Klerm

All posts tagged Klerm

Title: ไม่คู่ควร / Mai Koo Kuan (Unsuitable)
Artist: Klerm ft. Bao We R-Siam (เคลิ้ม ft. บ่าววี อาร์ สยาม)
Album: [Single]
Year: 2016

อยากจะรักเธอไปให้นานเท่านาน อยากมีเธอเดินร่วมทาง
Yahk ja ruk tur bpai hai nahn tao nahn yahk mee tur dern ruam tahng
I want to love you as long as possible, I want to have you going through life with me
กอดเก็บเธอไว้อย่างนี้
Gaut gep tur wai yahng nee
Hugging you like this
แต่ก็รู้ตัวเอง ว่าเราไม่ดี ไม่ดีพอ อะไรสักอย่าง มีแต่ความว่างเปล่า
Dtae gor roo dtua eng wah rao mai dee mai dee por arai suk yahng mee dtae kwahm wahng bplao
But I realize that I’m not good, not good enough in anything, I have only emptiness

(*) เส้นทางฉันมันหยุดที่การได้มารักเธอ เส้นทางของเธอ
Sen tahng chun mun yoot tee gahn dai mah ruk tur sen tahng kaung tur
My path stops at having gotten to love you, your path
ยังไกลกว่านั้น คำว่ารัก ไม่สามารถพาเธอไปได้ถึงดั่งฝัน
Yung glai gwah nun kum wah ruk mai sahmarot pah tur bpai dai teung dung fun
Is still going, my love can’t lead you to follow your dreams
อย่าได้เป็นห่วงตัวถ่วงคนนี้
Yah dai bpen huang dtau tuang kon nee
Don’t worry about this hinderance

(**) ฉันมันไม่คู่ควร เธอไม่ควรทิ้งหัวใจ ไว้ที่คนอย่างฉัน
Chun mun mai koo kuan tur mai kuan ting hua jai wai tee kon yahng chn
I’m unsuitable, you shouldn’t throw your heart away on a person like me
ปล่อยมือแล้วไปเถิดหนา ฉันยินดีถ้าเธอ ได้พบเจอคนที่ดีกว่า
Bploy meu laeo bpai turt nah chun yin dee tah tur da pob jur kon tee dee gwah
Let go of my hand and go, I’ll be happy if you find someone better
น้ำตาที่ไหล คือน้ำตา ของความยินดี
Num dtah tee lai keu num dtah kaung kwahm yin dee
The tears that flow are tears of happiness

ดีแค่ไหนที่ในช่วงชีวิตหนึ่ง ได้ดูแลเธอมาครึ่งทาง ได้ส่งเธอถึงฝั่ง
Dee kae nai tee nai chuang cheewit neung dai doo lae tur mah kreung tahng dai song tur teung fung
It was nice that I was able to look after you for half the way for a part of my life, and send you to the other side

(*,**)

หมื่นพันความทุกข์ ถ้าแลกความสุขในชีวิตเธอ
Meun pun kwahm took tah laekkwahm sook nai cheewit tur
If I could exchange my happiness for the tens of thousands of suffering in your life
ฉันพร้อมจะเจอ เพื่อเธอเท่านั้น
Chun praum ja jur peua tur tao nun
I’d be ready to face it, just for you

เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้ ต่อให้รักเจ้ามากเพียงไหน
Bpriap gup pee bpen kae kaun mai dtor hai ruk jao mahk piang nai
Compared with me, I’m just a log, no matter how much I love you
ผุพังไปพึ่งพาก็ได้ไม่นาน เปรียบกับพี่เป็นแค่ขอนไม้
Poo pung bpai peung pah gor dai mai nahn bpriap gup pee bpen kae kaun mai
I’m delapidated and can’t be relied on for too long, compared with me, I’m just a log
เกาะลอยคอให้เพียงข้ามวัน แต่ฝั่งฝันขอเพียงให้เรือพาเจ้าไป
Gor loy kor hai piang kahm wun dtae fung fun kor piang hai reua pah jao bpai
You can cling on to me to float for a day, but I just ask for a boat to take you to the banks of your dreams

