D2B

All posts tagged D2B

Title: ในใจเธอมีหัวใจฉันอีกดวง / Nai Jai Tur Mee Hua Jai Chun Eek Duang (You Have My Heart Inside Yours)
Artist: D2B
Album: [Single]
Year: 2015

เหมือนความฝัน เป็นเรื่องจริงอีกที ได้ยืนตรงนี้ เพื่อพูดว่ารักเธอ
Meuan kwahm fun bpen reuang jing eek tee dai yeun dtrong nee peua poot wah ruk tur
It’s like my dream has become reality again, being able to stand right here and say I love you
แต่เวลายังคงซื่อตรงที่สุดอยู่เสมอ ต้องร่ำลา
Dtae welah yun gkong seu dtrong tee soot yoo samur dtaung rum lah
But time is always steadfast, and we must say good-bye
เหมือนวันนี้ มันสั้นเกินกว่าใจ เมื่อคำสุดท้าย อยู่ใกล้แค่พริบตา
Meuan wun nee mun sun gern gwah jai meua kum soot tai yoo glai kae prip dtah
It’s like today is shaking more than my heart when our last words are as near as just the blink of an eye
อยากให้บางนาทีของเราบังเอิญช่วยเดินช้า อย่าผ่านพ้นไป
Yahk hai bahng nahtee kaung rao bungern chuay dern chah yah pahn pon bpai
I want our moments to please pass slowly, and not slip away

อาจถึงตอนที่ต้องพูดลากัน อาจจะเหมือนใจสั่น
Aht teung dtaun tee dtaung poot lah gun aht ja meuan jai sun
It might be time to say good-bye, it might be like my heart is pounding
แต่มันจะไม่ได้เป็นวันสุดท้าย
Dtae mun ja mai dai bpen wun soot tai
But it won’t be the last day

(*) เก็บเวลาเหล่านี้ไว้ในจิตใจ เผื่อนาทีที่เหงาเมื่อเราอยู่ไกล
Gep welah lao nee wai nai jit jai peua nahtee tee ngao meua rao yoo glai
Keep these times in your heart for when you’re lonely and we’re far apart
ความทรงจำนั้นทำให้การรอคอยยิ่งมีความหมาย
Kwahm song jum nun tum hai gahn ror koy ying mee kwahm mai
Those memories will make the waiting more meaningful
ตราบที่ความคิดถึงเชื่อมเราเอาไว้ เราจะต้องมีวันพบกันใหม่
Dtrahp tee kwahm kit teung cheuam rao ao wai rao ja dtaung mee wun pob gun mai
As long as our thoughts of each other connect us, we’ll have to have a day we’ll meet again
เธอรู้สึกไหม ว่าในใจเธอมีหัวใจฉันอีกดวง
Tur roo seuk mai wah nai jai tur mee hua jai chun eek duang
Do you feel that you have my heart inside yours?

มากกว่ารัก คือทุกความผูกพัน
Mahk gwah ruk keu took kwahm pook pun
More than love is every connection
เรื่องราวเหล่านั้น มันเต็มในหัวใจ
Reuang rao lao nun mun dtem nai hua jai
Those stories fill my heart
แต่วันนี้ไม่พอให้พูดทุกสิ่งที่เก็บไว้(..­.ที่เก็บอยู่ข้างใน)
Dtae wun nee mai por hai poot took sing tee gep wai (tee gep yoo kahng nai)
But today isn’t enough to say everything I’ve kept (that I’ve kept inside)
ให้เธอรับฟัง
Hai tur rup fung
For you to listen

อาจถึงตอนที่ต้องพูดลากัน อาจจะเหมือนใจสั่น
Aht teung dtaun tee dtaung poot lah gun aht ja meuan jai sun
It might be time to say good-bye, it might be like my heart is pounding
แต่เราไม่ได้พบกันครั้งสุดท้าย
Dtae rao mai dia pob gun krung soot tai
But we’re not meeting for the last time

(*)

เก็บเวลาเหล่านี้ไว้ในจิตใจ เผื่อนาทีที่เหงาเมื่อเราอยู่ไกล
Gep welah lao nee wai nai jit jai peua nahtee tee ngao meua rao yoo glai
Keep these times in your heart for when you’re lonely and we’re far apart
ทุกความทรงจำนั้นทำให้การรอคอยยิ่งมีความห­มาย
Took kwahm song jum nun tum hai gahn ror koy ying mee kwahm mai
Each of those memories will make the waiting more meaningful
ตราบที่ความคิดถึง ยังคงเชื่อมเราเอาไว้
Dtrahp tee kwahm kit teung yung kong cheuam rao ao wai
As long as our thoughts of each other still connect us
เราจะต้องมีวันพบกันใหม่ เธอรู้สึกไหม(…เธอรู้สึกใช่ไหม )
Rao ja dtaung mee wun pob gun mai tur roo seuk mai (tur roo seukc hai mai)
We’ll have to have a day we’ll meet again, do you feel it? (You feel it, right?)
ว่าในใจเธอมีหัวใจฉันอีกดวง
Wah nai jai tur mee hua jai chun eek duang
That you have my heart inside yours

