Bird Thongchai

All posts tagged Bird Thongchai

Title: กว่าจักรวาล / Gwah Jukrawahn (Greater than the Universe)
Artist: Bird Thongchai and Atom Chanagun
Album: Mini Marathon Project
Year: 2018

จะยอมนั่งจรวด ไปตรวจดาวอังคาร
Ja yaum nung juat bpai dtruat dao unkahn
I’d be willing to get in a rocket and go check out Mars
หากว่าที่แห่งนั้นมีเธออยู่ จะไปเพื่อพบเธอ
Hahk wah tee haeng nun mee tur yoo ja bpai peua pob tur
If you’re there, I’d go to see you

จะยอมทิ้งดาวเกิด ไปสุดขอบจักรวาล
Ja yaum ting dao gert bpai soot kaup jukrawahn
I’d be willing to leave my home planet and go to the end of the universe
เพื่อให้เธอและฉันได้คู่กัน จะทำทุกทุกทาง
Peua hai tur lae chun dai koo gun ja tum took took tahng
For you and I to be a couple, I’d do everything possible

(*) ไกลกว่านั้นก็จะไปให้ถึง
Glai gwah nun gor ja bpai hai teung
I’d go farther than that
ฉันขอแค่เพียงอย่างนึง
Chun kor kae piang yahng neung
I just want one thing
แค่ยังรักฉันก็พอ
Kae yung ruk chun gor por
If you just still love me, that’s enough

(**) ไม่เป็นไรที่รัก หากเป็นเธอฉันพร้อม
Mai bpen rai tee ruk hahk bpen tur chun praum
It’s okay, darling, if it’s you, I’m ready
ให้รู้ว่าเพื่อเธอฉันจะยอม
Hai roo wah peua tur chun ja yaum
I want you to know that for you, I’m willing
ฉันจะยอมให้เธอคนเดียว
Chun ja yaum hai tur kon diao
I’m willing for you alone
ต่อให้นานเพียงไหน ต่อให้ไกลกว่านั้น
Dtor hai nahn piang nai dtor hai glai gwah nun
No matter how long it’ll be, even if it’s further than that
ฉันจะไปให้ถึงสักวัน
Chun ja bpai hai teung suk wun
I’ll reach it some day
เมื่อรักที่เธอให้ฉันยิ่งใหญ่ กว่าจักรวาล
Meua ruk tee tur hai chun ying yai gwah jukrawahn
When the love you give me is greater than the universe

กี่ปีแสงจะผ่าน จะกี่ความทรมาน
Gee bpee saeng ja pahn ja gee kwahm toramahn
However many lightyears I’ll pass, however much torture
จะอย่างไรก็คุ้ม ถ้าปลายทาง ตรงนั้นฉันมีเธอ
Ja yahng rai gor koom tah bplai tahng dtrong nun chun mee tur
No matter what, it’s worth it if I have you at that destination

จะรอฉันรึเปล่า ที่สุดขอบจักรวาล
Ja ror chun reu bplao tee soot kaup jukrawahn
Will you wait for me at the end of the universe?
หากมีเธอที่รัก ที่รออยู่ จะทำทุกทุกทาง
Hahk mee tur tee ruk tee ror yoo ja tum took took tahng
If I have you, darling, waiting for me, I’ll do everything possible

(*,**,**)

   

คำร้อง : ชนกันต์ รัตนอุดม
ทำนอง : ชนกันต์ รัตนอุดม
เรียบเรียง : ชนกันต์ รัตนอุดม/ กวิน อินทวงษ์/ กันต์ รุจิณรงค์
Producer : กันต์ รุจิณรงค์/ กวิน อินทวงษ์

   

I love how all these duets artists are doing with P’Bird all reflect the accompanying artists’ styles 🙂 This is such an adorable song and so very Atom, but P’Bird fits well with it too~

Title: ผู้ต้องหา / Poo Dtaung Hah (Searcher)
Artist: Bird Thongchai and Labanoon
Album: [Single]
Year: 2018

แค่ตัวคนเดียว ไม่ตายล่ะมั้ง ถามใจกี่ครั้ง ก็ยังไม่รีบมีคนรู้ใจ
Kae dtua kon dia mai dtai la mung tahm jai gee krung gor yung mai reep mee kon roo jai
I’m just alone, I’m not dead, however many time I ask my heart, I’m still not in a hurry to get to know anyone
แค่เพียงอยากโสด ให้นานกว่านี้ รู้ตัวเข้าอีกที ทั้งชีวิตนี้ก็ไม่เหลือใคร
Kae piang yahk soht hai nahn gwah nee roo dtua kao eek tee tung cheewit nee gor mai leua krai
I just want to be single for longer, I realize again that my entire life doesn’t have anyone left

(*) มองดูเค้ามีความสุขกัน เหงาจนฉันจะทนไม่ไหว
Maung doo kao mee kwahm sook gun ngao jon chun ja ton mai wai
But looking at everyone being happy together, I’m so lonely, I can’t take it

