Boy Sompob

All posts tagged Boy Sompob

Title: รักไม่ได้ / Ruk Mai Dai (I Can’t Love You)
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: Why I Love You
Year: 2018

คำถามมากมายยังคงค้างคา
Kum tahm mahk mai yung kon gkahng kah
There’s so many questions still remaining
คือความรักคือความกลัว
Keu kwahm ruk keu kwahm glua
Is it love? Is it fear?
คือสิ่งไหนที่เราเฝ้าตามหา
Keu sing nai tee rao fao dtahm hah
What thing is it that we’re searching for?
เหตุผลที่เคยเข้าใจกลับหาย
Het pon tee koey kao jai glup hai
The reason that I once understood has ended up disappearing
หากวันนี้ยังมีจริง
Hahk wun nee yung mee jing
If today still exists
พรุ่งนี้ย่อมมีจริงใช่ไหม
Proong nee yaum mee jing chai mai
Then there will likely be a tomorrow, right?

(*) หากแม้เพียงน้ำตาที่เคยรินไหล
Hahk mae piang num dtah tee koey rin lai
Even if it’s only tears that once flowed
เคยสงสัยบ้างไหมว่าเพราะเหตุใด
Koey song sai bahng mai wah pror het dai
Have you ever wondered why?
อาจเพราะเธอเข้ามาทำให้สุขใจ
Aht pror tur kao mah tum hai sook jai
it might be because you made me happy
หรือว่าฉันเสียใจไม่มีใครรู้
Reu wah chun sia jai mai mee krai roo
Or am I sad? No one knows

(**) แค่เรารักกันไม่ได้ทำไมต้องเสียใจ
Kae rao ruk gun mai dai tummai dtaung sia jai
We just can’t love each other, why am I sad?
รักที่เป็นไปไม่ได้ทำไมต้องเสียใจ
Ruk tee bpen bpai mai dai tummai dtaung sia jai
Why must I be sad over an impossible love?
แค่เราใกล้กันไม่ได้ทำไมต้องเสียใจ
Kae rao glai gun mai dai tummai dtaung sia jai
We just can’t be near each other, why am I sad?
ทำไมต้องร้องไห้แบบนี้
Tummai dtaung raung hai baep nee
Why must I cry like this?

เวลาไม่เคยหมุนวนย้อนไป
Welah mai koey moon won yaun bpai
Time never turns back
แต่ความรักยังคงอยู่
Dtae kwahm ruk yung kong yoo
but love probably still remains
ความหวังยังคงอยู่ใช่ไหม
Kwahm wung yung kong yoo chai mai
Hope probably still remains, right?

(*,**)

   

Author: บอย สมภพ
Composer: บอย สมภพ
Arranger: ปวีณ วงษ์รัตน์ [Paween Wongrat]

Title: ขอ / Kor (Ask)
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: [Single]
Year: 2018

จะไม่ขอคว้าดาวที่แสนไกล
Ja mai kor kwah dao tee saen glai
I won’t ask to reach for distant stars
จะไม่คว้ามาเก็บไว้ครอบครอง
Ja mai kwah mah gep wai kraup kraung
I won’t reach out and gather them to possess them
จะไม่ขอให้โลกยังหมุนไป
Ja mai kor hai lohk yung moon bpai
I won’t ask the world to keep turning
จะไม่ย้อนเวลาให้คืนมา
Ja mai yaun welah hai keun mah
I won’t turn back the time

(*) ในจักรวาลแห่งนี้ ไม่มีสิ่งใดที่มีความหมายมากพอ
Nai jukgrawahn haeng nee mai mee sing dai tee mee kwahm mai mahk por
In this universe, there’s nothing with enough meaning
เท่ากับเธอคนนี้ สิ่งเดียวที่ฉันอยากจะขอ
Tao gup tur kon nee sing diao tee chun yahk ja kor
As much as you, the one thing that I want to ask