(**,**)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง : นราธิป ปานแร่
เรียบเรียง : บรรจง ศิลป์สกุลสุข

Bao We and Klerm make an interesting duet in this song. I like how their styles and voices combine. Though personally I’m not a fan of you’re-too-good-for-me songs, it’s a very classic Thai country scenario. As for the music video, I love Youtube’s 1.5 speed playback option haha (Seriously, who has time to sit through 10 minute music videos?). So some guy gave up a good job to help some girl out, they start dating, and she becomes very rich and successful from that job while the guy’s still struggling, and feeling inadequate next to her rich friends, so he breaks up with her. I don’t know, I personally don’t really feel like it’s your place to decide what’s good or not for another person. If she chose you, then she’s happy with you, count yourself lucky instead of lamenting of how much you hate yourself and throwing away a good thing you’ve managed to receive. I guess, given societal pressures and expectations for guys to be the providers, I can understand his frustration and embarrassment, though.
Regardless, this seems to be a very popular release for Klerm, the music video gaining 1.5 million views in just 4 days~

Title: บอกรักกับตัวเอง / Bauk Ruk Gup Dtua Eng (Saying I Love You to Myself)
English Title: “Sane”
Artist: Klerm
Album: [Single]
Year: 2015

สุดท้าย ฉันก็ต้องอยู่อย่างเดียวดาย
Soot tai chun gor dtaung yoo yahng diao dai
In the end, I must be alone
ไม่เหลือคนที่อ­ยู่ข้างกาย รักแหลกสลาย
Mai leua kon tee yoo kahng gai ruk laek salai
I don’t have anyone left by my side, my love has been destroyed
เหลือแค่เพียงความทรงจำ
Leua kae piang kwahm song jum
All that’s left are the memories
ทุ่มเท ทั้งหัวใจให้กับความรัก
Toom tay tung hua jai hai gup kwahm ruk
Devoting my entire heart to love
ได้รับคืนมาแค่ความช้ำ และก็เจ็บแบบซ้ำๆ
Dai rup keun mah kae kwahm chum lae gor jep baep sum sum
Receiving only pain in return, and hurting repeatedly
อีกกี่ครั้ง กี่คราวแล้วน้ำตา
Eek gee krung gee krao laeo num dtah
Again and again I’m in tears

(*) เงยหน้าขึ้นมองฟ้า ปล่อยน้ำตาหยดลงพื้น
Ngoey nah keun maung fah bploy num dtah yot long peun
I look up at the sky, letting my tears fall to the ground
ให้มันล้างหัวใจที่ได้เจ็บช้ำเพื่อกลับคืน
Hai mun lahng hua jai tee dai jep chum peua glup keun
Letting them wash my heart that has been hurting so it can return
ก้าวเดินได้อีกครั้ง
Gao dern dai eek krung
To moving forward again

(**) บอกกับตัวเองว่ารักสักครั้งได้ไหม ทั้งหมดใจนี้รักตัวเองเท่านั้น
Bauk gup dtua eng wah ruk suk krung dai mai tung mot jai nee ruk dtua eng tao nun
Can I say I love you to myself? This entire heart loves only me
คนไม่รักกันจะทิ้งก็ทิ้งไป
Kon mai ruk gun ja ting gor ting bpai
If people who don’t love me want to abandon me, let them
เจ็บมันก็ดีที่ได้เรียนรู้เอาไว้ ว่าไม่มีใครที่รักตัวเราเท่าตัวเองหรอกหัว­ใจ
Jep mun gor dee tee dai rian roo ao wai wah mai mee krai tee ruk dtua rao tao dtua eng rauk hua jai
The pain is good to teach me that no one loves me as much as myself
สักวันนึงฟ้าคงพาใครสักคน ที่เกิดเป็นคู่เรามาเจอกัน
Suk wun neung fah kong pah krai suk kon tee gert bepn koo rao mah jur gun
Some day, heaven will lead me to meet the someone who was born to be my soulmate

