Calories Blah Blah

All posts tagged Calories Blah Blah

Title: อย่าไปไหนอีกนะ / Yah Bpai Nai Eek Na (Don’t Go Off Anywhere Again)
Artist: Calories Blah Blah
Album: Hi-Season
Year: 2008

ทุกวันตั้งแต่เธอเดินจากฉันไป
Took wun dtung dtae tur dern jahk chun bpai
Every day since you left me
รู้ไหมเป็นยังไงอ้างว้างเพียงใดเมื่อไม่มีเธอ
Roo mai bpen yung ngai ahng wahng piang dai peua mai mee tur
Do you know how i’s been? How empty it feels when I don’t have you?
ทุกคืนได้แต่ภาวนาให้เธอ ทบทวนใจตัวเอง
Took keun dai dtae pahwanah hai tur top tuan jai dtua eng
Every night I can only pray that you’ll reconsider things
ให้พบความจริงว่าเธอรักใคร และกลับมาอยู่ตรงนี้
Hai pob kwahm jing wah tur ruk krai lae glup mah yoo dtrong nee
That you’ll find the truth as to whom you love and that you’ll come back here

(*) อย่าไปไหนอีกนะเธอ ถ้ายังรักฉันก็อภัย
Yah bpai nai eek na tur tah yung ruk chun gor apai
Don’t go off anywhere again, if you still love me, I forgive you
อย่าไปไหนอีกเหมือนเคย ถ้าเธอรู้ว่าเธอรักใคร
Yah bpai nai eek meuan koey tah tur roo wah tur ruk krai
Don’t go off again like you used to if you know who you love
อยู่ด้วยกันตรงนี้ ทุกวินาทีเรื่อยไป
Yoo duay gun dtrong nee took winahtee reuay bpai
Stay with me right here for every second
อย่าหายไปอีก หายไปจากฉันอีกนะได้ไหมถ้าเธอรักกัน
Yah hai bpai eek hai bpai jahk chun eek na dai mai tah tur ruk gun
Don’t disappear again, don’t leave me again, please, if you love me

น้ำตามันเอ่อล้นมาจากสองตา
Num dtah mun ur lon mah jahk saung dtah
My tears overflow from my eyes
เพราะมันเกินบรรยายที่ได้เจอกันเหมือนในวันวาน
Pror mun gern bunyai tee dai jur gun meuan nai wun wahn
Because it’s indescribable to have been able to see you like the days of the past
เข้าใจและไม่มีอะไรต้องการ เรื่องราวในวันวาน
Kao jai lae mai mee arai dtaung gahn reuang rao nai wun wahn
I understand, and there’s nothing that I want, the matters of the past
ที่ทิ้งกันไปก็จะไม่จำ ไม่ทำให้เธอหนักใจ
Tee ting gun bpai gor ja mai jum mai tum hai tur nuk jai
From when you abandoned me, I won’t remember them, and I won’t bother you about it

(*)

วันเวลาของเราที่หายไป
Wun welah kaung rao tee hai bpai
Our time that disappeared
ไม่เคยจะใส่ใจ เสียแล้วก็เสียไป
Mai koey ja sai jai sia laeo gor sia bpai
I’ll never pay attention to it, what’s gone is gone
วันเวลาของเราที่เริ่มใหม่ สำคัญกว่า
Wun welah kaung rao tee rerm mai sumkun gwah
Our time that’s starting over is more important
หากเธออยู่เคียงข้างฉัน
Hahk tur yoo kaing kahng chun
If you’re by my side

(*)

   

คำร้อง : ณรงค์วิทย์ เตชะธนะวัฒน์
ทำนอง : ธีรภัค มณีโชติ
เรียบเรียง : ธีรภัค มณีโชติ

Title: ป่านนี้ / Bpahn Nee (Now)
Artist: Calories Blah Blah
Album: Coffee Break
Year: 2006

