Dan-Beam

All posts tagged Dan-Beam

Title: คนเสียแฟน / Kon Sia Faen (Person Who Lost a Lover)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album 3 Freedom
Year: 2007

ทุกทีโทรเข้าไปวุ่นวายก็โทรกลับ
Took tee toh kao bpai woon wai gor toh glup
Every time I called, it was a bother for you to call back
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยรับข้ามวันไม่โทรหา
Diao nee mai koy rup kahm fun mai toh hah
You didn’t usually pick up, overlooking the days I didn’t call
ไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ก็ไม่พูดจา
Mai wah reuang lek reuang yai gor mai poot jah
Regardless if it’s a big problem or a little one, I didn’t say anything
นิดเดียวก็ท้าก็บอกให้เลิกกัน
Nit diao gor tah gor bauk hai lerk gun
And pretty soon, you’ll dare to tell me that we were breaking up
ขอดูมือหน่อยสิไม่เอาไม่ให้จับ
Kor doo meu noy si mai ao mai hai jup
I asked for your hand, but you wouldn’t let me touch it
เหมือนเธอมีความลับ อะไรซ่อนในนั้น
Meuan tur mee kwahm lup arai saun nai nun
It’s like you have a secret, something hidden away
มีคนโทรหาไม่กล้าคุยอยู่ใกล้ๆนานๆ
Mee kon toh hah mai glah kooey yoo glai glai nahn nahn
You have someone call you, but you’re not brave enough to talk to them for too long near me
โกรธแค่ฉันถามใครกัน รู้ไปทำไม
Groht kae chun tahm krai gun roo bpai tummai
I’m just angry that others are asking me about it, why do they know?

(*) ก็คิดก็เดาหรือเราไม่ดี
Gor kit gor dao reu rao mai dee
I thought, I guessed that I had been bad
ที่จริงเรื่องแค่นี้หมดใจ (อยากไป)
Tee jing reuang kae nee mot jai (yahk bpai)
In reality, the only problem was that you ran out of feelings (you wanted to go)

(**) ถ้าแฟนไม่ค่อยแคร์ให้แปลว่าเบื่อกัน
Tah faen mai koy care hai bplae wah beua gun
If one’s girlfriend doesn’t really care, that means she’s bored
ไม่โทรหานานๆให้รู้ให้ระวังไว้
Mai toh hah nahn nahn hai roo hai rawung wai
If she doesn’t call in a while, you should know to be suspicious
ท่าทีไม่สนิท แปลได้อย่างเดียวว่าคิดนอกใจ
Tah tee mai sanit bplae dai yahng diao wah kit nauk jai
If she acts distant, that can only mean that she’s thinking unfaithfully
ไม่ต้องทาย นั่นแหละคนเสียแฟน
Mai dtaung tai nun lae kon sia faen
There’s no need to guess, that’s it, I’m a person who lost his girlfriend

ทุกทีเดินด้วยกัน ทุกวันนี้เดินห่าง
Took tee dern duay gun took wun nee dern hahng
Every time we would walk together, but these days, we walk separately
หรือต้องคอยระวัง ไม่ยอมให้แตะแขน
Reu dtaung koy rawung mai yaum hai dtae kaen
Or must I continue being suspicious? You refuse to touch my arm
บอกคำว่ารัก ก็แค่ฟังแล้วยิ้มรับแกล้งๆ
Bauk kum wah ruk gor kae fung laeo yim rup glaeng glaeng
I tell you I love you, but you just listen and give me a fake smile
ดูไม่เหมือนแฟน ไม่รู้ว่าเป็นใคร
Doo mai meuan faen mai roo wah bpen krai
If you don’t see me as a boyfriend, I don’t know who I am

(*,**,**,**)

หากว่าลึกๆเริ่มรู้สึกว่ามันแสนไกล
Hahk wah leuk leuk rerm roo seuk wah mun saen glai glai
If deep down you’re starting to feel distant
ให้เตรียมหัวใจไม่นานจะเสียแฟน
Hai dtriam hua jai mai nahn ja sia faen
Let me prepare my heart to soon lose my girlfriend

Title: ไปน่ารักไกลๆหน่อย / Pai Naruk Glai Glai Noy (Take Your Cuteness Away)
Artist: Dan-Beam
Album: Dan-Beam the Album II Relax
Year: 2006

ไม่ได้เจ้าชู้ ก็ต้องหลายใจ ไม่อยากหวั่นไหว ก็ต้องหวั่น
Mai dai jao choo gor dtaung lai jai mai yahk wun wai gor dtaung wun
I’m not a player, but I have to be unfaithful, I don’t want to be sensitive, but I must
นั่นน่ารัก นี่โดนใจ โน้นใสๆอะไรกัน ใครจะทนไหว
Nun nauruk nee dohn jai nohn sai sai arai gun krai ja ton wai
That one’s cute, this one’s really struck me, those over there have something innocent about them, who could stand it?