(*,**,**)

ได้ไหม แค่เธอเปิดใจและลองรักตัวเธอเอง สักครั้ง
Dai mai kae tur bpert jai lae laung ruk dtua tur eng suk krung
Please, just open your heart and try loving yourself
สักวันนึงฟ้าคงพาใครสักคน ที่เกิดเป็นคู่เรามาเจอกัน
Suk wun neung fah kong pah krai suk kon tee gert bepn koo rao mah jur gun
Some day, heaven will lead me to meet the someone who was born to be my soulmate

   
เนื้อร้อง​​​​​ ทำนอง ​ณัฐวุฒิ สุริยะมณี
เรียบเรียง บรรจง ศิลป์สกุลสุข

Title: โสดเรื้อรัง / Soht Reua Rung (Perpetually Single)
Artist: Klerm (เคลิ้ม)
Album: [Single]
Year: 2015

Happy new year
Happy new year
ก็ต้องเคลียร์เรื่องรักที่เธอไปอยู่กับเขา
Gor dtaung clear reuang ruk tee tur bpai yoo gup kao
I must clear up the matter of love of you leaving to be with him
ฉันเศร้าจนถึงวัน Valentine
Chun sao jon teung wun valentine
I’m sad until Valentine’s Day
มองคนรอบกายสงกรานต์ใครเขาก็สาดน้ำ
Maung kon raup gai song grahn krai kao gor saht nam
Looking at everyone around me during Songkran, they’re all soaked with water
ดูมันชุ่มช่ำแต่ฉันช้ำที่หัวใจ
Doo mun choom chum dtae chun chum tee hua jai
It seems fun, but I’m heartbroken

(*) ฉันก็ยังไม่เข้าใจ
Chun gor yung mai kao jai
I still don’t understand
ไม่ว่าเทศกาลอะไรก็มีแต่ฉันที่มันว่างเปล่า
Mai wah tet gahn arai gor mee dtae chun tee mun wahng bplao
Regardless of the holiday, there’s only the lonely me
อยู่คนเดียวมันเหงา อยากจะมีใคร
Yoo kon diao mun ngao yahk ja mee krai
Being alone is lonely, I want someone

(**) นอนคิดกังวลคนเดียวอยู่เรื่อยไป จะมีไหมคนที่จริงใจแค่สักคน
Naun kit gung won kon diao yoo reuay bpai ja mee mai kon tee jing jai kae suk kon
Sleeping, thinking, and continuously worrying alone, will there be anyone sincere?
หรือว่าฉันต้องทนโสดอย่างนี้ถึงสิ้นปีอีกแล้ว
Reu wah chun dtaung ton soht yahng nee teung sin bpee eek laeo
Or must I endure the loneliness like this until another New Years?
ลอยกระทงฉันคงจะต้องหลงทาง นอนอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวในหัวใจ
Loy gratong chun kong ja dtaung long tahng naun ahng wahng bplao bpliao nai hua jai
Loy Kratong, I’ll have to get lost, sleeping empty and alone in my heart
จะมีสักคนไหม ช่วยฉันให้ไม่ต้องโสดเรื้อรัง
Ja mee suk kon mai chuay chun hai mai dtaung soht reua rung
Will there be anyone to help me not have to be perpetually single?

