Dear the Mazz

All posts tagged Dear the Mazz

Title: อยากตบ(รางวัล) คนหลายใจ / Yahk Dtop (Rahng Wun) Kon Lai Jai [I Want to Slap (And Reward) Unfaithful People]
Artist: Dear the Mazz
Album: [Single]
Year: 2013

บอกใครว่าไม่มีแฟน บอกแฟนว่าไม่มีใคร
Bauk krai wah mai mee faen bauk faen wah mai mee krai
They tell everyone that they don’t have a lover, they tell their lover they don’t have anyone else
โกหกตลกหน้าตาย ลูกไม้เธอมีเต็มต้น
Goh hok dtalok nah dtai look mai tur mee dtem dton
Amusing themselves with lies while keeping a straight face, they have the technique down
นางเอกนางรองชิดซ้าย จับได้ก็ไล่ไม่จน
Nahng ek nahng raung chit sai jup dai gor lai mai jon
With the leading actress and co-starring actress on the left, you can detain them but not remove
โดนเธอเล่นงานกี่คน ต่างก็บอกเป็นเสียงเดียวกัน
Dohn tur len ngahn gee kon dtahng gor bauk bpen siang diao gun
You’ve been working this on many people, we’re different but say in unison:

(*) ปากบอกว่าไม่หลอกชัวร์ อีกวันไปมั่วอีกราย
Bpahk bauk wah mai lauk chua eek wun bpai mua eek rai
Your mouth says you’re definitely not deceiving me, but after another day, it’s another case
สับหลีกขบวนรถไฟ ทำได้ไงแนบเนียนทุกวัน
Sup leek kabuan rot fai tum dai ngai naep nian took wun
Evading the train, how can you do that so skillfully every day?
บทโศกไม่มีปัญหา น้ำตามาตามต้องการ
Bot sohk mai mee bpunhah num dtah mah dtahm dtaung gahn
It’s a sad lesson without a problem, the tears follow desire
บทไหนเธอก็รู้งาน คนอย่างฉันเพิ่งเจออย่างนี้
Bot nai tur gor roo ngahn kon yahng chun perng jur yahng nee
In which lesson will you learn that guys like me are beginning to find out like this?

(**) ยอมให้เลยล่ะนะ ยอมให้เลยล่ะน้อง ตุ๊กตาทองเรียกพี่
Yaum hai loey la na yaum hai loey la naugn dtookadtah taung riak pee
Give up, I give up, I’m your trophy
ยกให้เลยคนนี้ เด็ดดวงเกินกว่าใคร
Yok hai loey kon nee det duang gern gwah krai
Lift it high, you’re more excellent than anyone else
อยากจะตบรางวัล ในฐานะนักแสดงที่มันหลายใจ
Yahk ja dtop rahng wun nai tahna nuk sadaeng tee mun lai jai
I want to reward you as the actress with many hearts
ขอให้เวรกรรม ที่เธอหลอกทำร้ายใคร
Kor hai wen gum tee tur lauk tum rai krai
I hope the karma of you deceiving and hurting others
ติดตัวเรื่อยไป ชาตินี้ไม่เจอะรักจริง
Dtit dtua reuay bpai chaht nee mai jur ruk jing
Sticks with you forever, and in this life you won’t find real love

(*,**)

อยากจะตบรางวัล ในสาขานักแสดงสันดานหลายใจ
Yahk ja dtop rahng wun nai sahkah nuk sadaeng sun dahn lai jai
I want to reward you for being an actress in the category of unfaithfulness
ขอให้เวรกรรม ที่เธอหลอกทำร้ายใคร
Kor hai wen gum tee tur lauk tum rai krai
I hope the karma of you deceiving and hurting others
ติดตัวเรื่อยไป ชาตินี้ไม่เจอะรักจริง
Dtit dtua reuay bpai chaht nee mai jur ruk jing
Sticks with you forever, and in this life you won’t find real love
ให้เธอถูกทิ้ง เจ็บจริงไม่ต้องแสดง
Hai tur took ting jep jing mai dtaung sadaeng
I hope you get abandoned and really hurt without having to show it

Title: เพื่อนกับชู้ดูไม่ยาก / Peuan Gup Choo Doo Mai Yahk (Being Friends With a Player Isn’t Hard to See)
Artist: Dear The Mazz
Album: [Single]
Year: 2012

อย่าพูดเลยว่าไม่เคย
Yah poot loey wah mai koey
Don’t say you’ve never
ไม่เคยทำอย่างนั้น ฉันไม่เชื่อ
Mai koey tym yahng nun chun mai cheua
Never done that, I don’t believe you
หลักฐานมีอยู่เหลือเฟือ เห็นๆตำตา
Luk tahn mee yoo leua feau hen hen dtum dtah
I have more than enough evidence, I’ve seen it with my own eyes

บอกทุกวันว่าเพื่อนกัน
Bauk took wun wah peuan gun
Telling me every day that you’re just friends
หรือเธอมองว่าฉันนั้นกินหญ้า
Reu tur maung wah chun nun gin yah
Or do you look at me like I’m eating grass? (+)
คนนอกใจแค่เห็นสายตา รู้ทันทีว่าคิดอะไร
Kon nauk jai kae hen sai dtah roo tun tee wah kit arai
All you have to do is look an unfaithful person in the eye and you’ll know what they’re thinking

(*) เพื่อนกับชู้มันดูไม่ยาก ก็รู้ว่าปากไม่ตรงกับใจ
Peuan gup choo mun doo mai yahk gor roo wah pahk mai dtrong gup jai
Being friends with a player, it’s not hard to see, I know your mouth doesn’t match your heart
ต่อหน้ายังกอดกัน ลับหลังจะยังไง
Dtor nah yung gaut gun lup lung ja yung ngai
In front of me you still hug me, but behind my back, no matter what
เพื่อนอะไรจะปานนั้น
Peuan arai ja pahn nun
I’ll just be a “friend”

(**) อยากจะไปมันคงไม่ยาก ไม่ได้ลำบากแค่มาบอกกัน
Yahk ja pai mun kong mai yahk mai dai lum bahk kae mah bauk gun
Wanting to leave probably isn’t hard, it’s not a bother, just tell me
ไม่ใช่มาแอบนัว ท้ายครัวอยู่อย่างนั้น
Mai chai mah aep nua tai krua yoo yahng nun
Don’t hide your web of lies, having an affair like that
เห็นแล้วมันทุเรศตา
Hen laeo mun tooret dtah
I’ve seen it, it’s disgusting

บอกทุกวันว่าเพื่อนกัน
Bauk took wun wah peuan gun
You tell me every day that you’re friends
นั่งซบกันอย่างนั้น เชื่อก็บ้า
Nung sob gun yahng nun cheua gor bah
Sitting snuggled up like that, if I believed it, I’d be crazy
บอกเพื่อนเธอว่าให้รีบมา รีบมาพาไปให้ไกลๆ
Bauk peuan tur wah hai reep mah reep mah pah pai hai glai glai
Telling your friend to hurry up and come, hurry up and take you far away

(*,**)

อย่านึกว่าไม่รู้ บอกชู้เธอหน่อยนะ
Yah neuk wah mai roo bauk choo tur noy na
Don’t think I don’t know, tell your lover
ว่าฉันคนไม่ใช่ควาย
Wah chun kon mai chai kwai
That I’m a human, not a buffalo (+)

[NOTE: (+) is a reference to the use of calling someone a “buffalo” (ควาย / kwai) as an insult. I suppose it’s similar to calling someone a “jackass” or “dumbass” in English~]