Lipta

All posts tagged Lipta

Title: รู้ / Roo (Know)
Artist: Lipta ft. Pingpong (ปิงปอง) Soul After Six
Album: [Single]
Year: 2017

(*) รู้ ฉันรู้ดี อย่าเลย รู้ว่าเธอเปลี่ยนไป
Roo chun roo dee yah loey roo wah tur bplian bpai
I know, I know full well, don’t, I know that you’ve changed
คิดทิ้งไปกับเขา
Kit ting bpai gup kao
And you’re thinking of dumping me for him

รักเพียงแต่เธอ ไม่เคยเหลือใจให้คนอื่น
Ruk piang dtae tur mai koey leua jai hai kon eun
I only love you, I never have any of my heart left for anyone else
คิดเพียงแต่เธอ แต่เธอไม่รู้
Kit piang dtae tur dtae tur mai roo
I only think of you, but you don’t know
หากเธอต้องการเขา ให้เธอจดจำไว้
Hahk tur dtaung gahn kao hai tur jot jum wai
If you need him, I want you to remember
ว่าใครคนหนึ่งที่ยังคงรักเธอหมดใจ
Wah krai kon neung tee yung kong ruk tur mot jai
That there’s someone who still loves you with all of his heart
ที่ไปคงเป็นฉัน ห่างกันก็หวั่นไหว
Tee bpai kong bpen chun hahng gun gor wun wai
I’m probably the one who will go, if we’re separated, I get nervous
อย่าหลอกให้ตายใจ อย่างน้อยฉันก็รู้
Yah lauk hai dtai jai yahng noy chun gor roo
Don’t trick me and devastate me, at least I know

(*)

(**) รู้ ฉันรู้ดี หมดรัก แล้วก็คงจากไป
Roo chun roo dee mot ruk laeo gor kong jahk bpai
I know, I know full well you’ve run out of love for me and are probably leaving
ทิ้งฉันไว้ให้เหงา
Ting chun wai hai ngao
Abandoning me to be lonely

แม้ว่าเวลา จะทำให้ใจใครไกลห่างกัน
Mae wah welah ja tum hai jai krai glai hahng gun
Even tough time will make people’s hearts distant
แม้ว่าคืนวัน จะเวียนหมุนไป
Mae wah keun wun ja wian moon bpai
Even though the days and nights will cycle
ให้เธอได้ฟังไว้ ให้เธอจดจำไว้
Hai tur dai fung wai hai tur jot jum wai
I want you to listen, I want you to remember
ส่วนหนึ่งในดวงใจ คือเธอเท่านั้น
Suan neung nai duang jai keu tur tao nun
The one part in my heart is only you
ห่วงเธอเข้าใจไหม กลับมาอีกได้ไหม
Huang tur kao jai mai glup mah eek dai mai
Do you understand I’m worried about you? Please come back again
ก็ถามเธอไปทั้งที่รู้ ฉันรู้
Gor tahm tur bpai tung tee roo chun roo
I’m asking you, even though I know, I know

(*,**,*,*,**,*,**)

Title: อาย Love you / Ai Love You (Shy to Love You) [I Love You]
Artist: Lipta ft. Olives
Album: [Single]
Year: 2016

เธอมีแฟนไหมฉันนั้นอยากรู้ ฉันแอบดูเธอมาอยู่ตั้งนาน
Tur mee faen mai chun nun yahk roo chun aep doo tur mah yoo dtung nahn
Do you have a boyfriend? I want to know, I’ve been secretly watching you for a long time
ก็ชอบแบบเนี้ย ชอบเธอมากๆ ไม่เคยเจอะใครที่ใช่ขนาดนี้
Gor chaup baep nia chaup tur mahk mahk mai koey jur krai tee chai kanaht nee
I like you like this, I like you so much, I’ve never met anyone who was this perfect

(*) ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาหรือทรงผม ก็เนี่ยแหละตรงสเปคไปทุกอย่าง
Mai wah ja bpen nah dtah reu song pom gor nia lae dtrong sapec bpai took yahng
No matter your look or your hair style, you’re exactly my type in every way
ถ้าหากว่าเธอหัวใจนั้นยังว่าง รักกันเลยดีกว่า
Tah hahk wah tur hua jai nun yung wahng ruk gun loey dee gwah
If your heart is still free, it’s better if we loved each other