(**) ขอฉันขอเพียงเธอคงอยู่แบบนี้และตลอดไป
Kor chun kor piang tur kong yoo baep nee lae dtalaut bpai
Ask, I ask just that you stay like this forever
ขอฉันขอเพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
Kor chun kor piang tur kon diao tao nun
Ask, I ask only for you
ให้เธอเป็นท้องฟ้าของฉันเมื่อยามฉันโบยบิน
Hai tur bpen taung fah kaung chun muea yahm chun boy bin
For you to be my sky when I’m flying
เป็นดังดาวนำทางของฉันเมื่อยามฉันหลงทาง
Bpen dung dao num tahng kaung chun meua yahm chun long tahng
To be my star guiding the way when I’m lost
ขอฉันขอเพียงเธอคอยกอดฉันไว้ข้ามคืนเหน็บหนาว
Kor chun kor piang tur koy gaut chun wai kahm keun nep nao
Ask, I ask only for you to keep hugging me through the cold nights
กอดฉันให้นานอีกหน่อย กอดฉันให้แน่นกว่านี้กว่าในเมื่อวาน
Gaut chun hai nahn eek noy gaut chun hai naen gwah nee gwah nai meua wahn
Hug me a little longer, hug me tighter than yesterday

จะไม่ขอให้มีใครเข้าใจ
Ja mai kor hai mee krai kao jai
I won’t ask for anyone to understand
จะไม่ขอสิ่งใดที่มีค่า
Ja mai kor sing dai tee mee kah
I won’t ask for anything valuable
จะไม่ขอทุกสิ่งที่ใครๆ
Ja mai kor took sing tee krai krai
I won’t ask for everything that everyone else
ต่างต้องการไขว่คว้ากันเรื่อยไป
Dtahng dtaung gahn kwai kwah gun reuay bpai
Wants and is always trying to get

(*,**)

ไม่รู้ว่าจะเป็นอย่างไรถ้าไม่มีเธอคอยอยู่
Mai roo wah ja bpen yahng rai tah mai mee tur koy yoo
I don’t know what it would be like if I didn’t have you here
ต้องขอบคุณเธอสักเท่าไร กี่พันล้านครั้งไม่เพียงพอ
Dtaung kaup koon tur suk tao rai gee pun lahn krung mai piang por
How many times must I thank you? Millions of times isn’t enough
จะหนาวเท่าไรก็ไม่กลัว จะร้อนดั่งไฟก็ไม่หวั่น
Ja nao tao rai gor mai glua ja raun dung fai gor mai wun
However cold it’ll be, I’m not scared, if it’ll be hot like a fire, I’m not shaken
แค่เพียงมีเธอมีฉัน ฉันขอเท่านั้นจริงๆ
Kae piang mee tur mee chun chun kor tao nun jing jing
I just want there to be you and me, that’s really all I ask for

(**)

   

เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : บอย สมภพ

Title: คือหมดหัวใจ / Keu Mot Hua Jai (It’s All of My Heart)
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: OST What the duck the series
Year: 2018

ได้มองเธอ อยู่ตรงนี้ก็ดีเท่าไร
Dai maung tur yoo dtrong nee gor dee tao rai
Being able to look at you front right here is enough
ได้เพียงพบ เธอในฝันก็ดีมากมาย
Dai piang pob tur nai fun gor dee mahk mai
Being able to see you in my dreams is so wonderful
ได้กอดเธอเมื่อยามเหงาใจ
Dai gaut tur meua yahm ngao jai
Being able to hug you when I’m lonely
ได้ดูแลและคอยเช็ดน้ำตา
Dai doo lae lae koy chet num dtah
Being able to take care of you and dry your tears
แค่เท่านั้น ตัวฉันไม่เคยคิดไปไกล
Kae tao nun dtua chun mai koey kit bpai glai
That’s all, I’ve never thought any further