มองเห็นดวงดาว ส่องอยู่เต็มฟ้า
Maun hen duang dao saung yoo dtem fah
I look at the stars shining in the sky
ลมหนาวโชยมา จากที่แสนไกล
Lom nao choy mah jahk tee saen glai
The wind blows gently from far away
อยู่ไกลกันเหลือเกิน คิดถึงจะขาดใจ
Yoo glai gun leua gern kit teung ja kaht jai
We’re so far apart, I miss you to death
ไม่รู้…นานเท่าไหร่ ถึงจะพบกัน
Mai roo nahn tao rai teung ja pob gun
I don’t know how long it will be until we meet
ความเหงามักทำให้ต้องชอกช้ำ
Kwahm ngao muk tum hai dtaung chauk chum
The loneliness pains me
ลมหนาวยิ่งทำ ให้ยิ่งร้าวราน
Lom nao ying tum hai ying rao rahn
The more the cold wind makes me lament
เคย…ใกล้ชิดอยู่ ทั้งรักทั้งผูกพัน
Koey glai chit yoo tung ruk tung pook pun
We were once close, we both loved and were connected to each other
จากกันมานาน จะเป็นยังไง
Jahk gun mah nahn ja bpen yung ngai
How will things be being separated for so long?

(*) ป่านนี้เธอจะอยู่ไหน ป่านนี้จะเป็นอย่างไร
Bpahn nee tur ja yoo nai bpahn nee ja bpen yahng rai
Where are you now? How are you now?
จะมีใคร…ดูแลหรือเปล่า
Ja mee krai doo lae reu bplao
Do you have anyone to take care of you?
ป่านนี้คงจะนอนหนาว ป่านนี้คงจะเงียบเหงา
Bpahn nee kong ja naun nao bpahn nee kong ja ngiap ngao
It’s probably cold now, it’s probably lonely now
ฝากเดือนและดาวช่วยปลอบที
Fahk deuan lae dao chuay bplaup tee
I entrust the moon and stars to comfort you
(ฝากเดือนและดาว… บอกว่าฉันยังห่วงเธอ…)
(Fahk deuan lae dao bauk wah chun yung huang tur)
(Entrusting the moon and stars to tell you I’m still worried)

ตรงนี้มีคน ที่ยังคอยหา
Dtrong nee mee kon tee yung koy hah
Right here there’s someone still searching
คอยหาทุกเวลา เมื่อเธอร้างไกล
Koy hah took welah meua tur rahng glai
Searching all the time while you’re far away
ยังคอยและยังรู้สึก คิดถึงและห่วงใย
Yung koy lae yung roo seuk kit teung lae huang yai
I’m still waiting and still feeling, missing you and worrying about you
จะทำยังไง… ให้เธอรับรู้
Ja tum yung ngai hai tur rup roo
What can I do to get you to realize?

(*,*)

Title: อย่าใจร้าย / Yah Jai Rai (Don’t Be Cruel)
Artist: Calories Blah Blah
Album: Love Delivery
Year: 2010

เธอ ก็ยังคงเป็นเธอเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนสักวัน
Tur gor yung kong bpen tur meuan derm mai koey bplian suk wun
You’ve been the same you, never changing for a day
แหล่ะยังคงไม่มีหัวใจให้คนอย่างฉัน อย่างเดิม ไม่เปลี่ยน
Lae yung kong mai mee hua jai hai kon yahng chun yahng derm mai bplian
And you still probably have no feelings for a guy like me, as usual, never changing
ฉัน ก็ยังคงเป็นตัวฉันเองไม่เคยเปลี่ยนสักวัน
Chun gor yung kong bpen dtua chuneng mai koey bplian suk wun
I’ve also been the same me, never changing for a day
แหล่ะยังคงเต็มใจจะรัก จะมีเพียงเธอ เรื่อยไป
Lae yung kong dtem jai ja ruk ja mee piang tur rueay bpai
And I’m still willing to love and have only you, forever
ไม่เปลี่ยนใจ จะขอรอเธอ
Mai bplian jai ja kor ror tur
I won’t change my mind, I want to wait for you

