C-Quint

All posts tagged C-Quint

Title: ยังเป็นความลับ / Yung Bpen Kwahm Lup (Still a Secret)
English Title: “Invisible”
Artist: C-Quint
Album: [Single]
Year: 2013

เธอแค่เหงามา ส่วนฉันแค่เหงาไป
Tur kae ngao mah suan chun kae ngao bpai
You’re just lonely, as for me, I was just lonely
วันที่เธอกับเขาต่างคนไม่เข้าใจ
Wun tee tur gup kao dtahng kon mai kao jai
On the day you and he didn’t understand each other
ดูแลชั่วคราว เมื่อวันที่เหงาคลาย
Doo lae chua krao meua wun tee ngao klai
I took care of you for a moment, when your loneliness was alleviated
เธอนะดีกับเขาอย่างฉันก็ดีใจ
Tur na dee gup kao yahng chun gor dee jai
If you’re as good with him as me, I’ll be happy

(*) ไม่เอาอย่าพูดเลย อย่างเราเคยรู้กัน
Mai ao yah poot loey yahng rao koey roo gun
I don’t want it, don’t speak like we once understood each other
คงรู้ดีว่าฉันเป็นยังไง
Kong roo dee wah chun bpen yung ngai
You probably know full well how I am

(**) เชื่อใจเถอะ เธอยังเป็นความรัก
Cheua jai tur tur yung bpen kwahm ruk
Trust your heart, you’re still love
ส่วนฉันยังเป็นความลับ
Suan chun yung bpen kwahm lup
As for me, I’m still a secret
เรื่องนี้ให้จบแค่เธอกับฉัน
Reuang nee hai job kae tur gup chun
Let this matter end with just you and me

(***) เธอยังเป็นแฟนเขา
Tur yung bpen faen kao
You’re still his girlfriend
ส่วนฉันคงเป็นแค่นั้น
Suan chun kong bpen kae nun
As for me, this is all I probably am
แค่คนที่คุยกับเธอจนเช้า
Kae kon tee kooey gup tur jon chao
Just a person who talks with you until morning
และควรจะไปเมื่อเธอไม่เหงา
Lae kuan ja bpai meua tur mai ngao
And who should leave when you’re not lonely
อยากให้เธอรักกับเขาไปนานๆ
Yahk hai tur ruk gup kao bpai nahn nahn
I want you to love him for a long time

ฉันยังรักเธอ ส่วนเธอยังรักใคร
Chun yung ruk tur suan tur yung ruk krai
I still love you, as for you, you still love someone else
เป็นอย่างเดิมก็ดีอยู่แล้วไม่เป็นไร
Bpen yahng derm gor dee yoo laeo mai bpen rai
It’s the same, but that’s fine, it’s all right
ดูแลชั่วคราว เมื่อวันที่เหงาคลาย
Doo lae chua krao meua un tee ngao klai
I took care of you for a moment, and on the day your loneliness was alleviated
เธอนะดีกับเขาอย่างฉันก็ดีใจ
Tur na dee gup kao yahng chun gor dee jai
If you’re as good with him as me, I’ll be happy

(*,**,***,**,***)

Title: เจ้าชู้ รู้ตัวป่ะ / Jao Choo Roo Dtua Pa (You’re A Flirt, You Know That?)
English Title: “Pretty Killer”
Artist: C-Quint
Album: [Single]
Year: 2012

กำลังเจ้าชู้ เธออ่ะเจ้าชู้
Gumlung jao choo tur a jao choo
You’re flirting, you’re a flirt

ห้ามมอง มองหน้าอย่างงั้น ฉันใจสั่น
Hahm maung maung nah yahng ngun chun jai sun
Don’t look, look like that, my heart is pounding
ห้ามทำ ทำหน้าอย่างงี้ น่ารักเกิน
Hahm tum tum nah yahng ngee naruk gern
Don’t act, act like this, you’re too cute

(*) ไม่พูดว่าเหงา เธอจะเอาเท่าไร
Mai poot wah ngao tur ja ao tao rai
I won’t say I’m lonely, no matter how much you want it
ชอบเข้ามาชิด จะสนิทไปหน่อยไหม
Chaup kao mah chit sanit pai noy mai
You like to get near, aren’t you a little too close?
เล่นยิ้มอย่างงี้ ฉันทำใจไม่ได้ เห็นใจหน่อย
Len yim yahng ngee chun tum jai mai dai hen jai noy
Playfully smiling like this, I can’t take it, have some sympathy for me

กำลังเจ้าชู้ รู้ตัวป่ะ
Gumlung jao choo roo dtua pa
You’re flirting, you know that?
ถ้ารู้แล้วก็ยังทำ เนี่ยผิดนะครับ
Tah roo laeo gor yung tum nia pit na krup
If you know and still do it, this is wrong
เธออ่ะเจ้าชู้ รู้ตัวป่ะ
Tur a jao choo roo dtua pa
You’re a flirt, you know that?
อย่านะถ้าเผลอเมื่อไร ระวังโดนจับ
Yah na tah plur meua rai rawung dohn jup
Don’t, if you’re careless, be careful, you’ll catch me
กำลังเจ้าชู้ เธออ่ะเจ้าชู้ รู้ตัวป่ะ
Gumlung jao choo tur a jao choo roo dtua pa
You’re flirting, you’re a flirt, you know that?
อย่านะถ้าเผลอเมื่อไร ระวังโดนจีบ
Yah na tah plur muea rai rawung dohn jeep
Don’t, if you’re careless, look out, I’ll hit on you

