Jeff Demo Project

All posts tagged Jeff Demo Project

Title: เรื่องดีดี / Reuang Dee Dee (Good Times)
Artist: Jeff Satur
Album: [Single]
Year: 2020

นานพอจนลืมว่าเคยเจ็บ
Nahn por jon leum wah koey jep
It’s been long enough to forget I once hurt
เวลาเยียวยาได้ทุกอย่าง
Welah yiao yah dai took yahng
Time can heal everything
ลบเลือนภาพจางๆ จากวันที่เสียใจ
Lop leuan pahp jahng jahng jahk wun tee sia jai
Erasing the faint images from the day I was sad
นานพอให้ใจได้ทบทวน
Nahn por hai jai dai top tuan
It’s been long enough for my heart to reconsider
ความจริงที่ควรจะเข้าใจ
Kwahm jing tee kuan ja kao jai
The truth it should understand
รักที่พังทลาย จริงๆแล้วไม่ใช่อย่างนั้น
Ruk tee pung talai jing jing laeo mai chai yahng nun
The destroyed love really isn’t like that

(*) เสี้ยวนาทีที่ความรักนั้นปรากฏขึ้นมา ในใจ
Siao nahtee tee kwahm ruk nun bprahgot keun mah nia jai
The instant that love appeared in my heart
จำได้ไหมว่ามันงดงามเพียงใด วันที่เราได้บอกรักกัน
Jum dai mai wah mun ngot ngahm piang dai wun tee rao dai bauk ruk gun
Do you remember how beautiful it was the day we said I love you?

(**) ฉันไม่จำตอนจบ
Chun mai jum dtaun jop
I don’t remember the end
ฉันเหลือเพียงเรื่องดีๆในใจ
Chun leua piang reuang dee dee nai jai
All I have left are the good times in my heart
ภาพที่ย้อนและย้ำถึงวันเก่าๆ ว่าเรารักกันแค่ไหน
Pahp tee yaun lae yum teung wun gao gao wah rao ruk gun kae nai
The images circulate and remind me of the old days and how much we loved each other
แม้รักเราจบ
Mae ruk rao jop
Even though our love ended
ฉับลบเรื่องราวที่มันร้ายๆ
Chup lop reuang rao tee mun rai rai
I immediately erased the bad memories
หากต้องมีน้ำตาสักครั้ง คงเป็นน้ำตาของความสุขใจ
Hahk dtaung mee num dtah suk krung kong bpen num dtah kaung kwahm sook jai
If there must be tears, they’re tears of happiness
ที่เคยรักเธอ
Tee koey ruk tur
For once loving you

บางคำกระซิบที่เคยฟัง
Bahng kum grasip tee koey fung
The whispered words that I once listened to
มันยังก้องดังในหัวใจ
Mun yung gaung dung nai hua jai
Still echo loudly in my heart
ไม่ว่านานเท่าไหร่
Mai wah nahn tao rai
No matter how long it’s been
เก็บรักษามันไว้อย่างดี
Gep ruk sah mun wai yahng dee
I take good care of it

(*,**,**)

   

LYRICS BY: สุรชัย พรพิมานแมน
MUSIC & ARRANGED BY: แชมป์ จุลภมรศรี
Piano & Strings Arranged : ธนวินท์ แก้วศร
Drum: ชัชชัย โยธีเสวต
Mix & Mastering: ธนณัฏฐ์ พีรญากังวานไกล
Studio : DBS Studios&888House

Title: เปลี่ยนไปแล้ว / Bplian Bpai Laeo (It’s Changed)
Artist: Jeff Satur
Album: [Single]
Year: 2018

ในวันที่ฉันและเธอห่างไกล
Nai wun tee chun lae tur hahng glai
When we’re far apart
ในวันที่ฝันไม่เป็นดังใจ
Nai wun tee fun mai bpen dung jai
When my dreams aren’t as I desired
ในวันที่เจ็บข้างในหัวใจ
Nai wun tee jep kahng nai hua jai
When I’m hurting in my heart
แต่ยังคงคิดถึงเธอ
Dtae yung kong kit teung tur
I still think of you

(*) ในวันที่ฟ้าไม่เคยสดใส
Nai wun tee fah mai koey sot sai
When the sky is never bright
มีแค่ฝนเพียงเท่านี้
Mee kae fon piang tao nee
And there’s only rain
คำว่ารักที่ฉันเคยมี
Kum wah ruk tee chun koey mee
The love I once had
คำว่ารักที่ได้ยิน
Kum wah ruk tee dai yin
The love I heard

