Kamikaze Groups

All posts tagged Kamikaze Groups

Title: ผิดที่ฉัน / Pit Tee Chun (It’s My Fault)
English Title: “I Can’t”
Artist: Pleum V.R.P and Cnan Kamikaze
Album: [Single]
Year: 2016

รู้ฉันรู้ตัว ว่าไม่ควรสักอย่าง
Roo chun roo dtua wah mai kuan suk yahng
I know, I realize I shouldn’t
โทรไปหา ไปพบหน้าเธอ ไม่ควรทั้งนั้น
Toh bpai hah bpai pob nah tur mai kuan tung nun
Call you, go see you, I shouldn’t do anything like that
เพราะฉันรู้ดี เธอไม่มีใจให้กัน
Pror chun roo dee tur mai mee jai hai gun
Because I know full well that you don’t have feelings for me
เป็นเพียงคนที่น่ารำคาญของใจเธอ
Bpen piang kon tee nahrumkahn kaung jai tur
I’m only someone who’s aggravating to your heart

แต่ฉันเอง ก็ยังทำทุกทาง ให้เราเป็นคนรักกันได้
Dtae chun eng gor yung tum took tahng hai rao bpen kon ruk gun dai
But I still do everything to make us able to be a couple
เธอก็ยัง อยากให้เป็นเพื่อนกัน แต่ฉันไม่ยอมเข้าใจ
Tur gur yung yahk hai bpen peuan gun dtae chun mai yaum kao jai
You still want us to be friends, but I refuse to understand

(*) ผิดที่ฉัน มันหยุดรักเธอไม่ไหว
Pit tee chun mun yoot ruk tur mai wai
It’s my fault for being unable to stop loving you
มันเลิกรักเธอไม่ได้
Mun lerk uk tur mai dai
I can’t stop loving you
หัวใจขอโทษทีที่รักเธอ
Hua jai kor toht tee tee ruk tur
My heart is sorry for loving you
สั่งสมอง ให้หยุดและไม่ต้องเจอ
Sung samaung hai yoot lae mai dtaung jur
I order my brain to stop and that there’s no need for me to see you
แต่ใจฉันมันรักเธอ
Dtae jai chun mun ruk tur
But my heart loves you
ยังไงก็คงเลิกรักเธอไม่ได้
Yung ngai gor kong lerk ruk tur mai dai
No matter what, I can’t stop loving you

รู้ฉันไม่ดี ควรจะมีน้ำใจ
Roo chun mai dee kuan ja mee num jai
I know I’m bad, I should have some compassion
เธออุตส่าห์รักฉันมากมาย ทุ่มเทให้มา
Tur ootsah ruk chun mahk mai toom tay hai mah
You try so hard to love me and have devoted so much
ฉันก็ซึ้งใจ และบอกเลยว่าเห็นค่า
Chun gor seung jai lae bauk loey wah hen kah
I’m touched, and I tell you you mean something to me
แต่ว่าคนที่ใช่ของฉัน ไม่ใช่เธอ
Dtae wah kon tee chai kaung chun mai chai tur
But the right person for me isn’t you

แล้วเธอเอง ก็ยังทำทุกทาง ที่ทำให้ฉันต้องถอยห่าง
Laeo tur eng gor yung tum took tahng tee tum hai chun dtaung toy hahng
You still do everything you can, but that makes me want to distance myself
บอกเธอไป ว่าให้เป็นเพื่อนกัน แต่เธอไม่เคยเข้าใจ
Bauk tur bpai wah hai bpen peuan gun dtae tur mai koey kao jai
I tell you that we should just be friends, but you never understand

(*) ผิดที่ฉัน มันคงรักเธอไม่ไหว
Pit tee chun mun kong ruk tur mai wai
It’s my fault for being unable to love you
รู้สึกรักเธอไม่ได้
Roo seuk ruk tur mai dai
I can’t feel love towards you
หัวใจคิดกับเธอแค่เป็นเพื่อนกัน
Hua jai kit gup tur kae bpen peuan gun
My heart thinks of you only as a friend
บอกสมอง ว่าเธอก็ดีกับฉัน แต่ใจไม่รักซะอย่าง
Bauk samaung wah tur gor dee gup chun dtae jai mai ruk sa yahng
I tell my brain that you’re so good to me, but my heart doesn’t love you at all
ยังไงก็คงจะรักเธอไม่ได้
Yung ngai gor kong ja ruk tur mai dai
No matter what, I won’t be able to love you

(*)

   
EXECUTIVE PRODUCER: เอกชัย จุลภมรศรี
PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
Co-PRODUCER : เนติ ผ่องพุทธคุณ
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ

   
What do you know, a V.R.P boy CAN carry a tune! Pleasant surprise! And 3 for 3 now with the Kamikaze girls, I’m blown away by Cnan’s voice as well. WHY IS KAMIKAZE SITTING ON THESE GIRLS AND HAVEN’T DEBUTED THEM YET? I thought Pleum and Cnan’s voices blended very nicely together. This was a great duet and blows the first two out of the water for sure. I also like the idea of this song, including the girl’s of view about just not being able to have romantic feelings towards someone. I like how the choruses echoed each other, but I thought they used the word “love” WAYYY too much. It did not need to be in every line, nor did the last line need to be repeated six times at the end. It seems like KZ is still working on not being annoyingly repetitive. But other than that, I think this is the best release I’ve seen out of Kamikaze in a while. Hope the music video fits it~

Title: กึ่งยิงกึ่งผ่าน / Geung Ying Geung Pahn (Blend In)
Artist: Porsche V.R.P and Angie Kamikaze
Album: [Single]
Year: 2016

เก็ตบ้างหรือเปล่า ว่ามันเกิดอะไร
Get bahng reu bplao wah mun gert arai
Do you get what’s happeneing here?
รู้มะ เรื่องใหญ่ เกี่ยวกับเธอ ช่วยกันหน่อย
Roo ma reuang yai giao gup tur chuay gun noy
Do you know it’s a big matter involving you? Please help me
ไม่ค่อยชอบเซอร์ไพร์ส ในใจมันค้างคา ๆ
Mai koy chaup surprise nai jai mun kahng kah kah
I don’t really like surprises, it’s stuck in my heart

(*) ยิ้มที่ให้กัน ที่เราสบตา ทุก ๆ เวลา แปลว่าไร
Yim tee hai gun tee rao sop dtah took took welah bplae wah arai
Smile at me, what does it mean when we make eye contact all the time?
ช่วยพูดหน่อย ก็แค่อยากรู้ที หัวใจเธอนั้น
Chuay poot noy gor kae yahk roo tee hua jai tur nun
Please say something, I just want to know your feelings