(**) [อยากจะบอกเธอว่า] อาย เลิฟ ยู…
(Yahk ja bauk tur wah) I love you
(I want to tell you that) I love you
อายเลิฟยู อายเลิฟยู อาอียา อียา อาอียาอียาอะอา
I love you I love you ah ee ya ee ya ah ee yah ee yah a ah
I love you, I love you, ah-ee-ya ee-ya ah-ee-yah-ee-yah a-ah

(*,**)

ถ้าบอกว่ารัก เธอจะชอบไหม
Tah bauk wah ruk tur ja chaup mai
Would you like it if I told you I loved you?
ก็หวั่นหัวใจ คนมันไม่กล้า
Gor wun hua jai kon mun mai glah
But I’m nervous, I don’t dare
มันอาอีหยะ อาอียาอะอา
Mun ah-ee-ya ah-ee-ya-a-ah
I’m shy-ee-y, shy-ee-ah-ah-y
ได้แต่ะเก็บไว้ ไม่กล้าจะบอกไปก็มันอาย
Dai dtae gep wai mai glah ja bauk bpai gor mun ai
I can only keep it in, I don’t dare tell you, I’m shy

(**,**)

   
Written, Composed and Arranged : Lipta

   
The song is short and simple, but it’s super cute, and I like the play on words between I/shy~ It’s also nice to see Olives are still active! Even if it is a small part and they don’t have screen time in the music video. Hopefully it’s reintroducing them to the spotlight so they gear up for a comeback single. But yes~ Nothing Lipta does can be bad. The dancing in the music video was cute, and even cuter when Lipta did it themselves in the end. They’re such a fun and silly duo with the most charisma since Dan-Beam~

Title: กอดตัวเอง / Gaut Dtua Eng (Hugging Myself)
Artist: Lipta
Album: Lipta
Year: 2005

ฉันตื่นขึ้นมากับโลกใบเก่า บนท้องฟ้า มีแต่เมฆสีเทา
Chun dteun keun mah gup lohk bai gao bon taung fah mee dtae mek see tao
I woke up in the same old world, in a sky that has only grey clouds
มีใครจะสนฉันบ้างหรือเปล่า อยู่ลำพังกอดกับความเศร้า
Mee krai ja son chun b ahng rue bplao yoo lumpung gaut gup kwahm sao
Is there anyone who cares about me? All alone, hugging my sadness
กอดตัวเองเมื่อทุกข์ใจ กอดตัวเองเพราะฉันไม่ มีใคร
Gaut dtua eng meua took jai gaud dtua eng pror chun mai mee krai
Hugging myself when I’m suffering, hugging myself because I don’t have anyone else

กับวันเวลาฤดูที่พ้นผ่าน ความว้าเหว่ ค่อยๆ คืบคลาน
Gup wun welah redoo tee pon pahn kwahm wah way koy koy keup klahn
With the seasons that pass by, the loneliness slowly creeps over me
อ่อนล้าเหลือเกินจะมีใครรู้บ้างหรือเปล่า
Aun lah leau gern ja mee krai roo bahng reu bplao
So weak, is there anyone who knows?
ฉันหนาวซะจน หัวใจฉันปวดร้าว
Chun nao sa jon hua jai chun bpuat rao
I’m so lonely, my heart is breaking
กอดตัวเองเมื่อหนาวใจ กอดตัวเองเพราะฉันไม่ มีใคร
Gaut dtua eng meua nao jai gaut dtua eng pror chun mai mee krai
Hugging myself when I’m cold, hugging myself because I don’t have anyone

(*) คอยปลอบตัวเองอยู่ทุกวัน เมื่อไหร่เค้าคนนั้นจะเข้ามา
Koy bplaup dtua eng yoo took wun meua rai kao kon nun ja kao mah
Comforting myself every day, when will that certain someone show up?
เติมแต่ง ชีวิตให้ดีกว่านี้
Dterm dtaeng cheewit hai dee gwah nee
Making my life better than this
ขอแค่เพียงเค้าเป็นคนดี กอดตัวเองมาหลายปี
Kor kae piang kao bpen kon dee gaut dtua eng mah lai bpee
I just ask that they be a good person, I’ve been hugging myself for many years
อยากให้ใครมากอดฉันเสียที
Yahk hai krai mah gaut chun sia tee
I want someone else to come hug me for once

