Benz Pornchita

All posts tagged Benz Pornchita

Title: ขอบคุณคนดี / Kaup Koon Kon Dee (Thank You, Darling)
Artist: Benz Pornchita (เบ็นซ์ พรชิตา)
Album: OST อย่าบังคับข้าให้ใหญ่ / Yah Bungkup Kah Hai Yai
Year: 2004

ก็ไม่รู้ก็ยังไม่เข้าใจ ต้องรออีกนานซักเท่าไร ที่ความฝันจะมีวันเป็นจริงขึ้นมา
Gor mai roo gor yung mai kao jai dtaung roreek nahn sukt ao rai tee kwahm fun ja mee wun bpen jing keun mah
I don’t know, I still don’t understand, how much longer must I wait for my dreams to come true?
โลกใบนี้ไม่เคยเข้าข้างกัน ให้ฉันทำดีซักเท่าไหร่ จะเหนื่อยล้า ก็ไม่เคยมีใครเห็นเลย
Lohk bai nee mai koey kao kahng gun hai chun tum dee suk tao rai ja neuay lah gor mai koey mee krai hen loey
This world is never on my side, however much good I do, I exhaust myself, but there’s never anyone to see

(*) ความหวัง ของฉันเหมือนไฟที่ใกล้ดับ ถอดแล้วทั้งหัวใจ หากว่าเธอไม่เดินเข้ามา
Kwahm wung kaung chun meuan fai tee glai dup taut laeo tung hua jai hahk wah tur mai dern kao mah
My hope was like a fire that’s close to being extinguished, I’d have completely given up if you hadn’t shown up

(**) อยากขอบคุณที่เธอเข้ามาเปลี่ยนแปลงทุกๆอย่าง
Yahk kaup koon tee tur kao mah bplian bplaeng took took yahng
I want to thank you for coming and changing everything
เธอมาเปลี่ยนความอ้างว้างวาดฝันให้ฉันนั้นเดินก้าวไป
Tur mah bplian kwahm ahng wahn waht fun hai chun nun dern gao bpai
You changed the isolation and created dreams for me to follow
หากว่าโลกนี้มองฉันว่ามันเป็นคนไม่เอาไหน
Hahk wah lohk nee maung chun wah mun bpen kon mai ao nai
If this world sees me as someone useless
ก็จะไม่สนใจ ได้เป็นคนดีในสายตาเธอคนเดียวก็พอ
Gor ja mai son jai dai bpen kon dee nai sai dtah tur kon diao gor por
I wouldn’t care, being able to be a good person in your eyes is enough

จากวันนี้จะทำทุกๆอย่าง ตอบแทนที่เธอนั้นไว้ใจ ให้กับฉัน ไม่มีวันจะทิ้งเธอไป
Jahk wun nee ja tum took took yahng dtaup taen tee tur nun wai jai hai gup chun mai mee wun ja ting tur bpai
From now on, I’ll do everything to repay your trust in me, I’ll never abandon you
จะทำฝันของฉันให้เป็นจริง เพื่อหวังให้เธอนั้นภูมิใจ ไม่อายใครที่มีฉันที่ยืนข้างเธอ
Ja tum fun kaung chun hai bpen jing peua wung hai tur nun poom jai mai ai krai tee meechun tee yeun kahng tur
You made my dreams come true, for that I hope you’re proud and not ashamed to have me standing beside you

(*,**,**)

Title: อยากมีใครสักคน / Yahk Mee Krai Suk Kon (I Want Someone)
Artist: Benz Pornchita Na Songklah (พรชิตา ณ สงขลา)
Album: ??
Year: ??

เหงาสักเพียงไหน
Ngao suk piang nai
How lonely I am
เมื่อหัวใจฉันยังว่างเปล่า
Meua hua jai chun yung wahng bplao
When my heart is still empty
ใจ ช่างเหน็บหนาว
Jai chahng nep nao
My heart is so cold
คิดถึงคราว ที่ไม่มีใคร
Kit teung krao tee mai mee krai
Thing of the times I haven’t had anyone

รอจนป่านนี้
Ror jon bahn nee
Waiting all this time
ยังไม่มี สักคนชิดใกล้
Yung mai mee suk kon chit glai
I still don’t have anyone near me
เขานั้นอยู่ไหน
Kao nun yoo nai
Where is he?
คนที่ใจ ของฉันต้องการ
Kon tee jai kaung chun dtaung gahn
The person my heart desires

