Kamikaze Groups

All posts tagged Kamikaze Groups

Title: รักสามเรา / Ruk Sahm Rao (Our Love Triangle)
English title: “Trilogy”
Artist: Knom Jean / WAii / Gavin 3.2.1
Album: [New Single]
Year: 2011

พูดจาไม่ออก
Poot jah mai auk
I can’t speak it out loud
ก็บอกตัวเองทุกวัน นั่นมันเพื่อนเรา
Gor bauk dtua eng took wun nun mun peuan rao
But I tell myself every day that this is my friend
เพื่อนกันดูออก
Peuan gun doo auk
Friends can tell
ว่าเธอกำลังรักเขา ที่เราให้ใจ
Wah tur gumlung ruk kao tee rao hai jai
That you’re in love with him, the one whom I’ve given my heart

ฉันยืนข้างเธอ ส่วนเธอก็ยืนข้างฉัน
Chun yeun kahng tur suan tur gor yeun kahng chun
I’m standing at your side, as you’re standing at mine
ฉันเลยสองใจ
Chun loey saung jai
I have feelings for two girls
เลือกใครสักคน อีกคนก็ไม่เหลือใคร
Leuak krai suk kon eek kon gor mai leua krai
If I choose one, the other won’t have anyone left
ฝืนใจไม่ลง
Feun jai mai long
I can’t force myself to do it

(*)เธอกับฉัน
Tur gup chun
You and I
ฉันกับเขา
Chun gup kao
Me and her
เธอกับเขา
Tur gup kao
You and him
เราจะรักกันอย่างไร
Rao ja ruk gun yahng rai
How will we love each other?

(**)เจ็บกันพอหรือยัง เมื่อไหร่จะพังสักที
Jep gun por reu yung meua rai ja pung suk tee
Is the pain enough yet? When will it collapse?
ต่างคนต่างรู้ดี ไม่มีทางเหมือนเดิม
Dtahng kon dtahng roo dee mai mee tahng meuan derm
We all know full well there’s no way things can be the same
ยิ่งเจอะกันทุกวัน ยิ่งกดดันเหลือเกิน
Ying jur gun took wun ying god dun leua gern
The more we see each other every day, the more it’s too pressing
ยิ่งต้องมาเผชิญ หน้ากันยิ่งช้ำใจ
Ying dtaung mah pachern nah gun ying chum jai
The more I have to face it, the more we’ll hurt each other
ปล่อยฉันไว้ดีกว่า
Ploy chun wai dee gwah
Letting me go is better

เหลือทางสองทาง ให้เราต่างต้องเลือกเดิน
Leua tahng saung tahng hai rao dtahng dtaung leuak dern
There’s two roads left that we must choose which to follow
เลือกตัดสินใจ
Leuak dtut sin jai
Making a decision
เรื่องเราสามคน ไม่ว่าลงเอยเช่นไร
Reuang rao sahm kon mai wah long oey chen rai
The story of the three of us, regardless how it ends
เสียใจเท่ากัน
Sia jai tao gun
Any ending will be equally sad

(*,**)

Who would understand like me?
ที่มันต้องเจ็บเพราะในใจมัน Guilty
Tee mun daung jep pror nai jai mun guilty
That I must hurt because my heart is guilty
Every little story has to end, don’t you see
อยากมีทางสักทางที่มันจะlet me free
Yahk mee tahng suk tahng tee mun ja let me free
I want to have a way that will let me be free
หนึ่งคนเป็นมากกว่าเข้าใจ หนึ่งคนเป็นมากกว่ารัก
Neung kon pen mahk gwah kao jai neung kon pen mahk gwah ruk
One person is more than understanding, one is more than love
แต่ถ้าต้องเลือกสักคน มันยากที่จะตัด
Dtae tah dtaung leuak suk kon mun yahk tee je dtut
But if I have to choose just one, it’ll be difficult to cut the other off
เรื่องนี้มันComplicated เลยพูดได้แค่ not yet
Reuang nee mun complicated loey poot dai kae not yet
This issue is complicated, I can only say “not yet”
ถึงไม่ใช่ทางที่มันถูก แต่ฉันไม่อยากทำใครต้องเจ็บ
Teung mai chai tahng tee mun took dtae chun mai yahk tum krai dtaung jep
Though it’s not the correct path, I don’t want to hurt anyone