เปิดวิทยุเสียงเพลงลอยมา แก้ความเหงา ได้เพียงชั่วคราว
Bpert witayoo siang pleng loy mah gae kwahm ngao dai piang chua krao
I turn on the music on the radio, fixing my loneliness only temporarily
อยากมีคนรักที่มั่นคง มาฟังเพลงรักด้วยกันของพี่บอย โกสิยพงษ์
Yahk mee kon ruk tee mun kong mah fung pleng ruk duay gun kaung pee boyd kosiapong
I want someone who’s love is certain to come listen to Boyd Kosiapong’s love songs with me
กอดตัวเองเมื่อเหงาใจ กอดตัวเองเพราะฉันไม่ มีใคร
Gaut dtua eng meua ngao jai gaut dtua eng pror chun mai mee krai
Hugging myself when I’m lonely, hugging myself because I don’t have anyone else

นับวันดอกกุหลาบก็เริ่มจะอับเฉา
Nup wun dauk goolahp gor rerm ja up chao
As the days go by, the roses start to wilt
ความคิดงี่เง่า ว่าจะอยู่คนเดียวเหมือนเก่า
Kwahm kit ngee ngao wah ja yoo kon diao meuan gao
With the stupid thought that I’ll be alone like before
ดูหนังคนเดียวอีกแล้วหรือเรา
Doo nung kon diao eek laeo reu rao
Watching movies alone again, huh?
จะมีใครไหมช่วยพยุงตอนที่ฉันเมา
Ja mee krai mai chuay payoong dtaun tee chun mao
Will there be anyone who will help me when I’m drunk?
กอดตัวเองเมื่อเศร้าใจ
Gaut dtua eng meua sao jai
Hugging myself when I’m sad
กอดตัวเองเพราะฉันไม่มีใคร
Gaut dtua eng pror chun mai mee krai
Hugging myself because I don’t have anyone else

(*)

ถ่ายเทความรักให้กับคนโชคร้ายยิ่งนัก
Tai tay kwahm ruk hai gup kon chohk rai ying nuk
Transfer your love to someone so very unlucky
ทำให้ฉันได้รู้จักกับคำที่เรียกว่าความรัก
Tum hai chun dai roo juk gup kum tee riak wah kwahm ruk
Let me get familiar with the word that they call “love”

   
Lipta’s debut single…what a terrible, emo song haha, I’m glad they got a sense of humor since this

Title: เจ้าอ้วน / Jao Ouan (Fatty)
English Title: “My Babe”
Artist: Lipta (ลิปตา)
Album: ลิปตา (Lipta)
Year: 2005

เธอยังน่ารักอยู่ทุกวัน ตั้งแต่เราเจอกัน
Tur yung naruk yoo took wun dtung dtae rao jur gun
You’re still cute every day, since we met
ไม่เคยเปลี่ยนผันแม้วันเวลา จะผ่านไปสักเพียงไหน
Mai koey bplian pun mae wun welah ja pahn bpai suk piang nai
You’ve never changed, no matter how much time has passed

(*) ก็เธอยังยังเป็นที่หนึ่งในหัวใจ ของฉันในตอนนี้
Tur yung yung bpen tee neung nai hua jai kaung chun nai dtaun nee
You’re still #1 in my heart right now
และวันพรุ่งนี้ก็คงจะเป็นอยู่อย่างนั้น
Lae wun proong nee gor kong ja bpen yoo yahng nun
And tomorrow, things will still be like that

(**) ขอบใจเธอจริงจริงที่วันนี้เธอไม่เปลี่ยนแปลง
Kaup jai tur jing jing tee wun nee tur mai bplian bplaeng
Thank you so much for not changing to this day
แม้โลกนี้จะพลิกแพลง หมุนเร็วและแรงสักเท่าไร
Mae lohk nee ja plik plaeng moon rew lae raeng suk tao rai
No matter how much this world changes and spins fast and strongly

(***) ก็เธอยังเป็นเจ้าอ้วนของฉัน
Gor tur yung bpen jao ouan kaung chun
You’re still my fatty
กี่ปีกี่คืนกี่วันต่อจากนี้และตราบชั่วนิรันดร์
Gee bpee gee keun gee wun dtor jahk nee lae dtrahp chua nirun
For however many years, many nights, many days, from now until forever
จะคอยเรียกเธออยู่อย่างนี้ แม้เวลาจะผ่านมากี่ปี
Ja koy riak tur yoo yahng nee mae welah ja pahn mah gee bpee
I’ll keep calling you this, no matter how many years pass by
ก็เธอยังเป็นเจ้าอ้วน My Baby
Gor tur yung bpen jao ouan my baby
You’re still my fatty, my baby