อ่ะ Hey Boy, Do I have to say
Ah hey boy do I have to say
Ah, hey, boy, do I have to say?
เรื่องเบ ๆ ดูไม่เป็นหรือไง
Reuang baby doo mai bpen reu ngai
Can you not see the issue, baby?
ใจ ไม่ใจ ช่วยมโนเอาเอง
Jai mai jai chuay manoh ao eng
Do I have feelings or not? Please draw your own conclusions
ไม่ใช่เพลง จะได้โชว์เรื่อยไป
Mai chai pleng ja dai show reuay bpai
I’m not a song that can be shown constantly
ไง ยังไง ทำไมดูไม่ออก
Ngai yung ngai tummai doo mai auk
So, now what? Why can’t you see?
ขอแนะนำไปเกิดใหม่
Kor nae num bpai gert mai
I’d advise you to go be reborn again
ฟิน ไม่ฟิน ช่วยไปเดาเอาเอง Yeah
Fin mai fin chuay bpai dao ao eng yeah
Is this a great thing or not? Please make a guess for yourself, yeah

(**) กลัว กลัว กลัว ถ้าเธอไม่โอเค
Glua glua glua tah tur mai okay
I’m scared, scared, scared that you won’t be okay with this
ยังลังเล ดูกี่ทีไม่แน่ใจ
Yung lung lay doo gee tee mai nae jai
I’m still hesitant, however many times I look, I’m not sure
จะยิง ยิง ยิง ให้มันรู้ไป
Ja ying ying ying hai mun roo bpai
Should I take a shot, shot, shot to make it known
หรือจะเลย ปล่อยเธอผ่านหายไป
Reu ja loey bploy tur pahn hai bpai
Or should I let you pass by?

(***) ใช่หรือเปล่า ใช่หรือเปล่า คือเธอใช่ไหม
Chai reu bplao chai reu bplao keu tur chai mai
Are you the one? Are you the one? It’s you, right?
ชอบหรือเปล่า ชอบหรือเปล่า ยังไม่แน่ใจ
Chaup reu bplao chaup reu bplao yung mai nae jai
Do you like me? Do you like me? I’m still not sure
Would you say, Would you say if I’m your type
Would you say, would you say if I’m your type?
พูดมาเลย พูดมาเลย เอาให้มันชื่นใจ
Poot mah loey poot mah loey ao hai mun cheun jai
Say it, say it, make me happy

ถ้าคิดเหมือนกัน ก็ช่วยออกอาการ
Tah kit meuan gun gor chuay auk ahgahn
If you feel the same, please express it
ทิ้งไว้นาน ๆ มันอึดอัดใจ
Ting wai nahn nahn mun eut ut jai
Leaving me hanging for so long is frustrating
ชัดไปเลย อยากให้เธอเฉลยสักที โมเม้นท์ในใจ
Chut bpai loey yahk hai tur chaloey suk tee moment nai jai
Make it clear, I want you to give me an answer for this moment in your heart

(*)

อ่ะ Hey Boy เธอก็โอเคอยู่
Ah hey boy tur gor okay yoo
Ah, hey, boy, you’re okay
Love you too มันอยู่ในหัวใจ
Love you too mun yoo nai hua jai
Love you too, you’re in my heart
ฟังดี ๆ เธอก็จะได้ยิน
Fung dee dee tur gor ja dai yin
Listen closely and you’ll hear
ให้ไทร์อิน มันทุกทีได้ไง
Hai tai in mun took tee dai ngai
How could there be a tie-in every time?
เอายังไง เธอจะยิง จะผ่าน
Ao yung ngai tur ja ying ja pahn
So, now what? Will you shoot or pass?
น่ารำคาญพวกเด็กใหม่
Nah rumkahn puak dek mai
You naive boys are so aggravating
ไง ยังไง หรือจะต้องให้บอก Yeah
Ngai yung ngai reu ja dtaung hai bauk yeah
So, now what? Or do you need me to tell you? Yeah

(**,***,**,***)

   
EXECUTIVE PRODUCER: เอกชัย จุลภมรศรี
PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
Co-PRODUCER : เนติ ผ่องพุทธคุณ
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ

   
Once again, arg, these boys, they’re so monotone, even with autotune they still sound so flat. I would prefer another Kamikaze boy to have sung this, I think. But at least the song is catchier than Peter and Mind’s single for this “First Date Series”, and once again, I am blown away by these girls who have yet to debut. Nice rapping, Angie! Like Mind, she has a surprisingly strong, adult voice that so doesn’t fit her teeny-bopper look at all. While I’m not sure if she could carry a solo career, she could definitely be the tough girl with the rap verse in a girl group and totally own the part.
As for lyrics, I’m sorry, but I think calling someone else naive for not being able to read your mind while you refuse to give them a straight answer is more naive and immature. Why the girl gotta be so frustrating? Why is she insisting on the guy to figure it out on his own and make a move first? Guys are too dumb to figure out a situation like that on their own, and it’s incredibly aggravating to be asking someone a question and have them dance around the issue and not give a straight answer. I think I’d rather give up than pursue someone who plays like that. But, I guess that playing secretive and hard-to-get is a turn on for some.

Also, กึ่งยิงกึ่งผ่าน, I know this is a sports term, but I have no knowledge of anything sports in any language hahaha, so can anyone help with a fitting English vernacular for this sort of play? A bluff? A set-up? I really have no clue haha

Title: คิดแบบไหน / Kit Baep Nai (How Do You Feel?)
English Title: “Feel It Too?”
Artist: Peter V.R.P + Mind KAMIKAZE
Album: [Single]
Year: 2016

อีกแล้ว ทุกครั้งที่ใกล้กัน ก็เหมือนว่าใจสั่น
Eek laeo took krung tee glai gun gor meuan wah jai sun
Aagain, every time that we’re close, it’s like my heart is pounding
ไม่รู้ว่ามันต้องทำตัวแบบไหน
Mai roo wah mun dtaung tum dtua baep nai
I don’t know how I should act
แค่รู้.. ว่ามันอุ่นๆข้างใน
Kae roo wah mun oon oon kahng nai
I just know that I’m warm inside
โลกนี้เปลี่ยนไป เมื่อได้พบเธอ
Lohk nee bplian bpai meua dai pob tur
This world changed when I met you

(*) ก็เหมือน ว่าทำตัวไม่ถูก
Gor meuan wah tum dtua mai took
It’s like I don’t know how to act
คล้ายๆโดนเธอผูก
Klai klai dohn tur pook
It’s like I’ve been bound by you
จับมัดไม่ให้มันหลุดลอยไปไหน
Jup mut mai hai mun loot loy bpai nai
Tied up and not able to slip away anywhere
เหมือน ไม่ค่อยเป็นตัวเองเท่าไร
Meuan mai koy bpen dtua eng tao rai
It’s like I’m not really myself
อาการแปลกไป เมื่อเธอเข้ามา
Ahgahn bplaek bpai meua tur kao mah
My symptoms are strange when you show up

(**) ก็มันยังวกวน แอบสับสนหัวใจ
Gor mun yung wok won aep sup son hua jai
I’m still going back and forth, I’m secretly mixed up in my heart
แบบไม่ค่อยมั่นใจ ใครช่วยตอบฉันที
Baep mai koy mun jai krai chuay dtaup chun tee
I’m not really sure, someone please tell me
ไม่รู้ ว่าใช่รึเปล่า คนนี้
Mai roo wah chai reu bplao kon nee
I don’t know if this person is the one or not
ก็ใจ มันยังไม่ค่อยชัดเจน
Gor jai mun yung mai koy chut jen
My heart still isn’t very clear