(*) อย่าใจร้าย ห้ามให้ฉันมีเธอ ปล่อยให้ฉันทำไปแล้วกัน
Yah jai rai hahm hai chun mee tur bploy hai chun tum bpai laeo gun
Don’t be cruel, forbidding me from having you, let me do as I wish
ไม่ต้องผลักไส ให้ยิ่งร้าวราน แค่ไม่รักก็พอแล้วเธอ
Mai dtaung pluk sai hai ying rao rahn kae mai ruk gor por laeo tur
There’s no need to push me away any more, if you don’t love me, that’s enough
อย่าใจร้าย ห้ามให้ฉันรักเธอ ไม่ต้องสนใจเลยได้ไหม
Yah jai rai hahm hai chun ruk tur mai dtaung son jai loey dai mai
Don’t be cruel, forbidding me for loving you, there’s no need to take any interest in me, okay?
เพราะหัวใจมันไม่เอาไหน แค่ห้ามตัวเองแค่นี้ก็ทำไม่เป็น
Pror hua jai mun mai ao nai kae hahm dtua eng kae nee gor tum mai bpen
Because my heart doesn’t want anything else, I just don’t know how to forbid myself

เรา ก็ยังคงเป็นเราเหมือนเดิมไม่เคยเปลี่ยนสักวัน
Rao gor yung kong bpen meuan derm mai koey bplian suk wun
We’re still the same us, never changing for a day
เธอก็ยังเป็นเธอคนนั้นที่ไม่รักกัน
Tur gor yung bpen tur kon nun tee mai ruk gun
You’re still the same you who doesn’t love me
ไม่เปลี่ยน เหมือนกับฉัน ที่ก็รักเธอ
Mai bplian meuan gup chun tee gor ruk tur
Never changing, just like me, who still loves you

(*)

แหล่ะก็รู้ นานเท่าไรก็ไม่มีสิทธิ์
Lae gor roo nahn tao rai gor mai mee sit
And I know, no matter how long it is, I don’t have the right
แต่มันคิดแบบนั้นไม่เป็นที่ทำเป็นก็คือรักเธอ
Dtae mun kit baep nun mai bpen tee tum bpen gor keu ruk tur
But I don’t know how to think like that, all I know how to do is love you
แม้จะเจ็บช้ำ แต่มันก็พร้อมจะทน
Mae ja jep chum dtae mun gor praum ja ton
Though it’ll hurt, I’m ready to endure it
ในท่ามกลางความหมองหม่น ก็ยังคงมีความสุขหัวใจ ให้ฉัน
Nai tahm glahng kwahm maung mon gor yung kong mee kwahm sook hua jai hai chun
In the middle of the depression, I still have happiness in my heart

(*)
แค่ห้ามตัวเองแค่นี้ก็ทำไม่เป็น
Kae hahm dtua eng kae nee gor tum mai bpen
I just don’t know how to forbid myself

Title: คนที่ไม่เข้าตา / Kon Tee Mai Kao Dtah (The Person Whom You Aren’t Attracted To)
Artist: Calories Blah Blah
Album: Calories
Year: 2009

มองใครต่อใคร
Maung krai dtor krai
Looking at everyone
ที่เดินจับมือเกี่ยวกัน
Tee dern jup meu giao gun
Walking hand-in-hand
เห็นเค้าเหล่านั้น ก็นึกอิจฉาในใจ
Hen kao lao nun gor neuk itchah nai jai
Seeing them, I feel jealous in my heart
ทำไมไม่เป็น ไม่มีอย่างเขา
Tummai mai bpeb mai mee yahng kao
Why aren’t things like them?
คิดแล้วมันก็เศร้าใจ
Kit laeo mun gor sao jai
I’m sad thinking about it

(*) มีเพียงความเหงา ให้เดินกอดคอเท่านั้น
Mee piang kwahm ngao hai dern gaut kor tao nun
I have only loneliness walking with its arm around me
ที่นั่งติดกันเวลาดูหนัง คือใคร
Tee nung dtit gun welah doo nung keu krai
Time is the person I sit and watch movies with
จะกิน จะเดิน จะนอน ก็เหงา
Ja gin ja dern ja naun gor ngao
Eating, walking, sleeping, it’s lonely
ไม่มีใครเคียงข้างกาย ไม่มีใครเลย
Mai mee krai kiang kahng gai mai mee krai loey
I don’t have anyone beside me, I don’t have anyone