(*,**,***,***,***)

Title: ไม่เป็นไร / Mai Bpen Rai (It’s Okay)
Artist: Lipta ft. UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2016

เมื่อรักมาถึงวันที่ต้องลา เมื่อรักมาถึงวันที่ต้องจากฉันเอง
Meua ruk mah teung wun tee dtaung lah meua ruk mah teung wun tee dtaung jahk chun eng
When I loved you until the day we had to say good-bye, when I loved you until the day you had to leave me
ไม่เคยคิด ว่าชีวิตต้องเจ็บอย่างนี้
Mai koey kit wah cheewit dtaung jep yahng nee
I never thought that life would hurt like this
เมื่อรักเราก็ทำดีที่สุด แต่ถึงเวลาที่คงต้องหยุด รั้งเธอ เอาไว้
Meua ruk rao gor tum dee tee soot dtae teung welah tee kong dtaung yoot rung tur ao wai
When our love did the best it could, but it’s time to stop holding you back
เพราะเธอเลือกจะจากไป
Pror tur leuak ja jahk bpai
Because you chose to leave

(*) เคยรักกันมากแค่ไหน แต่เมื่อต้องห่างกันไป
Koey ruk gun mahk kae nai dtae meua dtaung hahng gun bpai
However much I used to love you, when we must be separated
สุดท้าย คงต้องปล่อยมือกันไป
Soot tai kong dtaung bploy meu gun bpai
In the end, I must let go of your hand

(**) ถ้าเธอไม่รักกันแล้ว ถ้าเธอต้องการจะไป
Tah tur mai ruk gun laeo tah tur dtaung gahn ja bpai
If you don’t love me anymore, if you want to go
ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะรั้งมันเอาไว้
Mai mee het pon arai tee ja rung mun ao wai
There’s no reason to hold you back
ถ้าเธอไม่รักกันแล้ว ถ้าเธอต้องการจะไป
Tah tur mai ruk gun laeo tah tur dtaung gahn ja bpai
If you don’t love me anymore, if you want to go
ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่ต้องเสียดายเวลาที่เรารักกัน
Gor mai bpen rai mai bpen rai mai dtaung sia dai welah tee rao ruk gun
It’s okay, it’s okay, there’s no need to regret the time we were in love

Yeah, Alright
Yeah, all right
ไม่เป็นไร Baby ถ้าเธอจะไป I know
Mai bpen rai baby tah tur ja bpai I know
It’s okay, baby, if you leave, I know
คิดแต่เกิด Memory เอาไว้ในใจของคุณ
Kit dtae gert memory ao wai nai jai kaung koon
Thinking only creates memories in your heart
ไม่ต้องไปเสียดายเวลา
Mai dtaung bpai sia dai welah
You don’t have to go regretting the time
ไม่ต้องไปเสียหรอกน้ำตา นะหยุดซะ ทราบ
Mai dtaung bpai sia rauk num dtah na yoot sa sahp
There’s no need to waste tears, stop, I know
It’s all good Cupid เล่น Stupic ให้เรารักกัน
It’s all good cupid len stupid hai rao ruk gun
It’s all good, Cupid was playing stupid and made us love each other
ตอนจบมาดึงลูกศรออก แล้วบอกให้เรานั้นแยกกัน
Dtaun jop mah deung look sorn auk laeo bauk hai rao nun yaek gun
In the end, he pulled the arrow out and told us to break up
God damn it แต่ไม่เป็นไรในเมื่อคุณ
God damn it dtae mai bpen rai nai meua koon
God damn it, but it’s okay when you’ve
ตัดสินใจ กับเส้นทางที่เธอจะไป aha
Dtut sin jai gup sen tahng tee tur ja bpai aha
Decided what path you’re going to take, aha

(*,**,*,**)

ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะรั้งเธอเอาไว้
Mai mee het pon arai tee ja rung mun ao wai
There’s no reason to hold you back
ถ้าเธอไม่รักกันแล้ว ถ้าเธอต้องการจะไป
Tah tur mai ruk gun laeo tah tur dtaung gahn ja bpai
If you don’t love me anymore, if you want to go
ก็ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร ไม่ต้องเสียดายเวลาที่เรารักกัน
Gor mai bpen rai mai bpen rai mai dtaung sia dai welah tee rao ruk gun
It’s okay, it’s okay, there’s no need to regret the time we were in love