(**) รัก.. วันนี้ฉันเพิ่งเข้าใจ เธออยู่ที่ไหน ฉันต้องการแค่เธอ
Ruk wun nee chun perng kao jai tur yoo tee nai chun dtaung gahn kae tur
Love, today I’ve just understood, where are you? I only need you
ไม่ว่าต้องบุกน้ำลุยไฟก็ไม่หวั่น ฉันก็พร้อมที่จะเจอ
Mai wah dtaung book num looey fai gor mai wun chung or praum tee ja jur
No matter what water or fire I must wade through, I’m not shaken, I’m ready to face it
จะขอเป็นผู้ที่ต้องตามหาเธอเรื่อยไป
Ja kor bpen poo tee dtaung dtahm hah tur reuay bpai
I want to be the person who’s continuously searching for you

(***) คนที่ฉันนั้นมองอยู่ทุกทุกวันน่ะใช่รึป่าว คนที่ฉันนั้นคุยอยู่ทุกทุกวันน่ะใช่รึป่าว
Kon tee chun nun maung yoo took took wun na chai reu bpao kon tee chun nun kooey yoo took took wun na chai reu bpao
Are you the person whom I look at every day? The person whom I talk to every day?
คนที่ยิ้มให้กันอยู่ทุกทุกวันน่ะใช่อ่ะป่าว คนที่รักฉันอยู่ไหน
Kon tee yim hai gun yoo took took wun na chai a bpao kon tee ruk chun yoo nai
The person who smiles at me every day? Where is the person who loves me?
คนที่เค้าต้องการให้ฉันเข้าใจอยู่นี่รึป่าว คนที่เค้าต้องการให้คิดถึงกันอยู่นี่รึป่าว
Kon tee kao dtaung gahn hai chun kao jai yoo nee reu bpao kon tee kao dtaung gahn hai kit teung gun yoo nee reu bpao
Is the person who wants me to understand them here? Is the person who wants me to think of them here?
คนที่เค้าต้องการให้ฉันรักจริงอยู่นี่อ่ะป่าว เป็นผู้ต้องหาต่อไป
Kon tee kao dtaung gahn hai chun ruk jing yoo nee a bpao bpen poo dtaung hah dtor bpai
Is the person who wants me to really love them here? I’m someone who must continue searching

เพราะความประมาท ในคำว่ารัก ช้ำใจยิ่งนัก ไม่เคยจะคิดดูแลหัวใจ
Pror kwahm bpramaht nai kum wah ruk chum jai ying nuk mai koey ja kit doo lae hua jai
Because the negligence in love breaks my heart so much, I never consider taking care of my heart
ขอเพียงโอกาส ให้ฉันสักครั้ง ไม่ทำให้ผิดหวัง จะมีแค่เธอทุกลมหายใจ
Kor piang ohgaht hai chun suk krung mai tum hai pit wung ja mee kae tur took lom hai jai
Just give me one chance, I won’t disappoint you, I’ll have only you as my every breath

(*,**,***,*,**,***)

   

เนื้อร้อง : เหนือวงศ์
ทำนอง : เมธี อรุณ
เรียบเรียง : ลาบานูน
Producer : พงศศรัณย์ พุ่มทิพย์

Title: ชีวิตเดี่ยว / Cheewit Diao (Solitary Life)
Artist: Bird Thongchai and Getsunova
Album: [Single]
Year: 2018

อยู่ตรงนี้แค่เพียงลำพัง
Yoo dtrong nee kae piang lumpung
Right here, all alone
กับความเหงาที่เป็นดั่งเงา
Gup kwahm ngao tee bpen dung ngao
With loneliness that’s like a shadow
ผ่านมานาน แต่ยังไงก็ยังไม่ชินซักที
Pahn mah nahn dtae yung ngai gor yung mai chin suk tee
A long time has passed, but no matter what, I’m still not used to it
อยู่ตรงนี้ไปแต่ละวัน
Yoo dtrong nee bpai dtae la wun
Right here each day
ปล่อยเวลาให้ช่วยบรรเทา
Bploy welah hai chua buntao
Letting time help alleviate
ความอ้างว้าง แต่ยังไงก็เป็นอย่างเดิม
Kwahm ahng wahng dtae yung ngai gor bpen yahng derm
The emptiness, but no matter what, it’s still the same

(*) คือ รอ คอย กับคำถามที่ยังค้างคาในใจ
Keu ror koy gup kum tahm tee yung kahng kah nai jai
I’m still waiting with the questions still remaining in my heart
รอ ต่อ ไป แต่อยากรู้ว่าฉันต้องรออีกนานแค่ไหน
Ror dtor bpai dtae yahk roo wah chun dtaung ror eek nahn kae nai
I continue to wait, but I want to know how much longer it’ll take

