Four-Mod

All posts tagged Four-Mod

Title: อยากได้แฟนเก่าเพิ่มมั้ย / Yahk Dai Faen Gao Perm Mai (You Want Your Ex-Girlfriend, Anything Else?)
Artist: Four-Mod
Album: [Single]
Year: 2013

ไหวป่ะ ที่ชอบเอาฉันไปเทียบกับแฟนเก่า
Wai bpai tee chaup ao chun bpai tiap gup faen gao
How can you like comparing me with your ex-girlfriend?
ชอบชมเขาว่าดีอย่างเงี้ย
Chaup chom kao wah dee yahng ngia
You like praising how good she was
เอ๊ะนี่เผลอหรือเธอจงใจ ช่วยเคลียร์หน่อย
Eh nee plur reu tur jong jai chuay clear noy
Eh, were you careless or was this intentional? Please clear this up
เยอะป่ะ ว่าเค้าอย่างโง้นอย่างงี้น่ะชักบ่อย
Yur bpa wah kao yahng ngohn yahng ngee na chuk boy
Isn’t it too much to say “she’s like this, she’s like that,” bringing it up often?
บอกให้หวานเหมือนเขาบ้างดิ่
Bauk hai wahn meuan kao bahng di
You tell me to be sweet like her
ให้น่ารักเท่าเขายังดี อ่ะเดี่ยวโดน
Hai naruk tao kao yung dee a diao dohn
To be cute like she was, oh, I’m going to hit you!

(*) อย่าต้องให้จี้ด เกรงใจแฟนตรงนี้นิดนึง
Yah dtaung hai jeet greng jai faen dtrong nee nit neung
Don’t claim I have to be perfect, be a little courteous of your girlfriend over here
ไม่ได้หึง แต่ถ้าพูดไม่คิด มีสิทธิ์เปลี่ยน Status
Mai dai heung dtae ja poot hai kit mee sit bplian status
I’m not jealous, but if you speak without thinking, I have the right to change my status

(**) อยากได้แฟนเก่าเพิ่มมั้ย เอาอีกคนหนึ่งมะ
Yahk dai faen gao perm mai ao eek kon neung ma
You want your ex-girlfriend, anything else? Do you want anyone else?
ถ้าดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้ อีกสักคนยิ่งดี
tah dee yahng nun de eyahng nee eek suk kon ying dee
Even if I’m good like that or good like this, someone else is better
อยากได้แฟนเก่าเพิ่มมั้ย จะได้จัดเต็ม ๆ ให้ซักที
Yahk dai faen gao perm mai ja dai jut dtem dtem hai suk tee
You want your ex-girlfriend, anything else? I’ll do the best I can for you
ประเดี๋ยวมีคนโสดไม่รู้ตัว
Bpradiao mee kon soht mai roo dtua
Pretty soon you’ll be an oblivious single person

ขอบอก ไม่ต้องระแวงแต่เธอต้องระวัง
Kor bauk mai dtaung rawaeng dtae tur dtaung rawung
I want to tell you, there’s no need to be suspicious, but you should watch out
อย่าเวิ่นเว้อถ้าไม่จำเป็น
Yah wern wur tah mai jum bpen
Don’t go overboard if there’s no need
แบบว่า Sense ผู้หญิงถ้านอยด์เดี๋ยวเรื่องยาว
Baep wah sense poo ying tah noid diao reuang yao
I mean, the female sense, if we get paranoid, becomes a big deal
ไหนใคร ว่าชอบที่ฉันเป็นฉันน่ะได้ข่าว
Nai krai wah chaupt ee chun bpen chun na dai kao
Who says you like me for me? I’ve heard the news
อยากให้เป็นเขามากใช่มั้ย
Yahk hai bpen kao mahk chai mai
You really want me to be her, don’t you?
เดี๋ยวฉันทิ้งเหมือนเขาดีมั้ย Make sure
Diao chun ting meuan kao dee mai make sure
Pretty soon I’ll dump you like she did, okay? Make sure

(*,**,**,**)

Title: รักได้รักไปแล้ว / Ruk Dai Ruk Bpai Laeo (If I Could Love, I Would Have Already)
Artist: Four-Mod
Album: We Will Love U
Year: 2009

