China Dolls

All posts tagged China Dolls

Title: หมวยนะไม่ได้โจ๋ / Muay Na Mai Dai Joh (I’m Ethnically Chinese, Not a Troublemaker)
Artist: China Dolls
Album: ไชน่า แดง / China Daeng (Red China)
Year: 2002

ถามก็ไม่ตอบ รู้ฉันก็ไม่ตอบ ยังไม่อยากจะคิดอะไร
Tahm gor mai dtaup roo chun gor mai dtaup yung mai yahk ja kit arai
You ask, but I don’t answer, I know, but I don’t answer, I still don’t want to think about anything
เราเป็นคนสนุก เท่ห์ก็ไม่เท่าไร โทษนะบอกไม่ได้จริง ๆ
Rao bpen kon sanook tay gor mai tao rai toht na bauk mai dai jing jing
I’m a fun person, I’m not so cool, sorry, I really can’t tell

(*) วันนี้อารมณ์ดี อยากคุยให้ฟังดีๆ ที่จริงไม่มีอะไร
Wun nee ahrom dee yahk kooey hai fung dee dee tee jing mai mee arai
Today I’m in a good mood, I want to talk so listen up, really, it’s nothing
ฟังนะฟังดีๆ บอกเธอให้ฟังฟรีๆ บอกอีกที ไม่ได้ใจร้าย
Fung na fung dee dee bauk tur hai fung free free bauk eek tee mai dai jai rai
Listen and listen well, I’m telling you for free, I’m telling you again, I’m not bad

(**) บอกว่าหมวยนะไม่ได้โจ๋ ขาฉันไม่ได้โจ๋ ฉันไม่ใช่จิ๊กโก๋นี่น่า
Bauk wah muay na mai dai joh kah chun mai dai joh chun mai chai jiggoh nee nah
I’m telling you that I’m ethnically Chinese, I’m not a troublemaker, yes, I’m not a troublemaker, I’m not a hooligan
บอกว่าหมวยนะไม่ได้โจ๋ ขาฉันไม่ได้โจ๋ ฉันไม่ใช่จิ๊กโก๋หรอกหนา
Bauk wah muay na mai dai joh kah chun mai dai joh chun mai chai jiggoh rauk nah
I’m telling you that I’m ethnically Chinese, I’m not a troublemaker, yes, I’m not a troublemaker, I’m not a hooligan at all

รักก็ไม่บอก ชอบฉันก็ไม่บอก เธอยังอยากจะรู้ทำไม
Ruk gor mai bauk chaup chun gor mai bauk tur yung yahk ja roo tummai
I’m not telling you who I love, I’m not telling you what I like, Why do you still want to know?
เบอร์โทรศัพท์ ทิ้งเอาไว้ก็ได้ ว่างเมื่อไรก็จะตื๊ดไปเลย
Bur tohrasup ting ao wai gor dai wahng meua rai gor ja dtut bpai loey
You can leave me your number and whenever I’m free, I’ll give you a call

(*,**,*,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง/ เรียบเรียง วีริศ แก่นกำจร

Title: ต้มยำ / Dtom Yum (Tom Yum)
Artist: China Dolls
Album: ติ๊งหน่อง / Dting Naung (Ding Dong)
Year: 2001

ฉันคนเดียวมันคงจะเปรี้ยวเกินไป
Chun kon diao mun kong ja bpriao gern bpai
Just me alone would be too sour
จะบอกเอาไว้ให้ฟังสักที
Ja bauk ao wai hai fung suk tee
I’ll tell you, listen up
หวานเกินไป ก็คงจะไม่พอดี
Wahn gern bpai gor kong ja mai por dee
Being too sweet wouldn’t be just right
จะอยู่อย่างนี้คงไม่ได้การ
Ja yoo yahng nee kong mai dai gahn
Living like that wouldn’t work

(*) อยากจะรักจะรักกับเธอ
Yahk ja ruk ja ruk gup tur
I want to love, love you
บอกเธอให้รักกันไว้นานนาน
Bauk tur hai ruk gun wai nahn nahn
I’m telling you we’re going to be in love for a long, long time
แค่อยากมีรักมีรักให้กัน
Kae yahk mee ruk mee ruk hai gun
I just want us to be in love, be in love
ผูกพัน ด้วยใจและใจที่ดี
Pook pun duay jai lae jai tee dee
To be connected heart to heart