(*,**,**)

จะเป็นเธอได้ไหม ช่วยฉันให้ไม่ต้องโสดเรื้อรัง
Ja bpen tur dai mai chuay chun hai mai dtaung soht reua rung
Can it be you? Help me not have to be perpetually single

Title: แค่เงา / Kae Ngao (Just a Shadow)
Artist: Klerm
Album: Klerm
Year: 2010

เคยเข้าใจว่าทุกสิ่ง
Koey kao jai wah took sing
I once understood everything
เคยเข้าใจว่าความจริง
Koey kao jai wah kwahm jing
I once understood the truth
นั้นเธอมีฉันเป็นคนสำคัญในใจ
Nun tur mee chun bpen kon sumkun nai jai
That you had me as an important person in your heart
เลยทุ่มเททุกๆอย่าง
Loey toom tay took took yahng
So I devoted everything
ยอมให้เธอทุกทางหมดตัวหัวใจ
Yaum hai tur took tahng mot dtua hua jai
I gave into you in every way with all my body and soul
แต่สุดท้ายความจริงได้เป็น
Dtae soot tai kwahm jing dai bpen
But in the end, the reality can only be

(*) แค่เงาที่เฝ้าตามเธอ ก็แค่เงา
Kae ngao tee fao dtahm tur gor kae ngao
Just a shadow following you, just a shadow
พึ่งรู้ตัวเองว่าฉันไม่มีตัวตน
Peung roo dtua eng wah chun mai mee dtua dton
I just realized I don’t have a form
และฉันไม่ใช่ตัวจริงในใจของเธอ
Lae chun mai chai dtua jing nai jai kaung tur
And I’m not a real thing in your heart

(**) ไม่เคยคิดว่าตัวเองจะไร้ค่าอย่างนี้
Mai koey kit wah dtua eng ja rai kah yahng nee
I never thought I’d be worthless like this
รักที่เราเคยว่าดีเป็นแค่เงาที่เลือนราง
Ruk tee rao koey wah dee bpen kae ngao tee leuan rahng
The love we once said was good has become just an indistinct shadow
ไม่มีแสงสักวันเงาก็คงจางหาย
Mai mee saeng suk wun ngao gor kong jahng hai
If there’s ever a day with no light, I’ll disappear
ฉันก็หมดความหมาย
Chun gor mot kwahm mai
I’m meaningless

(*,**,**)

หลอกฉันทุ่มเททั้งหัวใจ
Lauk chun toom tay tung hua jai
You deceived me into devoting my entire heart
สุดท้ายฉันก็กลายเป็นเพียงแค่เงา
Soot tai chun gor glai bpen piang kae ngao
In the end, I became just a shadow

Title: รักกันเมื่อยังหายใจ / Ruk Gun Meua Yung Hai Jai (Love Me While I’m Still Breathing)
Artist: Klerm
Album: [Single]
Year: 2014

ตายจากกันไม่รู้วันใด รักกันเมื่อยังหายใจ
Dtai jahk gun mai roo wun dai ruk gun meua yung hai jai
I don’t know when I’ll die, love me while I’m still breathing

จะโกรธไปทำไมกัน หากเธอลองคิดให้ดี ชีวิต ไม่แน่นอน
Ja groht bpai tummai gun hahk tur laung kit hai dee cheewit mai nae naun
Why be angry? If you try to think about it, life is uncertain
อาจไม่มีพรุ่งนี้เช้า ให้เรามาง้อมางอน อีกแล้ว
Aht mai mee proong nee chao hai rao mah ngor mah ngaun eek laeo
We might not have a tomorrow morning for us to reconcile then pout again

(*) นานเท่าไหร่กว่าเราจะรัก ยิ่งเราห่างยิ่งเราทะเลาะ
Nahn tao rai gwah rao ja ruk ying rao hahng ying rao talor
How long will it be until we love each other? The more we’re apart, the more we fight
ยิ่งทำลายเวลาที่เหลือที่เราจะรักกัน
Ying tum lai welah tee leua tee rao ja ruk gun
The more it wastes the time we have left to love each other