(*) ใอเราก็แค่บังเอิญชอบมอง ให้พอชุ่มชื้นกับหัวใจ
Ai rao gor kae bung ern chaup maung hai por choom cheun gup hua jai
I just happen to like looking, to sate my heart
แต่เล่นน่ารักน่าเอาใจใส่ สดใสกันทุกคน
Dtae len naruk nah ao jai sai sot sai gun took kon
But they act so cute and desirable, all of them are so lively!

(**) จะมองทางซ้ายก็เข้าตา จะมองทางขวา โอ๊ะ โอ๊ย ก็โดน
Ja maung tahng sai gor kao dtah ja maung tahng kwah oh oy gor dohn
Looking to the left, she’s nice to look at, looking to the right, oh! I’ve been hit!
อุตส่าไม่ซุก แน่ะ ยังซน มาจ้างให้ทนก็ทนไม่ไหว
Oot sah mai sook nae yung son mah jahng hai ton gor ton mai wai
I’ve tried but I can’t hide it, I’m still naughty, I couldn’t hold it in even if you paid me!

(***) ก็ถูกใจอีกแล้ว มันอดไม่ไหว ใจแตกอีกแล้ว
Gor took jai eek laeo mun aut mai wai jai dtaek eek laeo
I’m smitten again, I can’t escape it, here I go again
สกัดยังไงก็เอาไม่อยู่ ควบคุมไม่อยู่ มันอู้ฮูซะทุกราย
Sagut yung ngai gor ao mai yoo kuap koom mai yoo mun oo hoo sa took rai
However I try to block it, I can’t, it’s uncontrollable, I’m gawking at everyone
บาดใจอีกแล้ว มันหลบไม่พ้นใจหล่นอีกแล้ว
Baht jai eek laeo mun lob mai pon jai lon eek laeo
My heart’s been taken again, I’ve tried to escape it, but I’ve fallen again
ขนาดไกลๆมือไม้ก็สั่น ก็มันจะละลาย ถ้าหากละอายใจ
Kanaht glai glai meu mai gor sun gor mun ja lalai tah hahk la ai jai
So much so that my hands are shaking, even though I’m far away, I’m going to melt, if you have any shame
ได้ไหมช่วยไปน่ารักไกลๆหน่อย
Dai mai chuay pai naruk glai glai noy
Please take your cuteness away!

ก็คงต้องรับว่าใจง่ายไป แต่ความผิดใคร เข้าใจหน่อย
Gor kong dtaung rup wah jai ngai pai dtae kwahm pit krai kao jai noy
I must accept that my heart is too easy, but whose fault is it? Please understand
นั่นน่ารัก นี่โดนใจ แล้วไม่ให้มันตาลอย ใครจะทนไหว
Nun nahruk nee dohn jai laeo mai hai mun dtah loy krai ja ton wai
That ones so cute, this one’s really struck me, how could my eyes not wander!? Who could stand it?

(*,**,***,**,***)

Title: แกล้ง / Glaeng (Tease)
Artist: Dan-Beam
Album: Dan-Beam the Album II Relax
Year: 2006

ที่แกล้งทำเป็นไม่รับ เวลาที่เธอนั้นโทรมา
Tee glaeng tum pen mai rup welah tee tur nun toh mah
I teasingly don’t pick up when you call
แถมไม่โทรกลับไปหา ให้เธอต้องตามซะวุ่นวาย
Taem mai toh glup pai hah hai tur dtaung dtahm sa woon wai
Then I don’t call back to purposely bother you
เพราะเห็นเธอห่วงอย่างนั้น มันทำให้ฉันได้ภูมิใจ
Pror hen tur huang yahng nun mun tum hai chun dai poom jai
Because seeing you worried like that makes me proud
ว่าฉันเป็นคนสำคัญยังไง ให้เธอต้องคอยมาตามฉัน
Wah chun pen kon sumkun yung ngai hai tur dtaung koy mah dtahm chun
That I’m a pretty special person to make you chase after me

