China Dolls

All posts tagged China Dolls

Title: ตี๋ไม่อยู่ / Dtee Mai Yoo (No Chinese Boy Here)
Artist: China Dolls
Album: China More
Year: 2000

ไม่ต้องถาม บอกว่าไม่ต้องถาม ว่าเขาไปอยู่ที่ไหน
Mai dtaung tahm bauk wah mai dtaung tahm wah kao bpai yoo tee nai
There’s no need to ask, I’m telling you, there’s no need to ask where he is
ไม่ต้องสน บอกว่าไม่ต้องสน ว่าเขาคนนั้นเป็นไง
Mai dtaung son bauk wah mai dtaung son wah kao kon nun bpen ngai
There’s no need to care, I’m telling you, there’s no need to care how he is

(*) ตี๋คนนั้น จากไปแล้ววันนี้ ไม่รู้จะกลับวันไหน
Dtee kon nun jahk bpai laeo wun nee mai roo ja glup wun nai
That Chinese boy already left today, I don’t know when he’ll come back
ตี๋คนนั้น เก็บกระเป๋าจากไป ก็เลยก็เลยไม่มา
Dtee kon nun gep grabpao jahk bpai gor loey gor loey mai mah
That Chinese boy packed his bags and left, so don’t come

(**) ตี๋ไม่อยู่ เลยไม่มาเอี่ยว ไปเที่ยวอเมริกา
Dtee mai yoo loey mai mah iao bpai tiao america
There’s no Chinese boy here, so don’t bother, he went on a trip to America
ตี๋ไม่อยู่ เลยไม่มาเอี่ยว ไปเที่ยวก็เลยไม่มา
Dtee mai yoo loey mai mah iao bpai tiao gor loey mai mah
There’s no Chinese boy here, so don’t bother, he went on a trip, so don’t come

เงียบเอาไว้ บอกว่าไม่ต้องถาม ว่าเขาจะกลับวันไหน
Ngiap ao wai bauk wah mai dtaung tahm wah kao ja glup wun nai
Be quiet, I’m telling you there’s no need to ask when he’ll come back
เงียบเอาไว้ บอกว่าไม่ต้องสน ว่าเขาคนนั้นเป็นไง
Ngiap ao wai bauk wah mai dtaung song wah kao kon nun bpen ngai
Be quiet, I’m telling you there’s no need to care how he is

(*,**)

ไม่ใช่ ไม่ได้ไปเที่ยว ก็ไม่ได้เอี่ยว ก็เลยไม่มา
Mai chai mai dai bpai tiao gor mai dai iao gor loey mai mah
No, I didn’t go on a trip, don’t bother, don’t come
ที่จริงแล้วที่หายไป ไม่ได้ไปอยู่อเมริกา
Tee jing laeo tee hai bpai mai dai bpai yoo america
Actually, I didn’t disappear to go to America
ต้องกลับปักไต้บ้านเรา บ้านเดิมบ้านเก่า ปลูกยางพารา
Dtaung glup bpuk dtai bahn rao bahn derm bahn gao bplook yahng pahrah
I had to go back to my old home in the south to grow rubber trees
คิดถึง คิดถึง อาหมวย ขอโทษ เธอด้วยที่ไม่ได้ลา
Kit teung kit teung ah muay kor toht tur duay tee mai dai lah
I miss you, I miss you, my Chinese girl, I’m sorry that I didn’t say good-bye

(*,**,**)

   

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: So Sad
Artist: China Dolls
Album: ติ๊งหน่อง / Dting Naung (Ding Dong)
Year: 2001

ถ้าไม่ได้รัก อันนี้ก็อย่ารัก
Tah mai dai ruk un nee gor yah ruk
If you don’t love me, then don’t love me
ไม่เห้นจะอยากตรงไหน
Mai hen ja yahk dtrong nai
I don’t see what’s so hard about that

ถ้าไม่ได้สน อันนี้ก้อย่าสน
Tah mai dai son un nee gor yah son
If you don’t care about me, then don’t pay me any attention
ก็ไม่ได้ว่าอะไร
Gor mai dai wah arai
I won’t say anything

(*) จะไปจากกันวันนี้ก็เอาเหอะ
Ja bpai jahk gun wun nee gor ao hur
If you’re going to leave me today, then go ahead
ต้องพูดให้เยอะทำไม
Dtaung poot hai yur tummai
Why do you have to say so much?