(**) จะมีใคร ใครรัก คนหน้าตาอย่างฉัน
Ja mee krai krai ruk kon nah dtah yahng chun
I want someone, someone to love, someone who looks like me
ที่มันธรรมดา ไม่เข้าตาเหมือนใครๆ
Tee mun tummadah mai kao dtah meuan krai krai
Who is normal and not attractive like everyone else
จะมีใคร ใครไหม ที่จะมองแต่หัวใจ
Ja mee krai krai mai tee ja maung dtae hua jai
Is there anyone? Anyone who will only look at my heart?
จะมีไหมใคร เข้าใจรักกัน
Ja mee mai krai kao jai ruk gun
Will there be anyone who will understand and love me?

จะมีกี่คนที่เค้าจะมองอย่างนั้น
Ja mee gee kon tee kao ja maung yahng nun
How many people will look like that?
จะมีสักวันบ้างไหม ที่ฝันเป็นจริง
Ja mee suk wun bahng mai tee fun bpen jing
Will there ever be a day when my dreams will come true?
จะมีกี่คนที่เขาจะรับ
Ja mee gee kon tee kao ja rup
Will there every be someone who will accept me
ที่ฉันเป็นได้ทุกสิ่ง
Tee chun bpen dai took sing
To be their everything?

(*,**)

มองเห็นความสำคัญ
Maung hen kwahm sumkun
Looking at my importance
จับมือกอดฉัน ด้วยความเต็มใจ
Jup meu gaut chun duay kwahm dtem jai
Holding my hand, embracing me willingly
จะยอมให้ทุกทุกสิ่ง ที่ตัวฉันมี
Ja yaum hai took took sing tee dtua chun mee
I’d give up everything I had
จะไม่ทำให้เค้าผิดหวังเลยสักครั้ง
Ja mai tum hai kao pit wung loey suk krung
To not let her ever be disappointed

(*,**)

Title: ภาษาดอกไม้ / Pasah Dauk Mai (Flower Language)
Artist: Calories Blah Blah
Album: Love Delivery
Year: 2010

ให้ดอกกุหลาบสีแดง มันแปลว่ารักหมดใจ
Hai dauk goo lahp see daeng mun plae wah ruk mot jai
A red rose means I love you with all my heart
ให้ดอกลิลลี่ขาวไป แทนใจที่บริสุทธิ์
Hai dauk lily kao pai taen jai tee borisoot
A white lily stands for a pure heart
ยื่นดอกทิวลิปให้ใคร คือยอมให้เขาได้ทุกสิ่ง
Yeun dauk tulip hai krai keu yaum hai kao dai took sing
The tulip given to someone is a consent to give them everything
จะกี่ความหมายที่เคยได้ยิน ก็เข้าใจ
Ja gee kwahm mai tee koey dai yin gor kao jai
I’ve heart many meanings, and I understand them

(*) แต่แปลกใช่ไหม ที่ฉันไม่เคยมอบให้เธอเลย
Dtae plaek chai mai tee chun mai koey maup hai tur loey
But it’s strange, isn’t it, that I’ve never given you any?
ทำตัวไม่หวานเหมือนเคย ขอโทษถ้าดูไม่ซึ้ง
Tum dtua mai wahn meuan koey kor toht tah doo mai seung
I don’t act as sweet as I used to, I’m sorry if I seem like I’m not touched
แต่จะบอกเธอไปทุกวัน ให้เธอรู้เอาไว้อย่างหนึ่ง
Dtae ja bauk tur pai took wun hai tur roo ao wai yahng neung
But I’ll tell you every day and remind you of one thing
คำหนึ่งคำนี้ ที่อยู่เต็มหัวใจ
Kum neung kum nee tee yoo dtem hua jai
This one word that fills my heart

(**) บอกคำเดียวว่ารัก รัก รัก รัก
Bauk kum diao wah ruk ruk ruk ruk
The one word I’ll tell you is love love love love
ไม่มีดอกไม้ให้ไป
Mai mee dauk mai hai pai
I don’t have any flowers to give you
มีแค่คำนี้ เป็นภาษาดอกไม้ให้เธอ
Mee kae kum nee pen pasah dauk mai hai tur
All I have is this word, it’s the flower language I give to you