(**) ถ้าหากคำว่ารักยังอยู่ อยู่กลางใจ สองเรา
Tah hahk kumw ah ruk yung yoo yoo glahng jai saung rao
If love is still inside our two hearts
โปรดช่วยเอามาใช้ซ่อมความเศร้า เวลาที่เราเสียใจ
Bproht chuay ao mah chai saun kwahm sao welah tee rao sia jai
Please take it and use it to repair the sadness when we’re upset
อย่าให้เพียงชั่ววูบอารมณ์ อย่าให้รักกลับกลาย
Yah hai piang chua woop ahrom yah hai ruk glup glai
Don’t let it be just a passing mood, don’t let our love end up like that
ตายจากกันไม่รู้วันใด รักกันเมื่อยังหายใจ ก่อนที่จะสายเกิน
Dtai jahk gun mai roo wun dai ruk gun meua yung hai jai gaun tee ja sai gern
We don’t know when we’re going to die, love me while I’m still breathing, before it’s too late

(*,**,*,**,**)

Title: Missed Calls (คิดถึงเธอ) / Missed Calls (Kit Teung Tur) [Missed Calls (I Miss You)]
Artist: Klerm
Album: [Single]
Year: 2011

ทำไมไม่รับสาย เธอทำอะไรอยู่
Tummai mai rup sai tur tum arai yoo
Why don’t you pick up? What are you doing?
หรือแกล้งไม่รู้ ปิดเสียงไม่ใส่ใจ
Reu glaeng mai roo bpit siang mai sai jai
Or are you pretending not to know, turning off the sound and not paying attention?
ทำไมไม่รับสาย ตอนนี้เธออยู่ไหน
Tummai mai rup sai dtaun nee tur yoo nai
Why don’t you pick up? Where are you right now?
หรืออยู่กับใครรู้ไหมฉันห่วงเธอ
Reu yoo gup krai roo mai chun huang tur
Or are you with someone else? Do you know I worry about you?

(*) หรือเธอติดธุระ
Reu tur dtit toora
Or are you busy with work?
บอกกับฉันแค่เพียงให้รู้สักคำ
Bauk gup chun kae piang hai roo suk kum
Just tell me one word so I can know
เหมือนที่เคยทำ ได้ไหม
Meuan tee koey tum dai mai
Like you used to do, please?

(**) ได้ยินบ้างไหม one missed call
Dai yin bahng mai one missed call
Do you hear? One missed call
ฉันรอให้เธอกดรับ
Chun ror hai tur got rup
I’m waiting for you to answer
two missed call เริ่มรออย่างใจหาย
Two missed call rerm ror yahng jai hai
Two missed calls, I’m beginning to wait anxiously
ต่อตรงจากใจไปหาเธอ
Dtor dtrong jahk jai bpai hah tur
Resisting my heart to go searching for you
miss you ฉันคิดถึงเธอ
Miss you chun kit teung tur
Miss you, I miss you
missed call รอรักอยู่
Missed call ror ruk yoo
Missed call, waiting to love you

(*,**,**)

ต่อตรงจากใจไปหาเธอ
Dtor dtrong jahk jai bpai hah tur
Resisting my heart to go searching for you
miss you ฉันคิดถึงเธอ
Miss you chun kit teung tur
Miss you, I miss you
missed call รอรักอยู่
Missed call ror ruk yoo
Missed call, waiting to love you

Title: หยดน้ำที่เคลื่อนไหว / Yot Num Tee Kleuan Wai (The Tears that Flow)
Artist: Klerm
Album: [Single]
Year: 2013

ยังคงยืนตรงนี้ ขาไม่มีเรี่ยวแรงเคลื่อนไหว
Yung kong yeun dtrong nee kah mai mee riao raeng kleuan wai
I’m still standing right here, my legs don’t have the strength to move
ภาพที่เธอเดินจากกันไปยังคงมองเห็น
Pahp tee tur dern jahk gun bpai yung kong maung hen
I can still see the image of you walking away
ขอโทษเธอบอกฉัน ขอให้ยอมรับสิ่งที่เป็น
Kor toht tur bauk chun kor hai yaum rup sing tee bpen
You told me you were sorry, that you hoped I could accept how things are
พูดง่ายแต่มันยากเย็นเกินทำใจไหว
Poot ngai dtae mun yahk yen gern tum jai wai
It’s easy to say, but so hard to accept