ชอบจ้องหน้าเธอแล้วขำ ให้เธอมีความไม่มั่นใจ
Chaup jaung nah tur laeo kum hai tur mee kwahm mai mun jai
I like staring at your face, then laughing to make you uncertain
ชอบว่าไม่ทันสมัย แล้วยังไม่เคยอ่อนหวาน
Chuap wah mai tun samai laeo yung mai koy aun wahn
I like being old fashioned and never sweet
แกล้งยิ้มให้ใครเสมอ ให้เธอต้องงอนฉันนานๆ
Glaeng yim hai krai samur hai tur dtaung ngaun chun nahn nahn
I always teasingly smile at other people to make you pout at me for a long time
ฉันชอบให้เธอหึงกันทุกวัน ให้ฉันต้องคอยมาตามง้อ
Chun chaup hai tur heung gun took wun hai chun dtaung koy mah dtahm ngor
I like making you jealous every day and having to beg you to make up

(*) รู้ตัวรึเปล่า ทุกครั้งที่โกรธฉัน
Roo dtua reu plao took krung tee groht chun
Do you realize every time you’re mad at me
ท่าทางเธอนั้น มันยิ่งบอกฉันว่ารัก
Tah tahng tur nun mun ying bauk chun wah ruk
That look of yours, the more it tells me you love me?

(**) คอยแกล้งเธอทุกวันอยากรู้ว่าเราผูกพันแค่ไหน
Koy glaeng tur took wun yahk roo wah rao pook pun kae nai
I tease you every day, I want to know how much of a connection we have
ถ้าเธอยังงอน ถ้ายังน้อยใจ
Tah tur yung ngaun tah yung noy jai
If you still pout, if you’re still offended
แสดงว่าเธอยังรักกัน
Sadaeng wah tur yung ruk gun
It shows you still love me
คอยแกล้งเธอเท่าไร ให้รู้หัวใจตรงข้ามทั้งนั้น
Koy glaeng tur tao rai hai roo hua jai dtrong kahm tung nun
However much I keep teasing you, I want you to know that my heart is opposite of all that
รักเธอคนเดียวรักเธอทุกวันไม่งั้นจะง้อเธอทำไม
Ruk tur kon diao ruk tur took wun mai ngun ja ngor tur tummai
I love you alone, I love you every day, otherwise why would I make up with you?

ฉันชอบเวลาเธอนั้น แสดงอาการว่าน้อยใจ
Chun chaup welah tur nun sadaeng ahgahn wah noy jai
I like it when you act offended
ชอบเข้าไปแหย่ใกล้ๆ เมื่อตอนที่เธอเดินหนี
Chaup kao pai yae glai glai meua dtaun tee tur dern nee
I like going up and poking you when you’re running away
ให้ง้อเท่าไหร่ก็ไหว เพราะรู้ว่าเธอต้องคืนดี
Hai ngor tao rai gor wai pror roo wah tur dtaung keun dee
However many times we make up, I do it because I know you’ll reconcile
ไม่รู้เป็นไง ปลื้มใจทุกที เวลาที่คอยมาตามง้อ
Mai roo pen ngai pleum jai took tee welah tee koy mah dtahm ngoh
I don’t know why, but I’m happy every time you make up with me

(*,**)

คอยแกล้งเธอทุกวันอยากรู้ว่าเราผูกพันแค่ไหน
Koy glaeng tur took wun yahk roo wah rao pook pun kae nai
I tease you every day, I want to know how much of a connection we have
ถ้าเธอยังงอน ถ้ายังน้อยใจ
Tah tur yung ngaun tah yung noy jai
If you still pout, if you’re still offended
แสดงว่าเธอยังรักกัน
Sadaeng wah tur yung ruk gun
It shows you still love me
คอยแกล้งเธอเท่าไร ให้รู้หัวใจตรงข้ามทั้งนั้น
Koy glaeng tur tao rai hai roo hua jai dtrong kahm tung nun
However much I keep teasing you, I want you to know that my heart is opposite of all that
แกล้งเธอคนเดียว เชื่อมความสัมพันธ์
Glaeng tur kon diao cheuam kwahm sumpun
I only tease you, we’re in this relationship
ง้อเธอคนเดียว ถึงงอนทุกวัน
Ngor tur kon diao teung ngaun took wun
I only make up with you, though you pout every day
รักเธอคนเดียว รักเธอทุกวัน
Ruk tur kon diao ruk tur took wun
I love you alone, I love you every day
ไม่งั้นจะง้อเธอทำไม
Mai ngun ja ngor tur tummai
If it wasn’t like that, why would I make up with you?