(**)
ยิ่งเจอะกันทุกวัน ยิ่งกดดันเหลือเกิน
Ying jur gun took wun ying god dun leua gern
The more we see each other every day, the more it’s too pressing
ยิ่งต้องมาเผชิญ หน้ากันยิ่งช้ำใจ
Ying dtaung mah pachern nah gun ying chum jai
The more I have to face it, the more we’ll hurt each other
ให้เจ็บแค่ฉันดีกว่า
Hai jep kae chun dee gwah
Hurting only myself is better

Title: เพื่อนที่เธอไม่รู้ใจ / Peuan Tee Tur Mai Roo Jai (The Friend You Don’t Really Understand)
English Title: “Like a Maze”
Artist: Tomo + Kaew
Album: LOVEเว่อร์ project (LOVEr)
Year: 2011

ก็สมมติน่ะ ถ้าเธอไม่ใช่เธอ
Gor summmoot na tah tur mai chai tur
Suppose if you weren’t you
แล้วสมมติอ่ะ ถ้าฉันไม่ใช่ฉัน
Laeo summoot a tah chun mai chai chun
And suppose if I wasn’t me
ถ้าความจริงเราไม่ใช่เพื่อนกันอย่างนั้น
Tah kwahm jing rao mai chai peuan gan yahng nun
If in reality we weren’t friends like this
อ่ะฉันคงเปิดใจ
A chun kong perd jai
I might open my heart

ถ้าสมมติน่ะ บอกเธอได้ทุกอย่าง
Tah summoot na bauk tur dai took yahng
If supposing I could tell you everything
ถ้าสมมติอ่ะ เกิดฉันพูดว่ารัก
Tah summoot ah gerd chun poot wah ruk
If supposing I happened to say I love you
แล้วบังเอิญเธอแสดงท่าทีแอบกั๊ก
Laeo bung ern tur sadaeng tah tee aeb guk
And by chance you acted nonchalant
ให้ฉันทำอย่างไง
Hai chun tum yahng ngai
What should I do?

(*)คิดหนัก… กลัวจะดูไม่ดี
Kit nuk glua ja doo mai doo
Thinking about it…I’m afraid it wouldn’t look good
คิดหนัก… กลัวจะเดินหลงทาง
Kit nuk glua ja dern long tahng
Thinking about it…I’m afraid that I’d lose you
คิดหนัก… กลัวว่าเธอไม่รัก
Kit nuk glua wah tur mai ruk
Thinking about it…I’m afraid that you don’t love me

(**)แอบมีเธออย่างงี้… ก็ดีละ
Aep mee tur yahng ngee gor dee la
Secretly having you like this…is fine
แอบมีเธอเอาไว้… แค่ในใจ
Aep mee tur ao wai kae nai jai
Secretly keeping you…only in my heart
หากว่าเธอรู้ตัว… ก็กลัวว่าเธอนั้นจะเปลี่ยนไป
Hahk wah tur roo dtua gor glua wah tur nun ja plian pai
If you were aware…I’m afraid that things with you would change
ไม่เหมือนเดิม
Mai meuan derm
Things would be different
แอบมีเธออย่างงี้… ก็ดีละ
Aep mee tur yahng ngee gor dee la
Secretly having you like this…is fine
แค่เก็บเธอในฝัน… เรื่อยๆไป
Kae gep tur nai fun reuay reuay pai
Just keeping you in my dreams…forever
อยู่ใกล้เธอทุกวัน… เป็นเพื่อนที่เธอไม่รู้ใจ
Yoo glai tur took wun pen peuan tee tur mai roo jai
Being close to you every day…as the friend you don’t really understand
ไม่เห็นเป็นไรเลย
Mai hen pen rai loey
I don’t see anything wrong with that