(**) เมื่อเธอจากลาทิ้งฉันไปไกล
Meua tur jahk lah ting chun bpai glai
When you said good-bye and left me to go far away
ในใจไม่เคยยอมรับเลย
Nai jai mai koey yaum rup loey
In my heart, I never accepted it
ยังคงคิดฝัน ยังรอสักวัน
Yung kong kit fun yung ror suk wun
I’m still imagining, still waiting for the day
ว่าเธอนั้นจะย้อนมา
Wah tur nun ja yaun mah
That you’ll return

(***) เปลี่ยนไปแล้ว คำว่ารักเรา
Bplian bpai laeo kum wah ruk rao
Our love has changed
มือที่เคยโอบ ที่เคยกอด
Meu tee koey ohp tee koey gaut
The hands that were once warm, that once embraced me
นับจากนี้เป็นแค่เงา
Nup jahk nee bpen kae ngao
From now on are just a shadow
ต่อให้คิดถึงวันที่มีเรา
Dtor hai kit teung wun tee mee rao
Even though I miss the days we had each other
วันเวลาทำให้ปวดร้าว
Wun welah tum hai bpuat rao
Time makes me ache
จากนี้ต้องทำอย่างไร
Jahk nee dtaung tum yahng rai
What should I do from now on?
ต่อจากนี้ เมื่อไม่มีเธออีกแล้ว
Dtor jahk nee meua mai mee tur eek laeo
When from now on, I don’t have you anymore

(*,**,***,***)

   

LYRICS BY : JEFF & CHAMP
MUSIC & ARRANGED BY : CHAMP
GUITAR : ZINZERLY
BASS : TEETY MAN
MIXED AND MASTERED : SUWATCHAI SUTTIRAT
PRODUCER : CHAMP

   

From Demo Project/Kamikaze to RS/Garden Music, now to GMM Grammy/Grand Musik, wow, Jeff sure has moved around~ He still has that same sound, though. At first I thought he was covering that old Syam song that Boy Peacemaker did recently too haha, I was happy to see it was a new song. Lovely voice, average lyrics, but that music video. Sure, it hurts when your friend steals your girl, but to melodramatically decide to drown yourself over it? Would have preferred to see him set the boat on fire or drill a hole in it or something. But that probably wouldn’t have gone with the sad theme of the lyrics, eh? 😀

Title: ไม่หายไป / Mai Hai Bpai (Not Disappearing)
English Title: “Still”
Artist: Jeff (Garden Music)
Album: [Single]
Year: 2015

ขอแค่เธออยู่กับฉัน และเดินข้ามคืนนี้ไป
Kor kae tur yoo gup chun lae dernkahm keun nee bpai
I just ask that you stay with me and get through this night
ขอแค่เธออย่าหวั่นไหว จะมีแค่เรานิรันดร์
Kor kae tur yah wun wai ja mee kae rao nirun
I just ask that you not be nervous, there will be only us for eternity

ในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไร แค่ขอให้เชื่อมั่นในจิตใจ
Nai wun kahng nah ja bpen yahng rai kae kor hai cheua mun nai jit jai
However the future days will be, I just ask that you trust your heart
จะอยู่กับเธอ จะเคียงข้างเธอ
Ja yoo gup tur ja kiang kahng tur
I’ll be with you, I’ll be beside you
ฉันเฝ้านึกถึงแต่งานวิวาห์ ทุกครั้งที่คิดก็เขินขึ้นมา
Chun fao neuk teung dtae ngahn wiwah took krung tee kit gor kern keun bpai
I think only of our wedding, every time I think, I blush
เธอไม่เคยรู้ แต่อยากให้รู้
Tur mai koey roo dtae yahk hai roo
You never knew, but I want you to know

(*) ว่าฉันรักเธอมากมายแค่ไหน จะให้ แม้ไม่มีจะให้
Wah chun ruk tur mahk mai kae nai ja hai mae mai mee ja hai
How much I love you, I’ll give to you even what I don’t have to give
คำพูดที่ฉันจะพูดออกไป ให้เธอรู้
Kum poot tee chun ja poot auk bpai hai tur roo
The words that I’ll speak will let you know