ถ้าพรุ่งนี้ ไม่ว่าเธอจะเป็นของใคร
Tah proong nee mai wah tur ja bpen kaung krai
No matter who you belong to tomorrow
ถ้าพรุ่งนี้ เธอเลือกเดินทางใดก็ตาม
Tah proong nee tur leuak dern tahng dai gor dtahm
Whatever path you choose to follow tomorrow, it’s fine
อยากให้เธอ อย่าลืมว่ามี
Yahk hai tur yah leum wah mee
I don’t want you to forget that you always have
ฉันเสมอที่พร้อมอยู่เคียงข้าง
Chun samur tee praum yoo kiang kahng
Me ready to be beside you
ไม่มีวัน ที่ฉันจะเดินจากไป
Mai mee wun tee chun ja dern jahk bpai
I’ll never walk away from you

(*) คำว่ารักที่ฉันให้เธอคือหมดหัวใจ
Kum wah ruk tee chun hai tur keu mot hua jai
The word “love” that I give to you is my entire heart
ไม่ว่านานเท่าไหร่หัวใจฉันเป็นของเธอ
Mai wah nahn tao rai hua jai chun bpen kaung tur
No matter how long it’s been, my heart is yours
สิ่งเดียวที่ฉันต้องการ คือรอยยิ้มเธอ
Sing diao tee chun dtaung gahn keu roy yim tur
The only thing my heart wants is your smile
ไม่หวังจะเป็นเจ้าของหัวใจ
Mai wung jabpen jao kaung hua jai
I don’t hope to win your heart
คำว่ารักของฉันมันแปลว่าหมดหัวใจ
Kum wah ruk kaung chun mun bplae wah mot hua jai
My “love” means my entire heart
ถ้าเมื่อไร ถ้าใครทำเธอให้เจ็บช้ำมา
Tah meua rai tah krai tum tur hai jep chum mah
If anyone ever hurts you
จะมีฉันคนหนึ่ง ให้เธอได้กลับมาหา
Ja mee chun kon neung hai tur dai glup mah hah
You’ll have me for you to come back to
จะดูแล จะเช็ดน้ำตา จนหายดี
Ja doo lae ja chet num dtah jon hai dee
I’ll take care of you and dry your tears until you’re better

หาก ตอนนี้ ชีวิตฉันอาจไม่เหลือใคร
Hahk dtaun nee cheewit chun aht mai leua krai
If my life doesn’t have anyone else left right now
ไม่เป็นไร ฉันยังไหวยังแข็งแรงดี
Mai bpen rai chun yung wai yung kaeng raeng dee
It’s okay, I’m still capable, I’m still strong
แค่ได้นึกถึงวันที่มี เธอข้างกายทุกนาที
Kae dai neuk teung wun tee mee tur kahng gai took nahtee
Just being able to think about the days I had you by my side at all times
แค่นี้ก็มีความสุข อยู่แล้ว
Kae nee gor mee kwahm sook yoo laeo
Just this already makes me happy

(*,*)

   

เนื้อร้อง/ : บอย สมภพ โภคพูล
เรียบเรียงดนตรี : ปวีณ วงษ์รัตน์

Title: Love You Right
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: OST The Right Man
Year: 2017

เธอรู้บ้างไหม ถ้าผ่านคืนนี้ไป
Tur roo bahng mai tah pahn keun nee bpai
Do you know that if tonight passes
เราอาจไม่มีวันได้เจอกันอีก
Rao aht mai mee wun dai jur gun eek
There might not be another day that we’ll meet
อย่าปล่อยเวลา ให้ผ่านเลยพ้นไป
Yah bploy welah hai pahn loey pon bpai
Don’t let time slip away
อย่าปล่อยความรักให้มันหายไป
Yah bploy kwahm ruk hai mun hai bpai
Don’t let love disappear

(*) ฉันรู้ว่ารักเคยทำร้ายเธอแค่ไหน
Chun roo wah ruk koey tum rai tur kae nai
I know how much you’ve been hurt by love
ฉันรู้ ว่าเธอคงจะกลัวจะเริ่มใหม่
Chun roo wah tur kong ja glua ja rerm mai
I know that you’re probably scared to start over
อย่าทิ้งความหวังเล็ก ๆ ในหัวใจ
Yah ting kwahm wung lek lek nai hua jai
Don’t throw away the small hope in your heart
ปล่อยให้ฉันรักเธอได้ไหม
Bploy hai chun ruk tur dai mai
Can you let me love you?