(**) เผ็ด เผ็ด แบบต้มยำไง เผ็ด เผ็ด แบบต้มยำไง
Pet pet baep dtom yum ngai pet pet baep dtom yum ngai
Spicy like tom yum, spicy like tom yum
อร่อยด้วยรักที่เราจะมี
Aroy duay ruk tee rao ja mee
Delicious with the love that we have
เผ็ด เผ็ด แบบต้มยำไง เผ็ด เผ็ด แบบต้มยำไง
Pet pet baep dtom yum ngai pet pet baep dtom yum ngai
Spicy like tom yum, spicy like tom yum
อร่อยด้วยรักด้วยใจที่ดี
Aroy duay ruk duay jai tee dee
Delicious with love and with our good hearts

ฉันและเธอ มาลองมาคบกันไป
Chun lae tur mah laung mah kop gun bpai
You and I tried dating
จะเผ็ดจะหวานยังไงก็เอา
Ja pet ja wahn yung ngai gor ao
Be it spicy or sweet, I want it
ฉันและเธอมารวมกับน้ำเปล่า เปล่า
Chun lae tur mah ruam gup num bplao bplao
You and I mixed with water
ก็คงไม่เหงาถ้าเราเข้ากัน
Gor kong mai ngao tah rao kao gun
We won’t be lonely if we get along

(*,**,**,**)

อร่อยด้วยรักที่เราจะมี อร่อยด้วยรักด้วยใจที่ดี
Aroy duay ruk tee rao ja mee aroy duay ruk duay jai tee dee
Delicious with the love that we have, delicious with love and with our good hearts

   

คำร้อง ไพลิน รัตนแสงเสถียร
ทำนอง ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: H.N.Y
Artist: China Dolls
Album: China More
Year: 2000

(*) สวัสดีค่ะ
Sawut dee ka
Greetings
ถึงปีใหม่ก็ให้เป็นคนดี ขอให้มีสุขใจ
Teung bpee mai gor hai bpen kon dee kor hai mee sook jai
It’s the new year, be good people, I wish you happiness
มีความสุขเกิดมาเป็นคนไทย
Mee kwahm sook gert mah bpen kon thai
Have fun being born Thai
多財又多福
Duo cai you duo fu
Lots of wealth and lots of fortune

(**) Chinadolls 中国娃娃 Chinadolls 中国娃娃
China Dolls zhong guo wa wa china dolls zhong guo wa wa
China Dolls, China Dolls, China Dolls, China Dolls
Chinadolls祝大家新年恭喜恭喜發財
China Dolls zhu da jia xin nian gong xi gong xi fah cai
China Dolls, wishing everyone a blessed new year
中國娃娃祝大家快快樂樂有財有福
Zhong guo wa wa zhu da jia kuai kuai le le you cai you fu
China Dolls, wishing everyone happiness, wealth, and fortune
Chinadolls祝大家新年恭喜恭喜發財
China Dolls zhu da jia xin nian gong xi gong xi fah cai
China Dolls, wishing everyone a blessed new year
中国娃娃祝大家Happy Happy New Year
Zhong guo wa wa zhu da jia happy happy new year
China Dolls, wishing everyone a happy happy new year

ในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา
Nai wun songkran tee pahn mah
During past Songkrans
ทุกคนก็เฮฮา ก็สุขแบบคนไทย
Took kon gor hey hah gor sook baep kon Thai
Everyone has fun and is happy in the Thai style
ตรุษจีนก็ยังได้สุขใจ
Dtroot jeen gor yung dai sook jai
Chinese New Year also can still be fun
ไม่ว่าจะแบบไทย แบบจีนก็เฮฮา
Mai wah ja baep thai baep jeen gor hey hah
No matter if it’s Thai style or Chinese style, it’s great

(***) ปีใหม่จีนปีใหม่ไทย ก็สุขใจกันไปอีกปี
Bpee mai jeen bpee mai thai gor sook jai gun bpai eek bpee
Chinese New Year, Thai New Year, let’s have fun together for another year
ปีใหม่มา สวัสดี ให้สุขขีให้มีสุขสันต์
Bpee mai mah sawut dee hai sook kee hai mee sook sun
The new year is here, greetings, have fun and be happy
ปีใหม่จีนปีใหม่ไทย ก็สุขใจกันไปอีกวัน
Bpee mai jeen bpee mai thai gor sook jai gun bpai eek wun
Chinese New Year, Thai New Year, let’s have fun together for another day
ปีใหม่มาก็เจอะกัน ให้สุขสันต์วันปีใหม่ไทย
Bpee mai mah gor jur gun hai sook sun wun bpee mai thai
The new year is here, let’s meet and have a happy Thai New Year

(*,**)