(***) เธอน่ะ คิดแบบไหน ก็หัวใจอยากรู้
Tur na kit baep nai gor hua jai yahk roo
How do you feel? My heart wants to know
เรื่องของเรา เริ่มดูไม่ค่อยเหมือนใคร
Reuang kaung rao rerm doo mai koy meuan krai
Our matters are starting to seem a little different than everyone else’s
ตอนสบตากับฉัน คิดเหมือนกันบ้างไหม
Dtaun sop dtah gup chun kit meuan gun bahng mai
When you look into my eyes, do you feel the same?
ระหว่างเราสองคน
Rawahng rao saung kon
Between the two of us
ยิ่งดู ยิ่งชอบกล เธอว่าไง
Ying doo ying chaup gon tur wah ngai
The more we look, the more it’s odd, wouldn’t you say?

(*,**,***)

เธอชอบฉันใช่ไหม ก็หัวใจอยากรู้
Tur chaup chun chai mai gor hua jai yahk roo
You like me, don’t you? My heart wants to know
เรื่องของเรา เริ่มดูไม่ค่อยเหมือนใคร
Reuang kaung rao rerm doo mai koy meuan krai
Our matters are starting to seem a little different than everyone else’s
ตอนสบตากับฉัน คิดเหมือนกันบ้างไหม
Dtaun sop dtah gup chun kit meuan gun bahng mai
When you look into my eyes, do you feel the same?
ระหว่างเราสองคน
Rawahng rao saung kon
Between the two of us
ยิ่งดู ยิ่งชอบกล เธอว่าไง
Ying doo ying chaup gon tur wah ngai
The more we look, the more it’s odd, wouldn’t you say?

ตอนสบตากับฉัน คิดเหมือนกันบ้างไหม
Dtaun sop dtah gup chun kit meuan gun bahng mai
When you look into my eyes, do you feel the same?
ระหว่างเราสองคน
Rawahng rao saung kon
Between the two of us
ยิ่งดู ยิ่งชอบกล เธอว่าไง
Ying doo ying chaup gon tur wah ngai
The more we look, the more it’s odd, wouldn’t you say?

   
EXECUTIVE PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
PRODUCER : เอกชัย จุลภมรศรี
Co-PRODUCER : เนติ ผ่องพุทธคุณ
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ
ทำนอง : แชมป์
เรียบเรียง : แชมป์

   
Nothing particularly extraordinary about this song; the melody, the lyrics, and the male vocals are all “meh.” But Mind’s voice is quite a surprise! She sounds much older and more refined than the teeny-bopper face she has, and I don’t think her voice matches well with the guy in this, who does sound like a teenager. She reminds me of a young Lydia~ I’d like to hear more from her without Peter tagging along~

Title: รักกัน อย่าบังคับ / Ruk Gun Yah Bung Kup (Love Me, Don’t Force Me)
English Translation: “Dictator”
Artist: Kamikaze
Album: [Single]
Year: 2014

โทรศัพท์ไมไม่รับ
Tohrasup mai mai rup
You don’t pick up the phone
(ก็Lineมาสิ )
(Gor Line mah si)
(Get on Line)
แต่งตัวอะไรไม่รู้ (ก็อย่าดูสิ)
Dtaeng dtua arai mai roo (gor yah doo si)
I don’t know if you’re getting dressed (Don’t look)
เพลงอะไรเนี่ยฟังไม่ไหว (ไม่ต้องฟังดิ)
Pleng arai nia fung mai wai (mai dtaung fung di)
What’s this music? I can’t stand to listen to it (You don’t have to listen to it)
ทำตัวดีๆได้มั๊ย (ก็ทำเองดิ)
Tum dtua dee dee dai mai (gor tum eng di)
Behave yourself, okay? (You too)

ก็เป็นวัยรุ่นมันเหนื่อย มันต้องขยันต้องเก่ง
Gor bpen wai roon mun neuay mund taung kayun dtaung geng
It’s tiring beeing a teenager, we must be hardworking and talented
ต้องอดทน ต้องไม่เซ็ง ต้องมีแผนต่างๆ
Dtaung ot ton dtaung mai seng dtaung mee paen dtahng dtahng
We must endure it, we must not get sick of it, we must have all kinds of plans
อยากลองไปที่ผิดๆ ให้คุ้มชีวิตฝึกหัด
Yahk laung bpai tee pit pit hai koom cheeiwt feuk hut
I want to try going the wrong way, to make life worth-while and practice
ถ้าไม่ดู
Tah mai doo
If you don’t look
ก็ไม่ชัด
Gor mai chut
It won’t be clear
ในสิ่งที่จะไป
Nai sing tee ja bpai
In the things that will go

(*) ฉันไม่ใช่ก้อนดิน ที่จะวาง ให้ใครมาปั้น
Chun mai chai gaun din tee ja wahng hai krai mah bpun
I’m not a lump of clay put here for others to sculpt
ฉันไม่ชอบต้องเดิน ไปตามทาง ของใครทั้งนั้น
Chun mai chaup dtaung dern bpai dtahm tahng kaung krai tung nun
I don’t like having to follow along other people’s paths
ฉันก็มีหัวใจ มีหัวใจ เล็กๆเหมือนกัน
Chun gor mee hua jai mee hua jai lek lek meuan gun
I have a heart, I have a little heart too
ฉันมีความต้องการ ความต้องการ ในแบบของฉัน
Chun mee kwahm dtaung gahn kwahm dtaung gahn nai baep kaung chun
I have needs, needs of my own

(**) รักกัน อย่าบังคับ อย่าบังคับ ก็ไม่ใช่หุ่นนะครับ กดปุ่มปั๊บได้อย่างใจ
Ruk gun yah bung kup yah bung kup gor mai chai hoon na krup got bpoom bpun dai yahng jai
Love me, don’t force me, don’t force me, I’m not a puppet you can press and immediately be as you desire
รักกัน อย่าบังคับ อย่าบังคับ ก็อยากจะบอกความลับ อยากจะรักต้องเข้าใจ
Ruk gun yah bung kup yah bung kup gor yahk ja bauk kwahm lup yahk ja ruk dtaung kao jai
Love me, don’t force me, don’t force me, I want to tell you a secret; if you want to love me, you have to understand

(***) Put your hands up! Yeah Yeah Yeah
Put your hands up! Yeah Yeah Yeah
ที่อวดดี ไม่ใช่ไม่กลัว
Tee uat dee mai chai mai glua
If I’m arrogant, it’s not that I’m not afraid
Put your hands up! Yeah Yeah Yeah
Put your hands up! Yeah Yeah Yeah
เพื่อส่วนรวมเราขอส่วนตัว
Peua suan ruam rao kor suan dtua
For the public, I want to be an individual
Put your hands up!
Put your hands up!

