Cocktail

All posts tagged Cocktail

Title: เสียงในใจ / Siang Nai Jai (The Voice in Your Heart)
Artist: Pup Potato and Ohm Cocktail
Album: [Single]
Year: 2016

เสียงใครอาจทำใจของเธอให้หวั่นไหว
Siang krai aht tum jai kaung tur hai wun wai
Other people’s voices might make your heart waver
อาจจะทำให้เธอไม่มั่นใจ ว่าคิดอะไร
Aht ja tum hai tur mai mun jai wah kit arai
They maight make you uncertain as to what you’re feeling
เสียงเขาอาจบอกเธอว่าทำอย่างนั้นดี
Siang kao aht bauk tur wah tum yahng nun dee
Their voices might tell you to do that
บอกอีกทีว่าทำอย่างนี้โดน ก็พูดกันไป
Bauk eek tee wah tum yahng nee dohn gor poot gun bpai
And tell you again to do this, but they’re just talking

(*) คำบางคำจากปากคนอาจทำใจของเธอไหวหวั่น
Kum bahng kum jahk bpahk kon aht tum jai kaung tur wai wun
Some words from the lips of other people might make your heart tremble
แต่อย่าทำเพราะเพียงเขาพูดว่าอย่างนั้น
Dtae yah tum pror piang kao poot wah yahng nun
But don’t do anything just because they said so
โอ้เธอจงลองตรองดู
Oh tur jong laung dtraung doo
Oh, you must try to think carefully

(**) เพราะในที่สุดแล้วมันชีวิตเรา อย่าเอาคำใครเขาเข้ามาชี้นำ
Pror nai tee soot laeo mun cheewit rao yah ao kum krai kao kao mah chee num
Because, in the end, it’s your life, don’t let the words of others guide you
ก็รู้บางทีต้องหัดเรียนรู้ที่จะรับฟังแต่เราก็ไม่ต้องเป็นอย่างใคร
Gor roo bahng tee dtaung hut rian roo tee ja rup fung dtae rao gor mai dtaung bpen yahng krai
I know sometimes we must practice learning to listen, but we don’t have to be like everyone else
เพราะว่าในชีวิตเธอ เธอเองก็ย่อมรู้ต้องการอะไร
Pror wah nai cheewit tur tur eng gor yaum roo dtaung gahn arai
Because in your life, it’s you who knows what you want
ลองกลับไปมองที่หัวใจ แล้วเธอเองจะรู้ตัว
Laung glup bpai maung tee hua jai laeo tur eng ja roo dtua
Try going back and looking at your heart, and you’ll realize

เสียงใจหากเธอลองหลับตาแล้วเงี่ยหู
Siang jai hahk tur laung lup dtah laeo ngia hoo
If you try to close your eyes and pay attention to the voice of your heart
ลองเปิดตาเปิดใจรับฟังดู จะรู้ว่ามันร้อง
Laung bpert dtah bpert jai rup fung doo ja roo wah mun raung
Try opening your eyes, opening your heart and listening, and you’ll know what it’s shouting

(*,**)

(หากเธอนั้นมั่นใจ ไม่เคยหยุดลองที่จะเรียนรู้ ให้เสียงเพลงในใจนำทางเธอต่อไป)
(Hahk tur nun mun jai mai koey yoot laung tee ja rian roo hai siang pleng nai jai num tahng tur dtor bpai)
If you’re certain, never stop trying to learn, let the sound of the music in your heart lead you forward

(**)

   
คำร้อง / ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล
เรียบเรียง : วิวัฒน์ สว่าง วรรณรัตน์ / ปัณฑพล ประสารราชกิจ / ทีฆทัศน์ ทวิอารยกุล / เชาวรัตน์ หรรษคุณาฒัย

Title: Heartless
Artist: Cocktail
Album: Lords of Misery
Year: 2014

ไร้หัวใจ เธอไม่เคยรับรู้เธอไม่ยอมเข้าใจ
Rai hua jai tur mai koey rup roo tur mai yaum kao jai
Without a heart, you never acknowledge, you refuse to understand
เธอมองปัญหาของเธอ ว่าเป็นเรื่องใหญ่
Tur maung bpunhah kaung tur wah bpen reuang yai
You look at your problems as major issues
เธอไม่เคยมองใจของคน
Tur mai koey maung jai kaung kon
You never look at the heart of anyone else

ไม่รู้สึก ข้างในส่วนลึกของเธอทำด้วยอะไร
Mai roo seuk kahng nai suan leuk kaung tur tum duay arai
You don’t feel, deep down inside, what are you doing?
มันถึงได้ด้านชา ไร้น้ำตาข้างใน
Mun teung dai dahn chah rai num dtah kahng nai
You’re being insensitive, without tears inside
เธอไม่เคยสะเทือน
Tur mai koey sateuan
You’re never shaken