(**) ความเดียวดายเมื่อไหร่จะหาย
Kwahm diao dai meua rai ja hai
When will the loneliness disappear?
เมื่อไหร่พรุ่งนี้จะมีความหมาย
Meua rai proong nee ja mee kwahm mai
When will tomorrow be meaningful?
บนทางที่ว่างเปล่า
Bon tahng tee wahng bplao
On an empty path
อีกไกลแค่ไหนถึงจุดหมาย
Eek glai kae nai teung joot mai
How much longer until I reach my destination?
ความเดียวดายยังคอยทำร้าย
Kwahm diao dai yung koy tum rai
Loneliness still hurts me
หวังเพียงพรุ่งนี้เป็นวันสุดท้าย
Wung piang proong nee bpen wun soot tai
I only hope that tomorrow will be the last day
มีมั้ยซักคนหนึ่ง เข้ามาเปลี่ยน
Mee mai suk kon neung kao mah bplian
Is there someone who will come and change things
ชีวิตเดี่ยวให้หายไป
Cheewit diao hai hai bpai
Making my solitary life disappear?

ผ่านมาแล้วไม่รู้กี่ครั้ง
Pahn mah laeo mai roo gee krung
I don’t know how many times
ที่ตัวฉันต้องคอยผิดหวัง
Tee dtua chun dtaung koy pit wung
I’ve had to be disappointed
กับความรัก ที่ยังตามหาไม่เจอซักที
Gup kwahm ruk tee yung dtahm hah mai jur suk tee
With the love that I’m still searching for
แต่ว่าฉันยังไม่หมดหวัง
Dtae wah chun yung mai mot wung
But I’m still not out of hope
และก็เชื่อต้องเจอสักวัน
Lae gor cheua dtaung jur suk wun
And I believe I must one day find
ใครคนนั้น ที่เกิดมาเคียงคู่ฉัน
Krai kon nun tee gert mah kiang koo chun
Someone who was born to be my soulmate

(*,**,**)

มีมั้ยซักคนหนึ่ง เข้ามาเปลี่ยน
Mee mai suk kon neung kao mah bplian
Is there someone who will come and change things
ชีวิตเดี่ยวให้หายไป
Cheewit diao hai hai bpai
Making my solitary life disappear?
ซักคนหนึ่ง…
Suk kon neung
Just one person

   

ทำนอง : ปณต คุณประเสริฐ
เนื้อร้อง : ปณต คุณประเสริฐ
เรียบเรียง : Getsunova & พูนศักดิ์ จตุระบุล
Produced by พูนศักดิ์ จตุระบุล

   

A lovely duet, I definitely like this one better than P’Bird’s single with UrboyTJ for sure. P’Bird and Getsunova’s vocals compliment each other nicely, and while I’ve never been a fan of the whole lonely-and-waiting-for-someone lyrics, the melody is very soothing~

Title: พริบตา / Prip Dtah (In the Blink of an Eye)
Artist: Bird Thongchai and Stamp
Album: [Single]
Year: 2017

ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก
Took krung tee roo wah dao dtok
Every time we know the stars are falling
ทั้งโลกจะมองขึ้นฟ้า
Tung lohk ja maung keun fah
The whole world looks up at the sky
รอคอยอยากเห็นชั่วพริบตา
Ror koy yahk hen chua prip dtah
Waiting to see in the blink of an eye
ที่ดาวลงมาบนนั้น
Tee dao long mah bon nun
The star falling from up there
กี่สิบร้อยพันปีจะมีสักหนึ่งครั้ง
Gee sip roy pun bpee ja mee suk neung krung
It’s a once in a lifetime opportunity
มีแค่เสี้ยวนาทีที่เราจะเห็นมัน
Mee kae siao nahtee tee rao ja hen mun
There’s just a fraction of a moment that we will see it

ทุกครั้งก็ได้ยินคนเล่า
Took krung gor dai yin kon lao
Every time I hear people say
ถ้าเราลองอธิษฐาน
Tah rao laung attitahn
If we try making a wish
ทันเวลาที่แสงดาวพาดผ่าน
Tun welah tee saeng dao pahp pahn
As soon as the star streaks by
ทุกอย่างจะเป็นเรื่องจริง
Took yahng ja bpen reuang jing
Everything will come true
บันดาลทุกทุกสิ่งดังใจปรารถนา
Bun dahn took took sing dung jai bprahttanah
Everything will be as our hearts desire
หากเมื่อถึงเวลาหลับตาและกลั้นใจ
Hahk meua teung welah lup dtah lae glun jai
If it’s time for us to close our eyes and hold our breath