   
Written, Composed and Arranged : Lipta
Additional rap lyrics : UrboyTJ

Title: ฝืน / Feun (Resist)
Artist: Lipta (ลิปตา)
Album: ลิปตา / Lipta
Year: 2005

คอยห้ามใจทีไรมันก็ยัง ทนไม่ไหว
Koy hahm jai tee rai mun gor yung ton mai wai
Whenever I try to forbid myself, I still can’t take it
ทุกครั้งที่เราใกล้ชิดกัน ฉันเพ้อฝันไปถึงไหน
Took krung tee rao glai chit gun chun pur fun bpai teung nai
Every time we get close, I dream even further

(*) อย่าไปอยู่ใกล้เธอ เตือนหัวใจตัวเอง
Yah bpai yoo glai tur dteuan hua jai dtua eng
“Don’t get too close to her,” I warn my own heart
อย่ามัวฝันถึงเธอ แล้วฉันจะทำได้ไหม
Yah mua fun teung tur laeo chun ja tum dai mai
Don’t dream of her…but can I do it?
อย่าคอยส่งยิ้มให้เธอ เธอคงไม่สนใจฉันสักนิดเลย
Yah koy song yim hai tur tur kong mai son jai chun suk nit loey
Don’t keep smiling at her, she probably doesn’t care about me at all

(**) แล้วฉันจะฝืน ฝืนหัวใจตัวเองได้ไหม
Laeo chun ja feun feun hua jai dtua eng dai mai
But can I resist, resist my own heart?
แล้วฉันจะฝืนความรู้สึกของฉันได้ยังไง
Laeo chun ja feun kwahm roo seuk kaung chun dai yung ngai
How can I resist my own feelings?
ไม่อาจจะฝืนความรักที่มันเอ่อล้น
Mai aht ja feun kwahm ruk tee mun ur lon
I can’t resist such an overbearing love
ฉันนั้นต้องฝืนทนกล้ำกลืน
Chun nun dtaung feun ton glum gleun
I have to resist and endure
อยู่กับความขื่นขม ที่เธอมองว่าฉันไม่มีตัวตน
Yoo gup kwahm keun kom tee tur maung wah chun mai mee dtua dton
Living with the bitterness that you see me as being invisible
ถึงจะยากเย็นเพียงใด ฉันก็คงต้องฝืนต่อไป
Teung ja yahk yen piang dai chun gor kong dtaung feun dtor bpai
No matter how difficult it is, I still have to keep resisting

(*,**)

ถึงจะยากเย็นเพียงใด ต่อให้ฉันต้องทำอย่างไร
Teung ja yahk yen piang dai dtor hai chund taung ton yahng rai
No matter how difficult it is, no matter what I must do
ฉันต้องทำให้ได้ ฉันต้องฝืนหยุดรักเธอ
Chun dtaung tum hai dai chun dtaung feun yoot ruk tur
I have to do it, I have to resist and stop loving you

Title: ไม่คิด / Mai Kit (Didn’t Think)
Artist: Lipta
Album: OST นางสาวทองสร้อย / Nahng Sao Taung Saroy
Year: 2015

ก็ไม่คิดก็ไม่เคยจะฝัน ว่าจะได้เจอเธอคนนั้น
Gor mai kit gor mai koey ja fun wah ja dai jur tur kon nun
I didn’t think, I never dreamed that I’d meet you
และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับฉัน เหมือนเรื่องราวอย่างในนั้น
Lae het gahn tee gern keun gup chun meuan reuang rao yahng nai nun
And the situation that occurred with me is like in those stories

(*) ก็ไม่รู้ว่าเกิดขึ้นตอนไหน
Gor mai roo wah gert keun dtaun nai
I don’t know when it happened
ก็ไม่รู้จะเป็นไงต่อไป ก็ไม่รู้จะจบลงแบบไหน
Gor mai roo ja bpen ngai dtor bpai gor mai roo ja jop long baep nai
I don’t know how it will be, and I don’t know how it’ll end

(**) แต่เราสองนั้นก็ได้มาพบ และเจอกัน
Dtae rao saung nun gor dai mah pob lae jur gun
But we met and found each other
เธอกับฉัน เหมือนว่าฟ้านั้นขีดมาให้พบเจอ
Tur gup chun meuan wah fah nun keet mah hai pob jur
It’s like heaven intended for you and I to meet
และตัวฉัน นั้นก็ยังถามตัวเองอยู่เสมอ
Lae dtua chun nun gor yung tahm dtua eng yoo samur
And I still always ask myself
ว่าเธอคนนี้ จะใช่คนนั้นหรือเปล่า
Wah tur kon nee ja chai kon nun reu bplao
If you are the one

