Bie Sukrit

All posts tagged Bie Sukrit

Title: แค่ขอมีเธอ / Kae Kor Mee Tur (I Just Want to Have You)
Artist: Bie Sukrit
Album: OST หัวใจศิลา / Hua Jai Silah
Year: ??

ต้องอยู่อย่างไร้ค่า ท้องฟ้าชั่งว่างเปล่า
Dtaung yoo yahng rai kah taung fah chua wahng bplao
I must live like I’m worthless, the sky is so empty
มีแต่ความเหงาคอยใกล้ชิดเหมือนเงาติดตัว
Mee dtae kwahm ngao koy glai chit meuan ngao dtit dtua
I have only loneliness sticking near me like a shadow
นับตั้งแต่เธอไปในใจฉันก็พลันมืดมัว
Nup dtung dtae tur bpai nai jai chun gor plun meut mua
Since you left, it’s only been dark in my heart
ยิ่งมองแสงไฟสลัวให้หัวใจยิ่งเริ่มสลาย
Ying maung saeng fai salua hai hua jai ying rerm salai
The more I watch the light grow dim, the more it makes my heart shatter

เธอไปอยู่ไหนกันคิดถึงฉันหรือเปล่า
Tur bpai yoo nai gun kit teung chun reu bplao
Wherever you went, do you miss me?
ความเจ็บรุมเร้าความเงียบเหงาไม่เคยคลี่คลาย
Kwahm jep room rao kwahm ngiap ngao mai koey klee klai
The pain troubles me, loneliness never improves
ไม่ว่าเธออยู่ไหนอยากให้รู้ให้เธอเข้าใจ
Mai wah tur yoo nai yahk hai roo hai tur kao jai
Regardless of wherever you are, I want you to know and understand
ฉันคงไม่มีความหมายหากไม่มีเธอเหมือนเก่า
Chun kong mai mee kwahm mai hahk mai mee tur meuan gao
I’m worthless if I don’t have you like I used to

(*) ไม่ว่าปัญหานั้นมีมากมายเท่าไร
Mai wah bpunhah nun mee mahk mai tao rai
Regardless of how many problems there are
ต่อให้สูญเสียเท่าไรแลกได้เสมอ
Dtor hai soon sia tao rai laek dai samur
And regardless of how much I’ll lose, I’ll always give it up

(**) แค่ขอมีเธอ แค่ได้พบเธอ
Kae kor mee tur kae dai pob tur
I just want to have you, I just want to se you
เจอะเจอเรื่องใดไม่หวั่น
Jur jur reuang dai mai wun
I’m not shaken by any problems I face
เธอนั้นคือแรงแห่งแสงตะวันให้ฉันก้าวเดิน
Tur nun keu raeng hang saeng dtawun hai chun gao dern
You’re the strength of the sun that makes me move on
อยากพบหน้ากันซบสายตากันคิดถึงเหลือเกิน
Yahk pob nah gun sop sai dtah gun kit teung leua gern
I want to see your face and look into your eyes, I miss you so much
เมื่อไหร่ความห่างเหินจะจบสิ้นลงซะที
Meua rai kwahm hahng hern ja jop sin long suk tee
When will this distance end?

ไออุ่นจากอ้อมกอด แววตาที่โอนอ่อน
Ai oon jahk aum gaut waew dtah tee ohn aun
The warm from your embrace, the yielding look in your eye
คือภาพสะท้อนบอกให้ค้นหาเธอต่อไป
Keu pahp sataun bauk hai kon hah tur dtor bpai
Are the reflections telling me to keep searching for you
ทุกครั้งที่มองฟ้าอยากตะโกนให้เธอเข้าใจ
Took krung tee maung fah yahk dtagohn hai tur kao jai
Every time I look at the sky, I want to shout for you to understand
ฉันคงไม่มีความหมายหากไม่ได้เธอคืนมา
Chun kong mai mee kwahm mai hahk mai dai tur keun mah
I’m worthless if you don’t come back

(* , **)

Title: ผมเป็นของคุณไปแล้ว / Pom Bpen Kaung Koon Bpai Laeo (I’m Already Yours)
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: [Single]
Year: 2015

นี่แหละที่ใจใฝ่หา นางฟ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลย
Nee lae tee jai fao hah naung fah gor yung soo koon mai dai loey
Now this is what my heart has been searching for, not even an angel could fight you
แค่คุณน่ะเดินผ่านมา ผมก็ละสายตาไม่ได้เลย
Kae koon na dern pahn mah pom gor la sai dtah mai dai loey
Just you walking by, I couldn’t look you in the eye