Title: รักคนอ่าน / Ruk Kon Ahn (I Love the Person Reading)
Artist: Dan-Beam
Album: Dan-Beam the Album II Relax
Year: 2006

รำคาญบ้างหรือเปล่า ที่ตื่นตอนเช้าก็ต้องอ่าน
Rumkahn bahng reu plao tee dteun dtaun chao gor dtaung ahn
Are you annoyed to wake up in the morning and have to read this?
ตอนทานข้าวกลางวัน ข้อความจากฉันก็ยังมา
Dtaun tahn kao glahn wun kor kwahm jahk chun gor yung mah
When you’re eating lunch, text messages from me are still coming
ค่ำค่ำจะนอนก็ยังต้องมี ฝันดีนะ อย่าแบ่งใคร
Kum kum ja naun gor yung dtaung mee fun dee na yah baeng krai
At night, you’re going to sleep, but you still get them, sweet dreams, don’t share them with anyone

(*) เธอเองก็วุ่นวาย กดอ่านบ้างไหมไม่รู้เลย
Tur eng gor woon wai got ahn bahng mai mai roo loey
Are you bothered clicking and reading these? I don’t know
ใจความก็เชยเชย ห่วงใยเฉยเฉยทั่วๆไป
Jai kwahm gor choey choey huang yai choey choey tua tua pai
My heart is old-fashioned, I’m silently worried at all times
ไม่ใช่ข้อความจากคนพิเศษ ที่ใส่ใจ ที่ต้องเก็บไว้ให้ดี
Mai chai kor kwahm jahk kon piset tee sai jai tee dtaung gep wai hai dee
It’s not a test message from anyone special who’s paying attention to you that you must hide away

(**) ฉันก็แค่นี้แหละ ไม่เคยคิดอะไร แต่ที่ฉันพยายามส่งไป
Chun gor kae nee lae mai koey kit arai dtae tee chun payayahm song pai
I’m just me, I’ve never thought anything, but I’m trying to send this to you
แค่อยากบอกเธอไว้ นะ นะ นิดนึง
Kae yahk bauk tur wai na na nit neung
I just wanna tell you, okay? Okay? Just a little?

(***) อยากบอกว่าคนส่ง แอบรักคนอ่าน
Yahk bauk wah kon song aep ruk kon ahn
I want to tell you that the sender has a crush on the person who’s reading this
หัวใจเลยบงการให้กดมาทุกที
Hua jai loey bong gahn hai got mah took tee
My heart is ordering me to type this every time
เผื่อว่าคนอ่าน อ่านแล้วรู้สึกดี
Peua wah kon ahn ahn laeo roo seuk dee
Just in case the person reading reads it an feels good
จะช่วยโทรมาตามเบอร์ที่มี
Ja chuay toh mah dtahm bur tee mee
Please call back this number
กระซิบให้คนที่ส่งฟังซักที ว่ายินดีอ่าน
Grasip hai kon tee song fung suk tee wah yin dee ahn
And whisper so the person who sent this can hear that you were happy to read it

(*,**,***)

บางวันถ้ามันอ่านดูแล้วแปลกแปลก
Bahng wun tah mun ahn doo laeo plaek plaek
Some days if I read it and it seems awkward
แทรกคำบางคำที่ดูเหมือนหวานไป
Saek kum bahng kum tee doo meuan wahn pai
I’ll insert some words that seem sweet
อาจดูเหมือนหวานไป
Aht doo meuan wahn pai
It might seem sweet
ก็อย่าถือสาคนจริงใจไปเลยนะ
Gor yah teu sah kon jing jai piai loey na
Don’t mind this sincere person, okay?

(***)

ช่วยบอกว่าคนอ่าน ก็รักคนส่ง
Chuay bauk wah kon ahn gor ruk kon song
Please tell me that the reader loves the sender
ถึงจะฟังงงงงมันก็ดูเข้าที
Teung ja fung ngong ngong mun gor doo kao tee
Though I’ll listen confusedly, it’ll make sense
เผื่อว่าคนอ่าน อ่านแล้วรู้สึกดี
Peua wah kon ahn ahn laeo roo seuk dee
Just in case the reader reads it and feels good
จะช่วยโทรมาตามเบอร์ที่มี
Ja chuay toh mah dtahm bur tee mee
Please call back this number
กระซิบให้คนที่ส่งฟังซักที ว่ายินดีอ่าน
Grasip hai kon tee song fung suk tee wah yin dee ahn
And whisper so the person who sent this can hear that you were happy to read it

Title: ช่วยโดนน้อยหน่อย / Chuay Dohn Noy Noy (Please Slap Me Out of It)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album 3 Freedom
Year: 2007