(**) ก็ไม่ได้ SAD SO SAD SO SAD
Gor mai dai sad so sad so sad
I’m not sad, so sad, so sad
ก็ไม่ได้ SAD เรื่องเธอเท่าไหร่
Gor mai dai sad reuang tur tao rai
I’m not sad about you

(***) ก็ไม่ได้ SAD SO SAD SO SAD
Gor mai dai sad so sad so sad
I’m not sad, so sad, so sad
ก็ไม่ได้ SAD ให้เธอเท่าไหร่
Gor mai dai sad hai tur tao rai
I’m not sad over you

ถ้าไม่ได้ซึ้ง อันนี้ก็อย่าซึ้ง
Tah mai dai seung un nee gor yah seung
If you’re not touched by me, then don’t try to make this touching
จะรอให้ถึงวันไหน
Ja ror hai teung wun nai
How long are you going to wait?

ถ้าไม่ได้รัก อันนี้ก็อย่ารัก
Tah mai dai ruk un nee gor yah ruk
If you don’t love me, then don’t love me
ก็ไม่ได้ว่าอะไร
Gor mai dai wah arai
I won’t say anything

(*,**,***,*,**,***,**,***)

   

คำร้อง/ทำนอง ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: ผู้หญิงคนนั้น..ที่ฉันไม่เคยได้เป็น / Poo Ying Kon Nun Tee Chun Mai Koey Dai Bpen (That Woman Whom I Can Never Be)
Artist: China Dolls
Album: B/W
Year: 2004

แค่คิดก็คงจะผิดพลั้ง ไม่มีหวังได้รักในใจเธอ
Kae kit gor kong ja pit plung mai mee wung dai ruk nai jai tur
Just thinking about it would be a mistake, there’s no hope for me to get the love in your heart
เดินมาจนสุดทาง ยังอ้างว้างอย่างเดิม
Dern mah jon soot tahng yung ahng wahng yahng derm
I’ve walked to the end of the road, I’m still alone as ever
ทุกอย่างไม่เพิ่มเติม จากวันนั้น
Took yahng mai perm dterm jahk wun nun
Everything is unfulfilled since that day

(*) ฉันก็แค่คนนึง ที่อยากจะยืนตรงนั้น
Chun gor kae kon neung tee yahk ja yeun dtrong nun
I’m just one person who wants to stand right there
ได้เป็นสักคนสำคัญที่อยู่ในใจ
Dai bpen suk kon sumkun tee yoo nai jai
To be able to be someone important in your heart

(**) ผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอฝัน ที่ฉันนไม่เคยได้เป็น
Poo ying kon neung tee tur fun tee chun mai koey dai bpen
The woman of your dreams whom I can never be
ผู้หญิงคนหนึ่งที่เธอไม่เห็น ช่างยากเย็นฉันรู้ดี
Poo ying kon neung tee tur mai hen chahng yahk yen chun roo dee
As a woman whom you don’t see, I know full well how difficult it is
มีสิทธิ์แค่เพียงเจ็บช้ำ ก็คอยตอกย้ำในใจทุกวัน
Mee sit kae piang jep chum gor koy dtauk yum nai jai took wun
I only have the right to hurt, emphasizing it in my heart every day
ผู้หญิงคนนั้น ที่ฉันไม่เคยได้เป็น
Poo ying kon nun tee chun mai koey dai bpen
That woman whom I can never be

แค่นี้ที่ใจคงเก็บไว้ คำสุดท้าย อย่างไรก็รักเธอ
Kae nee tee jai kong gep wai kum soot tai yahng rai gor ruk tur
This is all my heart keeps in, no matter what, my final words are “I love you”
อยากจะเดินต่อไป มันก็แล้วแต่เธอ
Yahk ja dern dtor bpai mun gor laeo dtae tur
And if you want to keep walking, it’s up to you
ไม่โกรธไม่โทษเธอ เลยสักครั้ง
Mai groht mai toht tur loey suk krung
I won’t be angry, I’ll never blame you