อีกวันทุกคนจะสุขใจ
Eek wun took kon ja sook ja
Everyone will be happy for another day
ถึงวันที่คนไทยสุขใจและเฮฮา
Teung wun tee kon thai sook jai lae hay hah
It’s a day that Thai people are happy and have fun
จะจีนหรือไทยก็ต้องมา
Ja jeen reu thai gor dtaung mah
Whether it’s Chinese or Thai, you must come
ต้องเจอกันอีกคราถ้าเราเป็นคนไทย
Dtaung jur gun eek krah tah rao bpen kon thai
We must meet once again if we’re Thai

(***,*)

   

คำร้อง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ
ทำนอง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ
เรียบเรียง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: เพลงหมา หมา / Pleng Mah Mah (Dog Song)
Artist: China Dolls
Album: China More
Year: 2000

หมาบ้านฉันชื่อ WinKi เกิดมาทำตัวซุกซน
Mah bahn chun cheu winki gert mah tum dtua sook son
My dog is named Winki, he was born with a playful personality
ไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่น ไม่เคยจะทำร้ายใคร
Mai joo jee mai kee bon mai oey ja tum rai krai
He doesn’t grumble, he doesn’t complain, and would never hurt anyone
เห็นฉันเหงาทุกทุกที ก็มีมันเป็นเพื่อนใจ
Hen chun ngao took took tee gor mee mun bpen peuan jai
Every time he sees I’m lonely, I have him as my good friend
และไม่คิดทิ้งกันไป ไม่เคยทำตัวไม่ดี
Lae mai kit ting gun bpai mai koey tum dtua mai dee
And he wouldn’t think of abandoning me, he never behaves badly

(*) ไม่เหมือนคน..ที่รักกันมาก แล้วก็จากไปทุกที
Mai meuan kon tee ruk gun mahk laeo gor jahk bpai took tee
He’s not like a human who would love you so much, then leave you every time

(**) แต่ก่อนก็มีเธอคอยรับฟัง ก็มีเธอคอยเข้าใจ
Dtae gaun gor mee tur koy rup funggor mee tur koy kao jai
Before I had you willing to listen to me, I had you understanding me
แต่เธอก็ดันหายไป เหลือเพียงแต่หมาแค่ตัวสองตัว
Dtae tur gor dun hai bpai leua piang dtae mah kae dtua saung dtua
But you disappeared, leaving only two dogs
ก็มีมันคอยรับฟัง ก็มีมันคอยเข้าใจ
Gor mee mun koy rup fung gor mee mun koy kao jai
I have them willing to listen to me, I have them understanding me
ไม่เคยจะมาหายไป ก็มีแต่มันมาเป็นเพื่อนยามที่เหงา
Mai koey ja mah hai bpai gor mee dtae mun mah bpen peuan yahm tee ngao
They would never disappear, I only have them as my friend when I’m lonely

หมาบ้านฉันไม่เคยดุ เหม่าเหมานะเป็นชื่อมัน
Mah bahn chun mai koey doo mao mao na bpen cheu mun
My dog is never fierce, his name is Mao Mao
ทุกทุกเช้าต้องเจอกัน ก็มีมันคอยรู้ใจ
Took took chao dtaung jur gun gor mee mun koy roo jai
We see each other every morning, he understands me
เรื่องนิสัยนะชัวร์เลย ไม่เคยเกเรเหมือนใคร
Reuang nisai na sure loey mai koey gay ray meuan krai
He has a sure personality, he’s never naughty like others
และไม่คิดทิ้งกันไป ไม่เคยทำตัวไม่ดี
Lae mai kit ting gun bpai mai koey tum dtua mai dee
And would never think of abandoning me, he never behaves badly

(*,**,**,**)

   

คำร้อง สุภัชญา ลัทธิโสภณกุล, ไพลิน รัตนแสงเสถียร
ทำนอง/เรียบเรียง ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: ล้อเล่น / Lor Len (Kidding)
Artist: China Dolls
Album: หมวยนี่คะ / Muay Nee Ka (I’m Ethnically Chinese)
Year: 1999

(*) พูดเล่นเล่นหรอกนะ
Poot len len rauk na
I was joking
ก็ไม่ได้ว่าหรอกนะ
Gor mai dai wah rauk na
I wasn’t criticizing you
จะทำยังไงละคะ คนดี
Ja tum yung ngai la ka kon dee
What will you do, darling?
ล้อเธอเล่นจริงจริง
Lor tur len jing jing
I was really kidding you
ก็เลิกงอนฉันซะที
Gor lerk ngaun chun sa tee
Stop pouting at me
ก็ฉันมันไม่ได้มี อะไร
Gor chun mun mai dai mee arai
I don’t have anything against you

