Fellow Fellow

All posts tagged Fellow Fellow

Title: เธอเหมือนเดือนกุมภา / Tur Meuan Deuan Goompah (You’re Like February)
Artist: Fellow Fellow
Album: [Single]
Year: 2021

เธอนั้นเหมือนกับแสงแดดตอนเจ็ดโมงเช้า
Tur nun meuan gup saeng daet dtaun jet mohng chao
You’re like the sunlight at seven in the morning
เธอเหมือนเพลงใน playlist ที่ผมฟัง
Tur meuan pleng nai playlist tee pom fung
You’re like the songs on my playlist
เธอเหมือนกาแฟไม่ใส่น้ำตาลที่ผมต้องกินทุกวัน
Tur meuan gahfae mai sai numdtahn tee pom dtaung gin took wun
You’re like the black coffee I must drink every day
มันเหมือนอะไรที่ผมขาด ไม่ได้
Mun meuan arai tee pom kaht mai dai
It’s like you’re something I can’t be without

(*) เหมือนเพิ่งเจอไม่นาน เหมือนเพิ่งเจอเมื่อวาน
Meuan perng jur mai nahn meuan perng jur meuawahn
It’s like we just recently met, it’s like we just met yesterday
แล้วทำไมวันนี้กลับคุ้นเคย
Laeo tummai wun nee glup koon koey
So why does today end up feeling so familiar?

(**) ตั้งแต่ที่ได้พบเธอ เธอเปลี่ยนโลกที่ผมเคยพบเจอ
Dtung dtae tee dai pob tur tur bplian lohk tee pom koey pob jur
Since I met you, you’ve changed the world I once faced
เธอเหมือนเดือนกุมภา
Tur meuan deuan goompah
You’re like February
ตั้งแต่ที่ได้พบเธอ เธอเปลี่ยนโลกที่ผมเคยพบเจอ
Dtung dtae tee dai pob tur tur bplian lohk tee pom koey pob jur
Since I met you, you’ve changed the world I once faced
เธอเหมือนเดือนกุมภา
Tur meuan deuan goompah
You’re like February
เธอคือความรักที่ผมนั้นหามานาน
Tur keu kwahm ruk tee pom nun hah mah nahn
You’re the love I’ve been searching for for so long

Feels like 500 days of summer
Feels like about time
Feels like begin again with you

Feels like eternal sunshine
Feels like before sunrise
Feels like valentine’s day with you

เธอนั้นเหมือน croissant จากเตา ที่มันหอมเนย
Tur nun meuan croissant jahk dtao tee mun haum noey
You’re like a croissant fresh out of the oven that smells heavenly
เธอเหมือนฝนมาพร้อมแดดร้อน ในช่วงบ่าย
Tur meuan fon mah praum daet raun nai chuang bai
You’re like the rain that comes with the heat in the afternoon
เธอนั้นเหมือนรูปจากกล้องฟิล์มที่ถ่ายแล้วคาดเดาไม่ได้
Tur nun meuan roop jahk glaung film tee tai laeo kaht dao mai dai
You’re like a picture from a film camera that can’t be predicted how it will come out
แต่ไม่ว่ายังไง ก็สวยงามเสมอ
Dtae mai wah yung ngai gor suay ngahm samur
But no matter what, it’s always beautiful

(*,**)

   

Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composition : Tan Liptapallop and fellow fellow
Arranged by : Lukell
Mixed and Edited : Pete Tanskul
Vocals edited : Oh seksun

Title: ไม่สนิทอย่าทัก / Mai Sanit Yah Tuk (We’re Not Close, Don’t Say Hello)
Artist: Fellow Fellow x Chilling Sunday
Album: [Single]
Year: 2019

(*) เราไม่ได้สนิทกันแล้ว อย่ามาทักกันเลย
Rao mai dai sanit gun laeo yah mah tuk gun loey
We’re no longer close, don’t say hello to me
เรานั้นไม่ได้เกี่ยวกันแล้ว อย่ามารบกวนเลย
Rao nun mai dai giao gun laeo yah mah rop guan loey
We aren’t involved anymore, don’t bother me
เราไม่ควรได้เจอกันแล้ว อย่าทำร้ายกันเลย
Rao mai kuan dai jur gun laeo yah tum rai gun loey
We shouldn’t meet anymore, don’t hurt me
เราไม่ได้รู้จักกันแล้ว อย่ารื้อฟื้นมันเลย
Rao mai dai roo juk gun laeo yah reu feun mun loey
We don’t know each other anymore, don’t force it

กว่า..ที่ฉันนั้นจะพร้อม..กล้าลบรูปเธอในโทรศัพท์ฉัน
Gwah tee chun nun ja praum glah lop roop tur nun tohrasup chun
By the time I was ready to delete your pictures from my phone
มันต้องพยายาม..คอยฝืนหัวใจตัวเองอยู่พันครั้ง
Mun dtaung payayahm koy feun hua jai dtua eng yoo pun krung
I had had to try really hard and force my own heart a thousand times
อดหลับอดนอนมานานเท่าไหร่ กับการที่ฉันนั้นจะลืมแค่เธอ
Aut lup aut naun mah nahn tao rai gup gahn tee chun nun ja leum kae tur
How long have I been unable to sleep just trying to forget you?
กว่า..ที่ฉันนั้นจะพร้อม..พยุงร่างกายให้เดินได้อีกครั้ง
Gwah tee chun nun ja praum payoong rahng gai hai dern dai eek krung
By the time I was ready to support myself and be able to walk again
ต้องเจ็บต้องหกล้ม..วนเวียนทุรนทุรายเป็นพันครั้ง
Dtaung jep dtaung hok lom won wian tooron toorai bpen pun krung
I had had to hurt and fall down, over and over again a thousand times
จนในวันนี้ฉันพร้อมเริ่มใหม่ ฉุดตัวเองขึ้นมาจากความเสียใจ
Jon nai wun nee chun praum rerm mai choot dtua eng keun mah jahk kwahm sia jai
Until today I was ready to start over and pull myself up from my sadness
และชีวิตจากนี้ ถ้ามีฉันอยู่ต้อง..ไม่มีเธอ
Lae cheewit jahk nee tah mee chun yoo dtaung mai mee tur
And from now on, if I’m alive, I must not have you