(*,**,**)

   

คำร้อง : ปัญญา โกเมนไปรรินทร์
ทำนอง : หทัย แสงวิจิตร
เรียบเรียง : ณัฐภัท เมฆหมอก

Title: โอ๊ะ โอ๊ะ โอ๊ะ (Oh Oh Oh)
Artist: China Dolls
Album: China More
Year: 2000

โอ๊ะๆๆ เจ็บ โอ๊ะๆๆๆๆ เจ็บ
Oh oh oh jep oh oh oh oh oh jep
Oh, oh, oh, it’s painful! Oh, oh, oh, oh, oh, it’s painful!
โอ๊ะๆๆ เจ็บ โอ๊ะๆๆๆๆโอ้ย
Oh oh oh jep oh oh oh oh oh oy
Oh, oh, oh, it’s painful! Oh, oh, oh, oh, oh, oy!
มาถามทุกวัน
Mah tahm took wun
You come and ask me every day
อันนี้มันเห็นต้องโวย
Un nee mun hen dtaung woy
It looks like I need to cry out for help
โอ๊ะๆๆ โอ้ย
Oh oh oh oy
Oh, oh, oh, oy!
มาถามว่าหนักเท่าไร
Mah tahm wah nuk tao rai
Come and ask me how annoyed I am

โอ๊ะๆๆ เหนื่อย
Oh oh oh neuay
Oh, oh, oh, I’m tired
โอ๊ะๆๆๆๆ เหนื่อย
Oh oh oh oh oh neuay
Oh, oh, oh, oh, oh, I’m tired
โอ๊ะๆๆ เหนื่อย
Oh oh oh neuay
Oh, oh, oh, I’m tired
จะทำกับเธอยังไง
Ja tum gup tur yung ngai
What should I do with you?
ให้วัดรอบเอว
Hai wut raup eow
You want me to measure my waistline
แล้วถามอายุเท่าไร
Laeo tahm ahyoo tao rai
And ask me how old I am
ทำไม ทำไม
Tummai tummai
Why, oh, why?
เห็นเธอวุ่นวายทุกที
Hen tur woon wai took tee
Seeing you makes things stressful every time

(*) ชอบมาถาม ว่าเรานั้น มีใคร
Chaup mah tahm wah rao nun mee krai
You like to ask if I have a boyfriend
ทำอะไร ก็มายุ่ง ทั้งปี
Tum arai gor mah yoong tung bpee
Whatever I’m doing, you come and bother me all year
ชอบมาเช็ค อยู่อย่างนี้ทุกที
Chaup mah check yoo yahng nee took tee
You like to come and check up on me like this all the time
ไม่ค่อยดี มันไม่ค่อยดี
Mai koy dee mun mai koy dee
It’s not very good, it’s not very good
ไม่ดีเท่าไร
Mai dee tao rai
It’s pretty bad

(**) แม่ไม่ให้พูด
Mae mai hai poot
My mom won’t let me speak to you
ไม่เอาไม่เอาไม่บอก
Mai ao mai ao mai bauk
No, no, I won’t tell you
แม่ไม่ให้บอก
Mae mai hai bauk
My mom won’t let me tell you
ฉันยังไม่เป็นผู้ใหญ่
Chun yung mai bpen poo yai
I’m not an adult yet
แม่ไม่ให้พูด
Mae mai hai poot
My mom won’t let me speak to you
ก็ยังไม่โตเท่าไหร่
Gor yung mai dtoh tao rai
I haven’t grown up yet
ถ้าไปรักใคร
Tah bpai ruk krai
If I love someone
แม่เตือนว่าไม่ให้บอก
Mae dteuan wah mai hai bauk
My mom warns me not to tell

