Lada R-Siam

All posts tagged Lada R-Siam

Title: แชะ แชะ (อยากเชลฟี่กับเธอ) / Chae Chae (Yahk Selfie Gup Tur [Share Share (I Want a Selfie With You)]
English Title: “#Selfie”
Artist: Lada (R-siam ลาดา อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2015

ก่อนจะกิน ก็ยังไม่วายไม่วาย
Gaun ja gin gor yung mai wai mai wai
Before I eat, without fail, without fail
มือถืออาวุธคู่กายจะยังไง ต้องแชะไว้ก่อน
Meu teu ahwoot koo gai ja yung ngai dtaung chae wai gaun
My cellphone is my weapon of choice, no matter what, I have to share it first
คนมันชอบ แล้วจะให้ทำยังไง
Kon mun chaup laeo ja hai tum yung ngai
People like it, what do you want me to do?
ยิ่งหน้าเป๊ะเมื่อไร ต้องถ่ายไว้ทุกขั้นทุกตอน
Ying nah bpeh meua rai dtaung tai wai took kun took dtaun
Whenever my face is on point, I have to take pictures at every step

(*) ถ่ายคนเดียวมันชักไม่เวิร์คเท่าไร
Tai kon diao mun chuk mai work tao rai
Taking a selfie alone shakes and just doesn’t work
ฟีลเดิมซ้ำมาซ้ำไป อะไรเริ่มไม่เข้าท่า
Feel derm sum mah sum bpai arai rerm mai kao tah
They start to feel the same after a while, everything’s starting to get unsuitable
อยากมีใคร มาแจมด้วยกันสักที
Yahk mee krai mah jaem duay gun suk tee
I want to have someone jam with me for once
ถ่ายกับเพื่อนทั้งปี ไม่ค่อยมีชีวิตชีวา
Tai gup peuan tung bpee mai koy mee cheewit cheewah
Taking pictures with friends all year isn’t really that fun

(**) ขอตัวช่วยหน่อยจะได้มั้ย
Kor dtua chuay noy dai mai
Please help me
ณ จุดนี้คงไม่ใช่ใคร
Na joot nee kong mai chai krai
At this point, it’s not anyone else
เธอนั่นแหละถึงจะถูกใจ
Tur nun lae teung ja took jai
You’ve really pleased me

(***) แชะ แชะ อยากมีรูปกับเธอ อยากเซลฟี่กับเธอ เฮ้ว อยากถ่ายคู่กับเธอ
Share share yahk mee roop gup tur yahk selfie gup tur heo yahk tai koo gup tur
Share, share, I want a picture with you, I want a selfie with you, ohh, I want to pose with you
แชะ แชะ อยากเซลฟี่กับเธอ อยากแก้มชนกับเธอ เฮ้ว ทำหน้าแบ๊วกับเธอ
Share share yahk selfie gup tur yahk gaem chon gup tur heo tum nah baeo gup tur
Share, share, I want to take a selfie with you, I want to mash my cheek against yours, ohh, to make a cutesy-cutesy face with you

ถ่ายรูปเดี่ยว เดี่ยว มันเปลี่ยวอุรา
Tai roop diao diao mun bpliao oorah
Taking pictures alone is so lonely
อยากชวนเธอมา อยู่ข้าง ข้างกัน
Yahk chuan tur mah yoo kahng kahng gun
I want to invite you to be beside me
ฉันคงสุขใจใกล้เธอทุกวัน
Chun kong sook jai glai tur tookw un
I’d be happy to be near you every day
หน้าตาเบิกบาน เท่าจานดาวเทียม
Nah dtah berk bahn tao jahn dao tiam
With a face as happy as a satellite
โลกใบนี้คงเป็นสีชมพู
Lohk bai nee kon gbpen see chompoo
This world would be pink
หัวใจพองฟูมีเธอคู่เคียง
Hua jai paung foo mee tur koo kiang
My heart is swelling having you beside me
จะเก็บรูปเรา เอาไว้ข้างเตียง
Ja gep roop rao ao wai kahng dtiang
I’ll keep our picture beside my bed
โอมเพี้ยง…ให้นอนหลับฝันดี
Ohm piang hai naun lup fun dee
Oh yes, to give myself sweet dreams

นั่งยิ้มคนเดียว เปล่าเปลี่ยวมานาน
Nung yim kon diao bplao bpliao mah nahn
Sitting and smiling alone has been lonely for a long time
รอคนสำคัญ ทุกวันทุกวี่
Ror kon sumkun took wun took wee
Waiting for a special someone every day
ปัดกวาดห้องใจ เอาไว้อย่างดี
Bput gwaht haung jai ao wai yahng dee
Dusting off the chambers of my heart carefully
หวังว่าจะมี เธอนี้เปิดกลอน
Wung wah ja mee tur nee bpert glaun
Hoping that I’ll have you open the latch
ห้ามตัวน่ะได้ ห้ามใจไม่ทัน
Hahm dtua na dai hahm jai mai tun
I can forbid my body, but I couldn’t stop my heart
แอบเอาไปฝัน เวลาเข้านอน
Aep ao bpai fun welah kao naun
I secretly dream when going to sleep
ว่ามีพระเอก เฉกเช่นละคร
Wah mee praek chek chen lakorn
That I have a leading actor from a drama
เข้ามาเว้าวอน ขอเซลฟี่เรา
Kao mah wao waun kor selfie rao
Come and beg to take a selfie with me

(*,**,***,***)

   
คำร้อง/ทำนอง : กำแหง เกรียงไกรธรณี
เรียบเรียง : โป๋ง สุรกิต