(*) (แค่คุณยิ้ม) ใจผมมันก็แทบละลาย
(Kae koon yim) jai pom mun gor taep lalai
(Just you smiling) My heart nearly melted
(ตกหลุมรัก) ทิ้งไว้นานผมคงต้องตาย
(Dtok loom ruk) ting wai nahn pom kong dtaung dtai
(I’ve fallen in love) If you throw me away for a while, I’ll die
(โอ้นางฟ้า) เหมือนใจผมล่องลอยไป
(Oh nahng fah ) meuan jai pom laung loy bpai
(Oh, angel) It’s like my heart is floating away
สู่สวรรค์ อยู่ในฝัน
Soo sawun yoo nai fun
To the heaven of my dreams

(**) ขอรักสักทีได้ไหม ช่วยรักผมหน่อยได้ไหม
Kor ruk suk tee dai mai chuay ruk pom noy dai mai
I want to love you, please? Could you please love me?
อยากขอโอกาสได้ไหม จะกอดคุณไว้ให้นานนาน
Yahk kor ohgaht dai mai ja gaut koon wai hai nahn nahn
I want a chance, please? I’ll hug you for a long time
แค่เสี้่ยวนาทีที่เจอ แค่เผลอไปมองสบตาคู่นั้น
Kae siao nahtee tee jur kae plur bpai maung sop dtah koo nun
In just the fraction of a minute that I met you, just carelessly looking into those eyes
บอกเลยว่าทั้งหัวใจ ผมนั้นเป็นของคุณไปแล้ว
Bauk loey wah tung hua jai pom nun bpen kaung koon bpai laeo
I’m telling you that my whole heart is already yours

บอกตัวเองตลอดว่าเราคงไม่มีวัน
Bauk dtua eng dtalaut wah rao kong mai mee wun
I tell myself all the time that there’s no way for us
ได้แค่จินตนาการว่าเราแอบอิงซบกัน
Dai kae jindtanahgahn wah rao aep ing sop gun
I can only imagine that we’re snuggling up together
ได้แค่ฝันกลางวัน ก็ปล่อยให้ฉันฝันไป
Dai kae fun glahng wun gor bploy hai chun fun bpai
I can only daydream, but let me keep on dreaming
คงจะไม่มีวัน ไปเอื้อมดาวบนฟ้า
Kong ja mai mee wun bpai euam dao bon fah
There’s no way I can reach for the stars in the sky
ลงมาบนพสุธา แค่หวังว่าสักวันเธอนั้นจะกรุณา
Long mah bon pasootah kae wung wah suk wun tur nun ja garoonah
You came down to earth, I just hope that some day you’ll be so kind
แค่เพียงได้สบสายตา
Kae piang dai sop sai dtah
As to look me in the eye

(*,**)

รักผมสักนิดไม่ต้องมากมาย
Ruk pom suk nit mai dtaung mahk mai
Love me just a little, it doesn’t have to be a lot
โปรดเถอะคุณช่วยกรุณาหน่อยได้ไหม
Bproht tur koon chuay garoonah noy dai mai
Please, would you be so kind?

รักผมหน่อยได้ไหม
Ruk pom noy dai mai
Please love me
อยากขอโอกาสได้ไหม จะกอดคุณไว้ให้นานนาน
Yahk kor ohgaht dai mai ja gaut koon wai hai nahn nahn
I want a chance, please? I’ll hug you for a long time
แค่เสี้่ยวนาทีที่เจอ แค่เผลอไปมองสบตาคู่นั้น
Kae siao nahtee tee jur kae plur bpai maung sop dtah koo nun
In just the fraction of a minute that I met you, just carelessly looking into those eyes
บอกเลยว่าทั้งหัวใจ
Bauk loey wah tung hua jai
I’m telling you that my entire heart…
คิดเหมือนกันใช่ไหม คิดเหมือนผมใช่ไหม
Kit meuan gun chai mai kit meuan pom chai mai
We’re thinking the same, right? You feel like me, right?
อยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้นานนาน
Yahk kor ohgaht dai mai ja gaut koon wai hai nahn nahn
I want a chance, please? I’ll hug you for a long time
เสี้ยวนาทีที่เจอ แค่เผลอไปมองสบตาคู่นั้น
Siao nahtee tee jur kae plur bpai maung sop dtah koo nun
In just the fraction of a minute that I met you, just carelessly looking into those eyes
บอกเลยว่าทั้งหัวใจ คุณก็เป็นของผม…ไปแล้ว
Bauk loey wah tung hua jai koon gor bpen kaung pom bpai laeo
I’m telling you that my entire heart is already yours

Title: รักแท้แปลว่าเธอ / Ruk Tae Bplae Wah Tur (True Love Means You)
Artist: Bie Sukrit
Album: [Single]
Year: 2014

เคยเดียวดายเคยอ้างว้าง เดินลำพังจนท้อใจ
Koey diao dai koey ahng wahng dern lumpung jon tor jai
I once was alone, was empty, walking by myself until I was discouraged
ผ่านมาได้ก็เพียงเพราะเธอ
Pahn mah dai gor piang pror tur
I was able to get past it only because of you
มีเธออยู่ในอ้อมแขนก็อุ่นใจ
Mee tur yoo nai aum aken gor oon jai
Having you in my arms makes me warm
ไม่ว่าร้ายดี เธอเคียงข้างฉันเสมอ
Mai wah rai dee tur kiang kahng chun samur
Regardless of the good or the bad, you’re always beside me

