Dome the Star

All posts tagged Dome the Star

Title: กลัวความห่างไกล / Glua Kwahm Hahng Glai (Afraid of Separation)
Artist: Dome the Star ft. Gam the Star
Album: Dream
Year: 2012

เคยรู้สึกไหม แอบกลัวความห่างไกล
Koey roo seuk mai aep glua kwahm hahng glai
Have you ever secretly felt scared of separation
ทั้งที่เราพูดกันบ่อยบ่อย ให้เชื่อใจกัน
Tung tee rao poot gun boy boy hai cheua jai gun
Even though we often tell each other to trust the other?

เคยรู้สึกไหม ว่ามันไม่มั่นใจ
Koey roo seuk mai wah mun mai mun jai
Have you ever felt uncertain
ทั้งที่เราก็ไม่มีใคร ให้ต้องระแวง
Tung tee rao gor mai mee krai hai dtaung rawaeng
Even though we don’t have anyone to be suspicious about?

(*) ไม่เข้าใจ ว่าเกิดอะไร
Mai kao jai wah gert arai
I don’t understand what happened
ไม่เข้าใจ ต้องหวั่นทำไม
Mai kao jai dtaung wun tummai
I don’t understand why I’m nervous
ก็กลัวความห่างเหิน
Gor glua kwahm hahng hern
But I’m afraid the distance
จะทำเราห่างหาย
Ja tum rao hahng hai
Will separate us
รู้สึกอ่อนไหว..
Roo seuk aun wai
I feel weak…

(**) โปรดเถอะนะ เธอช่วยยืนยัน ให้ฟังสักหน่อยได้ไหม
Bproht tur na tur chuay yeun yun hai fung suk noy dai mai
Please, can you please reassure me so I can hear it?
บอกกับฉันว่าไม่มีใคร และฉันรู้สึกไปเอง
Bauk gup chun wah mai mee krai lae chun roo seuk bpai eng
Tell me that there’s no one else and I’m feeling this on my own
โปรดเถอะนะ ช่วยพูดให้ฟัง ว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องเกรง
Bproht tur na chuay poot hai fung wah mai dtaung glua mai dtaung greng
Please, please tell me there’s no need to be afraid, no need to fear
เธอยังคงมีฉันอยู่
Tur yung kong mee chun yoo
You still have me here
ไม่ว่าไกลกันเท่าไหร่ ก็ตาม
Mai wah glai gun tao rai gor dtahm
No matter how far apart we are

ยังรักใช่ไหม ยังมีฉันใช่ไหม
Yung ruk chai mai yung mee chun chai mai
You still love me, right? You still have feelings for me, right?
พบเจอใครไม่ทำให้เปลี่ยน ใช่ไหมบอกที
Pob jur krai mai tum hai bplian chai mai bauk tee
Meeting anyone else hasn’t made you change, right? Tell me

เหมือนฉันบ้างไหม ใจคอมันไม่ดี
Meuan chun bahng mai jai kor mun mai dee
Are you like me? My heart isn’t well
ย้ำหน่อยสิ ว่าใจไม่มีที่ว่างให้ใคร
Yum noy si wah jai mai mee tee wahng hai krai
Repeat that your heart doesn’t have any space for anyone else

(*,**,**,**)

Title: คนไหนโสด / Kon Nai Soht (Anybody Single?)
Artist: Dome the Star ft. Kangsom the Star
Album: Dome Dream
Year: 2012

ได้โปรดเถอะ ได้โปรดเถอะ
Dai proht tur dai proht tur
Please, please

ถ้าคนไหนโสด
Tah kon nai soht
If anyone’s single
ได้โปรดส่งเสียงมาหน่อย
Dai proht song siang mah noy
Please gimmie a shout-out
อย่าให้ฉันคอย ได้โปรดมารักฉันที
Yah hai chun koy dai proht mah ruk chun tee
Don’t make me wait, please come love me

ทุกวันที่ผ่านมา
Took wun tee pahn mah
Every day that passes by
เจอแต่ความผิดหวัง พลาดพลั้ง
Jur dtae kwahm pit wung plaht plung
I find only disappointment and mistakes
ทุกครั้งเสียเวลา
Took krung sia welah
Every time I waste my time
เสียใจอ่อนล้าและทำให้มีน้ำตา
Sia jai aun lah lae tum hai mee num dtah
I’m sad and sensitive, and that makes me cry
แล้วจะให้ทำยังไง
Laeo ja hai tum yung ngai
What do you want me to do?
ชีวิตต้องเดินต่อไปข้างหน้า
Cheewit dtaung dern dtor pai kahng nah
Life must continue moving forward
นาฬิกาของชีวิตไม่หยุดนิ่ง
Nahligah kaung cheewit mai yoot ning
The clock of life doesn’t stop
ได้แต่บอกตัวเองให้ยอมรับความจริง
Dai dtae bauk dtua eng hai yaum rup kwahm jing
I can only tell myself to accept the truth
ฝันต่อดีมั้ยหรือว่าจะโยนมันทิ้ง
Fun dtor dee mai reu wah ja yohn mun ting
Is it good to keep dreaming? Or should I throw it away?
เหลียวมองข้างกายยังไม่มีใครที่รักจริง
Liao maung kahng gai yung mai mee krai tee ruk jing
Looking at my side, I still don’t have anyone who really loves me