(***) ก็ไม่คิดว่าจะรักคนนี้ ก็ไม่คิดว่าจะรักกับคนแบบนี้
Gor mai kit wah ja ruk kon nee gor mai kit wah ja ruk gup kon baep nee
I never thought I’d love you, I never thought I’d love someone like this
ไม่ใช่แบบที่คิดเลย
Mai chai baep tee kit loey
It’s not like I thought
ก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับ ว่าใช่
Gor mai chai kon tee koey fun ao wai gor mai chai kon tee jai yahk yaum rup wah chai
I’m not a guy who has ever dreamed, I’m not a guy whose heart wants to accept that it’s true
แต่รู้ตัวเองอีกทีก็รักเธอ
Dtae roo dtua eng eek tee gor ruk tur
But I realize myself again that I love you

(*,**,***)

ก็เหมือนกับเส้นผมเล็ก ๆ มักจะบังภูเขา
Gor meuan gup sen pom lek lek muk ja bung poo kao
It’s like tiny hairs trying to conceal a mountain
สิ่งที่สำคัญจริง ๆ อาจจะอยู่ข้าง ๆ เรา
Sing tee sumkun jing jing aht ja yoo kahng kahng rao
The really important things should be inside us
ฉันกับเธอก็เป็นดั่งแสงกับเงา
Chun gup tur gor bpen dung saeng gup ngao
You and I are like light and shadow
ที่อยู่ข้าง ๆ กันแต่ไม่เคยสังเกตเอา
Tee yoo kahng kahng gun dtae mai koey sung get ao
That are beside each other, but never noticing
ก็ไม่เคย คิด คิด คิด ว่าเราจะได้รักกัน
Gor mai koey kit kit kit wah rao ja dai ruk gun
I never thought thought thought we’d love each other
ก็ไม่เคย หวัง หวัง หวัง ว่าเธอจะอยู่ข้างฉัน
Gor mai koey wung wung wung wah tur ja yoo kahng chun
I never hoped hoped hoped that you’d be beside me
ก็ไม่เคย ฝัน ฝัน ฝัน ว่าเธอจะเคียงข้างทุกวัน
Gor mai koey fun fun fun wah tur ja kiang kahng took wun
I never dreamed dreamed dreamed that you’d be at my side every day
เราอาจจะเริ่มต้นร้าย แต่ก็จบด้วยรักกัน
Rao aht ja rerm dton rai dtae gor jop duay ruk gun
We might have had a bad start, but we ended up loving each other

(***)

รักเธอ รักเธอ รักเธอ
Ruk tur ruk tur ruk tur
I love you, I love you, I love you

ก็ไม่ใช่คนที่เคยฝันเอาไว้ ก็ไม่ใช่คนที่ใจอยากยอมรับ ว่าใช่
Gor mai chai kon tee koey fun ao wai gor mai chai kon tee jai yahk yaum rup wah chai
I’m not a guy who has ever dreamed, I’m not a guy whose heart wants to accept that it’s true
แต่รู้ตัวเองอีกทีก็รักเธอ
Dtae roo dtua eng eek tee gor ruk tur
But I realize myself again that I love you

Title: มุม / Moom (Corner)
Artist: LipTWO (Lipta + Two Popetorn)
Album: [Single]
Year: 2015

I can only keep looking at you
But you’ll probably never know
However much I try to keep everything inside my heart
I can only keep looking

(*) However frustrating it is, I never let it out to anyone
I’m afraid you’ll see me as looking too much, I’m afraid you won’t understand

(**) I’m satisfied just being in this corner
Because I know that you don’t feel anything

(***) I just want to think of you, that makes me happy
I just want to think of you from this corner, that’s good enough
I just want to see you every once in a while
But if it’s okay, can I ask for more than this?
Can I ask for more than this?

(*,**,***)

I love you, I don’t know what to do
What must I do to catch your interest?
The more I think, the more I’m moody, the words I want to tell you
Refuse to come out at all
I intend tomorrow, “I’ll tell her and let her know!”
Until then, tonight, I want to
Just dream by myself like this, that’s enough

(***,***)
Can I?