(**) หล่อ แล้วจะไปง้อ แล้วกัน
Lor laeo ja bpai ngor laeo gun
You’re handsome, so let’s make up, okay?
จะ ไปบอกว่าฉัน รักเธอ
Ja bpai bauk wah chun ruk tur
I’ll tell you I love you
ขอโทษ ที่ว่าเธอไป
Kor toht tee wah tur bpai
I’m sorry for telling you to leave
ขอโทษ ไม่ว่างไปเจอ
Kor toht mai wahng bpai jur
I’m sorry I was too busy to see you
ขอโทษ ที่พูดว่าเธอ ไม่หล่อ
Kor toht tee poot wah tur mai lor
I’m sorry I said that you weren’t handsome

(***) หล่อ แล้วจะไปถึง บ้านเลย
Lor laeo ja bpai teung bahn loey
You’re handsome, so let’s go home
จะ ไปบอกไม่เคย รักใคร
Ja bpai bauk mai koey ruk krai
I’ll tell you that I’ve never loved anyone else
ขอโทษ ที่พูดแรงแรง
Kor toht tee poot raeng raeng
I’m sorry for speaking harshly
ขอโทษ ที่ว่าเธอไป
Kor toht tee wah tur bpai
I’m sorry for telling you to leave
เพราะฉัน ไม่ได้ตั้งใจ จริงจริง
Pror chun mai dai dtung jai jing jing
Because I really didn’t mean it

(****) ล้อ เธอเล่น หน่อยเดียว
Lor tur len noy diao
I was just kidding with you
ไม่น่า โกรธกัน ได้นาน อย่างนี้
Mai nah groht gun dai nahn yahng nee
You shouldn’t be angry with me for so long like this
ล้อ เธอเล่น หน่อยเดียว ไม่น่า โกรธกัน มันดู ไม่ดี
Lor tur len noy diao mai nah groht gun mun doo mai dee
I was just kidding with you, you shouldn’t be angry with me, it doesn’t look good

(+) หล่อ แล้วจะไปรอ พบเธอ
Lor laeo ja bpai ror pob tur
You’re handsome, so I’ll wait to see you
จะ ไปบอกกับเธอ เสียที
Ja bpai bauk gup tur sia tee
I’ll finally tell you
ว่าฉัน ก็ชอบเธออยู่
Wah chun gor chaup tur yoo
That I like you
ที่ฉัน ต้องแกล้งเธอไป
Tee chun dtaung glaeng tur bpai
So I have to tease you
ก็แค่ จะคิดลองใจ นะคนดี
Gor kae ja kit laung jai na kon dee
I was just testing your feelings, darling

(*,**,***,****,+)

ว่าฉัน ก็ชอบเธออยู่
Wah chun gor chaup tur yoo
That I like you
ที่ฉัน ต้องแกล้งเธอไป
Tee chun dtaung glaeng tur bpai
So I have to tease you
ก็แค่ จะคิดลองใจ นะคนดี
Gor kae ja kit laung jai na kon dee
I was just testing your feelings, darling

(*)

ล้อเธอเล่นจริงจริง
Lor tur len jing jing
I was really kidding you
ก็เลิกงอนฉันซะที
Gor lerk ngaun chun sa tee
Stop pouting at me
ก็ฉันมันไม่ได้มี อะไร
Gor chun mun mai dai mee arai
I don’t have anything against you

Title: หมวยนี่คะ / Muay Nee Ka (I’m Ethnically Chinese)
Artist: China Dolls
Album: หมวยนี่คะ / Muay Nee Ka (I’m Ethnically Chinese)
Year: 1999

(*) 大错特错 不要来 侮辱我的美
Da cuo te cuo bu yao lai wu ru wo de mei
You’re making a big mistake, don’t come insulting my beauty
我不是你的STYLE 为何天天缠著我
Wo bu shi ni de style wei he tian tain chan zhe wo
If I’m not your style, why do you bother me every day?
特錯不要來侮辱我的美
Te cuo bu yao lai wu ru wo de mai
You’re making a mistake, don’t come insulting my beauty
但要是你喜歡我
Dan yao shi ni xi huan wo
But if you like me
就快點大聲說出來
Jiu kuai dian da sheng shuo chu lai
Hurry up and say it out loud!