เธอมาปิดคำว่าเหงา เธอมาเปิดคำว่าเรา
Tur mah bpit kum wah ngao tur mah bpert kum wah rao
You turned off the word “lonely” and turned on the word “we”
ชีวิตฉันเหมือนได้เริ่มใหม่
Cheewit chun meuan dai rerm mai
It’s like my life could start over
เธอได้เปลี่ยนให้ท้องฟ้าที่มืดมน ค่อยค่อยสดใส
Tur dai bplian hai taung fah tee meut mon koy koy sot sai
You changed the dim sky and made it gradually brighten

(*) เกินกว่าคำว่าโชคดี ชีวิตนี้ได้พบเธอ
Gern gwah kum wah chohk dee cheewit nee dai pob tur
It’s more than good luck that I was able to meet you in this life
ได้ถูกรักและได้รักเธอ
Dai took ruk lae dai ruk tur
To be loved and to be able to love you
ได้รู้สึกว่าหัวใจที่เขาให้กัน มันเป็นอย่างนี้เอง
Dai roo seuk wah hua jai tee kao hai gun mun bpen yahng nee eng
To be able to feel like the heart they gave me is like this

(**) แล้วชีวิตก็เปลี่ยนไป ไม่ได้ทำเพียงเพื่อตัวเอง
Laeo cheewit gor bplian bpai mai dai tum piang peua dtua eng
My life has changed, I’m not only doing it for myself
ตั้งแต่วินาทีนั้นมา ทุกทุกอย่างที่ฉันทำ ฉันทำเพื่อเธอ
Dtung dtae winahtee nun mah took took yahng tee chun tum chun tum peua tur
Since that second, everything I do, I do it for you

(***) และชีวิตที่เปลี่ยนไป มันยิ่งทำให้ฉันรักเธอ
Lae cheewit tee bplian bpai mun ying tum hai chun ruk tur
And my life that has changed, the more it makes me love you
ตั้งแต่วินาทีนี้ไป ฉันขอมีลมหายใจเพื่อเธอเท่านั้น
Dtung dtae winahtee nee bpai chun kor mee lom hai jai peua tur tao nun
Since this second, I want to breathe only for you
เพราะสำหรับฉัน รักแท้แปลว่าเธอ
Pror sumrup chun ruk tae bplae wah tur
Because, for me, true love means you

ในแววตาเธอที่เห็น ในอาการเธอที่เป็น
Nai waew dtah tur tee hen nai ahgahn tur tee bpen
In your eyes looking at me, in the signs you show
ในทุกทุกเรื่องราวที่ทำ
Nai took took reuang rao tee tum
In every matter you do
ไม่ต้องพูดคำว่ารักเลยสักคำ ฉันก็ได้ยิน
Mai dtaung poot kum wah ruk loey suk kum chun gor dai yin
You don’t have to speak any word of love, I can hear it

(*,**)
เพราะเธอเท่านั้น…
Pror tur tao nun
Only because of you

(***)

แปลว่าเธอ แปลว่าเธอ
Bplae wah tur bplae wah tur
Means you, means you

Title: ขอหึง..นิดนึงนะ / Kor Heung Nit Neung Na (I Want to Be a Little Jealous)
Artist: Bie Sukrit
Album: I Love U 2
Year: 2008

รู้นะว่าทำตัวไม่ค่อยน่ารัก
Roo na wah tum dtua mai koy naruk
I know that I don’t act very cute
มีบางทีซอกแซกให้เทอคิดหนัก
Mee bahng tee sauk saek hai tur kit nuk
Sometimes I wonder if I make you seriously think
ครัยโทเข้ามา จะคอยซัก
Krai toh kao mah ja koy suk
Whenever anyone calls, I interrogate you
ไม่เคยจาไว้ใจซักที
Mai koey ja wai jai suk tee
I never trust you

โทดนะที่ฉันหวงเทอมากไป
Toht na tee chun huang tur mahk bpai
I’m sorry for being so possessive of you
มีอาการเวลาคนมายืนใกล้
Mee ahgahn welah kon mah yeun glai
It starts to show whenever anyone’s standing near you
ต้องรีบโอบเอวเทอเอาไว้
Dtaung reep ohp eo tur ao wai
I must hurry and put my arm around your waist
ไม่งั้นใจมันไม่ค่อยดี
Mai ngun jai mun mai koy dee
I shouldn’t, it’s not very good