(*)

เธอนั้นอย่าทำเป็นเหมือนว่าลืมเรื่องราวที่เกิดขึ้นวันนั้น
Tur nun yah tum bpen meuan wah leum reuang rao tee gert keun wun nun
Don’t act like you’ve forgotten everything that happened that day
ในวันที่ฉันนั้นขอร้องให้เธอไม่เดินไปจากฉัน
Nai wun tee chun nun kor raung hai tur mai dern bpai jahk chun
When I begged you not to leave me
เเต่เธอก็เลือกจะทิ้งฉันไป
Dtae tur gor leuak ja ting chun bpai
But you chose to abandon me
ไปกับใครอีกคนต้องการเริ่มใหม่
Bpai gup krai eek kon dtaung gahn rerm mai
And left with someone else, I had to start over
พอในวันนี้ฉันเริ่มพยุงร่างกายให้เดินได้อีกครั้ง
Por nai wun nee chun rerm payoong rahng gai hai dern dai eek krung
And now today when I’m ready to support myself and be able to walk again
อยู่ดีๆเธอก็กลับเข้ามาในชีวิตของฉัน
Yoo dee dee tur gor glup kao mah nai cheewit kaung chun
All the sudden you came back into my life
เธอบอกว่าเธอนั้นเป็นคนใหม่
Tur bauk wah tur nun bpen kon mai
You told me you were a new person
เเต่เผอิญวันนี้ฉันตัดสินใจ
Dtae paern wun nee hcun dtut sin jai
But the thing is, today I’ve decided
ว่าชีวิตจากนี้ ถ้ามีฉันอยู่ต้อง..ไม่มีเธอ
Wah cheewit jahk nee tah mee chun yoo dtaung mai mee tur
That from now on, if I’m alive, I must not have you

(*)

และชีวิตจากนี้ถ้ามีฉันอยู่ต้องไม่มีเธอ
Lae cheewit jahk nee tah mee chun yoo dtaung mai mee tur
And from now on, if I’m alive, I must not have you
และชีวิตจากนี้ถ้ามีฉันอยู่ต้องไม่มีเธอ
Lae cheewit jahk nee tah mee chun yoo dtaung mai mee tur
And from now on, if I’m alive, I must not have you

(*)

อย่ารื้อฟื้นมันเลยดีกว่า
Yah reu feun mun loey dee gwah
It’s better not to force things

   

Produced by: Tan Liptapallop
Lyrics and Composition: fellow fellow
Additional lyrics: Tan Liptapallop
Arranged: Jittipon Thawornkit
Mixed, edited and Mastered: Pete Tanskul
Vocals Edited: Oh seksun

Title: เมษา / Maysa (April)
Artist: Fellow Fellow ft. Blacksheep
Album: [Single]
Year: 2019

อีกครั้งที่เวลา…ได้วนเวียนมา…จนถึงในเดือนเมษา
Eek krung tee welah dai won wian mah jon teung nai deuan maysah
Once again time turns back to April
ครบรอบในวันที่เธอลา ที่เธอนั้นจะมา ในความทรงจำอีกครั้ง
Krop raup nai wun tee tur lah tee tur nun ja mah nai kwahm song jum eek krung
Going back to the day that you said good-bye, when you would come into my memories again
เรื่องราวดีๆในเมื่อวาน…ที่ดูเลือนลาง… จะย้อนคืนในความฝัน
Reuang rao dee dee nai meua wahn tee doo leuan lahng ja yaun keun nai kwahm fun
The good times of yesterday that seem faint will come back in my dreams
เหมือนช่วงเวลาคอยบรรเทา บาดแผลในใจเรา ที่ไม่มีเธออีกแล้ว
Meuan chuang welah koy buntao baht plae nai jai rao tee mai mee tur eek laeo
It’s like time gradually alleviates the wound in my heart that doesn’t have you anymore

จริงที่มันก็เนิ่นนาน ที่เราพรากจาก แต่ไม่นานพอให้ฉันลืม เธอซักครั้ง
Jing tee mun gor nern nahn tee rao prahk jahk dtae mai nahn por hai chun leum tur suk krung
It’s true that it’s been a long time since we separated, but not long enough for me to finally forget you