(*) ก้าวขาไม่ออก ควบคุมไม่ได้จริง ๆ
Gao kah mai auk kuap koom mai dai jing jing
My legs can’t move, I really can’t control them
คนที่โดนทิ้งวันนี้ ตอนนี้มันตายทั้งเป็น
Kon tee dohn ting wun nee dtaun nee mun dtai tung bpen
The person who was dumped today right now is completely dead

(**) สิ่งเดียวที่ยังเคลื่อนไหวตอนนี้ได้คือน้ำตา
Sing diao tee yung kleuan wai dtaun nee dai keu num dtah
The only thing that can still move right now are my tears
ไหลร่วงหล่นมาช้า ๆ มาอาบหัวใจ ละลายความแข็งแรง
Lai ruang lon mah chah chah mah ahp hua jai la lai kwahm kaeng raeng
Flowing slowly, washing my heart, melting my strength
อยากเอื้อมมือฉุดดึงเธอไว้ แต่ฉันไม่มีเรี่ยวแรง
Yahk euam meu choot deung tur wai dtae chun mai mee riao rang
I want to grab you and pull you back, but I don’t have the strength
ทำได้แค่เพียงยิ้มเพื่อแสดงว่าไม่เป็นไร …ทั้งน้ำตา
Tum dai kae piang yim peua sadaeng wah mai bpen rai tung num dtah
I can only smile through the tears to show that I’m okay

ทำอย่างไรจากนี้ เมื่อไม่มีเธออยู่ข้างฉัน
Tum yahng rai jahk nee meua mai mee tur yoo kahng chun
What do I do now that you’re not by my side?
เหมือนทุกวันนับต่อจากนี้ไม่มีความหมาย
Meuan took wun nup dtor jahk nee mai mee kwahm mai
It’s like every day from now on is meaningless
ขอโทษเธอบอกฉัน ขอให้ยอมรับและเข้าใจ
Kor toht tur bauk chun kor hai yaum rup sing tee bpen
You told me you were sorry, that you hoped I could accept how things are
ถ้อยคำพูดดูง่ายดายแต่สุดเจ็บช้ำ
Toy kum poot doo ngai dai dtae soot jep chum
The words you say seem so easy, but it hurts so much

(*,**,*,**)

อยากเอื้อมมือฉุดดึงเธอไว้ แต่ฉันไม่มีเรี่ยวแรง
Yahk euam meu choot deung tur wai dtae chun mai mee riao rang
I want to grab you and pull you back, but I don’t have the strength
ทำได้แค่เพียงยิ้มเพื่อแสดงว่าไม่เป็นไร …ทั้งน้ำตา
Tum dai kae piang yim peua sadaeng wah mai bpen rai tung num dtah
I can only smile through the tears to show that I’m okay

Title: ภาวะจำยอม / Pahwa Jumyaum (Reluctant Situation)
Artist: Klerm
Album: [Single]
Year: 2013

ความรักที่มันหมดลงแต่ทนฝืนอยู่
Kwahm ruk tee mun mot long dtae ton feun yoo
Our love is gradually disappearing, but we endure it
ไม่บอกก็รู้ว่าเธออึดอัดมากเท่าไร
Mai bauk gor roo wah tur eut ut mahk tao rai
You don’t say it, but I know how frustrated you are
แค่คำว่าความถูกต้องคำเดียวใช่ไหม
Kae kum wah kwahm took dtaung kum diao chai mai
Integrity is the only thing, isn’t it?
ที่ขังตัวเธอไว้ทั้งที่ใจไม่มีเหลือ
Tee kung dtua tur wai tung te ejai mai mee leua
That’s confining you, even though you don’t have any feelings left