เอ๊ะ เอ๊ะมองอะไรนะ เอ๊ะ เอ๊ะมองอะไร
Eh eh maung arai na eh eh maung arai
Hey, what are you looking at? Hey, what are you looking at?
เอ๊ะจ้องกันอีกนานมั้ย ชักไม่ค่อยดี
Eh jaung gun eek nahn mai chuk mai koy dee
Hey, how much longer are you going to stare at me? It’s a little creepy
หรือหน้าตาที่ดูหมวยเห็นแล้วคงแปลกใจ
Reu nah dtah tee doo muay hen laeo kong bplaek jai
Or does my Chinese-looking face surprise you?
เอ๊ะจ้องกันอีกนานไหมมองกันแบบนี้
Eh jaung gun eek nahn mai maung gun baep nee
Hey, how much longer are you going to stare at me, looking at me like this?

เอ๊ะ เอ๊ะมองอะไรนะ เห็นจ้องมองอยู่นาน
Eh eh maung arai nai hen jaung maung yoo nahn
Hey, what are you looking at? I’ve seen you staring for a long time
เห็น เห็น ยืนอยู่อย่างนั้นฉันไม่เข้าใจ
Hen hen yeun yoo yahng nun chun mai kao jai
I’ve seen you standing like that, I don’t understand
หรือฉันมันอาจจะหมวยหมวยแล้วมีอะไร
Reu chun mun aht ja muay muay laeo mee arai
So I might be ethnically Chinese, what’s wrong with that?
หมวยแล้วมันผิดใช่ไหมมองกันแบบนี้
Muay laeo mun pit chai mai maung gun baep nee
There must be some mistake with being ethnically Chinese, isn’t there, that you’re looking at me like this?

(**) เกิดคำถามอยากรู้กันมากมาย
Gert kum tahm yahk roo gun mahk mai
There are so many questions arising that I want to know
ฉันไม่ได้ตั้งใจจะทำให้หมวยได้อย่างนี้
Chun mai dai dtung jai ja tum hai muay dai yahng nee
I didn’t mean to be ethnically Chinese like this

(***) ก็หมวยนี้ค่ะ (ไม่ได้ตั้งใจ) ก็หมวยนี้ค่ะ (ไม่ได้ตั้งใจ)
Gor muay nee ka (mai dai dtung jai) gor muay nee ka (mai dai dtung jai)
I’m ethnically Chinese (I didn’t mean to be) I’m ethnically Chinese (I didn’t mean to be)
ไม่ชอบใช่ไหมขออภัยถ้าไม่ดี
Mai chaup chai mai kor apai tah mai dee
You don’t like it, do you? I’m sorry if it’s not good
ก็หมวนนี่ค่ะ (ไม่ได้ตั้งใจ) ก็หมวยนี่ค่ะ (ไม่ได้ตั้งใจ)
Gor muay nee ka (mai dai dtung jai) gor muay nee ka (mai dai dtung jai)
I’m ethnically Chinese (I didn’t mean to be) I’m ethnically Chinese (I didn’t mean to be)
ไม่ชอบใช่ไหมขออภัยที่ต้องหมวย ก็หมวยแล้วไง
Mai chaup chai mai kor apai tee dtaung muay gor muay laeo ngai
You don’t like it, do you? I’m sorry that I had to be ethnically Chinese, but I am, so what?

(*)

เอ๊ะ เอ๊ะมองอยู่อย่างนั้น เห็นแล้วไม่เข้าใจ
Eh eh maung yoo yahng nun hen laeo mai kao jai
Hey, you’ve been staring like that, I’ve seen you and I don’t understand
หมวยแล้วมันผิดตรงไหนดูกันให้ดี
Muay laeo mun pit dtrong nai doo gun hai dee
What’s wrong with being ethnically Chinese? Look at me properly
ชัก ชัก ดูไม่ค่อยสวย ฉันก็ไม่เข้าใจ
Chuk chuk doo mai koy suay chun gor mai kao jai
I don’t look that pretty, I don’t understand
หมวยแล้วมันผิดใช่ไหมมองกันแบบนี้
Muay laeo mun pit chai mai maung gun baep nee
There must be some mistake with being ethnically Chinese, isn’t there, that you’re looking at me like this?

(**,***)
จะหมวยแล้วทำไม
Ja muay laeo tummai
I’m ethnically Chinese, why make a fuss?

ก็หมวยแล้วเป็นไง จะหมวยแล้วทำไม
Gor muay laeo bpen ngai ja muay laeo tummai
I’m ethnically Chinese, what’s wrong with that? I’m ethnically Chinese, why make a fuss?
ก็หมวยแล้วไง
Gor muay laeo ngai
I’m ethnically Chinese, so what?

