In Love

All posts tagged In Love

Title: In Love
Artist: Bua Chompoo Ford (บัวชมพู ฟอร์ด)
Album: [Single]
Year: 2008

ก็เธอมาทำให้ความสุขล้นรอบกาย
gor ter maa tam hai kwaam sook lon rop gaai
You made happiness overflow around me
เธอคนเดียวที่ทำให้ฉันละลาย เฮ่อ..
ter kon dieow tee tam hai chan la-laai her
Only you melted my heart
ถ้าเธอไปทำกับใครแบบนี้ เค้าไม่รักให้มันรู้
taa ter bpai tam gap krai baep nee kao mai rak hai man roo
If you did this to anyone, there’s no way they wouldn’t love you

มองตัวเองก็อาจจะเหมือนรอดตาย
mong dtua eng gor aat ja meuan rot dtaai
Looking at myself, it seems like I’ve survived
คนดีๆ ใครบอกว่าหาได้ง่าย เฮ่อ..
kon dee-dee krai bok waa haa daai ngaai her
Everyone says it’s easy to find a nice guy
เธอมอบแต่สิ่งดีๆ ให้ฉันทุกๆ วินาที
ter mop dtae sing dee-dee hai chan took-took wi-naa-tee
You only give me good things at every second

(*) ฉันรู้ดี ไม่ได้ฝันไป..
chan roo dee mai daai fan bpai
I know full well that I’m not dreaming
เพราะว่าหัวใจ ฉันนั้นรักเธอ
pror waa hua jai chan-nan rak ter
Because my heart loves you
และเหมือนสัญญาณ
lae meuan san-yaan
It seems like it’s a sign
ข้างในมันบอกถึงเวลา มอบชีวิตให้คนนี้
kaang nai man bok teung way-laa mop chee-wit hai kon nee
Inside, it’s telling me that it’s time to give my life to this person

(**) ฉันพร้อมยอมทุกอย่าง พร้อมทำทุกอย่าง
chan prom yom took yaang prom tam took yaang
I’m ready to accept everything, I’m ready to do everything
และทำทุกทาง ไม่ยอมให้ใจของเราไกลห่าง
lae tam took taang mai yom hai jai kong rao glai hang
And do it every way possible, I refuse to let our hearts be separated
ขอแค่เธอไม่เปลี่ยน หัวใจไม่ห่าง
kor kae ter mai bplian hua jai mai haang
I just ask that you don’t change your heart
จะไม่มีวันที่รักเราเปลี่ยนไป
ja mai mee wan tee rak rao bplian bpai
There will never be a day that our love will change

ตอนกลางวันก็มัวแต่คิดถึงเธอ
dton glaang wan gor mua dtae kit teung ter
In the middle of the day, I’m just thinking of you
เวลานอนก็ยังหลับฝันละเมอ เฮ่อ..
way-laa non gor yang lap fan la-mer her
At bedtime, I’m still dreaming about you
ช่วยบอกตรงๆ อีกทีบอกรักให้ชัดๆ จะได้รู้
chuay bok dtrong-dtrong eek tee bok rak hai chat-chat ja daai roo
Please tell me straightforwardly again, tell me clearly that you love me

เธอคนดีสม่ำเสมอเรื่อยมา
ter kon dee sa-mam-sa-mer reuay maa
You’ve consistently been a good person
อารมณ์ดีไม่มีปัญหา ไม่ว่า เฮ่อ
aa-rom dee mai mee bpan-haa mai waa her
You’re in a good mood without any problems, no matter what
เธอมอบแต่สิ่งดีๆ ให้ฉันทุกๆ วินาที
ter mop dtae sing dee ๆ hai chan took-took wi-naa-tee
You only give me good things at every second

(*,**)

เอ่อ.. มีเธอคนเดียวก็เพียงพอ เป็นเพียงคนเดียวที่เฝ้ารอ
er.. mee ter kon dieow gor piang por bpen piang kon dieow tee fao ror
Yeah, having only you is just enough, you’re the only person whom I’ve been waiting for
ตั้งแต่ที่มีเธอ นับแต่วันแรกที่ได้เจอ ชีวิตก็เปลี่ยนไป
dtang dtae tee mee ter nap dtae wan raek tee daai jer chee-wit gor bplian bpai
Since getting you, since the day I met you, my life has changed
ต่อจากวันนี้ก็ไม่คิดจะเปลี่ยนใจ
dtor jaak wan nee gor mai kit ja bplian jai
From now on, I won’t think of changing my mind
แค่เพียงเราสองคนก็สุขเหนือสิ่งใด
kae piang rao song kon gor sook neua sing dai
Just the two of us, that’s happier than anything else
เพราะทุกๆ ครั้งที่ไม่มีเธอข้างกาย
pror took-took krang tee mai mee ter kaang gaai
Because every time that you’re not beside me
เธอรู้บ้างไหมว่าหัวใจของคนอย่างฉันก็แทบจะวาย
ter roo baang mai waa hua jai kong kon yaang chan gor taep ja waai
Do you know that a the heart of a person like me nearly fails?
ขอบคุณทุกๆ สิ่งที่ทำให้เราได้พบกัน
kop koon took-took sing tee tam hai rao daai pop gan
Thank you for everything that made us meet
และขอสัญญาต่อจากวันนี้ จะรักเธอไปทุกๆวัน
lae kor san-yaa dtor jaak wan nee ja rak ter bpai took-took wan
And I promise that from now on, I’ll love you every day

(**)