L.Gor.Hor

All posts tagged L.Gor.Hor

Title: กอดจูบลูบคลำ / Gaut Joop Loop Klum (Hug, Kiss, Grope)
Artist: L.Gor.Hor (L.กฮ. – Alcohol)
Album: [Single]
Year: 2017

(*) จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยรักใครมาก่อน
Ja bauk hai roo wah chun koey ruk krai mah gaun
I’m letting you know that I once loved someone else before
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยนอนกอดกับใคร
Ja bauk hai roo wah chun koey naun gaut gupkrai
I’m letting you know that I once slept with someone else
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคย คิดถึงใคร
Ja bauk hai roo wah chun koey kit teung krai
I’m letting you know that I once missed someone else

(**) จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยกอดใครมาแล้ว
Ja bauk hai roo wah chun koey gaut krai mah laeo
I’m letting you know that I once hugged someone else
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคยจูบใครมาก่อน
Ja bauk hai roo wah chun koey joop krai mah gaun
I’m letting you know that I once kissed someone else
จะบอกให้รู้ว่าฉันเคย
Ja bauk hai roo wah chun koey
I’m letting you know that I once…

(***) ผิดมากไหมที่ฉัน ไม่ได้เก็บไว้
Pit mahk mai tee chun m ai dai gep wai
Is it such a big deal that I didn’t save myself
ให้เธอใช้เป็นคนแรก
Hai tur chai bpen kon raek
And let you be my first?
ที่เคยกอด ที่หอมแก้ม
Tee koey gaut tee haum gaem
That I’ve hugged before, that I’ve kissed
ที่ฉันเคยทำให้ใคร

Tee chun koey tum hai krai
That I’ve done it with someone else before?
ผิดมากไหมที่พูด ว่ารักที่เคย
Pit mahk mai tee poot wah ruk tee koey
Is it such a big deal that I’ve said “I love you” before?
บอกไปว่าคิดถึงใคร
Bauk bpai wah kit teung krai
I told you that I missed someone
ฉันเคยเจ็บ ฉันใจง่าย
Chun koey jep chun jai ngai
I once hurt, I was weak-hearted
เคยเสียตัวเสียใจ
Koey sia dtua sia jai
I once lost my virginity and my heart

(*,**,***)

Title: 7 นาที / Jet Nahtee (7 Minutes)
Artist: L.Gor.Hor. (L.กฮ. – Alcohol)
Album: [Single]
Year: 2017

(*) เขาหวังแค่ 7 นาที ต้องการแค่เพียงเท่านี้
Kao wung kae jet nahtee dtaung gahn kae piang tao nee
He hopes for just seven minutes, that’s all he wants
เขาไม่ได้รู้สึกดี เขาไม่มีความจริงใจ
Kao mai dai roo seuk dee kao mai mee kwahm jing jai
He isn’t going to make you feel good, he isn’t sincere
เขาเพียงแต่คิดจะหลอก เขาบอกว่าเธอมันง่าย
Kao piang dtae kit ja lauk kao baukw ah tur mun jai
He’s only thinking of deceiving you, he tells you you’re easy
เขาแค่ต้องการสะใจ
Kao kae dtaung gahn sa jai
He just wants to satisfy himself

คุยกันเป็นปีมีความหมายอะไร
Kooey gun bpen bpee mee kwahm mai arai
What meaning does talking for years have?
เขาไม่ต้องการหัวใจ
Kao mai dtaung gahn hua jai
He doesn’t have a heart
เขาบอกคิดถึง เขาคิดถึงอะไร
Kao bauk kit teung kao kit teung arai
He says he misses you; what does he miss?
ถ้าไม่ใช่เรื่องอย่างนั้น
Tah mai chai reuang yahng nun
It’s not what you’re thinking

เขาบอกไม่เคยทำแบบนี้ให้ใคร
Kao bauk mai koey tum baep nee hai krai
He tells you he’s never done this with anyone else before
เธอก็เลยเชื่อใจ
Tur gor loey cheua jai
And you believe him
เขาบอกว่ารัก รักคนนี้จะตาย
Kao bauk wah ruk ruk kon nee ja dtai
He tells you he loves you, loves you to death
แล้วสุดท้ายเป็นไง
Laeo soot tai bpen ngai
And how does it end?