(**) Let me see you in the light
Let me hold your hands tonight
Let me know where you are
Show your stuff, who you are
Let me love you right

(**,*,**,**)

Title: เปลือก / Bpleuak (Exterior)
Artist: Boy Sompob
Album: OST The Right Man
Year: 2016


No one wants to be the owner of a present wrapped in an exterior that isn’t beautiful like this
But I don’t know why, did destiny dictate it, or is it because of someone else?
Making you the owner

(*) I don’t know if you’ll willingly accept me

(**) Even though I know how hard it’ll be
Even though I know how exhausting it’ll be
I’ll try to change my exterior and make it better every day
No matter how anyone looks at me
It’s not as important as you
My love will never change
Let me be your important person forever

(*,**,**)

No matter how anyone looks at me
It’s not as important as you
My love will never change
Let me be beside you forever

Title: Jigsaw Heart
Artist: Boy Sompob
Album: OST The right man เพราะ…ฉันรัก / The Right Man Pror Chun Ruk
Year: 2016

ฉันโยนหัวใจทิ้งไป และไม่คิดจะใช้มันอีกเลย
Chun yohn hua jai ting bpai lae mai kit ja chai mun eek loey
I threw my heart away and didn’t think I would use it again
ฉันโยนหัวใจทิ้งไป และไม่คิดหันหลังกลับไปมองเลย
Chun yohn hua jai ting bpai lae mai kit hun lung glup bpai maung loey
I threw my heart away and didn’t think I would turn and look back

มันแตก ไปแล้ว แต่มีเธอที่เดินตามเศษของหัวใจ
Mun dtaek bpai laeo dtae mee tur tee dern dtahm set kaung hua jai
It was already broken, but you followed the fragments of my heart

(*) เธอต่อมันอีกครั้ง เธอทำให้ความรักมันเกิดขึ้นใหม่
Tur dtor mun eek krung tur tum hai kwahm ruk mun gert keun mai
You connected it again, you made me love again
เธอเก็บเอาความหวัง เธอเก็บความฝันใส่มันเข้าไป
Tur gep ao kwahm wung tur gep kwahm fun sai mun kao bpai
You collected hope, you collected dreams to put in it
(You’ve completed my jigsaw heart)
(You’ve completed my jigsaw heart)

รู้ไหมไม่มีใครรู้ ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นเช่นไร
Roo mai mai mee krai roo wah wun proon gnee ja bpen chen rai
Do you know that no one knows how tomorrow will be?
แค่ขอมีเธอได้ไหม อยู่เคียงข้างฉันทุกลมหายใจ
Kae kor mee tur dai mai yoo kiang kahng chun took lom hai jai
I just want to have you beside me with each breath I take

มันเคยแตก ไปแล้ว มีแค่เธอเดินตามเศษของหัวใจ
Mun koey dtaek bpai laeo mee kae tur dern dtahm set kaung hua jai
It had already been broken, I had only you following the fragments of my heart

(*)

You’ve picked it up, picked it up and fixed it for me
You make me feel it right. You make me see the light
Picked it up and picked it up and fixed it for me

(*,*)

   
เนื้อร้อง/ทำนอง – Boy Sompob
เรียบเรียง – Pinpin
Produced – Pinpin
Mixed – Pinpin
Mastered – AudioJiffy Labs

Title: ใช่รักหรือเปล่า / Chai Ruk Reu Bplao (Is This Love?)
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: [Single]
Year: 2015

อย่าปล่อยคำถามให้ฉันหาคำตอบ
Yah bploy kum tahm hai chun hah kum dtaup
Don’t leave questions for me to search for the answers
อย่ามองแบบนั้นได้โปรด
Yah maung baep nun dai bproht
Please don’t look like that
มันทำให้ฉันยิ่งหวั่นไหว
Mun tum hai chun ying wun wai
The more it makes me nervous
ถ้าเธอไม่คิดอะไร
Tah tur mai kit arai
If you don’t feel anything