อยากคุมชีวิตตัวเอง ก็คิดว่าได้นี่หน่า อยากให้เธอ เห็นด้วยตา ว่าเราก็มีดี
Yahk koom cheewit dtua eng gor kit wah dai nee nah yahk hai tur hen duay dtah wah rao gor mee dee
I want to take care of my own life, I think I can do it, I want you to see with your own eyes that I’m good
ที่ทำเป็นเหมือนอวดเก่ง ที่จริงน่ะแค่แสดง มันก็เป็น แค่กำแพง ที่เราสร้างมันมา
Tee tum bpen meuan uat geng tee jing na kae sadaeng mun gor bpen kae gumpaeng tee rao sahng mun mah
I act like I’m showing off, but in reality, I’m just playing, it’s just a barrier I’ve created

(*,**,***)

เลิกมาบอก ให้เอาอย่างเขา อย่าเอาเรา ไปเทียบกับใคร
Lerk mah bauk hai ao yahng kao yah ao rao bpai tiap gup krai
Stop telling me you want me to be like them, stop comparing me to anyone else
เรื่องที่เก็บ ข้างในมากมาย ถ้าไม่ถาม จะเล่าให้ฟัง
Reuang tee gep kahng nai mahk mai tah mai tahm ja lao hai fung
The many problems I’ve kept inside, if you don’t ask, I’ll tell you

(**,**)

(****) Put your hands up! Yeah Yeah Yeah
Put your hands up! Yeah Yeah Yeah
ไม่ได้เถียง แต่ดื้อได้ไหม
Mai dai tiang dtae deu dai mai
I’m not arguing, but can I be stubborn?
Put your hands up! Yeah Yeah Yeah
Put your hands up! Yeah Yeah Yeah
อยากให้โต ก็ต้องเชื่อใจ
Yahk hai dtoh gor dtaung cheua jai
I want to grow, but you must trust me

(****)

Put your hands up!
DOGFATHER

Title: รักเธอ ทุกวินาที / Ruk Tur Took Winahtee (I Love You Every Minute)
English Title: “Every Minute”
Artist: Kamikaze
Album: [Single]
Year: 2011

ได้ยินว่าเธอน่ะเหงาอยู่ ก็รู้ว่าเธอแอบน้อยใจ
Dai yin wah tur na ngao yoo gor roo wah tur aep noy jai
I heard you were lonely, I knew you were secretly hurt
คิดว่าตอนนี้ไม่เหลือใคร อยู่คนเดียว
Kit wah dtuan nee mai leua krai yoo kon diao
Feeling like you had no one left now, that you were alone
ถึงเราไม่เคยจะรักกัน ไม่แปลว่าฉันไม่รักเธอ
Teung rao mai koey ja ruk gun mai bplae wah chun mai ruk tur
Though we’ve never been in love doesn’t mean I don’t love you
รู้ไหมว่าใครแอบมีเธอ อยู่ในใจ
Roo mai wah krai aep mee tur yoo nai jai
Do you know that someone secretly has you in their heart?

(*) เธอคงเคยสงสัยทำไมทำไม
Tur kong koey song sai tummai tummai
Why were you once suspicious?
เธอยังคอยแคร์แค่ใครบางคน
Tur yung koy care kae krai bahng kon
You still care about someone
ทั้งที่เขาไม่เคยจะสน สนใจเธอเลย
Tung tee kao mai koey ja son son jai tur loey
Even though they’ll never be interested, interested in you
นั่นแหละความรัก ที่มันทำให้เธอวุ่นวาย
Nun lae kwahm ruk tee mun tum hai tur woon wai
That’s love that’s making you upset

(**) แล้วนี่เธอยังคงแปลกใจอยู่ไหม
Laeo nee tur yung kong bplaek jai yoo mai
So, are you still surprised?
ว่าทำไมฉันยังคอยใส่ใจ
Wah tummai chun yung koy sai jai
That I still pay attention to you?
ทั้งที่เธอไม่เคยทำดีอะไรกับฉันเลย
Tung tee tur mai koey tum dee arai gup chun loey
Even though you’ve never done anything good to me
ก็แค่ความรัก และมันไม่ใช่อะไรมากมาย
Gor kae kwahm ruk lae mun mai chai arai mahk mai
It’s just love, and that’s not a huge thing

(***) อาจพูดไม่ได้ว่ารักกัน
Aht poot mai dai wah ruk gun
We might not be able to say we love each other
แต่ช่วยฟังฉันด้วยหัวใจ
Dtae chuay fung chun duay hua jai
But please listen to me with your heart
หนึ่งคำเล็กๆ ที่ยิ่งใหญ่
Neung kum lek lek tee ying yai
It’s one small word with great importance
ถึงจะมองไม่เห็น แต่มันไม่เคยหายไป
Teung ja maung mai hen dtae mun mai koey hai bpai
Though we can’t see it, it’ll never disappear

(****) ในวันที่ใครไม่มีเธอ
Nai wun tee krai mai mee tur
On a day that someone doesn’t have you
อย่าบอกว่าเธอไม่มีใคร
Yah bauk wah tur mai mee krai
Don’t say that you don’t have anyone
เธอยังมีฉันที่เข้าใจ
Tur yung mee chun tee kao jai
You still have me who understands
เพราะไม่มีวันไหนที่ฉันไม่ยืนข้างเธอ
Pror mai mee wun nai tee chun mai yeun kahng tur
Because there will never be a day that I’m not standing beside you

ถ้าความคิดถึงคือสายลม ขอปลิวไปล้มข้างๆ เธอ
Tah kwahm kit teung keu sai lom kor bpliew bpai lom kahng kahng tur
If my thoughts of you were the wind, I’d want them to blow beside you
เพราะใครคนนี้ห่วงหาเธอ อยู่ไกลๆ
Pror krai kon nee huang hah tur yoo glai glai
Because this person is worried about you from afar
ถึงเราไม่เคยจะรักกัน ไม่แปลว่าฉันไม่รักเธอ
Teung rao mai koey ja ruk gun mai bplae wah chun mai ruk tur
Though we’ve never been in love, that doesn’t mean I don’t love you
รู้ไหมว่าใครแอบมีเธอ อยู่ในใจ
Roo mai wah krai aep mee tur yoo nai jai
Do you know that someone secretly has you in their heart?