โอ๊ะๆๆ หนัก
Oh oh oh nuk
Oh, oh, oh, it’s stressful!
โอ๊ะๆๆๆๆ หนัก
Oh oh oh oh oh nuk
Oh, oh, oh, oh, oh, it’s stressful!
โอ๊ะๆๆ หนัก
Oh oh oh nuk
Oh, oh, oh, it’s stressful!
ทำไม ทำไม ทำไม
Tummai tummai tummai
Why, oh, why, oh, why?
มาถามตรงตรง
Mah tahm dtrong dtrong
You come and ask me straight out
ว่าฉัน น่ะคิดยังไง
Wah chun na kit yung ngai
How I feel
ทำไม ทำไม
Tummai tummai
Why, oh, why?
ชอบมาวุ่นวายทุกที
Chaup mah woon wai took tee
You like making things difficult all the time

(*,**,**,**)

   

คำร้อง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ
ทำนอง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ
เรียบเรียง : วารุศ รินทรานุกูล

Title: 我愛你 / หว่อ อ้าย หนี่ / Wo Ai Ni (I Love You)
Artist: China Dolls
Album: หมวยนี่คะ / Muay Nee Ka (I’m of Chinese Descent)
Year: 1999

ในวันเวลา ที่เราไกลกัน ในคืนและวันที่เหงาหัวใจ
Nai wun welah tee rao glai gun nai keun lae wun tee ngao hua jai
When we’re far apart, during the days and nights that I’m lonely
ไม่อาจมีเธอเอาไว้ข้างกาย แต่รู้ว่าใจเราผูกพัน
Mai aht mee tur ao wai kahng gai dtae roo wah jai rao pook pun
I might not have you next to me, but I know our hearts are connected

มีเธอคนเดียว ไม่เคยมีใครมีเธอในใจ ของฉันเรื่อยมา
Mee tur kon diao mai koey mee krai mee tur nai jai kaung chun reuay mah
I have only you, I never have anyone else, I have you in my heart continuously
จะอีกกี่วัน ยังนับเวลา ที่ฉันและเธอจะพบกัน
Ja eek gee wun yung nup welah tee chun lae tur ja pob gun
However many more days, I still count the time until you and I can meet

(*) ใจฉันมีเธออยู่ และมีเพียงเธอ คนเดียวที่ต้องการ
Jai chun mee tur yoo lae me epiang tur kon diao tee dtaung gahn
My heart has only you, and you’re the only one whom I want

(**) 我愛你 จะรักเธอ จะมีเธอนานเท่านาน
Wo ai ni ja ruk tur ja mee tur nahn tao nahn
I love you, I’ll love you, I’ll have you for as long as possible
我愛你 จะรักกันจะนานเพียงไรใจนี้ ยังรักเธอ
Wo ai ni ja ruk gun ja nahn piang rai jai nee yung ruk tur
I love you, I’ll love you, however long it’s been, this heart still loves you

มีเธอคนเดียวที่รอมานาน ยังคงต้องการเธอนั้นคืนมา
Mee tur kon diao tee ror mah nahn yung kong dtaung gahn tur nun keun mah
I have only you whom I’ve waited for for so long, I still need you to come back
จะอีกกี่วันยังนับ เวลา ที่ฉันจะอยู่เคียงข้างเธอ
Ja eek gee wun yung nup welah tee chun ja yoo kaingkahng tur
However many more days, I still count the time until I’ll be beside you

(*,**,**)

   

คำร้อง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ
ทำนอง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ
เรียบเรียง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: ตี๋ซัง / Dtee Sung (Dumb Chinese Boy)
Artist: China Dolls
Album: ไชน่า แดง / China Daeng (Red China)
Year: 2002

เกิดจะถูกใจญี่ปุ่นไม่ชอบหมวย
Gert ja took jai yibpoon mai chaup muay
You’ve developed a fondness for Japan, you don’t like Chinese girls
ชักอยากจะมีแฟนโนเนะ
Chuk yahk ja mee faen noh nay
You want a girlfriend with a name like None
บอกว่าติ่มซำไม่เอาต้องซูซิ
Bauk wah dim sum mai ao dtaung sushi
You say you don’t want dimsum, it must be sushi
ก็อยากจะเดินควงริเอะ
Gor yahk ja dern kuang ri eh
You want to go on a date with someone named Rie

อยากจะโตเกียวแล้วแหละไม่ซัวเถา
Yahk ja tokyo laeo lae mai suatao
You want to go to Tokyo, not Shantou
ก็เบื่อซาลาเปาแล้วนะ
Gor beua sahlahbpao laeo na
You’re so bored of steamed dumplings
หากว่าไปแล้วก็อยากจะให้ลับ
Hahk wah bpai laeo gor yahk ja hai lup
If we go, I want to let you in on a little secret
ไม่กลับมา ありがとう
Mai glup mah arigato
You’re not coming back, arigatou!