(**) ในคืนที่ดาวหมดจากฟ้า แสงจันทรามาจากไป
Nai keun tee dao mot jahk fah saeng jun trah mah jahk bpai
During the starless nights when the moonlight has left
ฉันจะยืนอยู่ไม่ไกลเธอ
Chun ja yeun yoo mai glai tur
I’ll be standing here, not far from you
ในวันที่โลกเฝ้าทำร้ายเธอ ฉันยังคอยอยู่เสมอ
Nai wun tee lohk fao tum rai tur chun yung koy yoo samur
When the world hurts you, I’ll still be here, always
ให้เธอได้รู้ว่าฉันไม่หายไป
Hai tur dai roo wah chun mai hai bpai
I’m letting you know that I’m not disappearing

ในวันที่เธอนั้นมีน้ำตา นาทีที่ฝันมาเดินจากลา
Nai wun tee tur nun mee num dtah nahtee tee fun mah dern jahk lah
When you’re crying, the moment that your dreams say good-bye
จะยังมีใคร ยืนอยู่ไม่ไกล
Ja yung mee krai yeun yoo mai glai
You’ll still have someone standing right here, not far
ฉันเฝ้านึกถึงแต่งานวิวาห์ ทุกครั้งที่คิดก็เขินขึ้นมา
Chun fao neuk teung dtae ngahn wiwah took krung tee kit gor kern keun mah
I think only of our wedding, every time I think, I blush
เธอไม่เคยรู้
Tur mai koey roo
You’ve never known

(*,**,**,**)

   
เนื้อร้อง : เนติ ผ่องพุทธคุณ / Jeff Garden Music
ทำนอง : แชมป์
เรียบเรียง : แชมป์

Title: ไม่กล้าบอกชัด / Mai Glah Bauk Chut (Not Brave Enough to Tell You Clearly)
English Title: “Afraid to Say”
Artist: Jeff the Demo
Album: [Single]
Year: 2014

ก็ได้แต่คิดและฝันมานาน
Gor dai dtae kit lae fun mah nahn
I can only think and dream for a long time
อยากจะกระซิบข้างหูด้วยคำ ๆ นึง
Yahk ja grasip kahng hoo duay kum kum neung
I want to whisper one word into you ear
แต่ไม่เคยทำสักที ก็ได้แต่คิดไม่กล้าทำจริง
Dtae mai koey tum suk tee gro dai dtae kit mai glah tum jing
But I could never do that, I can only think, not brave enough to do anything
ก็กลัวว่าเธอจะคิดเหมือนกันหรือเปล่า
Gor glua tur ja kit meuan gun reu bplao
I’m afraid you won’t feel the same
ได้แต่เก็บไว้ในใจ
Dai dtae gep wai nai jai
I can only keep it in my heart

(*) กลัวเธอจะไม่ซึ้งถึงคำ คำนั้น
Glua tur ja mai seung teung kum kum nun
I’m afraid you won’t be affected by those words
กลัวจะไม่เป็นดั่งฝันต้องเสียน้ำตา
Glua ja mai bpen dung fun dtaung sia num dtah
I’m afraid it won’t be like my dreams and I’ll cry
ได้แต่ถอนใจ เก็บเอาไว้ไม่กล้าพอ
Dai dtae taun jai gep ao wai mai glah por
I can only retreat, keeping it in, not brave enough

(**) อยากบอกให้ชัด ว่ารักเธอแค่ไหน
Yahk bauk hai chut wah ruk tur kae nai
I want to tell you clearly how much I love you
ว่ารักเธอมากมายเท่าไหร่ แต่ก็ไม่รู้เธอคิดยังไง
Wah ruk tur mahk mai tao rai dtae gor mai roo tur kit yung ngai
That I love you so much, but I don’t know how you feel
หากเธอไม่รัก แล้วฉันจะเสียใจแค่ไหน
Hahk tur mai ruk laeo chun ja sia jai kae nai
If you don’t love me, I’ll be so sad
จะให้ทำใจยังไง ต้องหนีไปไกลแค่ไหนถึงจะทนได้
Ja hai tum jai yung ngai dtaung nee bpai glai kae nai teung ja ton dai
How will I accept it? How far away must I run before I can endure it?