(*) ทำให้ ในช่วงเวลาที่ดาวตก
Tum hai nai chuang welah tee dao dtok
So when there’s a shooting star
ฉันจึงไม่เคยได้ลืมตา
Chun jeung mai koey dai leum dtah
I’ll never open my eyes
มันกำลังภาวนาหลับตาลงเพื่ออธิษฐานให้เธอคืนกลับ
Mun gumlung pahwanah lup dtah long peua attitahn hai tur keun glup
I’m praying with my eyes closed, wishing for you to come back
เพราะเธอไม่กลับ ไม่กลับมา มันนานเกินไป
Pror tur mai glup mai glup mah mun nahn gern bpai
Because you haven’t come back for a long time
รู้มั๊ย ในช่วงเวลาที่โลกหยุดดูดวงและดาวที่พาดผ่าน
Roo mai nai chuang welah tee lohk yoot doo duang lae dao tee paht pahn
Do you know that when the world is stopped, looking at the stars streaking by
พันปีหรือนานแสนนาน
Pun bpee reu nahn saen nahn
For thousands of years or a very long time
กับการรอคอยจะได้เห็นมันอีกสักครั้ง
Gup gahn ror koy ja dai hen mun eek suk krung
Waiting to see it again
มันก็ไม่สำคัญ เพราะสำหรับฉัน ดาวทุกดวงได้ดับไป ตั้งแต่เธอไม่กลับมา
Mun gor mai sumkun pror sumrup chun dao took duang dai dup bpai dtung dtae tur mai glup mah
It’s not important because, to me, every star has gone out since you haven’t come back

ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก
Took krung tee roo wah dao dtok
Every time we know the stars are falling
ถ้าหากเธอมองขึ้นฟ้า
Tah hahk tur maung keun fah
If you look up at the sky
เธอจงโปรดรับรู้ไว้ว่ามีคนนึงเอ่ยชื่อเธอ
Tur jong bproht rup roo wai wah mee kon neung oey cheu tur
Please realize that you have someone saying your name
กี่สิบร้อยพันปีก็รออยู่เสมอ
Gee sip roy pun bpee gor ror yoo samur
However many tens of thousands of years, I’m always waiting
ปรารถนาเพียงเธอ กลับมาเถอะ ได้มั๊ย
Bprahttanah piang tur glup mah tur dai mai
Longing only for you to come back, please

(*)

want you back
want you back
want you come back to me
want you back
want you come back
want you come back to me

(*)

   

produced by อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เนื้อร้อง ทำนอง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข
เรียบเรียง : อภิวัชร์ เอื้อถาวรสุข

   

Now THIS is a duet worthy of two of the greatest Thai artists of all time~ Beautiful, unique lyrics that paint a picture of melancholy, rather than literally spelling it out, in a catchy, upbeat tune, I like it a lot~

Title: Okay
Artist: Bird Thongchai and UrboyTJ
Album: [Single]
Year: 2017

(*) ไม่ว่าจะเป็นยังไง Baby it’s okay.
Mai wah ja bpen yung ngai baby it’s okay
No matter how things will be, baby, it’s okay
ไม่ว่าจะเกิดอะไร I’ll be missing you all day
Mai wah ja gert arai I’ll be missing you all day
No matter what happens, I’ll be missing you all day
อยากให้เธอกลับมา Come back baby.
Yahk hai tur glup mah come back baby
I want you to come back, come back, baby
I’ll be okay as always
I’ll be okay as always

(**) Baby, okay. Baby, okay
Baby, okay, baby, okay
ไม่เป็นไร I’m good. Baby, okay.
Mai bpen rai I’m good baby okay
It’s okay, I’m good, baby, okay
Baby, okay. Baby, okay
Baby, okay, baby, okay
ไม่เป็นไร I’m good. Baby, okay.
Mai bpen rai I’m good baby okay
It’s okay, I’m good, baby, okay

Baby, okay. Baby, okay.
Baby, okay, baby, okay
ไม่เป็นไร I’m good I start my next day.
Mai bpen rai I’m good I start my next day
It’s okay, I’m good, I start my next day
ตอนที่เธอหนะไปไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่
Dtaun tee tur na bpai mai koy okay tao rai
When you left, I wasn’t really feeling okay
มันไม่ค่อยเหมือนเดิม I’m missing you all night
Mun mai koy meuan derm I’m missing you all night
It’s not really the same, I’m missing you all night
Please don’t walk away เวลาที่จะเดินเข้าไปทัก
Please don’t walk away welah tee ja dern kao bpai tuk
Please don’t walk away when I walk over to say hello
Who is that guy ช่วยแนะนำให้รู้จัก
Who is that guy chuay nae num hai roo juk
Who is that guy? Please introduce us
Yeah I know, I know, you hate me to the bone
Yeah, I know, I know, you hate me to the bone
The hell is going on
The hell is going on?
Can’t stop call on your phone.
Can’t stop calling you on your phone

(***) ทำไมเป็นอย่างงี้หละไม่เข้าใจ
Tummai bpen yahng ngee la mai kao jai
Why am I like this? I don’t understand
Come back please cause you are just my type
Come back, please, cause you are just my type
Blame me everything ยอมรับในทุกทุกสิ่ง
Blame me everything yaum rup nai took took sing
Blame me for everything, I take responsibility for everything
ถูกแล้วที่ถูกเธอทิ้ง Give me another drink.
Took laeo tee took tur ting give me another drink
It’s true, I was dumped by you, give me another drink