(*) ก้อมันรักเทอคนนี้ จะให้ฉันไปหวงครัย
Gor mun ruk tur kon nee ja hai chun bpai huang krai
But I love you, who do you want me to be possessive of?
ขอให้ฉันหึงนิดหนึ่งเถอะนะ
Kor hai chun heung nit neung tur na
Can I be a little jealous?
ท่าไม่สนเทอขึ้นมา เทอนั้นหล่ะนะจะเหงาใจ
Tah mai son tur keun mah tur nun la na ja ngao jai
If I acted like I didn’t care about you, you would be lonely
เห็นเทอหน้าหวงน่าห่วงเลยรู้งัย
Hen tur nah huang nah huang loey heung ngai
When I see you, I get possessive, I get possessive and jealous
อาการอย่างนี้โปรดเข้าใจ มันแปลว่ารักเทอคนเดียว
Ahgahn yahng nee bproht kao jai mun bplae wah ruk tur kon diao
Please understand, acting like this means I love only you

ลองมองตาดีๆเทอก้อจะซึ้ง
Laung maung dtah dee dee tur gor ja seung
Try taking a good look in my eyes and you’ll be touched
เพราะว่าฉันยกให้เทอเป็นที่หนึ่ง
Pror wah chun yok hai tur bpen tee neung
Because I’m making you my number one
ท่าไม่ใส่ใจคงไม่หึง
Tah mai sai jai kong mai heung
If I acted like I didn’t care and wasn’t jealous
ไม่มาเซ้าซี้อยู่ทุกวัน
Mai mah sao see yoo took wun
I wouldn’t come and bother you every day

ไม่มีอะไรใจยังแอบคิด
Mai mee arai jai yung aep kit
There’s nothing else that my heart is still secretly thinking of
เลยจำเป็นจิงๆต้องมายืนติด
Loey jum bpen jing jing dtaung mah yeun dtit
So I really must stand firm
เป็นความห่วงใยแบบใกล้ชิด
Bpen kwahm huang yai baep glai chit
It’s a close worry
มองให้น่ารักหน่อยละกัน
Maung hai nahruk noy la gun
Look at it as something cute, okay?

(*,*)

Title: อยากถูกเรียกว่าแฟน / Yahk Took Riak Wah Faen (I Want to be Called a Boyfriend)
Artist: Bie Sukrit
Album: I Love U 2
Year: 2008

เพราะว่าอยู่คนเดียวมานาน มันนานมากจนเกินไป
Pror wah yoo kon diao mah nahn mun nahn mahk jon gern bpai
Because I’ve been alone for so long, it’s been way too long
ใกล้กับเธอทีไรใจฉันมันเลยไหวหวั่น
Glai gup tur tee rai jai chun mun loey wun wai
Whenever I’m near you, my heart starts to get nervous
ฉันก็บอกเธอไปตรงๆ ว่ามันชอบเธอมานาน
Chun gor bauk tur bpai dtrong dtrong wah mun chaup tur mah nahn
I’m telling you straight that I’ve liked you for so long
และเก็บเอาเธอไปนอนฝันตลอดทั้งคืน
Lae gep ao tur bpai naun fun dtalaut tung keun
And I’ve kept you in my dreams every night
มันเหงานี่นา เธอก็คงไม่ว่า
Mun ngao nee nah tur gor kong mai wah
It’s lonely, but you probably don’t mind
หากมีเวลาลองหันมามองสักที
Hahk mee welah laung hun mah maung suk tee
If you have time, try turning and looking at me for once

(*) อยากถูกเธอเรียกว่าแฟน
Yahk took tur riak wah faen
I want you to call me your boyfriend
อยากควงแขนเธอเหมือนใคร
Yahk kuang kaen tur meuan krai
I want to link arms with you like everyone else
ขอให้บอกฉันต้องทำแบบไหน
Kor hai bauk chund taung tum baep nai
Please tell me what I must do
จะได้เธอเคียงข้างกาย
Ja dai tur kiang kahng gai
To get you beside me?
อยากให้เธอเรียกว่าแฟน
Yahk hai tur riak wah faen
I want you to call me your boyfriend
เดินเกี่ยวแขน say goodnight
Dern giao kaen say good-night
We’d walk arm in arm, say good-night
หน้าตาอย่างนี้ พอจะได้ไหม
Nah dtah yahng nee por ja dai mai
Are my looks enough like this?
เปิดใจรับฉันหน่อยนะ
Bpert jai rup chun noy na
Open your heart and accept me