(*) พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream

ไร้หัวใจเธอ เธอมองความรักของฉันว่าเป็นเช่นไร
Rai hua jai tur tur maung kwahm ruk kaung chun wah bpen chen rai
Without a heart, how to you look at my love?
เธอจึงได้ขว้างปา ไร้น้ำตาหัวใจ
Tur jeung dai kwahng bpah rai num dtah hua jai
You throw it away without tears in your heart
เธอมันคงไม่ใช่ของคน
Tur mun kong mai chai kaung kon
You’re not human

ไม่รู้สึก ข้างในส่วนลึกของเธอทำด้วยอะไร
Mai roo seuk kahng nai suan leuk kaung tur tum duay arai
You don’t feel, deep down inside, what are you doing?
เธอถึงโหดร้าย เธอฆ่าฉันตายข้างใน
Tur teung hoht rai tur kah chun dtai kahng nai
So you’re cruel, you’re killing me inside
เธอไม่เคยมองเห็น
Tur mai koey maung hen
You never look at me

(*)

รักฉันอ่อนแอเกินจะทนไหว
Ruk chun aun ae gern ja ton wai
My love is too weak to bear
หัวใจอ่อนแรงเกินกว่าใคร
Hua jai aun raeng gern gwah krai
My heart is weaker than anyone
เพราะฉันอ่อนแอเกินจะทนไหว
Pror chun aun ae gern ja ton wai
Because I’m too weak to bear
หัวใจอ่อนแรงเกินกว่าใคร
Hua jai aun raeng gern gwah krai
My heart is weaker than anyone
ไร้หัวใจ ไร้หัวใจ ไร้หัวใจ
Rai hua jai rai hua jai rai hua jai
Heartless, heartless, heartless

(*)

พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream
พูดอีกคำก็แรง พูดอีกคำก็แทง
Poot eek kum gor raeng poot eek kum gor taeng
Speaking another word is harsh, speaking another word stabs me
โลหิตเป็นสีแดง ไหลออกมาเป็นทาง
Loh hit bpen see daeng lai auk mah bpen tahng
The blood is red, flowing out in a stream

Title: คู่ชีวิต / Koo Cheewit (Life Partner)
Artist: Cocktail
Album: Lords of Misery
Year: 2014

เธอคือทุกสิ่ง ในความจริงในความฝัน
Tur keu took sing nai kwahm jing nai kwahm fun
You’re everything in reality, in my dreams
คือทุกอย่างเหมือนใจต้องการ
Keu took yahng meuan jai dtaung gahn
You’re everything that my heart desires
เธอเป็นนิทานที่ฉันอ่าน ก่อนหลับตาและนอนฝัน
Tur bpen nitahn tee chun ahn gaun lup dtah lae naun fun
You’re the fable I read before closing my eyes and going to sleep

เธอคือหัวใจ ไม่ว่าใครไม่อาจเทียมเทียบเท่าเธอ
Tur keu hua jai mai wah krai mai aht tiam tiap tao tur
You’re my heart, no matter who it is, no one can compare to you
ช่างโชคดีที่เจอได้ตกหลุมรักเธอ
Chahng chohk dee tee jur dai dtok loom ruk tur
I’m so lucky to have been able to meet and fall in love with you
ได้มีเธอเคียงข้างกัน
Dai mee tur kiang kahng gun
To have you beside me

(*) คงจะมีเพียงทำให้โลกนั้นหยุดหมุน เพียงเธอสบตาฉัน
Kong ja mee piang tum hai lohk nun yoot moon piang tur sop dtah chun
It’s like you just make the world stop turning when you just look in my eyes
คงจะมีเพียงเธอที่หยุดหัวใจของฉันไว้ตรงนี­้ ตรงที่เธอ
Kong ja mee piang tur tee yoot hua jai kaung chun wai dtrong nee dtrong tee tur
It’s only you who stops my heart right here, at you

(**) เธอเพียงคนเดียวและเพียงเธอที่ต้องการ
Tur piang kon diao lae piang tur tee dtaung gahn
Only you, and you’re the only one I want
ฉันจะทำทุกทุกทางด้วยวิญญาณและหัวใจ
Chun ja tum took took tahng duay winyahn lae hua jai
I’ll do things every way possible with my spirit and my heart
นั่นคือฉันจะรักเธอไม่ว่าเป็นเมื่อไรสถานใ­ด
Nun keu chun ja ruk tur mai wah bpen meua rai satahn dai
And that’s that I will love you, regardless of when or my status
ทั้งหัวใจฉันมีเธอเพียงคนเดียว
Tung hua jai chun mee tur piang kon diao
My whole heart has only you alone