(*) อยากมีใคร สักคน คนเดียวแค่นี้
Yahk mee krai suk kon kon diao kae nee
I want someone, just one person
ที่มี รักจริงให้กัน
Tee mee ruk jing hai gun
Who has true love for me
ช่วยมาเติม ช่องว่างในใจของฉัน
Chuay mah dterm chaung wahng nai jai kaung chun
Please come fill the gap in my heart
อยู่เคียงข้างกัน ตลอดไป
Yoo kinag kahng gun dtalaut bpai
Stay beside me forever

(**) ฝันยังเฝ้าฝัน
Fun yung fao fun
Dreaming, I’m still dreaming
คงสักวันต้องเป็นจริงได้
Kong suk wun dtaung bpen jing dai
Some day it must come true
นานสักเพียงไหน
Nahn suk piang nai
However long it’ll be
ถึงยังไง ฉันยังเฝ้ารอ
Teung yung ngai chun yung fao ror
No matter what, I still wait

(*,**)

Title: เรารู้กันอยู่สองคน / Rao Roo Gun Yoo Saung Kon (The Two of Us Know Each Other)
Artist: Teh Uthen Prommin and Benz Pornchita
Album: OST สะใภ้ไม่ไร้ศักดินา / Sapai Mai Rai Sukdinah
Year: 2011

เรารู้กันอยู่ 2 คน2คนเท่านั้น แค่เธอกับฉันพระจันทร์ไม่เกี่ยว
Rao roo gun yoo saung kon saung kon tao nun kae tur gup chun pror jun mai giao
The two of us know each other, just the two of us, just you and I, the moon isn’t involved
อ๊ะๆๆอ๊า อย่าเพิ่งเหมา เอาฉันไปเอี่ยว ฉันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเธอ
A a a ah yah perng mao ao chun bpai iao chun mai dai giao arai gun tur
Ah-ah-ah, don’t presume we’re involved yet, I’m not involved with you
เรารู้กันแค่2 ใจทำไมต้องเขิน หลบแก้มทำเมินให้ฉันหอมเก้อ
Rao roo gun kae saung jai tummai dtaung kern lop gaem tum mern hai chun haum gur
Our two hearts understand each other, why are you blushing? Turning away from me, making me go in to kiss you in vain
แน๊ะๆๆแน๊ เล่นไม่ซื่อ ฉันถือนะเธอ แกล้งกันทีเผลอ ทุกครา
Nae nae nae nae len mai seu chun teu na tur glaeng gun tee plur took krah
I’m sure you’re cheating me, I resent you, pretending to be careless every time

(*) อยากให้เธอเผลอตลอด จะกอดเธอไว้จนเช้า
Yahk hai tur plur dtalaut ja gaut tur wai jon chao
I want you to be careless all the time, I’ll hug you until morning
อย่าหวังเลยพ่อหน้าขาว กลับไปกอดเสาที่บ้านดีกว่า
Yah wung loey por nah kao glup bpai gaut sao tee bahn dee gwah
Don’t hope for much, sweetie, going back and hugging a pillar at your home is better
กอดเสาแล้วมันไม่อุ่น ไม่คุ้นเหมือนกอดแก้วตา
Gaut sao laeo mun mai oon mai koon meuan gaut gaew dtah
Hugging a pillar isn’t warm, it’s not as intimate as hugging you, sweetheart
อย่านะเดี๋ยวใครผ่านมา เขาจะหาว่าเราแฟนกัน
Yah na diao krai pahn mah kao ja hah wah rao faen gun
Don’t! If someone passes by, they’ll think we’re lovers
ถ้ามีใครผ่าน มาทางนี้ ก็ยิ่งดี จะได้มี พยาน
Tah mee krai pahn mah tahng nee gor ying dee ja dee mee payahn
If anyone passes by this way, it would be better to have a witness
ว่าเรา 2คน 2คนเท่านั้น จะรัก กัน เธอกับฉันตลอดไป
Wah rao saung kon saung kon tao nun ja ruk gun tur gup chund talaut bpai
That the two of us, just the two of us, will love each other, you and I, forever

(*)