เก็บเวลานี้ ที่หัวใจ
Gep welah nee tee hua jai
Keep this moment in your heart
เมื่อใดที่เหงา เธอจะไม่เหงา
Meua dai tee ngao tur ja mai ngao
When you’re lonely, you won’t be lonely
เพราะรู้ว่าเรา อยู่ไม่ไกล
Pror roo wah rao yoo mai glai
Because you know I’m not far
คิดถึง… (…ฉันคิดถึงเธอ ) เวลาลึกซึ้งที่เคยใกล้
Kit teung (chun kit teung tur) welah leuk seung tee koey glai
I miss (I miss you) the touching times we were once close
เธอรู้สึกไหม (…เธอรู้สึกใช่ไหม )
Tur roo seuk mai (tur roo seuk chai mai)
Do you feel it? (You feel it, right?)
ว่าในใจเธอมีหัวใจ…..(…ว่าในใจเธอมีหั­วใจ )
Wah nai jai tur mee hua jai (wah nai jai tur mee hua jai)
That you have my heart (that you have my heart)
ฉันอีกดวง
Chun eek duang
Inside yours

Title: เรื่องจริงๆ ที่ผู้หญิง (ก็) ไม่รู้ / Reuang Jing Jing Tee Poo Ying (Gor) Mai Roo [A Real Issue that Women (Also) Don’t Know]
Artist: D2B
Album: The Neverending Album
Year: 2004

(*) สิ่งที่เธอไม่รู้เหมือนกัน มุมที่ฉันไม่เคยพูดไป
Sing tee tur mai roo meuan gun moom tee chun mai koey poot bpai
The things you also don’t know, the angle I’ve never spoken from
เธอบอกผู้ชาย ไม่เคยเข้าใจ ผู้หญิงเลยสักครั้ง
Tur bauk poo chai mai koey kao jai poo ying loey suk krung
You tell men they never understand women

ที่พูดจาประชดประชัน คอยเจ้ากี้เจ้าการทุกอย่าง
Tee poot jah bprachot bprachun koy jao gee jao gahn took yahng
I speak sarcastically, I meddle in everything
ก็ทำเพราะรัก ให้รู้ซะบ้าง ให้รับฟังเธอได้ไหม
Gor tum pror ruk hai roo sa bahng hai rup fung tur dai mai
But I do it because I love you, I’m letting you know, please listen to me

แค่ผู้ชายคนนี้ของเธอ คนที่เธอว่าเธอเข้าใจ
Kae poo chai kon nee kaung tur kont ee tur wah tur kao jai
I’m just your man, the person whom you say you understand
เธอกลับไม่เคย ไม่เคยเข้าใจ ไม่ไว้ใจอย่างนั้น
Tur glup mai koey mai koey kao jai mai wai jai yahng nun
But you end up never, ever understanding or trusting me like that
ว่าเจ้าชู้ว่าฉันหลายใจ แอบมีใครให้เธอไหวหวั่น
Wah jao choo wah chun lai jai aep mee krai hai tur wai wun
You say I’m a flirt, you say I’m a player, that I secretly have others, making you nervous
ต้องโทรต้องถาม ต้องตามทั้งวัน ไม่เชื่อใจกันสักที
Dtaung toh dtaung tahm dtaung dtahm tung wun mai cheua jai gun suk tee
You must call, must ask, must follow me all day, you never believe me

(**) ถ้าเธอสงสัย ทำไมฉันยอมทน
Tah tur song sai tummai chun yam ton
If you’re suspicious, why do I put up with it?
ขอตอบเธอด้วยเหตุผล คำหนึ่งตรงนี้
Kor dtaup tur duay het pon kum neung dtrong nee
I want to answer you with my reason, one word right here

(***) หากไม่รักจะไม่สน ไม่รักไม่ทนหรอกเชื่อสิ
Hahk mai ruk ja mai son mai ruk mai ton rauk cheua si
If I didn’t love you, I wouldn’t care, if I didn’t love you, I wouldn’t put up with it, trust me
มานั่งระวังกันทุกนาที ไม่ใช่แค่เธอที่เหนื่อยใจ
Mah nung rawung gun took nahtee mai chai kae tur tee neuay jai
You sit suspicious of me all the time, it’s not just you who’s getting sick of it
ผู้หญิงคนหนึ่งไม่มีเหตุผล แต่ผู้ชายก็ทนรับมันด้วยใจ
Poo ying kon neung mai mee het pon dtae poo chai gor ton rup mun duay jai
One woman doesn’t have a reason, but a man willingly puts up with it
ความรักอยู่เหนื่อยคำว่าทำไม นี่ก็เป็นแค่เรื่องง่ายๆ ที่ผู้หญิงไม่เคยรู้เลย
Kwahm ruk yoo neuay kum wah tummai nee gor bpen kae reuang ngai ngai tee poo ying mai koey roo loey
Love is tired of the word “why,” this is a simple matter that women never know