เธอจะมีใจไหมฉันดูไม่ออก
Tur ja mee jai mai chun doo mai auk
Do you have feelings for me? I can’t tell
แต่เธอช่างดีกับฉันไม่เหมือนเพื่อนคนอื่น ๆ
Dtae tur chahng dee gup chun mai meuan peuan kon eun eun
But you’re so good to me, you’re not like my other friends
ก็อยากจะกุมมือเธอเอาไว้ใกล้ ๆ ใจ
Gor yahk ja goom meu tur ao wai glai glai jai
I want to hold your hand near my heart

(*,**)

ขอได้ไหมดวงดาวช่วยทำให้ใจฉันไม่ต้องเจ็บ
Kor dai mai duang dao chuay tum hai jai chun mai dtaung jep
Please, stars, help make my heart not have to hurt
ขอได้ไหมให้เธอมีใจให้ฉัน
Kor dai mai hai tur me ejai hai chun
Please, make her have feelings for me

(**)

Title: คิดถึงเธอแทบจะตายแล้ว / Kit Teung Tur Taep Ja Dtai Laeo (Miss You Like Crazy)
Artist: Jeff Demo Project
Album: [Single]
Year: 2013

เธออยู่ที่ไหน สบายดีหรือเปล่า
Tur yoo tee nai sabai dee reu bplao
Where are you? Are you well?
วันที่ไม่มีเธอแล้ว ช่างว่างเปล่า เหงาเหลือเกิน
Wun tee mai mee tur laeo chahng wahng bplao ngao leua gern
My days without you are so empty and too lonely
จะนานสักแค่ไหน ในใจก็เหมือนเก่า
Ja nahn suk kae nai nai jai gor meuan gao
However long it’s been, inside, my heart is still the same
เมื่อตื่นมาก็ยังเหงา จนดึกดื่น คิดถึงเธอ
Meua dteun mah gor yung ngao jon deuk deun kit teung tur
When I wake up, I’m still lonely, until late at night, I miss you

(*) เจ็บกว่าการไม่มี ก็คือเคยได้มี
Jep gwah gahn mai mee gor keu koey dai mee
What hurts more than not having you was once being able to have you
เธอเคยยืนอยู่ตรงนี้ ข้างๆ กัน
Tur koey yeun yoo dtrong nee kahng kahng gun
You used to stand right here beside me
ก็ไม่รู้ว่าเธอลืมฉัน ไปหรือยัง แต่ฉันไม่
Gor mai roo wah tur leum chun bpai reu yung dtae chun mai
I don’t know if you’ve forgotten me yet, but I haven’t

(**) ก็มันคิดถึงเธอ แทบจะตายแล้ว ความคิดถึงทรมานฉันเหลือเกิน
Gor mun kit teung tur tap ja dtai laeo kwahm kit teung toramahn chun leua gern
I miss you like crazy, my thoughts of you torture me so much
ไม่เคยลืมลง ยังคงเพ้อเจ้อ ยังเห็นภาพเธอ อยู่ทุกที่
Mai koey leum long yung kong pur jur yung hen pahp tur yoo took tee
I’ll never forget you, I’m still crazy, still seeing your image all the time
ก็มันคิดถึงเธอ แทบจะตายแล้ว ก็ไม่รู้จะทำใจได้เมื่อไร
Gor mun kit teung tur taep ja dtai laeo gor mai roo ja tum jai dai meua rai
I miss you like crazy, but I don’t know when I’ll be able to come to terms with it
ได้แต่ฝันไป ว่ายังรักกัน และหวังว่าสักวัน…ฝันคงจะเป็นจริง
Dai dtae fun bpai wah yung ruk gun lae wung wah suk wun fun kong ja bpen jing
I can only dream that we’re still in love and hope that one day…my dreams will be reality

อยากทำให้เธอยิ้ม แต่มันคงไม่ได้
Yahk tum hai tur yim dtae mun kong mai dai
I want to make you smile, but I can’t do it
อยากมีวันที่สดใส เหมือนที่เคย อยู่ด้วยกัน
Yahk mee wun tee sot sai meuan tee koey yoo duay gun
I want to have cheerful days like we used to have together
อยากเรียกเธอที่รัก แต่มันคงไม่ได้
Yahk riak tur tee ruk dtae mun kong mai dai
I want to call you my sweetheart, but I can’t do it
อยากให้เธอยังโทรหา เวลาเหงาใจ อีกสักที
Yahk hai tur yung toh hah welah ngao jai eek suk tee
I want you to keep calling me every time you’re lonely

(*,**,**)

Title: โลกแตก / Lohk Dtaek (Broken World)
Artist: Jeff Demo Project
Album: [Single]
Year: 2013

เธอคิดหรือยัง ถ้าหากวันหนึ่ง ที่เธอเบื่อมองดาวลำพัง
Tur kit reu yung tah hahk wun neung tee tur beua maung dao lumpung
Have you ever considered if one day you’ll get bored looking at the stars alone?
คิดหรือยังว่าเธอจะทำอะไร
Kit reu yung wah tur ja tum arai
Have you ever thought what you’d do?
เธอมีหรือยัง สักคนในใจ ที่จะอยากโทร.ไป say hi
Tur mee reu yung suk kon nai jai tee ja yahk toh bpai say hi
Have you ever had someone in your heart whom you wanted to call and say hi
ในทุกเช้าแค่เพียงได้ยินเสียง
Nai took chao kae piang dai yin siang
Every morning just to hear their voice?