เธอคือรักจริง ฉันยอมทิ้งทุกทุกอย่างเพียงเพื่อเธอ
Tur keu ruk jing chun yaum ting tookt ook yahng piang peua tur
You’re my true love, I’ll agree to abandon everything just for you
ดั่งฟ้าให้มาเจอให้เธอคู่กับฉัน
Dung fah hai mah jur hai tur koo gup chun
Like the sky has let me find you, let you be my partner
ให้เราได้เดินเคียงข้างกันนับจากนี้
Hai rao dai dern kiang kahng gun nup jahk nee
Let us walk side-by-side from now on

(*,**,**)

จะทุกข์หรือยามที่เธอนั้นสุขใจ
Ja took reu yahm tee tur nun soo jai
In suffering or when you’re happy
ยามป่วยไข้หรือสุขกายสบายดี
Yahm bpuay kai reu sook gai sabai dee
In sickness and in health
ฉันอยู่ตรงนี้และจะมีแต่เธอทุกวินาที
Chun yoo dtrong nee lae ja mee dtae tur took winahtee
I’ll be right here and have only you at every moment
จะอยู่ใกล้ไม่ห่างไกล จะเคียงชิดไม่ห่างไป ไม่ไปไหน
Ja yoo glai mai hahng glai ja kiang chit mai hahng bpai mai bpai nai
I’ll be right here, not far, I’ll be beside you, not separated, I won’t go anywhere

(**,**)
เกิดชาติไหนฉันมีเธอ มีเธอเพียง..คนเดียว
Gert chaht nai chun mee tur mee tur piang kon diao
Whatever life I’ll be born into, I’ll have you, I’ll have only you

Title: เธอ / Tur (You)
Artist: Cocktail
Album: The Lord of Misery
Year: 2014

อยู่ไกลจนสุดสายตา ไม่อาจเห็นว่าเราใกล้กัน
Yoo glai jon soot sai dtah mai aht hen wah rao glai gun
As far as my eyes can see, I can’t see us together
และทุกครั้งหัวใจฉันยังคงไหวหวั่นกับความท­รงจำ
Lae took krung hua jai chun yung kong wun gup kwahm song jum
And every time, my heart still trembles with the memories

นึกถึงครั้งแรกเราพบกัน เธอและฉันไม่เคยต้องไกล
Neuk teung krung raek rao pob gun tur lae chun mai koey dtaung glai
I think of the first time we met, you and I never had to be far apart
ในวันนี้ฉันต้องเผชิญความไหวสั่นอยู่ภายใน­ใจ
Nai wun nee chun dtaung pachern kwahmw ai wun yoo pai nai jai
Today, I must confront the nervousness inside my heart
กลัวการที่เราไกลกัน กลัวว่าใจจะเปลี่ยนฝันไป
Glua gahn tee rao glai gun glua wah jai ja bplian fun bpai
Afraid of our separation, afraid that your heart will change your dreams

ฝนพรำเปรียบเหมือนครั้งฉันพบเธอ
Fon prum bpriap meuan krung chun pob tur
It’s raining like the time I met you
แววตาของเธอยังคงติดตรึงในใจไม่ลืม
Waew dtah kaung tur yung kong dtit dtreung nai jai mai leum
The look in your eyes is still stuck in my heart, I won’t forget it
รักเรายังไม่เก่าลงใช่ไหมหรือกาลเวลาหมุนไ­ป
Ruk rao yung mai gao long chai mai reu gahn welah moon bpai
Our love hasn’t aged yet, right? Or has time moved on
เปลี่ยนใจเธอเป็นอีกดวง
Bplian jai tur bpen eek duang
Changing your heart into a new one?

(*) เธอ เธอยังคิดถึงฉันไหม เมื่อสองเรานั้นยังคงห่างไกล
Tur tur yung kit teung chun mai meua saung rao nun yung kong hahng glai
You, do you still miss me when the two of us are still far apart?
เมื่อเวลาพาเราให้ไกลกัน
Meua welah pah rao hai glai gun
When time led us to separate
รู้บ้างไหมคนไกลยังคงหวั่นไหว เมื่อเขามองดูภาพเธอทีไร
Roo bahng mai kon glai yung kong wun wai meua kao maung doo pahp tur tee rai
Do you know that this far-off man is still anxious whenever he looks at your picture?
น้ำตามันยังไหลออกมา
Num dtah mun yung lai auk mah
The tears still flow out

หยาดน้ำค้างในยามเช้า กับลมหนาวจับใจ
Yot num kahng nai yahm chao gup lom nao jup jai
The raindrops in the morning and the cold wind grab my heart
สายลมโชยอ่อน พัดพาคามรักฉันไป ส่งถึงใจเธอที
Sai lom choy aun put pah kwahm ruk chun bpai song teung jai tur tee
Gentle wind, blow my love to you

(*)

