Joop Vudtinun

All posts tagged Joop Vudtinun

Title: Only You
Artist: Joop Vudtinun (จุ๊บ วุฒินันต์)
Album: [Single]
Year: 2020

เคยเจอกับวันช้ำช้ำ กี่ครั้งที่ใจอ่อนแอ ล้มจนยืนแทบไม่ไหว
Koey jur gup wun chum chum gee krung tee jai aun ae lom jon yeun taep wai mai
I’ve faced painful days before, many times my heart has been weak, I’ve fallen so much I nearly couldn’t stand
ต้องเจอแบบเดิมซ้ำซ้ำ รอจะมีสักวัน ได้เจอสักคน ฉุดฉันเดินต่อไป
Dtaung jur baep derm sum sum ror ja mee suk wun dai jur suk kon choot chun dern dtor bpai
I’ve had to face this same situation over and over, waiting for the day that I’d meet someone who would pull me up and get me to keep walking

เพียงเธอเดินเข้ามาใช้หัวใจโอบกอดฉัน เพิ่มให้คำว่าเรามีความหมายขึ้นทุกวัน
Piang tur dern kao mah chai hua jai op gaut chun perm hai kumw ah rao mee kwahm mai keun took wun
You just showed up and used your heart to embrace me, adding meaning to the word “we” every day
ช่วงเวลาดีดีที่เรามีให้กัน ต่อให้นานสักเท่าไหร่ ก็ยังจะเหมือนเดิม
Chuang welah dee dee tee rao mee hai gun dtor hai nahn suk tao rai gor yung ja meuan derm
The good times we have for each other, no matter how long it’s been, are still the same

(*) แค่เพียงเธอ ที่ต้องการ
Kae piang tur tee dtaung gahn
You’re the only one I need
เธอเป็นดั่งของขวัญที่ฟ้าส่งมา ให้เราได้พบกัน
Tur bpen dung kaung kwun tee fah song mah hai rao dai pob gun
You’re like a present that heaven has sent for us to meet
Only you จะกี่วันหมุนผ่าน
Only you ja gee wun moon pahn
Only you, however many days pass by
ความรักจะคงอยู่ไปแสนนาน ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป
Kwahm ruk ja kong yoo bpai saen nahn mai mee wun ja bplian bpai
Our love will be long-lasting, it’ll never change

เธอคือความสุขของฉัน รอยยิ้มที่เธอให้มา อยากขอเวลาให้หยุดเดิน
Tur keu kwahm sook kaung chun roy yim tee tur hai mah yahk kor welah hai yoot dern
You’re my happiness, when you smile at me, I want time to stop
ตัวฉันโชคดีเหลือเกิน ที่มีเธอข้างกัน อย่างนี้ทุกวัน ไม่ขอไปกว่านี้
Dtua chun chohk dee leua gern tee mee tur kahng gun yahng nee took wun mai kor bpai gwah nee
I’m so lucky to have you by my side like this everyday, I won’t ask for more

พอมีเธอเข้ามาใช้หัวใจโอบกอดฉัน เพิ่มให้คำว่าเรามีความหมายขึ้นทุกวัน
Por mee tur kao mah chai hua jai op gaut chun perm hai kumw ah rao mee kwahm mai keun took wun
As soon as you showed up and used your heart to embrace me, adding meaning to the word “we” every day
ช่วงเวลาดีๆที่เรามีให้กัน ต่อให้นานสักเท่าไหร่ ก็ยังจะเหมือนเดิม
Chuang welah dee dee tee rao mee hai gun dtor hai nahn suk tao rai gor yung ja meuan derm
The good times we have for each other, no matter how long it’s been, are still the same

(*,*)

Only you, that i need
You are the angel from above, the one just for me

Only you จะกี่วันหมุนผ่าน
Only you ja gee wun moon pahn
Only you, however many days pass by
ความรักจะคงอยู่ไปแสนนาน ไม่มีวันจะเปลี่ยนไป
Kwahm ruk ja kong yoo bpai saen nahn mai mee wun ja bplian bpai
Our love will be long-lasting, it’ll never change

   

Executive Supervisor : วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Executive Producer : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Produced by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Lyrics by เอก,เอิง,โอ๊บ,จันทร์
English Lyric by วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Lyrics Director : เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Melody by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ
Arrange by เพิ่มศักดิ์ พิสิษฐ์สังฆการ