มันคือรักที่เราต้องการ
Mun keu ruk tee rao dtaung gahn
Is it the love that we desire?
หรือเพียงผ่านให้ฉันเสียใจ
Reu piang pahn hai chun sia jai
Or will it only pass and leave me sad?
แต่ในสุดท้าย คำตอบนั้น
Dtae nai soot tai kum dtaup nun
But in the end, that answer
มีเพียงแต่เธอที่รู้
Mee piang dtae tur tee roo
Has only you who knows

(*) บอกฉันว่าใช่รักหรือเปล่า
Bauk chun wah chai ruk reu bplao
Tell me if this is love
บอกกับฉันว่ามีจริงหรือเปล่า
Bauk gup chun mah mee jing reu bplao
Tell me if it’s real or not
อย่าเก็บสิ่งนั้น ไว้ใน หัวใจ
Yah gep sing nun wai nai hua jai
Don’t keep those things in your heart
บอกกับฉันว่าเธอจะอยู่ข้างกัน
Bauk gup chun wah tur ja yoo kahng gun
Tell me you’ll be beside me
ไม่ว่าทางจะไกลเท่าไหร่
Mai wah tahng ja glai tao rai
That no matter how far the road is
ไม่ว่าเกิดอะไร
Mai wah gert arai
Or whatever happens
เธอยังพร้อมจะเคียงข้างฉัน
Tur yung praum ja kiang kahng chun
You’re still ready to be beside me

เธออาจไม่รุ้ว่า มันเงียบเหงาเท่าไหร่
Tur aht mai roo wah mun ngiap ngao tao rai
You might not know how lonely it is
เมื่อขาดเธอไป ไม่มี
Meua kaht tur bpai mai mee
When I’m without you
อ้อมเกิดของเธอ ที่เคยมี
Aum gert kaung tur tee koey mee
Your embrace that I once had
ไออุ่นเหลือเพียงเลือนลาง
Ai oon leua piang leuan lahng
Has only a fading warmth left

อย่าบอกบอกฉัน ว่าไม่มีทาง
Yah bauk bauk chun wah mai mee tahng
Don’t tell, tell me that there’s no way
อย่าบอกฉันให้เราแยกทาง
Yah bauk chun hai rao yaek tahng
Don’t tell me you want us to part ways
แต่ในสุดท้าย คำตอบนั้น
Dtae nai soot tai kumd taup nun
But in the end, that answer
มีเพียงแต่เธอที่รู้
Mee piang dtae tur tee roo
Has only you who knows

(*)

ขาดเธอฉันคงเดินหลงทาง
Kaht tur chun kong dern long tahng
Without you, I’d probably get lost
คงอ้างว้าง และหนาวจับใจ
Kong ahng wahng lae nao jup jai
Probably alone with the cold gripping my heart
กี่วันและคืนที่ผ่านไป
Gee wun lae keun tee pahn bpai
However many days and nights pass by
คงมีแต่ความเงียบงัน
Kong mee dtae kwahm ngiap ngun
There’s only silence

(*)

ไม่ว่าเกิดอะไร
Mai wah gert arai
No matter what happens
จะมีฉันรักเธอข้างกัน
Ja mee chun ruk tur kahng gun
You’ll have me beside you, loving you

   
เนื้อร้อง: บอย สมภพ(Boy Sompob)
ทำนอง:蔡宇春(Cai Yu Chun)

Title: หิมาลัย / Himahlai (Himalayas)
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: OST The School โรงเรียนป่วน ก๊วนนักเรียนแสบ
Year: 2015

เดินด้วยสองขา ตาก็มองฟ้า
Dern duay saung kah dtah gor maung fah
Walking with two legs, eyes to the sky
เห็นดวงดาวมากมาย ส่องแสงประกายไกลลิบตา
Hen duang dao mahk mai saung saen bpragai glai lip dtah
I see many stars, shining and twinkling far away
เดินด้วยสองขา ตาก็มองฟ้า
Dern duay saung kah dtah gor maung fah
Walking with two legs, eyes to the sky
ไม่มีทางที่ดวงดาวจะลดตัวลงมาหาฉัน
Mai mee tahng tee duang dao ja lot dtua long mah hah chun
There’s no way the stars will descend to come search for me