กาลเวลาอาจทำให้ใจคนเราเปลี่ยนผันในวันต้อ­งไกล
Gahn welah aht tum hai jai kon rao bplian pun nai wun dtaung glai
Time might make the human heart change when people must be separated
แต่ฉันยังคงมีแต่เธออยู่ในหัวใจเสมอ
Dtae chun yung kong mee dtae tur yoo nai hua jai samur
But I’ll still have only you in my heart, always

(*)

Title: ทางที่เลือก / Tahng Tee Leuak (The Path You Choose)
Artist: Ohm Cocktail, Air the Mousses, Tar Paradox
Album: [Single]
Year: 2013

ได้ฟังถ้อยคำที่คนพูดกัน
Dai fung toy kum tee kon poot gun
I hear the things people say to each other
ว่าในชีวิตมีทางเลือกมากมาย
Wah nai cheewit mee tahng leuak mahk mai
That in life, there’s many paths we can choose
ทางเดินของคนต่างมีหลากหลาย
Tahng dern kaung kon dtahng mee lahk lai
Each person has many different paths
แต่ว่าสุดท้ายต้องเลือกอะไร
Dtae wah soot tai dtaung leuak arai
But in the end, one must be chosen

สักวันมันคงถึงคราวของเรา
Suk wun mun kong teung krao kaung rao
One day, it’ll be our turn
คงถึงเวลาต้องตัดสินใจ
Kong teung welah dtaung dtut sin jai
It’ll be time to make a decision
ชีวิตของเราต้องมีความหมาย
Cheewit kaung rao dtaung mee kwahm mai
Our lives must have meaning
ในวันสุดท้ายต้องไปให้ไกล
Nai wun soot tai dtaung bapi hai glai
In the end, we must go far

(*) ก็เวลามันไม่เคยคอยใคร
Gor welah mun mai koey koy krai
Time waits for no one
มัวกังวลคงไม่ช่วยอะไร
Mua gung won kong mai chuay arai
Getting dragged down in worry doesn’t help anything
หากไม่ทำมันในวันนี้
Hahk mai tum mun nai wun nee
If we don’t do it today
ไม่รู้ว่าต้องรอไปอีกนาน…เพื่ออะไร
Mai roo wah dtaung ror bpai eek nahn peua arai
I don’t know why we’d have to wait longer

(**) พรุ่งนี้จะเป็นอย่างฝันที่ฉันตั้งใจ
proong nee ja bpen yahng fun tee chun dtung jai
Tomorrow will be like my dreams
พรุ่งนี้จะเป็นอย่างไหนให้ฉันเลือกเอง
Proong nee ja bpen yahng nai hai chun leuak eng
However tomorrow will be, I’ll decide it myself
แม้ว่าทางจะไกลสุดไกลเหลือเกิน
Mae wah tahng ja glai soot glai leua gern
Though the road is long
ฉันก็จะไม่หยุดไขว่คว้าความฝัน
Chun gor ja mai yoot kwai kwah kwahm fun
I won’t stop reaching for my dreams

(***) แม้ว่าวันนี้จะล้มก็ไม่เป็นไร
Mae wah wun nee ja lom gor mai bpen rai
Even if I fall today, it’s okay
เพราะฉันแน่ใจในทางที่ฉันเลือกเดิน
Pror chun nae jai nai tahng tee chun leuak dern
because I’m certain in the path I chose to follow
มั่นใจไม่เคยหยุดอย่างสุดหัวใจ
Mun jai mai koey yoot yahng soot hua jai
I’m certain I’ll never stop like the depths of my heart
เมื่อถึงเวลาแห่งฝันจะไม่รีรอรีบคว้ามันมา
Meua teung welah haeng fun ja mai ree ror reep kwah mun mah
When it’s the time of my dreams, I won’t hesitate, I’ll hurry up and grab it

คนเราเกิดมาอาจไม่เท่ากัน
Kon rao gert mah aht mai tao gun
We might not have been born equal
ที่เป็นอย่างนั้นฉันก็เข้าใจ
Tee bpen yahng nun chun gor kao jai
I understand it’s like that
แต่ถ้าไม่ยอมแพ้แม้เจียนตาย
Dtae tah mai yaum pae mae jian dtai
But if I refuse to fail, even if I nearly die
ก็คงต้องถึงจุดหมายสักวัน
Gor kong dtaung teung joot mai suk wun
I’ll have to reach my destination some day

(*,**,***,*,**,***)

Title: โปรดเถิดรัก / Bproht Tert Ruk (Please, Love)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2013

รู้ดีว่ามันก็จบไปนานแล้ว
Roo dee wah mun gor job bpai nahn laeo
I know it ended a long time ago
แต่ใจยังคงคิดถึง ใจยังคงต้องการ
Dtae jai yung kong kit teung jai yung kong dtaung gahn
But my heart still misses you, my heart still wants you
รู้ดีว่ามันต้องใช้เวลา
Roo dee wah mun dtaung chai welah
I know full well it takes some time
แต่ใจยังคำนึงถึงใจยังคงต้องการ
Dtae jai yung kum neung teung jai yung kong dtaung gahn
But my heart still considers you, my heart still wants you