ถ้าสมมติอ่ะ เกิดเธอไปชอบใคร…
Tah summoot a gert tur pai chaup krai
If supposing you happened to like someone else…
แล้วสมมติอ่ะ แอบหวงเธอได้มั๊ย
Laeo summoot a aep huang tur dai mai
And supposing I was secretly jealous of you?
งั้นถ้าเกิดเก็บอาการรักเธอไม่ไหว
Ngun tah gert gep ahgahn ruk tur mai wai
If I happened to not be able to suppress my love for you
ก็เข้าใจหน่อยเธอ
Gor kao jai noy tur
Please understand

(*,**)

Every single minute, girl, I wanna be witcha

Much more than friends, can you get the picture
?
I gotchu on my mind like 24/7
My time with you feels like I’m in heaven

What way to say, you should make that move

Walk step and step can we get that groove?

It’s our friendship, boo, that I don’t wanna lose

Either way, you’re the chick I choose

(**,**)

Title: เพื่อนกัน…ฉันรักเธอ / Peuan Gun…Chun Ruk Tur (Friends…I Love You)
Artist: Kamikaze
Album: Friendship Never Ends
Year: 2008

ถ้าวันนึงเกิดเพื่อนคนนึง แอบไปคิดถึงเธอ
taa wan neung gert peuan kon neung aep bpai kit teung ter
If one day it happened that a friend secretly missed you
จะแปลกมั้ยเออ แล้วเขาควรบอกเธอมั้ย
ja bplaek mai er laew kao kuan bok ter mai
Would that be strange? And should they tell you?
แล้ววันนึงเกิดเพื่อนคนเดิม ตกลงกับหัวใจ
laew wan neung gert peuan kon derm dtok long gap hua jai
And then one day it happened that a former friend agreed with your heart
ว่าควรรักใคร แล้วใครกันที่ควรรัก
waa kuan rak krai laew krai gan tee kuan rak
Who would you say you should love? And who should you keep loving?

สมมุติว่าฉันจะพูดออกไปพูดตามที่ใจคิด
som moot waa chan ja poot ok bpai poot dtaam tee jai kit
I suppose I’ll say it, say it as I feel it
ขอถามซักนิดว่าเรานั้นจะมีผิดใจกันรึเปล่า
kor taam sak nit waa rao nan ja mee pit jai gan reu bplao
May I ask, though, would it make things weird?
ไม่ตอบ ไม่โกรธ แค่อยากถาม..ก็เพราะ
mai dtop mai groht kae yaak taam .. gor pror
If you don’t answer, I won’t be angry, I just wanted to ask…because

* เธอทำให้ฉันได้เจอกับความรัก
ter tam hai chan daai jer gap kwaam rak
You made me able to find love
เธอทำให้รักหาฉันจนเจอ
ter tam hai rak haa chan jon jer
You made love look for me until it found me
จากนาทีที่พบเธอ ฉันก็มีแค่เธอในหัวใจ
jaak naa tee tee pop ter chan gor mee kae ter nai hua jai
From the minute I met you, I had only you in my heart
เธอทำให้ฉันต้องเป็นคนคนนี้
ter tam hai chan dtong bpen kon kon nee
You made me be like this
เป็นคนที่รัก รักเธอมากมาย
bpen kon tee rak rak ter maak maai
To be a person who loves, loves you so much
ไม่ว่าในฐานะใด ยังเป็นคำคำเดิมอยู่ข้างใน รักเธอ..
mai waa nai taa-na dai yang bpen kam kam derm yoo kaang nai rak ter ..
No matter the position, it’s still the same words inside my heart, I love you…

ถ้าบังเอิญ แบบถ้าบังเอิญ เราไม่เป็นเพื่อนกัน
taa bang-ern baep taa bang-ern rao mai bpen peuan gan
If by chance, just by chance, we’re not friends
เราจะ รักกัน มากเกินคำว่าเพื่อนมั้ย
rao ja rak gan maak gern kam waa peuan mai
Would we love each other more than friends?
ถามเธอดู แบบถามเธอดู ไม่เอาอย่ามากมาย
taam ter doo baep taam ter doo mai ao yaa maak maai
I’m asking you to look, just asking you to look, I don’t want much
แค่ลอง ถามไง ว่างเมื่อไหร่ค่อยตอบนะ
kae long taam ngai waang meua-rai koi dtop na
Just try, I’m only asking, whenever you’re free, slowly answer