ใครบอกเธอว่าฉันไม่ยอม เปิดตัวเองให้ใครเข้ามา
Krai bauk tur wah chun mai yaum bpert dtua eng hai krai kao mah
Who told you I refuse to open myself to others?
นั่งจมอยู่กับน้ำตาเหมือนคนขี้แพ้
Nung jom yoo gup num dtah meuan kon kee pae
I sit bogged down with tears like a failure
ใครบอกเธอว่าฉันไม่ลอง ให้ใครๆ เข้ามาดูแล
Krai bauk tur wah chun mai laung hai krai krai kao mah doo lae
Who told you that I won’t try to let anyone to come and take care of me?
จากวันที่เธอไม่แคร์ และลืมฉันไป
jahk wun tee tur mai care lae leum chun bpai
From the day you didn’t care and forgot about me

(*) เมื่อไม่รักไม่ต้องหวังดี
Meua mai ruk mai dtaung wung dee
When you don’t love me, there’s no need to wish me well
อย่ามาสอนฉันทีได้ไหม
Yah mah saun chun tee dai mai
Stop lecturing me, okay?
ไม่ต้องสั่งฉัน ให้ไปรักใคร
Mai dtaung sung chun hai bpai ruk krai
You don’t have to order me to go love somebody else
เธอรู้อะไรแค่ไหน กับคำว่าทรมาน
Tur roo arai kae nai gup kum wah toramahn
What do you know about suffering?

(**) ถ้าเปลี่ยนใจไปรักใครได้ฉันรักไปแล้ว
Tah bplian jai bpai ruk krai dai chun ruk bpai laeo
If I could change my mind and love someone else, I would have
สักคนที่มีแค่ฉันไม่หลอกให้รัก ให้รอแล้วก็ทิ้งกัน
Suk kon tee mee kae chun mai lauk hai ruk hai ror laeo gor ting gun
A person who has only me, who doesn’t trick me into loving them and waiting for them and then abandons me
สั่งใจให้ลืมเธอได้คงลืมไปแล้ว
Sung jai hai leum tur dai kong leum bpai laeo
If I could tell my heart to forget you, I would have done it already
ไม่ต้องจำให้เสียน้ำตา ทนเจ็บทุกวันทุกวัน
Mai dtaung jum hai sia num dtah ton jep took wun took wun
No need to hurt, crying, enduring the pain day after day
แค่เพราะฉันไม่เก่งอย่างเธอ
Kae pror chun mai geng yahng tur
Just because I’m not as skilled as you

เจ็บที่ฉันยังคิดถึงเธอ ก็ไม่ใช่เพราะฉันอ่อนแอ
Jep tee chun yung kit teung tur gor mai chai pror chun aun ae
It hurts that I still miss you, it’s not because I’m weak
แต่การจะลืมรักแท้ไม่ง่ายหรอกนะ
Dtae gahn ja leum ruk tae mai ngai rauk na
But because it’s not easy to forget true love
คนอย่างเธอไม่เคยรักจริง
Kon yahng tur mai koey ruk jing
People like you never truly love anyone
อยากจะทิ้งก็คงไม่นาน
Yahk ja ting gor kong mai nahn
You’ll probably want to leave before long
อย่ามองว่าใจของฉัน จะง่ายเหมือนเธอ
Yah maung wah jai kaung chun ja ngai meuan tur
Don’t think that my heart is as simple as yours

(*,**,**,**)

Title: ไปไม่ได้หรือเธอไม่ไป / Bpai Mai Dai Reu Tur Mai Bpai (You Can’t Go, Or You Won’t?)
Artist: Four-Mod
Album: [Single]
Year: 2013

จากคำว่าเทคแคร์ คำว่าเอาใจ
Jahk kum wah take care kum wah ao jai
From the words “take care” and the words “you want me to be happy”
เธอบอกว่าเยอะไป ชอบก้าวก่าย
Tur bauk wah yur bpai chaup gao gai
You told me them often, you liked to intervene
ที่เคยว่าร่าเริง กลายเป็นวุ่นวาย
Tee koey wah rah rerng glai bpen woon wai
What was once cheerful has become chaotic
อะไรเคยชื่นชม ตอนนี้กลับไม่ได้
Arai koey cheun chom dtaun nee glaup mai dai
Everything that was once happy now can’t return

(*) ที่เคยชอบก็ไม่ชอบ ที่เคยใช่ก็ไม่ใช่
Tee koey chaup gor mai chaup tee koey chai gor mai chai
What you once liked, you don’t like, what was once right is wrong
ฉันควรทำไงบอกให้รู้ที
Chun kuan tum ngai bauk hai roo tee
What should I do? Tell me, let me know
ละครเรื่องเดิม ดูเบื่อแล้วสิ
Lakorn reuang derm doo beuay laeo si
It’s the same drama, I’m sick of watching it
ช่วยบอกฉันมาดี ๆ ให้เข้าใจ
Chuay bauk chun mah dee dee hai kao jai
Please tell me and make me understand