ห้ามหมด ห้ามพูดให้คิด ฉันคิดมาก
Hahm mot hahm poot hai kit chun kit mahk
Cut it out, don’t say anything and make me think, I think too much
ห้ามหยอด ห้ามทำน่ารัก เดี๋ยวใจแตก
Hahm yaut hahm tum naruk diao jai dtaek
Stop being suggestive, don’t act so cute, or pretty soon my heart will break

(*,**,**)

Aha AhaAha Oh Pretty

Aha AhaAha ห้าม Sexy
Aha ahaaha hahm sexy
Aha ahaaha don’t be sexy!

Aha AhaAha Oh Casanovy
Aha AhaAha Yeah Yeah

(**)

Title: แฟนกันวันเดียว / Faen Gun Wun Diao (Lovers For a Day)
Artist: C-Quint
Album: Hybrid
Year: 2009

อาจเป็นชั่ววูบหนึ่ง ซึ่งเธอยังเหงาใจ
Aht pen chua woop neung seung tur yung ngao jai
It might be just one instant that you were still lonely
อาจเป็นแค่ชั่วคราว ที่เธอเกิดเผลอใจ
Aht pen kae chua krao tee tur gert plur jai
It might be just a moment that you happened to be careless
แต่คนที่คิดจริง มันกำลังคิดไกล
Dtae kon tee kit jing mun gumlung kit glai
But the person who’s really thinking of you is thinking too far
อาจยับยั้งอะไรไม่ทัน
Aht yup yung arai mai tun
He might not be able to hold it back

(*) Oh Baby กลัวบรรยากาศมันเป็นใจ
Oh baby glua bunyahgaht mun pen jai
Oh baby, I’m afraid the atmosphere is inciting this
หรือว่ามันเป็น love at first sight
Reu wah mun pen love at first sight
Or is it love at first sight?
ถามใจเธอดูให้ดีๆ
Tahm jai tur doo hai dee dee
Ask your heart and take a good look

(**) Oh Baby เพราะว่าเรารู้จักกันไม่นาน
Ob baby pror wah rao roo juk gun mai nahn
Oh baby, because we haven’t known each other for very long
และถ้าเราต้องเจอกันพรุ่งนี้
Lae tah rao dtaung jur gun proong nee
And if we must see each other tomorrow
ไม่รู้จากนี้ เธอจะเป็นยังไง
Mai roo jahk nee tur ja pen yung nai
I don’t know how you’ll be from now on

(***) ระหว่างเรานั้น แฟนกันแค่วันเดียว
Rawahng rao nun faen gun kae wun diao
Between us, were we lovers for a day
หรืออาจจะเป็นตัวจริงของหัวใจ
Reu aht ja pen dtua jing kaung hua jai
Or maybe it was the reality of our hearts?
นี่เป็นรักแรกพบ หรือคบเล่นๆ กันไปก็เท่านั้น
Nee pen ruk raek pob reu kob len len gun pai gor tao nun
Was this love at first sight or just a friendly date?
ยังไม่แน่ใจ (ยังไม่แน่ใจ)
Yung mai nae jai (yung mai nae jai)
I’m still not sure (I’m still not sure)

(****) ระหว่างเรานั้น แฟนกันแค่ชั่วคราว
Rawahng rao nun faen gun kae chua krao
Between us, we were lovers for just one moment
เวลาที่เหงาตอนเธอไม่มีใคร
Welah tee ngao dtaun tur mai mee krai
When you were lonely and didn’t have anyone else
ก็เธอคิดดีๆ ให้ชัวร์
Gor tur kit dee dee hai chua
Think hard and be sure
ก่อนจะให้เธอไปหมดตัวและหัวใจ
Gaun ja hai tur pai mot dtua lea hua jai
Before I give you both my body and heart

อีกเพียงแค่นิดเดียว ถ้าปล่อยตัวเคลิ้มไป
Eek piang kae nit diao tah ploy dtua klerm pai
Just a little more, if I let my guard down
ถ้าไม่ใช่รักจริง เธออาจต้องเสียใจ
Tah mai chai ruk jing tur aht dtaung sia jai
If it’s not really love, you might be sorry
แค่มือเผลอสัมผัส อึดอัดมากเท่าไร
Kae meu plur sumput eut ut mahk tao rai
How frustrating it is just accidentally touching hands
อาจยับยั้งอะไรไม่ทัน
Aht yup yung arai mai tun
I might not be able to hold it back

(*,**,***,****)

เธอรู้ตัวบ้างไหมว่าทำให้ใจฉันฟุ้งซ่าน
Tur roo dtua bahng mai wah tum hai jai chun foong sahn
Do you realize that you’re making my heart so distracted?
สั่งตัวเองยังไง ใจมันยังดื้อด้าน
Sung dtua eng yung ngai jai mun yung deu dahn
However I command myself, my heart is still stubborn
First sight First Kiss
First sight First Kiss
I can’t stop baby, you don’t stop baby
I can’t stop baby, you don’t stop baby