(*) วันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกัน เธอคิดถึงฉันบ้างไหม หรือเธอจะมีใครให้มอง
Wun nee tee mai dai pob jur gun tur kit teung chun bahng mai reu tur ja mee krai hai maung
Today when we haven’t seen each other, do you miss me at all? Or do you have someone else to look after you?
จะมีใครให้แคร์ มีคนมาแทนที่ฉัน แต่เธอจะคิดยังไงก็ไม่เป็นไร แค่ขอให้รู้เอาไว้
Ja mee krai hai care mee kon mah taen tee chun dtae tur ja kit yung ngai gor mai bpen rai kae kor hai roo ao wai
Do you have someone else to take care of you? Someone to replace me? But it’s okay whatever you think, I just want you to keep in mind
ความจริงมันเป็นเช่นไร แต่เรายังรักกัน อยู่ในฝันของฉันอยู่เลย
Kwahm jing mun bpen chen rai dtae rao yung ruk gun yoo nai fun kaung chun yoo loey
However reality is, we’re still in love in my dreams

Hey..ตอนนี้ฉันติดอยู่ในอีกหนึ่งมิติ ที่เส้นของเรามันยังไม่ได้ถูกขีด
Hey dtaun nee chun dtit yoo nai eek neung midti tee sen kaung rao mun yung mai dai took keet
Hey, right now I’m stuck in another dimension where our life lines still haven’t been written
เลือดในหัวใจมันยังคงสูบฉีด ไม่มีหยดน้ำตาไม่มีใครถูกบีบ ฉันหยุดเวลาไว้ในฝัน
Leuat nai hua jai mun yung kong soop cheet mai mee yot num dtah mai mee krai took beep chun yoot welah wai nai fun
The blood in my heart still pumps, there’s no teardrops, there’s no one squeezing it, I stop time in my dreams
และก็อยู่แค่ในนั้น ไม่กล้าลืมตาเพราะว่ากลัวเธอจะหาย ทุกครั้งที่เธอมามันช่างดูมีความหมาย
Lae gor yoo kae nai nun mai glah leum dtah pror wah glua tur ja hai took krung tee tur mah mun chahng doo mee kwahm mai
And I just stay in there, I don’t dare open my eyes because I’m scared you’ll disappear, every time that you come seems so meaningful
เหมือนฉันเป็นบ้าอยู่บนโลกที่ไม่จริง โลกที่ฉันสร้าง ให้รักเรายังอิน รู้ทั้งรู้ว่าทุกอย่างนั้นมันปลอม
Meuan chun bpen bah yoo bon lohk tee mai jing lohk tee chun sahng hai ruk rao yung in roo tung roo wah took yahng nun mun bplaum
It’s like I’m crazy in a world that isn’t real, a world that I’ve created, I want us to still be in love, even though I know everything is fake
แต่ก็มีความสุขอยู่ในภาพที่จำลอง รู้สึกและสัมผัสได้ทั้งหมด ความจริงใจหรือว่าคำโกหก เพราะในความฝันนั้น ฉันเป็นคนเขียนบท ที่จะเขียนเรื่องเรา ให้ไม่มีวันจบ
Dtae gor mee kwahm sook yoo nai pahp tee jum laung roo seuk lae sumput dai tung mot kwahm jing jai reu wah kum goh hok pror nai kwahm fun nun chun bpen kon kian bot tee ja kian reuang rao hai mai mee wun job
But I’m happy in the visions I remember, I can feel and touch everything, sincerity or lies, because in my dreams, I’m the person writing them, who will write our story so it never ends

(*)

เธออยู่กับฉันเหมือนเดิม. ยังอยู่ตรงนี้เหมือนเดิม ไม่มีคืนไหนซักคืน
Tur yoo gup chun meuan derm yung yoo dtrong nee meuan derm mai mee keun nai suk keun
You’re still right here with me, I’m still right here, just the same, there will never be a night
ที่เธอนั้นจากไป ยังเป็นแบบนี้เหมือนเดิม. และไม่รู้จะนานซักแค่ไหน
Tee tur nun jahk bpai yung bpen baep nee meuan derm lae mai roo ja nahn suk kae nai
That you’ll leave me, it’s still like this, just the same, and I don’t know for how long

วันนี้ที่ไม่ได้พบเจอกัน เธอคิดถึงฉันบ้างไหม
Wun nee tee mai dai pob jur gun tur kit teung chun bahng mai
Today when we haven’t seen each other, do you miss me at all?

(*)

อีกครั้งที่เวลาได้วนเวียนมา จนถึงในเดือนเมษา
Eek krung tee welah dai won wian mah jon teung nai deuan maysah
Once again time turns back to April
อีกครั้งที่เวลาได้วนเวียนมา จนถึงในเดือนเมษา
Eek krung tee welah dai won wian mah jon teung nai deuan maysah
Once again time turns back to April

   

Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and Composed Tan Liptapallop & fellow fellow
Rap Lyrics : Blacksheep
Arranged : Machina
Mixed and Mastered : Pete Tanskul
Vocal edited : Oh Seksun Panprateep

   

Fellow Fellow’s parts aren’t bad, for a melancholy song of longing, but I’m getting sooooo bored of how every single song in every single genre has to have an awkward rap verse that just sticks out and doesn’t fit with the song at all

Title: Followers
Artist: Fellow Fellow
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันไม่รู้เลย ว่ามันเกิดขึ้นเมื่อไหร่
Chun mai roo loeyw ah mun gert keun meua rai
I don’t know when it happened
แต่พอเวลาล่วงเลย เธอก็อยู่ในหัวใจ
Dtae por welah luang loey tur gor yoo nai hua jai
But as time passed by, you stayed in my heart
เรื่องที่เป็นอยู่ ก็ยังไม่ค่อยแน่ใจ
Reuang tee bpen yoo gor yung mai koy nae jai
I’m still not sure about the matters that exist
เรื่องที่ฉันพบเจอ มันคือความรักใช่ไหม
Reuang tee chun pob jur mun keu kwahm ruk chai mai
This situation that I face, it’s love, right?