(**) เราไปด้วยกันไม่ได้ หรือเธอไม่อยากให้ไป
Rao bpai duay gun mai dai reu tur mai yahk hai bpai
We can’t go together, or you don’t want to go?
ไม่ต้องสร้างประเด็น หาลูกเล่นอะไร
Mai dtaung sahng bpraden hah look len arai
There’s no need to create any issues, what tactics are you looking for?
แค่เธอหมดใจก็พูดมา
Kae tur mot jai gor poot mah
You’re just out of feelings for me, so say it
เราไปด้วยกันไม่ได้ หรือทั้งหมดนี้
Rao bpai duay gun mai dai reu tung mot nee
We can’t go together, or is has everything run out?
คือวิธีที่เธอใช้เพื่อบอกลา
Keu witee tee tur chai peua bauk lah
It’s the way you said good-bye
ลองถามใจเธอดูแล้วจะได้รู้ คนไหนกัน ที่เปลี่ยนไป
Laung tahm jai tur doo laeo ja dai roo kon nai gun tee bplian bpai
Try asking your heart, and you’ll know which person has changed

อะไรที่สำคัญ ก็ดูละเลย
Arai tee sumkun gor doo laloey
Everything that was important seems neglected
หนึ่งคนที่คุ้นเคย ดูเหมือนจะหายไป
Neung kon tee koon koey doo meuan ja hai bpai
The person who was familiar seems to have disappeared

(*,**,**)

Title: เด็กมีปัญหา / Dek Mee Bpunhah (Problem Child)
Artist: Four-Mod
Album: Wooo!
Year: 2007

โดดเดี่ยวอาจเดียวดาย จะทำใจไม่ไหวแล้ว
Doht diao aht diao dai ja tum jai mai wai laeo
Being alone might be lonely, I can’t take it
ดึกๆ วุ่นวายใจ จะทำไงใช่ป่ะ
Deuk deuk woon wai jai ja tum ngai chai pba
It’s late, I’m worried, I should do something, shouldn’t I?
ด่วนๆ จะมีใคร อ่ะมีใครคนไหนหนา
Duan duan ja mee krai a mee krai kon nai nah
It’s urgent, who will I have? Which person will I have?
โดดๆ มาดูใจ มาดูใจให้ป่ะ
Doht doht mah doo jai mah doo jai hai bpa
I’m jumping to go on a date, to go on a date, let’s go!

(*) มันขาดคนคอยเทคแคร์ ก็โดนรังแกด้วยสายตา
Mun kaht kon koy take care gor dohn rung gae duay sai dtah
I don’t have anyone to take care of me, so I’m bullied by people’s stares
โอ๊ะโอน่ากลัวเหลือเกิน ก็มันอ่อนแอนิ่นา
Oh oh nah glua leua gern gor mun aun ae ni nah
Oh, oh, it’s so scare, I’m so weak
ช่วยส่งคนมารักที
Chuay song kon mah ruk tee
Please send someone to love me!

(**) เด็กมีปัญหา หาหา แฟนไม่ได้เลยเธอ
Dek mee bpunhah hah hah faen mai dai loey tur
I’m a problem child child child, I can’t get a boyfriend
ปล่อยไปต้องเผลอ เผลอเผลอ เที่ยวไปรักใครๆ
Bploy bpai dtaung plur plur plur tiao bpai ruk krai krai
I let myself go absently absently absently out loving everyone
ก็เลยต้องหา คนมาควบคุมใจ
Gor loey dtaung hah kon mah kuap koom jai
So I must search for someone to take care of my heart
เป็นเธอได้ไหม ช่วยมารักรักกัน ก็จะดี
Bpen tur dai mai chauy mah ruk ruk gun gor ja dee
Can it be you? Please come and love love me, that would be great!

ขยับมามองตา อ่ะมองตากันนิดน้า
Kaup mah maung dtah a maung dtah gun nit nah
Get over here and look me in the eye, look me in the eye a little
ขยับเข้ามาเลย เข้ามาเลยได้ป่ะ
Kayup kao mah loey kao mah loey dai bpa
Move closer, move closer, can I?
บอกก่อนถ้าเอาจริง ต้องเอาใจเข้าไว้นะ
Bauk gaun tah ao jing dtaung ao jai kao wai na
Tell me first if you’re serious, you must try to please me
บอกหน่อยว่าใจจริง และจริงใจใช่ป่ะ
Bauk noy wah jai jing lae jing jai chai bpa
Tell me if you’re honest and sincere, okay?