(**,**)
จะหมวยแล้วทำไม
Ja muay laeo tummai
I’m ethnically Chinese, why make a fuss?

ก็หมวยแล้วเป็นไง จะหมวยแล้วทำไม
Gor muay laeo bpen ngai ja muay laeo tummai
I’m ethnically Chinese, what’s wrong with that? I’m ethnically Chinese, why make a fuss?
ก็หมวยแล้วเป็นไง ก็หมวยแล้วไง
Gor muay laeo bpen ngai gor muay laeo ngai
I’m ethnically Chinese, what’s wrong with that? I’m ethnically Chinese, so what?

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: อย่านะ / Yah Na (Don’t)
Artist: China Dolls
Album: หมวยนี่คะ / Muay Nee Ka (I’m Chinese)
Year: 1999

(*) (อย่านะ อย่านะ อย่านะ อย่านะ บอกไว้ก่อนอย่านะ อย่านะ)
(Yah na yah na yah na yah na bauk wai gaun yah na yah na)
(Don’t, don’t, don’t, don’t, I’m telling you, don’t, don’t)
(อย่านะ อย่านะ อย่านะ อย่านะ บอกไว้ก่อนอย่านะ อย่านะ)
(Yah na yah na yah na yah na bauk wai gaun yah na yah na)
(Don’t, don’t, don’t, don’t, I’m telling you, don’t, don’t)

เธอทำอะไรไว้ ไม่จำใส่ใจ เธอทำอะไรไว้ กับใครบางคน
Tur tum arai wai mai jum sai jai tur tum arai wai gup krai bahng kon
What are you doing? You don’t remember to be careful, what are you doing with other people?
เธอทำอะไรนะ มาทำสับสน มาทำว่าเป็นคนไม่รู้อะไร
Tur tum arai na mah tum sup son mah tum wah bpen kon mai roo arai
What are you doing? You’re making me suspicious, you act like an oblivious person

(**) แล้วสิ่งที่เธอเคยฝาก ติดอยู่ในหัวใจ
Laeo sing tee tur koey fahk dtit yoo nai hua jai
The things you once gave me are stuck in my heart
นึกออกไหมทำกับใคร ให้เจ็บเจ็บหนักอย่างนี้
Neuk auk mai tum gup krai hai jep jep nuk yahng nee
Have you considered that the things you do with other people hurt me so much right here?

(***) อย่านะ อย่านะ อย่านะ อย่านะ เตือนไว้ก่อนเลยนะ
Yah na yah na yah na yah na dteuan wai gaun loey na
Don’t, don’t, don’t, don’t, I’m warning you
อย่านะ อย่านะ อย่านะ อยู่ไกลไกลไว้หน่อยก็ดี
Yah na yah na yah na yoo glai glai wai noy gor dee
Don’t, don’t, don’t, stay far away

(****) อย่านะ อย่านะ อย่านะ อย่า เคยทำกันเจ็บอย่างนี้
Yah na yah na yah na yah koey tum gun jep yahng nee
Don’t, don’t, don’t, don’t, you’ve hurt me like this
บอกไว้ก่อนนะ อย่านะ อย่านะ อารมณ์อาจไม่ดีกับเธอ
Bauk wai gaun na yah na yah na ahrom aht mai dee gup tur
I’m telling you, don’t, don’t, I’m not in a good mood with you

เคยทำให้ใครรัก และมาจากไป เคยทำอะไรไว้
Koey tum hai krai ruk lae mah jahk bpai koey tum arai wai
You’ve made people love you and then left them, I know all about
ก็คงรู้ดี มาทำอะไรไม่เคยรู้ มันดูไม่ดี
Gor kong roo dee mah tum arai mai koey mun doo mai dee
What you’ve done, I never know what you’re doing, it doesn’t seem good
ทำกันเจ็บอย่างนี้ มันเสียใจ
Tum gun jep yahng nee mun sia jai
Making me hurt like this, it’s sad

(**,***,****,*,**,***,****,***,****,****,****,*)

Title: คนหน้า ม. / Kon Nah Mor (Person In Front of the University)
Artist: China Dolls
Album: China More
Year: 2000

เจอะคนหน้างอ
Jur kon nah ngor
I found someone pouting
อยู่ตรงหน้าม.
Yoo dtrong nah mor
Right in front of the university
ก็ไม่รู้ว่าเธอนั้นรอใคร
Gor mai roo wah tur nun ror krai
But I don’t know who you’re waiting for