(*) ไม่มีวัน… ก็รู้ดี
Mai mee wun gor roo dee
That day will never be… I know full well
แต่ฉันไม่ยอมแค่มองอยู่ตรงนี้
Dtae chun mai yaum kae maung yoo dtrong nee
But I refuse to just watch from right here
จะลองดูซักที แค่ขอมองใกล้กว่านี้
Ja laung doo suk tee kae kor maung glai gwah nee
I’ll try to see, I just want a closer look than this
มันก็คงจะดี เหมือนกัน
Mun gor kong ja dee meuan gun
I’m sure it’ll be nice

(**) ก็เพราะว่าดาวอยู่บนฟ้า ฉันคงปีนไปไม่ไหว
Gor pror wah dao yoo bon fah chun kon gbpeen bpai mai wai
Because I probably won’t be able to climb to the stars in the sky
ไปถึงแค่เขาหิมาลัย
Bpai teung kae kao himalai
I just reach the Himalayas
ก็มันไปไกลได้เท่านั้น
Gor mun bpai glai dai tao nun
That’s as far as I can go
ก็ฉันมันมีแค่ขา ไม่ได้มีปีกเหมือนใคร
Gor chun mun mee kae kah mai dai bpee bpeek meuan krai
I have only legs, I don’t have wings like other people
แต่ก็ไม่เคยจะเสียใจเพราะรู้ว่าเต็มที่ ที่สุดแล้ว
Dtae gor mai koey ja sia jai pror roo wah dtem tee tee soot laeo
But I’ll never be sorry, because I know I’ve reached my full potential

เดินด้วยสองขา ตาก็มองฟ้า
Dern duay saung kah dtah gor maung fah
Walking with two legs, eyes to the sky
แม้ดวงดาวจะงดงาม ส่องแสงประกายอยู่เช่นไร
Mae duang dao ja ngot ngahm saung saeng bpragai yoo chen rai
Though the stars are beautiful, however they shine and twinkle
แต่ยามอยู่คู่จันทร์ แสงดาวดวงน้อยนั้น
Dtae yahm yoo koo jun saeng dao duang noy nun
But when they’re with the moon, those little stars
ย่อมจะจืดจางหายไปไม่ไหวจะสู้จันทร์ ฉันรู้
Yaum ja jeut jahng hai bpai mai wai ja soo jun chun roo
Will fade away, unable to fight the moon, I know

(*,**)

ขอบฟ้าจะไกลแสนไกลเท่าไร ฉันใช้หัวใจนำทางเรื่อยไป
Kaup fah ja glai saen glai tao rai chun chai hua jai num tahng reuay bpai
However far away the sky is, I continue to use my heart to lead me
หยุดพักบางที ที่แรงไม่มีแป็ปเดียวก็คง มีแรงเดินไหว
Yoot puk bahng tee tee raeng mai mee bpaep diao gor kong mee raeng dern wai
Stopping to rest when I don’t have strength, and in a moment, I have the strength to continue on

(**)

Title: รักฉัน…ไม่มีวันเปลี่ยน / Ruk Chun Mai Mee Wun Bplian (My Love Will Never Change)
Artist: Boy Sompob (บอย สมภพ)
Album: OST Lovesick the Series 2
Year: 2015

บางครั้ง หนทางของคนมันช่างยากเย็น
Bahng krung hon tahng kaung son mun chahng yahk yen
Sometimes the path of a person’s life is so difficult
ฉันไม่อาจเห็น ว่าวันข้างหน้า เป็นอย่างไร
Chun mai aht hen wah wun kahng nah bpen yahng rai
I can’t see how the days ahead will be like
อาจหมดเรี่ยวแรง ที่จะสู้เดินไป ข้างหน้า
Aht mot riao raeng tee ja soo dern bpai kahng nah
I might run out of strength to fight on and push ahead

บางครั้ง มีทาง หลายทางให้ฉันเลือกเดิน
Bahng krung mee tahng lai tahng hai chun leuak dern
Some times there’s many different paths for me to choose from
ฉันไม่รู้เลย วันข้างหน้าจะสดใส มันอาจจะมืดมน
Chun mai roo loey wun kahng nah ja sot sai mun aht ja meut mon
I don’t know if the days ahead will be bright, they might be dim
ที่สุด ฉันควรเลือกเดิน ทางใด
Tee soot chun kuan leuak dern tahng dai
In the end, which path should I choose to follow?

