Foam

All posts tagged Foam

Title: เพื่อนไม่รัก / Peuan Mai Ruk (A Friend You Don’t Love)
Artist: Foam
Album: [Single]
Year: 2018

เพิ่งได้รู้ ความผิดหวังนั้นเป็นยังไง
Perng dai roo kwahm pit wung nun bpen yung ngai
I’ve just realized what disappointment is like
เพิ่งเข้าใจ ในวันนี้ที่เธอได้บอกกับฉัน
Perng kao jai nai wun nee tee tur dai bauk gup chun
I just understood it today when you told me
จบแค่นั้น หยุดที่คำว่าเพื่อนก็พอ
Jop kae nun yoot tee kum wah peuan gor por
It was over, that was it, that we were just friends and nothing more

(*) พยายามแค่ไหนก็ได้เท่าเดิม
Payayahm kae nai gor dai tao derm
However much I try, I get the same
ไม่ว่าทำยังไง ไม่มีค่าพอให้เธอหันมอง
Mai wah tum yung ngai mai mee kah por hai tur hun maung
No matter what I do, it’s not worth enough for you to turn and look at me
และฉันคงต้องปล่อย ให้น้ำตามันไหล
Lae chun kong dtaung bploy hai num dtah mun lai
And I must let the tears flow
ล้างทุกอย่างออกไป
Lahng took yahng auk bpai
Washing everything away

(**) เป็นแค่เพียงความรัก ที่เธอไม่ต้องการ
Bpen kae piang kwahm ruk tee tur mai dtaung gahn
It’s just a love that you don’t want
ทุ่มเทด้วยความหวัง ยังไงก็พังทั้งน้ำตา
Toom tay duay kwahm wung yung ngai gor pung tung num dtah
I devoted everything with hope, but no matter what, it collapses with tears
ฉันที่ต้องเสียใจยืนงงต่อไป
Chun tee dtaung sia jai yeun ngong dtor bpai
I’m the one who must be sad, continuously standing confused
กับคำที่ใช้ แทนใจของเธอ
Gup kum tee chai taen jai kaung tur
By the words that you used to express your feelings
แค่เพื่อน…เท่านั้นพอ
Kae peuan tao nun por
Just friends…that’s all

มองทางซ้าย มองทางขวาเพื่อนเต็มไปหมด
Maung tahng sai maung tahng kwah peuan dtem bpai mot
Looking to the left, looking to the right, it’s completely filled with my friends
คงหนักใจ หากเรานั้นต้องมีเพื่อนใหม่อีกแล้ว
Kong nuk jai hahk rao nun dtaung mee peuan mai eek laeo
It would be stressful for me to have to add another new friend
ใหม่อีกแล้ว ไม่เอาแล้ว แค่นี้ก็พอ
Mai eek laeo mai ao laeo kae nee gor por
Another new one, I don’t want it, I’ve had enough

(*,**,*,**,**)

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : FOAM
MELODY : FOAM
ARRANGE : FOAM
MIXED by TAMMATORN MAKKASMAN
EDITED by CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD,
TAMMATORN MAKKASMAN
MASTERED by DANUPHOP KAMOL

   

In a similar theme to this band’s debut single, it’s another song about trying to get out of the friend zone, and just like their first single, I really want to like this song because I like their sound, but I still feel irked and annoyed by lyrics saying “I have too many friends, I don’t want to add any more,” like either I want to be sleeping with you or I’m not interested in even being an acquaintance. Ehh. :/

Title: บอกลา…คำว่าเพื่อน / Bauk Lah Kum Wah Peuan (Say Good-Bye to the Word “Friends”)
Artist: Foam
Album: [Single]
Year: 2018