(*,*)

เขาเลยจากไปไม่แคร์
Kao loey jahk bpai mai care
He leaves without caring

(*,*)

เขาเลยจากไปไม่แคร์
Kao loey jahk bpai mai care
He leaves without caring

Title: ข้างหลัง / Kahng Lung (Behind)
Artist: L.Gor.Hor (L กฮ – Alcohol)
Album: [Single]
Year: 2016

เสื้อตัวนั้น กางเกงตัวนั้น ไม่กล้ามอง
Seua dtua nun gahng geng dtua nun mai glah maung
I don’t dare look at that shirt or those pants
มุมห้องนั้น เก้าอี้ตัวนั้น เธอเคยนั่งร้อง
Moom haung nun gao ee dtua nun tur koey nung raung
That corner, that chair where you one sat crying
ร้องเพลงด้วยกัน เรามีกันทุกวัน
Raung pleng duay gun rao mee gun took wun
Singing together, we had each other every day
ในกล่องเก่า ๆ ใบนั้นมันมีอะไร
Nai glaung gao gao bai nun mun mee arai
There’s something in that old box

หนังสือเล่มนั้น รองเท้าคู่นั้น ไม่กล้าใส่
Nung seu lem nun raung tao koo nun mai glah sai
That book, I don’t dare wear those shoes
จะเปิดเพลงนี้ จะฟังเพลงนั้น จะทำอะไร
Ja bpert pleng nee ja fung pleng nun ja tum arai
If I turn on this song, if I listen to that song, whatever I do
เธอคงไม่รู้เลย ว่าฉันเสียใจเท่าไหร่
Tur kong mai roo loey wah chun sia jai tao rai
You probably don’t know how sad I am
อยากจะถามอะไรมากมายเลยเธอ
Yahk ja tahma rai mahk mai loey tur
There’s so much I want to ask you

(*) คนใหม่เขาหอมเธอไหม ก่อนนอน
Kon mai kao haum tur mai gaun nun
Is there a new guy kissing you before you go to bed?
คนใหม่เขาง้อเธอไหม เธองอน
Kon mai kao ngor tur mai tur ngaun
Is there a new guy reconciling with you when you’re pouting?
คนใหม่เขารู้ไหมว่า
Kon mai kao roo mai wah
Does your new guy know that
ก่อนนอนเธอต้องมีคนมาคอยกวนใจ
Gaun nun tur dtaung mee kon mah koy guan jai
Before you sleep, you have to have someone turn you on?
คนใหม่เขารู้ไหมว่าเธอชอบอะไร
Kon mai kao roo mai waht ur chaup arai
Does your new guy know what you like?
เขารู้ไหมว่าเธอกลัวอะไร
Kao roo mai wah tur glua arai
Does he know what you’re afraid of?
เขารู้ไหมว่ามีใครคอยทำให้เธอทุกอย่าง
Kao roo maiw ah mee krai koy tum hai tur took yahng
Does he know that someone has done everything for you?

(*,*,*)

เขารู้ไหมว่ามีใครคอยทำให้เธอทุกอย่าง
Kao roo maiw ah mee krai koy tum hai tur took yahng
Does he know that someone has done everything for you?