เจอะเธอหน้างอ
Jur tur nah ngor
I found you pouting
ก็ไม่เข้าใจ
Gor mai kao jai
But I don’t understand
ว่าคนไหนที่ทำให้เป็นอย่างนี้
Wah kon nai tee tum hai bpen yahng nee
Who made you be like this

(*) ทุกวันก็ยังมานั่งรอ
Took wun gor yung mah nung ror
Every day, you still sit and wait
หน้างอต้องรออีกหลายปี
Nah ngor dtaung ror eek lai bpe
Pouting, how many more years must you wait?
ตั้งแต่เข้าปีหนึ่ง
Dtung dtae kao bpee neung
Since freshman year
กว่าจะถึงปีสี่ก็ต้องรอ
Gwah ja teung bpee see gor dtaung ror
Until senior year, you must wait

(**) เจอะผู้ชายหน้าม.
Jur poochai nah mor
I found a boy in front of the university
หน้างอ
Nah ngor
Pouting
เฝ้ารอด้วยความจริงใจ
Fao ror duay kwahm jing jai
Waiting with sincerity
เจอะผู้ชายหน้าม.
Jur poochai nah mor
I found a boy in front of the university
หน้างอ
Nah ngor
Pouting
เฝ้ารอว่าเธออยู่ไหน
Fao ror wah tur yoo nai
Waiting, where are you?
ตรงหน้าม.
Dtrong nah mor
Right in front of the university

ก็ยังเห็นเธอ
Gor yung hen tur
I still see you
อยู่ตรงหน้าม.
Yoo dtrong nah mor
Right in front of the university
เกือบปีแล้วไม่รู้เธอนั้นรอใคร
Geuap bpee laeo mai roo tur nun ror krai
It’s been nearly a year, I don’t know who you’re waiting for

ก็ยังเฝ้ารอ
Gor yung fao ror
But you still wait
ด้วยความตั้งใจ
Duay kwahm dtung jai
With expectations
ไม่ไปไหนยังรอๆอย่างนี้
Mai bpai nai yung ror ror yahng nee
Not going anywhere, still waiting, waiting like this

(* , **)

คนหน้าม.
Kon nah mor
The person in front of the university

Title: 你太小 / Ni Tai Xiao (You’re Too Small)
Artist: China Dolls
Album: China More
Year: 2000

มาโชว์กันเลยเป็นไง มาดูว่าใจใครกันมันเล็ก
Mah show gun loey bpen ngai mah doo wah jai krai gun mun lek
You’ve come to show me how things are, come see that someone’s heart is small
มาโมมาเมกันจัง ยังไงก็ยังมองเราเป็นเด็ก
Mah moh mah may gun jung yung ngai gor yung maung rao bpen dek
You come with assumptions, but no matter what, you still see us as kids
เจอกันทำงงทำงง ไอ้เราก็คงไม่ตรงสเป็ค
Jur gun tum ngong ngong ai rao gor kong mai dtrong sapek
Meeting you makes me confused, makes me confused, I’m probably not your type
ยังทำมาคุยมาโว ว่าใจมันโตมาดูกันเลย
Yung tum mah kooey mah woh wah jai mun dtoh mah doo gun loey
But I’m still coming to talk to you, to brag that my heart is big, come take a look

(*) ก็รู้รู้กันอยู่
Gor roo roo gun yoo
It seems like we don’t
ก็เห็นว่าไม่เท่าไร
Gor hen wah mai tao rai
Know each other so well
คิดเรอะว่ามันใหญ่
Kit ror wah mun yai
I thought you were an adult
ไอ้ใจที่เธอให้ มา
Ai jai tee tur hai mah
But your heart that you’ve given me…

(**) ฉันเห็น ฉันเห็น ฉันเห็นของเธอ หมดแล้ว
Chun hen chun hen chun hen kaung tur mot laeo
I’ve seen I’ve seen I’ve seen yours already
เห็นแล้ว เห็นแล้ว เห็นแล้วว่าเธอ ยังเด็ก
Hen laeo hen laeo hen laeo wah tur yung dek
I’ve seen I’ve seen I’ve seen that you’re still a kid
ฉันเห็น ฉันเห็น ฉันเห็นของเธอ น่ะเล็ก
Chun hen chun hen chun hen kaung tur na lek
I’ve seen I’ve seen I’ve seen yours is still little
ยังไง ยังไง แค่เนี้ยก็คง ไม่พอ
Yung ngai yung ngai kae nia gor kong mai por
No matter what, no matter what, just this isn’t enough
太小
Tai xiao
You’re too small