(*)

แต่อย่างน้อยคนรักของเธอ คนที่ยอมให้เธอทุกอย่าง
Dtae yahng noy kon ruk kaung tur kon tee yaum hai tur took yahng
But at least your lover, the person who gives in to you about everything
ก็ไม่ทำร้าย ไม่เคยทิ้งขว้าง และรักเธอหมดหัวใจ
Gor mai tum rai mai koey ting kwahn glae ruk tur mot hua jai
Doesn’t hurt you, never throws you away, and loves you with all of his heart

(**,***)

ฉันรักเธอ ไม่เคยรักใคร แต่ทำไมไม่เชื่อฉันเลย
Chun ruk tur mai koey ruk krai dtae tummai mai cheua chun loey
I love you, I’ve never loved anyone else, but why don’t you believe me?

Title: ถ้าเทียบกับใจฉัน / Tah Tiap Gup Jai Chun (If Compared to My Heart)
Artist: D2B
Album: The Neverending Album
Year: 2004

บางครั้ง ฉันอาจละเลยเธอไป
Bahng krung chun aht laloey tur bpai
Sometimes, I might neglect you
ไม่ดูแลไส่ใจเหมือนคนอื่น
Mai doo lae sai jai meuan kon eun
I don’t look after or pay attention to you like others
อาจดูเหมือนว่าสิ่งที่ทำมันฝืนหัวใจ
Aht doo meuan wah sing tee tum mun feun hua jai
It might seem like the things that I do act against my feelings
แต่ก็กลายเป็นตรงข้ามกัน
Dtae gor glai bpen dtrong kahm gun
But it’s become the opposite of that

(*) อยากให้เธอลองมองเข้าไปในหัวใจ
Yahk hai tur laung maung kao bpai nai hua jai
I want you to try looking in my heart
เธอะได้รู้ว่าฉันนั้นคิดยังไง ยังไงกับเธอ
Tur dai roo wah chun nun kit yung ngai yung ngai gup tur
Do can know how I feel about you

คำคำนั้นใช่จะพูดกันง่ายๆ
Kum kum nun chai ja poot gun ngai ngai
Sure, those words are easy to stay
ต้องกลั่นกรองออกจากใจใช่หรือเปล่า
Dtaung glun graung auk jahk jai chai reu bplao
But they must be scrutinized before leaving my heart, right?
ไม่นุ่มนวลอ่อนไหวอย่างไครเขา
Mai noom nuan aun wai yahng krai kao
I’m not as sensitive as others
แต่เราก็ทำไปด้วยใจ
Dtae rao gor tum bpai duay jai
But I act with my heart

(*)

(**) จะไม่บอกรัก ซ้ำซ้ำ ให้เธอต้องรำคาญ
Ja mai bauk ruk sum sum hai tur dtaung rumkahn
I won’t tell you I love you over and over again and annoy you
ไม่มีคำหวาน ซึ้งซึ้ง คำพูดที่กินใจ
Mai mee kum wahn seung seung kum poot tee gin jai
There’s no sugary sweet words to make you suspicious
ถ้าหากเธอรู้ว่าฉันรักเธอมากแค่ไหน
Tah hahk tur roo wah chun ruk tur mahk kae nai
If you know how much I love you
คำพูดเหล่านั้นมันอาจจะน้อยไป
Kum poot lao nun mun aht ja boy bpai
All those words might be too little
ถ้าเทียบกับใจฉัน
Tah tiap gup jai chun
If compared to my heart

(*,**)

จะอยู่ที่ไหนหัวใจไม่เคยจะเหงา
Ja yoo tee nai hua jai mai koey ja ngao
Wherever I am, my heart is never lonely
เมื่อเรามีเราใกล้กันไม่ว่าที่ใด
Meua rao mee rao glai gun mai wah tee dai
When we have each other near, regardless of where we are
เธออาจไม่รู้สึกแต่ฉันรู้สึก
Tur aht mai roo seuk dtae chun roo seuk
You might not feel it, but I feel
ว่ารักเธอมากมาย
Wah ruk tur mahk mai
That I love you so much
เธอมมีความหมาย
Tur mee kwahm mai
You have the most significance
ที่สุดในใจฉัน
Tee soot nai jai chun
In my heart

(**)

Title: หายใจอีกครั้ง / Hai Jai Eek Krung (Breathe Again)
Artist: D2B
Album: The Neverending Album
Year: 2004

(*) ขอได้มั้ย ฉันขอได้มั้ย
Kor dai mai chun kor dai mai
Can I ask? Can I ask?
มีให้เท่าไหนก็ขอเท่านั้น
Mee hai tao nai gor kor tao nun
However much you have to give, that’s all I want
แบ่งใจเธอให้กัน
Baeng jai tur hai gun
Share your heart with me
มากหรือน้อยไม่เป็นไร
Mahk reu noy mai bpen rai
A lot or a little, it’s okay