(*) นานเท่าไร แต่ดูเหมือนว่ามันยังไกล
Nahn tao rai dtae doo meuan wah mun yung glai
However long it’s been, it still seems like it’s far away
และดูเหมือนเวลาไม่เคยทำมันให้จาง
Lae doo meuan welah mai koey tum mun hai jahng
And it seems like time will never make it fade away

(**) บอกหน่อยเถิดรัก บอกว่าเป็นเช่นไร
Bauk noy tert ruk bauk wah bpen chen rai
Tell me, tell me what love is
ฉันไม่เคยรู้ว่าทำไม ฉันไม่เคยเข้าใจอะไร
Chun mai koey roo wah tummai chun mai koey kao jai arai
I never knew why I never understood anything
ทำไมเมื่อมีรัก ฉันจึงต้องช้ำใจ
Tummai meua mee ruk chun jeung dtaung chum jai
Whenever I fall in love, why must I always get hurt?
หากเป็นอย่างนั้นขอได้ไหม ให้ฉันไม่รักใครอีกเลย
Hahk bpen yahng nun kor dai mai hai chun mai ruk krai eek loey
If that’s how it is, please don’t let me fall in love with anyone else

ครั้งหนึ่งฉันเองก็เคยออกตามหา แต่ว่ามันก็ต้องผิดหวัง
Krung neung chun eng gor koey auk dtahm hah dtae wah mun gor dtaung pit wung
One time, I once searched for it, but I was disappointed
เมื่อปลายทางของฉันนั้นว่างเปล่า
Meua bplai tahng kaung chun nun wahng bplao
When my destination was empty
รู้ดีว่าเธอคงไม่ย้อนมา แต่ฉันยอมทุกอย่าง
Roo dee wah tur kong mai yaun mah dtae chun yaum took yahng
I know full well that you’re not coming back, but I’d give in everything
ยอมทำทุกทางให้เธอย้อนคืนมา
Yaum tum took tahng hai tur yaun keun mah
I’d do anything for you to return

(*)

บอกหน่อยเถิดรัก บอกว่าเป็นเช่นไร
Bauk noy tert ruk bauk wah bpen chen rai
Tell me, tell me what love is
ฉันไม่เคยรู้ว่าทำไม ฉันไม่เคยเข้าใจอะไร
Chun mai koey roo wah tummai chun mai koey kao jai arai
I never knew why I never understood anything
ทำไมเมื่อมีรัก ฉันจึงต้องช้ำใจ
Tummai meua mee ruk chun jeung dtaung chum jai
Whenever I fall in love, why must I always get hurt?
หากเป็นอย่างนั้นขอได้ไหม บอกมาว่ารักคืออะไร
Hahk bpen yahng nun kor dai mai mauk mah wah ruk keu arai
If it’s like that, please tell me what love is
บอกมาได้ไหมเป็นยังไง บอกมาได้ไหม…
Bauk mah dai mai bpen yung ngai bauk mah dai mai
Please tell me how it is, please tell me

(*,**)

(ฉันเองที่ยังไม่เข้าใจ ฉันเองที่ยังตามหา
(Chun eng tee yung mai kao jai chun eng tee yung dtahm hah
(I still don’t understand, I’m still searching
เป็นฉันเองที่เสียน้ำตา)
Bpen chun eng tee sia num dtah)
I’m the one who’s losing tears)

บอกหน่อยเถิดรัก บอกว่าเป็นเช่นไร
Bauk noy tert ruk bauk wah bpen chen rai
Tell me, tell me what love is
ฉันไม่เคยรู้ว่าทำไม ฉันไม่เคยเข้าใจอะไร
Chun mai koey roo wah tummai chun mai koey kao jai arai
I never knew why I never understood anything
ทำไมเมื่อมีรัก ฉันจึงต้องช้ำใจ
Tummai meua mee ruk chun jeung dtaung chum jai
Whenever I fall in love, why must I always get hurt?
หากเป็นอย่างนั้นขอได้ไหม ให้ฉันไม่รัก
Hahk bpen yahng nun kor dai mai hai chun mai ruk
If it’s like that, please don’t let me love
ฉันยอมทุกอย่างแค่ฉันไม่ต้องรักใคร
Chun yaum took yahng kae chun mai dtaung ruk krai
I’d give up everything just so I wouldn’t have to love anyone