(*,**)

อยู่คนเดียวก็มาตั้งนานหลายปี
Yoo kon diao gor mah dtung nahn lai bpee
I’ve been alone for so many years
ตอนที่เธอหนะไปมันกินไม่ลงทุกที
Dtaun tee tur na bpai mun gin mai long took tee
When you left, I couldn’t eat
มันคิดถึงเธอ too much, so much, very much
Mun kit teung tur too much so much very much
I miss you too much, so much, very much
อยากให้กลับมาจะได้ไหมที่รัก
Yahk hai glup mah ja dai mai tee ruk
I want you to come back, could you, darling?
มันยังรับไม่ไหวอะไม่ไหวเลย
Mun yung rup mai wai a mai wai loey
I can’t accept it, I can’t
มันทนอยู่แทบไม่ได้เลย
Mun ton yoo taep mai dai loey
I nearly can’t bear it
Can I turn back the time
Can I turn back the time?
กลับไปเวลาที่เราอยู่ด้วยกัน
Glup bpai welah tee rao yoo duay gun
Go back to the time when we were together?
Let you know I’m thinking bout you all night
I’m letting you know that I’m thinking about you all night
ละเธอจะคงยังคิดถึงคิดถึงกันบ้างไหม
La tur ja kong yung kit teung kit teung gun mai
Do you still miss, miss me?

(***,*,**)

   

เนื้อร้อง : จิรายุทธ ผโลประการ, ศุภณัฐ เสวะกะ
ทำนอง : จิรายุทธ ผโลประการ
เรียบเรียง : จิรายุทธ ผโลประการ
โปรดิวเซอร์ : UrboyTJ

   

I never thought P’Bird could have a bad song, but I guess there’s a first for everything~ The heavy autotune and slow, thumping, repetitive tennis-shoe-in-a-dryer beat was cringeworthy and just not what I expected from one of Thailand’s oldest and most famous artists. :/

Title: คู่แท้ / Koo Tae (Perfect Match)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Smile Club
Year: 2001

แล้ววันหนึ่งเธอนั้นก็มา ฉันรู้สึกเธอนั้นคุ้นตา
Laeo wun neung tur nun gor mah chun roo seuk tur nun koon dtah
One day, you showed up, and I felt like you were familiar
เหมือนบางสิ่งฉุดฉัน ดึงเธอเข้าหา ให้มารักและรู้ใจกัน
Meuan bahng sing choot chun deung tur kao hah hai mah ruk lae roo jai gun
It’s like something was dragging me, pulling you to me, making us love and understand each other

ตั้งแต่เจอะเรานั้นคุ้นเคย เหมือนรู้จักมาแล้วเนิ่นนาน
Dtung dtae jur rao nun koon koey meuan roo juk mah laeo nern nahn
Since we met, we’ve gotten so close, it’s like we’ve known each other for a long time
ถ้าจะบอกเหตุผล เรื่องเธอกับฉัน ก็ไม่เห็นจะมีข้อไหน
Tah ja bauk het pon reuang tur gup chun gor mai hen ja mee kor nai
If I were to tell a reason for our situation, it doesn’t seem like there is one

(*) บางครั้งฉันคิดเอง ว่าฟ้าสร้างเรามาอย่างตั้งใจ
Bahng krung chun kit eng wah fah sahng rao mah yahng dtung jai
Sometimes I think that heaven intentionally created us

(**) ฉันเป็นของๆเธอ คู่แท้ที่หากันเจอ ไม่ว่าครั้งไหน ไม่ว่าชาติไหน
Chun bpen kaun kaung tur koo tae tee hah gun jur mai wah krung nai mai wah chaht nai
I’m yours, the perfect match that finds each other, no matter the time, no matter the lifetime
ฉันเป็นของๆเธอ ถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉันตลอดไป
Chun bpen kaung kaung tur took sahng ao wai peua tur hai tur ruk chun hai tur koo chun dtalaut bpai
I’m yours, I was created for you, for you to love me, for you to be my partner forever

ถ้าเราต่างไม่หันมามอง พลาดทุกอย่างเพียงเสี้ยวนาที
Tah rao dtahng mai hun mah maung laht took yahng piang siao nahtee
If neither of us turned and looked, everything would be screwed up in just a fraction of a moment
ถ้าไม่ถูกขีดไว้ให้เป็นอย่างนี้ เราจะหันมาเจอะกันได้ไหม
Tah mai took keet wai hai bpen yahng nee rao ja hun mah jur gun dai mai
If it wasn’t predetermined for us to be like this, could we have turned and met?

