Mark Jenmana

All posts tagged Mark Jenmana

Title: ถ้าพระจันทร์ / Tah Prajun (If the Moon)
Artist: Mark Jenmana
Album: [Single]
Year: 2014

ถ้าวันที่เธอเดินหลงทาง ถ้าความอ้างว้างมาทักทาย
Tah wun tee tur dern long tahng tah kwahm ahng wahng mah tuk tai
If you’re lost, if loneliness comes to say hello
แค่เพียงเธอมองมันออกไป จะยังมีใคร ที่เค้าเป็นห่วงเธอ
Kae piang tur maung mun auk bpai ja yung mee krai tee kao bpen huang tur
Just stare it away, you still have someone who’s worried about you

(*) ถ้าวันที่แสงดาวหายไป ถ้าคืนสดใส กลับมืดมน
Tah wun tee saeng dao hai bpai tah keun sot sai glup meut mon
If the stars disappear, if the bright nights end up dimming
อยากให้เธอรู้ว่าบนฟ้า ยังมี ดวงจันทร์เป็นเพื่อนทั้งคน
Yahk hai tur roo wah bon fah yung mee duang jun bpen peuan tung kon
I want you to know that up in the sky, there is still the moon as your friend

(**) ก็ต่อให้ดาวมาเดินทางจากไป ต่อให้ไม่มีใครเดินกลับมา
Gor dtor haidao mah dern tahng jahk bpai dtor hai mai mee krai dern glup mah
Even though stars leave us, even though no one comes back
มีผู้ชายคนนึง ขอสัญญา
Mee poo chai kon neung kor sunyah
There is one man who wants to promise

(***) จะยืนคอยอยู่เป็น พระจันทร์ ที่เฝ้ามองเธอทุกค่ำคืน
Ja yeun koy yoo bpen prajun tee fao maung tur took kum keun
He’ll stand there and be your moon who looks over you every night
สาดส่องจากฟ้าไกล ให้ใจอีกใจ สว่างไสว ทั้งคืน
Saht saung jahk fah glai hai jai eek jai sawahng sawai tung keun
Shining down from far up in the sky, brightening another heart all night
ถ้าวันใดไม่เจอ แสงจันทร์ ไม่ได้แปลว่ามัน หายไป
Tah wun dai mai jur saeng jun mai dai bplae wah mun hai bpai
If one day you don’t find the moonlight, it doesn’t mean that it’s disappeared
ยังอยู่ตรงที่เดิมๆ แค่เพียงแผ่นฟ้า กั้นไว้
Yung yoo dtrong tee derm derm kae piang paen fah gun wai
It’s still in the same place, the sky is just blocking it

(*,**,***)
จะอยู่ตรงที่เดิมๆ คอยเป็นห่วงเธอ ตลอดไป.. ตลอดไป
Ja yoo dtrong tee derm derm koy bpen huang tur dtalaut bpai dtalaut bpai
It’s still in the same place, worrying about you, forever and ever

(***)
จะอยู่ตรงที่เดิมๆ คอยเป็นห่วงเธอ ตลอดไป.. ตลอดไป
Ja yoo dtrong tee derm derm koy bpen huang tur dtalaut bpai dtalaut bpai
It’s still in the same place, worrying about you, forever and ever

จะยืนคอยอยู่เป็น พระจันทร์ ที่เฝ้ามองเธอทุกค่ำคืน
Ja yeun koy yoo bpen prajun tee fao maung tur took kum keun
He’ll stand there and be your moon who looks over you every night
มีผู้ชายคนนึง สัญญา ว่าจะรักเธอ ตลอดไป
Mee poochai kon neung sunyah wah ja ruk tur dtalaut bpai
There’s one man who promises to love you forever

Title: เศษหนึ่งส่วนเหงา / Set Neung Suan Ngao (A Fraction of Loneliness)
Artist: Mark Jenmana
Album: [Single]
Year: 2013

รู้ที่เธอมีน้ำตา รู้เธอคงเหนื่อยและล้า
Roo tee tur mee num dtah roo tur kong neuay lae lah
I know you’re crying, I know you’re exhausted
กับการที่เขาไม่เคยสนใจ
Gup gahn tee kao mai koey son jai
With him never paying attention to you
รักตั้งด้วยการทุ่มเท หารที่เขาไม่เคยแคร์
Ruk dtung duay gahn toom tay hahn tee kao mai koey care
Love is established through devotion, sharing, though he never cared
มันยังคงเหลือใจเท่าไร
Mun yung kong leua jai tao rai
You still have some heart left

(*) ไม่เคยต้องการจะแทนที่ใคร
Mai koey dtaung gahn ja taen tee krai
I never wanted to replace anyone
แค่ได้เป็นใครสักคน ที่พร้อมจะแชร์ความเหงา
Kae dai bpen krai suk kon tee praum ja share kwahm ngao
I can only be someone who’s ready to share the loneliness
ในนาที ที่เธอ ไม่เหลือใคร
Nai nahtee tee tur mai leua krai
When you don’t have anyone left

(**) ทิ้งมาที่ฉัน ความช้ำในใจมากมายที่เธอได้เจอ
Ting mah tee chun kwahm chum nai jai mahk mai tee tur dai jur
Leave the pains in your heart that you’ve found with me
ให้รู้ว่าเธอยิ่งเหงา โลกก็ยิ่งเศร้าไปกับเธอ
Hai roo wah tur ying ngao lohk gor ying sao bpai gup tur
I want you to know that the lonelier you are, the sadder the world gets with you
ช่วยทดฉันเอาไว้ พร้อมกับ คำว่าห่วงใย แค่ขอให้ฉันได้ดูแล
Chuay tot chun ao wai praum gup kum wah huang yai kae kor hai chun dai doo lae
Please repay me with words of concern, just let me take care of you

เธอให้กันได้หรือเปล่า ขอแค่เศษหนึ่งส่วนเหงา
Tur hai gun dai reu bplao kor kae set neung suan ngao
Can you give it to me? I’m just asking for a fraction of your loneliness
จากความผิดหวังที่เธอนั้นมี
Jahk kwahm pit wung tee tur nun mee
From the disappointment you have

รักฉันไม่มีเงื่อนไข พร้อมให้เป็นที่ระบาย
Ruk chun mai mee ngeuan kai praum hai bpen tee rabai
My love has no conditions, I’m ready to release it
เพื่อแลกรอยยิ้มของเธอสักที
Peua laek roy yim kaung tur suk tee
Just for your smile

(*,**)

แค่ทิ้งน้ำตามาลงที่ฉัน ความเจ็บช้ำ
Kae ting num dtah mah long tee chun kwahm jep chum
Just leave your tears with me, your pain
และความปวดร้าวที่เธอได้เจอ
Lae kwahm bpuat rao tee tur dai jur
And the heartache you’ve found
ให้รู้ว่าเธอยิ่งเหงา โลกก็ยิ่งเศร้าไปพร้อมเธอ
Hai roo wah tur ying ngao lohk gor ying sao bpai praum tur
I want you to know that the lonelier you are, the sadder the world gets with you
ช่วยทดฉันเอาไว้ พร้อมกับ คำว่าห่วงใย แค่ขอให้ฉันได้ดูแล
Chuay tot chun ao wai praum gup kum wah huang yai kae kor hai chun dai doo lae
Please repay me with words of concern, just let me take care of you