Title: เวลา / Welah (Time)
Artist: Cocktail
Album: Ten Thousand Years
Year: 2011

ตื่นมาพบความจริง ว่าเธอทิ้งฉันไปนานเท่าไร
Dteun mah pob kwahm jing wah tur ting chun bpai nahn tao rai
Waking up to face the reality that you’ve left me so long ago
อยากจะพบเธออีก อีกสักครั้งเธออยู่ที่ไหน
Yahk ja pob tur eek eek suk krung tur yoo tee nai
I want to see you again, just once more, where are you?
ไกลสุดฟ้า ไม่รู้ว่าเธอนั้นอยู่ไหน
Glai soot fah mai roo wah tur nun yoo nai
To the distant horizon, I don’t know where you are
ฉันอยากรู้ ว่าฉันจะมีทางพบเธอหรือไม่
Chun yahk roo wah chun ja mee tahng pob tur reu mai
I want to know if there’s any way I can see you
ทั้งที่รู้ ว่าเธอคงไม่กลับคืนมา
Tung tee roo wah tur kong mai glup keun mah
Even though I know you’re not coming back

(*) แต่ไม่ว่าวันเวลา จะผ่านไปนานอีกสักเท่าไร
Dtae mai wah wun welah ja pahn bpai nahn eek suk tao rai
But regardless how much time passes by
เธอยังเป็นคนดีคนเดียวในใจที่ฉันยังมี
Tur yung bpen kon dee kon diao nai jai tee chun yung mee
You’re still the only sweetheart in my heart that I still have
เธอยังคงงดงาม ฉันยังคงรักเธอ
Tur yung kong ngot ngahm chun yung kong ruk tur
You’re still beautiful, I still love you
แม้รู้ว่าเธอจะไม่มีทางกลับมา
Mae roo wah tur ja mai mee tahng glup mah
Even though I know there’s no way you’ll come back

(**) ตื่นมามองดูนาฬิกายังเดินต่อไปเหมือนเก่า
Dteun mah maung doo nahligah yung dern dtor bpai meuan gao
I wake up to see the clock still moves forward as usual
และยังคงจะมีแค่เราที่เดินสวนนาฬิกา
Lae yung kong ja mee kae rao tee dern suan nahligah
And it’s still only me walking counter-clockwise
เธอยังคงชัดเจน
Tur yung kong chut jen
You’re still clear
เวลาไม่ช่วยให้ลืมเหมือนใครบอกไว้
Welah mai chuay hai leum meuan krai bauk wai
Time can’t help me forget like everyone says
ฉันรู้จากนี้มันไม่มีเธอต่อไป แต่ฉันก็ยังรักเธอ
Chun roo jahk nee mun mai mee tur dtor bpai dtae chun gor yung ruk tur
I know that from now on, I don’t have you anymore, but I still love you

ตื่นจากภาพลวงตาขึ้นมารู้ว่าเรายังเดียวดาย
Dteun jahk pahp luang dtah keun mah roo wah rao yung diao dai
I wake up from the illusion and know that I’m still alone
ตื่นมายอมรับความจริง
Dteun mah yaum rup kwahm jing
I wake up and accept reality
ว่าชีวิตที่ไม่มีเธออยู่ก็เหมือนตาย
Wah cheewit tee mai mee tur yoo gor meuan dtai
That life without you is like I’ve died
ไร้ความหมาย เมื่อฉันไม่มีเธอข้างกาย
Rai kwahm mai meua chun mai mee tur kahng gai
It’s meaningless when I don’t have you at my side
และสุดท้ายที่ฉันนั้นจะพอทำ
Lae soot tai tee chun nun ja por tum
And in the end, the thing I’m ready to do
คือเฝ้ารออย่างคนที่ไร้จุดหมาย
Keu fao ror yahng kon tee rai joot mai
Is wait like someone without a goal

(*,**)

เพราะว่ารักยังคงฝังใจ ติดตราตรึงหัวใจยังจำ
Pror wah ruk yung kong fung jai dtit dtah dtreung hua jai yung jum
Because love is still buried, imprinted into my heart so I still remember
เพราะภาพฉันนั้นเมื่อมีเธอข้างกาย
Pror pahp chun nun meua mee tur kahng gai
Because of my image when I had you at my side
แม้ว่าฉันหลับตา ภาพเหล่านั้นยังคงย้อนมา
Mae wah chun lup dtah pahp lao nun yung kong yaun mah
Even though I’ve closed my eyes, those images keep coming back

(*,**)
ยังคงรักเธอ
Yung kong ruk tur
I still love you

Title: น้ำตาสุดท้าย / Num Dtah Soot Tai (The Last Tear)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2013

ร้องไห้มันออกมาเถิด หากมีน้ำตาเก็บอยู่ข้างใน
Raung hai mun auk mah turt hahk mee num dtah gep yoo kahng nai
Go ahead and cry if you have tears you’re holding back
ฉันรู้ดีว่าเธอต้องผิดหวัง เธอต้องเจ็บช้ำมากมายขนาดไหนข้างในนั้น
Chun roo dee wah tur dtaung pit wung tur dtaung jep chum mahk mai kanaht nai kahng nai nun
I know full well that you’re disappointed, that you’re hurting so much inside