(*) รู้ตัวอีกที
Roo dtua eek tee
I’ve realized again
ไม่อาจละสายตา
Mai aht la sai dtah
I can’t take my eyes off of you
เวลาที่มีค่า ทุกวินาทีจะใช้มองเธอ คนนี้คนเดียว
Welah tee mee kah took winahtee ja chai maung tur kon nee kon diao
Valuable time, every second, I’ll spend looking only at you

(**) แค่เพียงเธอยิ้ม แค่เธอหัวเราะ ก็เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ
Kae piang tur yim kae tur hua ror gor bplian bplaeng lohk tung bai
Just your smile, just your laugh changes my whole world
จะมองกี่ครั้ง ก็ยังหวั่นไหว ก็ไม่รู้ว่าทำไม
Ja maung gee krung gor yung wun wai gor mai roo wah tummai
However many times I look, I’m still nervous, I don’t know why
แค่เพียงเธอยิ้ม แค่เธอหัวเราะ ก็เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ
Kae piang tur yum kae tur hua ror gor bplian bplaeng lohk tung bai
Just your smile, just your laugh changes my whole world
จะมองกี่ครั้ง ก็ยังหวั่นไหว ยอมเธอแล้วทั้งหัวใจ
Ja maung gee krung gor yung wun wai yaum tur laeo tung hua jai
However many times I look, I’m still nervous, I’ve already given up my entire heart to you

เมื่อก่อนชีวิตไม่ค่อยจะสนจะแคร์อะไร
Meua gaun cheewit mai koy ja son ja care arai
Before I didn’t really take interest or care about anything in my life
ที่มีมือถือ แค่เอาไว้รับ แค่ไว้โทรหาพูดคุยถึงคนห่างไกล
Tee mee meu teu kae ao wai rup kae wai toh hah poot kooey teung kon hahng glai
I just had a phone to take calls, just to call and talk to people far away from me
แต่มาวันนี้ ไม่รู้นิ้วชี้ฉันเป็นอะไร
Dtae mah wun nee mai roo niew chee chun bpen arai
But today, I don’t know what’s wrong with my index finger
มันเอาแต่เลื่อนจอดูภาพเธอ มาตั้งแต่เช้าจนตกดึกแล้วก็ไม่นอน
Mun ao dtae leuan jor doo pahp tur mah dtung dtae chao jon dtok deuk laeo gor mai naun
It just wants to keep swiping my screen looking at your pictures, from morning until nightfall, I don’t sleep

(*,**,**)

แค่เพียงเธอยิ้ม แค่เธอหัวเราะ ก็เปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบ
Kae piang tur yim kae tur hua ror gor bplian bplaeng lohk tung bai
Just your smile, just your laugh, changes my whole world

   

Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and composed : Tan Liptapallop & fellow fellow
Arranged : Pokpong Jitdee
Mixed and Mastered: Pete Tanskul
Vocals edited : Oh Seksun Panprateep
All instruments : Pokpong Jitdee
All Vocals : fellow fellow

   

This song has a really nice, catchy beat~

Title: แพ้ทุกที / Pae Took Tee (Defeated Every Time)
English Title: “Looper”
Artist: Fellow Fellow
Album: [Single]
Year: 2018

ต้องทำยังไงให้เธอนั้นมองมาที่ฉัน
Dtaung tum yung ngai hai tur nun maung mah tee chun
What must I do to get you to look at me?
ต้องพยายามแค่ไหนให้เธอนั้นมาสนใจ
Dtaung payayahm kae nai hai tur nun mah son jai
How hard must I try to get you to pay attention to me?
ต้องยอมเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อเธอซักเท่าไหร่
Dtaung yaum bplian bplaeng dtua peua tur suk tao rai
How much must I be willing to change myself for you
ที่พอจะทำให้เรื่องของเรานั้นมันดีขึ้นมา
Tee por ja tum hai reuang kaung rao nun mun dee keun mah
Until it’s enough to make our story better?

(*) รู้ดีว่าฉันควรถอดใจ
Roo dee wah chun kuan taut jai
I know I should give up
รู้ดีว่าฉันควรปล่อยเธอไป
Roo dee wah chun kuan bploy tur bpai
I know full well I should let you go
แต่ก็ไม่รู้ทำไม ฉันเป็นแบบนี้
Dtae gor mai roo tummai chun bpen baep nee
But I don’t know why I’m like this

(**) เบื่อตัวเอง รัก..คนที่..เขาไม่รักทำไม
Beua dtua eng ruk kon tee kao mai ruk tummai
I’m sick of myself, why do I love someone who doesn’t love me?
รัก..โดยที่..เราก็รู้ต้องเสียใจ
Ruk doy tee rao gor roo dtaung sia jai
I love you, all while knowing I’ll be sad
ทั้งที่ฉันควรจะเดินหนีไป
Tung tee chun kuan ja dern nee bpai
Even though I should walk away
แต่ก็แพ้ให้เธอ(ทุกที)
Dtae gor pae hai tur (took tee)
I’m defeated by you (every time)