รู้ตัวหรือป่าว เจอเธอทุกคราว
Roo dtua reu bpao jur tur took krao
Do you realize that every time I see you
ต้องไม่ลืมว่าเราแค่เพื่อนกัน
Dtaung mai leum wah rao kae peuan gun
I must remind myself that we’re just friends?
เพื่อนกันทั้งปี รู้สึกไม่ดี
Peuan gun tung bpee roo seuk mai dee
Friends all year, I feel bad
ฉันอยากจะเลิกคบกับเธอแล้ว
Chun yahk ja lerk kop gup tur laeo
I want to stop going out with you

(*) แค่คุยและทักทาย
Kae kooey lae tuk tai
Just talking and greeting each other
คอยเซฮายเมื่อพบกัน
Koy say hi meua pob gun
Saying hi when we meet
ที่มาพูดคุยทุกวัน
Tee mah poot kooey took wun
What we talk about every day
เพื่อนกันแค่นั้นไม่คุ้มเลย
Peuan gun kae nun mai koom loey
We’re just friends, it’s not worth it
ฉันคงไม่ทนมัน ขอบอกลาละกันในวันนี้
Chun kong mai ton mun kor bauk lah la gun nai wun nee
I won’t tolerate it, I want to tell you good-bye today
ไม่เป็นเพื่อนแล้วได้รึเปล่า
Mai bpen peuan laeo dai reu bplao
Can we not be friends anymore?

(**) อยากให้เรา ได้บอกรักกัน
Yahk hai rao dai bauk ruk gun
I want us to say we love each other
เปลี่ยนเธอและฉัน
Bplian tur lae chun
Can we change you and me
เปลี่ยนเป็นคนรักได้รึเปล่า
Bplian bpen kon ruk dai reu bplao
Into lovers?
ไปกินข้าวกัน ที่สยามวัน
Bpai gin kao gun tee sayahm wun
Going out to eat together at Siam Square
บอกลาคำว่าเพื่อนและเรามารักกัน
Bauk lah kum wah peuan lae rao mah ruk gun
Say good-bye to the word “friends” and let’s love each other

ฉันไม่เสียใจ และไม่เสียดาย
Chun mai sia jai lae mai sia dai
I’m not sad and don’t regret
ที่ต้องเสียเพื่อนอย่างเธอไป
Tee dtuang sia peuan yahng tur bpai
Losing a friend like you
ร่ำลาเพื่อนเก่า เติมคำว่าเรา
Rum lah peuan gao dterm kum wah rao
Say good-bye to an old friend and add the word “we”
เธอเองคิดเหมือนฉันบ้างรึเปล่า
Tur eng kit meuan chun bahng reu bplao
Do you feel the same?

(*,**)

คำคำนั้น ความรู้สึกมากมาย
Kum kum nun kwahm roo seuk mahk mai
Those words, there are so many feelings
ฉันได้แต่เก็บมันไว้ในใจ
Chun dai dtae gep mun wai nai jai
I can only keep it in my heart
ที่ได้พบเธอ ตั้งแต่แรกเจอ
Tee dai pob tur dtung dtae raek jur
When we meet, since we first met
ความรู้สึกนี้
Kwahm roo seuk nee
These feelings

เธอคิดอย่างฉันบ้างรึเปล่า
Tur kit yahng chun bahng reu bplao
Do you feel the same?

   

EXECUTIVE SUPERVISOR : VUDTINUN BHIROMBHAKDI
EXECUTIVE PRODUCER : CHODCHAPAK PHOLTHANACHOD
PRODUCER : BOXX MUSIC TEAM
LYRICS : FOAM
MELODY : FOAM
ARRANGE : FOAM

   

So I really want to like this song; I like the sound and style of this band a lot, and I know it’s supposed to be cute and all, saying you want to drop the title of “friends” and move on to something more, but… As a girl, it really irks me to hear things like “Being friends with you isn’t worth it”, like you only want to be sleeping with the person and if you can’t, then you don’t want anything else to do with them. I know that’s not what they literally mean, as they’re purely talking about titles and not actual relationships, but it still is a bit off-putting to me