(*,**,***,****)

Ain’t no need to check the time
Every second babe you know you mine
You hold my heart in your hand
Never question imma be your man

Real or fake 弦月の魔法
Real or fake gengetsu no mahou
Real or fake, the magic of the crescent moon
心の鍵を見つけて
kokoro na kagi wo mistukete
Look for the key to your heart
Right inside ur soul
Right inside your soul
Escape through darkness 俺と一緒
Escape through darkness ore to issho
Escape through darkness with me

No matter where you are
No matter where you are
너에게 따를 갈게
Neoege ttareul galke
I’m going to follow you
언제나 어디서 나 내가 너 지켜 줄게
Eonjena eodiseo na naega neo jikyeo julke
Forever, anywhere I, I’ll protect you,
밤 하늘에 별 빛을 돼요
Bam haneure byeol bich-eul dwaeyo
To the night sky, the stars can be the light
어둠의 밝혀 줄게
eodumui balkyeo julke
That will enlighten the darkness,
숨쉬는 순간 마다
Sumswineun sungan mada
Every moment I breathe
오직 너만을 생각 할게
Ojik neomaneul saeng-gak halke
Only you, I’ll think of

(+) จะคอยเป็นกำลังใจให้เธอหายเหนื่อย
Ja koy bpen gumlung jai hai tur hai neuay
I’ll be your support to alleviate your exhaustion
จะเป็นดังสายลมพัดมาห่วงใย
Ja bepn dung sai lom put mah huang yai
I’ll be like the wind blowing by, worried about you
และเธอจะได้รู้ทุกวินาทีหัวใจ
Lae tur ja dai roo took winahtee hua jai
And you’ll know that every minute
ว่ายังมีฉันเข้าใจเสมอ
Wah yung mee chun kao jai samur
That you still have me who always understands

(***,****)

Every minute every nite n day
I’mma be ur partner stay
Don’t leave me now
I’mma give my heart. I guess it’s okay

I’m here oh baby yes
I’m here oh baby yes
square root of crazy yes
square root of crazy yes
ทุกวินาที every minute
Took winahtee every minute
Every minute, every minute
ที่ I give my heart away
Tee I give my heart away
That I give my heart away

(****,+)

  
[NOTE: Thank you to Nick for helping translate the Korean part! :)]

Title: เพลงรัก / Pleng Ruk (Love Song)
Artist: Kamikaze
Album: Friendship Never Ends
Year: 2008

สงสัยใช่ไหมทุกครั้งที่เธอได้ฟังเพลง
Song sai chai mai took krung tee tur dai fung pleng
It’s strange, right? Every time you listen to the songs
ฟังเพลงที่ฉันส่ง (ส่งให้เธอได้ฟังอะนะ)
Fung pleng tee chun song (song hai tur dai fung a na)
Listen to the songs that I send you (I send them for you to listen)
มีคำคำนึงเป็นคำคำเดิม มันคอยเติม
Mee kum kum neung bpen kum kum derm mun koy dterm
There’s one word that’s the same filling every song
มันคอยจะซ่อนอยู่ (ในทุกเพลงเลยใช่ไหม)
Mun koy ja saun yoo (nai took pleng loey chai mai)
That’s hidden (in every song, right?)

(*) คิดถึงจังทั้งหัวใจ เขียนให้ไปเก็ตไหมเธอ
Kit teung jung tung hua jai kian hai bpai get mai tur
I miss you so much with all of my heart, I’m writing it to you, do you get it?
รู้ใช่ไหมมีอะไรที่เหมือนกัน
Roo chai mai mee arai tee meuan gun
You know, right? That something’s the same

(**) เพลงรักก็ต้องมีคำว่ารัก เพลงรักก็ต้องมีคำว่ารัก
Pleng ruk gor dtaung mee kum wah ruk pleng ruk gor dtaung mee kum wah ruk
Love songs must have the word “love,” love songs must have the word “love”
เธอเป็นคนเดียวที่ทำให้ฉันรู้สึก
Tur bpen kon diao tee tum hai chun roo seuk
You’re the only person who makes me feel
แบบว่าลึกแต่ไม่ลับกับคำนั้น
Baep wah lek dtae mai lup gup kum nun
Deep, yet not hidden, with that word
เพลงรักเขามีให้คนที่รัก และเธอก็มีให้ฉันบอกรัก
Pleng ruk kao mee hai kon tee ruk lae tur gor mee hai chun bauk ruk
Love songs are for the people we love, and you have them so I can tell you I love you
ก็เลยตั้งใจส่งเพลงๆ นี้ให้ไป
Gor loey dtung jai song pleng pleng nee hai bpai
So I intend to send this song to you
ได้ยินไหมนี่แหล่ะเสียงจากใจฉัน
Dai yin mai nee lae siang jahk jai chun
Can you hear the voice from my heart?

ฟังเพลงละลาย เป็นแฟนกันไหมหรือคำถาม
Fung pleng lalai bpen faen gun mai reu kum tahm
Listening to gushy songs, “will you be my lover?” or questions
แล้วคงต้องถามหน่อย (เธอคิดถึงใครอยู่นะ)
Laeo kong dtaung tahm noy (tur kit teung krai yoo na)
That must be asked (Who are you thinking of?)
ยังฟังยังฟังคนเดียว ใช่ไหมก็ไม่รู้ใจมันก็ลุ้นอยู่
Yung fung yung fung kon diao chai mai gor mai roo jai mun gor loon yoo
You’re still listening, still listening to them alone, right? You don’t know my heart is eagerly waiting
(แล้วคิดถึงฉันบ้างไหม)
(Laeo kit teung chun bahng mai)
(Are you thinking of me?)

(*,**)
ว่ารักเธอ
Wah ruk tur
That I love you

[Japanese and Korean rap]

(**)
ว่ารักเธอ รักเธอ
Wah ruk tur ruk tur
That I love you, I love you

เพลงรักเขามีให้คนที่รัก และเธอก็มีให้ฉันบอกรัก
Pleng ruk kao mee hai kon tee ruk
Love songs are for the people we love, and you have them so I can tell you I love you
ก็เลยตั้งใจส่งเพลงๆ นี้ให้ไป
Gor loey dtung jai song pleng pleng nee hai bpai
So I intend to send this song to you
ได้ยินไหมนี่แหล่ะเสียงจากใจฉัน ว่ารักเธอ
Dai yin mai nee lae siang jahk jai chun wah ruk tur
Can you hear the voice from my heart? That I love you

Title: รักฉันเรียกว่าเธอ / Ruk Chun Riak Wah Tur (I Call You My Love)
Artist: Kamikaze
Album: Kamikaze Forward To U
Year: 2008

(*) ใครกันที่ทำให้ฉันรัก
Krai gun tee tum hai chun ruk
Someone has made me love
ใครกันที่มาอยู่ในความฝัน
Krai gun tee mah yoo nai kwahm fun
Someone who has been in my dreams
คนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวัน
Kon tee chun kit teung yoo took wun
The person I think about every day
ก็ใครคนนั้น ฉันเรียกว่าเธอ
Gor krai kon nun chun riak wah tur
I call that person you

(**) ความรักหน้าตาประมาณไหน
Kwahm ruk nah dtah pramahn nai
How often is love right in front of your eyes?
ความรักจะใจดีแบบเธอไหม
Kwahm ruk ja jai dee baep tur mai
Is love as kind as you?
เก็บซ่อนความรักไม่ใกล้ไม่ไกล
Gep saun kwahm ruk mai glai mai glai
Hiding my love, keeping it not close, but not far
หน้าอกข้างซ้าย ตรงใจของเธอ
Nah auk kahng sai dtrong jai kaung tur
From the left side of my chest straight to your heart