ถ้ามันขาดมันเกินอะไรก็ขอให้เธออภัย
Tah mun kaht mun gern arai gor kor hai tur apai
If I’m lacking too much, please forgive me
คนไม่เคยมีใคร เธอนั้นคงไม่ถือกัน
Kon mai koey mee krai tur nun kong mai teu gun
I’ve never had anyone before, you probably don’t consider me
ฉันจะอยู่ดูแล จะทำให้เธอ รักเธอนานๆ
Chun ja yoo doo lae ja tum hai tur ruk tur nahn nahn
I’ll stay and take care of you, I’ll make you love me for a long time
ขออย่าปล่อยให้มานอนฝันคนเดียวเหมือนเดิม
Kor yah bploy hai mah naun fun kon diao meuan derm
Please don’t let me dream alone like usual
มันเหงา ไม่ชอบ มันก็เลยต้องบอก
Mun ngao mai chaup mun gor loey dtaung bauk
It’s lonely, I don’t like it, so I must tell you
ออกจากใจที่ว่า ฉันนั้นมันรัก…เธอ
Auk jahk jai tee wah chun nun mun ruk tur
Straight from my heart that’s saying I love you

(*,*)
เปิดใจฉันจะรักเธอ
Bpert jai chun ja ruk tur
Open your heart and I’ll love you

Title: ยังว่าง / Yung Wahng (Still Free)
Artist: Bie Sukrit
Album: [Single]
Year: 2014

ยังว่างว่างอยู่… ยังว่างว่างอยู่…
Yung wahng wahng yoo yung wahng wahng yoo
I’m still free… I’m still free…

ทำไมทำไมชอบคิดกัน
Tummai tummai chauk kit gun
Why, why do you like thinking
ว่าฉันไม่ว่างเสมอ
Wah chun mai wahng samur
That I’m always busy?
อกหักทีไรไม่เห็นใจ
Auk huk tee rai mai hen jai
Whenever I’m broken-hearted, I get no sympathy
หาว่ามีสต็อกอีกเยอะ
Hah wah mee stock eek yur
They claim I have much more stock

ขอร้องเธอจ๋าอย่าเชื่อใคร
Kor raung tur jum yah cheua krai
I’m begging you, remember, don’t believe anyone else
ฉันน่ะไม่มีใครที่ไหน
Chun na mai mee krai tee nai
I don’t have anyone anywhere
สถานะไม่อยากจะโสด
Satahna mai yahk ja soht
In my situation, I don’t want to be single
ได้โปรดช่วยหน่อยได้ไหม
Dai bproht chuay noy dai mai
Please help me

(*) โอ้ อยากชวนนวลละน้อง มาไว้เป็นคู่ครอง
Oh yahk chuan nuan la naung mah wai bpen koo kraung
Oh, I want to invite you to be my partner
โอ้ ถ้าพี่ยังโสดนะ ก็อาจจะทดลอง
Oh tah pee yung soht na gor aht ja tot laung
Oh, if you’re still single, I might give you a try
โอ้ อยากบอกนวลละน้อง พี่ไม่มีเจ้าของ
Oh yahk bauk nuan la naung pee mai mee jao kaung
Oh, I want to tell you that I’m not taken
อย่างพี่ไม่อยากจะเชื่อ ว่าจะเหลือมาตกถึงน้อง
Yahng pee mai yahk ja cheua wah ja leua mah dtok teung naung
It’s like you don’t want to believe that what you have left has fallen to me
เชื่อพี่เถอะขอร้อง…
Cheua pee tur kor raung
Believe it, I’m begging you

(**) ยังว่างว่างอยู่นะจ๊า…
Yung wahng wahng yoo na ja
I’m still free
อ่ะเธอก็ว่างอยู่ใช่ไหม รู้หรอก
A tur gor wahng yoo chai maii roo rauk
Ah, you’re free too, right? I know
ช่วยว่างว่างหน่อยเหอะน้า…
Chuay wahng wahng noy hur na
Please be free
เพราะฉันยังว่าง ถ้าเธอก็ว่างอย่ามา อย่ามัวแค่มอง
Pror chun yung wahng tah tur gor wahng yah mah yah mua kae maung
Because I’m still free, if you’re still free, don’t come and just look
มามามาลองกันสักที
Mah mah mah laung gun suk tee
Come come come and try me

(***) มาจัดกันไหม ใจยังว่างจัด
Mah jut gun mai jai yung wahng jut
Will you come and adjust me? My heart is still free to adjust
จะจัดให้นะ ถ้าเธอว่างอยู่
Ja jut hai na tah tur wahng yoo
Shall I adjust you? If you’re still free
มาจัดกันไป แบบไม่ขี้ตู่
Mah jut gun bpai baep mai kee dtoo
Come and adjust me like you mean it
จะเอาความรัก จัดหนักให้รู้
Ja ao kwahm ruk jut nuk hai roo
I’ll bring my love to really rearrange and let you know

(*,**,***,**)

Title: เพลงรัก / Pleng Ruk (Love Songs)
Artist: Bie Sukrit
Album: It’s All Right
Year: 2010

โลกนี้มีเพลงรัก อยู่หลายพันทำนอง
Lohk nee mee pleng ruk yoo lai pun tahmnong
This world has many thousands of love songs
ฉันได้ฟังได้ร้อง อยู่ตั้งมากตั้งมาย
Chun dai fung dai raung yoo dtung mahk dtung mai
I’ve listened to and sang so many
หลายหลายเพลงเป็นเพลงรัก
Lai lai pleng bpen pleng ruk
Many songs are love songs
เพราะดีมีความหมาย
Pror dee mee kwahm mai
Because they have good meaning