(***) ได้ยินแล้วให้เธอช่วยรู้ตัว
Dai yin laeo hai tur chuay roo dtua
You’ve heard it, so please realize
ว่าฉันมีเธอทั้งหัวใจ
Wah chun mee tur tung hua jai
That I have you with all my heart
รักที่บริสุทธิ์ และทุกๆ ความในใจ
Ruk tee borisoot lae took took kwahm nai jai
With a love that’s pure and everything in my heart
เธอช่วยรับมันไปได้ไหม ฉันมอบมันให้เธอ
Tur chuay rup mun pai dai mai chun maup mun hai tur
Can you please accept it? I’m giving it to you

ให้ดอกกุหลาบสีใด ไม่นานก็คงร่วงโรย
Hai dauk goolahp see dai mai nahn gor kong ruang roy
A rose of any color will soon wilt
คำพูดจากใจให้เธอ นั้นไม่มีวันโรยรา
Kum poot jahk jai hai tur nun mai mee wun roy rah
But the words from the heart I give you will never fade
นิยามดอกไม้ร้อยพัน เอามารวมกันยังน้อยไป
Niyahm dauk mai roy pun ao mah ruam gun yung noy pai
The definition of 100,000 flowers is still too little
ดอกไม้ดอกไหน ก็เทียบไม่ได้กับรักเธอ
Dauk mai dauk nai gor tiap mai dai gup ruk tur
No flower can compare with my love for you

(*,**,***)

จะมอบให้เธอคนเดียว
Ja maup hai tur kon diao
I’ll give it to you alone

Title: แพ้คำว่ารัก / Pae Kum Wah Ruk (Defeated By the Word Love)
Artist: Calories Blah Blah
Album: Love Delivery
Year: 2010

เคยโดนทำให้เจ็บไปทั้งหัวใจ
Koey dohn tum hai jep pai tung hua jai
My heart was once broken before
เป็นเพราะฉันวางใจ เชื่อใจทุกทุกคน
Pen pror chun wahng jai cheua jai took took kon
Because I was too trusting and believed everyone
คนบางคนเข้ามาทำให้วกวน
Kon bahng kon kao mah tum hai wok won
Some people came and twisted me around
ทำให้ฉันหลงกล เพียงเพราะคำพูดว่ารัก
Tum hai chun long gon piang pror kum poot wah ruk
Making me fall for their lies, just because they said they loved me

(*) ที่เธอบอกจริงหรือเปล่า จริงหรือเปล่า
Tee tur bauk jing reu plao jing reu plao
Were you telling the truth? Was it the truth or not?
ไม่ได้ล้อเล่นกันใช่ไหม
Mai dai lor len gun chai mai
You weren’t joking with me, right?
เพราะฉันเป็นคนที่เมื่อรักใคร
Pror chun pen kon tee meua ruk krai
Because I’m the kind of guy who, when I love someone,
ก็เชื่อใจและยอมให้แต่เขา
Gor cheua jai lae yaum hai dtae kao
I trust in and give in to them

(**) อย่ารังแกคนที่ไม่มีใคร ด้วยคำว่ารักเลย
Yah rung gae kon tee mai mee krai duay kumw ah ruk loey
Don’t bully someone who doesn’t have anyone with the word love
จะกี่ครั้งก็ลงเอย แพ้คำพูดว่ารัก
Ja gee krung gor long oey pae kum poot wah ruk
However many times, it ends, defeated by the word love
ได้ไหมคนดี ถ้าคิดจะบอกรักกัน
Dai mai kon dee tah kit ja bauk ruk gun
Please, sweetheart, if you’re thinking of telling me you love me
ช่วยบอกกันด้วยหัวใจที่มี
Chuay bauk gun duay hua jai tee mee
Please tell me with your heart
แค่นี้ที่อยากขอเธอ
Kae nee tee yahk kor tur
That’s all I ask of you