ไม่ต้องคิดว่าคบกับฉัน
Mai dtaung kit wah kop gup chun
You don’t have to think about dating me
อย่าทิ้งเวลาที่ฉันไม่ไหว
Yah ting welah tee chun mai wah
I don’t waste my time on things that I can’t
อยู่กุมมือฉันไว้
Yoo goom meu chun wai
Just hold my hands
ก็เท่านี้ต้องการ
Gor tao nee dtaung gahn
This is all I want

(**) แค่ได้มองเธอ
Kae dai maung tur
Just being able to look at you
ได้คิดถึงเธอแบบนั้น
Dai kit teung tur baepnun
To be able to miss you like that
อยากมีคนในใจ
Yahk mee kon nai jai
I want to have someone in my heart
ให้หัวใจได้ผูกพัน
Hai hua jai dai pook pun
To let my heart connect with
ไม่ต้องบอกว่ารักกัน
Mai dtaung bauk wah ruk gun
You don’t have to tell me you love me
ไม่เคยฝันเลยคำนั้น ยิ่งใหญ่ไป
Mai koey fun loey kum nun ying yai bpai
I never dreamed of those words, they’re too significant

(***) ซักคำว่าห่วงใย
Suk kum wah huang yai
Just the words that you’re worried about me
โลกทั้งใบก็ไม่เฉา
Lohk tung bai gor mai chao
The whole world doesn’t wither
เปลี่ยนเวลาตรงนี้ที่มืดและหนาว
Bplian welah dtrong nee tee meut lae nao
Changing these times that are dark and cold
กลายเป็นเช้าที่สว่าง
Glai bpen chao tee sawahng
Into a bright morning
แล้วคนจะขาดใจ
Laeo kon ja kaht jai
And the person who would die
คงหายใจได้อีกครั้ง
Kong hai jai dai eek krung
Can breathe again
ให้พอมองเห็นทาง
Hai por maung hen tahng
Enough to look at the road
ต่อชีวิตที่อ้างว้างด้วยมือเธอ
Dtor cheewit tee ahng wahng duay meu tur
Extending a lonely life with your hand
เหตุผลที่ฉันยังหายใจ
Het pon tee chun yung hai jai
The reason I’m still breathing
เหตุผลของฉันมีแต่เธอ
Het pon kaung chun mee dtae tur
My reason is that I have only you

(*,**,***,**)

เหตุผลที่ฉันยังหายใจ
Het pon tee chun yung hai jai
The reason I’m still breathing
เหตุผลของฉันมีแต่เธอ
Het pon kaung chun mee dtae tur
My reason is that I have only you

Title: นับตั้งแต่วันที่ฉันรักเธอ / Nup Dtung Dtae Wun Tee Chun Ruk Tur (Since the Day I Loved You)
Artist: D2B
Album: The Neverending Album
Year: 2004

หลับตาลงช้าๆ ยื่นมือมาสัมผัสกัน ปล่อยให้ใจของฉันพูดทุกคำข้างใน
Lup dtah long chah chah yeun meu mah sumput gun bploy hai jai kaung chun poot took kum kahng nai
I slowly close my eyes and raise my hand to touch you, letting my heart say every word inside
ส่งผ่านความลึกซึ้ง ด้วยใจหนึ่งถึงอีกใจ เธอได้ยินไหม
Song pahn kwahm leuk seung duay jai neung teung eek jai tur dai yin mai
Sending you the things deep inside from my heart to yours, can you hear it?

(*) โลกที่ดูเวิ้งว้าง ท่ามกลางคนนับหมื่นพัน แต่คนเดียวเท่านั้นทำให้ใจเต้นแรง
Lohk tee doo werng wahng tahm glahng kon nup meun pun dtae kon diao tao nun tum hai jai dten raeng
The world seems so vast, in the middle of tens of thousands of people, but there’s only one person who makes my heart pound
สบตาเธอครั้งนั้น โลกทุกวันก้อเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนเป็นความสดใส
Sop dtah tur krung nun lohk took wun gor bplian bplaeng bplian bpen kwahm sot sai
Looking into your eyes at that moment, every day in this world changed and became bright

(**) มีแต่ใจที่รู้ว่าดูไม่ผิด จากวันนี้ชีวิตจะวางไว้
Mee dtae jai tee roo wah doo mai pit jahk wun nee cheewit ja wahng wai
I have only my heart that knows I’m not mistaking things, from today on, my life will be set in place
คนที่รักตัวเอง อย่างไม่เหลือให้ใคร แต่นี้ไปจะรักเธอ(คน/เท่า)นั้น
Kon tee ruk dtua eng yahng mai leua hai krai dtae nee bpai ja ruk tur (kon/tao) nun
The person whom my love doesn’t have anything left for anyone else, but right now, I’ll love only you