ไม่รู้ว่าฟ้านั้นคิดอะไร
Mai roow ah fah nun kit arai
I don’t know what heaven’s thinking
ไม่ส่งใครมาให้ที
Mai song krai mah hai tee
Not sending anyone for me
เฝ้าและรอเป็นปี ก็ยังไม่มีสักคน
Fao lae ror pen pee gor yung mai mee suk kon
I’ve been waiting for years, but I still don’t have anyone
หรือว่ามันเป็นที่โชคชะตา ที่ทำให้ฉันต้องทน
Reu wah mun pen tee chohk chadtah tee tum hai chun dtaung ton
Or is it fate that I must endure this?
ต้องอ้างว้างคนเดียว
Dtaung ahng wahng kon diao
I must be lonely and alone
ต้องเหงาต้องเปลี่ยวอย่างนี้หรือยังไง
Dtaung ngao dtaung pliao yahng nee reu yung ngai
Do I have to be lonely and alone like this or what?

(*) ถ้าคนไหนโสด
Tah kon nai soht
If anyone’s single
ได้โปรดส่งเสียงมาหน่อย
Dai proht song siang mah noy
Please gimmie a shout-out
อย่าให้ฉันคอย ได้โปรดมารักฉันที
Yah hai chun koy dai proht mah ruk chun tee
Don’t make me wait, please come love me
ถ้าคนไหนโสด ได้โปรดส่งยิ้มมาหน่อย
Tah kon nai soht dai proht song yim mah noy
If anyone’s single, please smile at me
ฉันยังคอย ฉันยังคอย ฉันยังคอย
Chun yung koy chun yung koy chun yung koy
I’m still waiting, I’m still waiting, I’m still waiting
คอยคอยคอยเธอมารัก
Koy koy koy tur mah ruk
Waiting waiting waiting for you to love me

ยังยืนอยู่ตรงนี้
Yung yeun yoo dtrong nee
I’m still standing right here
โดดเดี่ยวเดียวดาย
Doht diao diao dai
Lonely and alone
ไร้จุดหมาย ใกล้ตายขึ้นทุกที
Rai joot mai glai dtai keun took tee
Without a goal and closer to death at every moment
ความเหงาไม่เข้าใครออกใคร
Kwahm ngao mai kao krai auk krai
Loneliness is unbiased
แต่ทำไมมาเข้าผมแล้วไม่ออกไปซะที
Dtae tummai mah kao pom laeo mai auk pai sa tee
But why is it picking on me?

อ่ะหน้าตาก็ไม่ได้แย่กว่ามาตรฐาน
A nah dtah gor mai dai yae gwah mahdtratahn
Uh, my face isn’t any worse than the average guy
อวัยวะครบถ้วน ผมก็ไม่ได้พิการ
Awaiwa krop tuan pom gor mai dai pigahn
I’ve got all my limbs, I’m not handicapped
แต่ทำไมเรื่องรักต้องรอนาน
Dtae tummai reuang ruk dtaung ror nahn
So why do I have to wait so long for love?
มีมั๊ยใครสักคนสนใจใช้บริการ
Mee mai krai suk kon son jai chai borigahn
Is there anyone who’s interested in my services?

ทุกครั้งที่รักก็ทุ่มลงไป
Took krung tee ruk gor toom long pai
Every time I love, I throw in everything
ไม่เคยล้อเล่นสักที
Mai koey lor len suk tee
I never play around
แต่สุดท้ายก็มีก็เจอแต่ความเสียใจ
Dtae soot tai gor mee gor jur dtae kwahm sia jai
But int he end, I find there’s only sadness
ก็เลยไม่รู้ว่ารักจริงจริง หน้าตามันเป็นเช่นไร
Gor loey mai roo wah ruk jing jing nah dtah mun pen chen rai
So I don’t know what real love looks like
จะมีไหมล่ะใคร ที่พร้อมเข้าใจ
Ja mee mai la krai tee praum kao jai
Is there anyone who’s ready to understand
และรักฉันเหมือนกัน
Lae ruk chun meuan gun
And love me back?