(*) วันนั้นว่า美麗วันนี้きれいな
Wun nun wah meili wun nee kireina
Before you’d say “meili,” but today it’s “kireina”
เมื่อกี้เจอกับฉันบ่นว่าเซ็ง ๆ จัง
Meua gee jur gup chun bon wah seng seng jung
As soon as we meet, you complain that you’re so, so sick of this

(**) ต่าย ต๊าย ตาย ไปเหอะ ป่าย ไป๊ ไป
Dtai dtai dtai bpai hur bpai bpai bpai
Oh my god, go, get out of here
OH OH BYE BYE BYE さようなら
Oh oh by ebye bye sayounara
Oh, oh, bye bye bye, sayounara
ผ่าง พ๊าง พาง ไปเหอะ อั่ง อั๊ง อัง
Pahng pahng pahng bpai hur ung ung ung
Pang pang pang, go, ung ung ung
ไปให้ไกลเหอะตี๋ซังสวัสดีก๊ะ
Bpai hai glai hur dtee sung sawutdee ga
Go far away, dumb Chinese boy, see ya!

你相當哈日族 ね、大丈夫
Ni xiang dang ha ri zu ye daijoubu
You’re so obsessed with Japan, and that’s fine
早く行きます
Hayaku ikimasu
Hurry up and go
ติ่มซำ 好きじゃない 寿司食べたい
Dimsum sukijanai sushi tabetai
You don’t like dimsum, you want to eat sushi
請快點離開 どうぞ
Qing kuai dian li kai douzo
Please hurry up and leave

(*,**)

昨天還 是 是 是
Zuo tian hai shi shi shi
Yesterday it was still “Shi shi shi”
今天便 はい はい はい
Jin tian bian hai hai hai
Now today it’s “Hai hai hai”
大丈夫 大丈夫 問題じゃない
Daijoubu daijoubu mondai janai
It’s okay, it’s okay, no problem
不用 ごめんなさい
Bu yong gomen nasai
There’s no need say “gomen nasai”
昨天還 是 是 是
Zuo tian hai shi shi shi
Yesterday it was still “Shi shi shi”
今天便 はい はい はい
Jin tian bian hai hai hai
Now today it’s “Hai hai hai”
大丈夫 大丈夫 問題じゃない
Daijoubu daijoubu mondai janai
It’s okay, it’s okay, no problem
說 說 說 bye bye
Shuo shuo shuo by ebye
Say, say, say bye bye

(*,**,**)

อย่ากลับมานะ
Yah glup mah na
And don’t come back!

   

คำร้อง ID 507
ทำนอง/ เรียงเรียง ณัฐวัฒน์ คณโฑแก้ว

Title: หมวยนะไม่ได้โจ๋ / Muay Na Mai Dai Joh (I’m Ethnically Chinese, Not a Troublemaker)
Artist: China Dolls
Album: ไชน่า แดง / China Daeng (Red China)
Year: 2002

ถามก็ไม่ตอบ รู้ฉันก็ไม่ตอบ ยังไม่อยากจะคิดอะไร
Tahm gor mai dtaup roo chun gor mai dtaup yung mai yahk ja kit arai
You ask, but I don’t answer, I know, but I don’t answer, I still don’t want to think about anything
เราเป็นคนสนุก เท่ห์ก็ไม่เท่าไร โทษนะบอกไม่ได้จริง ๆ
Rao bpen kon sanook tay gor mai tao rai toht na bauk mai dai jing jing
I’m a fun person, I’m not so cool, sorry, I really can’t tell