(***) ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้ ตั้งแต่วันที่ชั้นรักเธอ
Dtung dtae wun nun teung wun nee dtung dtae wun tee chun ruk tur
From that day to today, since the day I fell in love with you
ตั้งแต่นั้นหัวใจได้อบอุ่นเสมอ เมื่อมีเธอทุกอย่างมีความหมาย
Dtung dtae nun hua jai dai op oon samur meua mee tur took yahng mee kwahm mai
Since then, my heart has always been warm, when I have you, everything is meaninful
ตั้งแต่วันที่เธอเข้ามา เปลี่ยนท้องฟ้าให้คนอ่อนไหว
Dtung dtae wun tee tur kao mah bplian taung fah hai kon aun wai
Since the day you showed up and changed the sky for this weak man
ก็ได้รู้ว่าฉันต้องรักใคร อยู่เพื่อใครนับจากวันนั้น
Gor dai roo wah chun dtaung ruk krai yoo peua krai nup jahk wun nun
I knew who I had to love, and who I would live for from then on

(* , ** , ***, ***)

อยู่เพื่อเธอนับจากวันนี้
Yoo peua tur nup jahk wun nee
I’ll live for you from now on

Title: ของขวัญในวันแพ้ / Kaung Kwun Nai Wun Pae (A Gift on a Bad Day)
Artist: D2B
Album: Type II
Year: 2003

เหมือนไม่ค่อยได้สน เหมือนไม่ค่อยได้มาใส่ใจ
Meuan mai koy dai son meuan mai koy dai mah sai jai
It’s like I’m not really interested, like I don’t really pay attention
ไม่แคร์เท่าไหร่นะ นายจะทำอะไร
Mai care tao rai na nai ja tum arai
I don’t really care what you’re going to do
ในวันนี้เราทำอะไร ก็ทำซะ
Nai wun nee rao tum arai gor tum sa
Today, we’re going to do whatever we’re going to do

(*) แต่ (ใน) วันที่แพ้ อ่อนแอไม่มีแรงใจ
Dtae (nai) wun tee pae aun ae mai mee raeng jai
But on a bad day when we’re weak and out of strength
บนทางเดินที่กว้างไกล อาจมองไม่เห็น
Bot tahng dern tee gwahng glai aht maung mai hen
On a road that’s so long, we can’t see each other
แต่เรารับรู้ด้วยใจ ไกลแค่ไหนจะมาหา
Dtae rao rup roo duay jai glai kae nai ja mah hah
But I realize in my heart that however far away you are, I’ll come looking

(**) (เมื่อมือจับมือ) แม้ว่านานแค่ไหนก็ไม่เคยทิ้ง
(Meua meu jup meu) mae wah nahn kae nai gor mai koey ting
(When our hands touch) no matter how long it’s been, I’ll never abandon you
(เมื่อเรากอดคอ) เพราะว่าเราเป็นเพื่อนจริงใช่ไหม
(Meua rao gaut kor) pror wah rao bpen peuan jing chai mai
(When we hug) because we’re real friends, right?
(เมื่อมือจับมือ) ขออยู่เป็นของขวัญเนื่องในวันแพ้
(Meua meu jup meu) kor yoo bpen kaung kwun neuang nai wun pae
(When our hands touch) I want to be a gift on a bad day
(เมื่อเรากอดคอ) เพราะว่านายคือเพื่อนแท้…เพื่อนตาย
(Meua rao gaut kor) pror wah nai keu peuan tae peuan dtai
(When we hug) because you’re my true friend, friends to the end
เพราะทุกๆ ชีวิต มีอะไรให้เราต้องเจอ ทั้งเราทั้งนายนะ
Pror took took cheewit mee arai hai rao dtaung jur tung rao tung nai na
Because every life has something for us to find, both you and I
วันเวลาผ่านเลย คำว่าเพื่อนไม่เคยผ่านไป เข้าใจไหม
Wun welah pahn loey kum wah peuan mai koey pahn bpai kao jai mai
The days pass by, but the word friend never will, understand?

(*,**,**,**)

Title: ผู้ร้ายปากไม่แข็ง / Poo Rai Bpahk Mai Kaeng (Loose-Lipped Culprit)
Artist: D2B
Album: Type II
Year: 2003

อย่ามาเว่อร์ อย่ามาเว่อร์ ใครบอกเธอว่าฉันเหล่
Yah mah ver yah mah ver krai bauk tur wah chun lay
Don’t over-exaggerate, don’t over-exaggerate, who told you I was peeping at you?
ไม่ได้เดิ้น ไม่ได้เท่ห์ ไม่เหล่ให้เมื่อยตา
Mai dai dern mai dai tay mai lay hai meuay dtah
You’re not modern, not hip, I wasn’t squinting at you
อย่ามานี่ อย่ามานั่น ใครบอกเธอฉันประหม่า
Yah mah nee yah mah nun krai bauk tur chun bpramah
Don’t come with this, don’t come with that, who told you I had low self-esteem?
ไม่จริงน่า ไม่จริงน่า สาบานให้ยุงกัด
Mai jing nah mai jing nah sahbahn hai yoog gut
It’s not true, it’s not true, I swear, or let a mosquito bite me