เธอกับฉัน ในวันนั้นถ้าไม่เจอกันแต่แรกก็คงจะดี
Tur gup chun nai wun nun tah mai jur gun dtae raek gor kong ja dee
You and I, if we hadn’t met each other for the first time that day, things would be good
ในวันนี้ตัวฉันคงไม่ต้องเป็นขนาดนี้
Nai wun nee dtua chun kong mai dtaung bpen kanaht nee
Today I wouldn’t be this bad
เคยเข้มแข็ง เคยชนะ เคยที่จะกล้าเพชิญทุกอย่าง
Koey kem kaeng koey chana koey tee ja glah pachern took yahng
I used to be strong, I used to win, I used to be brave enough to face everything
แต่วันนี้ตัวฉันกลับแพ้ให้เธอทุกทาง
Dtae wun nee dtua chun glup pae hai tur took tahng
But today, I end up being defeated by you in every way

(*,**,**,**)

รักคนที่เขาไม่รัก
Ruk kon tee kao mai ruk
I love someone who doesn’t love me
รักคนที่เขาไม่รัก
Ruk kon tee kao mai ruk
I love someone who doesn’t love me
ทั้งที่ฉันควรจะเดินหนีไป แต่ก็แพ้ให้เธอ..ทุกที
Tung tee chun kuan ja dern nee bpai dtae gor pae hai tur took tee
Even though I should walk away, I’m defeated by you every time

   

Produced by : Tan Liptapallop
Lyrics and composed : Tan Liptapallop & fellow fellow
Arranged : Pokpong Jitdee
Mixed and Mastered : Pete Tanskul
Vocals edited : Oh Seksun Panprateep
All instruments : Pokpong Jitdee
All Vocals : fellow fellow

   
A nice, sad song for anyone struggling with having feelings for someone unattainable~
I’ve also just noticed that one of the Fellow Fellow guys looks a lot like one of my friends’ boyfriends and now I can’t unsee it.

Title: สับสน / Sup Son (Confused)
Artist: Fellow Fellow
Album: Nerd’s Eye View
Year: 2017

ไม่เป็นไร หากเธอไม่พร้อมจะให้คำตอบ
Mai bpen rai hahk tur mai praum ja hai kum dtaup
It’s okay if you’re not ready to give me an answer
ว่าฉันดีพอจะยืนข้างเธอ รึเปล่า
Wah chun dee por ja yeun kahng tur reu bplao
On if I’m good enough to stand beside you or not
ไม่เป็นไร หากรักที่ฉันมอบให้ตลอด
Mai bpen rai hahk ruk tee chun maup hai dtalaut
It’s okay if the love I’ve always given you
มันไม่เพียงพอต่อการให้เธอ ตัดสินใจ
Mun mai piang por dtor gahn hai tur dtut sin jai
Isn’t enough to make you decide

(*) แต่อยากจะถามเธอเพียงเรื่องนึง จะได้ไหม
Dtae yahk ja tahm tur piang reuang neung ja dai mai
But I want to ask you about one thing

(**) ในความสับสนของเธอมีฉันอยู่บ้างไหม
Nai kwahm sup son kaung tur mee chun yoo bahng mai
In your confusion, do you have me at all?
สิ่งที่เธอยังคงลังเลมีฉันรวมอยู่ในนั้น..ด้วยใช่ไหม
Sing tee tur yung kong lung lay mee chun ruam yoo nai nun duay chai mai
The things that you’re still hesitating about have me mixed in, right?
แค่ได้รู้ว่าเธอเคยหันมามองดู
Kae dai roo wah tur koey hun mah maung doo
Just being able to know you’ve ever turned and looked at me
มีความสำคัญแค่เพียงเล็กน้อย ก็สุขใจ
Mee kwahm s umkun kae piang lek noy gor sook jai
Is of such little importance, but it makes me happy
ต่อให้ใช้เวลาแค่ไหน..ก็ยอม
Dtor hai chai welah kae nai gor yaum
No matter how much time it takes, I’m willing

ไม่เป็นไร สุดท้ายถ้าฉันมันไม่ดีพอ
Mai bpen rai soot tai tah chun mun mai dee por
It’s okay if in the end, I’m not good enough
อย่าห่วงเลยฉันเตรียมพร้อมรับมือ..ความเสียใจ
Yah huang loey chun dtriam praum rup meu kwahm sia jai
Don’t worry, I’ve prepared myself to cope with the sadness

(*,**,**)

   

Lyrics and music by fellow fellow
Arranged by fellow fellow
Producer – ณรงค์ เดชะ

Title: พูดอะไรแบบนี้ / Poot Arai Baep Nee (Saying Something Like This)
Artist: Fellow Fellow
Album: [Single]
Year: 2017

นี่ฉันได้ยินอะไรผิดไปรึเปล่า
Nee chun dai yin arai pit bpai reu bplao
Am I hearing something wrong?
คำๆนี้ฉันเองไม่เคยได้ยินว่าเธอ…เคยพูดออกมา
Kum kum nee chun eng mai koey dai yin wah tur koey poot auk mah
I’ve never heard you say these words before
เป็นมุขที่เธอแอบจำใครมารึเปล่า
Bpen mook tee tur aep jum krai mah reu bplao
Is it a joke that you’ve secretly remembered someone?
แกล้งแบบนี้ฉันเองบอกเลยว่าตามไม่ทัน…มันไม่ชินเท่าไหร่
Glaeng baep nee chun eng bauk loey wah dtahm mai tun mun mai chin tao rai
Teasing me like this, I’m telling you that I can’t follow, it’s unfamiliar