(*) ไม่ว่าวันพรุ่งนี้ จะเปลี่ยนไป
Mai wah wun proong nee ja bplian bpai
Regardless if tomorrow will change
โลกจะเปลี่ยนแปลง ฟ้าจะเปลี่ยนสี
Lohk ja bplian bplaeng fah ja bplian see
If the world will change, if the sky will change colors
แต่ความรักฉันที่มีมันจะไม่มีเปลี่ยนไป
Dtae kwahm ruk chun tee mee mun ja mai mee bplian bpai
The love I have will never change
ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง ตามวันเวลา
Mai mee wun bplian bplaeng dtahm wun welah
It will never change with time

(**) ต่อให้ทางให้หน้า เป็นเช่นไร ฉันจะเลือกเดิน
Dtor hai tahng hai nah bpen chen rai chun ja leuak dern
However the path ahead will be, whether I’ll choose to follow
ทางซ้ายหรือทางขวา แต่อยากให้รู้ไว้
Tahng sai reu tahng kwah dtae yahk jai roo wai
The left path or the right path, I want you to keep in mind
ฉันเองจะจับมือเธอ ตลอดเวลา
Chun eng ja jup meu tur dtalaut welah
That I will be holding your hand forever
อยากขอให้เธอมั่นใจและรู้ไว้ว่า รักฉันที่มีจะไม่เปลี่ยนแปลง
Yahk kor hai tur mun jai lae roo wai wah ruk chun tee mee ja mai bplian bplaeng
I want you to be certain and keep in mind that the love I have won’t change

สุดท้ายหนทาง ที่ตัวฉันได้เลือกไป
Soot tai hon tahng tee dtua chun dai leuak bpai
In the end, the path that I’ve chosen to follow
เธออาจเสียใจ กับทางที่ฉันนั้นเลือกเดิน
Tur aht sia jai gup tahng tee chun nun leuak dern
You might be upset over the path I’ve chosen
อยากให้เชื่อใจ อยากให้เธอรู้ไว้ คนดี
Yahk hai cheua jai yahk hai tur roo wai kon dee
I want you to trust me, I want you to keep in mind, sweetie

(*,**)

บางครั้ง หนทางของคนมันช่างยากเย็น
Bahng krung hon tahng kaung son mun chahng yahk yen
Sometimes the path of a person’s life is so difficult
ฉันไม่อาจเห็น ว่าวันข้างหน้า เป็นอย่างไร
Chun mai aht hen wah wun kahng nah bpen yahng rai
I can’t see how the days ahead will be like
อาจหมดเรี่ยวแรง ไม่มีเปลี่ยนแปลง ตามวันเวลา
Aht mot riao raeng mai mee bplian bplaeng dtahm wun welah
I might run out of strength, but I won’t change with time

(**)

ใช่รักหรือเปล่า / Chai Ruk Reu Bplao (Is This Love?)
หิมาลัย / Himahlai (Himalayas)
Jigsaw Heart
คือหมดหัวใจ / Keu Mot Hua Jai (It’s All of My Heart)
ขอ / Kor (Ask)
เปลือก / Bpleuak (Exterior)
รักฉัน…ไม่มีวันเปลี่ยน / Ruk Chun Mai Mee Wun Bplian (My Love Will Never Change)
รักไม่ได้ / Ruk Mai Dai (I Can’t Love You)
ที่่ใดมีรัก / Tee Dai Mee Ruk (Where Is Love?)

   
All songs tagged Boy Sompob