ผิดที่เกิดมาน่ารัก
Pit tee gerd mah naruk
It’s your fault that you happen to be so cute
ข้อหามันหนัก จะบอกว่าไม่รู้ได้ไง
Kor hah mun nuk ja bauk wah mai roo dai ngai
This is a severe allegation, how can you say you don’t know?!
ฟ้องต้องฟ้อง ฉันทนไม่มองไม่ไหว
Faung dtahng faung chun ton mai maung mai wai
So I gotta charge you, I can’t stand not looking
หัวใจละลายเมื่อได้เห็นทุกที
Hua jai la lai meua dai hen took tee
My heart melts every time that I see you

(*) ถูก ขนาดคนเรียบร้อย
took kanaht kon riap roy
Correct; even the most prepared people
เห็นเธอหน่อย ใจลอยไปตรงโน้นดูสิ
Hen tur noy jai loy pai dtrong nohn doo si
Just a small glance at you and their heart would float straight there, look!
ยืนตรงตรงก็ดูดี จะเดินก็ดูดี
Yeun dtrong dtrong gor doo dee ja dern gor doo dee
Just standing around, you look good, walking, you look good
อย่างงี้เตะตาใช่ไหม
Yahng ngee dte dtah chai mai
You’re an eye-catcher, huh?

(**) ไม่ยอมให้จับก็ต้องยอมให้ปรับ
Mai yaum hai jup dot dtaung yaum hai prup
You won’t let me touch you, so you gotta let me fine you
ดูซิแฟนคลับหวั่นไหว
Doo si faen klup wun wai
Look, your fans are trembling!
ยิ้มงามงามบวกกับความสดใส
Ying ngahm ngahm buak gup kwahm sot sai
Your beautiful smile along with your cheerfulness
จะตั้งใจไหมมันก็คงผิดเหมือนกัน
Ja dtung jai mai mun gor kong pit meuan gun
Did you intend this? It’s your fault too!
ทำฉันใจกระจาย
Tum chun ja grajai
Making my heart scatter!

(***) โอ๊ะ โอ๊ย โดน โอ๊ะ โอ๊ย โดน ยิ่งกว่ารถชนอก
Oh oy dohn oh oy dohn ying gwah rot chon auk
Ohh, I’ve been hit! Ohh, I’ve been hit! Worse than a car crash!
ถูกเธอชก ชกใจฉันจนมันจะยืนไม่ไหว
Took tur chok chok jai chun jon mun ja yeun mai wai
I’ve been punched, you punched my heart until it can’t stand!
หรือเธอเป็นญาติกับนางฟ้า ปลอมมาล่อใจ
Reu tur pen yaht gup nahng fah plaum mah lor jai
Are you related to an angel? Or are you a succubus?
คมกว่าใครเลยรับประกัน
Kom gwah krai loey rup pragun
You’re sharper than anyone, I guarantee that
โอ๊ะ โอ๊ย โดน โอ๊ะ โอ๊ย โดน หลบไม่พ้นเสียหลัก
Oh oy dohn oh oy dohn lup mai pon sia luk
Ohh, I’ve been hit! Ohh, I’ve been hit! I ducked and lost my balance
ตกหลุมรัก นั่งตะลึง ตึง ตึง อยู่ครึ่งวัน
Dtok loom ruk nung dtaleung dteung dteung yoo kreung wun
I fell in love, and I’ve been sitting disoriented for half a day
รู้อะไรไหม หัวใจฉันสั่น
Roo arai mai hua jai chun sun
Do you realize anything? My heart’s shaking!
ก็ขอดีดีแล้วกัน ช่วยช่วยโดนน้อยลงหน่อย
Gor kor dee dee laeo gun chuay chuay dohn noy long noy
I’m asking nicely, please help slap me out of it

โดดสุดสุดเลยคนนี้
Doht soot soot loey kon nee
I’ve made the final leap
ให้จ้องทั้งปี ยินดีจะไม่หันทางอื่น
Hai jaung tung pee yin dee ja mai tun tahng eun
Let me stare at you all year, I’d be happy if you wouldn’t face any other direction
สวยแค่ไหนถ้าเทียบกับเธอ…พื้นพื้น
Suay kae nai tah tiap gup tur peun peun
However beautiful anyone is, if they’re compared to you, they’re ordinary
ไม่เคยเจอใครโดนเท่านี้ซักที
Mai koey jur krai dohn tao nee suk tee
I’ve never once met anyone who struck me like this

(*,**,***,***)

Title: น้อยใจ / Noy Jai (Belittling)
Artist: Dan-Beam
Album: The Album 3 Freedom
Year: 2007