   
คำร้อง/ทำนอง: ศรีสกล สมทรง
สังกัด: TMG Record

Title: เสร็จแล้ว / Set Laeo (Finished)
Artist: L.Gor.Hor (วง L.ก.ฮ.- L.Gor.Hor)
Album: [Single]
Year: 2015

พูดจาจ๊ะจ๋าอ่อนหวานอ่อนน้อม
Poot jah ja jah aun wahn aun naum
He spoke sweetly and gently
ไม่ยอมให้ใคร มาทำร้าย เธอได้แน่นอน
Mai yaum hai krai mah tum rai tur dai nae naun
That he absolutely refused to let anyone hurt you

(*) รักเธออย่างโน้น อย่างนี้ อย่างนั้น
Ruk tur yahng nohn yahng nee yahng nun
He loved you like that, like, this, like that
จนเธอต้องยอม ยอมพร้อมไปทุก ๆ อย่าง
Jon tur dtaung yaum yaum praum bpai took took yahng
Until you gave in and agreed to everything
แล้วเป็นไง ไอ้คนที่บอกว่ารัก ที่มันจริงใจเสมอมา
Laeo bpen ngai ai kon tee bauk wah ruk tee mun jing jai samur mah
Now what? This fool who told you they loved you who has always been sincere
เอาแล้วไงล่ะ อีกแล้วไหมล่ะ จะทำไง
Ao laeo ngai la eek laeo mai la ja tum ngai
What does he want now? What more? What should you do?

(**) เสร็จแล้วเขาเคยกอดเธอไหม เสร็จแล้วเขาบอกรักเธอไหม
Set laeo kao koey gaut tur mai set laeo kao bauk ruk tur mai
When you finished having sex, did he ever hug you? When you finished having sex, did he tell you he loved you?
เสร็จแล้วเขาก็หันหลังให้ เจ็บแล้วเธอทำไมไม่จำ
Set laeo kao gor hun lung hai jep laeo tur tummai mai jum
After finishing, he turned his back to you, you were hurt, why don’t you remember?
กี่ครั้งที่ต้องโดนแบบนี้ เสร็จแล้วเขาก็ไม่ใยดี
Gee krung tee dtaung dohn baep nee set laeo kao gor mai yai dee
How many times must you be treated like this? He finishes and has no other relations
เจ็บซ้ำโดนกระทำย่ำยี ทำเหมือนเธอไม่มีหัวใจ
Jep sum dohn gratum yum yee tum meuan tur mai mee hua jai
You’re hurt over and over being ravaged like this, it’s like you don’t have a heart

(*,**,**,**)

Title: ฟันแล้วทิ้งผู้หญิงก็ทำได้ / Fun Laeo Ting Poo Ying Gor Tum Dai (Girls Can Fuck Guys and Throw Them Away Too)
Artist: L.Gor.Hor (วงLกฮ – Alcohol)
Album: [Single]
Year: 2015

ดวงตาใส ๆ หัวใจซื่อ ๆ
Duang dtah sai sai hua jai seu seu
Your eyes are bright, your heart is sincere
เธอน่ะหรือคือคนใจร้าย
Tur na reu keu kon jai rai
Are you really an evil bitch?
มีคนบอกให้ฉัน ว่าเธอนั่นคบไม่ได้
Mee kon bauk hai chun wah tur nun kop mai dai
I’ve had people tell me that I can’t date you
ใครต่อใครก็ต่างห้ามกัน
Krai dtor krai gor dtahng hahm gun
Everyone forbids me from it

(*) หลอกให้รัก ให้ฉันตายใจ
Lauk hai ruk hai chun dtai jai
You tricked me into loving you, you got me to trust you
เพื่อต้องการอะไรบางอย่าง
Peua dtaung gahn arai bahng yahng
Because you needed something
ชอบกินทิ้งขว้าง ใจดวงนี้ไม่มีค่าเลย
Chaup gin ting kwahng jai duang nee mai mee kah loey
You like tasting and tossing aside, this heart has no value