เธอรู้ตัวบ้างไหมว่าทำให้ใครเขาคิดมาก
Tur roo dtua bahng mai wah tum hai krai kao kit mahk
Do you realize that you’re making someone over-think things?
สั่งตัวเองทีไร ใจมันยังห้ามยาก
Sung dtua eng tee ri jai mun yung hahm yahk
Whenever I command myself, my heart is still hard to forbid
เรื่องจริง หรือเปล่า
Reuang jing reu plao
Is this real or not?
ถึงเป็นแค่ฝัน ก็อย่าปลุกฉันให้ตื่น
Teung pen kae fun gor yah plook chun hai dteun
If it’s just a dream, don’t wake me up

(***,****)

Title: ไม่รักดีที่รักเธอ / Mai Ruk Dee Tee Ruk Tur (It’s Stubborn To Love You)
Artist: C-Quint
Album: Hybrid
Year: 2009

หัวใจ คุมไว้ไม่อยู่
Hua jai koom wai mai yoo
I can’t watch over my heart
รักเธอ ก็ผิดมาตั้งแต่คิด
Ruk tur gor pit mah dtung dtae kit
I love you, though it was wrong from the first thought
ของใคร ไอ้เรามันไม่มีสิทธิ์
Kaung krai ai rao mun mai mee sit
You’re someone else’s, I have no right
ฉันเอง ตบมือไปข้างเดียววันวัน
Chun eng dtop meu pai kahng diao wun wun
I’m trying to clap with one hand every day

(*) สุดที่รัก เธอยังเป็นของใคร
Soot tee ruk tur yung pen kaung krai
Sweetie, you’re still someone else’s
สุดที่รัก เธอไม่ใช่ของเรา
Soot tee ruk tur mai chai kaung rao
Sweetie, you’re not mine
สุดที่รัก คอยเตือนตัวเองผิดก็รู้แต่จะห้ามยังไง
Soot tee ruk koy dteuan dtua eng pit gor roo dtae ja hahm yung ngai
Sweetie, I keep reminding myself it’s wrong, but how can I forbid myself
เมื่อใจมันไม่ฟัง
Meua jai mun mai fung
When my heart doesn’t listen?

(**) ติดที่ใจของฉันมันยังไม่รักดี (ไม่รักดี)
Dtit tee jai kaung chun mun yung mai ruk dee (mai ruk dee)
I’m stuck since my heart is still stubborn (stubborn)
ที่ในวันนี้มันยังไปรักเธอ (ที่รักเธอ)
Tee nai wun nee mun yung pai ruk tur (tee ruk tur)
Today it still loves you (it loves you)
ไม่เจียมตัวเองไม่เจียมตัวเองว่าถึงยังไง
Mai jiam dtua eng mai jiam dtua eng wah teung yung ngai
It’s bold of me, it’s bold of me, that no matter what
คงจะไปไม่ถึงดวงดาว
Kong ja pai mai teung duang dao
I probably won’t reach the stars
เบื่อที่ใจของฉันมันยังไม่รักดี (ไม่รักดี)
Beua te jai kaung chun mun yung mai ruk dee (mai ruk dee)
I’m sick of my heart that’s still stubborn (stubborn)
ที่ในวันนี้มันยังไม่ห้ามใจ (ให้รักเธอ)
Tee nai wun nee mun yung mai hahm jai (hai ruk tur)
Today I still can’t forbid myself (from loving you)
รักเธอทำไม รักเธอเท่าไร ถึงรักยังไง
Ruk tur tummai ruk tur tao rai teung ruk yung ngai
Why do I love you? However much I love you, though however I love you
เธอก็ไม่ใช่ของเรา
Tur gor mai chai kaung rao
You’re still not mine

รู้ดี ว่ามันไม่ควร
Roo dee wah mun mai kuan
I know well that I shouldn’t
รบกวน เธอช่วยไปให้ไกลฉัน
Rop guan tur chuay pai hai glai chun
Can I bother you to please get far away from me?
ขอเถอะ อย่ามาทำให้ไหวหวั่น
Kor tur yah mah tum hai wai wun
Please, don’t make me waver
ฉันมัน เป็นคนที่ไม่ชอบทำใจ
Chun mun pen kon te mai chaup tum jai
I’m a guy who doesn’t like accepting things

(*,**)

เธอไม่ใช่ของเรา
Tur mai chai kaung rao
You’re not mine

(*,**)

Title: หน้าไม่อาย / Nah Mai Ai (Shameless)
Artist: C-Quint
Album: C-Quint
Year: 2008

พยายามข่มใจว่าเธอนะมีเจ้าของ
Payayahm koom jai wah tur na mee jao kaung
I’ve tried to remind myself that you already belong to someone
พยายามไม่มองไม่คุยกับเธอให้มากไป
Payayahm mai maung mai kooey gup tur hai mahk pai
I’ve tried not to look at you or talk with you too much
พยายามไม่ทำอะไรให้เธอนั้นรู้ใจ
Payayahm mai tum arai hai tur nun roo jai
I’ve tried not to do anything to make you realize
แต่เก็บก็ไม่มิด ปิดก็ไม่ไหว
Dtae gep gor mai mit pit gor mai wai
But I can’t keep it in, I can’t hide it
กลับยิ่งทำอะไรที่ดูร้อนตัว
Glup ying tum arai tee doo raun dtua
And I ended up doing something that seems guilty

(*) ยิ่งใกล้กับเธอก็ยิ่งไหวหวั่น
Ying glai gup tur gor ying wai wun
The closer to you I get, the more I tremble
ห้ามตัวเองอยู่ทุกคืน ทุกวัน
Hahm dtua eng yoo took keun took wun
I’ve forbidden myself every night, every day
ยังกล้าไปพูดคำนั้นได้ไง
Yung glah pai poot kum nun dai ngai
How could I still be so bold as to say those words?