แต่ก็ไม่เคยลึกซึ้งกับมันจริงจริง
Dtae gor mai koey leuk seung gup mun jing jing
But they’ve never really touched me
และไม่ได้หวั่นไหวกับเรื่องราวในเพลง
Lae mai dai wun wai gup reuang rao nai pleng
And I’ve never felt a connection with the stories in the songs
เพราะฉันไม่เคยมีใคร แบบในเนื้อเพลงเลย
Pror chun mai koey mee krai baep nai neua pleng loey
Because I’ve never had anyone like in the lyrics

แต่พอครั้งนี้ฉันมีเธอ เรื่องราวของฉันก็เปลี่ยนไป
Dtae por krung nee chun mee tur reuang rao kaung chung or bplian bpai
But now that I have you, my story has changed
ร้องเพลงเดิมเดิม เนื้อความเดิมเดิม
Raung pleng derm derm neua kwahm derm derm
I sing the same songs with the same lyrics
แต่มันไม่เหมือนเดิม
Dtae mun mai meuan derm
But it’s not the same

(*) เพิ่งจะได้รู้ความหมายของท่วงทำนอง
Perng ja dai roo kwahm mai kaung tuang tahmnong
I just realized the meaning of all these melodies
ทุกคำที่ฉันนั้นร้อง เหมือนแทนความในใจ
Took kum tee chun nunr aung meuan taen kwahm nai jai
Every word I sing is like the things in my heart
คำเดิมเดิมครั้งก่อน ไม่เคยโดนใจ
Kum derm derm krung gaun mai koey dohn jai
Before, the same words never resonated with me
ตอนนี้กินใจเหลือเกิน
Dtaun nee gin jai leua gern
Now they gnaw away at my heart

(**) เพิ่งจะได้รู้ความหมายของเพลงโดนโดน
Perng ja dai roo kwahm mai kaung pleng dohn dohn
I just realized the meaning of those catchy songs
ที่ทำให้ใครบางคนนั้นอินกับมัน
Tee tum hai krai bahng kon nun in gup mun
That draw people into them
เพิ่งรู้คำว่ารักที่เคยร้องกัน
Perng roo kum wah ruk tee koey raung gun
I just realized the love I used to sing about
วันนี้จะมอบให้ใครถ้าไม่ใช่เธอ
Wun nee maup hai krai tah mai chai tur
Who will I give it to if not you?

ครั้งที่ไม่มีใคร ให้สนใจดูแล
Krung tee mai mee krai hai son jai doo lae
The time I had no one interested in taking care of me
ไม่มีใครที่แคร์ ที่สำคัญในใจ
Mai mee krai tee care tee sumkun nai jai
I had no one who cared or who was important in my heart
ก็ไม่รู้ว่าเพลงรักนี้จะมอบให้ใคร
Gor mai roo wah pleng ruk nee ja maup hai krai
I didn’t know who to give these love songs to

ไม่ได้เหมือนตอนนี้ที่ฉันมีเธออยู่
Mai dai meuan dtaun nee tee chun mee tur yoo
It’s not like now, now that I have you
ฉันก็เลยได้รู้ว่ามันดีเพียงใด
Chun gor loey dai roo wah mun dee piang dai
I’ve learned how nice it is
เวลาร้องบทเพลงรัก ฉันควรนึกถึงใคร
Welah raung bot pleng ruk chun kuan neuk teung krai
When I sing a love song, I know who to think of

ตั้งแต่ครั้งนี้ที่มีเธอ คนเดียวที่รักจนหมดใจ
Dtung dtae krung nee tee mee tur kon diao tee ruk jon mot jai
Since the moment I got you, whom I love with all my heart
ร้องเพลงเดิมเดิม เนื้อความเดิมเดิม
Raung pleng derm derm neua kwahm derm derm
I sing the same songs with the same lyrics
แต่มันไม่เหมือนเดิม
Dtae mun mai meuan derm
But it’s not the same

(*,**,*,**)

ถ้าไม่ใช่เธอ
Tah mai chai tur
If it’s not you

Title: 7 วันที่ทนเหงา / Jet Wun Tee Ton Ngao (Seven Days of Enduring Loneliness)
Artist: Bie Sukrit
Album: Hug Bie
Year: 2009

(*) วันอาทิตย์เธอไปจากฉัน
Wun ahtit tur bpai jahk chun
On Sunday, you left me
วันจันทร์ดูเหมือนมันช่างว่างเปล่า
Wun jun doo meuan mun chahng wahng bplao
Monday seemed so empty
ฉันต้องนอนเหงาถึงวันอังคารจนเช้า
Chun dtaung naun ngao teung wun ungkahn jon chao
I had to sleep lonely until Tuesday morning
ใจมันร้าวเสียจนนอนไม่หลับ
Jai mun rao sia jon naun mai lup
My heart was so broken, I couldn’t sleep