ลืมว่าฉันคบเธอหรือเปล่า ทำไมเราดูห่างกัน
Leum wah chun kob tur reu plao tummai rao doo hahng gun
Have you forgotten we were dating? Why do we seem so distant?
เธอเห็นทุกคนสำคัญ วันวันก็เหมือนวุ่นวาย
Tur hen took kon sumkun wun wun gor meuan woon wai
You see every important person, day by day it gets hectic
แค่ว่างมาอยู่สบตา ก็ไม่มีเวลาใช่ไหม
Kae wahng mah yoo sob dtah gor mai mee welah chai mai
If you’re free, just look me in the eyes, but you don’t have the time, right?
ฉันควรจะบอกใคร ฉันก็สำคัญ
Chun kuan ja bauk krai chun gor sumkun
I should tell someone that I’m important

วันที่ฉันต้องการเพื่อนคุย ก็อยากจะคุยกับเธอ
Wun tee chun dtaung gahn peuan kooy gor yahk ja kooey gup tur
When I needed I friend to talk to, I wanted to talk to you
ไม่เห็นว่างมาให้เจอ ขลุกอยู่กับเพื่อนทั้งวัน
Mai hen wahng mah hai jur klook yoo gup peuan tung wun
It didn’t seem like you were free to see me, absorbed with friends all day
ไม่ได้มาเดินควงแขน แค่เป็นแฟนในนามเท่านั้น
Mai dai mah dern kuang kaen kae pen faen nai nahn toa nun
We don’t walk arm-in-arm, no matter how long we’ve been a couple
พูดไปก็โกรธกันรำคาญอย่างนี้
Poot pai gor groht gun rumkahn yahng nee
When I talk, you get angry and annoyed like this

(*) อาจไม่มีเหตุผล รู้ตัวแต่ทนไม่ไหวจริง ๆ
Aht mai mee hetpon roo dtua dtae ton mai wai jing jing
There might not be a reason, but I’ve realized I just can’t take it
เหมือนว่าโดนทอดทิ้ง ไม่ชอบเลย
Meuan wah dohn taut ting mai chaup loey
It’s like you’re abandoning me, I don’t like it

(**) ก็มันน้อยใจ ที่เธอไม่ค่อยจะแคร์
Gor mun noy jai tee tur mai koy ja care
It’s belittling that you don’t really care
ไม่มาเหลียวแล ฉันมีความหมายอะไรกัน
Mai mah liao lae chun mee kwahm mai arai gun
You don’t pay attention to me, what meaning do I have?
ก็มันน้อยใจ เหมือนคบกันไปไม่ได้ผูกพัน
Gor mun noy jai meuan kob gun pai mai dai pook pun
It’s belittling, like we’re going out together without a relationship
ถ้าไม่จำเป็นอย่างนั้น แล้วต้องมีฉันทำไม
Tah mai jump pen yahng nun laeo dtong mee chun tummai
If you don’t need me like that, why do you want to have me?

อยากดูหนังเหมือนคนรักกัน จูงมือกันเดินอย่างเขา
Yahk doo nung meuan kon ruk gun joong meu gun dern yahng kao
I want to watch movies like lovers, holding hands while walking like them
ฉันขอมากไปหรือเปล่า กลัวเธอจะไม่พอใจ
Chun kor mahk pai reu plao glua tur ja mai por jai
Am I asking for too much? I’m afraid you’re unhappy
แค่ช่วยมาบอกยังรัก คงไม่เปลืองเวลามากมาย
Kae chuay mah bauk yung ruk kong mai pleuang welah mahk mai
Please just tell me you still love me, don’t waste so much time
ให้ฉันได้อุ่นใจ ไม่เหงาอย่างนี้
Hai chun dai oon jai mai ngao yahng nee
Let me be relieved, not lonely like this

(*,**)

ความหวานของเราหายไป อยากขอให้เธอสนใจ
Kwahm wahn kaung rao hai pai yahk kor hai tur son jai
Our sweetness has disappeared, I want you to care
ท่ายังรักกัน
Tah yung ruk gun
Like you still love me

(**)

Title: เปลวไฟแห่งปลายฝัน / Pbleo Fai Haeng Pblai Fun (The Flames of the Dream’s End)
Artist: Dan-Beam
Album: [Song for the closing ceremonies of the 36th annual Suphanburi Games]
Year: 2006

ให้ความรักรวมเราไว้ด้วยกัน
Hai kwahm ruk ruam rao wai duay gun
Let all our love come together
เปลวไฟกำลังจะดับลง
Pbleo fai gumlung ja dup long
The flame is about to go out
ไม่ช้าเราคงจะต้องไกล
Mai chah rao kong ja dtong glai
Soon we’ll have to be far
เหลือไว้เพียงแต่ฉากสุดท้ายให้จำมัน
Leua wai piang dtae chahk soot tai hai jum mun
Leaving only the conclusion for us to remember
คืนวันที่สู้อย่างเข้มแข็ง
Keun wun tee soo yahng kem kaeng
The day we fought with all our strength
ลุยมาด้วยแรงแห่งความฝัน
Looy mah duay raeng haeng kwahm fun
Fearless with the strength of our dreams
จะถูกกล่าวขาน ไม่ลบไม่เลือนไป
Ja took glah kahn mai lop mai leuan pbai
It’ll be infamous, never erased or fading away

