Blood of Youth

All posts tagged Blood of Youth

Title: Crazy For You
Artist: B-O-Y (Blood of Youth)
Album: [Single]
Year: 2009 (?)

ซ่อนเอาไว้ตั้งนาน อาการไว้ข้างใน
Saun ao wai dtung nahn ahgahn wai kahng nai
I’ve hidden it for so long, keeping the symptoms inside
ชอบเธอสักเท่าไหร่ ก็เฉยไว้ทุกที
Chab tur suk tao rai gor choey wai took tee
However long I’ve liked you, I’ve been quiet about it every time
ใจมันเต้นแรง ก็ยังคอยแกล้งฟอร์มแบบนี้
Jai mun dten raeng gor yung koy glaeng form baep nee
My heart is pounding, but I still act cool like this
ใจคอไม่ดี โอะ โอ้ยยิ่งนานไม่ไหว
Jai kor mai dee oh oy ying nahn mai wai
My heart isn’t that good, oh, oyy, I can’t take anymore!

(*) มองทางไหนก็เป็นหน้าเธอคนเดียว
Maung tahng nai gor pen nah tur kon diao
Wherever I look, it’s only your face
ลืมตา หลับตา ก็เห็นเธอ
Leum dtah lup dtah gor hen tur
Whether my eyes are open or closed, I see you
เหยียบเอาไว้ ก็คงไม่ได้แล้วเออ
Yiap ao wai gor kong mai dai laeo ur
I might not be able to continue on like this
เธอคงเซอร์ไพซ์ใช่มั้ย หายใจเป็นเธอซะแล้ว
Tur kong surprise chai mai hai jai pen tur sa laeo
You’re probably surprised, aren’t you? That you are my breath

(**) บอกดังๆ ตรงนี้ I am crazy for you
Bauk dung dung dtrong nee I am crazy for you
I’m telling you loudly right here that I’m crazy for you
วันนี้ต้องพูดให้เธอรู้ ช่วยรู้ตัวหน่อยแล้วกัน
Wun nee dtaung poot hai tur roo chuay roo dtua noy laeo gun
I’m letting you know today, so please realize it
จะเทให้เธอหมดใจนี้ ถ้าเธอจะมีใจให้ฉัน
Ja tay hai tur mot jai nee tah tur ja mee jai hai chun
I’m pouring out my heart to you, if you have a heart to give me
อยากจะรบกวนเธอซักวัน ช่วยมารักกัน
Yahk ja rob guan tur suk wun chuay mah ruk gun
I want to bother you for a day, please come and love me
ให้ฉันหาย Crazy ได้มั้ย
Hai chun hai crazy dai mai
Please let me recover from this craziness

แค่ไม่รู้เท่านั้น จะคิด ๆ เหมือนกันมั้ย
Kae mai roo tao nun ja kit kit meuan gun mai
I just don’t know, do you feel the same?
ขืนเธอไม่เปิดใจ ใจคงต้องระเบิด
Keun tur mai perd jai jai kong dtaung raberd
If you force your heard to stay closed, it’ll explode!
เป็นงัยเป็นกัน ทำงัยก็คนมัน Love Love
Pen ngai pen gun tum ngai gor kon mun love love
Whatever happens to us today, whatever I do, I’m in love love
นาทีนี้ยอมหมดแล้ว
Nahtee nee yaum mot laeo
I’m giving in this instant

(*,**,**,**)

Title: Darling
Artist: B-O-Y (Blood of Youth)
Album: [New Single]
Year: 2009

ก็รู้มีเวลาให้น้อย ฉันรู้ตัว ฉันรู้ตัว
gor roo mee way-laa hai noi chan roo dtua chan roo dtua
I know I don’t give you enough time, I know, I know
ชอบทำให้เธอต้องคอย ขออภัย ๆๆๆ คร้าบ
chop tam hai ter dtong koi kor a-pai kor a-pai kor a-pai kraap
I like making you have to wait, I’m sorry, I’m sorry
ก็เพราะว่าฉันพึ่งเคยรัก พึ่งรักก็งานเข้าซะแล้ว
gor pror waa chan peung koie rak peung rak gor ngaan kao sa laew
It’s because I’ve only just started to love, and just starting to love, problems come up
รู้ว่าเธอโกรธฉัน
roo waa ter groht chan
I know that you’re angry with me

(*)แต่ Baby I want you to know โว้ววว
dtae Baby I want you to know wohhhh
But baby, I want you to know, woah
ขอฉันอธิบายหน่อยจะได้ไหม
kor chan a-ti-baai noi ja daai mai
Please let me explain
แต่โทรไปง้อเท่าไร ก็ไม่รับ
dtae toh bpai ngor tao-rai gor mai rap
But however many times I call to make up, you don’t answer
ถ้าหายเคืองเมื่อไร ได้โปรดช่วยโทรกลับได้ไหม
taa haai keuang meua-rai daai bproht chuay toh glap daai mai
When your anger goes away, can you please call me back?

(**)Oh my DARLING ไม่เอาอย่างอนนะ
Oh my DARLING mai ao yaa ngon na
Oh my darling, please don’t pout
DARLING งอนมากเดี๋ยวแก่นะ
DARLING ngon maak dieow gae na
Darling, if you pout too much, you’ll get old
DARLING oh babyให้อภัยฉันเถอะ
DARLING oh baby hai a-pai chan te
Darling, oh baby, please forgive me
ก็คนเพิ่งรัก เพิ่งเป็นมือใหม่หัด LoveLove
gor kon perng rak perng bpen meu mai hat LoveLove
I’m someone who has just loved, I’m still new at this love love
ชอบทำให้เธอ HurtHurt
chop tam hai ter HurtHurt
I like to make you hurt hurt
ขอโทษเธอจากใจ
kor toht ter jaak jai
I’m sorry from my heart
เธอรู้ไหมยังไงก็รักเธอ..
ter roo mai yang ngai gor rak ter ..
Do you know? That no matter what, I love you

ขอโอกาสอีกสักครั้ง ให้ฉันแก้ตัว ให้ฉันแก้ตัว
kor oh-gaat eek sak krang hai chan gae dtua hai chan gae dtua
Can I have another chance? Let me fix it, let me fix it
ฉันจะต้องดีขึ้นชัวร์ รับประกัน ๆๆ คร้าบ
chan ja dtong dee keun chua rap bpra-gan rap bpra-gan rap bpra-gan kraap
I’ll be better than this, for sure, I promise, I promise
แต่เหมือนเธอยังไม่หายงอน ว้าววๆๆ งานเข้าอีกแล้ว
dtae meuan ter yang mai haai ngon waao waao waao ngaan kao eek laew
But it looks like you’re still pouting, wow, I have a problem again
ก็หน้าเธองออย่างงี้
gor naa ter ngor yaang ngee
Your face is moody like this

(*, **)

[Rap]
Oh you’re my baby, Yeah coz you’re my lady,
with the way you smile, with the way you walk,
Hoo… you drive me crazy, coz you know that you’re so fine,
baby girl, I wanna make you mine
Stop the hands of time we can be here all night

(**, **)