Gun Kan

All posts tagged Gun Kan

Title: ช่วยตัวเอง / Chuay Dtua Eng (Helping Myself)
Artist: Gun Kan
Album: [Single]
Year: 2013

ตื่นตอนเช้า ขึ้นมาคนเดียวไม่เคยเหงา
Dteun dtaun chao keun mah kon diao mai koey ngao
When I wake up in the morning, I get up alone, never lonely
อยู่ลำพัง ไม่เห็นต้องใช้คำว่าเรา
Yoo lum pung mai hen dtaung chai kum wah rao
Living alone, I don’t see a reason to use the word “we”
ไม่ต้องมีคนคอยโทรตาม อย่างใครเขา
Mai dtaung mee kon koy toh dtahm yahng krai kao
There’s no need to have someone to keel calling like everyone else
จะเศร้าจะเหงาเท่าไหร่ ฉันไม่มี
Ja sao ja ngao tao rai chun mai mee
However sad and lonely it seems, I’m not
แต่ที่รู้ตอนนี้ คือฉันก็โอเค
Dtae tee roo dtaun nee keu chun gor okay
All I know right now is that I’m okay

จนวันนี้ เมื่อความบังเอิญได้มาหา
Jon wun nee meua kwahm bung ern dai mah hah
Until today, when happenstance came to visit
เธอสบตา ทำหน้าทำตาหวานเข้าใส่
Tur sop dtah tum nah tum dtah wahn kao sai
You caught my eye and made sweet faces at me
เดินเข้ามาใกล้ใกล้ ทำใจฉันหวั่นไหว
Dern kao mah glai glai tum jai chun wun wai
When you walked closer, it made my heart shiver
จะหลบตาได้อย่างไร สวยอย่างเธอ
Ja lop dtah dai yung rai suay yahng tur
How can I look away from someone as pretty as you?

แอบมองเพ้อ โอ้เธอคนนี้นั้นคือใคร
Aep maung pur oh tur kon nee nun keu krai
Secretly staring crazily, oh, who are you?
แต่ใจฉันก็ต้องหยุดไว้
Dtae jai chun gor dtaung yoot wai
But my heart must stop
ไม่ให้เรื่องราวมันไปไกลมากกว่านี้
Mai hai reuang rao mun bpai glai mahk gwah nee
And not let my fantasizes go any further than this

(*) อย่าคิดว่าฉันแค่มอง แล้วฉันจะชอบเธอ
Yah kit wah chun kae maung laeo chun ja chaup tur
Don’t think that I can just look and fall in love with you
อย่ามาเผลอ หลงฉันสักวินาทีจะเสียใจ
Yah mah plur long chun suk winahtee tee sia jai
Don’t carelessly become infatuated for just a second that you’ll regret
อยู่คนเดียว ฉันช่วยตัวเองได้ไม่ต้องพึ่งใคร
Yoo kon diao chun chuay dtua eng dai mai dtaung peung krai
Living alone, I can help myself, I don’t have to depend on anyone else
อยู่อย่างนี้มันสบาย เธอไม่ต้องมาวุ่นวาย
Yoo yahng nee mun sabai tur mai dtaung mah woon wai
Living like this is comfortable, you don’t have to mess things up

(**) ใจฉันมันไม่เคยรักใครอยู่
Jai chun mun mai koey ruk krai yoo
My heart has never loved anyone
กลับไปคิดดูดีดี อาจจะต้องรอเป็นปี
Glup bpai kit doo dee dee aht ja dtaung ror bpen bpee
I end up thinking long and hard about it, it might take years
กว่าจะถึงคิวเธอซักที
Gwah ja teung queue tur suk tee
Before I enter your queue
แต่ว่าเธอพร้อม จะเสี่ยงกับฉันไหม
Dtae wah tur praum ja siang gup chun mai
But if you’re ready, will you take a chance on me?

อาจจะมอง ว่าฉันเป็นคนที่ใจร้าย
Aht ja maung wah chun bpen kon tee jai rai
It might seem like I’m a bad guy
เป็นผู้ชาย อะไรหยิ่งนักรักตัวเอง
Bpen poo chai arai ying nuk ruk dtua eng
I’m a guy, everything seems like I’m conceited and in love with myself
บอกได้เลย ว่าฉันเป็นคนที่โลเล
Bauk dai loey wah chun bpen kon tee loh lay
So I’m telling you that I’m a hesitant person
จะคิดยังไงยังไง แล้วแต่เธอ
Ja kit yung ngai yung ngai laeo dtae tur
However you feel about that, it’s up to you

แต่อย่าสงสัย ว่าคนอย่างฉันนั้นน่ะ เกเร
Dtae yah song sai wah kon yahng chun nun na gay ray
But don’t assume a guy like me is mischevious
ก็ใจฉันมันต้องหยุดไว้
Gor jai chun mun dtaung yoot wai
My heart must stop
ไม่ให้เรื่องราวมันไปไกลมากกว่านี้
Mai hai reuang rao mun bpai glai mahk gwah nee
And not let my fantasizes go any further than this

(*,**,*)

ใจฉันมันไม่เคยรักใครอยู่
Jai chun mun mai koey ruk krai yoo
My heart has never loved anyone
กลับไปคิดดูดีดี อาจจะต้องรอเป็นปี
Glup bpai kit doo dee dee aht ja dtaung ror bpen bpee
I end up thinking long and hard about it, it might take years
จะรักกันกับฉัน มันต้องใช้เวลา
Ja ruk gun gup chun mun dtaung chai welah
To be in love with me, it needs some time
ไม่ใช่แค่เพียงมองตา ถ้าเธอแลกหัวใจมา
Mai chai kae piang maung dtah tah tur laek hua jai mah
Not just looking in my eyes, if you want to exchange hearts
ให้ความรักนี้มีค่า หากว่าเธอพร้อม มาเสี่ยงกับฉันนะ
Hai kwahm ruk nee mee kah hahk wah tur praum mah siang gup chun na
Give this love some value, if you’re ready, come take a chance on me

   
[NOTE: It is unfortunate that while the title literally means “helping Myself” or “taking care of myself” it also has the slang connotation of meaning…to pleasure ones self sexually. And a lot of people are mentioning that connection now. xD; While Gun and Kan are cute and seem innocent enough that I’m sure the song isn’t meant to be dirty and is just about a guy who doesn’t want to rush into a relationship, perhaps, if you brain chooses to think that way, the song could also be interpreted as being about someone who is in no hurry for a girlfriend because he’s perfectly happy with his hand. ^_^;;

It’s a pity immature thoughts have marred the duo’s debut a little bit haha, hopefully they’ll be able to overcome it and won’t be known forever as the group that sang the jack-off song >_>;; ahaha]