Joy Siriluk

All posts tagged Joy Siriluk

Title: คนในหางตา / Kon Nai Hahng Dtah (Person in the Corner of Your Eye)
Artist: Joy Siriluk
Album: โสดไม่ได้ตั้งใจ / Soht Mai Dai Dtung Jai (Unintentionally Single)
Year: 2004

คนนั้นในสายตาเธอ
Kon nun nai sai dtah tur
That person in your sights
ช่างดูสูงค่าเลิศเลอ กับหัวใจ
Chahng doo soong kah lurt lur gup hua jai
Seems so very nice and perfect with a good heart
ฉันในสายตาเธอ
Chun nai sai dtah tur
I in your sights
เป็นเป็นเหมือนดังดอกไม้ริมทาง
Npen bpen meuan dung dauk mai rim tahng
Am like a flower on the side of the road
ที่เธอเหลียวมองบางเวลา
Tee tur liao maung bahng welah
That you turn and glance at sometimes

เธอคงไม่ว่ากัน
Tur kong mai wah gun
You probably wouldn’t blame me
หากฉันนี้ขอซ่อนอยู่ ในหางตา
Hahk chun nee kor saun yoo nai hahng dtah
If I wanted to hide in the corner of your eye
ยามที่เธอเผลอมอง
Yahm tee tur plur maung
When you absently look
เพียงให้เธอรู้ว่า ยังมีฉันอีกคนอยู่ไม่ไกล
Piang hai tur roo wah yung mee chun eek kon yoo mai glai
Only to let you know that you still have me not far

ที่รักเธอ มาแสนนาน
Tee ruk tur mah saen nahn
Who has loved you for so long
แม้เธอ นั้นจะมองผ่านไป
Mae tur nun ja maung pahn bpai
Even though you look past me

(*) ได้เป็นแค่คน อยู่ในหางตา
Dai bpen kae kon yoo nai hahng dtah
I can only be a person in the corner of your eye
ไม่มีวาสนาได้อยู่ในหัวใจ
Mai mee wahsanah dai yoo nai hua jai
I don’t have the fortune to be in your heart
แค่คนแอบรัก แอบฝันใกล้ๆ
Kae kon aep ruk aep fun glai glai
I’m just a person who secretly loves and you and secretly dreams close by
แต่ไกล เหลือเกินในความเป็นจริง
Dtae glai leua gern nai kwahm bpen jing
But so far away in reality

รู้ว่าไม่คู่ควร
Roo wah mai koo kuan
I know I shouldn’t
ใจเธอไม่มีห้องใด ให้พักพิง
Jai tur mai mee haung dai hai puk ping
Your heart doesn’t have any space for me
ฟ้าไม่ยอมเข้าข้าง
Fah mai yaum kao kahng
Heaven refuses to side with me
ปิดทางด้วยความเป็นจริง
Bpit tahng duay kwahm bpen jing
Closing the way with the reality
ว่าเธอ มีเขาอยู่เต็มหัวใจ
Wah tur mee kao yoo dtem hua jai
That you have her filling your heart

ฉันรักเธอ มาแสนนาน
Chun ruk tur mah saen nahn
I’ve loved you for so long
แม้เธอนั้นจะมองผ่านไป
Mae tur nun ja maung pahn bpai
Even though you look past me

(*,*)

แต่ไกล เหลือเกินในความเป็นจริง
Dtae glai leua gern nai kwahm bpen jing
But so far away in reality

Title: รักใน C เมเจอร์ / Ruk Nai C Major (Love in C Major)
Artist: Joy Siriluk
Album: OST มณีหยาดฟ้า / Manee Yaht Fah
Year: 2000

แอบรักเธออยู่ในใจ
Aep ruk tur yoo nai jai
I secretly love you in my heart
เก็บหัวใจไว้ให้เธอ
Gep hua jai wai hai tur
I’m saving my heart for you
วันทั้งวันฉันมองเหม่อ
Wun tung wun chun maung mur
I stare all day
คิดถึงเธอทุกเวลา
Kit teung tur took welah
Thinking of you all the time