(*,**)

ฉันเป็นของของเธอ ถูกสร้างเอาไว้เพื่อเธอ ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉัน
Chun bpen kaung kaung tur took sahng ao wai peua tur hai tur ruk chun hai tur koo chun
I’m yours, I was created for you, for you to love me, for you to be my partner forever
ให้เธอรักฉัน ให้เธอคู่ฉันตลอดไป
Hai tur ruk chun hai tur koo chun dtalaut bpai
For you to love me, for you to be my partner forever

   

คำร้อง : สุรักษ์ สุขเสวี
ทำนอง : อภิไชย เย็นพูนสุข
เรียบเรียง : SEVENDOGS (วารุศ รินทรานุกูล)

Title: ถ่านไฟเก่า / Tahn Fai Gao (An Old Flame)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Service
Year: 1998

รู้ก่อนมีฉันนั้นเธอมีใคร
Roo gaun mee chun nun tur mee krai
I know that you had someone else before me
และเขาสำคัญเท่าไร ก่อนที่เขาจากไปทิ้งเธอ
Lae kao sumkun tao rai gun tee kao jahk bpai ting tur
And how important he was to you before he dumped you
ฉันก็คือคนที่มีแค่ใจ ที่รับเธอได้เสมอ
Chun gor keu kon tee mee kae jai tee rup tur dai samur
I’m someone who has only a heart that can always accept you
ทั้งรู้ว่าเธอไม่เคยลืม
Tung roo wah tur mai koey leum
Even though I know that you never forget

ตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไรบางอย่าง
Dtalaut welah meuan tur ror arai bahng yahng
It’s like you’re waiting for something at all times
แต่ก็ยอม เพราะหวังสักวัน ชนะหัวใจของเธอ
Dtae gor yaum pror wung suk wun chana hua jai kaung tur
But I’m willing because I hope that some day I’ll win your heart

แล้วสิ่งที่ฉันนั้นเคยหวาดกลัว
Laeo sing tee chun nun koey waht glua
The thing that I once feared
ไม่ขอให้มันเป็นจริง สิ่งที่ทำให้เธอไหวหวั่น
Mai kor hai mun bpen jing sing tee tum hai tur wai wun
That I didn’t want to be real, the thing that shook you
เขากลับเข้ามา ให้เธอเห็นใจ
Kao glup kao mahh ai tur hen jai
He came back and made you sympathize with him
และขอให้เธออภัย แล้วฉันต้องทำอย่างไร
Lae kor hai tur apai laeo chund taung tum yahng rai
And asked you to forgive him, now what should I do?

เธอบอกกับฉัน ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
Tur bauk gup chun mai dtaung glua mai mee arai
You told me not to be afraid, that it’s nothing
แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ
Dtae yoo gup chun kae piang gai dtae rai hua jai
But you’re only with me physically, but you’re without your heart

(*) เพราะว่าเธอและเขา
Pror wah tur lae kao
Because you and him
ถ่านไฟเก่ายังร้อน รอวันรื้อฟื้น
Tahn fai gao yung raun ror wun reu feun
Your old flame is still hot, waiting for the day to be revived
แล้วคนมาทีหลังต้องทนต้องฝืน อย่างฉันคนนี้
Laeo kon mah tee lung dtaung ton dtaung feun yahng chun kon nee
And the person who came afterwards must endure it and resist, like me
เธอต้องบอกวิธี ให้ทำใจ
Tur dtaung bauk witee hai tum jai
You must tell me how to accept it

ตลอดเวลาเหมือนเธอรออะไร บางอย่าง
Dtalaut welah meuan tur ror arai bahng yahng
It’s like you’re waiting for something at all times
แต่ที่ยอม เพราะฉันก็อยากชนะใจ
Dtae tee yaum pror chung or yahk chana jai
But I was willing because I wanted to win your heart
เธอบอกกับฉัน ไม่ต้องกลัวไม่มีอะไร
Tur bauk gup chun mai dtaung glua mai mee arai
You told me not to be afraid, that it’s nothing
แต่อยู่กับฉัน แค่เพียงกายแต่ไร้หัวใจ
Dtae yoo gup chun kae piang gai dtae rai hua jai
But you’re only with me physically, but you’re without your heart

(*,*)

เมื่อถ่านไฟเก่าของเธอ ยังมีไฟ
Meua tahn fai gao kaung tur yung mee fai
When your old flame is still burning
อย่าได้ปล่อยฉันตาย ในกองไฟ
Yah dai bploy chund tai nai gaung fai
Don’t let me die in the fire

   

คำร้อง : ธนพล อินทฤทธิ์
ทำนอง : ธนพล อินทฤทธิ์
เรียบเรียง : จิตติพล บัวเนียม;พงศ์เพชร กลิ่นหอม

Title: ขอบใจจริง ๆ / Kaup Jai Jing Jing (Seriously, Thank You)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: รับขวัญวันใหม่ / Rup Kwun Wun Mai (Blessing for a New Day)
Year: 1987