(*,**,*,**,**)

Title: เปลี่ยนกันไหม / Bplian Gun Mai (Can We Change?)
Artist: Four-Mod
Album: Love Love
Year: 2006

ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้เลย
Chuay mai dai chuay mai dai loey
It can’t be helped, it can’t be helped
ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้เลย
Chuay mai dai chuay mai dai loey
It can’t be helped, it can’t be helped

แค่เธอคบคนใหม่ แค่ไปรักคนอื่น
Kae tur kop kon mai kae bpai ruk kon eun
You’re just dating someone else, you’re just loving another person
เธอบอกฉันเรื่องพื้นพื้น ถามว่าร้องไห้ทำไม
Tur bauk chun reuang peun peun tahm wah raung hai tummai
You told me your common problems, then asked me why I was crying
บอกเราไม่เคยเข้ากัน อยู่กันก็ไม่เข้าใจ
Bauk rao mai koey kao gun yoo gun gor mai kao jai
You said that we never got along, that we didn’t understand each other
รับได้ใช่ไหมถ้าเราจะจบกัน
Rup dai chai mai tah rao ja job gun
You could accept it, couldn’t you? If we ended things?

อยากทำเหมือนไม่แคร์ แค่นี้ไม่เป็นไร
Yahk tum meuan mai care kae nee mai bpen rai
I want to act like I don’t care, like it’s nothing
อยากจะยิ้มเหมือนรับไว้ โดยที่ใจไม่ต้องสั่น
Yahk ja yim meuan rup wai doy tee jai mai dtaung sun
I want to smile like I can accept it with a heart that doesn’t pound
เธอมองว่ามันง่ายดาย ใช่สิก็จะทิ้งกัน
Tur maung wah mun ngai dai chai si gor ja ting gun
You see it as being so simple, that’s right, you left me
คนทรมานนะคนนี้
Kon toramahn na kon nee
This person is being tortured

(*) เปลี่ยนกันไหม…ให้เธอเป็นคนถูกทิ้ง
Bplian gun mai hai tur bpen kon took ting
Can we change? I want you to be the one who was dumped
มาเป็นผู้หญิงที่ต้องไม่มี ไม่เหลือใคร
Mah bpen poo ying tee dtaung mai mee mai leua krai
Come be the woman who doesn’t have anyone left
มาเจ็บช้ำ รับฟังถ้อยคำที่บาดหัวใจ
Mah jep chum rup fung toy kum tee baht hua jai
Come and hurt, listen to the words that wound my heart
ที่เกินจะทนไหว (ทำร้ายกันเหลือเกิน)
Tee gern ja ton wai (tum rai gun leua gern)
It’s more than I can bare (you hurt me so much)

เธอมีแล้วคนใหม่ อีกใครที่รออยู่
Tur mee laeo kon mai eek krai tee ror yoo
You already have someone new, someone else is waiting
แต่ว่าฉันฉันไม่รู้ เพราะไม่เคยได้มองใคร
Dtae wah chun chun mai roo pror mai koey dai maung krai
But I, I don’t know because I’ve never been able to look at anyone else
ก็อยากใจดำเหมือนเธอ จะได้ไม่เจ็บมากมาย
Gor yahk jai dum meuan tur ja dai mai jep mahk mai
I want to have a black heart like you so I wouldn’t hurt so much
มันคงทำใจง่ายกว่านี้
Mun kong tum jai ngai gwah nee
It would probably make accepting it easier

(*)

Hey boy ใช้ไม่ได้เลย
Hey boy chai mai dai loey
Hey boy, you can’t use me
มาพูดอย่างนี้มาพูดอย่างนั้น
Mah poot yahng nee mah poot yahng nun
Saying this, saying that
ฉันยังไม่รักไม่ต้องมาใกล้เลย
Chun yung mai ruk mai dtaung mah glai loey
I still don’t love anyone, there’s no need to come any closer
ให้เลิกนะได้ ให้ลืมนะคงไม่ได้
Hai lerk na dai hai leum na kong mai dai
Breaking up is fine, but forgetting is something I can’t do
ถ้าเปลี่ยนมาลองเป็นฉันคงไม่ทิ้งเธอไปง่ายๆ
Tah bplian mah laung bpen chun kong mai tung tur bpai ngai ngai
If we changed and you tried being me, I probably wouldn’t dump you so easily

(*,*)

ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้เลย
Chuay mai dai chuay mai dai loey
It can’t be helped, it can’t be helped
ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้เลย
Chuay mai dai chuay mai dai loey
It can’t be helped, it can’t be helped