ไม่ได้ให้ ไม่ได้ให้ โอ๊ย ดอกไม้เพื่อนมันฝาก
Mai dai hai mai dai hai oy dauk mai peuan mun fahk
I wasn’t giving them to you, I wasn’t giving them to you, gosh, a friend gave me these flowers
ฝากมาให้อย่าคิดมากไม่กี่ยวกับฉันเลย
Fahk mah hai yah kit mahk mai giao gup chun loey
They gave me to give to you, don’t think too much about it, it doesn’t involve me
ไม่ได้เกี้ยว ไม่ได้ป้อ โอ๊ยแค่คิดก็ไม่เคย
Mai dai giao mai dai bpur oy kae kit gor mai koey
I’m not flirting with you, I’m not your dad, gosh, I’ve never even thought it
ไม่ได้ชื่นไม่ได้ชอบ สาบานให้แมวข่วน
Mai dai cheun mai dai chaup sahbahn hai maew kuan
I’m not happy, I don’t like you, I swear, or let a cat scratch me

(*) อย่า อย่า อย่าบังคับ จะให้รับว่าอะไร
Yah yah ayh bung kup ja hai rup wah arai
Don’t, don’t, don’t force me, what do you want me to admit?
ไม่เอาหรอก อย่ามามากมาย ฉันไม่บอกอยู่แล้ว
Mai ao rauk yah mah mahk mai chun mai bauk yoo laeo
I don’t want to, don’t come so much, I won’t tell!

(**) ไม่บอกหรอกว่าโดน เธอน่ะโดน
Mai bauk rauk wah dohn tur na dohn
I’m not telling you that I’m smitten, that you’ve really struck me
ฉันมันพวกปากแข็ง ถึงเธอถูกใจเต็มแรง
Chun mun puak bpaek kaeng teung tur took jai dtem raeng
I’m pretty stubborn, even though you really please me
ใจต้องแข็ง ห้ามบอกใคร ไม่บอกว่าชอบเธอมันชอบเธอ
Jai dtaung kaeng hahm bauk krai mai bauk wah chup tur mun chaup tur
My heart must be hard, I forbid myself to tell anyone, I’m not telling you that I like you, I like you
รักเธอยิ่งว่าใคร ขออภัย ไม่บอกเธอได้ไหม ฉันรักเธอ
Ruk tur ying gwah krai kor apai mai bauk tur dai mai chun ruk tur
I love you more than anyone else, I’m sorry, can I please not tell you that I love you?

(*,**,**)

Title: ที่ดูว่าผมหยิ่ง ที่จริงน่ะผมอาย / Tee Doo Wah Pom Ying Tee Jing Na Pom Ai (They See Me As Arrogant, Actually I’m Shy)
Artist: D2B
Album: Type II
Year: 2003

ก็พูดกันอย่างนั้น ก็คิดกันอย่างนี้
Gor poot gun yahng nun gor kit gun yahng nee
They say I’m like that, they think I’m like this
บอกกันว่าผมไม่มีหัวใจ เข้าหูผมบ่อย
Bauk gun wah pom mai mee hua jai kao hoo pom boy
They say I don’t have a heart, I hear it often
ก็ทำผมน้อยใจ ไม่มีคนไหนรู้ใจบ้างเลย
Gor tum pom noy jai mai mee kon nai roo jai bahng loey
It hurts, I don’t have anyone who really knows me

(*) ถ้าคุ้นกันก็ทัก ไม่คุ้นมากก็ยิ้ม
Tah koon gun gor tuk mai koon mahk gor yim
If I’m familiar with someone, I’ll say hi, if I’m not so familiar, I’ll smile
แต่พอลืมยิ้มก็ว่าเฉยเมย
Dtae por leum yim gor wah choey moey
But as soon as I forget to smile, they say I’m indifferent
ว่าผมใจดำ จะถามก็ไม่เคย
Wah pom jai dum ja tahm gor mai koey
That I’m black-hearted, they could ask, but they never do
อึดอัดจังเลย คุณเข้าใจไหม
Eut ut jung loey koon kao jai mai
It’s really frustrating, do you understand?