* ในหยดน้ำตา มีหนึ่งคำลาดังอยู่ข้างใน
Nai yot num dtah mee neung kum lah dtung yoo kahng nai
In our tears, we have the word good-bye loudly inside
แทนคำสัญญาจากใจ ว่าเราจะยังผูกพัน
Taeng kum sunyah jahk jai wah rao ja yung pook pun
Standing for the promise from our hearts that we’ll still be together

** นาทีสุดท้าย เอาใจมารวมใจ
Natee soot tai ao jai mah ruam jai
In the last minute, I want our hearts to combine
ให้ความรัก รวมเราไว้ด้วยกัน
Hai kwahm ruk ruam rao wai duay gun
Let all our love gather together
ไม่มีผู้แพ้ ชนะ หรือรางวัล
Mai mee poo pae chana reu rahng wun
There’s no losers, winners, or prizes
มีเราเท่านั้น รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
Mee rao tao nun ruam gun pben neung diao
There’s only us, gathering together into one

ทั้งเสียงร้องไห้และรอยยิ้ม
Tung siang rong hai lae roy yim
Both the cries and smiles
ก็ล้วนสร้างความประทับใจ
Gor luan sahng kwahm pbratup jai
The all create the impression
ทุกก้าวมุ่งสู่จุดมุ่งหมายอันเดียวกัน
Took gao moon soo joot moong mai un diao gun
Every step takes us all to the same goal
เริ่มต้นด้วยแค่หนึ่งหยดน้ำ
Rerm dton duay kae neung yot num
It begin with just one drop of water
เดินทางออกตามสิ่งที่ฝัน
Dern tahng ork dtahm sing tee fun
Traveling towards the exit, following the things of dreams
กอบเกี่ยวผูกกันเป็นแม่น้ำอันกว้างใหญ่
Gob giao pook gun pben mae num un gwahng yai
A handful become bound together to become a large river

(*,**)

*** จากวันนี้ไปสู่วันนั้น
Jahk wun nee pbai soo wunnun
From today until the next
เพื่อสักวันจะพบกันใหม่
Peua suk wun ja pob gun mai
So one day we’ll meet again
รอให้ถึงวันแห่งเปลวไฟ
Ror hai teung wun haeng pbleo fai
I wait until the day of the flames
จุดประกายขึ้นมาอีกครั้ง
Joot pbragai keun mah eek krung
And the spark returns again

(***,**,** )

รวมกันเป็นหนึ่งเดียว
Ruam gun pben neung diao
We are one
รวมกันเป็นผู้เดียว
Ruam gun pben poo diao
We are one person

Title: ทำตัวดีๆนะ / Tum Dtua Dee Dee Na (Behave Yourself)
Artist: Dan-Beam
Album: Dan-Beam the Album II Relax
Year: 2006

ไม่รักแล้ว เธอจะไป
Mai ruk laeo tur ja pbai
You don’t love me, so you’ll leave
ฉันเข้าใจ ไม่โกรธกัน
Chun kao jai mai groht gun
I understand, I’m not angry
ที่คบหา กันมานาน
Tee kob hah gun mah nahn
We dated for a long time
จะจดจำและเก็บไว้
Ja jot jum lae gep wai
I’ll remember and keep in mind

จากนี้พอเจอ
Jahk nee por jur
From now on, it’s enough to meet
ฉันคงมองเธอแล้วยิ้มให้
Chun kong mong tur laeo yim hai
I’ll probably look at you and smile
อาจจะทักทาย
Aht ja tuk tai
I might say hello
อย่างเพื่อนกัน
Yahng peuan gun
Like we’re friends

(*)เรื่องที่ฉัน ยังกังวล
Reuang tee chun yung gung won
The problem that I’m still worried about
ก็แค่คนที่เธอเจอ
Gor kae kon tee tur jur
Just the guys that you’ll meet
อยากให้เขา เอาใจเธอ
Yahk hai kao ao jai tur
I want them to take care of you
และยอมเธอเหมือนอย่างฉัน
Lae yorm tur meuan yahng chun
And accept you like me
แอบหวังให้เธอ
Aep wung hai tur
I secretly hope that you’ll
พบเจอคนดีที่ต้องการ
Pob jur kon dee tee dtong gahn
Meet the good person that you need
อยากให้รักกัน
Yahk hai ruk gun
I want you to love each other
นานกว่าความรักเรา
Nahn gwah kwahm ruk rao
Longer than we did