เปลี่ยนกันจะได้ไหม…ฉันรับไม่ไหวหรอก
Bplian gun ja dai mai chun rup mai wai rauk
Can we change? I can’t accept it at all

ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้เลย
Chuay mai dai chuay mai dai loey
It can’t be helped, it can’t be helped
ช่วยไม่ได้ ช่วยไม่ได้เลย
Chuay mai dai chuay mai dai loey
It can’t be helped, it can’t be helped

Title: ตามหาคนตามใจ / Dtahm Hah Kon Dtahm Jai (Looking for the Person After My Own Heart)
Artist: Four-Mod
Album: Four-Mod
Year: 2005

ไม่ต้องมาใกล้ไป แต่ต้องไม่เหินห่าง
Mai dtaung mah glai bpai dtae dtaung mai hern hahng
We don’t have to be so close, but we must not be far apart
ถ้าฉันอ้างว้าง อยู่ไหนต้องรีบมา
Tah chun ahng wahng yoo nai dtaung reep mah
If I’m lonely, no matter where you are, you must hurry over
มีไรต้องพูดกัน แต่ต้องฟังฉันมากกว่า
Mee rai dtaung poot gun dtae dtaung fung chun mahk gwah
If you have something to say, you must say it, but you must listen to me more
แค่ เนี้ย ไง
Kae nia ngai
That’s all!

(*) พยายามตามหาบางคน ตามหาคนตามใจ
Payayahm dtahm hah bahng kon dtahm hah kon dtahm jai
I’m trying to search for someone, searching for the person after my own heart
สุดท้าย ก็พบเธอ
Soot tai gor pob tur
In the end, I found you

(**) ไม่รู้ว่าเธอนั้นจะใช่คนนั้นไหม
Mai roo wah tur nun ja chai kon nun mai
I don’t know if you’re “the one”
ไม่รู้ชอบคนที่เอาแต่ใจไหมเธอ
Mai roo chaup kon tee ao dtae jai mai tur
I don’t know if you like selfish girls
ถ้าฉันไม่ฟังแล้วยังจะรักฉันเหรอ
Tah chun mai fung laeo yung ja ruk chun ror
If I didn’t listen, would you still love me?
อย่างงี้ต้องลองดูสักครั้ง
Yahng ngee dtaung laung doo suk krung
With things like this, you must try and see

ถ้าแอบไปจ้องใคร เธอก็ไม่ต้องขัด
Tah aep bpai jaung krai tur gor mai dtaung kut
If I’m secretly stareing at someone, you don’t have to oppose me
ไม่ชอบผูกมัด แต่เธอห้ามมองใคร
Mai chaup pook mut dtae tur hahm maung krai
I don’t like restrictions, but you’re forbidden from looking at anyone else
เป็นคนไม่ชอบจำ ชอบทำเรื่องเล็กให้ใหญ่
Bpen kon mai chaup jum chaup tum reuang lek tee yai
I’m someone who doesn’t like to be remembered, I like doing little things and making them important
แค่ เนี้ย เอง
Kae nia eng
That’s all!

(*,**)
ฉันยอมให้เธอช่วยตามใจ
Chun yaum hai tur chuay dtahm jai
I’ll let you help me follow my heart

(*,**)

ถ้าฉันไม่ยอมแล้วเธอจะยอมฉันไหม
Tah chun mai yaum laeo tur ja yaum chun mai
If I refuse you, would you give in to me?
ถ้าฉันไม่ไปแล้วเธอจะมาไหมเธอ
Tah chun mai bpai laeo tur ja mah mai tur
If I won’t go, will you come?
สมมุติฉันงอนแล้วเธอจะง้อฉันเหรอ
Sommoot chun ngaun laeo tur ja ngor chun ror
If I happened to be pouting, would you make up with me?
อย่างเงี้ยต้องลองดูสักครั้ง
Yahng ngee dtaung laung doo suk krung
With things like this, you must try and see
ฉันยอมให้เธอช่วยตามใจ
Chun yaum hai tur chuay dtahm jai
I’ll let you help me follow my heart

Title: แฟนคันแรก / Faen Kun Raek (First Lover)
Artist: Four-Mod ft. The Richman Toy
Album: [Single]
Year: 2013