(*) อย่างน้อยถ้าเพียงลองคิดดี ๆ
Yahng noy tah piang laung kit dee dee
At least, if you only try thinking hard
เรื่องนี้สักทีนะ
Reuang nee suk tee na
About this, okay?
ถ้าเธอเหงาขึ้นมาเมื่อไหร่
Tah tur ngao keun mah meua rai
If you ever get lonely
จะทำยังไงล่ะ ลองคิดดู
Ja tum yung ngai la laung kit doo
What will you do? Try thinking about it

(**) เธอก็ว่างอยู่ ฉันก็ว่างอยู่ แค่จะบอกให้รู้
Tur gor wahng yoo chun gor wahng yoo kae ja bauk hai roo
You’re free, I’m free, I’m just telling you
เผื่อเธอคิดอยู่ ก็เลยลองถามดู
Peua tur kit yoo gor loey laung tahm doo
In case you’re thinking and will try asking
เผื่อว่าเธอไม่รู้ คนที่อยู่ตรงนี้ ก็ไม่เคยจะมีใคร
Peua wah tur mai roo kon tee yoo dtrong nee gor mai koey ja mee krai
In case you don’t know that this guy right here will never have anyone else
เผื่อเธอจะคิด ฉันก็เลยจะคิด เธอไม่ติดใช่ไหม
Peua tur ja kit chun gor loye ja kit tur mai dtit chai mai
In case you’ll think about it, I’m thinking about it, you’re not stuck, okay?

เธอคิดให้ดี ถ้าเผื่อวันหนึ่ง ถ้าเกิดว่าโลกจะแตก
Tur kit hai dee tah peua wun neung tah gert wah lohk ja dtaek
Think hard, in case one day, if the world happens to break
วันที่เรานั้นคงต้องแยกย้าย
Wun tee rao nun kong dtaung yaek yai
When we’ll have to split up
ก็คงเสียดาย ถ้าหากเราเอง
Gor kong sia dai tah hahk rao eng
It’ll be regretful if we
ปล่อยวันเวลาเลยไป โดยที่เราไม่ได้คบกันตอนนี้
Bploy wun welah loey bpai doy tee rao mai dai kob gun dtaun nee
Let the opportunity pass and don’t date each other now

(*,**,*)

เธอก็ว่างอยู่ ฉันก็ว่างอยู่ แค่จะบอกให้รู้
Tur gor wahng yoo chun gor wahng yoo kae ja bauk hai roo
You’re free, I’m free, I’m just telling you
เผื่อเธอคิดอยู่ ก็เลยลองถามดู
Peua tur kit yoo gor loey laung tahm doo
In case you’re thinking and will try asking
เธอก็ว่างอยู่ ฉันก็ว่างอยู่ แค่จะบอกให้รู้
Tur gor wahng yoo chun gor wahng yoo kae ja bauk hai roo
You’re free, I’m free, I’m just telling you
เผื่อเธอคิดอยู่ ก็เลยลองถามดู
Peua tur kit yoo gor loey laung tahm doo
In case you’re thinking and will try asking
(เผื่อว่าเธอไม่รู้ คนที่อยู่ตรงนี้) ก็ไม่เคยจะมีใคร
Peua wah tur mai roo kon tee yoo dtrong nee gor mai koey ja mee krai
In case you don’t know that this guy right here will never have anyone else
(เผื่อว่าเธอจะคิด ฉันก็เลยจะคิด) เธอไม่ติดใช่ไหม
Peua tur ja kit chun gor loye ja kit tur mai dtit chai mai
In case you’ll think about it, I’m thinking about it, you’re not stuck, okay?

คิดถึงเธอแทบจะตายแล้ว / Kit Teung Tur Taep Ja Dtai Laeo (Miss You Like Crazy)
โลกแตก / Lohk Dtaek (Broken World)
ไม่กล้าบอกชัด / Mai Glah Bauk Chut (Not Brave Enough to Tell You Clearly) [Afraid to Say]
ไม่หายไป / Mai Hai Bpai (Not Disappearing) [Still]
เปลี่ยนไปแล้ว / Bplian Bpai Laeo (It’s Changed)
เรื่องดีดี / Reuang Dee Dee (Good Times)

   
All songs of Jeff Garden Music