มีกล่อง หนึ่งใบ ใส่ความลับ
Mee laung neung bai sai kwahm lup
I have a box to put secrets in
กับกุญแจมาให้เธอ
Gup goon jae mah hai tur
With a key that I’ll give to you
กะเอาไว้ เก็บเอาไว้
Ga ao wai gep ao wai
Hold on to it, keep it
กะเซอร์ไพรส์ ให้เธอไขเอาเอง
Ga surprise hai tur kai ao eng
I want to reveal the surprise to you myself

อะบอกไม่ได้หรอกความลับ
A bauk mai dai rauk kwahm lup
I can’t tell you the secret
ว่ามีความรักอยู่ข้างใน
Wah mee kwahm ruk yoo kahng nai
That there’s love inside
ถ้าเธอนั้น อยากจะเห็น
Tah tur nun yahk ja hen
If you want to see
อยากจะรู้ เธอต้องไขด้วยใจ
Yahk ja roo tur dtaung kai duay jai
If you want to know, you must reveal your heart

ของเธอ ก็ให้เธอ ที่ให้ไป
Kaung tur gor hai tur tee hai pai
It’s yours, I give it to you, what I’m giving away
วันไหนก็ยังเป็นของเธอ
Wun nai gor yung pen kaung tur
No matter the day, it’s still yours

(*,**)

แอบฝากใจไปในดอกไม้
Aep fahk jai pai nai dauk mai
Secretly leaving my heart in flowers
แอบบอกรักไปกับสายลม
Aep bauk ruk pai gup sai lom
Secretly saying I love you to the wind
บอกไปแล้ว ก็ไม่รู้ บอกไปแล้ว
Bauk pai laeo gor mai roo bauk pai laeo
I’ve told you, but you don’t know, I’ve told you
เธอจะรู้หรือเปล่า
Tur ja roo reu plao
Will you realize?

ก็ต่อให้การ์ดใบแค่ไหน
Gor dtor hai cart bai kae nai
However many cards I send
บอกความในใจก็ไม่พอ
Bauk kwahm nai jai gor mai por
It’s not enough to say what’s in my heart
เก็บท้องฟ้า เก็บภูเขา เก็บลมหนาว
Gep taung fah gep poo kao gep lom nao
Keep the sky, keep the mountains, keep the wind
เอามาเขียนคำว่า
Ao mah kian kumw ah
Take the written words that…

รักเธอ มันรักเธอ คือรักเธอ
Ruk tur mun ruk tur keu ruk tur
I love you, I love you, it’s that I love you
คำนี้มันยังเป็นของเธอ
Kum nee mun yung pen kaung tur
These words are still yours

(*,**)

[Japanese rap]

ก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอ
Gor krai kon nun chun riak wah tur
I call you that person

[Korean rap]

หน้าอกข้างซ้ายตรงใจของเธอ
Nah auk kahng sai dtrong jai kaung tur
From the left side of my chest straight to your heart

รักเธอ มันรักเธอ คือรักเธอ
Ruk tur mun ruk tur keu ruk tur
I love you, I love you, it’s that I love you
คำนี้มันยังเป็นของเธอ
Kum nee mun yung pen kaung tur
These words are still yours

คนที่ฉันคิดถึงอยู่ทุกวัน
Kon tee chun kit teung yoo took wun
The person I’m thinking of every day
ก็ใครคนนั้นฉันเรียกว่าเธอ
Gor krai kon nun chun riak wah tur
I call you that person

เก็บซ่อนความรักไม่ใกล้ไม่ไกล
Gep saun kwahm ruk mai glai mai glai
Keeping my love hidden, not close, not far
หน้าอกข้างซ้ายตรงใจของเธอ
Nah auk kahng sai dtrong jai kaung tur
From the left side of my chest straight to your heart

(*,**)

   
[EDIT April 27, 2014 – As Kamikaze has just released a revamped new version of this song with its new artist lineup, featuring a different rap, here’s translations for the new rap from Kamikaze’s 7 ปีที่รักเธอ / Jet Bpee Tee Ruk Tur (Seven Years of Loving You) : ]

ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานกันสักกี่เดือนหรือส­ักกี่ปีนะ
Mai wah welah ja pahn bpai nahn gun suk gee deuan reu suk gee bpee na
Regardless of how much time has passed, however many months or years
ความรักของคุณกับผมก็ยังผสมลงตัวอยู่ดีนะ
Kwahm ruk kaung koon gup pom gor yung pasom long dtua yoo dee na
The love between you and me is still perfectly blended
จะ 1 จะ 2 จะ 3 จะ 4 จะ 5 จะ 6 จะ 7 ปี
Ja neung ja saung ja sahm ja see ja hah ja hok ja jet bpee
And 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 years
แต่คุณจงจำเอาไว้ ว่าผมจะรักคุณไปอยู่แบบนี้
Dtae koon jong jum ao wai wah pom ja ruk koon bpai yoo baep nee
But you must remember that I’ll love you like this
ต่อให้ตายจากกันก็ไม่มีวันเปลี่ยนใจ
Dtor hai dtai jahk gun gor mai mee wun bplian jai
Even if death separates us, I’ll never change my mind
ต่อให้คุณไปมีคนใหม่ผมก็คงไม่เป็นไร
Dtor hai koon bpai mee kon mai pomg or kong mai bpen rai
Even if you get someone new, I’ll be okay
Ah uhh celebrate seventh anniversary
Ah uhh celebrate seventh anniversary
Be with me, stay with me till the day that we die
Be with me, stay with me till the day that we die

Title: รักแท้จะตามหาเธอ / Ruk Tae Ja Dtahm Hah Tur (True Love Will Find You)
English Title: “Destiny”
Artist: Kamikaze
Album: [Single]
Year: 2012

รักแท้คืออะไร แล้วเค้าจะเป็นใคร
Ruk tae keu arai laeo kao ja pen krai
What is true love? Who will he be?
รักแท้คืออะไร แล้วเธอคิดยังไง
Ruk tae keu arai laeo tur kit yung ngai
What is true love? What do you think?

รักไม่ใช่คำตอบ ที่ใครคนนึงเขียนไว้
Ruk mai chai kum dtaup tee krai kon neung kian wai
Love isn’t an answer that anyone can write down
แต่รักคือเรื่องมากมาย อยู่ที่ใครจะเห็น และก็เรียนรู้กัน
Dtae ruk keu reuang mahk mai yoo tee krai ja hen lae gor rian roo gun
But love is a big matter that everyone will see and learn together

รักไม่ใช่ปลายทาง แค่มีเส้นทางของมัน
Ruk mai chai plai tahng kae mee sen tahng kaung mun
Love isn’t a path, it just has its own trail
มีช่วงที่ต้องเดินผ่านและจดจำ บันทึกภาพเหล่านั้นใส่ลงในหัวใจ
Mee chuang tee dtaung dern pahn lae jot jum bung teuk pahp lao nun sai long nai hua jai
There’s a time we must travel it and remember the all the notes and pictures in our hearts

(*) หนึ่งนาที มีผู้คนต้องช้ำใจเพราะรัก ตั้งเท่าไหร่
Neung nahtee tee poo kon dtaung chum jai pror ruk dtung tao rai
Every single minute, there’s someone hurting because of love
แต่ทำไมยังต้องการ
Dtae tummai yung dtaung gahn
So why do we still want it?