อยู่คนเดียวทุกวันทุกวัน
Yoo kon diao took wun took wun
Alone every day, every day
อยากมีใครซักคนสักคน
Yahk mee krai suk kon suk kon
I want someone, someone
ต้องเป็นโสดกันไปอีกนานแค่ไหน
Dtaung bpen soht gun bapi eek nahn kae nai
How much longer must we be single?
เจอแต่คนไม่จริงไม่จัง
Jur dtae kon mai jing mai jung
I only meet insincere guys
เจ็บเท่าไรไม่จำไม่จำ
Jep tao rai mai jum mai jum
However much it hurts, I never remember, I never remember
นั่งทำใจยังนานกว่านั่งทำงาน
Nung tum jai yung nahn gwah nung tum ngahn
Sitting and coming to terms with things is still longer than sitting and working

เกิดมาจนต้องทนต้องทน
Gert mah jon dtaung ton dtaung ton
It keeps happening, I must endure it, must endure it
แต่งกับงานทุกวันทุกวัน
Dtaeng gup ngahn took wun took wun
Married to my work every day, every day
ไม่มีเงินก็คงไม่มีใครสน
Mai mee ngern gor kong mai mee krai son
I have no money, so no one’s interested in me
เก็บเท่าไรก็คงไม่พอ
Gep tao rai gor kong mai por
However much I save, it’s not enough
อยากมีแฟนก็คงต้องรอ
Yahk mee faen gor kong dtaung ror
I want a girlfriend, but I must wait
แล้ววันหนึ่งก็อึ้งกับนโยบาย
Laeo wun neung gor ing gup nayoh bai
And one day things will go according to plan

(*) นายกอยากให้คนมีรถ
Na yok yahk hai kon mee rot
The president wants people to own cars
แต่ตัวของฉันนั้นแค่อยากมีรัก
Dtae dtua kaung chun nun kae yahk mee ruk
But my heart just wants love
มีรถแล้วก็คงมีรัก
Mee rot laeo gor kong mee ruk
If I have a car, I’ll have love!
ไม่มีคนรักแล้วจะมีรถทำไม
Mai mee kon ruk lae ja mee rot tummai
But without someone to love, why have a car?

(**) จริงรึ จริงซิ ไม่มีรถ แต่มีรัก
Jing reu jing si mai mee rot dtae mee ruk
Really? (Really!) I don’t have a car (But you have love)
อยากเป็น เป็นแฟนคันแรกของเธอ
Yahk bpen bpen faen kun raek kaung tur
I want to be, be your first lover
แต่งไหม แต่งสิ สินสอดนะ พูดเป็นเล่นน่า
Dtaeng mai dtaeng si sin saut na poot bpen len nah
Have you prepared it? (I have) The dowry? (You’re joking!)
อยากเป็น เป็นแฟนคันแรกของเธอ
Yahk bpen bpen faen kun raek kaung tur
I want to be, be your first lover

แค่มีเราสองคน สองคน ติดไฟแดงด้วยกันทุกวัน
Kae mee rao saung kon saung kon dtit fai daeng duay gun took wun
There’s just the two of us, two of us, stuck at a red light together every day
ไม่เป็นไรถ้าแฟนคันแรกคือเธอ
Mai bpen rai tah faen kun raek keu tur
It’s okay, if my first lover is you

(*,**,*,**)

ได้แฟนคันแรก ปาทังกี้ ปาทังก้า
Dai faen kun raek bpah tung gee bap tung gah
I’ve gotten my first girlfriend! (Pah tung gee! Pah tung gah!)
ได้แฟนคันหน้า ปาทังก้า ปาทังกี้
Dai faen kun nah bpah tung gah bpah tung gee
I’ve gotten my next lover! (Pah tung gah! Pah tung gee!)
ได้แฟนคันนี่ เซ็กซี่ซู่ซ่า
Dai faen kun nee seksy soo sah
I got this girlfriend! (Sexy, ooh! Ah!)
โฟร์มดซู่ซี่ ริชแมนทอยซู่ซ่า
Four Mod soo see richman toy soo sah
Four-Mod, ooh! Eee! (Richman Toy, Ooh, ahh!)

  
[NOTE: This is kind of a play on words, as the word “คัน” (kun) is the measure word for vehicles, like a car, and the Richman Toy is equating having love with having a car]

Title: คนดีนาทีสุดท้าย / Kon Dee Natee Soot Tai (Last-Minute Sweetheart)
Artist: Four-Mod
Album: I AM Four-Mod
Year: 2012

หยุดสักทีได้ไหม
Yoot suk tee dai mai
Please stop
แววตาที่เธอเคยใช้ ขอใจฉันคืน
Waew dtah tee tur koey chai kor jai chun keun
That facial expression you keep using, I want my heart back
มันเจ็บเกินจะทนไหว
Mun jep gern ja ton wai
It hurts more than I can bear
ถ้อยคำดีๆ ทั้งหลายสายไป อย่ารื้อฟื้น
Toy kum dee dee tung lai sai pai yah reu feun
All your good words are too late, don’t try to rekindle things