(**) มันหน้าไม่อาย
Mun nah mai ai
It’s shameless
ที่บอกเธอว่ารักทั้งที่เธอเป็นของเขา
Tee bauk tur wah ruk tung tee tur pen kaung kao
To tell you I love you, though you belong to him
ที่ปล่อยให้ความเหงาบ่งการหัวใจ
Tee ploy hai kwahm ngao bong gahn hua jai
To let loneliness dictate my heart
เธอคงไม่โกรธฉันใช่ไหม
Tur kong mai groht chun chai mai
You’re not angry with me, are you?

(***) มันหน้าไม่อาย
Mun nah mai ai
It’s shameless
กับคำที่ฉันเผลอพูดออกไปอย่างที่คิด
Gup kum tee chun plur poot auk pai yahng tee kit
With the words I absently blurted out without thinking
เธออย่าเก็บไปคิดใส่ใจได้ไหม
Tur yah gep pai kit sai jai dai mai
Don’t remember them, don’t worry about them, okay?
และเมื่อใจเธอรักใคร
Lae meua jai tur ruk krai
And when you love someone else
อยากให้เธอนะรักไปอย่างเดิม
Yahk hai tur na ruk pai yahng derm
I want you to keep loving them just the same

ฉันก็ได้แต่ขอได้ไหมอย่าให้เขารู้
Chun gor dai dtae kor dai mai yah hai kao roo
All I ask is that you please don’t let him know
มันจะดูไม่ดีกว่านี้ถ้าเขาไม่เข้าใจ
Mun ja doo maid ee gwah nee tah kao mai kao jai
It would look worse than this if he didn’t understand
กลัวว่าเขาจะมีปัญหากับเธอเพราะฉันไง
Glua wah kao ja mee punhah gup tur pror chun ngai
I’m afraid he’d have a problem with you because of me
ก็เก็บมันไว้นิด ปิดมันได้ไหม
Gor gep mun wai nit pit mun dai mai
So keep it in, hide it, okay?
สิ่งที่ฉันตั้งใจแต่ไม่รู้ตัว
Sing tee chun dtung jai dtae mai roo dtua
The thing I meant but wasn’t aware of

(*,**,***,**,***)

พยายามจะข่มใจว่าเธอนะมีเจ้าของ
Payayahm ja koom jai wah tur na mee jao kaung
I’ve tried to remind myself that you already belong to someone
เธอเป็นของเขา ของเขา ของเขา ของเขา
Tur pen kaung kao kaung kao kaung kao kaung kao
You’re his, his, his, his…

(***)

Title: ขอบคุณที่อยู่ข้างกัน / Kaup Koon Tee Yoo Kahng Gun (Thank You For Staying Beside Me)
Artist: C-Quint
Album: [Single]
Year: 2011

สิ่งต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว ไม่เคยกลัว ถ้าวันนี้ ฉันยังมีเธอเข้าใจ
Sing dtahng dtahng tee yoo raup dtua mai koey glua tah wun nee chun yung mee tur kao jai
I’m not afraid of any of the things surrounding me if today I still have you understanding me
สิ่งต่าง ๆ ที่เรานั้นทำ เก็บอยู่ในความทรงจำ ไม่จางหาย
Sing dtahng dtahng tee rao nun tum gep yoo nai kwahm song jum mai jahng hai
All the things we’ve done I keep in my memories, unfading

(*) อาจไม่เคยพูดชัดเจน ทุก ๆ อย่างที่ฉันเป็น
Aht mai koey poot chut jen took took yahng tee chun pen
I might have never said clearly everything that I am
แต่จะบอกเธอวันนี้….ให้ตรงกับใจ
Dtae ja bauk tur wun nee…hai dtrong gup jai
But I’ll tell you today…straight from my heart
มีคนหนึ่งที่โชคดี เพราะมีเธอที่แสนดี
Mee kon neung tee chohk dee pror mee tur tee saen dee
I’m one lucky guy because you’re so wonderful
อยู่ด้วยกันที่ตรงนี้….ตลอดไป
Yoo duay gun tee dtrong nee…dtalaut pai
We’ll stay together right here…forever

(**) ขอบคุณที่เธอยังอยู่ข้าง ๆ กัน ไม่ว่าจะผ่านวันที่ดีและร้าย
Kaup koon tee tur yung yoo kahng kahng gun mai wah ja pahn wun tee dee lae rai
Thank you for staying beside me, regardless if we go through good and bad times
เธอยังอยู่ข้าง ๆ กาย
Tur yung yoo kahng kahng gai
You’re still at my side
ขอบคุณที่เธอไม่เคยจะทิ้งกัน เธอเป็นมากกว่าลมหายใจ
Kaup koon tee tur mai koey ja ting gun tur pen mahk gwah lom hai jai
Thank you for never leaving me, you’re so much more than my breath
อยากกอดเธอ ไม่ให้เธอ..จากไปไหน
Yahk gaut tur mai hai tur…jahk pai nai
I want to embrace you and not let you…leave anywhere