(*) วันนี้อารมณ์ดี อยากคุยให้ฟังดีๆ ที่จริงไม่มีอะไร
Wun nee ahrom dee yahk kooey hai fung dee dee tee jing mai mee arai
Today I’m in a good mood, I want to talk so listen up, really, it’s nothing
ฟังนะฟังดีๆ บอกเธอให้ฟังฟรีๆ บอกอีกที ไม่ได้ใจร้าย
Fung na fung dee dee bauk tur hai fung free free bauk eek tee mai dai jai rai
Listen and listen well, I’m telling you for free, I’m telling you again, I’m not bad

(**) บอกว่าหมวยนะไม่ได้โจ๋ ขาฉันไม่ได้โจ๋ ฉันไม่ใช่จิ๊กโก๋นี่น่า
Bauk wah muay na mai dai joh kah chun mai dai joh chun mai chai jiggoh nee nah
I’m telling you that I’m ethnically Chinese, I’m not a troublemaker, yes, I’m not a troublemaker, I’m not a hooligan
บอกว่าหมวยนะไม่ได้โจ๋ ขาฉันไม่ได้โจ๋ ฉันไม่ใช่จิ๊กโก๋หรอกหนา
Bauk wah muay na mai dai joh kah chun mai dai joh chun mai chai jiggoh rauk nah
I’m telling you that I’m ethnically Chinese, I’m not a troublemaker, yes, I’m not a troublemaker, I’m not a hooligan at all

รักก็ไม่บอก ชอบฉันก็ไม่บอก เธอยังอยากจะรู้ทำไม
Ruk gor mai bauk chaup chun gor mai bauk tur yung yahk ja roo tummai
I’m not telling you who I love, I’m not telling you what I like, Why do you still want to know?
เบอร์โทรศัพท์ ทิ้งเอาไว้ก็ได้ ว่างเมื่อไรก็จะตื๊ดไปเลย
Bur tohrasup ting ao wai gor dai wahng meua rai gor ja dtut bpai loey
You can leave me your number and whenever I’m free, I’ll give you a call

(*,**,*,**,**)

   

คำร้อง/ ทำนอง/ เรียบเรียง วีริศ แก่นกำจร

Title: ต้มยำ / Dtom Yum (Tom Yum)
Artist: China Dolls
Album: ติ๊งหน่อง / Dting Naung (Ding Dong)
Year: 2001

ฉันคนเดียวมันคงจะเปรี้ยวเกินไป
Chun kon diao mun kong ja bpriao gern bpai
Just me alone would be too sour
จะบอกเอาไว้ให้ฟังสักที
Ja bauk ao wai hai fung suk tee
I’ll tell you, listen up
หวานเกินไป ก็คงจะไม่พอดี
Wahn gern bpai gor kong ja mai por dee
Being too sweet wouldn’t be just right
จะอยู่อย่างนี้คงไม่ได้การ
Ja yoo yahng nee kong mai dai gahn
Living like that wouldn’t work

(*) อยากจะรักจะรักกับเธอ
Yahk ja ruk ja ruk gup tur
I want to love, love you
บอกเธอให้รักกันไว้นานนาน
Bauk tur hai ruk gun wai nahn nahn
I’m telling you we’re going to be in love for a long, long time
แค่อยากมีรักมีรักให้กัน
Kae yahk mee ruk mee ruk hai gun
I just want us to be in love, be in love
ผูกพัน ด้วยใจและใจที่ดี
Pook pun duay jai lae jai tee dee
To be connected heart to heart

(**) เผ็ด เผ็ด แบบต้มยำไง เผ็ด เผ็ด แบบต้มยำไง
Pet pet baep dtom yum ngai pet pet baep dtom yum ngai
Spicy like tom yum, spicy like tom yum
อร่อยด้วยรักที่เราจะมี
Aroy duay ruk tee rao ja mee
Delicious with the love that we have
เผ็ด เผ็ด แบบต้มยำไง เผ็ด เผ็ด แบบต้มยำไง
Pet pet baep dtom yum ngai pet pet baep dtom yum ngai
Spicy like tom yum, spicy like tom yum
อร่อยด้วยรักด้วยใจที่ดี
Aroy duay ruk duay jai tee dee
Delicious with love and with our good hearts