คำคำเดียวที่ทำให้ทั้งชื่นใจ
Kum kum diao tee tum hai tung cheun jai
The one word that makes me completely happy
และทำให้เสียใจ มากมายเท่าเท่ากัน
Lae tum hai sia jai mahk mai tao tao gun
And makes me so sad at the same time
แต่คำคำเดียวที่ฉันต้องพ่ายแพ้อยู่อย่างนั้น
Dtae kum kum diao tee chun dtaung pai pae yoo yahng nun
But it’s the one word I must fall to like that
คือคำว่ารักคำเดียวที่ต้องการ
Keu kum wah ruk kum diao tee dtaung gahn
It’s just the word love that I want

(*,**)

ที่เธอบอกจริงหรือเปล่า จริงหรือเปล่า
Tee tur bauk jing reu plao jing reu plao
Were you telling the truth? Was it the truth or not?
เธอบอกกันได้ไหม
Tur bauk gun dai mai
Please tell me

(**,**)
แค่นี้
Kae nee
That’s all

Title: อยากรู้ แต่ไม่อยากถาม / Yahk Roo Dtae Mai Yahk Tahm (I Want to Know, But I Don’t Want to Ask)
Artist: Calories Blah Blah
Album: Voice Male
Year: 2008 (??)

ได้ชิดเพียงลมหายใจ
Dai chit piang lom hai jai
Just to be close to your breath
แค่ได้ใช้เวลาร่วมกัน
Kae dai chai welah ruam gun
Just to be able to spend time together
แค่เพื่อนเท่านั้น แต่มันเกินห้ามใจ
Kae peuan tao nun dtae mun gern hahm jai
We’re just friends, but it’s too much to hold back
ที่ค้างในความรู้สึก ว่าลึกๆเธอคิดยังไง
Tee kahng nai kwahm roo seuk wah leuk leuk tur kit yung ngai
Your feelings deep inside, what are you thinking?
รักเธอเท่าไร แต่ไม่เคยพูดกัน
Ruk tur tao rai dtae mai koey poot gun
However much I love you, I’ve never said it

(*) อะไรที่อยู่ในใจก็เก็บเอาไว้
Arai tee yoo nai jai gor gep ao wai
I keep everything in my heart inside
มันมีความสุขแค่นี้ก็ดีมากมาย
Mun mee kwahm sook kae nee gor dee mahk mai
Just being happy like this is already great

(**) เธอจะมีใจหรือเปล่า
Tur ja mee jai reu plao
Will you have feelings for me?
เธอเคยมองมาที่ฉันหรือเปล่า
Tur koey maung mah tee chun reu plao
Have you ever looked at me?
ที่เราเป็นอยู่นั้นคืออะไร
Tee rao pen yoo nun keu arai
What are we?
เธอจะมีใจหรือเปล่า
Tur ja mee jai reu plao
Will you have feelings for me?
มันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจ
Mun keu kwahm jing tee chun yahk roo dtit yoo nai jai
It’s the truth I want to know that’s stuck in my heart
แต่ไม่อยากถาม
Dtae mai yahk tahm
But I don’t want to ask

กลัวว่าเธอเปลี่ยนไป
Glua wah tur plian pai
I’m afraid you’ll change

ไม่ถามยังดีซะกว่า
Mai tahm yung dee sa gwah
Not asking is better
เพราะฉันรู้ถ้าเราถามกัน
Pror chun roo tah rao tahm gun
Because I know if I ask you
กลัวคำๆนั้น อาจทำร้ายหัวใจ
Glua kum kum nun aht tum rai hua jai
I’m afraid of those words that might break my heart

(*,**)
กลัวรับมันไม่ไหว
Glua rup mun mai wai
I’m afraid I won’t be able to accept it

เธอจะมีใจหรือเปล่า
Tur ja mee jai reu plao
Will you have feelings for me?
มันคือความจริงที่ฉันอยากรู้ติดอยู่ในใจ
Mun keu kwahm jing tee chun yahk roo dtit yoo nai jai
It’s the truth I want to know that’s stuck in my heart
แต่ไม่อยากถาม
Dtae mai yahk tahm
But I don’t want to ask
Glua rup mun mai wai
I’m afraid I won’t be able to accept it

