Du฿ai฿oys

All posts tagged Du฿ai฿oys

Title: $ad Bang
Artist: Du฿ai฿oys
Album: [Single]
Year: 2017

บังไม่ได้มีแค่ตังค์ หัวใจก็มีทำไมยังทิ้งกัน
Bung mai dai mee kae dtung hua jai gor mee tummai yung ting gun
I have more than money, I have a heart too, so why did you dump me?
เธอนั้นก็ไปกับมันนะเพราะว่าบ้านฉันมันดันขายน้ำมัน
Tur nun gor bpai gup mun na pror wah bahn chun mun dun kai num mun
You went with it because my house is from selling oil

บ้านบังขายน้ำมัน เวลาหนาวบังก็เผาแบงค์พัน
Bahn bung kai num mun welah nao bun gogr pao bank pun
My house is from selling oil, when it’s cold, I burn cash
เวลาเหงาอยากให้คิดถึงกัน แต่เธอเอาแต่คิดถึงเธอมัน
Welah ngao yahk hai kit teung gun dtae tur ao dtae kit teung tur mun
When you’re lonely, I want you to think of me, but you only think of yourself
มีอะไรบ้างที่บังไม่มีเหมือนมัน
Mee arai bahng tee bung mai mee meuan mun
What am I missing?
บังจิ๊ดวะ บังเจ็บ
Bung jit wa bung jep
I’m hurt
เธอทำบังเข็ด เจ็บปวดทุกครั้งที่เห็นเธอมากับ ไอ่เจ๊ก
Tur tum bung ket jep bpuat took krung tee hen tur mah gup ai jake
You make me scared, my heart breaks every time I see you come with Jake
ถึงหน้าบังโหด แต่ใจบังยังเหมือนเด็ก
Teung nah bung hoht dtae jai bung yung meuan dek
Even though my face is brutal, my heart is still like a kid’s
ไม่ได้โกรธ แต่มันเจ็บ
Mai dai groht dtae mun jep
I’m not angry, but it hurts
ในใจบังยังมีแต่ U เสมอนะ BABY
Nai jai bung yung mee dtae you samur na baby
In my heart, I still have only you, baby
ถ้าคิดถึงก็ CALL มา ถ้ามีปัญหาเรื่องเงินบังไม่ปล่อยให้รอนาน
Tah kit teung gor call mah tah mee bpunhah reuang ngern bung mai bploy hai ror nahn
If you miss me, call, if you have any money problems, I won’t leave you waiting long
AYE คิดถึง YOU นะ BABY AYE
Aye kit teung you na baby aye
Yeah, I miss you, baby, yeah
บัง MISS YOU นะ BABY
Bung miss you na baby
I miss you, baby
ไม่ว่านานแค่ไหนยังคิดอยู่นะ BABY
Mai wah nahn kae nai yung kityoo na baby
No matter how long it’s been, I’m still thinking, baby
ภาพมัน FLASHBLACK ALL DAY ALL NIGHT
Pahp mun flashback all day all night
Those images flash back all day, all night
บังถาม U ว่า R U ALRIGHT
Bung tahm you wah are you all right
I’m asking if you’re all right
ละเงิน U อะพอไหม เอาเลขบัญชีมาเดี่ยวบังโอนให้
La ngern you a por mai ao lek bunchee mah diao bung ohn hai
Do you have enough money? Take my bank account number, I’ll transfer you some funds