我不小, 你太小
Wo bu xiao, ni tai xiao
I’m not small, you’re too small
我不小, 你太小
Wo bu xiao, ni tai xiao
I’m not small, you’re too small
我不小, 你太小
Wo bu xiao, ni tai xiao
I’m not small, you’re too small

มาลองมาเลยจะลุย ถ้าทำมาคุยมันทนไม่ไหว
Mah laung mah loey ja looey tah tum mah kooey mun ton mai wai
Come try, come, be fearless, if you act like you can’t stand talking to me
ว่าเธอมีใจดวงโต มาคุยมาโวคงเจอกันใหญ่
Wah tur mee jai duang dtoh mah kooey mah woh kong jur gun yai
You say you have a big heart, come talk, come brag and you’ll really face me
ก็เอามาดูกันเลย มาโชว์กันเลยว่ามีแค่ไหน
Gor ao mah doo gun loey mah show gun loey wah mee kae nai
Come and check it out, come show me what you got
ไม่ควรมางอมาแง มาวอมาแวมาโวยมาวาย
Mai kuan mah ngor mah ngae mah wor mah wae mah woy mah wai
You shouldn’t come pouting, come annoying me, come crying out

(*,**)

太小, 太小
Tai xiao tai xiao
Too small, too small
太小, 太小
Tai xiao tai xiao
Too small, too small
太小, 太小
Tai xiao tai xiao
Too small, too small
太太小 太小 太
Tai tai xiao tai xiao tai
Too too small, too small, too

(**,**)
太小
Tai xiao
Too small

Title: เธอมาช้า / Tur Mah Chah (You Come Slowly)
Artist: China Dolls
Album: ไชน่า แดง / China Daeng (Red China)
Year: 2002

นั่งมองเธอในวันนี้ เห็นเรื่องราวทุกทุกอย่าง
Nung maung tur nai wun nee hen reuang rao took took yahng
Sitting and looking at you today, I see all your problems
เธอคงกำลังมองหาใครคนหนึ่ง อยู่ใช่ไหม
Tur kong gumlung maung hai krai kon neung yoo chai mai
You’re probably looking for someone, right?
เขาไม่อยู่ที่เดิมแล้ว เขาไม่รอต่อไป
Kao mai yoo tee derm laeo kao mai ror dtor pai
She’s not in the same place, she didn’t wait any longer
โอ๊ะ โอ เพราะเธอมาช้าหรือเปล่า
Oh oh pror tur mah chai reu plao
Oh, oh, is it because you came too slow?

นั่งมองอยู่ที่ตรงนี้ เห็นเขาเพิ่งขึ้นรถไฟ
Nung maung yoo tee dtrong nee hen kao perng keun rot fai
Sitting and watching right here, I saw her just get on the train
เป็นขบวนสุดท้ายที่ค่อยค่อยห่าง จากเธอไป
Pen kobuan soot tai tee koy koy huang jahk tur pai
It was the final train, she quietly left you
คนที่เธอเฝ้าใฝ่ฝัน เขาคงรอไม่ไหว
Kon tee tur fao fai fun kao kong ror mai wai
The person you dreamed about must not have been able to wait
โอ๊ะ โอ เพราะเธอมาช้าหรือเปล่า
Oh oh pror tur mah chah reu plao
Oh, oh, is it because you came too slow?

ฮา ฮา โอ๋ ไม่ต้องร้องไห้
Hah hah oh mai dtaung raung hai
Hah… Oh, there’s no need to cry
ฮา ฮา ก็คงยังไม่สาย
Hah hah gor kong yung mai sai
Hah….It might not be too late

ถึงเป็นเธอที่มาช้า หรือเป็นเขาที่ไม่รอ
Teung pen tur tee mah chah reu pen kao tee mai ror
Was it you who came too slow, or her who didn’t wait?
ก็ไม่มีปัญหาถ้าเธอยังอยาก อยากจะไป
Gor mai mee punhah tah tur yung yahk yahk ja pai
But there’s no problem if she still wants, wants to go
ยืนรอคอยอยู่ตรงนี้ รอขบวนอื่นไหม
Yeun ror koy yoo dtrong nee ror kabuan eun mai
Standing waiting right here, waiting for another line
โอ๊ะ โอ ก็คงไม่ช้าเกินไป
Oh oh gor kong mai chah gern pai
Oh, oh, it’s probably not too slow

โอ๊ะ โอ แล้วเธอจะมาช้าหรือเปล่า
Oh oh laeo tur ja mah chah reu plao
Oh, oh, will you come slowly?