(*) ที่เธอ(ไม่ใช่) แสดงอารมณ์สายตาจริงจังอย่างนี้
Tee tur (mai chai) sadaeng ahrom sai dtah jing jung yahng nee
That you’re (You’re not) displaying a sincere expression like this
และต่อด้วยคำๆ หนึ่งที่เธอพูดมา..ว่าเลิกกันเถอะ
Lae dtor duay kum kum neung tee tur poot mah wah lerk gun tur
And with these words that you said; “let’s break up”

(**) พูดอะไรแบบนี้ ไม่ดี ไม่ดี
Poot arai baep nee mai dee mai dee
Saying something like this is no good, it’s no good
อย่าล้อเล่นกันแบบนี้ ไม่ดี ไม่ดี
Yah lor len gup baep nee mai dee mai dee
Don’t play around like this, it’s bad, it’s bad
เฉลยความจริงให้รู้ ซักที หยุดได้แล้ว..พอทีกับคำนี้
Chaloey kwahm jing hai roo suk tee yoot dai laeo por tee gup kum nee
Let me know the truth; you can stop this, I’ve had enough of these words
ช่วยเปลี่ยนเป็นคำที่ทำให้ชื่นใจ ว่าสิ่งที่เธอพูดมาไม่ใช่..ความจริง
Chuay bplain bpen kum tee tm hai cheun jai wah sing tee tur poot mah mai chai kwahm jing
Please change them to words that make me happy, that the thing you’re saying isn’t the truth

เธอหวังให้ฉันเอาใจใส่เธอรึเปล่า
Tur wung hai chun ao jai sai tur reu bplao
Do you hope I’ll pay more attention to you?
แค่บอกฉันว่ามีสิ่งใดที่เธอต้องการ จะยอมทำให้เลย
Kae bauk chun wah mee sing dai tee tur dtaung gahn ja yaum tum hai loey
Just tell me if there’s anything that you want, I’m willing to do it for you

(*,**)

อย่าทำให้ฉันนั้นต้องเข้าใจอะไรผิดไป
Yah tum hai chun nun dtaung kao jai arai pit bpai
Don’t make me misunderstand anything
ถ้าไม่อยากให้เรื่องของเราสองคนต้องรุนแรงไปกว่านี้
Tah mai yahk hai reuang kaung rao saung kon dtaung roon raeng bpai gwah nee
If you don’t want to make our situation any more severe
ถ้าจะแกล้งฉัน ช่วยคิดถ้อยคำดีๆได้ไหม
Tah ja glaeng chun chuay kit toy kum dee dee dai mai
If you’re going to tease me, please think of some nice words
ที่ไม่ใช่ถ้อยคำที่เธอพูดมา…ว่าเลิกกันเถอะ
Tee mai chai toy kum tee tur poot mah wah lerk gun tur
That aren’t the words that you’re saying; “let’s break up”

(*,*)

   

Lyrics and music by fellow fellow
Arranged by fellow fellow
Produced by ณรงค์ เดชะ

   
I’m not usually a big fan of sad songs, but I like the melody and beat of this release, and I like the portrayal of denial in the lyrics, with the speaker wanting to believe that the breakup is just a joke and not really happening. I gotta say, though, I don’t really get the MV. Is the guy a magician and he’s trying to make the girl smile by doing all these tricks in hopes she’ll crack and say she’s just joking? And he surprises her by actually freezing time? Or is he just remembering the moment of their breakup and pausing it in his mind to give her a mental hug and remember all the good times they had?

Title: จูบปาก / Joop Bpahk (A Kiss on the Lips)
Artist: Fellow Fellow
Album: [Single]
Year: 2016

ฉันรักเธอ คิดถึงเธอ พูดไม่รู้กี่ครั้งให้เธอได้ฟัง
Chun ruk tur kit teung tur poot mai roo gee krung hai tur dai fung
I love you, I miss you, I don’t know how many times I’ve told you that
แต่เหมือนเธอ ไม่รับมัน ไม่ว่าพูดกี่ครั้ง เธอไม่สนใจ
Dtae meuan tur mai rup mun mai wah poot gee krung tur mai son jai
But it’s like you don’t accept it, no matter how many times I say it, you don’t care

(*) เธอยังไม่พร้อมที่จะเชื่อคนๆนี้ใช่ไหม
Tur yung mai praum tee ja cheua kon kon nee chai mai
You’re still not ready to believe this person, right?
ไม่เป็นไร เพราะฉันเข้าใจ
Mai bpen rai pror chun kao jai
It’s okay, because I understand

(**) คำว่ารักเหมือนเป็นแค่ลมปาก
Kum wah ruk meuan bpen kae lom bpahk
The word love is just breath from the mouth
ไม่มีทางจะซึ้งเหมือนการจูบปาก อย่างที่ใครเขาทำกัน
Mai mee tahng ja seung meuan gahn joop bpahk yahng tee krai kao tum gun
There’s no way it can be as impressive as a kiss on the mouth like they’ve given you
แสดงความรักแบบนั้นกับเธอไม่ได้
Sadaeng kwahm ruk baep nun gup tur mai dai
I can’t show my love towards you like that
แค่คำว่าคิดถึงคงไม่พอหรอก
Kae kum wah kit teung kong mai por rauk
Just saying the words “i miss you” isn’t enough
เอาจริงๆต้องใช้เวลาและหัวใจ แต่ว่าเธอจะรู้….ในไม่นาน
Ao jing jing dtaung chai welah lae hua jai dtae wah tur ja roo nai mai nahn
It’s true, we must spend time and our heart, but you’ll know soon
ว่าสิ่งที่ฉันพูดไปมันคือความจริง จะพิสูจน์ให้เห็นเอง
Wah sing tee chun poot bpai mun keu kwahm jing ja pisoot hai hen eng
That the things I say are the truth, I’ll prove it to you