(**) หลอกฟันแล้วทิ้ง ผู้หญิงก็ทำได้
Lauk fun laeo ting poo ying gor tum dai
Girls can fuck guys and throw them away too
พูดมาเถอะไม่อาย ผู้ชายเป็นแค่ของเล่น
Poot mah tur mai ai poo chai bpen kae kaung len
Say it, don’t be shy, guys are just your toys
หน้าตาอย่างเธอ คงทำแต้มได้อีกหลายคน
Nah dtah yahng tur kong tum dtaem dai eek lai kon
A face like yours can score many more guys
ผู้ชายอย่าได้ไปสน อย่าได้เผลอใจไปรักเธอเลย
Poo chai yah dai bpai son yah dai plur jai bpai ruk tur loey
Men, don’t pay attention, don’t carelessly fall in love with this bitch

(*,**,**)

ขอเตือนผู้ชายเอาไว้
Kor dteuan poo chai ao wai
I want to warn other men
อย่าเปลืองเผลอใจไปรักเธอเลย
Yah bpleuan plur jai bpai ruk tur loey
Don’t waste your time loving this bitch

Title: ถุงยาง / Toong Yahng (Condom)
Artist: L.Gor.Hor (Alcohol – L.ก.ฮ)
Album: [Single]
Year: 2014

หมดทางที่จะไป แล้วใช่ไหม
Mot tahng tee ja bpai laeo chai mai
You’re out of ways to go, aren’t you?
และหมดคนที่จะเอา เธอหรือยัง
Lae mot kon tee ja ao tur reu yung
And have you run out of people who will take you yet?
ที่ฉันรู้ว่าเธอคงหมดแรง อย่างนั้นเธอคงไม่กลับหลัง
Tee chun roo wah tur kong mot raeng yahng nun tur kong mai glup lung
I know you’re out of strength and won’t go back
ฉันรู้นิสัยนางมาร อย่างเธอ
Chun roo nisai nahng mahn yahng tur
I know the characteristics of a bitch like you

(*) แต่อย่าเลย ที่ฉันขอบใจ
Dtae yah loey tee chun kaup jai
But don’t, thank you
ที่เธอพลาดไป ฉันรู้ดี
Tee tur plaht bpai chun roo dee
I know full well you screwed up
มาพูดให้ฉันเห็นใจ มาพูดให้ฉันบ้าเอง
Mah poot hai chun hen jai mah poot hai chun bah eng
You come talking to make me take sympathy, you come talking to drive me crazy
เธอพูดให้เห็นความดีของเธอ
Tur poot hai hen kwahm dee kaung tur
You talk to show me how good you are

(**) มาบอกฉันว่าท้องกับฉันคงไม่ไหว ฉันคงรับไม่ได้
Mah bauk chun wah taung gup chun kong mai wai chun kong rup mai dai
You can’t tell me you’re knocked up with my kid, I won’t accept it
เธอไม่ต้องเอาน้ำตามาหลอกกัน
Tur mai dtaung ao num dtah mah lauk gun
You don’t have to bring your tears to trick me
ฝากบอกเขา ฉันได้กับเธอแค่ไม่กี่ครั้ง
Fahk bauk kao chun dai gup tur kae mai gee krung
Tell him we didn’t do it that many times
ทุกครั้งก็สวมถุงยาง เชิญไปรักกันพอ
Took krung gor suam toong yahng chern bpai ruk gun por
And every time I used a condom, so you’re welcome to go and love him
แล้วเชิญเธอหรอยกันให้พอ ฉันบาย ๆ
Laeo chern tur roy gun hai por chun bai bai
And you’re welcome to go and drag each other down, I’m out

(*,**,**)

กอดจูบลูบคลำ / Gaut Joop Loop Klum (Hug, Kiss, Grope)
7 นาที / Jet Nahtee (7 Minutes)
ฟันแล้วทิ้งผู้หญิงก็ทำได้ / Fun Laeo Ting Poo Ying Gor Tum Dai (Girls Can Fuck Guys and Throw Them Away Too)
ข้างหลัง / Kahng Lung (Behind)
เสร็จแล้ว / Set Laeo (Finished)
ถุงยาง / Toong Yahng (Condom)

   
All songs tagged L.Gor.Hor