Title: ไม่รู้จักฉัน ไม่รู้จักเธอ / Mai Roo Juk Chun Mai Roo Juk Tur (Don’t Know Me, Don’t Know You)
Artist: Da Endorphine ft. Pop Calories Blah Blah
Album: Grammy GTH – Feel Good
Year: 2007

นั่งคนเดียวแล้วมองกระจก ที่สะท้อนแสงจันทร์วันเพ็ญ
nang kon dieow laew mong gra-jok tee sa-ton saeng jan wan-pen
Sitting alone and looking at the mirror, the reflection of the light of the full moon
โดดเดี่ยวกับความเหงา อยู่กับเงาที่พูดไม่เป็น
doht dieow gap kwaam ngao yoo gap ngao tee poot mai bpen
All alone with loneliness, here with the shadows that can’t speak
ฟังเพลงเดิมๆที่เรารู้จัก แต่ไม่รู้ความหมายของมัน
fang pleng derm-derm tee rao roo jak dtae mai roo kwaam maai kong man
Listening to the same songs we were familiar with, but didn’t know their meanings
หากฉันจะหลับตาลงสักครั้ง เพื่อพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์
haak chan ja lap dtaa long sak krang peua pop gap ter poo bpen ni-ran
If I shut my eyes just once, to see you, the eternal one

(*)หากความรักเกิดในความฝัน เราจุมพิตโดยไม่รู้จักกัน
haak kwaam rak gert nai kwaam fan rao joom-pit doi mai roo jak gan
If love happens in a dream, we would kiss without knowing each other
ปฏิทินไม่บอกคืนและวัน ดั่งที่ฉันไม่เคยต้องการ
bpa-dti-tin mai bok keun lae wan dang tee chan mai koie dtong gaan
The calender doesn’t tell the nights and days like I never needed them
แต่อยากให้เธอได้พบกับฉัน เราสมรสโดยไม่มองหน้ากัน
dtae yaak hai ter daai pop gap chan rao som rot doi mai mong naa gan
But want you to meet me, we would get married without seeing each other’s face
จูบเพื่อร่ำลาในความสัมพันธ์
joop peua ram laa nai kwaam sam-pan
A kiss farewell in this relationship
ก่อนที่ฉันจะปล่อยเธอหายไปโดยไม่รู้จักเธอ
gon tee chan ja bploi ter haai bpai doi mai roo jak ter
Before I would let you disappear, without knowing you

ทบทวนเรื่องราวต่างๆ ทุกๆครั้งที่ฉันตื่นนอน
top tuan reuang raao dtaang-dtaang took-took krang tee chan dteun non
Recalling all the stories every time that I wake up
บทกวีไม่มีความหมาย ฉันงมงายสวดมนต์ขอพร
bot ga-wee mai mee kwaam maai chan ngom-ngaai suat mon kor pon
The meaningless poems, I naively prayed for blessings
หากจะมีโอกาสอีกหน จะร่ายมนต์กับสายน้ำจันทร์
haak ja mee oh-gaat eek hon ja raai mon gap saai naam jan
If I have the chance again, I’ll cast a spell with the moon’s streaming light
เพื่อจะได้หลับตาลงสักครั้ง แล้วพบกับเธอผู้เป็นนิรันดร์
peua ja daai lap dtaa long sak krang laew pop gap ter poo bpen ni-ran
So I can shut my eyes just once and see you, the eternal one

(*, *)

คนที่ไม่เข้าตา / Kon Tee Mai Kao Dtah (The Person Whom You Aren’t Attracted To)
แพ้คำว่ารัก / Pae Kum Wah Ruk (Defeated By the Word Love)
ป่านนี้ / Bpahn Nee (Now)
ภาษาดอกไม้ / Pasah Dauk Mai (Flower Language)
อย่าใจร้าย / Yah Jai Rai (Don’t Be Cruel)
อย่าไปไหนอีกนะ / Yah Bpai Nai Eek Na (Don’t Go Off Anywhere Again)
อยากรู้ แต่ไม่อยากถาม / Yahk Roo Dtae Mai Yahk Tahm (I Want to Know, But I Don’t Want to Ask)

   
Translated songs by Calories Blah Blah