Image Suthita

All posts tagged Image Suthita

Title: มองฉันที / Maung Chun Tee (Look at Me)
Artist: Image Suthita (อิมเมจ สุธิตา)
Album: OST ฉลาดเกมส์โกง / Chalaht Game Gohng
Year: 2017

ฉันเฝ้ารอไอแดดในวันที่เมฆดำ
Chun fao ror ai daet nai wun tee mek dum
I wait for the sunshine when there’s black clouds
ฉันจ้องมองพระจันทร์ในวันที่ฟ้าหม่น
Chun jaung maung prajun nai wun tee fah mon
I stare at the moon when the sky is dark
ฉันหาความสว่างเมื่อยืนอยู่กลางฝน
Chun hah kwahm sawahng meua yeun yoo glahng fon
I search for brightness when I’m standing in the middle of rain
ฉันรักใครบางคนที่มองไม่เห็นมัน
Chun ruk krai bahng kon tee maun gmai hen mun
I love someone whom I can’t see

ยิ่งยากเย็นเท่าไหร่ฉันก็ยิ่งอยากรู้
Ying yahk yen tao ai chun gor ying yahk roo
The harder it is, the more I want to know
ยิ่งมืดดำเท่าไหร่ยิ่งอยากเข้าไปดู
Ying meet dum tao rai ying yahk kao bpai doo
The darker it is, the more I want to go and look
หากว่ามีวันหนึ่งเธอยอมเปิดประตู
Hahk wah mee wun neung tur yaum bpert bpradtoo
If there is a day you’re willing to open the door
รู้ไหมมีบางสิ่งที่เธอมองหาอยู่
Roo mai mee bahng sing tee tur maung hah yoo
Do you know there’s something that you’ve been looking for?

(*) มองหันมา เห็นฉันสักที
Maung hun mah hen chun suk tee
Look my way and finally see me
อย่าหันไป ฉันอยู่ตรงนี้
Yah hun bpai chun yoo dtrong nee
Don’t turn away, I’m right here
โปรดหันมา หันมาสักที
Bproht hun mah hun mah suk tee
Please turn this way, finally turn
อยากให้เธอ มองมาทางฉันที
Yahk hai tur maung mah tahng chun tee
I want you to look my direction

มองฉันที
Maung chun tee
Look at me

(*)

มองฉันที
Maung chun tee
Look at me

   

คำร้องภาษาไทย : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข , ชูชีวา ชีพชนม์
ทำนอง : วง FWENDS
เรียบเรียงใหม่ : วิชญ วัฒนศัพท์
(Original Version: Why Can’t You See, Artist: FWENDS)

   
I like this Thai version better than the original English, but this is another song that I enjoy much more when the Youtube player is set at 1.25 or 1.5x speed

Title: แค่ลมปาก / Kae Lom Bpahk (Just Wind From Your Mouth)
Artist: Image Suthita (อิมเมจ สุธิตา)
Album: [Single]
Year: 2016

แค่ลมปาก แค่คำว่ารักจากปากเธอนั้น
Kae lom bpahk kae kum wah ruk jahk bpahk tur nun
Just wind from your mouth, just the word love from your lips
หัวใจสั่น มันทำให้ฉันต้องหวั่นต้องไหว
Hua jai sun mun tum hai chun dtaung wun dtaung wai
And my heart shakes, it makes me tremble
เบาๆข้างๆหู แต่ซึ้งไปถึงหัวใจ
Bao bao kahng kahng hoo dtae seung bpai teung hua jai
It’s gentle beside my ear, but it touches me all the way to my heart

แค่ลมปาก แค่คำว่ารักจากปากเธอนั้น
Kae lom bpahk kae kum wah ruk jahk bpahk tur nun
Just wind from your mouth, just the word love from your lips
ฉันยังหวั่น ว่ามันจะแท้จะจริงสักเพียงไหน
Chun yung wun wah mun ja tae ja jing suk piang nai
I’m still nervious as to how true and genuine it is
เป็นคำที่ชวนฝัน เพียงแค่นั้นหรือยังไง
Bpen kum tee chuan fun piang kae nun reu yung ngai
Is it only a word to induce dreams or what?