ฉันและเธอ มาลองมาคบกันไป
Chun lae tur mah laung mah kop gun bpai
You and I tried dating
จะเผ็ดจะหวานยังไงก็เอา
Ja pet ja wahn yung ngai gor ao
Be it spicy or sweet, I want it
ฉันและเธอมารวมกับน้ำเปล่า เปล่า
Chun lae tur mah ruam gup num bplao bplao
You and I mixed with water
ก็คงไม่เหงาถ้าเราเข้ากัน
Gor kong mai ngao tah rao kao gun
We won’t be lonely if we get along

(*,**,**,**)

อร่อยด้วยรักที่เราจะมี อร่อยด้วยรักด้วยใจที่ดี
Aroy duay ruk tee rao ja mee aroy duay ruk duay jai tee dee
Delicious with the love that we have, delicious with love and with our good hearts

   

คำร้อง ไพลิน รัตนแสงเสถียร
ทำนอง ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: H.N.Y
Artist: China Dolls
Album: China More
Year: 2000

(*) สวัสดีค่ะ
Sawut dee ka
Greetings
ถึงปีใหม่ก็ให้เป็นคนดี ขอให้มีสุขใจ
Teung bpee mai gor hai bpen kon dee kor hai mee sook jai
It’s the new year, be good people, I wish you happiness
มีความสุขเกิดมาเป็นคนไทย
Mee kwahm sook gert mah bpen kon thai
Have fun being born Thai
多財又多福
Duo cai you duo fu
Lots of wealth and lots of fortune

(**) Chinadolls 中国娃娃 Chinadolls 中国娃娃
China Dolls zhong guo wa wa china dolls zhong guo wa wa
China Dolls, China Dolls, China Dolls, China Dolls
Chinadolls祝大家新年恭喜恭喜發財
China Dolls zhu da jia xin nian gong xi gong xi fah cai
China Dolls, wishing everyone a blessed new year
中國娃娃祝大家快快樂樂有財有福
Zhong guo wa wa zhu da jia kuai kuai le le you cai you fu
China Dolls, wishing everyone happiness, wealth, and fortune
Chinadolls祝大家新年恭喜恭喜發財
China Dolls zhu da jia xin nian gong xi gong xi fah cai
China Dolls, wishing everyone a blessed new year
中国娃娃祝大家Happy Happy New Year
Zhong guo wa wa zhu da jia happy happy new year
China Dolls, wishing everyone a happy happy new year

ในวันสงกรานต์ที่ผ่านมา
Nai wun songkran tee pahn mah
During past Songkrans
ทุกคนก็เฮฮา ก็สุขแบบคนไทย
Took kon gor hey hah gor sook baep kon Thai
Everyone has fun and is happy in the Thai style
ตรุษจีนก็ยังได้สุขใจ
Dtroot jeen gor yung dai sook jai
Chinese New Year also can still be fun
ไม่ว่าจะแบบไทย แบบจีนก็เฮฮา
Mai wah ja baep thai baep jeen gor hey hah
No matter if it’s Thai style or Chinese style, it’s great

(***) ปีใหม่จีนปีใหม่ไทย ก็สุขใจกันไปอีกปี
Bpee mai jeen bpee mai thai gor sook jai gun bpai eek bpee
Chinese New Year, Thai New Year, let’s have fun together for another year
ปีใหม่มา สวัสดี ให้สุขขีให้มีสุขสันต์
Bpee mai mah sawut dee hai sook kee hai mee sook sun
The new year is here, greetings, have fun and be happy
ปีใหม่จีนปีใหม่ไทย ก็สุขใจกันไปอีกวัน
Bpee mai jeen bpee mai thai gor sook jai gun bpai eek wun
Chinese New Year, Thai New Year, let’s have fun together for another day
ปีใหม่มาก็เจอะกัน ให้สุขสันต์วันปีใหม่ไทย
Bpee mai mah gor jur gun hai sook sun wun bpee mai thai
The new year is here, let’s meet and have a happy Thai New Year