อยากขอบใจสักครั้งหนึ่ง
Yahk kaup jai suk krung neung
I want to thank
ถึงคนที่เคยซึ้งใจ
Teung kon tee koey seung jai
The person who once touched my heart
สุดท้ายก็จากกันไป
Soot tai gor jahk gun bpai
In the end, we separated
และเหลือทิ้งไว้เพียง แค่ความทรงจำ
Lae leua ting wai piang kae kwahm song jum
And left behind only memories

อยากขอบใจที่สอนให้
Yahk kaup jai tee saun hai
I want to thank the one who taught me
ฝันและใฝ่จงชื่นฉ่ำ
Fun lae fai jong cheun chum
To dream and be happy
และสอนให้เจ็บให้ช้ำ
Lae saun hai jep hai chum
And taught me to hurt and feel pain
ให้จำบทเรียนที่แพง เหลือหลาย
Hai jum bot rian tee paeng leua lai
Making me remember my expensive lesson

(*) ถ้าหากครั้งนี้
Tah hahk krung nee
If this time
ไม่มีเธอลวงหลอกไว้
Mai mee tur luang lauk wai
I didn’t have you deceive me
ฉันนี้คงงมงาย
Chun nee kong ngom ngai
I’d probably be naive
เห็นรักดีเกินไป ไม่มีวันจะรู้
Hen ruk dee gern bpai mai mee wun ja roo
Thinking love was so wonderful, I’d never have known
ฉันเจ็บครั้งนี้
Chun jep krung nee
Me hurting this time
ฉันมีเธอเป็นดั่งครู
Chun mee tur bpen dung kroo
I have you as my teacher
สอนฉันให้เข้าใจ รักร้าวเป็นเช่นไร
Saun chun hai kao jai ruk rao bpen chen rai
Teaching me to understand what failed love is like
ขอบใจ จริงจริง
Kaup jai jing jing
Seriously, thank you

(*)

ฉันแพ้ จนเข้าใจ รักร้าวเป็นเช่นไร
Chun pae jon kao jai ruk rao bpen chen rai
I was defeated until I understood what failed love is like
ขอบใจ จริงจริง
Kaup jai jing jing
Seriously, thank you

   

คำร้อง : นิติพงษ์ ห่อนาค
ทำนอง : ชาตรี คงสุวรรณ
เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ

Title: ต้องโทษดาว / Dtaung Toht Dao (I Must Blame the Stars)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: รับแขก / Rup Kaek (Welcome, Guests)
Year: 2002

ความจริงที่ฉันต้องการเก็บไว้ มันทำให้ฉันต้องคอยห่างเธอ
Kwahm jing tee chun dtaung gahn gep wai mun tum hai chund taung koy hahng tur
The truth I must keep inside is distancing me from you
ไม่กล้ามองไม่จ้องตาไม่ค่อยมาเจอ เดี๋ยวจะเผลอเกิดหลุดปากอะไรไป
Mai glah maung mai jaung dtah mai koy mah jur diao ja plur gert loot bpahk arai bpai
I don’t dare look at you, I don’t make eye contact, I don’t really see you, or pretty soon I’ll carelessly slip up and say something

บังเอิญคืนนั้นพระจันทร์สุดสวย บังเอิญตอนนั้นเหลือเธอกับฉัน
Bungern keun nun prajun soot suay bungern dtaun nun leua tur gup chun
The moon happened to look so pretty that night, you and I just happened to be left alone at that time
ทั้งสายลมและแสงดาวก็เหมือนแกล้งกัน บังคับกันจนฉันทนไม่ไหว
Tung suay lom lae saeng dao gor meuan glaeng gun bungkup gun jon chun ton mai wai
Both the wind and starlight were so beautiful, it’s like they were teasing us, forcing us until I couldn’t take it

(*) ไม่มีทางหนีได้เลย ฉันเลยต้องเอ่ยปาก บอกรักเธอ รักเธอมานานแสนนาน
Mai mee tahng nee dai loey chun loey dtaung oey bpahk bauk ruk tur ruk tur mah nahn saen nahn
There’s no way to run away, I must say it and tell you I love you, that I’ve loved you for so long
ไม่อยากให้รู้ให้จำ ไม่อยากทำให้รำคาญ เพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
Mai yahk hai roo hai jum mai yahk tum hai rumkahn piang dtae keun nun took yahng bauk chun wah dtaung poot kwahm jing
I don’t want to let you know, I don’t want to annoy you, it’s just that that night, everything told me I had to tell you the truth

พอเธอได้รู้แล้วเธอโกรธไหม มันคงไม่ใช่เป็นความผิดฉัน
Por tur dai roo laeo tur groht mai mun kon mai chai bpen kwahm pit chun
As soon as you knew, were you angry? It’s not my fault
ต้องโทษดาวโกรธสายลมและโทษพระจันทร์ ที่สั่งฉันให้ฉันต้องบอกเธอ
Dtaung toht dao groht suay lom lae toht prajun tee sung chun hai chun dtaung bauk tur
I must blame the stars, I’m angry at the beautiful wind, and I blame the moon that ordered me to have to tell you