(*) ล้านนาทีที่มี เธอไม่เคยใส่ใจ
Lahn nahtee tee mee tur mai koey sai jai
Of all the millions of moments we had together, you were never interested
วันที่มีน้ำตา เธอไปอยู่กับใคร
Wun tee mee num dtah tur pai yoo gup krai
When I was crying, you were off with someone else
หมดเวลาที่จะทน
Mot welah tee ja ton
You’re out of time for me to put up with it
เหนื่อยจะทำเพื่อบางคน
Neuay ja tum peua bahng kon
It’s exhausting to do this to someone
กลับมาทำไม ไม่ต้องการ
Glup mah tummai mai dtaung gahn
Why come back? I don’t need this

(**) อย่าเป็นคนดี แค่เสี้ยวนาทีสุดท้าย
Yah pen kon dee kae siao natee soot tai
Don’t be a sweetheart just at the last moment
มีประโยชน์อะไร ที่เธอจะห่วงใยฉัน
Mee prayot arai tee tur ja huang yai chun
What’s the point of being worried about me?
อย่าทำเป็นดี กี่วินาทีที่เหลือคงไม่ทัน
Yah tum pen dee gee winatee tee leua kong mai tun
Don’t act nice, however many seconds are left aren’t enough
ขอโทษที ชีวิตต่อจากนี้ ไม่มีเธอ
Kor toht tee cheewit dtor jahk nee mai mee tur
I’m sorry, from now on my life doesn’t have you

นาฬิกาของฉัน เดินไปไม่เคยกลับหัน
Naligah kaung chun dern pai mai koey glup hun
My clock turns forward, never ticking backwards
ย้อนมอง เรื่องเก่า ทุกอย่างมันจบไปแล้ว
Yaun maung reuang gao took yahng mun job pai laeo
Looking back at the old problems, everything is over now
ไม่มีคนเดิมอีกแล้ว ที่ยอม อย่างปวดร้าว
Mai mee kon derm eek laeo tee yaum yahng puat rao
I’m not the same person who will consent to the heartache

(*,**,**,**)

Title: คนคิดน้อย / Kon Kit Noy (Person Who Thinks Too Little)
Artist: Four-Mod
Album: We Will Love U
Year: 2009

เป็นคนขี้ใจน้อย เป็นคนชอบคิดมาก
Pen kon kee jai noy pen kon chaup kit mahk
I’m a sensitive person, I’m someone who likes to over-think things
เธอมองอย่างนั้น ก็ไม่รู้ว่าทำไม
Tur maung yahng nun gor mai roo wah tummai
I don’t know why you look at me like that
ก็แค่อยากโทรหา เวลาเธอหายไป
Gor kae yahk toh hah welah tur hai pai
I just want to call you when you disappear
คำถามมากมาย ดูวุ่นวายเพราะอยากรู้
Kum tahm mahk mai doo woon wai pror yahk roo
There are so many questions, I seem troubled because I want to know

(*) ก็เข้าใจ มันดูไม่สมควร
Gor kao jai mun doo mai som kuan
I understand it seems inappropriate
ที่ทำตัวรบกวน ทำให้รำคาญเสมอ
Tee tum dtua rop guan tum hai rum kahn samur
To misbehave and always annoy you
แต่ทุกครั้งที่เหมือนจะเข้าใจความคิดเธอ
Dtae took krung tee meuan ja kao jai kwahm kit ter
But every time it’s like I understand your thoughts
กลับเผลอตั้งคำถามอย่างนี้
Glup plur dtung kum tahm yahng nee
I end up carelessly coming up with questions like these

(**) ผิดที่ฉันคิดมากไป หรือเธอคิดน้อยไป
Pit tee chun kit mahk pai reu tur kit noy pai
Is it my fault for thinking too much or do you think too little?
แฟนกันยังไง ทำไมอะไรก็ไม่ดี
Faen gun yung ngai tummai arai gor mai dee
How are we a couple? Why is everything bad?
คิดมากก็คือรักมากไง แล้วเธอน่ะรักกันแค่ไหน
Kit mahk gor keu ruk mahk ngai laeo tur na ruk gun kae nai
Over-thinking is just too much love, so how much do you love me?
ทบทวนอีกที (ทบทวนอีกที) โทษทีที่คิดมากอีกแล้วเธอ
Top tuan eek tee (top tuan eek tee) toht tee tee kit mahk eek laeo tur
Reconsider it (reconsider it) I’m sorry that I’m thinking too much again