(**) แค่เธอไม่ยอมแพ้ รักแท้ก็จะตามหาเธอ (รักจะออกตามหาเธอ)
Kae tur mai yaum pae ruk tae gor ja dtahm hah tur (ruk ja auk dtahm hah tur)
Don’t give up, true love will find you (love will find you)
ตอนที่เธอเหงาใจ รู้มั้ยเขาก็รอเธอ (ฉันจะออกตามหาเธอ)
Dtaun tee tur ngao jai roo mai kao gor ror tur (chun ja auk dtahm hah tur)
When you’re lonely, do you know they’re waiting for you? (I’ll find you)
ในมุมที่เงียบงันเหมือนมันไม่เหลือใคร อ้างว้างเดียวดายสักแค่ไหน
Nai moom tee ngiap ngun meuan mun mai leua krai ahng wahng diao dai suk kae nai
In a quiet corner when it feels like you’ve got no one left, however empty and alone you are
อย่าได้ท้อเพราะใจของเธอถูกสร้างไว้ เพื่อให้สักคนมาค้นเจอ
Yah dai tor pror jai kaung tur took sahng wai peua hai suk kon mah kon jur
Don’t get discouraged, because your heart is still preparing for that one person to find you

Yeah, oh yeah, so far away, you’re my destiny, c’mon
Be with me, uh, let’s do it
Let’s go, let’s go, let’s go

รักแท้คืออะไรก็ได้ oh oh
Ruk tae keu arai gor dai oh oh
True love is everything, oh, oh
แต่อะไรก็ได้มันก็คงไม่ใช่คว­ามรัก
Dtae arai gor dai mun gor kong mai chai kwahm ruk
But not everything is love

Just like my tattoos, we’re stuck like a glue
Dust me and you so we can do what we wanna do
I’m sorry, imma kinda guy that never going to fall in love so easily
I’m in my own zone and call it “peacefully”
But when I found you, you changed my world

ตั้งวันนั้นจนถึงวันนี้รักของฉั­นเรียกว่าเธอ
Dtung wun nun jon teung wun nee ruk kaung chun riak wah tur
Since that day up to today, I call you my love

รักคือเพื่อนคนหนึ่ง บังเอิญเป็นคนช่างฝัน
Ruk keu peuan kon neung bungern pen kon chahng fun
Love is a friend who accidentally becomes the person ruling your dreams
ทะเลาะกันบ้างบางวัน แค่เชื่อใจเท่านั้นถึงไม่ค่อยเข้าใจ
Talor gun bahng bahng wun kae cheua jai tao nun teung mai koy kao jai
If some days you fight, just believe, even if you don’t really understand
ถึงไม่ได้เจอกัน แต่มันไม่เคยหายไป
Teung mai dai jur gun dtae mun mai koey hai pai
Though you haven’t found it yet, it has never disappeared
แต่ค้นให้มันลึกลงไปในใจ ไม่ว่าวันไหนก็มีรักเรื่อยมา
Dtae kon hai mun leuk long pai nai jai mai wah wun nai gor mee ruk reuay mah
But look for it deep down in your heart, regardless of the day, we continuously have love

(*,**,**)
สักคน
Suk kon
One person

อยากให้รู้ว่าใจของเธอถูกสร้างไว้
Yahk hai roo wah jai kaung tur took sahng wai
I want you to know that your heart is preparing
เพื่อให้ใครสักคนมารักเธอ
Peua hai krai suk kon mah ruk tur
For someone to love you

Title: Kamikaze WAVE
Artist: Kamikaze artists
Album: [Single]
Year: 2010

We aren’t so hot in this battle field.
We three 3.2.1 getting hot heart feel.
Killing the mic to the one what’s a due.
Follow me. Comin’ now.
Follow me. Check it down.

(Follow me) เพราะวันนี้โลกกำลังจะเหวี่ยง
(Follow me) pror wun nee lohk gumlung ja wiang
(Follow me) Because today the world is spinning
(Follow me) นี่ไม่ใช่พฤติกรรมเบนเบี่ยง
(Follow me) nee mai chai preutigam ben biang
(Follow me) this isn’t evasive maneuvers
(Follow me) ไม่ได้ดื้อก็แค่ชอบลองเสี่ยง
(Follow me) mai dai deu gor kae chaup laung siang
(Follow me) I’m not stubborn, I just like to take risks

(*) (Follow me) ไม่ได้เถียงก็แค่คิดนอกกรอบ
(Follow me) mai dai tiang gor kae kit nauk graup
(Follow me) I’m not arguing, just thinking outside the block
(Follow me) ชอบที่ทำและก็จะทำที่ชอบ
(Follow me) chaup tee tum lae gor ja tum tee chaup
(Follow me) I like what I’m doing, and I’ll do what I like
(Follow me) คนเป็นร้อยก็มีล้านคำตอบ
(Follow me) kon pen roy gor mee lahn kum dtaup
(Follow me) There are a hundred people but a million answers

(**) BB ไปหาเธอได้รับมั่งรึเปล่า
BB pai hah tur dai rup mung reu plao
If I looked for you on Blackberry, would you accept me?
Check ใน Facebook ก็ไม่ค่อยจะเห็นข่าว
Check nai facebook gor mai koy ja hen kao
Check on Facebook but I don’t really see news
Update now, Update now.
Update now, Update now.
เจอเธอทีไรใจมันคอยจะ Tweet
Jur tur tee rai jai mun koy ja tweet
Whenever I see you, my heart keeps tweeting
You’re my mind โดยไม่ต้องไปทำ Quiz
You’re my mind doy mai dtaung pai tum quiz
You’re my mind, so there’s no need to take quizes
Follow me, follow me.
Follow me, follow me.

(***) Right here ตามมาให้ทันดิ
Right here dtahm mah hai tun di
Right here, follow closely
Right now ไปมันด้วยกันสิ
Right now pai mun duay gun si
Right now, let’s go together
Right here Let’s ride baby.
Right here let’s ride baby
Right here We’re digital rave.
Right here We’re digital rave.
Right now sign in to Gen net.
Right now sign in to Gen net.
Right here Kamikaze wave.
Right here Kamikaze wave.

ตื่นนานแล้วนะตื่นนานแล้ว
Dteun nahn laeo na dteun nahn laeo
I’ve been awake for a while, I’ve been awake for a while
อยู่กับบ้านไม่ออกไปไหน
Yoo gup bahn mai auk pai nai
Here at home, not going out anywhere
เลยเหงาเหงารู้สึกอ่อนไหว
Loey ngao ngao roo seuk aun wai
So I’m lonely, lonely, feeling down
อยู่ที่ไหนนะอยู่ที่ไหน
Yoo tee nai na yoo tee nai
Where are you? Where are you?
แอบคิดถึงไม่อยากโทรหา
Aep kit teung mai yahk toh hah
Secretly missing you, I don’t want to call
ช่วย Tweet มาหน่อยเหอะนะ
Chuay tweet mah noy hur na
Please send me a tweet!