(*,*)

เพียงแต่คืนนั้น ทุกอย่างบอกฉันว่าต้องพูดความจริง
Piang dtae keun nun took yahng bauk chunw ah dtaung poot kwahm jing
It’s just that that night, everything told me I had to tell you the truth

   

คำร้อง : เพียงออ
ทำนอง : วุฒิไกร อิ่มเจริญ
เรียบเรียง : ชัชชัย ชาบำเหน็จ

Title: สองคนกำลังดี / Saung Kon Gumlung Dee (Two People Doing Well)
Artist: Bird Thongchai (เบิร์ด ธงไชย)
Album: Simply Bird
Year: 2007


ถ้าจะทำอะไรให้เป็นชิ้น ทำอะไรให้ดี
Tah ja tum arai hai bpen chin tum arai hai dee
If you’re going to be a part of something, do it well
มันต้องช่วยกันทำ หลายหลายคน
Mun dtaung chuay gun tum lai lai kon
We must help each other do it, many people
คนละมือก็ยังไหว
Kon la meu gor yung wai
A hand for each person, we’re still able
ใครเป็นใคร ก็เข้ามารวมพล คงเสร็จงาน
Krai bpen krai gor kao mah ruam pon kong set ngahn
Whoever is who, gather the forces, we’ll finish the job

แต่เรื่องเราต้องมีกันแค่นี้ มีอะไรก็ทำกัน
Dtae reuang rao dtaung mee gun kae nee mee arai gor tum gun
But our problems only need us, whatever it is, we’ll do it together
แค่สองต่อสองถึงได้การ มีคนมากก็ไม่ไหว
Kae saung dtor saung teung dai gahn mee kon mahk gor mai wai
Just face to face until we’re successful, there’s many people, but they can’t
ใครเป็นใครจะบอกอะไรกัน ไม่สะดวก
Krai bpen krai ja bauk arai gun mai saduak
Having anyone come tell something to us, it’s inconvenient

(*) อยากชวนไปด้วยกัน ถ้ามีที่ให้เราอยู่กันสองคน
Yahk chuan bpai duay gun tah mee tee hai rao yoo gun saung kon
I want to invite you to go with me, if there’s a place that we can be just the two of us
ไม่ต้องมีคนไหน ไม่ต้องมีใครสน
Mai dtaung mee kon nai mai dtaung mee krai son
There’s no need for anyone else, there’s no need for anyone else to pay attention
ไม่ต้องมีคนมารบกวนดี
Mai dtaung mee kon mah rop guan dee
There’s no need for anyone to come bother us

(**) แค่สองคนกำลังดี มีเวลาส่วนตัว นิดหนึ่งคงจะดี
Kae saung kon gumlung dee mee welah suan dtau nit neung kong ja dee
Just two people doing well, to have a little private time would be nice
เรามันมีอะไร เข้าทางกันพอดี
Rao mun mee arai kao tahng gun por dee
We have something that’s falling right into place
มันพอดีพอดี มีใครมาเกินเกิน เดี๋ยวเหินห่าง
Mun por dee por dee mee krai mah gern gern diao hern hahng
It’s just right, just right, to have anyone else come would be too much, pretty soon we’d be far apart

แค่สองคนกำลังดี มีเวลาให้เรา จ้องตากันนานนาน
Kae saung kon gumlung dee mee welah hai rao jaung dtah gun nan nahn
Just two people doing well, there’s time for us to stare into each other’s eyes for a long time
ใจมันจะผูกพัน ต้องดูกันนานนาน
Jai mun ja pook pun dtaung doo gun nahn nahn
Our hearts are connected, we must watch each other for a long time
ดูกันตามลำพัง มีใจกันก็รู้กันสองคน ไม่ต้องสนใคร
Doo gun dtahm lumpung mee jai gun gor roo gun saung kon mai dtaung son krai
To see each other alone, we have feelings for each other and know the two of us, there’s no need to care about anyone else

เรื่องแบบนี้ ไม่ต้องมีคนเยอะ
Reuang baep nee mai dtaung mee kon yur
A situation like this doesn’t need a lot of people
มีอะไรขาดเกิน เราก็เพิ่มก็เติมให้กันไป
Mee arai kaht gern rao gor perm gor dterm hai gun bpai
Whatever we’re missing, we’ll fill and add ourselves
มีอะไรที่อยากรู้ คุยกันไปเปิดใจดูกันไป ก็สะดวก
Mee arai tee yahk roo kooey gun bpai bpert jai doo gun bpai gor saduak
Whatever we want to know, we can talk to each other and open our hearts, it’s convenient

(*,**,**)

   
คำร้อง : เชษฐา ยารสเอก
ทำนอง : เชษฐา ยารสเอก
เรียบเรียง : จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