อยากเป็นคนคิดน้อย อย่างเธออยู่เหมือนกัน
Yahk pen kon kit noy yahng tur yoo meuan gun
I want to be a person who thinks too little like you
แต่กลัวว่าฉัน อาจจะหายหน้าไปเลย
Dtae glua wah chun aht ja hai nah pai loey
But I’m afraid that I might disappear
ถ้าคำว่าความรัก เธอคือความเฉยเมย
Tah kum wah kwahm ruk tue keu kwahm choey moey
If I’m “love,” you’re “indifferent”
ก็คงต้องขอบอกเธอเลย รับไม่ไหว
Gor kong dtaung kor bauk tur loey rup mai wai
I must tell you that I can’t take it

(*,**,**)

Title: อย่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา / Yah Ao Jai Kao Mah Sai Jai Rao (Don’t Try to Please Him, Pay Attention to Me)
Artist: Four-Mod
Album: We Will Love U
Year: 2009

ในเวลาที่เรานอนเหงาเขาเคยมาเข้าใจเราไหม
Nai welah tee rao naun ngao kao koey mah kao jai rao mai
When I was sleeping lonely, did he ever understand me?
เคยโทรมาหากันตอนไหนบางครั้งก็ยังแอบนึก
Koey toh mah hah gun dtaun nai bahng krung gor yung aep neuk
When did he ever call? But I still secretly think of him
ในเวลาที่เราคิดถึงเขาก็ควรต้องซึ้งใช่ไหม
Nai welah tee rao kit teung kao gor kuan dtaung seung chai mai
When I was missing him, he should have been touched, right?
เขาไม่เคยสนใจ ไม่ใยดีไม่เคยรู้สึก
Kao mai koey son jai mai yai dee mai koey roo seuk
But he never cared, didn’t pay attention, never felt anything

(*) นี่เรานั้นมัวทำอะไร มัวน้อยใจอะไรไม่รู้
Nee rao nun mua tum arai mua noy jai arai mai roo
What am I doing, what am I hurt about? I don’t know
เมื่อเขาไม่ดูแล ไม่แคร์ก็ช่างเขา
Meua kao mai doo lae mai care gor chahng kao
When he doesn’t take care of me, doesn’t care, then screw him

(**) อย่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา
Yah ao jai kao mah sai jai rao
Don’t try to please him, pay attention to me
จำเอาไว้ว่าเขานะไม่มีหัวใจ
Jum ao wai wah kao na mai mee hua jai
Remember that he doesn’t have a heart
เขาไม่คิดเหมือนเรา เข้าใจบ้างได้ไหม
Kao mai kit meuan rao kao jai bahng dai mai
He doesn’t feel the same way I do, can I understand?
รักตัวเองจะยังดีซะกว่า
Ruk dtua eng ja yung dee sa gwah
Loving myself is still better

(***) อย่าเอาใจเขามาใส่ใจเรา
Yah ao jai kao mah sai jai rao
Don’t try to please him, pay attention to me
เปลืองใจแล้วรู้ไหมมันยังเปลืองเวลา
Pleuang jai laeo roo mai mun yung pleuang welah
I’ve already wasted my heart, don’t I know that I’m wasting time?
ยิ่งอ่อนไหวเท่าไหร่ ใจมันยิ่งอ่อนล้า
Ying aun wai tao rai jai mun ying aun lah
The weaker I get, the more tired my heart is
เข้มแข็งซะทีเถอะคนเจ้าน้ำตา
Kem kaeng sa tee tur kon jao num dtah
Give me strength, master of my tears
ช่วยรู้บ้างว่ามันเหนื่อย
Chuay roo bahng wah mun neuay
Please realize that I’m tired

คำๆ เดียวที่เขาบอกรัก มันยังทำให้เราปักใจ
Kum kum diao tee kao bauk ruk mun yung tum hai rao puk jai
The words of him telling me “I love you” still eases my heart
ทั้งที่รู้ว่าเขาเปลี่ยนไป ก็ใครละที่จดจำ
Tung tee roo wah kao plian pai gor krai la tee jot jum
Though I know he has changed, but who would remember?
เขาลืมมันไปจนหมดแล้ว เราก็ควรต้องลืมใช่ไหม
Kao leum mun pai jon mot laeo rao gor kuan dtaung leum chai mai
He’s completely forgotten me already, I should forget him, right?
ทำไมยังเสียใจไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตาม
Tummai yung sia jai mai wah reuang arai gor dtahm
Why do I still feel sad regardless of whatever I do?

(*,**,***,**,***)