(*)

ยังเชื่อว่าเธอนั้นมีจริง
Yung cheua wah tur nun mee jing
I still believe you’re real
สักคนที่ไม่ทิ้งและไม่ทำร้ายหัวใจ
Suk kon tee mai ting lae mai tum rai hua jai
Someone who won’t abandon or break my heart

คนที่โอบกอดฉันไว้
Kon tee ohp gaut chunw ai
Someone who’ll embrace me
และพร้อมจะเดินไปด้วยกัน
Lae praum ja dern pai duay gun
And who’s ready to move forward with me

(*,*)

Title: คำอธิษฐานด้วยน้ำตา / Kum Atitahn Duay Num Dtah (A Wish With Tears)
Artist: Dome the Star
Album: Dome Dream
Year: 2012

นาฬิกายังเดินและหมุนอยู่ทุกวัน
Naligah yung dern lae moon yoo took wun
The clock still turns forward every day
เพียงแต่ความทรงจำของฉัน ไม่หมุนตาม
Piang dtae kwahm song jum kaung chun mai moon dtahm
It’s just that my memories don’t follow it
มันหยุดไว้ตรงภาพเหล่านั้น วันเวลาที่แสนงดงาม
Mun yoot wai dtrong pahp lao nun wun welah tee saen ngot ngahm
It stopped on the old visions, of a time that was so beautiful
ทุกคืนยังจดจำ และยังคงเฝ้าคอย
Took keun yung jot jum lae yung kong fao kao
Every night I still remember, and I’m still waiting

(*) อีกสักครั้ง ฉันอยากจะฟังเสียงของเธอ
Eek suk krung chun yahk ja fung siang kaung tur
I want to hear your voice one more time
ยังคิดถึงเสมอ ไม่รู้ว่าเธอไปอยู่ที่ไหน
Yung kit teung samur mai roo wah tur pai yoo tee nai
I still miss you always, I don’t know where you’ve gone
คำอธิษฐานด้วยน้ำตา ก็ไม่รู้ว่าเธอได้ยินบ้างไหม…
Kum atitahn duay num dtah gor mai roo wah tur dai yin bahng mai
I wish through my tears, I don’t know if you can hear it…

เฝ้ารออยู่ทุกนาที ให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมา…
Fao ror yoo took nahtee hai tur kon nee kon derm glup mah…
I’m waiting every moment for you to come back…

ตัวหนังสือที่เธอเขียนไว้อยู่ที่เดิม
Dtua nung seu tee tur kian wai yoo tee term
The letters you wrote are in the same place
รูปที่ถ่ายด้วยกันยังวางอยู่ไม่..ไกล
Roop tee tai duay gun yung wahng yoo mai glai
The pictures we took together still remain, never far
ฉันไม่ได้ต้องการสิ่งนั้น แค่ต้องการเธอกลับมาข้างกาย
Chun mai dai dtaung gahn sing nun kae dtaung gaun tur glup mah kahng gai
I don’t want those things, I just want you to come back to my side
ให้แลกด้วยสิ่งใด จะทำเพื่อพบเธอ
Hai laek duay sing dai ja tum peua pub tur
I’d give up anything to see you

(*)

เฝ้ารออยู่ทุกนาที เพื่อเธอคนนี้คนเดิม
Fao ror yoo took natee peua tur kon nee kon derm
I’m waiting every moment for you

ฉันพร้อมใช้ทุกชั่วโมง ในชีวิตที่เหลือที่มี
Chun praum chai took chua mohng nai cheewit tee leua tee mee
I’m ready to use every hour that I have left in my life
เพื่อแลกแค่เสี้ยวนาที ที่จะได้เห็นเธอ…
Peua laek kae siao natee tee ja dai hen tur
To exchange for just a brief moment to be able to see you…

(*)

ขอให้เธอได้ยิน ขอให้เธอได้ยินได้ไหม…
Kor hai tur dai yin kor hai tur dai yin dai mai
I want you to hear, please hear….

เฝ้ารออยู่ทุกนาที ให้เธอคนนี้คนเดิมกลับมา…
Fao ror yoo took natee hai tur kon nee kon derm glup mah
I’m waiting every moment for you to come back…
กลับมา
Glup mah
Come back

Title: ขออนุญาต..ห่วงใย / Kor Anooyaht Huang Yai (I’d Like Permission to be Concerned About You)
Artist: Dome the Star
Album: Dome Dream
Year: 2012

(*) ในสายตาเธอ ไม่มีฉัน
Nai sai dtah tur mai mee chun
Your sights don’t have me
แต่ฉันมองเธอ ไม่คลาดสายตา
Dtae chun maung tur mai klaht sai dtah
But when I look at you, you’re never out of my sight
ขอ ขออนุญาต ห่วงใย
Kor anooyaht huang hai
I’d like permission to be concerned about you