บ้านไม่กลับ งั้นไปกับบังมั้ยครับ
Bahn mai glup ngun bpai gup bung mai krup
If you’re not going home, then come with me
ถ้าคุณคิดว่าดี พรุ้งนี้เช้าค่อยกลับ
Tah koon kit wah dee proong nee chao koy glup
If you think I’m good, tomorrow morning you can go home
เดี่ยวไปส่ง ตื่นแล้วบังไปรับ แต่ตอนคุณไม่อยู่อะคนนั้นไม่นับ
Diao bpai song dteun laeo bung bpai rup dtae dtaun koon mai yoo a kon nun mai nup
Hang on, I’ll send you home, and when you wake up, I’ll pick you up, but when you’re not there, you don’t count
บังเอิญบังเห็นเขาเดินบังแดดให้เธอ
Bung ern bung hen kao dern bung daet hai tur
If I happen to see him walking, I’ll be awesome for you
ไม่รู้ทำไมทำแผลบังแสบกว่าเดิม
Mai roo tummai tum plae bung saep gwah derm
I don’t know why I’m acting hurt, I’m fiercer than normal
บังเจ็บจริงที่เห็นเขาทำแบบนั้น บังอยากให้เป็นบังมั้งอะ
Bung jep jing tee hen kao tum baep nun bung yahk hai bpen bung mung a
It really hurts me to see him acting like that, I want it to be me
วันไหนที่เขาไม่คิดถึงเธอ อยากให้เธอคิดถึงมั้ง
Wun nai tee kao mai kit teung tur yahk hai tur kit teung mung
When he’s not thinking of you, I want you to think of me
อยากให้เธอรู้บังคิดถึงจัง และ ไม่ต้องย้ำมาก
Yahk hai tur roo bung kit eung jung lae mai dtaung yum mahk
I want you to know that I really miss you and there’s no need to repeat it
บังรู้เธอคิดถึงมัน ทั้งที่มันยังมีไม่ถึงพัน
Bung roo tur kit teung mun tung tee mun yung mee mai teung pun
I know you miss it, even though it’s still not a thousand yet
โชคดีครั้งนั้นยังทันและถ้ายังทัน แค่ไม่อยากรั้งกันนาน
Chohk dee krung nun yung tun lae tah yung tun kae mai yahk rung gun nahn
I was lucky that time, still in time, and if you’re still in time, I just don’t want to hold you back for long
บังทำนานๆครั้งแต่ฟุ้งซ่านถึงเธอทุกวัน
Bung tum nahn nahn krung dtae foong sahn teung tur took wun
I’ve been doing this for a long time, just distracted about every day

ถึงเธอทุกวัน
Teung tur took wun
About you every day

บังไม่ได้มีแค่ตังค์(เหตุใดเธอจริงทิ้งบัง)
Bung mai dai mee kae dtung (het dai tur jing ting bung)
I have more than money (why did you seriously abandon me)
เธอไม่ได้มีแค่บัง(บังคงหมดความสำคัญ)
Tur mai dai mee kae bung (bung kong mot kwahm sumkun)
You have more than me (I’ve run out of importance)
บังไม่ได้มีแค่ตังค์(ได้โปรดเธออย่าทิ้งบัง)
Bung mai dai mee kae dtung (dai bproht tur yah ting bung)
I have more than money (Please don’t abandon me)
เธอไม่ได้มีแค่บัง(อย่าปล่อยให้รักเราพัง)
Tur mai dai mee kae bung (yah bploy hai ruk rao pung)
You have more than me (don’t let our love collapse)
บังไม่ได้มีแค่ตังค์(เคยบอกจะไม่ทิ้งบัง)
Bung mai dai mee kae dtung (koey bau ja mai ting bung)
I have more than money (you once told me you wouldn’t abandon me)
เธอไม่ได้มีแค่บัง(แต่ทำไมวันนี้เธอทิ้งกัน)
Tur mai dai mee kae bung (dtae tummai wun nee tur ting gun)
You have more than me (but why did you abandon me today?)