Title: เหงา / Ngao (Lonely)
Artist: Lipta ft. Q Flure
Album: [Single]
Year: 2014

ท่ามกลางผู้คนมากมาย เเต่ว่าฉันก็ยังเหงาใจ
Tahm glahng poo kon mahk mai dtae wah chun gor yung ngao jai
I’m in the middle of a crowd, but I’m still lonely
ดนตรีก็ยังเล่นไป แต่ว่าฉันก็ยังคงเหงาใจ
Don dtree gor yung len bpai dtae wah chun gor yung kong ngao jai
The music is still playing, but I’m still lonely
เหมือนฉันนั้นไม่มีใคร เหมือนใช้ชีวิตลำพังบนโลกใบนี้
Meuan chun nun mai mee krai meuan chai cheewit lumpung bon lohk bai nee
It’s like I don’t have anyone, like I’m spending my life alone on this world
ไม่ทุกข์และก็ไม่สุข แต่ละวันก็แค่ผ่านไป
Mai took lae gor mai sook dtae la wun gor kae pahn bpai
I don’t suffer and I’m not happy, I just get through each day
ชีวิตยังเดินไปได้ แต่ว่ามันไม่มีความหมายใด
Cheewit yung dern bpai dai dtae wah mun mai mee kwahm mai dai
Life still passes by, but it’s meaningless
ไม่รู้อีกนานแค่ไหน ที่ฉันจะได้เริ่มใหม่ซักที
Mai roo eek nahn kae nai tee chun ja dai rerm mai suk tee
I don’t know how much longer until I will be able to finally start over

(*) อาจดูไม่เป็นไร แต่ความจริงข้างใน
Aht doo mai bpen rai dtae kwahm jing kahn gnai
It might seem okay, but the truth inside
จะมีใครบ้างไหมที่จะเข้าใจ
Ja mee krai bahng mai tee ja kao jai
Is there anyone who will understand it?

(**) มันช่างเหงาเหลือเกิน มันอ้างว้างเหลือเกิน
Mun chahng ngao leua gern mun ahng wahng leua gern
It’s so lonely, it’s so empty
มันช่างเหงาเหลือเกิน และคงไม่มีใครเข้าใจ
Mun chahng ngao leua gern lae kong mai mee krai kao jai
It’s so lonely, and no one understands
มีบางไหมซักคน คนที่รักกันจริง
Mee bahng mai suk kon kon tee ruk gun jing
Is there anyone who will really love me?
ฉันยอมมอบทุกสิ่งและจะไม่มีวันทิ้งกัน
Chun yaum maup took sing lae ja mai mee uwn ting gun
I’d give them everything and would never leave them

(*,**,**)

Title: เธอเป็นเธอ / Tur Bpen Tur (You Are You)
Artist: Lipta
Album: [Single]
Year: 2013

ใครคิดว่าตัวเองสวย ใครคิดว่าตัวเองผอม
Krai kit wah dtua eng suay krai kit wah dtua eng paum
Who thinks they’re pretty? Who thinks they’re skinny?
ใครคิดว่าตัวเองดูดี ใครคิดว่าตัวเอง sexy
Krai kit wah dtua eng doo dee krai kit wah dtua eng sexy
Who thinks they look good? Who thinks they’re sexy?
ใครคิดว่าตัวเองดีพร้อม
Krai kit wah dtua eng dee praum
Who thinks they’re good and ready?

ใครคิดว่ามีดีกว่าสวย ใครคิดว่าฉันรวยสมอง
Krai kit wah mee dee gwah suay krai kit wah chun ruay samaung
Who thinks having something is better than being pretty? Who thinks that I’m rich and intelligent?
ใครคิดว่าคนสมัยนี้ สนใจแต่คนหน้าตาดี
Krai kit wah kon samai nee son jai dtae kon nah dtah dee
Who thinks that people nowadays only care about good-looking people?
ฉันไม่เข้าใจเลยขอร้อง
Chun mai kao jai loey kor raung
I don’t understand, I’m begging

(*) ฉันรู้ว่าเธอเหนื่อยล้า ที่ต้องคอยสวยตลอดเวลา
Chun roo wah tur neuay lah tee dtaung koy suay dtalaut welah
I know you’re exhausted with having to be pretty at all times
เธอรู้ไหม ว่าฉันนั้นคิดยังไง
Tur roo mai wah chun nun kit yung ngai
Do you know what I think?