(*,**)

อีกวันทุกคนจะสุขใจ
Eek wun took kon ja sook ja
Everyone will be happy for another day
ถึงวันที่คนไทยสุขใจและเฮฮา
Teung wun tee kon thai sook jai lae hay hah
It’s a day that Thai people are happy and have fun
จะจีนหรือไทยก็ต้องมา
Ja jeen reu thai gor dtaung mah
Whether it’s Chinese or Thai, you must come
ต้องเจอกันอีกคราถ้าเราเป็นคนไทย
Dtaung jur gun eek krah tah rao bpen kon thai
We must meet once again if we’re Thai

(***,*)

   

คำร้อง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ
ทำนอง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ
เรียบเรียง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: เพลงหมา หมา / Pleng Mah Mah (Dog Song)
Artist: China Dolls
Album: China More
Year: 2000

หมาบ้านฉันชื่อ WinKi เกิดมาทำตัวซุกซน
Mah bahn chun cheu winki gert mah tum dtua sook son
My dog is named Winki, he was born with a playful personality
ไม่จู้จี้ไม่ขี้บ่น ไม่เคยจะทำร้ายใคร
Mai joo jee mai kee bon mai oey ja tum rai krai
He doesn’t grumble, he doesn’t complain, and would never hurt anyone
เห็นฉันเหงาทุกทุกที ก็มีมันเป็นเพื่อนใจ
Hen chun ngao took took tee gor mee mun bpen peuan jai
Every time he sees I’m lonely, I have him as my good friend
และไม่คิดทิ้งกันไป ไม่เคยทำตัวไม่ดี
Lae mai kit ting gun bpai mai koey tum dtua mai dee
And he wouldn’t think of abandoning me, he never behaves badly

(*) ไม่เหมือนคน..ที่รักกันมาก แล้วก็จากไปทุกที
Mai meuan kon tee ruk gun mahk laeo gor jahk bpai took tee
He’s not like a human who would love you so much, then leave you every time

(**) แต่ก่อนก็มีเธอคอยรับฟัง ก็มีเธอคอยเข้าใจ
Dtae gaun gor mee tur koy rup funggor mee tur koy kao jai
Before I had you willing to listen to me, I had you understanding me
แต่เธอก็ดันหายไป เหลือเพียงแต่หมาแค่ตัวสองตัว
Dtae tur gor dun hai bpai leua piang dtae mah kae dtua saung dtua
But you disappeared, leaving only two dogs
ก็มีมันคอยรับฟัง ก็มีมันคอยเข้าใจ
Gor mee mun koy rup fung gor mee mun koy kao jai
I have them willing to listen to me, I have them understanding me
ไม่เคยจะมาหายไป ก็มีแต่มันมาเป็นเพื่อนยามที่เหงา
Mai koey ja mah hai bpai gor mee dtae mun mah bpen peuan yahm tee ngao
They would never disappear, I only have them as my friend when I’m lonely

หมาบ้านฉันไม่เคยดุ เหม่าเหมานะเป็นชื่อมัน
Mah bahn chun mai koey doo mao mao na bpen cheu mun
My dog is never fierce, his name is Mao Mao
ทุกทุกเช้าต้องเจอกัน ก็มีมันคอยรู้ใจ
Took took chao dtaung jur gun gor mee mun koy roo jai
We see each other every morning, he understands me
เรื่องนิสัยนะชัวร์เลย ไม่เคยเกเรเหมือนใคร
Reuang nisai na sure loey mai koey gay ray meuan krai
He has a sure personality, he’s never naughty like others
และไม่คิดทิ้งกันไป ไม่เคยทำตัวไม่ดี
Lae mai kit ting gun bpai mai koey tum dtua mai dee
And would never think of abandoning me, he never behaves badly

(*,**,**,**)

   

คำร้อง สุภัชญา ลัทธิโสภณกุล, ไพลิน รัตนแสงเสถียร
ทำนอง/เรียบเรียง ชัชชัย ชาบำเหน็จ