(**) ที่ดูว่าผมหยิ่ง (บังเอิญเป็นคนไม่ค่อยคุย)
Tee doo wah pom ying (bung ern bpen kon mai koy kooey)
They see me as arrogant (I happen to be a person who doesn’t really talk much)
ที่จริงน่ะผมอาย (คุณจะพอเข้าใจไหม)
Tee jing na pom ai (koon ja por kao jai mai)
In reality, I’m shy (can you understand that?)
ก็แบบบางทีผมเขินจะตาย ไม่ใช่อย่างที่พูดกัน
Gor baep bahng tee pom kern ja dtai mai chai yahng tee poot gun
Sometimes I’m bashful to death, it’s not like they say
แบบอยากจะทักคุณ (บังเอิญ เป็นคนไม่ค่อยคุย)
Baep yahk ja tuk koon (bung ern bpen kon mai koy kooey)
I want to say hi to you (I happen to be a person who doesn’t really talk much)
ยังเก็บมาตั้งนาน (คุณพอจะเข้าใจไหม)
Yung gep mah dtung nahn (koon por ja kao jai mai)
I’ve still kept it in for so long (can you understand that?)
ไม่กล้าจะคุยเดี๋ยวคุณรำคาญ ไม่หยิ่งจริงๆ นะ
Mai glah ja kooey diao koon rumkahn mai ying jing jing na
I’m not brave enough, I’ll talk to you and you’ll get annoyed, I’m really not arrogant

(*,**)

จะไม่แคร์ จะไม่สน หากว่าคุณหนึ่งคนเข้าใจกัน
Ja mai care ja mai son hahk wah koon neung kon kao jai gun
I won’t care, I won’t pay attention if just you understand me
ให้เรียนรู้ผมนานนาน
Hai rian roo pom nahn nahn
Get to know me for a while
คุณจะเต็มใจรึเปล่า
Koon ja dtem jai reu bplao
Are you willing?

(**)
ผมรับประกัน
Pom rup bpragun
I guarantee it

Title: คิดถึงตามระเบียบ / Kit Teung Dtahm Rabiap (Missing You According to Regulations)
Artist: D2B
Album: Summer
Year: 2002

ใครใครนอนตากลับ ใครละเมอตอนหลับ
Krai krai naun dtah glup krai lamur dtaun lup
Who sleeps with their eyes rolling? Who daydreams when they’re asleep?
ใจลอย ๆ ปอดลอย ๆ บ่อย
Jai loy loy bpaut loy loy boy
Often absent-minded and dreamy
ใครใครโดนเสน่ห์ ใครว่าคอยตามเหล่
Krai krai dohn sanay krai wah koy dtahm lay
Who has been enchanted? Who keep looking out of the corner of their eye?
อย่าโมเม ออกมาเคลียร์ซะหน่อย
Yah moh may auk mah clear sa noy
Don’t assume, I’m coming out to clear things up

(*) ไม่เคยหรอกไม่เคยนะ (ทีเดียวนะไม่เคย)
Mai koey rauk mai koey na (tee diao na mai koey)
Never ever! (Seriously, no way)
เรื่องเธอไม่เคยสนใจ (สารภาพมาเหอะ)
Reuang tur mai koey son jai (Sarapahp mah hur)
I’d never be interested in you (I’m confessing)
นิดนึงก็ไม่หวั่นไหว (แต่เป็นเอาเยอะเลย)
Nit neung gor mai wun wai (Dtae bpen ao yur loey
I’m not even a little shaken (but it’s taking a lot)
ไม่เอาอย่าพูดแทงใจ
Mai ao yah poot taeng jai
I don’t want you, don’t say what I want to hear

(**) เสร็จ กี่ครั้งกี่ครั้งก็เสร็จ
Set gee krung gee krung gor set
It’s over, however many times, however many times, it’s over
คิดถึงเธอซะให้เข็ด วันไหนไม่ได้เจอ
Kit teung tur sa hai ket wun nai mai dai jur
I’m thinking of you, it’s scary, whenever we don’t meet
เสร็จ จะดื้อแค่ไหนก็เสร็จ
Set ja deu kae nai gor set
It’s over, however stubborn I was, it’s over
คิดถึงไปตามระเบียบ เรียบร้อย ร.ร. เธอ
Kit teung bpai dtahm rabiap riap roy rong riang tur
I miss you according to regulations, I’m ready to attend your academy

ใครใครโดนเต็มเหนี่ยว ใครว่าเธอดูเฉี่ยว
Krai krai dohn dtem naiokrai wah tur doo chiao
Who was completely smitten? Who says you look ravishing?
แบบเซม ๆ อย่างเซม ๆ โธ่
Baep same same yahng same same toh
It’s all the same, all the same, gosh
ธรรมดาไปหน่อย เพียงแค่เจอเธอบ่อย
Tummadah bpai noy piang kae jur tur boy
It’s normal, I just meet you often
เจอนาน ๆ แบบมันดูแล้วโผล่
Jur nahn nahn baep mun doo laeo ploh
We’ve been meeting for so long, it’s like I look and you appear

(*,**,**)

