MC-King

All posts tagged MC-King

Title: แอเรีย 51 (Area 51)
Artist: MC-King
Album: [Single]
Year: 2018

(*) แอเรียๆที่ 51 ได้ยินว่าเก็บความลับข้างใน
Area area tee hah sip et dai yin wah gep kwahm lup kahng nai
I hear Area 51 hides secrets inside
ไม่รู้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไร..ทำฉันคิดไปต่างๆนาๆ
Mai roo wah dtaun nee b pen yahng ria tum chun kit bpai dtahng dtahng nah nah
I don’t know how things are right now, it’s making me think all sorts of things
เเอเรียๆที่ 51 ได้ยินว่าเก็บเธอไว้ข้างใน
Area area tee hah sip et dai yin wah gep tur wai kahn gnai
I hear Area 51 is keeping you inside
เพราะว่าเธอสวยเกินไปยังไง..ทำเอาใครต่อใครนั้นต้องละลาย
Pror wah tur suay gern bpai yun gngai tum ao krai dtor krai nun dtaung lalai
Because you’re way too beautiful, you’re making everyone melt

เเละคุณคิดเเบบเดียวกับผมป่ะ..เราไม่ได้อยู่ลำพัง
Lae koon kit baep diao gup pom bpa rao mai dai yoo lumpung
And do you feel the same as me? We’re not alone
ในจักรวาลกว้างไกล..ถ้าคุณยังอยากจะฟัง
Nai jukrawahn gwahng glai tah koon yung yahk ja fung
In this vast universe, if you still want to listen
ไม่ต้องมีหรอกใจศรัทธา..เเค่ลืมตาหากจะทำ
Mai dtaung mee rauk jai suttah kae lum dtah hahk ja tum
There’s no need to believe, just open your eyes if you’re going to
มองไปบนท้องฟ้าเเละลองค้นหาบางสิ่งนั้น
Maung bpai bon taung fah lae laung kon hah bahng sing nun
Look up at the sky and try searching for something

ผมเห็นอะไร..เธอสวยเธอขาวลงมาจากยาน
Pom hen arai tur suay tur kao long mah jahk yahn
I see something, you’re beautiful, you’re white, coming down from a spacecraft

ไม่เหมือนที่ดูในข่าวทำไมน่ะเธอถึงสวยอย่างงั้น
Mai meuan tee doo nai kao tummai na tur teung suay yahng ngun
It’s unlike what I’ve seen in the news, why are you so beautiful?
เธอบอกกับผม..เเค่สามคำ..สามคำ
Tur bauk gup pom kae sahm kum sahm kum
You told me just three words, three words
เเอเรียที่ 51 ถ้าอยากจะเสร็จก็มาล่ะกันน่ะ
Area tee 51 tah yahk ja set gor mah la gun na
Area 51, if you want to finish, then come on

(*)

เธอใช้วิธีข้ามกาลเวลา..เดินทางไปอยู่ที่ใด
Tur chai witee kahm gahn welah dern tahng bpai yoo tee dai
What method did you use to cross time? Where are you traveling to?
เธอไม่ต้องไปหรอกอเมริกา…มาๆๆอยู่ที่ไทย
Tur mai dtaung bpai rauk america mah mah mah yoo tee thai
There’s no need to go to America, come, come, come stay in Thailand
ไหนๆก็มาได้โปรดช่วยพาผมไปไกลๆ
Nai nai gor mah dai bproht chuay pah pom bpai glai glai
Wherever, just come and please take me far away
อยากรู้..อยากเห็น..ได้โปรดเธอช่วยเห็นใจ
Yahk roo yahk hen dai bproht tur chuay hen jai
I want to know, I want to see, please, have sympathy

เพราะว่าเธอนั้นไม่เหมือนใครๆ
Pror wah tur nun mai meuan krai krai
Because you’re unlike anyone else
ไม่เหมือนตอนที่ผมดูไซไฟ
Mai meuan dtaun tee pom doo sci fi
Unlike what I’ve seen in sci-fi
เธอไม่ตาโตเธอไม่หัวใหญ่
Tur mai dtah dtoh tur mai hua yai
You don’t have large eyes, you don’t have a big head
เธอไม่สีเทาเเละเธอไม่กลัวใคร
Tur mai see tao lae tur mai glua krai
You’re not grey, and you’re not scared of anyone
เธอโคตรน่ารักเลย..เเละสวยที่สุดในหมู่ดาว
TUr koht nahruk loey lae suay tee soot nai moo dao
You’re freaking cute, and the most beautiful amongst the stars
ที่เค้าต้องซ่อนเธอไว้ข้างใน..เพราะกลัวว่าใครจะรู้เอา
Tee kao dtaung saun tur wai kahng nai pror glua wah krai ja roo ao
So they must hide you away inside, because they’re scared everyone will know

(*)

ฉันรู้เธอมีอยู่จริง..เธอมากับยานผ่านกาลเวลา
Chun roo tur mee yoo jing tur mah gup yahn pahn gahn welah
I know you exist, you came on a spaceship through time
เมื่อวันที่ยี่สิบเอ็ดกับเพื่อนอีกเจ็ดฉันเห็นกับตา
Meua wun tee yee sip et gup peuan eek jet chun hen gup dtah
On the 21st, I saw it with my own eyes with my seven friends
เธอมาเพื่อทำบางสิ่ง..ที่ยิ่งกว่าใครจะจินตนา
Tur mah peua tum bahgn sing tee ying gwah krai ja jindtanah
You came to do something beyond anyone’s imagination
เเอเรียที่ 51 t
Area tee hah sip et dai yin wah det tur loey dtaung mah
I hear Area 51 is really cool, so you had to come

(*)