ในเวลาที่มีเธอนั้น เธอเป็นเหมือนดังของขวัญเหมือนรางวัลที่ได้มา
Nai welah tee mee tur nun tur pen meuan dung kaung kwun meuan rahng wun tee dai mah
When I have you, you’re like a gift, like a prize I’ve gotten
ในนาทีที่ฉันอ่อนล้า เธอยังเป็นดังกำลัง ที่คอยเติมให้หัวใจ
Nai nahtee tee chun aun lah tur yung pen dung gumlung tee koy dtem hai hua jai
Whenever I’m feeling down, you’re still like my strength that fills my heart

(*,**)

ไม่ว่าเวลาจะแสนนานเท่าไร ฉันจะอยู่ห่วงใย ไม่ไกลห่าง จากเธอ
Mai wah welah ja saen nahn tao rai chun ja yoo huang yai mai glai hahng jahk tur
Regardless how long it will be, I’ll be concerned about you and never far away
ตอบแทนด้วยคำว่ารัก แบบที่เธอมีให้ฉัน
Dtaup taen duay kum wah ruk baep tee tur mee hai chun
In return for the love that you gave to me
และจะเป็นอย่างนั้นตลอดไป
Lae ja pen yahng nun dtalaut pai
And I’ll be like this forever

(**,**)
แค่มีเธออยู่ข้างๆฉัน จากนี้และตลอดไป
Kae mee tur yoo kahng kahng chun jahk nee lae dtalaut pai
I only have you next to me for now and forever

Title: รักดีๆหรือมีน้ำตา / Ruk Dee Dee Reu Mee Num Dtah (Real Love or Tears?)
Artist: C-Quint
Album: [Single]
Year: 2011

กลับมากี่ครั้ง ก็ยังเหมือนเคย
Glup mah gee krung gor yung meuan koey
How many times have you come back, but you’re still the same?
เธอยังเอาน้ำตามาฝาก ทำให้ใจฉันยิ่งลำบาก
Tur yung ao num dtah mah fahk tum hai jai chun yin lum bahk
You still bring me your tears and cause my heart trouble

เจ็บมากี่ครั้ง ไม่จำบ้างเลย
Jep mah gee krung mai jum bahng loey
How many times have you been hurt, but you never remember?
รู้ทั้งรู้ว่าเขามีใคร เธอจะดันทุรังทำไม
Roo tung roo wah kao mee krai tur ja dun toorung tummai
You know full well he has someone else, why be so stubborn?

(*) วันนี้ เธอมาร้องไห้กับฉัน
Wun nee tur mah raung hai gup chun
Today you come crying to me
พรุ่งนี้ ก็กลับไปดีกับเขา
Proong nee gor glup pai dee gup kao
Tomorrow you’ll willingly go back to him
ซ้ำไปซ้ำมาอย่างเก่า ไม่เหนื่อยบ้างหรือเธอ
Sum pai sum mah yahng gao mai neuay bahng reu tur
Over and over the same old story, you’re not tired of it yet?

(**) อยากมีรักดีๆ หรือเธอชอบมีน้ำตา
Yahk mee ruk dee dee reu tur chaup mee num dtah
Do you want real love, or do you like the tears?
อยู่กับฉันตอนที่เธอเหงา
Yoo gup chun dtaun tee tur ngao
You stay with me when you’re lonely
ตอนที่เขาทำเธอเจ็บช้ำ
Dtaun tee kao tum tur jep chum
When he hurts you
แต่จะทำยังไงเธอก็ไม่เห็นค่า
Dtae ja tum yung ngai tur gor mai hen kah
But whatever I do, you don’t see your value
กับคนที่ไม่รักเธอจริง คบไปยิ่งเหนื่อยยิ่งล้า
Gup kon tee mai ruk tur jing kob pai ying neuay ying lah
With someone who doesn’t really love you, dating him just gets more and more exhausting
สำหรับเขาแล้วเธอคือของนอกกาย
Sumrup kao laeo tur keu kaung nauk gai
As for him, you’re just a worldly possession
ที่ยังอยู่ในหัวใจฉันตลอดไป
Tee yung yoo nai hua jai chun dtalaut pai
Who’s still in my heart forever
คนที่ยังคอยเช็ดน้ำตา
Kon tee yung koy chet num dtah
The guy who’s still wiping your tears

แปลก…แต่จริง
Plaek…dtae jing
It’s strange…but true
ใครก็ชอบรักคนไม่ดี
Krai gor chaup ruk kon mai dee
Everyone loves the bad boys
แต่คนดีๆ ไม่มีใครรัก
Dtae kon dee dee mai mee krai ruk
But no one loves the good guys
แปลก…ที่ฉัน
Plaek…tee chun
It’s strange…that I
ดียังไงก็ดีไม่พอ
Dee yung ngai gor dee mai por
However good I am, it’s not good enough
และทำยังไงก็ไม่พอดี
Lae tum yung ngai gor mai por dee
And whatever I do, it’s not enough

