Dek Liang Kwai

All posts tagged Dek Liang Kwai

Title: อยากนอนกับเธอ / Yahk Naun Gup Tur (I Want to Sleep With You)
Artist: Dek Liang Kwai (เด็กเลี้ยงควาย)
Album: [Single]
Year: 2018

ฉันมองเธอ อยู่ตรงนี้
Chun maung tur yoo dtrong nee
I’m watching you from right here
ไม่มีผู้ใด ให้ความสนใจ
Mai mee poo dai hai kwahm son jai
No one gives me any attention
ไม่มีใครรู้เพราะทำได้เพียง
Mai mee krai roo pror tum dai piang
No one knows because all I can do
แค่เฝ้ามองเธอ เท่านั้น
Kae fao maung tur tao nun
Is just watch you, that’s all
เพราะฉันมันคนที่คนไม่รู้จัก
Pror chun mun kon tee kon mai roo juk
Because I’m someone who people don’t know
คนที่คนไม่รู้จัก
Kon tee kon mai roo juk
Someone who people don’t know
ชื่อเธอว่าอะไร นามสกุล
Cheu tur wah arai nahmsagoon
But your name, your last name
บ้านอยู่ไหน ฉันก็รู้ดี
Bahng yoo nai chun gor roo dee
Where you live, I know all that
เจอกันเป็นประจำ สนิทสนมกลมกลืน
Jur gun bpen bprajum sanit sanom gon mok leun
We meet regularly, we seem to get along
แต่ยังฝืนทน อยู่ทุกที
Dtae yungfeun ton yoo took tee
But I still force myself to endure it every time
ผมรู้จักคุณแต่คุณไม่รู้จักผม
Pom roo juk koon dtae koon mai roo juk pom
I know you, but you don’t know me
ผมไม่ทัก คุณไม่ทัก เราไม่ทัก
Pom mai tuk koon mai tuk rao mai tuk
I don’t say hello, you don’t say hello, we don’t seay hello
รอเวลาอีกสักพัก คงจะf*ck up สิครับ
Ror welah eek suk puk kong ja f*ck up si krup
Giving it a little more time, I’ll probably f*ck it up
แล้วเมื่อไหร่ เราจะรู้จักกันละครับ
Laeo meua rai rao ja roo juk gun la krup
So when will we get to know each other?
คนที่คุณไม่รู้จัก ถ้าไม่มอง และไม่ลอง
Kon tee koon mai roo juk tah mai maun glae mai laung
The person whom you don’t know, if you don’t look at me and don’t try
แล้วเมื่อไหร่คุณจะรู้จัก วันสุดท้ายเดี๋ยวก็ตาย
Laeo meua rai koon ja roo juk wun soot tai diao gor dtai
When will you get to know me? Eventually, I’ll die
แก่เป็นยาย ไม่มีแรงที่จะรัก
Gae bpen yai mai mee raeng tee ja ruk
We’ll grow old and elderly and not have the strength to love
จะเสียดาย เราไม่ได้เป็นอมตะนะ
Ja sia dai rao mai dai bpen om dta na
It’s a pity we’re not immortal

(*) เข้าใจว่าเราต้องเดินต่อไป รู้ดีสักวันหนึ่งเธอก็มีใหม่
Kao jai wah rao dtaung dern dtor bpai roo dee suk wun neung tur gor mee mai
I understand that we must continue on our ways, I know full well that one day you’ll find someone new
แต่ว่าฉันยังไม่อยากจะคิด เพราะชีวิตตอนนี้ ก็ยังไม่มีใคร
Dtae wah chun yung mai yahk ja kit pror cheewit dtaun nee gor yung mai mee krai
But I still don’t want to think about it, because my life right now still doesn’t have anyone else
กลางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอน
Glahng keun mun ngao jon chao gor yung mai naun
In the middle of the night, I’m lonely, by morning, I still haven’t slept
จะรอเธอมาอ้อนคืนนี้ให้นอนด้วยกัน
Ja ror tur mah aun keun nee hai naun duay gun
I’ll wait for you, begging for us to sleep together tonight
กลางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอน
Glahng keun mun ngao jon chao gor yung mai naun
In the middle of the night, I’m lonely, by morning, I still haven’t slept
จะรอเธอมาอ้อนคืนนี้ให้นอนด้วยกัน
Ja ror tur mah aun keun nee hai naun duay gun
I’ll wait for you, begging for us to sleep together tonight