(*) ถ้าหัวใจเธอหมดไปแล้ว
Tah hua jai tur mot pai laeo
If you’re not in love with me anymore
เพื่ออะไรจะอยู่ตรงนี้
Peua arai ja yoo dtrong nee
What are you staying here for?
ไปเถอะคนดี คนๆ นี้จะทำเพื่อเธอ
Pai tur kon dee kon kon nee tum peua tur
Go on, sweetheart, this person will do it for you

(**) ให้คนที่ผิดมันเป็นฉัน
Hai kon tee pit mun pen chun
Let the person at fault be me
และคนที่ทิ้งเธอคือฉันเอง
Lae kon tee ting tur keu chun eng
And the person who’s leaving you is me
ไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรง
Mai dtaung glua mai dtaung greng
There’s no need to be afraid, you don’t have to be courteous
หากใครถามก็บอกเค้าไป
Hahk krai tahm gor bauk kao pai
If anyone asks, tell them
บทผู้ร้ายส่งมาให้ฉัน
Bot poo rai song mah hai chun
Send me my criminal lesson
สิ่งสุดท้ายฉันทำเพื่อเธอ แม้เจ็บแทบตาย
Sing soot tai chun tum peua tur mae jep taep dtai
Up to the final thing, I’ve done everything for you, though I’ve hurt to death
ให้เธอเดินจากไป ทิ้งความจริงไว้ที่ฉัน
Hai tur dern jahk pai ting kwahm jing wai tee chun
Leave me, abandon my sincerity

จับมือที่เย็นสบตาที่ดูไร้แวว
Jup meu tee yen sob dtah tee doo rai waeo
Holding your hand is cold, looking into your eyes, they have no sparkle
มันจบไปแล้ว แค่รอให้เธอจากฉันไป
Mun job pai laeo kae ror hai tur jahk chun pai
It’s over, I’m just waiting for you to leave me
แค่คำว่าความถูกต้องคำเดียวใช่ไหม
Kae kum wah kwahm took dtaung kum diao chai mai
Integrity is the only thing, isn’t it?
ที่ขังตัวเธอไว้ทั้งที่ใจไม่มีเหลือ
Tee kung dtua tur wai tung te ejai mai mee leua
That’s confining you, even though you don’t have any feelings left

(*,**,**,**)

ให้เธอเดินจากไป ฉันขอเป็นคนผิดเอง
Hai tur dern jahk pai chun kor pen kon pit eng
Leave me, I want to be the one at fault

Title: ไม่เคยลืม / Mai Koey Leum (I’ll Never Forget)
Artist: Klerm
Album: Klerm
Year: 2010

ใหม่ๆ ฉันดีกับเธอใช่ไหม
Mai mai chai dee gup tur chai mai
Over and over again I’m good to you, right?
ไม่ใช่แค่คนเคยๆ
Mai chai kae kon koey koey
I’m not just a usual guy
ไม่มีที่เราต้องไกลกันเลย
Mai mee tee rao dtaung glai gun loey
There’s nothing we must keep separate from each other
ให้เธอทุกอย่าง เสมอ
Hai tur took yahng samur
I always give you everything

อยู่ๆ นานไปฉันคงไม่รู้
Yoo yoo nahn pai chun kong mai roo
All the sudden, I probably didn’t realize it for a long time
ฉันคงจะลืมมันไป
Chun kong ja leum mun pai
I’ll probably forget it
อาจทำให้เธอเสียใจคนดี
Aht tum hai tur sia jai kon dee
I might hurt you, sweetheart
ไม่ค่อยมาเจอ ต้องทำให้เธอรอแล้ว
Mai koy mah jur dtaung tum hai tur ror laeo
I don’t really come to see you, making you wait
รอความรัก รักที่มีจากฉัน
Ror kwahm ruk ruk tee mee jahk chun
Waiting for the love, my love from me