ฉันรู้ตัว ยอมรับมัน คำที่พูดไปนั้นไม่มีความหมาย
Chun roo dtua yaum rup mun kum tee poot bpai nun mai mee kwahm mai
I realize and accept that spoken words are meaningless
แต่หัวใจ บังคับกัน ให้ต้องพูดคำนั้นให้เธอได้ฟัง
Dtae hua jai bung kup gun hai dtaung poot kum nun hai tur dai fung
But my heart is commanding me to say those words to you

(*,**)

พยายามด้วยความจริงใจ
Payayahm duay kwahm jing jai
I try with sincerity
เธอคงเห็นมันในซักวันหนึ่ง ว่าใครที่รอเพียงเธอไม่เคยไปไหน
Tur kong hen mun nai suk wun neung wah krai tee ror piang tur mai koey bpai nai
You’ll see one day that someone is waiting only for you, never going anywhere

ว่าสิ่งที่ฉันพูดไปมันคือความจริง
Wah sing tee chun poot bpai mun keu kwahm jing
That the things I speak are the truth
จะพิสูจน์ให้เห็นว่าบอกรักเหมือนเป็นแค่ลมปาก
Ja pisoot hai hen wah bauk ruk meuan bpen kae lom bauk
I’ll prove it to you, that telling you love someone is just breath from the mouth
ไม่มีทางจะซึ้งเหมือนการจูบปาก อย่างที่ใครเขาทำกัน
Mai mee tahng ja seung meuan gahn joop bpahk yahng tee krai kao tum gun
There’s no way it can be as impressive as a kiss on the mouth like they’ve given you
แสดงความรักแบบนั้นกับเธอไม่ได้
Sadaeng kwahm ruk baep nun gup tur mai dai
I can’t show my love towards you like that
แค่คำว่าคิดถึงคงไม่พอหรอก
Kae kum wah kit teung kong mai por rauk
Just saying the words “I miss you” isn’t enough
เอาจริงๆต้องใช้เวลาและหัวใจ แต่ว่าเธอจะรู้….ในไม่นาน
Ao jing jing dtaung chai welah lae hua jai dtae wah tur ja roo nai mai nahn
It’s true, we must spend time and our heart, but you’ll know soon
ว่าสิ่งที่ฉันพูดไปมันคือความจริง จะพิสูจน์ให้เห็นเอง
Wah sing tee chun poot bpai mun keu kwahm jing ja pisoot hai hen eng
That the things I say are the truth, I’ll prove it to you

   
Lyrics and music by fellow fellow
Arranged by ณรงค์ เดชะ
Produced by ณรงค์ เดชะ

   
Another nice song from Fellow Fellow~ I like the lyrics; talk is cheap, actions speak louder than words, but I gotta work with what I’ve got and what I’m able to do. That music video though! What a creeper, spying on his friend? Girlfriend? Every time she’s getting close with her female romantic interest. I guess this is a song for everyone who has a crush on someone attracted to a different gender than you and you’re determined to prove that you have feelings for them and it can work out? Or is it supposed to be seen from the girls’ point of view, proving that even if they’re the same gender, there can be something between them?

Title: ออกแบบภายใน / Auk Baep Pai Nai (Interior Design)
Artist: Fellow Fellow
Album: [Single]
Year: 2015

นานเท่าไหร่ที่ห้อง ห้องนี้ยังไม่เปลี่ยนไป
Nahn tao rai tee haung haung nee yung mai bplian bpai
How long has it been since this room last changed?
ปฏิทินปลิวไปเท่าไหร่ ความเหงายังคงอยู่
Bpadtitin bpliew bpai tao rai kwahm ngao yung kong yoo
However quickly the calendar goes by, loneliness still remains
ผาผนังติดรูปความหลังมากสักเท่าไหร่
Pah panung dtit roop kwahm lung mahk suk tao rai
However much the walls are covered in pictures of the past
ยังคงเตือนให้จำฝังใจ ให้ฉันเศร้าอยู่
Yung kong dteuan hai jum fung jai hai chun sao yoo
They still remind me and make me sad

(*) เป็นอย่างนี้ฉันคงจะไม่ไหว
Bpen yahng nee chun kong ja mai wai
I can’t be like this
อยู่อย่างนี้ ฉันคงต้องท้อใจ
Yoo yahng nee chun kong dtaung tor jai
Living like this, I’m discouraged
อยากมีใครมาช่วยกัน
Yahk mee krai mah chuay gun
I want someone to come and help me
ตกแต่งกับฉันให้สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนไป
Dtok dtaeng gup chun hai sing lao nee dai bplian bpai
Decorate with me and make these things change

