเลยเธออย่าทำให้ใจสั่น
Yah loey tur yah tum hai jai sun
Don’t, don’t make my heart pound
เกลียดตัวเองเวลาที่ใจมันคิดถึง
Gliet dtua eng welah tee jai mun kit teung
I hate myself when my heart thinks of you
ทุกครั้งที่เราจากกัน
Took krung tee rao jahk gun
Every time we’re apart

(**) อย่าทำให้รักได้ไหม เพราะมันยิ่งปวดใจ
Yah tum hai ruk dai mai pror mun ying bpuat jai
Please don’t make me love you, because it’ll break my heart even more
ยิ่งเธอนั้นทำตัวดีเท่าไร
Ying tur nun tum dtua dee tao rai
The more you behave nicely
ยิ่งทำให้หลงรักเธอเกินไป
Ying tum hai long ruk tur gern bpai
The more you make me fall too in love with you
ห่างกันสักพักได้ไหม
Hahng gun suk puk dai mai
Let’s take a break from each other, okay?
ให้หัวใจมันล้างเธอออกไป
Hai hua jai mun lahng tur auk bpai
Let my heart wash you out
เพราะฉันกลัวจะหยุดตัวเองไม่ไหว
Pror chun glua ja yoot dtua eng mai wai
Because I’m afraid I won’t be able to stop myself
ถ้าหากยังคงพบกัน
Tah hahk yung kong pob gun
If we still continue to see each other

เธอคือคนที่ใจของฉันต้องการ
Tur keu kon tee jai kaung chun dtaung gahn
You’re the one my heart wants
ในวันที่มันสายไป มันผิดที่เรานั้นต่างเจอกันช้าไป
Nai wun tee mun sai bpai mun pit tee rao nun dtahng jur gun chah bpai
Now that it’s too late, our fault is that we both met each other too slowly

(*,**,**)