บอกว่าไม่ใช่ ไม่ใช่ ยังจะให้ยอมรับ (ใช่เด่ะ)
Bauk wah mai chai mai chai yung ja hai yaum rup (chai deh)
I’m telling you no, no, you’ll still have me accept it (yes)
บอกว่าไม่คิด ไม่คิด ผมไม่ได้คิดนะครับ (คิดเด่ะ)
Bauk wah mai kit mai kit pom mai dai kit na krup (kit deh)
I’m telling you I’m not thinking anything, not thinking anything, I’m not thinking anything (think about it)
ไม่ได้กระวนกระวายอะไรอย่าพูดบ้าบ้า (จริงอ่ะ)
Mai dai grawon grawai arai yah poot bah bah (jing a)
I’m not worried about anything, don’t talk crazy (seriously)
ประเดี๋ยวเค้ารู้กันไปถึงไหนแล้วผมก็ขายหน้า (อ๋อ)
Bpradiao kao roo gun bpai teung nai laeo pom gor kai nah (or)
How long have they known me? I’m ashamed (oh)
มันก็ใช่ ก็ใช่ ที่เธอก็ใช้ได้ (ใช่เด่ะ)
Mun gor chai gor chai tee tur gor chai dai (chai deh)
It’s true, it’s true that you’re usable (yes)
แต่ไม่ได้ชอบ ไม่ชอบ อะไรจะชอบง่ายง่าย (ชอบเด่ะ)
Dtae mai dai chaup mai chaup arai ja chuap ngai ngai (chaup deh)
But I don’t like you, I don’t like you, what do I like easily? (Like it)
ไอ้คิดเล็กเล็ก คิดน้อยน้อย มันก็มีน่า (คิดเด่ะ)
Ai kit lek lek kit noy noy mun gor mee nah (kit day)
Think a little, think a bit, it’s there (think about it)
ไม่คิด ไม่คิด (คิดน่า)
Mai kit mai kit (kit nah)
I’m not thinking, not thinking (think about it)

(**,**)

Title: ไม่มีเธอวันนั้น ไม่มีฉันวันนี้ / Mai Mee Tur Wun Nun Mai Mee Chun Wun Nee (Without You That Day, I Wouldn’t Be Here Today)
Artist: D2B
Album: Summer
Year: 2002

อยากให้ฟังบางคำจากความรู้สึก ส่วนลึกที่ไม่เคยพูดไป
Yahk hai fung bahng kum jahk kwahm roo seuk suan leuk tee mai koey poot bpai
I want you to listen to some words from the feelings deep down that I’ve never spoken
ให้รู้ว่าใครคนหนึ่งมีความซาบซึ้งสักเท่าไร กับความรัก กำลังใจ ที่เธอส่งให้ฉัน
Hai roo wah krai kon neung mee kwahm sahp sueng suk tao rai gup kwahm ruk gumlung jai tee tur song hai chun
I want to let you know just how much someone appreciates the love and support you’ve given me

(*) กับเส้นทางยาวไกลจะไปถึงฝั่ง กี่ครั้งที่ต้องไหวหวั่น
Gup sen tahng yao glai ja bpai teung fung gee krung tee dtaung wai wun
With this long road, I’ll reach the bank, no matter how many times I’ve been shaken
แต่เธอก็อยู่ไม่ห่าง อยู่เติมความหวังข้างๆกัน ทำให้ฉันยังเข้มแข็งและมีแรงใจ
Dtae tur gor yoo mai hahng yoo dterm kwahm wun gkahn gkahng gun tum hai chun yung kem kaeng lae mee raeng jai
You were never far, filling me with hope beside me, making me strong and determined

(**) อยากให้เธอรู้จริงๆ รักเธอจริงๆ ให้เธอเป็นยิ่งกว่าคนสำคัญ
Yahk hai tur roo jing jing ruk tur jing jing hai tur bpen ying gwah kon sumkun
I really want you to know that I really love you, you’re more important than anyone else

(***) หากไม่มีเธอวันนั้น ฉันก็คงไม่มีวันนี้
Hahk mai mee tur wun nun chun gor kong mai mee wun nee
If I didn’t have you that day, I wouldn’t have a today
สิ่งที่ฉันเป็น สิ่งที่ฉันมีตรงนี้ ฉันรู้ดีว่าฉันได้จากใคร
Sing tee chun bpen sing tee chun mee dtrong nee chun roo dee wah chun dai jahk krai
The things that I am, the things that I have right here, I know full well who I got them from
ทั้งหัวใจคนคนนี้ แม้มันพอจะมีความหมาย
Tung hua jai kon kon nee mae mun por ja mee kwahm mai
Even though my entire heart is enough to be significant
อยากบอกเธอด้วยคำจริงจัง
Yahk bauk tur duay kum jing jung
I want to tell you with sincere words
บอกด้วยความจริงใจ ว่านับจากนาทีนี้ตลอดไป ฉันจะรักเธอ
Bauk duay kwahm jing jai wah nup jahk nahtee nee dtalaut bpai chun ja ruk tur
Tell you with sincerity that from this moment on until forever, I’ll love you

(*,**,***,***)