(**)เธอก็ต้องใจเย็น
Tur gor dtong jai yen
You should be cool
ไม่เป็นเหมือนเก่า
Mai pben meuan gao
It’s not like before
เคืองใจอะไรกับเขา
Keuang jai arai gup kao
What are you upset about with him?
ค่อยๆ คุยพูดจา
Koy koy kooy poot jah
Little by little, just talk about it
ไม่เอาแต่ใจ
Mai ao dtae jai
Don’t be selfish
ไม่ทำให้ระอา
Mai tum hai ra ah
Dont’ get fed up
อย่างอนอย่าเกเรมากไป
Yah ngorn yah gere mahk pbai
Don’t pout or misbehave too much

(***)ฉันไม่ได้คอยบอกแล้วนะ
Chun mai dai koy bork laeo na
I can’t keep telling you
ห่างห่างแล้วนะ เฝ้าดูแค่อยู่ไกลๆ
Hahng hahng laeo na fao doo kae yoo glai glai
We’re far apart, I’m just looking after you from afar
ก็รักเธออยู่ลึกลึก ก็ยังรู้สึกห่วงเต็มหัวใจ
Gor ruk tur yoo leuk leuk gor yung roo seuk huang dtem hua jai
I love you deeply, I still feel my heart is filled with worry

(****)ดูแลตัวเองให้ดีจากนี้ เป็นคนใหม่
Doo lae dtua eng hai dee jahk nee pben kon mai
Take care of yourself from now, be a new person
ทำตัวดีดีสัญญาได้ไหม
Tum dtua dee dee sunyah dai mai
Behave yourself, promise?
ฉันรู้ไม่มีสิทธิ์พอ แต่ขอเธอด้วยใจ
Chun roo mai mee sit por dtae kor tur duay jai
I know I don’t have the right, but I ask you with my heart
ทำได้ไหม ให้คนที่ยังรักเธอ
Tum dai mai hai kon tee yung ruk tur
Can I? The person who still loves you

(*, **, ***, ****, ***, ****)

Title: อย่าแอบร้องให้เมื่อไกลกัน / Ya Aep Rong Hai Meua Glai Gun (Don’t Cry When We’re Apart)
Artist: Dan-Beam
Album: Dan-Beam the Album
Year: 2005

Don’t cry when we’re apart.
When I’m not there to look after you,
be sure to behave.
Before you go to sleep every night,
don’t forget to cover yourself with a blanket
or you’ll catch a cold.

The sky will always comfort you,
the times you’re feeling down
it will help, help you feel better.

Even if I’m elsewhere, my heart is right here.
Draw all our good memories on your heart.
I love you more every day, every minute.
I’ll think of you before anyone else,
just always remember, we’re in love.

Don’t let your heart get bored.
If you get lonely, just listen to the songs
we always listened to.
Don’t ever change your love.
I want you to miss me
like I miss you.

(*, **, **)

Title: โสด / Sode (Single)
Artist: Dan-Beam
Album: Dan-Beam the Album
Year: 2005

If I don’t have work, I sleep,
I don’t usually eat breakfast.
I’ll turn on the same old movies
I’ve seen many times before.
This continuous cycle,
the life of a single guy,
I can only sigh in relief from day to day.

My friends sometimes ask me to go out,
but I don’t like going with them.
It bores me to sit lonely
when they want to hold hands.
I’m not jealous,
I’m only sensitive of my fate.
Why haven’t I found someone yet?

*Whenever anyone asks me
what I think,
why I don’t have a lover yet,
I have to tell them I do have someone,
we’ve been dating for a year,
some day if there’s the chance, I’ll bring her.

**The truth is, it’s his girl, not mine.
I say that to undo the mess.
But when I get back home,
I always feel sad… I don’t know!
Maybe dust just got in my eye.
I want my own girl,
to love, to know my heart,
to get me past the weary days.
To have someone who always smiles,
who stares into my eyes.
When I wake up the next day,
I might be content.

I just want to have someone
to call and ask why I woke up late.
I’ll ask her to see a new movie.
With our pinkies hooked, we’ll go together.
Living by myself
is just like I have only half a world.
If I had the girl of my dreams, I’d be perfect.

(*, **)
Come be the other half of my world
with me
.

[*** Sorry, Thai/transliterated lyrics coming soon!]