ทำไมชอบทำอะไรน่าเบื่อ
Tummai chaup tum arai nah beua
Why do I like doing boring things?
และทำไมต้องทำตามความเชื่อ
Lae tummai dtaung tum dtahm kwam cheua
And why must I follow beliefs?
ถ้าเธอพร้อมฉันก็พร้อมทุกเมื่อ
Tah tur praum chun gor praum took meua
If you’re ready, I’m ready at any moment

(*,**,***,***)

Wu rin pu ni eh ji yeo ka ma suek i nai kwa nyeo.
Ah kam juen yok laek never stop yu shi geun gyeo.
Kamikaze bomb in be K K otto matto.
to mashi nai that lose.

To yo banna masho we’re number one you know.
Kimi to break your neck. I make it tag the shoes.
If you want hot tracks. Do we got the move.
K-otic gotta he can make it through.

Ka Ka Ka Ka
mi mi mi mi
ka ka ka ka
ze ze ze ze.
Ka Ka mi mi
ka ka ze ze.
Ka Ka mi mi
ka ka ze ze.
Ka Ka Ka Ka mi mi mi mi
ka ka ka ka ze ze ze ze.
Ka Ka Ka Ka mi mi mi mi
ka ka ka ka ze ze ze ze.
Ka Ka Ka Ka Ka Ka Ka Ka mi mi mi mi mi mi mi mi
ka ka ka ka ka ka ka ka ze ze ze ze ze ze ze ze.
Ka Ka Ka Ka Ka Ka Ka Ka mi mi mi mi mi mi mi mi
ka ka ka ka ka ka ka ka ze ze ze ze ze ze ze ze.

(***,***)

Ka Ka Ka Ka mi mi mi mi
ka ka ka ka ze ze ze ze.

[NOTE: While former Kamikaze artist Payu was featured on the audio of the track, he was suspended before the MV came out, thus he has no mention at all in the video and XIS and K-Otic are shown during his raps. Sad. :(]

Title: รักสามเรา / Ruk Sahm Rao (Our Love Triangle)
English title: “Trilogy”
Artist: Knom Jean / WAii / Gavin 3.2.1
Album: [New Single]
Year: 2011

พูดจาไม่ออก
Poot jah mai auk
I can’t speak it out loud
ก็บอกตัวเองทุกวัน นั่นมันเพื่อนเรา
Gor bauk dtua eng took wun nun mun peuan rao
But I tell myself every day that this is my friend
เพื่อนกันดูออก
Peuan gun doo auk
Friends can tell
ว่าเธอกำลังรักเขา ที่เราให้ใจ
Wah tur gumlung ruk kao tee rao hai jai
That you’re in love with him, the one whom I’ve given my heart

ฉันยืนข้างเธอ ส่วนเธอก็ยืนข้างฉัน
Chun yeun kahng tur suan tur gor yeun kahng chun
I’m standing at your side, as you’re standing at mine
ฉันเลยสองใจ
Chun loey saung jai
I have feelings for two girls
เลือกใครสักคน อีกคนก็ไม่เหลือใคร
Leuak krai suk kon eek kon gor mai leua krai
If I choose one, the other won’t have anyone left
ฝืนใจไม่ลง
Feun jai mai long
I can’t force myself to do it

(*)เธอกับฉัน
Tur gup chun
You and I
ฉันกับเขา
Chun gup kao
Me and her
เธอกับเขา
Tur gup kao
You and him
เราจะรักกันอย่างไร
Rao ja ruk gun yahng rai
How will we love each other?

(**)เจ็บกันพอหรือยัง เมื่อไหร่จะพังสักที
Jep gun por reu yung meua rai ja pung suk tee
Is the pain enough yet? When will it collapse?
ต่างคนต่างรู้ดี ไม่มีทางเหมือนเดิม
Dtahng kon dtahng roo dee mai mee tahng meuan derm
We all know full well there’s no way things can be the same
ยิ่งเจอะกันทุกวัน ยิ่งกดดันเหลือเกิน
Ying jur gun took wun ying god dun leua gern
The more we see each other every day, the more it’s too pressing
ยิ่งต้องมาเผชิญ หน้ากันยิ่งช้ำใจ
Ying dtaung mah pachern nah gun ying chum jai
The more I have to face it, the more we’ll hurt each other
ปล่อยฉันไว้ดีกว่า
Ploy chun wai dee gwah
Letting me go is better

เหลือทางสองทาง ให้เราต่างต้องเลือกเดิน
Leua tahng saung tahng hai rao dtahng dtaung leuak dern
There’s two roads left that we must choose which to follow
เลือกตัดสินใจ
Leuak dtut sin jai
Making a decision
เรื่องเราสามคน ไม่ว่าลงเอยเช่นไร
Reuang rao sahm kon mai wah long oey chen rai
The story of the three of us, regardless how it ends
เสียใจเท่ากัน
Sia jai tao gun
Any ending will be equally sad

(*,**)

Who would understand like me?
ที่มันต้องเจ็บเพราะในใจมัน Guilty
Tee mun daung jep pror nai jai mun guilty
That I must hurt because my heart is guilty
Every little story has to end, don’t you see
อยากมีทางสักทางที่มันจะlet me free
Yahk mee tahng suk tahng tee mun ja let me free
I want to have a way that will let me be free
หนึ่งคนเป็นมากกว่าเข้าใจ หนึ่งคนเป็นมากกว่ารัก
Neung kon pen mahk gwah kao jai neung kon pen mahk gwah ruk
One person is more than understanding, one is more than love
แต่ถ้าต้องเลือกสักคน มันยากที่จะตัด
Dtae tah dtaung leuak suk kon mun yahk tee je dtut
But if I have to choose just one, it’ll be difficult to cut the other off
เรื่องนี้มันComplicated เลยพูดได้แค่ not yet
Reuang nee mun complicated loey poot dai kae not yet
This issue is complicated, I can only say “not yet”
ถึงไม่ใช่ทางที่มันถูก แต่ฉันไม่อยากทำใครต้องเจ็บ
Teung mai chai tahng tee mun took dtae chun mai yahk tum krai dtaung jep
Though it’s not the correct path, I don’t want to hurt anyone

(**)
ยิ่งเจอะกันทุกวัน ยิ่งกดดันเหลือเกิน
Ying jur gun took wun ying god dun leua gern
The more we see each other every day, the more it’s too pressing
ยิ่งต้องมาเผชิญ หน้ากันยิ่งช้ำใจ
Ying dtaung mah pachern nah gun ying chum jai
The more I have to face it, the more we’ll hurt each other
ให้เจ็บแค่ฉันดีกว่า
Hai jep kae chun dee gwah
Hurting only myself is better