Title: สุดที่รักคือเธอ / Soot Tee Ruk Keu Tur (You Are My Beloved)
Artist: Joob Vudtinun (จุ๊บ วุฒินันต์) feat. Oum Varitda (อุ๋ม วฤตดา)
Album: [Single]
Year: 2017

คิดถึงแววตาที่สดใส คิดถึงใครที่คอยสบตา
Kit teung waew dtah tee sot sai kit teung krai tee koy sop dtah
I miss that bright look in your eye, I miss that someone who looks into my eyes
ส่งยิ้มอบอุ่นให้กันมา เวลาที่ต้องเหนื่อยใจ
Song yim aup oon hai gun mah welah tee dtaung neuay jai
Smiling warmly at each other when we’re exhausted
และไม่เหลือใครให้ผูกพัน
Lae mai leua krai hai pook pun
And don’t have anyone else to connect with

คิดถึงแววตาที่ห่วงใย คิดถึงชายคนหนึ่งในฝัน
Kit teung waew dtah tee huang yai it teung chai kon neung nai fun
I miss that concerned look in your eye, I miss the man of my dreams
อ่อนหวานละไมได้อย่างนั้น เป็นวันที่ความสุขใจ
Aun wahn la mai dai yahng nun bpen wun tee kwahm sook jai
Who is gentle and sweet like that, it’s a happy day
อยู่ใกล้ๆ เมื่อได้พบเธอ
Yoo glai glai meua dai pob tur
To be near you, when I can see you

(*) เธอคือสุดที่รัก(สุดที่รัก) สุดที่รัก(สุดที่รัก)… สุดที่รักตัวจริงของฉันคือเธอมีแต่เธอผู้เดียว
Tur keu soot tee ruk (soot tee ruk) soot tee ruk (soot tee ruk) soot tee ruk dtua jing kaung chun keu tur mee dtae tur poo diao
You are my beloved (beloved) beloved (beloved), my true beloved is you, I have only you
จะไม่มีใครข้องเกี่ยวอีกเลยภายในเลยหัวใจ
Ja mai mee krai kaung giao eek loey pai nai loey hua jai
There won’t be anyone else who gets involved in my heart
สุดที่รัก(สุดที่รัก) สุดที่รัก(สุดที่รัก)… สุดที่รักตัวจริงของฉันคือเธอไม่ใช่ใคร
Soot tee ruk (soot tee ruk) soot tee ruk (soot tee ruk) soot tee ruk dtua jjing kaung chun keu tur mai chai krai
Beloved (beloved) beloved (beloved), my true beloved is you, not anyone else
จะมีหัวใจที่เก็บความรักเอาไว้ให้เธอผู้เดียว
Ja mee hua jai tee gep kwahm ruk ao wai hai tur poo diao
You’ll have my heart that’s keeping my love only for you

คิดถึงแววตาที่ชวนฝัน คิดถึงคืนวันที่ผ่านมา
Kit teung waew dtah tee chuan fun kit teung keun wun tee pahn mah
I miss that look in your eye that entices me to dream, I miss the days and nights that have passed
ก็เพราะเธอเป็นเช่นนางฟ้า ที่ลอยล่องมาเจอฉัน
Gor pror tur bpen chen nahng fah tee loy laung mah jur chun
Because you’re like an angel that floated down to meet me
ให้ชีวิตฉันมีความหมาย
Hai cheewit chun mee kwahm mai
And give my life meaning

คิดถึงแววตาที่เจ้าชู้ คิดคิดดูแล้วยิ่งถูกใจ
Kit teung waew dtah tee jao choo kit kit doo laeo ying took jai
I miss that flirty look in your eye, the more I think about it, the more pleased I am
จะขอมีเธอเก็บเอาไว้ เป็นลมหายใจให้ฉัน
Ja kor mee tur gep ao wai bpen lom hai jai hai chun
I want to keep you as my breath
และเป็นฝันวันที่สวยงาม
Lae bpen fun wun tee suay ngahm
And as my dream on a beautiful day

(*,*)

   

Executive Producer: วุฒินันต์ ภิรมย์ภักดี
Producer: กุลวัฒน์ พรหมสถิต
Music: กุลวัฒน์ พรหมสถิต
Lyrics: กุลวัฒน์ พรหมสถิต
Arrange: กุลวัฒน์ พรหมสถิต
Saxophone: Koh Mr. Saxman
Vocal Edited: สุปรีดิ์ กลีบชื่น
Mixed Down: กุลวัฒน์ พรหมสถิต
Mastering by: กุลวัฒน์ พรหมสถิต