ในวันที่โหดร้ายก็มีแต่เธอช่วยปลอบ
Nai wun tee hoht rai gor mee dtae tur cuay bplaup
During cruel days, I have only you to help soothe me
เป็นปลายฝนต้นหนาวเป็นเช้าที่มีเมฆหมอก
Bpen bplai fon dton nao bpen chao tee mee mek mauk
You’re my cold rain, you’re my cloudy morning
เป็นปลายทางของฉันเป็นฝันเป็นทางออก
Bpen bplai tahng kaung chun bpen fun bpen tahng auk
You’re my goal, you’re my dream, you’re my way out
เป็นดอกไม้งามล้นคนหมายปอง
Bpen dauk mai ngahm lon kon mai bpaung
You’re an overflow of beautiful flowers, the person I desire

(*)

จวบจนจะเช้ายังนอนไม่หลับ
Juap jon ja chao yung naun mai lup
I still haven’t slept all night
คิดถึงโอ้โหเหงาจัด
Kit teung oh hoh ngao jut
I’m thinking of you, oh, I’m lonely
อยากจะรู้เธอเป็นหรือเปล่า
Yahk ja roo tur bpen reu bplao
I want to know if you’re there or not
ตอนไม่ได้พบ ได้เจอได้กล่าว
Dtaun mai dai pob dai jur dai glao
When I don’t see you or run into you
ได้คิดถึงก็ดีเท่าไหร่ อย่านะอย่าพึ่งหาใหม่
Dai kit teung gor dee tao rai yah na yah perng hah mai
I can only think about you, however nice that is, don’t, don’t find someone new yet
ที่รักเธอรอฉันก่อน ฉันคือผู้ชายที่เธอฝันใฝ่
Tee ruk tur ror chun gaun chun keu poo chai tee tur fun fai
Darling, wait for me, I’m the man of your dreams
กอดกันมันอบอุ่นคลายหนาว
Gaut gun mun op oon klai nao
Hug me, it’s warm to relieve the cold
นอนหนุนตักขณะที่เธอกำลังหาว
Naun noon dtuk kana tee tur gumlung hao
Sleep in my lap when you’re yawning
ตอนฉันหลับเธอก็ปลุกในตอนเช้า
Dtaun chun lup tur gor bplook nai dtaun chao
When I doze off, wake me up in the morning
ยามฉันกลับเธอก็จูบลาเบาๆ baby ต่อให้เธอเอาแต่ใจ
Yahm chun glup tur gor joop lah bao bao baby dtor hai tur ao dtae jai
When I go back, kiss me softly good-bye, baby, even though you’re selfish
ต้องการแค่เธอฉันไม่ต้องการอื่นใด
Dtaung gahn kae tur chun mai dtaung gahn eun dai
I only need you, I don’t want anyone else
เธออยู่ไหนต่อให้จะไกลเป็นหมื่นไมล์
Tur yoo nai dtor hai ja glai bpen meun mile
Wherever you are, even if you’re a million miles away
ฉันจะรีบไปหาเธอเราอยากจะเจอกันเมื่อไหร่
Chun ja reep bpai hah tur rao yahk ja jur gun meua rai
I’ll hurry to you whenever you want to see me

กลางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอน
Glahng keun mun ngao jon chao gor yung mai naun
In the middle of the night, I’m lonely, by morning, I still haven’t slept
จะรอเธอมาอ้อนคืนนี้ให้นอนด้วยกัน
Ja ror tur mah aun keun nee hai naun duay gun
I’ll wait for you, begging for us to sleep together tonight
กลางคืนมันเหงาจนเช้าก็ยังไม่นอน
Glahng keun mun ngao jon chao gor yung mai naun
In the middle of the night, I’m lonely, by morning, I still haven’t slept
จะรอเธอมาอ้อนคืนนี้ให้นอนด้วยกัน
Ja ror tur mah aun keun nee hai naun duay gun
I’ll wait for you, begging for us to sleep together tonight
เข้าใจว่าเราต้องเดินต่อไป รู้ดีสักวันหนึ่งเธอก็มีใหม่
Kao jai wah rao dtaung dern dtor bpai roo dee suk wun neung tur gor mee mai
I understand that we must continue on our ways, I know full well that one day you’ll find someone new
แต่ว่าฉันยังไม่อยากจะคิด เพราะชีวิตตอนนี้ ก็ยังไม่มีใคร
Dtae wah chun yung mai yahk ja kit pror cheewit dtaun nee gor yung mai mee krai
But I still don’t want to think about it, because my life right now still doesn’t have anyone else

   

Produced by เด็กเลี้ยงควาย
Executive Producer : NINO
Mastered by NINO
Lyrics: เด็กเลี้ยงควาย ft. OG-ANIC

   
Holy sh!t. I don’t remember which song I dubbed the creepiest song I’ve ever heard in the past, but this is the new winner. “No one knows who I am, but I know your name and where you live and all about you, and you’re all I have.” Wow. RUN, girl, run and don’t look back.