(*) แค่คำว่ารัก ( รัก ) เท่านั้นเอง
Kae kum wah ruk (ruk) tao nun eng
Just the word love (love)
ก็เหมือนดั่งเพลงรักทั่วไป
Gor meuan dung pleng ruk tua bpai
It’s like every love song
ที่ทำให้เพ้อ ( เพ้อ ) ได้ทุกที
Tee tum hai pur (pur) dai took tee
That drives me crazy (crazy) every time
ก็เป็นอย่างนี้ ไม่รู้ทำไม
Gor bpen yahng nee mai roo tummai
I don’t know why it’s like this

แค่ลมเป่า จากปากเธอ ( ฉันรักเธอ )
Kae lom bpao jahk bpahk tur (chun ruk tur
Just the blowing wind from your mouth (I love you)
แค่เบาๆที่ได้เจอ ( ฉันรักเธอ )
Kae bao bao tee dai jur (chun ruk tur)
Just gently that I’ve found (I love you)
แค่ผ่านๆ แต่ก็เผลอ.. ( ฉันรักเธอ )
Kae pahn pahn dtae gor plur (chun ruk tur)
It just passes by, but it distracts me (I love you)
ประทับใจ
Bpratup jai
It’s impressive

แค่ลมปาก แค่คำว่ารักที่เธอได้ฝากไว้
Kae lom bpahk kae kum wah ruk tee tur dai fahk wai
Just wind from your mouth, just the word “love” that you’ve given me
แค่ลมปาก แต่มันช่างยากเมื่ออยากจะตัดใจ
Kae lom bpahk dtae mun chahng yahk meua yahk ja dtut jai
Just the wind from your mouth, but it’s so difficult when I want to give it up
ทำไมจึงเป็นแบบนี้ ทำไมฉันต้องหลงไหล
Tummai jeung bpen baep nee tummai chun dtaung long lai
Why must it be like this? Why must I be completely infatuated?

(*)

แค่ลมเป่า จากปากเธอ ( ฉันรักเธอ )
Kae lom bpao jahk bpahk tur (chun ruk tur)
Just the blowing wind from your mouth (I love you)
แค่เบาๆที่ได้เจอ ( ฉันรักเธอ )
Kae bao bao tee dai jur (chun ruk tur)
Just gently that I’ve found (I love you)
แค่ผ่านๆ แต่ก็เผลอ.. ( ฉันรักเธอ )
Kae pahn pahn dtae gor plur (chun ruk tur)
It just passes by, but it distracts me (I love you)
ไปแล้วไง
Bpai laeo ngai
Already

รู้ทั้งรู้ ดูซิดู
Roo tung roo doo si doo
You know full well, look, look
ดูซิดู จะโทษใคร
Doo si doo ja toht krai
Look, look, who is to blame?
รู้ทั้งรู้ ดูซิดู
Roo tung roo doo si doo
You know full well, look, look
ดูซิดู หน้าไม่อาย
Doo si doo nah mai ai
Look, look, it’s shameless

(*)

แค่ลมเป่า จากปากเธอ ( ฉันรักเธอ )
Kae lom bpao jahk bpahk tur (chun ruk tur)
Just the blowing wind from your mouth (I love you)
แค่เบาๆที่ได้เจอ ( ฉันรักเธอ )
Kae bao bao tee dai jur (chun ruk tur)
Just gently that I’ve found (I love you)
แค่ผ่านๆ แต่ก็เผลอ.. ( ฉันรักเธอ )
Kae pahn pahn dtae gor plur (chun ruk tur)
It just passes by, but it distracts me (I love you)
ทุกครั้งไป
Took krung bpai
Every time