(*,**,*,**)

Title: อย่าได้แคร์ / Yah Dai Care (Don’t Worry About It)
Artist: C-Quint
Album: [Single]
Year: 2010

(*) เอากันให้ตายไปตรงนี้
Ao gun hai dtai pai dtrong nee
Bringing me to die right here
จะดีกว่าเธอเก็บฉันไหม
Ja dee gwah tur gep chun mai
Would it be better than keeping me?
ทำกันให้เห็นตำตา
Tum gun hai hen dtum dtah
Making me see with my own eyes
ว่าตัวเธอและเขานั้น มีอะไรกันถึงไหน
Wah dtua ter lae kao nun mee arai gun teung nai
Just how close you and him are

ฉันไม่ได้โง่พอจะดูไม่ออก
Chun mai dai ngoh por ja doo mai auk
I wasn’t stupid enough to not see
เธอไปมีใคร อาการเธอเองก็บอก
Tur pai mee krai ahgahn tur eng gor bauk
You went and got someone else; your actions gave you away
เรื่องเขาและเธอ
Reuang kao lae tur
About him and you
ปิดกันไม่มิด
Pit gun mai mit
You can’t hide it

ที่ฉันไม่งี่เง่า เอามาเป็นเรื่องใหญ่
Tee chun mai ngee ngao ao mah pen reuang yai
The fact that I wasn’t stupid brought on a big problem
เธอเองก็ยังจะมารักษาน้ำใจ
Tur eng gor yung ja mah ruksah num jai
You still tried to be sweet
เธอเองก็เหนื่อย (ฉันก็เจ็บ)
Tur eng gor neuay (chun gor jeb)
You got tired, (I got hurt)
ไม่ใช่ไม่คิด
Mai chai mai kit
Not like I didn’t expect it

(*)

(**) เธออย่าได้แคร์ เธออย่าได้แคร์
Tur yah dai care tur yah dai care
Don’t worry about it, don’t worry about it
ช่วยมาทำร้ายฉันทีได้ไหม
Chuay mah tum rai chun tee dai mai
Please come and hurt me
เธออย่าได้เแคร์ เธออย่าได้แคร์
Tur yah dai care tur yah dai care
Don’t worry about it, don’t worry about it
บอกเลยว่ารักเขามากแค่ไหน
Bauk loey wah ruk kao mahk kae nai
Tell me how much you love him
ช่วยมาตอกย้ำ ให้ฉันเจ็บช้ำ
Chuay mah dtauk yum hai chun jep chum
Please come and rub it in, hurt me
หยุดแทงข้างหลัง ฉันทีได้ไหม
Yoot taeng kahng lung chun tee dai mai
Please stop stabbing me in the back
ต่อหน้าลับหลังยังไง
Dtor nah lup lung yung ngai
Everything in front of my face and behind my back
เอาให้รู้กันไป เธออย่าได้แคร์
Ao hai roo gun pai tur yah dai care
Led me to realize, don’t worry about it

ฉันไม่ได้โง่ จนไม่ทันสังเกต
Chun mai dai ngoh jon mai tun lung gayt
I’m not so stupid that I didn’t notice
รู้แล้วว่าเขานั้นที่เป็นต้นเหตุ
Roo laeo wah kao nun tee pen dton het
I know that he’s the reason
ถ้าเธอไม่จบ (ก็ยิ่งเจ็บ)
Tah tur mai job (gor ying jep)
If you don’t end it (the more I hurt)
เหนื่อยใจรู้ไหม
Neuay jai roo mai
Do you realize I’m depressed?

คำพูดหวานๆ ที่ทำให้ใจฉันอ่อน
Kum poot wahn wahn tee tum hai jai chun aun
Your sweet words made my heart weak
ความเป็นจริงแล้ว เธอไม่ได้เหมือนก่อน
Kwahm pen jing laeo tur mai dai meuan gaun
But in reality, you’re not the same
เรื่องทุกๆ สิ่ง (ทุกๆ อย่าง)
Reaung took took sing (took took yahng)
Everything (everything)
เธอจะหลอกกันถึงไหน
Tur ja lauk gun teung nai
How long will you deceive me?

(*,**)

เกรงใจทำไม ถ้าเธอน่ะหมดรักกัน
Greng jai tummai tah tur na mot ruk gun
Why be considerate if your love for me has run out?
ยังไงก็รู้เธอคงต้องไปสักวัน
Yung ngai gor roo tur kong dtaung pai suk wun
After all, I know you’re going to have to leave some day
ได้โปรดอย่าทำให้ฉันนั้นเป็นส่วนเกิน
Dai proht yah tum hai chun nun pen suan gern
Please don’t make me be your extra lover

(รักเธอ) เป็นคำๆ เดียวที่ฉันต้องการจะบอกไป
(Ruk tur) pen kum kum diao tee chun dtaung gahn ja bauk tur
(I love you) There’s just one thing that I want to tell you
(รักเธอ) มันเป็นคำๆ เดียวที่ฉันต้องการพูดจากใจ
(Ruk tur) mun pen kum kum diao tee chun dtaung gahn poot jahk jai
(I love you) It’s the one word that I need to say from the heart
ฉันรู้ตัวดี ว่าตัวฉันไม่ดีพอ
Chun roo dtua dee wah dtua chun mai dee por
I know full well I’m not good enough
อยากจะขอร้องสักเรื่องจะได้ไหม
Yahk ja kor raung suk reuang ja dai mai
I want to ask you just one thing, please?