(**) เย็นวันพุธตั้งใจจะลืม
Yen wun poot dtung jai ja leum
By the evening of Wednesday, I intended to forget
กลับจำข้ามคืนถึงพฤหัส
Glup jum kahm keun teung preuhut
But I ended up remember overnight until Thursday
วันศุกร์ก็แล้วภาพเธอก็ยังคงชัด
Wun sook gor laeo pahp tur gor yung kong chut
On Friday, your image was still clear
วันเสาร์ความเหงาก็ยังเท่าเดิม
Wun sao kwahm ngao gor yung tao derm
On Saturday, the loneliness is still the same

(***) 7 วันที่ต้องทนเหงา 7 วันยังเศร้าอย่างนี้
Jet wun tee dtaung ton ngao jet wun yung sao yahng nee
Seven days of having to endure loneliness, seven days and I’m still sad like this
ไม่มีวี่แววจะหายไป 7 วันที่เธอลืมกัน
Mai mee wee waew ja hai bpai jet wun tee tur leum gun
There’s no clue as to when I’ll recover, seven days that you’ve forgotten me
7 วันที่สิ้นเยื่อใย แต่ฉันไม่รู้เมื่อไร
Jet wun tee sin yeua yai dtae chun mai roo meua rai
Seven days since our relationship ended, but I don’t know when
วันไหนจะลืมเธอ
Wun nai ja leum tur
I’ll forget you

วันพรุ่งนี้หรือนานแค่ไหน
Wun proong nee reu nahn kae nai
Will it be tomorrow, or how long?
1 เดือนหรือข้ามไปจนเป็นปี
Neung deuan reu kahm bpai jon bpen bpee
One month, or will it go on until it’s a year?
ต้องใช้กี่ความเหงาลบภาพเก่า
Dtaung chai gee kwahm ngao lop pahp gao
How much loneliness must I use to erase the old memories?
คราวนี้ไม่มีอะไรที่ค้างคา
Krao nee mai mee arai tee kahng kah
This time there’s nothing remaining

(***,*,**)

สักวันคงลืมเธอได้ลง
Suk wun kong leum tur dai long
One day I’ll be able to forget you
สักวันเราคงเหมือนคนเก่า
Suk wun rao kong meuan kon gao
One day, I’ll be like my old self
ไม่เหงา ไม่ทรมาน
Mai ngao mai toramahn
Not lonely, not tortured

(***)

7 วันที่เธอลืมกัน 7 วันที่สิ้นเยื่อใย
Jet wunt ee tur leum gun jet wun tee sin yeua yai
Seven days that you’ve forgotten me, seven days since our relationship ended
จากนี้ต้องคอยบอกใจ
Jahk nee dtaung koy bauk jai
From now on, I must keep telling my heart
จำไว้ต้องลืมเธอ จำไว้ต้องลืมเธอ
Jum wai dtaung leum tur jum wai dtaung leum tur
Remember, I must forget you, remember, I must forget you

Title: คำถามของความไว้ใจ / Kum Tahm Kaung Kwahm Wai Jai (A Question of Truth)
Artist: Bie Sukrit (The Star)
Album: ณ บัดNOW / Na But NOW (Right NOW)
Year: 2012

ไว้ใจ ไว้ใจ เธอบอกเสมอ
Wai jai wai jai tur bauk samur
Trust you, trust you, you’d always tell me
ว่าเจอแล้วหละคนที่ฝัน
Wah jur laeo la kon tee fun
That you’ve already found the person of your dreams
เธอสัญญา สัญญา จะอยู่ข้างกัน
Tur sunyah sunyah ja yoo kahng gun
You promise, promise to stay beside me
จากนี้และทุกวันเรื่อยไป
Jahk nee lae took wun reuay bpai
From now on and forever

แต่ฉันกลัว ฉันกลัว วันหนึ่งถ้าเธอรู้
Dtae chun glua chun glua wun neung tah tur roo
But I’m afraid, I’m afraid if one day you realize
ถ้าความจริงนั้นมันดูไม่สวยงาม
Tah kwahm jing nun mun doo mai suay ngahm
That the truth doesn’t look so pretty
ถ้าสักวันความไว้ใจมีเครื่องหมายคำถาม
Tah suk wun kwahm wai jai mee kreuang mai kum tahm
If one day the truth has questioning signs
ไม่รู้ว่าจะกลายเป็นเช่นไร
Mai roo wah ja glai bpen chen rai
I don’t know what it’ll become

(*) จะรับได้ไหมจะเหมือนเดิมอยู่อีกไหม
Ja rup dai mai ja meuan derm yoo eek mai
Would you be able to accept it? Would things ever be the same again?
ภาพฉันที่เธอฝันไว้สุดท้ายไม่ได้เลิศเลอ
Pahp chun tee tur fun wai soot tai mai dai lert lur
The image of me you dreamed about, in the end, wasn’t so perfect
จะเหลืออยู่ไหมจะไว้ใจคนๆ เดิมอยู่ไหมเธอ
Ja leua yoo mai ja wai jai kon kon derm yoo mai tur
Will anything be left? Will you continue trusting the same person
หากเขาทำเธอเสียใจเพราะไว้ใจ
Hahk kao tum tur sia jai pror wai jai
If he hurts you because of trust?