(*) อาจไม่หวาน ไม่ซึ้งเหมือนเก่า
Aht mai wahn mai seung meuan gao
I might not be as sweet or touching as before
ไม่ได้แปลว่าเราจะเปลี่ยน
Mai dai plae wah rao ja plian
That doesn’t mean that we’re changing
รัก รักเธอยังคงเหมือนเคย
Ruk ruk tur yung kong meuan koey
Love, I love you still the same

(**) อาจจะเฉยบางครั้ง ที่รักอย่ากังกล
Aht ja choey bahng krung tee ruk yah gung won
Sometimes I might be quiet, but don’t worry, darling
เพียงแค่อารมณ์ที่ฉันคงเหนื่อย
Piang kae ahrom tee chun kong neuay
I’m just in a bad mood, I’m probably tired
มีกันแค่สองคน ฉันไม่เคยลืม
Mee gun kae saung kon chun mai koey leum
I only care about the two of us, I’ll never forget

(*,**,*,**)

Title: ใจเธอรู้ดี / Jai Tur Roo Dee (Your Heart Knows Full Well)
Artist: Klerm (เคลิ้ม)
Album: [Single]
Year: 2012

ถามฉันแล้วได้อะไรขึ้นมา
Tahm chun laeo dai arai keun mah
You asked me and what did you get?
สายตาบวกกับน้ำเสียงที่เธอถามฉัน
Sai dtah buak gup num siang tee tur tahm chun
The look in your eyes and the tone of your voice as you asked me
ก็พอรู้เธอคิดอะไร
Gor por roo tur kit arai
It’s enough to know what you’re thinking

คบหรือว่าเลิกให้ฉันพูดมา
Kob reu wah lerk hai chun poot mah
Are we dating or broken up, you want me to say it
พูดไปก็เปลืองเวลา
Poot pai gor pleuang welah
Speaking is a waste of time
เมื่อความเป็นจริงไม่ใช่ฉันที่กำหนดเลย
Meua kwahm pen jing mai chai chun tee gum not loey
When the reality isn’t mine to determine

(*) เพราะทุกสิ่งคือเธอที่เป็นคนเลือก ว่าจากนี้จะเป็นเช่นไร
Pror took sing keu tur tee pen kon leuak wah jahk nee ja pen chen rai
Because everything is yours to decide how things will be from now on
รู้ดีอยู่ในใจเธอเองทุกอย่าง ว่าคนที่มันหมดใจมันไม่ใช่ฉัน
Roo dee yoo nai jai tur eng took yahng wah kon tee mun mot jai mun mai chai chun
You know everything full well in your heart that the person who is out of feelings isn’t me

เมื่อเธอเลือกแล้วก็อย่ามาถาม ให้ใจฉันช้ำไปกว่านี้เลย
Meua tur leuak laeo gor yah mah tahm hai jai chun chum pai gwah nee loey
When you’ve already chosen, don’t come asking me, making my heart hurt any more than this
ไม่ต้องเอ่ยอะไร ก็เจ็บเกินพอแล้วในตอนนี้
Mai dtaung oey arai gor jep gern por laeo nai dtaun nee
There’s no need to ask anything, it hurts more than enough already
เธอควรจะถามตัวเองดีไหม คำตอบ นั้นในใจเธอรู้ดี
Tur kuan ja tahm dtua eng dee mai kum dtaup nun nai jai tur roo dee
Shouldn’t you be asking yourself? You know full well the answer in your heart
ถ้ามันเหนื่อยเต็มทีก็จากฉันไป ได้โปรดอย่ามาทำร้ายด้วยคำถามเลย
Tah mun neuay dtem tee gor jahk chun pai dai proht yah mah tum rai duay kum tahm loey
If you’re sick of it, leave me, please don’t come hurting me with these questions

(*,**,**)

คำตอบไม่มีความหมาย…อยากไปก็ไปเลย
Kum dtaup mai mee kwahm mai…yahk pai gor pai loey
The answer is meaningless…If you want to leave, leave