(**,**)

NOTE: I know the title of the song is literally “Don’t Care About It,” but for translating purposes I changed it to “Don’t worry about it,” since I feel that that’s a little more natural to command someone in English

Title: คนที่เธอรักกับคนที่รักเธอ / Kon Tee Tur Ruk Gup Kon Tee Ruk Tur (The One You Love and the One Who Loves You)
English title: The One U Love
Artist: C-Quint
Album: [Single]
Year: 2010

เธอไม่เคยรับรู้มันเลย หรือเธอไม่คิดจะรู้
Tur mai koey rup roo mun loey reu tur mai kit ja roo
You never realized it, or you never thought you’d know?
ก็อยู่แค่ใกล้ๆ แต่ทำไมมันไกล
Gor yoo kae glai glai dtae tummai mun glai
So close, yet why is it so far?
ว่ามีคนข้างๆ กายเขาต้องการเข้าไปในใจ
Wah mee kon kahng kahng gai kao dtaung gahn kao pai nai jai
That you have someone at your side, they want to be in your heart
ก็อยู่แค่ใกล้ๆ แต่ทำไมมันไกล
Gor yoo kae glai glai dtae tummai mun glai
So close, yet why is it so far?

(*) รู้ทั้งรู้อยู่ ว่าเธอยังไม่ลืมเขาสักวัน
Roo tung roo yoo wah tur yung mai leum kao suk wun
I’m well aware that you still haven’t forgotten him for a day
เธอจะเก็บเขาไว้ในใจทำไม ให้เธอต้องเจ็บช้ำ
Tur ja gep kao wai nai jai tummai hai tur dtaung jep chum
You keep him in your heart, why make yourself suffer?
แต่ขอสักนาที เศษเล็กของเสี้ยววัน
Dtae kor suk nahtee set lek kaung siao wun
But I just want a minute, a tiny fraction of a day
ให้เธอมองเห็นรักฉันสักที
Hai tur maung hen ruk chun suk tee
For you to finally notice my love

(**) คนที่เธอรัก เขาก็ไม่รัก
Kon tee tur ruk kao gor mai ruk
The one you love doesn’t love you
ส่วนคนที่เธอไม่รัก เขานั้นยังรักเธอ
Suan kon tee tur mai ruk kao nun yung ruk tur
As for the one you don’t love, he still loves you
เธอก็ยังคิด คิดถึงแต่เขา
Tur gor yung kit kit teung dtae kao
You still think, think of only him
ส่วนคนที่ยังเหงา ก็คือฉันไงเธอ
Suan kon tee yung ngao gor keu chun ngai tur
As for the one who’s still lonely, it’s me

(***) ถ้าไม่เป็นฉัน คงไม่เข้าใจ คงไม่เข้าใจ
Tah mai pen chun kong mai kao jai kong mai kao jai
If it’s not me, I don’t understand, don’t understand, oh

มันก็คงต้องใช้เวลา หรือเราไม่มีสิทธ์ฝัน
Mun gor kong dtaung chai welah reu rao mai mee sit fun
It might need some time, or do I not have the right to dream?
ก็อยู่แค่ใกล้ๆ แต่ทำไมมันไกล
Gor yoo kae glai glai dtae tummai mun glai
So close, yet why is it so far?
เธอไม่อยากรับรู้อะไร หรือรอแค่ใครคนนั้น
Tur mai yahk rup roo arai reu ror kae krai kon nun
You don’t want to acknowledge anything, or just waiting for that guy?
ก็อยู่แค่ใกล้ๆ แต่ทำไมมันไกล
Gor yoo kae glai glai dtae tummai mun glai
So close, yet why is it so far?

(*,**,***)

ก็คนที่เธอไม่เคยจะมอง ไม่เคยจะสนใจ
Gor kon tee tur mai koey ja maung mai koey ja son jai
The one you never look at, never pay attention to
ก็ไม่มีทาง เปลียนใจให้เธอมารักกัน
Gor mai mee tahng plian jai hai tur mah ruk gun
It’s impossible to change your heart and get you to love me
กับคนที่เธอรัก ก็คงไม่ต่างกัน
Gup kon tee tur ruk gor kong mai dtahng gun
With the person you love, there’d be no difference
ก็ไม่มีวันที่เขา จะรักเธอ
Gor mai mee wun tee kao ja ruk tur
There’ll never be a day that he’ll love you
รักของเธอ ที่ให้เขาไป
Ruk kaung tur tee hai kao pai
Your love that you give to him

(**,***,**,***)

Title: เกมทายใจ / Game Tai Jai (Mind-Games)
Artist: C-Quint
Album: [Single]
Year: 2010

Hey. I’ve been waitin for a while ever since you left.
It’s been so hard for me to get you out of my heart.
And now you say you wanna come back.
I’m tellin you right now. Get ready for a new me.