เสียดาย เสียดาย ทุกสิ่งที่เคยฝัน
Sia dai sia dai took sing tee koey fun
It’s too bad, too bad, everything that you once dreamed of
ถ้ามันต้องพังลงจากนี้ไป
Tah mun dtaung pung long jahk nee bpai
If they must collapse from now on
รักเธอ รักเธอ เธอโปรดรู้ไว้
Ruk tur ruk tur tur bproht roo wai
I love you, I love you, please remember that
และหวังให้เธอเข้าใจแค่นั้นพอ
Lae wung hai tur kao jai kae nun por
And I just hope you understand that

(*,*)

หากเขาทำเธอเสียใจเพราะไว้ใจ
Hahk kao tum tur sia jai pror wai jai
If he hurts you because of trust

Title: It’s Alright
Artist: Bie Sukrit (บี้ สุกฤษฎิ์)
Album: It’s Alright
Year: 2010

Just say Just say It’s alright

ก็เธอมาทิ้ง อยู่ๆ ก็ทิ้งไม่รู้ทำไม
Gor tur mah ting yoo yoo gor ting mai roo tummai
You abandoned me, all the sudden you abandoned me, I don’t know why
แต่ไม่เป็นไรนะ
Dtae mai bpen rai na
But it’s okay
ก็คนเคยรัก อยู่ๆ ก็ไปไปรักกับใคร
Gor kon koey ruk yoo yoo gor bpai bpai ruk gup krai
The person I once loved all the sudden has gone and is loving someone else
ก็เอาๆ เหอะนะ
Gor ao ao hur na
Well fine then

(*) ใช่เสีย เสียใจแต่คงไม่โทษใครที่ไหน
Chai sia sia jai dtae kong mai toht krai tee nai
Yes, I’m sad, but I’m not blaming anyone
เพราะเสียหลักไปรักเอง
Pror sia luk bpai ruk eng
Because I lost my balance in love
ให้เธอโชคดี ส่วนฉันทุกอย่างวันนี้โอเค
Hai tur chohk dee suan chun took yahng wun nee okay
I wish you good-luck, as for me, today everything’s okay

(**) ไม่เห็นต้อง sad อะไรอะไรมากมาย
Mai hen dtaung sad arai arai mahk mai
I don’t see a need to be so sad over anything
ไม่กลัวอยู่แล้ว ยังไงยังไงไม่ตาย
Mai glua yoo laeo yung ngai yung ngai mai dtai
I’m not scared anymore, no matter what, I won’t die
ตะโกนคำนี้ไปเลย ให้ดังๆ It’s alright
Dtagohn kum nee bpai loey hai dung dung it’s alright
I’m shouting these words loudly; it’s alright

ไม่ต้องห่วงฉัน อาจแปลกๆ ไป
Mai dtaung huang chun aht bplaek bplaek bai
You don’t have to worry about me, it might be strange
ดูคล้ายเป็นไข้ แต่ไม่เป็นไรนะ
Doo klai bpen kai dtae mai bpen rai na
It seems like I have a fever, but I’m okay
แค่ช่วง alone ไม่นานก็คงจะพบสักคน
Kae chuang alone mai nahn gor kong ja pob suk kon
It’s just a moment alone, soon I’ll meet someone
มาโดนหัวใจบ้าง
Mah dohn hua jai bahng
Who’ll strike my fancy

(*,**)

ถึงเธอจะหายไป แต่ฉันยังหายใจ
Teung tur ja hai bpai dtae chun yung hai jai
Though you disappeared, I’m still breathing
ถึงเซก็ไม่นานหรอก อีกเดี๋ยวมันก็ลืม
Teung say gor mai nahn rauk eek diao mun gor leum
Though it hasn’t been long, pretty soon I’ll forget
เธอเจอใครดีฉันก็ดีใจ ก็ไม่เป็นไรไม่ว่ากัน
Tur jur krai dee chung or dee jai gor mai bpen rai mai wah gun
You found someone good, I’m happy, it’s okay, I don’t mind
ทิ้งๆ ฉันไว้มันก็ดี มันก็ดีได้ฟรีอีกครั้ง
Ting ting chun wai mun gor dee mun gor dee dai free eek krung
Leave me, it’s fine, it’s okay to be free again

(*,**,**)

Just say Just say It’s alright