(**) ออกแบบภายในหัวใจ กับฉันไหม
Auk baep pai nai hua jai gup chun mai
Will you interior design in my heart with me?
มาเปิดประตูระบายเรื่องราวเศร้า ๆ
Mah bpert bpradtoo rabai reuang rao sao sao
Come open the door and release the sad stories
ออกแบบคนเดียวฉันคงจะต้องเงา
Auk baep kon diao chun kong ja dtaung ngao
Decorating alone would be lonely
มาช่วยแต่งเติมโคมไฟแสงเหงาให้สดใส
Mah chuay dtaeng dterm dohm fai saeng ngao hai sot sai
Come help me change the lonely light and make it bright
ออกแบบภายในหัวใจ กับฉันไหม
Auk baep pai nai hua jai gup chun mai
Will you interior design in my heart with me?
มาเติมดอกไม้ กลิ่นหอมไว้คอยบรรเทา
Mah dterm dauk mai glin haum wai koy buntao
Come add flowers and fragrance to alleviate things
ออกแบบทางเดินร่วมกัน จะมีไหมในสักวัน
Auk baep tahng dern ruam gun ja mee mai nai suk wun
Design a pathway with me, will there be anyone some day
ใครคนนั้น ช่วยเข้ามาตกแต่งกับฉันที
Krai kon nun chuay kao mah dtok dtaeng gup chun tee
Who will help decorate with me?

บนเพดานติดหลอดไฟไว้มากมายเท่าไหร่
Bon paydahn dit laut fai wai mahk mai tao rai
However many lightbulbs are on the ceiling
แต่ทำไมภายในหัวใจของฉันยังมืดอยู่
Dtae tummai pai nai hua jai kaung chun yung meut yoo
Why is it still dim inside my heart?

(*,**)

อยากมีใครมาช่วยกัน
Yahk mee krai mah chuay gun
I want someone to come help
ตกแต่งกับฉันให้สิ่งเหล่านี้ได้เปลี่ยนไป
Dtok dtaeng gup chun hai sing lao nee dai bplian bpai
Decorate with me and make these things change

(**)

Title: สัญญาฉบับสุดท้าย / Sunyah Chabub Soot Tai (The Final Promise)
Artist: Fellow Fellow
Album: [Single]
Year: 2014

อาจจริง ที่ได้เคยให้คำสัญญาอะไรออกไป
Aht jing tee dai koey hai kum sunyah arai auk bpai
It might be true that I once promised some things
แต่ว่าฉันก็ทำไม่เคยได้
Dtae wah chun gor tum mai koey dai
But I was never able to do them
อาจจริง ที่ได้เคยยืนยันให้เธอแต่ความสุขใจ
Aht jing tee dai koey yeun yun hai tur dtae kwahm sook jai
It might be true that I once guaranteed that you’d have only happiness
แต่สุดท้ายก็ทำเธอร้องไห้
Dtae soot tai gor tum tur raung hai
But in the end, I made you cry

(*) แต่วันนี้ ฉันมั่นใจทุกอย่าง
Dtae wun nee chun mun jai took yahng
But today, I’m certain of everything
และพร้อมในทุกสิ่ง จะไม่มีวันผิดพลั้งไป
Lae praum nai took sing ja mai mee wun pit plung bpai
And together with everything, I’ll never mess up again
อยากให้เธอ จงลืมไปทุกอย่าง
Yahk hai tur jong leum bpai took yahng
So I want you to forget everything
มาเริ่มกันใหม่ ในวินาทีนี้
Mah rerm gun mai nai winahtee nee
Let’s start over this second

(**) ให้บทเพลงนี้ เป็นสัญญาฉบับสุดท้าย
Hai bot pleng nee bpen sunyah chabub soot tai
Let this song be the final promise
ให้ทุกท่วงทำนองได้เป็นพยานของหัวใจ
Hai took tuang tahmnong dai bpen payahn kaung hua jai
Let every melody be a witness to my heart
ให้บทเพลงนี้ เป็นสัญญาที่ไม่เลือนหายไป
Hai bot pleng nee bpen sunyah tee mai leuan hai bpai
Let this song be a promise that won’t fade away
จะมอบความรักและความห่วงใย และมอบชีวิตให้เธอเก็บไว้ ผู้เดียว
Ja maup kwahm ruk lae kwahm huang yai lae maup cheewit hai tur gep wai poo diao
I’ll bestow my love and concern, and bestow my life to you alone

อาจจริง ที่ได้เคยวิงวอนสัญญาเป็นร้อยพันครั้ง
Aht jing tee dai koey wing waun sunyah bpen roy pun krung
It might be true that I’ve made promises a hundred thousand times
แต่ว่าฉันก็ทำไม่เคยได้
Dtae wah chun gor tum mai koey dai
But I could never do it

(*,**)

ไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ นานเท่าไร
Mai wah ja nahn tao rai nahn tao rai
However long it’ll be, long it’ll be
ฉันขอให้เธอมั่นใจ
Chun kor hai tur mun jai
I want you to be certain
จะเป็นสุดท้ายที่ใช้ชีวิตไปกับเธอ
Ja bpen soot tai tee chai cheewit bpai gup tur
It’ll be the final promise that I’ll spend my life with you

(**)

ให้บทเพลงนี้ เป็นสัญญาที่ไม่เลือนหายไป
Hai bot pleng nee bpen sunyah tee mai leuan hai bpai
Let this song be a promise that won’t fade away
จะมอบความรักและความห่วงใย และฝากชีวิตให้เธอเก็บไว้ผู้เดียว
Ja maup kwahm ruk lae kwahm huang yai lae maup cheewit hai tur gep wai poo diao
I’ll bestow my love and concern, and bestow my life to you alone