Christy Gibson

All posts tagged Christy Gibson

Title: อย่าร้องไห้ให้ฉันเลย / Yah Raung Hai Hai Chun Loey (Don’t Cry For Me)
Artist: Christy Gibson (คริสตี้ กิ๊บสัน)
Album: อย่ายอมแพ้ / Yah Yaum Pae (Don’t Give Up)
Year: 2011

ถ้าทำใจได้จะไม่ร้องไห้ดังที่เธอบอก
Tah tum jai dai ja mai raung hai dung tee tur bauk
If I could accept it, I wouldn’t cry like you told me
หัวใจฉันเหมือนโดนหลอก ไม่มีลางบอกว่าเธอจะไป
Hua jai chun meuand ohn lauk mai mee lahng bauk wah tur ja bpai
It’s like my heart has been tricked, there wasn’t any sign telling me you’d leave
ปิดฉากละคร ทุกตอนที่มีความหมาย
Bpit chahk lakorn took dtaun tee mee kwahm mai
In the ending scene of this TV drama, every moment is meaningful
ฝากคำถามด้วยความห่วงใย เป็นไงสบายดีหรือเปล่า
Fahk kum tahm duay kwahm huang hai bpen ngai sai dee reu bplao
Leaving questions with concern; what’s up? How are you?

รออีกสักนิด ยังหยุดใจคิดถึงเธอไม่ได้
Ror eek suk nit yung yoot jai kit teung tur mai dai
I wait a little longer, I still can’t stop my heart from thinking of you
ทุกคืนคอยบังคับใจ อาจมีเผลอไปบ้างยามเหงา
Took keun koy bung kup jai aht mee plur bpai bahng yahm ngao
Every night, I keep forcing my heart, I might be careless when I’m lonely
ภาพเธอติดตากับคำบอกลาด้วยเสียงแผ่วเบา
Pahp tur dtit dtah gup kum bauk lah duay siang paew baeo
Your image is stuck in my vision with your good-bye in your gentle voice
ก่อนเป็นความหลังสองเรา ใจบางเบาฉันยังช้ำอยู่
Gaun bpen kwahm lung saung rao jai bahng bao chun yung chum yoo
Before it becomes our past, my weak heart is still hurting

แอบร้องไห้ให้กับหัวใจที่ยังไม่เข้าที่
Aep raung hai hai gup hua jai tee yung mai kao tee
I’m secretly crying for you with my heart that isn’t yet suitable
หมื่นวันหรืออีกหมื่นปี ฉันเองนั้นยังไม่รู้
Meun wun reu eek meun bpee chun eng nun yung mai roo
I still don’t know how many more thousands of days or years it’ll be
ยังตอบไม่ได้กับหัวใจที่ยังต้องสู้
Yung dtaup mai dai gup hua jai tee yung dtaung soo
I still can’t answer with my heart that still must fight
เสียงเธอยังแว่วที่หู เหมือนเธอยังอยู่ อยู่ใกล้ๆฉัน
Siang tur yung waew tee hoo meuan tur yung yoo yoo glai glai chun
Your voice still circulates in my hear, it’s like you’re still here, still near me

(*) ถ้าทำใจได้จะไม่ร้องไห้ดังที่เธอบอก
Tah tum jai dai ja mai raung hai dung tee tur bauk
If I could accept it, I wouldn’t cry like you told me
ปล่อยใจให้เหมือนโดนหลอก ปล่อยให้หลอกตัวเองทุกวัน
Bploy jai hai meuan dohn lauk bploay hai lauk dtua eng took wun
Letting my heart be tricked, letting myself be deceived every day
หากเธอไปดี ช่วยบอกฉันที คนดีของฉัน
Hahk tur bpai dee chuay baukc hun tee kon dee kaung chun
If you’re leaving, please tell me, my darling
นั้นคือสิ่งที่ฉันต้องการ แค่นั้นจะหยุดร้องไห้
Nun keu sing tee chund taung gahn ake nun ja yoot raung hai
That’s the thing I need, just that will stop my crying

(*)

(**) ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาเพราะความคิดถึง
Bploy hai num dtah lai auk mah pror kwahm kit teung
Letting my tears flow because of my longing

(**)

   
คำร้อง/ทำนอง: สมปอง เปรมปรีดิ์

Title: เจ็บที่ไม่ได้เชิญ / Jep Tee Mai Dai Chern (The Pain I Didn’t Ask For)
Artist: Christy Gibson
Album: โจนัส คริสตี้ / Jonas Christie
Year: 2010

ไม่รักไม่รู้ว่าเจ็บใช่ไหม
Mai ruk mai roo wah jep chai mai
If you haven’t loved, you don’t know pain, do you?
หากเจอกับใคร ไม่ตายก็แทบเจียนบ้า
Hahk jur gup krai mai dtai gor taep jian bah
If you meet someone, you don’t die, but you nearly go crazy
แค่เจ็บเพียงครั้งเหมือนเป็นวิชา
Kae jep piang krung meuan bpen wichah
Just hurting once is like a learning experience
เธอเจตนา โยนปัญหาให้ฉัน
Tur jettanah yohn bpunhah hai chun
You intended to throw problems at me

เธอทำอย่างนี้มาแล้วกี่หน
Tur tum yahng nee mah laeo gee hon
You’ve done this to me many times
ทำมากี่คน ที่สอนวิชาข้ามขั้น
Tum mah gee kon tee saun wichah kahm kun
Done this to many people who have taught you the knowledge of cross-ranking
หากรู้แบบนี้ขอเป็นเพื่อนกัน
Hahk roo baep nee kor bpen peuan gun
If I had known it would be like this, I’d have asked to be your friend
เรื่องของเรานั้น อยากจะหนี
Reuang kaung rao nun yahk ja nee
I want to run from our problems
หนีไปให้ไกล
Nee bpai hai glai
Run far away

(*) ไม่ได้คิด ไม่ได้ฝัน
Mai dai kit mai dai fun
I didn’t think, didn’t dream
ถึงเรื่องวันเก่าเก่า
Teung reuang wun gao gao
About the matters of the old days
แต่ทำไมภาพของเขายังติดอยู่ที่หัวใจ
Dtae tummai pahp kaung kao yung dtit yoo tee hua jai
So why is their image still stuck in my heart?
เหมือนสายตาเธอจ้อง
Meuan sai dtah tur jaung
It’s like your eyes are staring
ยังคอยมองอยู่ใกล้ใกล้
Yung koy maung yoo glai glai
Still looking close by
อยากโยนทิ้งไป กับเจ็บที่ไม่ได้เชิญ
Yahk yohn ting bpai gup jep tee mai dai chern
I want to throw away the pain I didn’t ask for

(**) ไม่รักไม่รู้ว่าเจ็บใช่ไหม
Mai ruk mai roo wah jep chai mai
If you haven’t loved, you don’t know pain, right?
บอกใครไม่ได้ ว่าใจนั้นเจ็บเหลือเกิน
Bauk krai mai dai wah jai nun jep leua gern
I can’t tell anyone that my heart aches so much
ปล่อยให้ความช้ำ เทินสูงเป็นเนิน
Bploy hai kwahm chum tern soong bpen nern
I let go of the pain that has been mounting
ปล่อยให้เธอเดิน เธอเดินข้ามใจฉันไป
Bploy hai tur dern tur dern kahm jai chun bpai
And let you walk, walk over my heart

(*,**)