ร้องไห้ออกมาเถิดหาก หากเธอต้องเสียใจเกินรับมัน
Raung hai auk mah turt hahk hahk tur dtaung sia jai gern rup mun
Go ahead and cry if, if you’re too sad to take it anymore
ฉันมองเธอที่ยืนแทบไม่ไหว
Chun maung tur tee yeun taep mai wai
I see you nearly can’t stand
ทนเจ็บขื่นขม ทกุข์ระทมบาดแผลอีกไม่ไหว
Ton jep keun kom took raton baht plae eek mai wai
Enduring the bitter pain, suffering and depressed, wounded once again

(*) โปรดเถอะให้น้ำตาเธอรินไหล
Bproht tur hai num dtah tur rin lai
Please let your tears flow
โปรดเถอะให้หัวใจเธอได้ร้อง
Bproht tur hai hua jai tur dai raung
Please let your heart cry out

(**) โปรดเถอะให้น้ำตาล้างความเจ็บปวด
Bproht tur hai num dtah lahng kwahm jep bpuat
Please let the tears wash away your pain
โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยบาดแผลเลือนลางลบเลือนไป
Bproht tur hai num dtah lahng roy baht plae leuan lahng lop leuan bpai
Please let the tears wash away the wounds and let them fade away
ให้น้ำตาชโลมหัวใจให้มันหาย
Hai num dtah chalohm hua jai hai mun hai
Let the tears bathe your heart into recovery

(***) โปรดเถอะให้น้ำตาล้างรอยอดีต
Bproht tur hai num dtah lahng roy adeet
Please let the tears wash away the past
และบอกตัวเองจะร้องเป็นครั้งสุดท้าย เราจะไม่ตาย
Lae bauk dtua eng ja raung bpen krung soot tai rao ja mai dtai
And tell yourself that you’re crying for the last time, that you won’t die
ร้องไห้มันจนหายแล้วเธอจงลุกยืนอีกครั้งหนึ่ง
Raung hai mun jon hai laeo tur jong look yeun eek krung neung
Cry until you’re better and you can stand up again

ร้องไห้มันออกมาเถิด อย่าไปกล้ำกลืนฝืนทนเก็บเอาไว้
Raung hai mun auk mah turt yahk bpai glum gleun feun ton gep ao wai
Cry out loud, don’t hold it back
เสียน้ำตาไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้ หรือว่าอ่อนแอ
Sia num dtah mai chai wah pai pae reu wah aun ae
Crying isn’t failure or weakness
แค่ระบายให้ใจเธอได้หายดี
Kae rabai hai jai tur dai hai dee
It’s just a release so your heart can recover

(*,**,***,*,**,***,**,***)

Title: คุกเข่า / Kook Kao (On My Hands and Knees)
Artist: Cocktail
Album: [Single]
Year: 2012

เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทำให้เธอผิดหวัง
Pror arai tur jeung ting chun pai chun tum hai tur pit wung
Why did you leave me? Did I disappoint you?
ฉันทำให้เธอเจ็บช้ำมากมายขนาดไหน
Chun tum hai tur jep chum mahk mai kanaht nai
How badly did I hurt you?
ฉันรักเธอ มากมายเท่าไร เธอเองก็รู้ใช้ไหม
Chun ruk tur mahk mai tao rai tur eng gor roo chai mai
You know how much I love you, right?
ว่าเธอจะมีความหมายกับฉันขนาดไหน มากเท่าไร
Wah tur ja mee kwahm mai gup chun kanaht nai mahk tao rai
You know just how much you mean to me?

(*) ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอนเธออย่าไป
Chun gumlung kor raung aun waun tur yah pai
I’m begging and pleading with you, don’t leave
ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขาเธอเอาไว้
Ting dtua long kook kao gaut kah tur ao wai
I’m throwing myself down on my knees and clinging to your leg
พนมสองมือขึ้นกราบกรานเธอโปรดอย่าไป
Panom saung meu keun grahp grahn tur proht yah pai
I’m folding my hands and prostrating myself to you, please don’t go
มันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจ
Mun kong mai mee prayot tah kon mun mot jai
It’s probably a useless gesture if someone has run out of feelings

(**) แต่ถ้าตัวเธอยังรัก ยังห่วงใย
Dtae tah dtua tur yung ruk yung huang yai
But if you still love me, are still concerned about me
และถ้าอดีตของเรายังพอมีความหมาย
Lae tah adeet kaung rao yung por mee kwahm mai
And if our past history is still significant
ได้โปรดอย่าจากฉันไป ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย
Dai proht yah jahk chun pai dai proht yah tum rai gun loey
Please don’t leave me, please don’t hurt me