เค้าว่าพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้
kao waa proong-nee ja bpen yaang rai gor mai mee krai roo
They say nobody knows how tomorrow will be
แต่ในวันนี้มีเธอและมีฉันยังมีความรักอยู่
dtae nai wan nee mee ter lae mee chan yang mee kwaam rak yoo
But today, there’s you and me, there’s still love
ทุกสิ่ง ทุกอย่าง ดูสดใส ก็เพราะ..
took sing took yaang doo sot sai gor pror ..
Everything, everything seems bright because…

(*)

รักเธอ
rak ter
I love you

[Rap]

ก็เพราะ เธอทำให้ฉันได้เจอกับความรัก
gor pror ter tam hai chan daai jer gap kwaam rak
And it’s because you made me able to find love
เธอทำให้รักหาฉันจนเจอ
ter tam hai rak haa chan jon jer
You made love look for me until it found me
จากนาทีที่พบเธอ ฉันก็มีแค่เธอในหัวใจ
jaak naa tee tee pop ter chan gor mee kae ter nai hua jai
From the minute I met you, I had only you in my heart

เราต่างก็ใช้สายตาส่งภาษา
rao dtaang gor chai saai dtaa song paa-saa
We both used our eyes to communicate
แทนคำที่สัญญากันมากมาย
taen kam tee san-yaa gan maak maai
Instead of so many words that promise so much
ไม่ว่าในฐานะใด ยังเป็นคำคำเดิมอยู่ข้างใน..
mai waa nai taa-na dai yang bpen kam kam derm yoo kaang nai ..
No matter the situation, it’s still the same word inside…
ไม่ว่านานซักเท่าไร ยังยืนยันคำเดิมจากหัวใจ
mai waa naan sak tao-rai yang yeun yan kam derm jaak hua jai
No matter how long, I still reassure the same words from my heart
รักเธอ..รักเธอ..รักเธอ..
rak ter .. rak ter .. rak ter ..
I love you… I love you… I love you

C
ใช่เธอ / Chai Tur (It’s You) [By Poppy K-Otic and Fang FFK]

G
กึ่งยิงกึ่งผ่าน / Geung Ying Geung Pahn (Blend In) {By Porsche V.R.P with Angie Kamikaze}
กล้ามั้ย / Glah Mai (Do You Dare?) [N.E.X.T]

K
Kamikaze WAVE
คิดแบบไหน / Kit Baep Nai (How Do You Feel?) [Feel It Too?] {By Peter V.R.P with Mind Kamikaze}
ขัดใจ / Kut Jai (Going Against My Heart)

P
เพื่อนกัน…ฉันรักเธอ / Peuan Gun…Chun Ruk Tur (Friends…I Love You)
เพื่อนที่เธอไม่รู้ใจ / Peuan Tee Tur Mai Roo Jai (The Friend You Don’t Really Understand) [Like a Maze] [By Tomo K-Otic and Kaew FFK]
ผิดที่ฉัน / Pit Tee Chun (It’s My Fault) [I Can’t] {By Pleum V.R.P with Cnan Kamikaze}
เพลงรัก / Pleng Ruk (Love Song)

R
รักฉันเรียกว่าเธอ / Ruk Chun Riak Wah Tur (I Call You My Love)
รักกัน อย่าบังคับ / Ruk Gun Yah Bung Kup (Love Me, Don’t Force Me) [Dictator]
รักสามเรา / Ruk Sahm Rao (Our Love Triangle) [Trilogy] [By Knom Jean, WAii, and Gavin 3.2.1]
รักแท้จะตามหาเธอ / Ruk Tae Ja Dtahm Hah Tur (True Love Will Find You) [Destiny]
รักเธอ ทุกวินาที / Ruk Tur Took Winahtee (I Love You Every Minute) [Every Minute]

   
All songs tagged Kamikaze