เพราะฉันไม่รู้ ฉันก็เลยต้องถาม
Pror chun mai roo chun gor loey dtaung tahm
Because I don’t know, I have to ask
มันจำเป็นต้องถาม เรื่องที่มันน่ะค้างคาในใจ
Mun jum pen dtaung tahm reuang tee mun na kahng kah nai jai
I gotta ask about the things remaining in my heart
เพราะฉันไม่คิด เธอก็ทำให้คิด
Pror chun mai kit tur gor tum hai kit
Because I never thought anything, but you made me think something
พอจะไปใกล้ชิด เธอก็ผลักฉันไปไกลๆ
Pror ja pai glai chit tur gor pluk chun pai glai glai
As soon as we got close, you pushed me away

(*) ช้า ช้า เย็นไว้ก่อน
Chah chah yen wai gaun
Slow it down, calm down first
ให้รอเวลาเหมือนว่าเธอยังรอใคร
Hai ror welah meuan wah tur yung ror krai
Making me wait like you were still waiting for someone else
ให้รอกันไป ให้รอทำไม
Hai ror gun pai hai ror tummai
Making me wait, what for?
ช้า ช้า ไม่ได้หรอก
Chah chah mai dai rauk
Slow it down? No can do
บอกมาตามตรงเลยถ้าเธอไม่มีใจ
Bauk mah dtahm dtrong loey tah tur mai mee jai
Tell me straight if you dont’ have feelings for me
ให้รอทำไม
Hai ror tummai
Why make me wait?

(**) เธออย่าเล่นเกมทายใจ ให้เดากันไป
Tur yah len game tai jai hai dao gun pai
Don’t play mind-games and keep me guessing
จะอะไรก็ช่วยอะไร สักทีไหม
Ja arai gor chuay arai suk tee mai
Give me anything, just one hint?
จะให้เป็นตัวจริง หรือเล่นวันๆ
Ja hai pen dtua jing reu len wun wun
Will you give me the truth or keep playing with me?
ที่อะไร อะไรให้กันน่ะแปลว่าไง
Tee arai arai hai gun na plae wah ngai
What does everything you’ve given me really mean?
เธออย่าเล่นเกมทายใจ ให้เดากันไป
Tur yah len game tai jai hai dao gun pai
Don’t play mind-games and keep me guessing
จะอะไรก็ช่วยอะไร สักทีไหม
Ja arai gor chuay arai suk tee mai
Give me anything, just one hint?
จะให้เป็นตัวจริง หรือเล่นวันๆ
Ja hai pen dtua jing reu len wun wun
Will you give me the truth or keep playing with me?
ที่อะไร อะไรด้วยกันไม่เข้าใจ
Tee arai arai duay gun mai kao jai
I don’t understand anything between us

ในบางเวลา เหมือนมีใจให้ฉัน
Nai bahng welah meuan mee jai hai chun
Sometimes it seems as if you have feelings for me
เพียงไม่นานเท่านั้น เธอก็ส่งสายตาให้ใคร
Piang mai nahn tao nun tur gor song sai dtah hai krai
But then in a moment, you’re staring at someone else
เธอคอยมาทำ ให้เก็บไปคิดลึก
Tur koy mah tum hai gep pai kit leuk
You keep making me reconsider things
ก็เมื่อไรที่นึก ฉันก็ยังสงสัยในใจ
Gor meua rai tee neuk chun gor yung song sai nai jai
And the more I think, I start to get suspicious

(*,**)

ฉันยังงงๆ เอาตรงๆ ให้มันเคลียร์
Chun yung ngong ngong ao dtrong dtrong hai mun clear
I’m still confused, I want it straight, make it clear
เช็กดูดีๆ ใจเธอมีๆ ไหมเนี่ย
Chek doo dee dee jai tur mee mee mai nia
Really search your heart, does it have me?
ฉันเป็นตัวจริงหรือไม่จริงกันหละเนี่ย
Chun pen dtua jing reu mai jing gun la nia
Am I for real or not?
คบไปวันๆ จะคบกันทำไมเนี่ย
Kob pai wun wun ja kob gun tummai nia
Why keep on dating me?
เล่นเกมทายใจกันทำไมเอาเคลียร์ๆ
Len game tai jai gun tummai ao clear clear
Why play these mind-games? Make it clear
อะไรในใจก็เอามาโชว์
Arai nai jai gor ao mah show
Take out and show me what’s in your heart
เราลองมาทำให้มันน่ะ flow
Rao laung mah tum hai mun na flow
We’ll try and make it flow
ทำไมต้องทำให้มัน slow
Tum mai dtaung tum hai mun slow
Why do you have to make this slow?
จะรออะไร no no no no no no no no
Ja ror arai no no no no no no
What are you waiting for? No no no no no no

(***) หากว่าฉันนั้นรักเธอ แปลว่าฉันนั้นรักเธอทั้งใจ
Hahk wah chun nun ruk tur plae wah chun nun ruk tur tung jai
If I say I love you, I mean I love you with all my heart
เธอจะเก็บจะซ่อนมันอีกนาน
Tur ja gep ja saun mun eek nahn
You keep hiding it for so long
เก็บความลับไว้อีกนานเท่าไร
Gep kwahm lum wai eek nahn tao rai
Keeping the secret for how much longer?

(***)
เธอจะกุมความลับไว้ทำไม
Tur ja koom kwahm lup wai tummai
Why hold on to such secrets?

(**)