(**) ฉันมีค่าสักแค่ไหน รู้ดีไม่เคยวาดฝัน
Chun mee kah suk kae nai roo dee mai koey waht fun
However valuable I am, I know full well I can never even imagine
แต่เพียงขอให้ฉัน อยู่ได้ไหมอย่าผลักไสเลย
Dtae piang kor hai chun yoo dai mai yah pluk sai loey
But I just ask you to let me stay, don’t push me away

จะคอยมองตรงนี้ไกลไกล ไม่ให้รบกวนใจของเธอ
Ja koy maung dtrong nee glai glai mai hai rob guan jai kaung tur
I’ll keep looking at you from right here, far away, I won’t bother your heart
อยู่แบบไร้ข้อแม้ และขอให้เธอได้โปรดเชื่อใจ
Yoo baep rai kor mae lae kor hai tur dai proht cheua jai
I’m here without any clauses or previsions, and I ask you to please believe me
หากวันใดที่ใจเธอมืดมน อย่ากังวลจะไม่เหลือใคร..
Hahk wun dai tee jai tur meut mon yah gung won ja mai leua krai
If there’s ever a day you’re feeling gloomy, don’t be worried that you have no one left
หากไม่รังเกียจมากไป ให้โอกาสฉันดูแล
Hahk mai rung giat mahk pai hai ohtgaht chun doo lae
If you don’t overly object to the idea, give me the chance to look after you

ภาพของฉันแม้มันเลือนราง แต่จะไม่มีวันจางไป
Pahp kaung chun mae mun leuan rahng dtae ja mai mee wun jahng pai
Though my visions are dim, there will never be a day that they’ll fade
วันพรุ่งนี้แม้เป็นอย่างไร ฉันจะยังอยู่
Wun proong nee mae pen yahng rai chun ja yung yoo
No matter how tomorrow will be, I’ll still be here

ในสายตาเธอไม่มีฉัน แต่ฉันยังคงคอยเฝ้าดู
Nai sai dtah tur mai mee chun dtae chun yung kong koy fao doo
Though your sights don’t have me, I’m still watching you
ขอ ขออนุญาต ห่วงใย
Kor kor anooyaht huang yai
I’d like, I’d like permission to be concerned about you

(**)

จะคอยมองตรงนี้ไกลไกล ไม่ให้รบกวนใจของเธอ
Ja koy maung dtrong nee glai glai mai hai rob guan jai kaung tur
I’ll keep looking at you from right here, far away, I won’t bother your heart
อยู่แบบไร้ข้อแม้ และขอให้เธอได้โปรดเชื่อใจ
Yoo baep rai kor mae lae kor hai tur dai proht cheua jai
I’m here without any clauses or previsions, and I ask you to please believe me
หากวันใดที่ใจเธอมืดมน
Hahk wun dai tee jai tur meut mon
If there’s ever a day you’re feeling gloomy
อย่ากังวลจะไม่เหลือใครอีกแล้ว(ฉันอยู่ตรงนี้)..
Yah gung won ja mai leua krai eek laeo (chun yoo dtrong nee)
Don’t worry that you don’t have anyone else left (I’m still right here)
หากไม่รังเกียจมากไป ให้โอกาสฉันดูแล
Hahk mai rung giat mahk pai hai ohtgaht chun doo lae
If you don’t overly object to the idea, give me the chance to look after you

(*)

G
ใกล้แค่ลมหายใจ / Glai Kae Lom Hai Jai (Just a Breath Away)
กลัวความห่างไกล / Glua Kwahm Hahng Glai (Afraid of Separation)

I
I Found You

K
คนเดินดิน / Kon Dern Din (A Person Walking on the Ground)
คนไหนโสด / Kon Nai Soht (Anybody Single?)
ขออนุญาต..ห่วงใย / Kor Anooyaht Huang Yai (I’d Like Permission to be Concerned About You)
ขอโทษ / Kor Toht (I’m Sorry)
คำอธิษฐานด้วยน้ำตา / Kum Atitahn Duay Num Dtah (A Wish With Tears)

M
ไม่รู้จบ / Mai Roo Jop (Without Cease) [With Aof Pongsak]

N
หนึ่งหัวใจ / Neung Hua Jai (One Heart)

P
ปลายทางแห่งฝัน / Bplai Tahng Haeng Fun (The Destination of Dreams)
เพราะเราคู่กัน / Pror Rao Koo Gun (Because We Belong Together) [With Preen Ravisararat]

R
เรา / Rao (We) [With Gam, Gun, and Tum the Star]
เรื่องจริงเรื่องสุดท้าย / Reuang Jing Reuang Soot Tai (The Final Problem is the Truth)

S
สักวันเธอจะรักฉัน / Suk Wun Tur Ja Ruk Chun (Someday You’ll Love Me)

   
All songs tagged Dome Jaruwat