(*) เธอเหมือนฉันหรือเปล่า
Tur meuan chun reu bplao
Are you the same as me?
รักคราวแรกแปลกหนักหนา
Ruk krao raek bplaek nuk nah
Love at first sight is so surprising
สุขๆ ซึ้งๆ ตรึงอุรา
Sook sook seung seung dtreung oorah
Happy, touched, transfixed
สองสายตา ประสานหวานเสียจริง
Saung sai dtah bprasahn wahn sia jing
Our two eyes connect and giving up reality

(**) แอบรักเธอสุขเกินใคร
Aep ruk tur sook gern krai
I secretly love you and am happier than anyone
อยู่หนใดหมายแอบอิง
Yoo hon dai mai aep ing
Wherever I am, I cling to the intention
ใจฉันยังหวังเธอยิ่ง
Jai chun yung wung tur ying
My heart still really hopes for you
ขอรักจริงรักเพียงเธอ
Kor ruk jing ruk piang tur
I really want to love, love only you

(*,**)

ขอรักจริงรักเพียงเธอ
Kor ruk jing ruk piang tur
I really want to love, love only you

Title: อาทิตย์อับแสง / Ahtit Up Saeng (Blue Day)
Artist: Joy Siriluk
Album: ??
Year: 2010 (?)

เคยชม ร่วมภิรมย์ใจ
Koey chom ruam pirom jai
I once shared your delight
ด้วยความรักจริง ยิ่งใหญ่
Duay kwahm ruk jing ying yai
With real, great love
ผูกพันหัวใจ ตรงมั่น
Pook pun hua jai dtrong mun
The connection of our hearts was secure

รักเอย เคยอยู่เคียงกัน
Ruk oey koey yoo kiang gun
Oh, love, you were once at my side
ร่มเย็นมิเว้นวายวัน
Rom yen miwen wai wun
Never leaving me a day without shade
ด้วยความสัมพันธ์ยืนยง
Duay kwahm sumpun yeun yong
With a long-lasting relationship

ทิวางาม ยามอยู่เคียงคง
Tiwah ngahm yahm yoo kiang kong
The days were beautiful when you were at my side
สุริยะแสงส่ง ปวง
Sooriya saeng song bpuang
The sunlight was focused on me
ชีวิตในโลกดำรงเริงใจ
Cheewit nai lohk dum rong rerng jai
My life in this world had its high spirits sustained

รักกัน วันห่างไปไกล
Ruk gun wun hahng bpai glai
We were in love on a distant day
มืดมนหมองมัวปานใด
Meut mon maung mua bpahn dai
How gloomy things became
เยือกเย็นเข็ญใจรันจวน
Yeuak yen ken jai run juan
It’s so miserably cold

ไกลกัน พาพรั่นใจครวญ
Glai gun pah prun jai kruan
Being far apart led me to be fearful and lament
ร่างกายทรุดโทรมทุกส่วน
Rahng gai soot sohm took suan
Every part of my heart has broken
จิตใจร้อนรวนแรงอ่อน
Jit jai raun ruan raeng aun
My mind is faint and weak

รักเอย เลยกลับอาวรณ์
Ruk oey loey glup ahwon
Oh love, how I cling to you
ค่ำคืนฝืนใจ ไปนอน
Kum keun feun jai bpai naun
At night I force myself to sleep
ยิ่งดูเหมือนฟอนไฟรม
Ying doo meuan faun fai rom
The more it seems like ashes, fire, and smoke

ทิวาสาง ยามห่างดวงกมล
Tiwah sahng yahm hahng duang gamon
The dawn, when I’m separated from my heart
สุริยะหมองหม่น ปวง
Sooriya maung mon bpuang
The sun is completely dim
ชีวิตในโลกอับจนเสื่อทราม
Cheeiwt nai lohk up jon seua sahm
My life is inferior in this poor, musty world

หวังคอย คอยเฝ้าโมงยาม
Wung koy koy fao mohng yahm
I’m hoping and watching the time
จวบจนทิวาเรืองงาม
Juap jon tiwah reuang ngahm
Until the beautiful, shining day
ส่งความรักยังคืนคง
Song kwahm ruk yung keun kong
Sends my love back to me

จวบจนทิวาเรืองงาม
Juap jon tiwah reuang ngahm
Until the beautiful, shining day
ส่งความรักยังคืนคง
Song kwahm ruk yung keun kong
Sends my love back to me