บัง (SKRT) (SKRT) คนเดียว
Bung skirt skirt kon diao
I’m alone
(SKRT) (SKRT) คนเดียว บังต้อง (SKRT) (SKRT) คนเดียว
Skirt skirt kon diao bung dtaung skirt skirt kon diao
Alone, I must be alone
(SKRT) (SKRT) คนเดียว
Skirt skirt kon diao
Alone
บังเหงา เธอรู้มั้ยบังเปล่าเปลี่ยว
Bung ngao tur roo mai bung bplao bpliao
I’m lonely, do you know that I’m alone?
อยู่คนเดียว นั่งบนเครื่อง JET บินไป
Yoo kon diao nung bon kreuang jet bin bpai
I’m alone, sitting on a jet plane
เธอยู่ไหน เธอทิ้งให้บังรำพัง
Tur yoo nai tur ting hai bung lumpung
Where are you? You left me alone
อยู่กับบัง นี่มันไม่ดีตรงไหน
Yoo gup bung nee mun mai dee dtrong nai
Say with me, what’s bad about me?
มันไม่ดีใช่มั้ยที่ไปกับบัง
Mun mai dee chai mai tee bpai gup bung
It’s bad to go with me, right?
ถ้าวันนี้ไม่ได้ไววันหลัง
Tah wun nee mai dai wai wun lung
If it’s today don’t rush it to the next day
บังไม่ดีใช่มั้ย เธอเลยหนีไปไกล
Bung mai dee chai mai tur loey nee bpai glai
I’m no good, right? So you ran far away
ถึงบังจะมีตังค์ แต่ต้องทำทุกกวิธี
Teung bung ja mee dtung dtae dtaung tum took witee
Even though I have money, I have to do everything
ตังค์บังก็มี ตังค์บังก็มี
Dtung bung gor mee dtung bung gor mee
I have money, I have money
แต่ทำไมไม่ฟังบังซักที OH MY HONEY
Dtae tummai mai fung bung suk tee oh my honey
So why don’t you listen to me, oh, my honey?
แต่ออย่ามาขยี้ใจบังยังงั้น
Dtae yah mah yee jai bung yung ngun
Don’t crush my heart like that
บังสัญญาจะไม่ดื้อไม่รั้น
Bung sunyah ja mai deu mai run
I promise I won’t be stubborn
ความรวยมันไม่ได้ช่วยบังเลย เธอบอกว่าบังเชย (OLD SCHOOL)
Kwahm ruay mun mai dai chuay bung loey tur bauk wah bung choey old school
My riches aren’t helping me, you told me I was old-fashioned (old school)
เอะอะก็ทำเฉยเมย กับบังอย่างนั้นเลย
Eh a gor tum choey moey gup bung yahng nun loey
You’re loud but you’re indifferent towards me like that

ถ้าเธอฟุ้งซ่าน บังจะไปรับที่บ้าน
Tah tur foong sahn bung ja bpai rup tee bahn
If you’re distracted, I’ll pick you up at your house
10 นาทีลงมารอเลยหน้าบ้าน
Sip nahtee long mah ror loey nah bahn
Give me ten minutes, wait in front of your house
เบาะซ้าย MY LAMBOR ยังว่าง
Bor sai my lambor yung wahng
The left side of my Lamborghini is still empty
(SKRT) เธอคิดถึงบังบ้าง
Skirt tur kit teung bung bahng
Do you miss me?
หลายสิ่งบังไม่ได้กล่าวเลย
Lai sing bung mai dai glao loey
There’s many things I haven’t said
จะไม่ทำเหมือนอย่างเคย
Ja mai tum meuan yahng koey
I won’t act like I used to
บังยอมทุกอย่างเลย ให้เธอเหมือนอย่างเดิม
Bung yaum took yahng loey hai tur meuan yahng derm
I’ll give up everything for you to go back to the way you were

อย่าปล่อยให้บังมานอนละเมอสิ
Yah bploy hai bung mah naun lamur si
Don’t leave me daydreaming
อย่าปล่อยให้บังเซอสิ
Yah bploy hai bung sur si
Don’t leave me fantasizing
ถ้าถามว่าคิดถึงไหม
Tah tahm wah kit teung mai
If you ask me if I miss you
แน่นอนว่าเออดิ
Nae naun wah ur di
Of course the answer is yes

ในวันที่บังไม่มีเธอกดิ บังเองก็โคตรจะเหงาเลย
Nai wun tee bung mai mee tur gadi bung eng gor koht ja ngao loey
When I lost you, I was f*cking lonely
เอารถของฉันไปใช้ที (SKRT)
Ao rot kaung chun bpai chai tee skirt
Go ahead, drive my car
ขี่ไม่เป็น เครื่องบิน JET มี
Kee mai bpen kreuang bing jet mee
If you don’t know how, then I have a jet
TV FULL HD
TV, full HD
อยากแต่งตัวเครื่องเพชรมี YEAH YEAH
Yahk dtaeng dtua kreuang pet me yeah yeah
If you want to dress fancy, I have diamond, yeah yeah
เอาปากกามันเซ็นเช็คที
Ao bpahkgah mun sen check tee
Take a pen and sign here

“YOU SO SEXY MAKE บัง CRAZY
You so sexy make bung crazy
You’re so sexy, you make me crazy
เพราะว่าเธอมีความมาย
Pror wah tur mee kwahm mai
Because you’re meaningful
อยากมีเธอ IN MY LIFE
Yahk mee tur in my life
I want to have you in my life

   
OH MY GOD, I literally lost brain cells translating this. No more translating songs like this, not for free, I’m charging. Sorry, everyone.