LowFat

All posts tagged LowFat

Title: สิ่งดีๆ / Sing Dee Dee (Good Things)
Artist: Oat LowFat (Pramote Pathan)
Album: OST ดาวเรือง / Dao Reuang
Year: 2013

แต่ก่อนนั้นไม่เคยเข้าใจ ว่าความรักที่แท้เป็นไง
Dtae gaun nun mai koey kao jai wah kwahm ruk tee tae bpen ngai
Before this, I never understand what true love was like
คิดง่ายง่ายไปวันวัน คิดว่ารักคงเป็นเพียงคิดถึงกัน
Kit ngai ngai bpai wun wun kit wah ruk kong bpen piang kit teung gun
I thought about it casually day by day, I thought love was only missing someone

(*) แต่สุดท้ายก็พบในความจริงที่แตกต่าง
Dtae soot tai gor pob nai kwahm jing tee dtaek dtahng
But finally, I’ve found it’s actually different
ในความหมายเมื่อฉันได้รู้จักเธอ
Nai kwahm mai meua chun dai roo juk tur
In its significance when I got to know you
เพิ่งจะรักใครเป็นเมื่อหัวใจมันมีเธอ
Perng ja ruk krai bpen meua hua jai mun mee tur
Just started loving someone when my heart had you
คนเดียวที่เปลี่ยนฉันไปมากมาย
Kon diao tee bplian chun bpai mahk mai
Alone who changed me so much

(**) เธอทำให้รัก ให้รู้ว่ารักแท้เป็นอย่างไร
Tur tum hai ruk hai roo wah ruk tae bpen yahng rai
You made me love, made me realize what true love was like
เปลี่ยนมุมมองข้างในใจฉันใหม่
Bplian moom maung kahng nai jai chun mai
Changed the point of view inside my heart to something new
ชีวิตฉันเปลี่ยนไปเพราะเธอ
Cheewit chun pblian bpai pror tur
My life changed because of you
เธอขีดทางให้ตัวฉันได้เจอกับรักที่ฉันตามหา
Tur keet tahng hai dtua chun dai jur gup ruk tee chun dtahm hah
You left a trail for me to find the love I’ve been searching for
ตั้งแต่เธอเข้ามาก็พบเจอแต่สิ่งดีดี
Dtung dtae tur kao mah gor pob jur dtae sing dee dee
Since you showed up, I’ve only found good things

หากวันนี้ไม่ได้พบเธอ คำว่ารักก็คงว่างเปล่า
Hahk wun nee mai dai pob tur kum wah ruk gor kong wahng bplao
If I hadn’t met you today, “love” would be an empty word
คงเข้าใจแบบเก่าเก่า ไม่ลึกซึ้งไม่กินใจเหมือนที่เจอ
Kong kao jai baep gao gao mai leuk seung mai gun jai meuan tee jur
I’d probably understand it how I used to; as something not profound, not wary like what I’ve found

(*,**,*,**)

Title: กะทันหัน / Gatun Hun (Immediately)
Artist: LowFat ft. Fymme Bongkot and Ruj Suparuj
Album: Project Love Pill 2
Year: 2013

แปลกแต่จริง สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน
Bplaek dtae jing sing nee mai nah ja gert keun gup chun
It’s strange but true, these things shouldn’t happen to me
มันเป็นรักที่กะทันหันไป
Mun bpen ruk tee gatun hun bpai
It’s love that immediately occurred
แต่จะมองยังไงเธอก็ใช่ คนเดียวที่ฉันรอ
Dtae ja maung yung ngai tur gor chai kon diao tee chun ror
But however I look at it, you’re the one whom I’ve waited for

แปลกแต่จริง บอกฉันซิว่าทุกอย่างไม่ใช่ฝัน
Bplaek dtae jing bauk chun si wah took yahng mai chai fun
It’s strange but true, tell me everything’s not a dream
บอกกับฉันว่าเธอทำได้ยังไง
Bauk gup chun wah tur tum dai yung ngai
Tell me how you can do it?
เปลี่ยนคนที่คอยปิดหัวใจให้รักเธอง่ายดาย
Bplian kon tee koy bpit hua jai hai ruk tur ngao dai
Changing a person who once closed their heart off and making them easily fall in love with you

(*) บอกตรงตรงตั้งแต่วันที่ได้พบเธอ
Bauk dtrong dtrong dtung dtae wun tee dai pob tur
I’m telling you straight, since the day I met you
ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าเธอชื่ออะไร ใจข้างในก็ยอมแพ้
Dtung dtae yung mai roo wah tur cheu arai jai kahng nai gor yaum pae
Even though I didn’t even know your name, inside my heart had given up
แม้เธอไม่เคยบอกว่าเธอคิดกับฉันว่ายังไง
Mae tur mai koey bauk wah tur kit gup chun wah yung ngai
Even though you never told me how you felt about me

(**) เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิด
Bpen krung raek tee mun ruk krai bpai doy mai dtaung kit
It’s the first time that I’ve loved anyone without thinking
เป็นครั้งแรกที่ไม่สนว่ามันจะถูกหรือผิด
Bpen krung raek tee mai son wah mun ja took reu pit
It’s the first time that I haven’t cared if it’s right or wrong
แค่ได้รักเธอต่อไป เพราะทำอย่างไรก็ห้ามใจไว้ไม่ได้
Kae dai ruk tur dtor bpai pror tum yahgn rai gor hahm jai wai mai dai
I can only continue loving you, because no matter what I do, I can’t forbid myself

(***) เป็นครั้งแรกที่มันรักใครไปโดยไม่ต้องคิด
Bpen krung raek tee mun ruk krai bpai doy mai dtaung kit
It’s the first time that I’ve loved anyone without thinking
ไม่สนว่าตอนสุดท้ายผลมันจะถูกหรือผิด
Mai son wah dtaun soot tai pon mun ja took reu pit
I don’t care if in the end things are right or wrong
เธอไม่รู้ไม่เป็นไร (เธอไม่รู้ไม่เป็นไร)
Tur mai roo mai bpen rai (tur mai roo mai bpen rai)
If you dont’ know, it’s okay (if you don’t know, it’s okay)
ขอแค่ให้ใจได้แสดงความจริงข้างในที่ฉันมีต่อเธอ
Kor kae hai jai dai sadaeng kwahm jing kahng nai tee chun mee dtor tur
I just ask for my heart to be able to show the truth inside that I have for you

แปลกแต่จริง สิ่งนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นกับฉัน
Bplaek dtae jing sing nee mai nah ja gert keun gup chun
It’s strange but true, these things shouldn’t happen to me
คงเป็นเพราะฟ้าข้างบนหรือใคร
Kong bpen pror fah kahng bon reu krai
Is it because of heaven up above or someone else
ส่งเธอลงมาเปิดหัวใจให้รักเป็นสักที
Song tur long mah bpert hua jai hai ruk bpen suk tee
Sent you to open my heart and finally be able to love?

(*,**,***,**,***)