(**) ที่ตัวฉัน รักเธอ ไม่ใช่ว่าเพราะว่าเธอแต่งตัวยังไง
Tee dtua chun ruk tur mai chai wah pror wah tur dtaeng dtua yung ngai
Me loving you isn’t because of however you dress
ไม่ใช่เพราะว่าเธอแต่งหน้ายังไง มันไม่ได้สำคัญที่ตรงนั้น
Mai chai pror wah tur dtaeng nah yung ngai mun mai dai sumkun tee dtrong nun
It’s not because of how you make yourself up, that’s not important
ที่ตัวฉัน รักเธอ เพราะว่าเธอเป็นเธอที่ไม่เหมือนใครๆ
Tee dtua chun ruk tur pror wah tur bpen tur tee mai meuan krai krai
Me loving you is because you are you, you’re unlike everyone else
ฉันไม่อยากให้เธอต้องเปลี่ยนอะไร
Chun mai yahk hai tur dtaung bplian arai
I don’t want you to change anything
เธอทั้งสวยทั้งดีที่สุดแล้ว
Tur tung suay tung dee tee soot laeo
You’re both beautiful and wonderful already

ใครรู้ว่าตัวเองโสด (ยกมือดิ๊)
Krai roo wah dtua eng soht (yok meu di)
Who knows they’re single? (Raise your hands)
ใครที่ต้องการความรัก ใครที่ไม่มีคนมาจีบ
Krai tee dtaung gahn kwahm ruk krai tee mai mee kon mah jeep
Who wants love? Who doesn’t have anyone to flirt with
ไอ้ที่เข้ามาก็น่าถีบ ไม่เห็นจะอยากรู้จัก
Ai tee kao mah gor nah teep mai hen ja yahk roo juk
Kicks away those that come up, it doesn’t seem like you want to get to know them
ใครที่ไม่ต้องการความรัก (เชิดใส่)
Krai tee mai dtaung gahn kwahm ruk (chert sai)
Who doesn’t want love? (stick ’em up)
ใครที่เลือกเองว่าจะโสด (เลือกได้)
Krai tee leuak eng wah ja soht (leuak dai)
Who chose to be single? (you can choose)
เพราะคนที่เข้ามามันไม่ใช่
Pror kon tee kao mah mun mai chai
Because the people who came up weren’t the one
จะคุยกันไปก็คงไม่มีประโยชน์
Ja kooey gun bpai gor kong mai mee bprayot
We could talk to them, but it probably wouldn’t do any good

(*,**)

เธอรู้ไหม ว่าตั้งแต่ครั้งแรกที่ฉันได้เจอเธอ
Tur roo mai wah dtung dtae raek tee chund ai jur tur
Do you know that since the first time I met you
ฉันคิดว่าเธอน่ะ โคตรน่ารักเลยอ่ะ
Chun kit wah tur na koht nahruk loey a
I’ve thought that you were so freaking cute
เธอรู้มั้ย ตอนนั้นอ่ะ เธอไม่ได้แต่งหน้าเลยด้วยซ้ำ
Tur roo mai dtaun nun a tur mai dai dtaeng nah loey duay sum
Do you know, at that moment, you didn’t have any makeup on?
แถมหน้าตาเธอ วันนั้นก็ยังดูคล้ำๆ เลยอ่ะ
Taem nah dtah tur wun nun gor yung doo klum klum loey a
That day, your face still looked dark
ที่ฉันชอบในตัวเธอ มันคือรอยยิ้มของเธอ
Tee chun chaup nai dtua tur mun keu roy yim kaung tur
But what I liked about you was your smile
เวลาเธอยิ้ม มันทำให้โลกนี้สดใสที่สุดเลยอ้ะ
Welah tur yim mun tum hai lohk nee sot sai tee soot loey a
When you smile, it makes this world brighten up

(*)

ที่ตัวฉัน รักเธอ เพราะว่าเธอเป็นเธอที่ไม่เหมือนใครๆ
Tee dtua chun ruk tur pror wah tur bpen tur tee mai meuan krai krai
Me loving you is because you are you, you’re unlike everyone else
ฉันไม่อยากให้เธอต้องเปลี่ยนอะไร
Chun mai yahk hai tur dtaung bplian arai
I don’t want you to change anything
ยังไงเธอน่ารักที่สุดแล้ว
Yung ngai tur naruk tee soot laeo
No matter what, you’re the cutest