ฉันผิดไป แต่ไม่ได้ตั้งใจ ต้นเหตุที่ฉันผิดพลั้ง
Chun pit pai dtae mai dai dtung jai dton het tee chun pit plung
It’s my fault, but I didn’t mean to, I just messed up
มันจะไม่มีอีกครั้ง ให้เธอโปรดมั่นใจ ฉันขอได้ไหม
Mun ja mai mee eek krung hai tur proht mun jai chun kor dai mai
It’ll never happen again, please be certain of that, I’m begging you

(*,**)

และหากว่าเธอยังรัก ยังห่วงใย
Lae hahk tur yung ruk yung huang yai
And if you still love me, if you’re still concerned about me
หากว่าเธอยังมีน้ำใจให้ฉันหน่อย
Hahk wah tur yung mee num jai hai chun noy
If you still have compassion for me
อย่าปล่อยให้ฉันใจน้อยคอยเรื่อยไป
Yah ploy hai chun jai noy koy reuay pai
Don’t leave me continuously weak and sensitive
และหากว่าฉันยังดีไม่พอ ก็จะขอทำดีให้เธอได้เข้าใจ
Lae hahk wah chun yung dee mai por gor ja kor tum dee hai tur dai kao jai
And if I’m still not good enough, I’ll do good things so you’ll understand
ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย
Dai proht yah tum rai gun loey
Please don’t hurt me

(*,**,*,**)

Title: เธอทำให้ฉันเสียใจ / Tur Tum Hai Chun Sia Jai (You Make Me Sad)
Artist: Cocktail
Album: Ten Thousand Tears
Year: 2011

เธอบอกกับฉันว่าตัวเธอจะรัก
Tur bauk gup chun wah dtua tur ja ruk
You told me you’d love me
ไม่ว่านานเท่าไรรักของเราจะยังตรึงใจ ไม่ว่านานเท่าไร
Mai wah nahn tao rai ruk kaung rao ja yung dtreung jai mai wah nahn tao rai
No matter how long, our love would remain strong, regardless of how long
ใจเอ๋ยใจ จะยังคงเป็นเหมือนเดิม
Jai oey jai ja yung kong pen meuan derm
Oh, our hearts would still remain the same

แต่เธอกลับมาทิ้งให้ตัวฉันต้องเหงา
Dtae tur glup mah ting hai dtua chun dtaung ngao
But you’ve ended up abandoning me to be lonely
เธอลืมความรักเรา เมื่อตัวเธอมีเขาข้างกาย
Tur leum kwahm ruk rao meua dtua tur mee kao kahng gai
You forget our love when you have him next to you
รักของเราเธอหน่าย เธอลืมมันง่ายดาย
Ruk kaung rao tur nai tur leum mun ngai dai
You’re bored of our love, you’ve forgotten it so easily
เธอทำให้ฉันเสียใจ….
Tur tum hai chun sia jai…
You make me sad…

(*) เธอทำให้ฉันร้อนรน ทำให้ฉันทุกข์ระทม งมงาย
Tur tum haic hun raun ron tum hai chun took raton ngom ngai
You make me restless, you make me suffer naively
เธอทำให้ฉันร้องไห้ ทำชีวิตฉันพังทลาย
Tur tum hai chun raung hai tum cheewit chun pung talai
You make me cry, you made my life collapse
ทำให้ความรักของฉันมันตาย จากใจ
Tum hai kwahm ruk kaung chun mun dtai jahk jai
You’ve made my love die from my heart

จำยังคงจำภาพเธอจนวันนี้
Jum yung kong jum pahp tur jon wun nee
I remember, I still remember your image to this day
ผ่านไปนานนับปีรักของเรายิ่งจางลงไป
Pahn pai nahn nup pee ruk kaung rao ying jahng long pai
The longer the years pass by, the more our love fades away
เธอลืมแล้วทุกสิ่ง เธอลืมหมดแล้วจริงๆ
Tur leum laeo took sing tur leum mot laeo jing jing
You’ve forgotten everything already, you’ve really forgotten it all
หรือเธอเพียงทิ้งให้ฉันเสียใจ
Reu tur piang ting hai chun sia jai
Or did you only abandon me to be sad?

(*)

เธอทำให้ฉันเสียใจ
Tur tum hai chun sia jai
You make me sad

(*)

รัก ฉันรักเธอมากเพียงไหน บอกรักเธอมากเท่าไร
Ruk chun ruk tur mahk piang nai bauk ruk tur mahk tao rai
Love, however much I love you, however much I tell you I love you
ไม่อาจจะทำให้เธอคืนย้อนกลับมาเหมือนเคย
Mai aht ja tum hai tur keun yaun glup mah meuan koey
It might not make you come back like we used to be
เธอทำให้ฉันผิดหวัง ทำให้ฉันเจ็บช้ำ
Tur tum hai chun pit wung tum hai chun jep chum
You make me disappointed, you make me hurt
เธอทำฉันเสียใจ
Tur tum hai chun sia jai
You make me sad